Kwartierstaat van Tjerk Piebes Wiersma (1873-1957)

 


2010  D.M. Bonnema

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

1  Tjerk Piebes Wiersma, chef kaasmaker, wonende Bartlehiem, Roordahuizum en Grouw, is geboren op woensdag 18 juni 1873 Stiens, is overleden op maandag 15 juli 1957 Grouw, is begraven Grouw. Tjerk werd 84 jaar en 27 dagen.

Tjerk trouwt op zaterdag 14 mei 1898 Gem. Leeuwarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Klaaske Sijbrens de Boer, dochter van Sijbren Klazes de Boer en Aaltje Sijtses van der Veen. Klaaske is geboren op vrijdag 5 januari 1877 Oenkerk, is overleden op donderdag 30 mei 1968 Grouw, is begraven op dinsdag 4 juni 1968 Grouw. Klaaske werd 91 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Van Tjerk en Klaaske zijn twee kinderen bekend.<1,2>

Generatie II

2  Piebe Pieters Wiersma, gardenier, wonende Stiens, is geboren op woensdag 15 mei 1839 Stiens, is overleden op dinsdag 22 april 1919 Stiens. Piebe werd 79 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Piebe trouwt op zaterdag 21 mei 1870 Gem. Leeuwarderadeel op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige

3  Ybeltje Tjerks Plantinga, werkster, wonende Stiens, is geboren op donderdag 17 oktober 1844 Stiens, is overleden op vrijdag 6 juli 1934 Stiens. Ybeltje werd 89 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Van Piebe en Ybeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Pieter Piebes Wiersma, arbeider, is geboren op maandag 14 augustus 1871 Stiens, is overleden op vrijdag 9 september 1921 Stiens, is begraven Stiens. Pieter werd 50 jaar en 26 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 19 mei 1900 Gem. Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Hinnes Westra, dochter van Hinne Lieuwes Westra en Meindertje Pieters Westra. Trijntje is geboren op dinsdag 11 januari 1876 Britsum, is overleden op donderdag 6 september 1934 Stiens, is begraven Stiens. Trijntje werd 58 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

2  Tjerk Piebes Wiersma is geboren op woensdag 18 juni 1873 Stiens, zie 1.

3  Riender Piebes Wiersma is geboren op donderdag 15 juli 1875 Stiens, is overleden op vrijdag 21 juli 1950 Stiens, is begraven Stiens. Riender werd 75 jaar en 6 dagen.

Riender trouwt op zaterdag 25 mei 1901 Gem. Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Wytzes Sinnema, dochter van Wytze Dirks Sinnema en Marijke Gerlofs Wiersma. Grietje is geboren op woensdag 14 februari 1877 Finkum, is overleden op maandag 17 februari 1969 Stiens, is begraven Stiens. Grietje werd 92 jaar en 3 dagen.

4  Feike Piebes Wiersma, kleermaker, is geboren op zaterdag 29 september 1877 Stiens, is overleden op zondag 12 februari 1961 Poppingawier. Feike werd 83 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Feike trouwt op donderdag 14 februari 1901 Gem. Rauwerderhem op 23-jarige leeftijd met de 36-jarige Klaaske Murks Bottema, dochter van Murk Watses Bottema en Sytske Tjeerds Bakker. Klaaske is geboren op zaterdag 20 augustus 1864 Poppingawier, is overleden op maandag 11 mei 1964 Poppingawier. Klaaske werd 99 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

5  Anne Piebes Wiersma, gardenier, wonende Stiens, is geboren op dinsdag 20 april 1880 Stiens, is ongehuwd overleden op zondag 3 april 1966 Stiens. Anne werd 85 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

6  Jeltje Piebes Wiersma is geboren op maandag 26 februari 1883 Stiens, is ongehuwd overleden op maandag 21 juli 1975 Stiens. Jeltje werd 92 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

7  Gerrit Piebes Wiersma is geboren op woensdag 19 mei 1886 Stiens, is overleden op donderdag 22 juli 1886 Stiens. Gerrit werd 2 maanden en 3 dagen.

