Google
WWW tjaart-egge.nl
W√Ľnseradiel/Wonseradeel
Familie-overzichten
Kwartierstaten
Diversen
bijbelblad Germs
blad uit familiebijbel Germs met doopaantekeningen
website van Douwe M. Bonnema en Tjaart E. Martens
........................... klik op een boek van de boekenplank hierboven ..............................

 

opbouw website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik op deze kaart om te vergroten
Parentelen
kaart
Allingawier, Arum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Engwier, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Greonterp, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Lollum, Longerhouw, Makkum, Oldeklooster, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Ugoklooster, Witmarsum, Wons, Zurich.
W√Ľnseradiel/Wonseradeel overzicht