8  Gerrit Piebes Wiersma is geboren op woensdag 21 maart 1888 Stiens, is overleden op vrijdag 7 december 1888 Stiens. Gerrit werd 8 maanden en 16 dagen.

9  Gerrit Piebes Wiersma, gardenier, wonende Stiens, is geboren op zondag 6 december 1891 Stiens, is ongehuwd overleden op zaterdag 10 mei 1975 Stiens. Gerrit werd 83 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Generatie III

4  Pijtter Pijtters Wiersma, boerenknecht en kuiper, wonende Cornjum en Stiens, is geboren op zaterdag 20 juli 1805 Wanswerd, is overleden op vrijdag 13 december 1872 Stiens. Pijtter werd 67 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Pijtter trouwt op donderdag 18 mei 1837 Gem. Leeuwarderadeel op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige

5  Trijntje Reinders Zijlstra, naaister, wonende Stiens, is geboren op maandag 30 januari 1815 Stiens, is overleden op zondag 6 mei 1900 Stiens. Trijntje werd 85 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Van Pijtter en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Riender Pijtters Wiersma, arbeider, is geboren op woensdag 24 januari 1838 Stiens, is overleden op vrijdag 17 september 1909 Stiens. Riender werd 71 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Riender trouwt op woensdag 19 mei 1869 Gem. Leeuwarderadeel op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Aafke Meinderts Rietstra, dochter van Meindert Hendriks Rietstra en Geertje Jans Ritsma. Aafke is geboren op dinsdag 23 april 1839 Cornjum, is overleden op zondag 2 oktober 1921 Gem. Leeuwarderadeel. Aafke werd 82 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

2  Piebe Pieters Wiersma is geboren op woensdag 15 mei 1839 Stiens, zie 2.

3  Anne Pijtters Wiersma, gardenier en koopman, is geboren op maandag 4 oktober 1841 Stiens, is overleden op donderdag 20 juli 1922 Stiens. Anne werd 80 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Anne trouwt op woensdag 22 mei 1867 Gem. Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Taetske Westerhuis. Taetske is geboren op maandag 22 september 1845 Stiens, is overleden op zondag 24 september 1871 Stiens. Taetske werd 26 jaar en 2 dagen. Anne trouwt op donderdag 29 mei 1884 Gem. Leeuwarderadeel op 42-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Baukje de Jong, dochter van Hans Jacobs de Jong en Froukje Annes Sinnema. Baukje is geboren op maandag 29 juli 1839 Finkum.

4  Antje Pijtters Wiersma is geboren op maandag 26 januari 1846 Stiens, is overleden op dinsdag 20 december 1887 Gem. Leeuwarderadeel. Antje werd 41 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 22 mei 1880 Gem. Leeuwarderadeel op 34-jarige leeftijd met Fokke Durks Ferwerda ??.

6  Tjerk Gerrits Plantinga, koopman, arbeider en gardenier, wonende Stiens, is geboren op vrijdag 22 augustus 1817 Rinsumageest, is overleden op zondag 18 juni 1882 Stiens. Tjerk werd 64 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Tjerk trouwt op zaterdag 22 mei 1841 Gem. Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige

7  Jeltje Feikes Bos is geboren op zondag 15 oktober 1815 Hallum, is overleden op zaterdag 19 maart 1898 Hijum. Jeltje werd 82 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Tjerk en Jeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Feike Tjerks Plantinga, commissionair, koopman en winkelier, is geboren op woensdag 13 april 1842 Stiens, is overleden op zondag 22 september 1895 Watergraafsmeer. Feike werd 53 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Feike trouwt op donderdag 22 november 1866 Dokkum op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Mentje Brandts Boekhout. Mentje, hoedemaakster, is geboren op woensdag 22 mei 1839 Dokkum, is overleden op dinsdag 2 augustus 1881 Franeker. Mentje werd 42 jaar, 2 maanden en 11 dagen. Feike trouwt op zondag 25 maart 1883 Franeker op 40-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Froukje Jacobs de Vries. Froukje is geboren op maandag 13 maart 1854 Franeker, is overleden op maandag 19 september 1892 Watergraafsmeer. Froukje werd 38 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

2  Ybeltje Tjerks Plantinga is geboren op donderdag 17 oktober 1844 Stiens, zie 3.

3  Gerrit Tjerks Plantinga, werkman, vrachtrijder en agent van politie, is geboren op zaterdag 16 mei 1846 Stiens, is overleden op maandag 24 oktober 1932 Stiens. Gerrit werd 86 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Gerrit trouwt op zaterdag 17 mei 1873 Gem. Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met Geertje Gosses van der Wal.

4  Tjitze Tjerks Plantinga is geboren op woensdag 24 april 1850 Stiens, is overleden op zondag 31 augustus 1851 Stiens. Tjitze werd 1 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Generatie IV

8  Pijtter Olferts Wiersma, mr. kuiper, wonende Wanswerd, is geboren in 1768 Wanswerd, is overleden op dinsdag 6 mei 1828 Leeuwarden. Pijtter werd 60 jaar.

Pijtter gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 27 juli 1800 Wanswerd, trouwt (kerk) Wanswerd op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige

9  Janke Pijtters Wiersma ook genaamd Janke Pieters, wonende Stiens, is geboren op donderdag 24 juni 1773 Britswerd, is overleden op vrijdag 9 maart 1821 Stiens. Janke werd 47 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Van Pijtter en Janke zijn zeven kinderen bekend:

1  Jeltje Pijtters Wiersma is geboren op vrijdag 23 januari 1801 Wanswerd, is overleden op dinsdag 25 februari 1862 Stiens. Jeltje werd 61 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Jeltje trouwt op donderdag 29 mei 1828 Gem. Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Eelke Pieters de Wal, zoon van Pieter Eelkes de Wal en Fettje Hendriks van Dijk. Eelke is geboren in 1807 Britsum, is overleden op maandag 19 mei 1862 Gem. Leeuwarderadeel. Eelke werd 55 jaar.

2  Forske Pieters Wiersma is geboren op vrijdag 29 oktober 1802 Wanswerd, is overleden op vrijdag 3 februari 1899 Gem. Dantumadeel. Forske werd 96 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Forske trouwt op zondag 16 mei 1830 Gem. Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Sytze Jans de Jong, zoon van Jan Folkerts de Jong en Willemke Doedes Sytsma. Sytze, arbeider, wonende Birdaard, is geboren op vrijdag 9 mei 1806 Birdaard, is overleden op woensdag 14 maart 1888 Gem. Dantumadeel. Sytze werd 81 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

3  Olfert Pijtters Wiersma, boerenknecht, wonende Stiens en Britswerd, is geboren op maandag 6 augustus 1804 Wanswerd, is overleden op vrijdag 2 april 1886 Jelsum. Olfert werd 81 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Olfert trouwt op woensdag 11 juni 1834 Gem. Leeuwarderadeel op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Froukje Willems Terpstra, dochter van Willem Broers Terpstra en Grietje Jacobs Dankert. Froukje is geboren in 1809 Goutum.

4  Pijtter Pijtters Wiersma is geboren op zaterdag 20 juli 1805 Wanswerd, zie 4.

5  Jan Pijtters Wiersma is geboren in 1809 Wanswerd, is overleden op zondag 28 augustus 1825 Stiens. Jan werd 16 jaar.

6  Akke Pijtters Wiersma is geboren op maandag 16 december 1811 Wanswerd, is overleden op dinsdag 31 maart 1812. Akke werd 3 maanden en 15 dagen.

7  Piebe Pijtters Wiersma is geboren op woensdag 21 april 1813 Wanswerd, is ongehuwd overleden op woensdag 23 mei 1838 Leeuwarden. Piebe werd 25 jaar, 1 maand en 2 dagen.

10  Reinder Jans Zijlstra, timmerman, wonende Stiens, is geboren op dinsdag 14 mei 1771 Pieterzijl (Gr), is overleden op zondag 12 november 1826 Stiens. Reinder werd 55 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Reinder was gehuwd met

11  Antje Meintes Hoekstra, wonende Stiens, is geboren op dinsdag 3 maart 1789 Lichtaard, is overleden op vrijdag 27 januari 1865 Gem. Leeuwarderadeel. Antje werd 75 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Van Reinder en Antje is een kind bekend:

1  Trijntje Reinders Zijlstra is geboren op maandag 30 januari 1815 Stiens, zie 5.

12  Gerrit Tjitzes Plantinga, boer, gardenier en arbeider, wonende Hallum, is geboren op vrijdag 6 februari 1784 Hallum, is gedoopt op zondag 14 maart 1784 Hallum, is overleden op dinsdag 20 maart 1849 Harlingen. Gerrit werd 65 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Gerrit trouwt op zondag 13 juli 1828 Sneek op 44-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Doetje Oepkes Hylkema. Doetje is geboren op zaterdag 29 november 1788 Sneek, is gedoopt op donderdag 18 december 1788 Sneek, is overleden op dinsdag 4 juli 1871 Bolsward. Doetje werd 82 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 19 mei 1805 Hallum op 21-jarige leeftijd (1) met de 17-jarige

13  Grietje Gerrits Deinema, wonende Rinsumageest, is geboren op maandag 22 oktober 1787 Stiens, is gedoopt op zondag 8 februari 1789 Stiens, is overleden op woensdag 28 april 1824 Rinsumageest. Grietje werd 36 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Van Gerrit en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Tjitze Gerrits Plantinga, arbeider, is geboren op zondag 14 december 1806 Hallum, is gedoopt op zondag 25 januari 1807 Hallum, is overleden op donderdag 18 februari 1886 Stiens. Tjitze werd 79 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

2  Lysbeth Gerrits Plantinga is geboren op maandag 8 januari 1810 Hallum, is gedoopt op zondag 25 februari 1810 Hallum, is overleden op vrijdag 17 mei 1844 Hallum. Lysbeth werd 34 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Lysbeth was gehuwd met Sytze Booyens Braaksma.

3  Menke Gerrits Plantinga, arbeidster, is geboren op vrijdag 7 februari 1812 Hallum, is overleden op donderdag 22 juli 1852 Hallum. Menke werd 40 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Menke trouwt op donderdag 1 oktober 1835 Gem. Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Hendrik Tjalles van Sloten. Hendrik is geboren op dinsdag 8 december 1812 Hallum, is overleden op dinsdag 22 juni 1847 Hallum. Hendrik werd 34 jaar, 6 maanden en 14 dagen. Menke was gehuwd (2) met Pieter Gerrits Porte, zoon van Gerrit Pieters Porte en Yltje Pieters. Pieter is geboren rond 1803 Hallum, is overleden op zaterdag 25 oktober 1856 Hallum. Pieter werd ongeveer 53 jaar.

4  Gerrit Gerrits Plantinga, boereknecht, arbeider en gardenier, is geboren op woensdag 8 september 1813 Rinsumageest, is overleden op donderdag 20 april 1899 Stiens. Gerrit werd 85 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

5  Jantje Gerrits Plantinga, dienstmeid, is geboren op woensdag 28 februari 1816 Rinsumageest, is ongehuwd overleden op maandag 27 mei 1839 Stiens. Jantje werd 23 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

6  Tjerk Gerrits Plantinga is geboren op vrijdag 22 augustus 1817 Rinsumageest, zie 6.

7  Doeke Gerrits Plantinga, koopman, winkelier, gardenier en arbeider, is geboren op dinsdag 29 juni 1819 Rinsumageest, is overleden op vrijdag 6 juli 1855 Hallum. Doeke werd 36 jaar en 7 dagen.

Doeke was gehuwd met Tjitske Symens Elzinga.

8  Tjitske Gerrits Plantinga is geboren op woensdag 11 april 1821 Rinsumageest, is overleden op donderdag 12 augustus 1880 Witmarsum. Tjitske werd 59 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Tjitske trouwt op zaterdag 25 april 1840 Gem. Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Sane Wiebes Munniksma, zoon van Wiebe Sanes Munniksma en Johantje Jakobs. Sane is geboren op maandag 12 november 1810, is overleden op woensdag 18 februari 1880 Gem. Wonseradeel. Sane werd 69 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

14  Feike Hendriks Bos, landbouwer, is geboren op zaterdag 27 mei 1769 Oudkerk, is overleden op woensdag 15 december 1830 Hallum. Feike werd 61 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Feike trouwt (kerk) op vrijdag 9 februari 1810 op 40-jarige leeftijd met de 20-jarige

15  Dieuke Jans van der Ley is geboren in 1790 en afkomstig uit Oudkerk, is overleden op zondag 13 februari 1842 Tjalling. Dieuke werd 52 jaar.

Van Feike en Dieuke is een kind bekend:

1  Jeltje Feikes Bos is geboren op zondag 15 oktober 1815 Hallum, zie 7.

Generatie V

16  Ulfert Pieters Wiersma ook genaamd Olfert is geboren rond 1745 Blija, is overleden na 1801. Ulfert werd minstens 56 jaar.

Ulfert trouwt (kerk) op vrijdag 25 december 1767 Jislum op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 18-jarige

17  Akke Jans is afkomstig uit Jislum, is gedoopt op zaterdag 18 oktober 1749 Jislum.

Van Ulfert en Akke is een kind bekend:

1  Pijtter Olferts Wiersma is geboren in 1768 Wanswerd, zie 8.

18  Pyter Gatses ook genaamd Pieter Gatses, wonende Britswerd, is afkomstig uit Britswerd.

Pyter gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 7 mei 1769 Britswerd, trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1769 Oudkerk-Roodkerk met de 35-jarige

19  Jeltje Pybes ook genaamd Jeltje Piebes is geboren op vrijdag 12 februari 1734 Oudkerk, is overleden Genum.

Van Pyter en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Sitske Pieters ook genaamd Sietske Pieters is geboren op dinsdag 3 april 1770.

2  Pibe Pieters ook genaamd Piebe Piters is geboren op maandag 6 april 1772.

3  Janke Pijtters Wiersma is geboren op donderdag 24 juni 1773 Britswerd, zie 9.

20  Jan Klazes.

Jan was gehuwd met

21  Trijntje Rienders.

Van Jan en Trijntje is een kind bekend:

1  Reinder Jans Zijlstra is geboren op dinsdag 14 mei 1771 Pieterzijl (Gr), zie 10.

22  Meinte Jans Hoekstra, wonende Lichtaard, is afkomstig uit Lichtaard.

Meinte trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1788 Lichtaard met

23  Antie Sijmens is afkomstig uit Reitsum.

Van Meinte en Antie is een kind bekend:

1  Antje Meintes Hoekstra is geboren op dinsdag 3 maart 1789 Lichtaard, zie 11.

24  Tjitze Gerrits, boer, is overleden op zondag 23 oktober 1808 Hallum.

Tjitze trouwt (kerk) op zondag 8 november 1789 Hallum (2) met Ytje Wiegers Hellema, dochter van Wieger Doekes Hellema en Grietje Lykeles. Ytje is overleden op zondag 22 mei 1831 Hallum.

Tjitze gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 28 juli 1776, trouwt (kerk) op zondag 18 augustus 1776 Hallum (1) met

25  Menke Wiltjes is geboren Menaldum, is overleden tussen 1783 en 1790 Hallum.

Van Tjitze en Menke is een kind bekend:

1  Gerrit Tjitzes Plantinga is geboren op vrijdag 6 februari 1784 Hallum, is gedoopt op zondag 14 maart 1784 Hallum, zie 12.

26  Gerrit Doekes Deinema is geboren in 1763 Stiens, is overleden op dinsdag 6 augustus 1839 Gem. Leeuwarderadeel. Gerrit werd 76 jaar.

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 23 april 1786 Stiens op 23-jarige leeftijd met

27  Lijsbert Tjerks de Vries is afkomstig uit Stiens, is overleden op dinsdag 6 augustus 1839 Gem. Leeuwarderadeel.

Van Gerrit en Lijsbert zijn zeven kinderen bekend:

1  Grietje Gerrits Deinema is geboren op maandag 22 oktober 1787 Stiens, is gedoopt op zondag 8 februari 1789 Stiens, zie 13.

2  Lysbert Gerrits Deinema is geboren op dinsdag 26 januari 1790 Stiens, is gedoopt op zondag 21 februari 1790 Stiens, is overleden op maandag 17 april 1865 Gem. Ferwerderadeel. Lysbert werd 75 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Lysbert was gehuwd met Folkert Pieters Rijpstra.

3  Willem Gerrits Deinema is geboren op zaterdag 24 december 1803 Stiens, is gedoopt op zondag 6 mei 1804 Stiens.

4  Doeke Gerrits Deinema is geboren op vrijdag 24 augustus 1792 Stiens, is gedoopt op zondag 30 september 1792 Stiens.

Doeke was gehuwd met Geertje Willems Brouwer. Geertje is geboren in 1799, is overleden op zaterdag 14 november 1863 Gem. Ferwerderadeel. Geertje werd 64 jaar.

5  Tjerk Gerrits Deinema is geboren op donderdag 7 mei 1795 Stiens, is gedoopt op zondag 7 juni 1795 Stiens.

Tjerk was gehuwd met Trijntje Piebes Halma. Trijntje is overleden op zaterdag 28 mei 1842 Gem. Ferwerderadeel.

6  Sytske Gerrits Deinema is geboren op dinsdag 31 oktober 1797 Stiens, is gedoopt op zondag 3 juni 1798 Stiens.

Sytske was gehuwd met Schelte Willem Brouwers.

7  Jan Gerrits Deinema is geboren op zondag 9 november 1800 Stiens, is gedoopt op zondag 24 mei 1801 Stiens, is overleden op donderdag 10 augustus 1871 Gem. Ferwerderadeel. Jan werd 70 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Jan was gehuwd met Aaltje Sybes Roorda.

28  Hendrik Feikes Bosch is afkomstig uit Roodkerk.

Hendrik trouwt (kerk) op zaterdag 20 december 1766 Oudkerk met

29  Jeltje Jelles Hoekema is afkomstig uit Roodkerk.

Van Hendrik en Jeltje is een kind bekend:

1  Feike Hendriks Bos is geboren op zaterdag 27 mei 1769 Oudkerk, zie 14.

Generatie VI

32  Pieter Ulferts Wyrsum ook genaamd Pieter Ulpherts Wiersma is geboren rond 1715 Eenrum (Grn) of is geboren in 1717.

Pieter trouwt voor donderdag 1 augustus 1754 op hoogstens 39-jarige leeftijd met

33  Dewerke Fockes ook genaamd Diewertjen Fockens.

Van Pieter en Dewerke zijn vier kinderen bekend:

1  Foske Pieters Wiersema is overleden op zaterdag 21 juli 1849 Groningen (Grn).

2  Ulfert Pieters Wiersma is geboren rond 1745 Blija, zie 16.

3  Aafje Pieters Wiersema is geboren op woensdag 11 november 1750 Groningen (Grn), is overleden op zaterdag 20 oktober 1810. Aafje werd 59 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Aafje trouwt (kerk) op donderdag 7 oktober 1790 Groningen (Grn) op 39-jarige leeftijd met Heere Juikes Huisman.

4  Fokke Pieters Wiersema is geboren in maart 1760.

Fokke trouwt (kerk) op donderdag 30 oktober 1788 Groningen (Grn) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jantien Cornelijs Tempel, dochter van Cornelis Geerts en Aaltje Jacobs Tempel. Jantien, vroedvrouw, is geboren rond 1758 Garnwerd (Grn), is overleden op maandag 27 september 1824 Groningen (Grn). Jantien werd ongeveer 66 jaar.

Jantien was eerder gehuwd (1) met Roelf Jans van Es.<3>

34  Jan Gerbens, boer, wonende Wanswerd, is afkomstig uit Raard.

Jan trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1734 Foudgum-Raard met

35  Dieuwke Lieuwes, wonende Jislum en Wanswerd, is afkomstig uit Raard.

Van Jan en Dieuwke zijn negen kinderen bekend:

1  Sytske Jans is geboren op woensdag 25 april 1736 Raard, is gedoopt op zondag 6 mei 1736 Foudgum-Raard.

2  Gerben Jans is geboren op maandag 19 augustus 1737 Raard, is gedoopt op zondag 25 augustus 1737 Foudgum-Raard.

3  Sytske Jans ook genaamd Sietske Jans, wonende Jislum, is afkomstig uit Jislum, is gedoopt op donderdag 4 februari 1740 Jislum, is overleden op zaterdag 14 november 1812. Sytske werd 72 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Sytske trouwt (kerk) op maandag 20 december 1762 Jislum op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Sake Hindriks. Sake, wonende Jislum, is afkomstig uit Jislum, is gedoopt op zondag 16 juni 1737 Jislum.

4  Akke Jans is gedoopt op woensdag 26 december 1742 Jislum.

5  Lieuwe Jans is gedoopt op maandag 22 mei 1747 Jislum.

6  Akke Jans is afkomstig uit Jislum, is gedoopt op zaterdag 18 oktober 1749 Jislum, zie 17.

7  Klaas Jans is gedoopt op zondag 23 april 1752 Jislum.

8  Grietje Jans is gedoopt op zondag 2 maart 1755 Jislum.

9  Hendrik Jans is gedoopt op donderdag 26 augustus 1756 Jislum.

38  Piebe Fokkes ook genaamd Piebe Fookes, boer, ouderling en diaken, wonende Oudkerk, is afkomstig uit Oudkerk, is overleden 1756 of 1757 Oudkerk.

Piebe gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 14 mei 1719 Niawier met

39  Janke Hiddes, boerin, wonende Oudkerk, is afkomstig uit Niawier, is overleden in 1789 Oudkerk.

Van Piebe en Janke zijn negen kinderen bekend:

1  Hidde Piebes.

2  Romkje Piebes is geboren op zaterdag 29 mei 1723 Oudkerk.

3  Johannes Piebes is geboren op zaterdag 27 januari 1725 Oudkerk.

4  Wijtske Piebes is geboren op donderdag 25 september 1727 Oudkerk.

5  Pietje Piebes is geboren op zaterdag 24 december 1729 Oudkerk.

6  Jeltje Pybes is geboren op vrijdag 12 februari 1734 Oudkerk, zie 19.

7  Ruurd Piebes is geboren op donderdag 29 maart 1736 Oudkerk.

8  Janke Pybes ook genaamd Janke Pibes, wonende Roodkerk, is geboren op woensdag 10 september 1738 Oudkerk.

Janke trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1759 Roodkerk op 20-jarige leeftijd met Dirk Pytters ook genaamd Dirk Pieters. Dirk, wonende Roodkerk, is afkomstig uit Roodkerk.

9  Meine Piebes is geboren op zondag 18 december 1740 Oudkerk.

48  Gerrit Ritskes, boer, wonende Hallum.

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 10 september 1724 Hallum met

49  Tjitske Tjitzes.

Van Gerrit en Tjitske is een kind bekend:

1  Tjitze Gerrits, zie 24.

50  Wiltje Jans.

Wiltje was gehuwd met

51  Jantje Annes.

Van Wiltje en Jantje is een kind bekend:

1  Menke Wiltjes is geboren Menaldum, zie 25.

52  Doeke Deinema.

53  N.N..

Van Doeke en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Doekes Deinema.

Jan was gehuwd met Lijsbert Symens Rollingswier ook genaamd Lijsbet Siemens Rollingswier.

2  Gerrit Doekes Deinema is geboren in 1763 Stiens, zie 26.

Generatie VII

64  Ulfert Pieters Wyrsum ook genaamd Ulphert Pieters Wyrsum, landbouwer op Oldenhuis, leraar der doopsgezinden en landbouwer, wonende Eenrum (Grn) en Broek - Pieterburen (Grn), is geboren rond 1680, is overleden voor 1741 of is overleden voor 1741. Ulfert werd hoogstens 61 jaar.

Ulfert was eerder gehuwd (1) met Trijntje Jacobs.

Van Ulfert en Trijntje zijn twee kinderen bekend.<4,5>

Ulfert was eerder gehuwd (2) met Antje Jans.

Ulfert trouwt Eenrum (Grn), trouwt (kerk) op zaterdag 15 november 1721 Niekerk (Grn) op ongeveer 41-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 21-jarige

65  Foske Luitjens is geboren rond 1700 Niekerk (Grn).

Foske trouwt (kerk) op woensdag 19 juli 1741 Eenrum (Grn) op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met Pieter Jans.

Van Ulfert en Foske zijn zes kinderen bekend:

1  Luitjen Ulferts Wyrsum, landbouwer en doopsgezindpedikant, wonende Eenrum (Grn), is geboren Eenrum (Grn), is overleden op woensdag 31 oktober 1787.

Luitjen was gehuwd (1) met Grietje Jans. Grietje is geboren Kloosterburen, is overleden op zaterdag 6 mei 1752 Eenrum (Grn), is begraven op dinsdag 16 mei 1752 Eenrum (Grn). Luitjen trouwt op dinsdag 16 april 1754, trouwt (kerk) Uithuizen (Grn) (2) met de 23-jarige Martje Tjaards ook genaamd Martje Tjaarts, dochter van Tjaard Sieuwerts en Eltje Egges. Martje is geboren in 1731 Uithuizen (Grn), is overleden op donderdag 11 oktober 1821. Martje werd 90 jaar.

2  Auckjen Ulferts Wyrsum is geboren Eenrum (Grn).

Auckjen was gehuwd met Cars Douwes de Ridder.

3  Pieter Ulferts Wyrsum is geboren rond 1715 Eenrum (Grn) of is geboren in 1717, zie 32.

4  Antje Ulpherts Wyrsum is geboren in 1729, is overleden op zaterdag 9 oktober 1773. Antje werd 44 jaar.

Antje trouwt voor donderdag 1 augustus 1754 op hoogstens 25-jarige leeftijd met Hindrik Alderts ?.

5  Martjen Ulferts Wyrsum is geboren in 1732 Usquert, is begraven op dinsdag 14 oktober 1794. Martjen werd 62 jaar.

Martjen gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 21 juni 1750 Uithuizen (Grn) op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Egge Tjaarts, zoon van Tjaart Pieters en Aagtje Egges. Egge, landbouwer, wonende Usquert, is geboren rond 1730, is overleden op zaterdag 5 april 1777. Egge werd ongeveer 47 jaar.

6  Jacob Ulferts Wyrsum, wonende Eenrum (Grn), is geboren in 1733 Eenrum (Grn), is overleden op dinsdag 25 augustus 1778 Eenrum (Grn). Jacob werd 45 jaar.

Jacob trouwt voor dinsdag 14 januari 1755 op hoogstens 22-jarige leeftijd met Maria Freerks, dochter van Freerk Cornelis en Magdalena Wiersema. Maria is overleden op zaterdag 28 september 1799 Eenrum (Grn).

76  Fokke Ruurds, boer, is geboren rond 1650 Oenkerk, is overleden in 1689 Suawoude-Tietjerk. Fokke werd ongeveer 39 jaar.

Fokke was eerder gehuwd (1) met Dirkje Hardewijk.

Van Fokke en Dirkje is een kind bekend.<6>

Fokke trouwt in 1683 op ongeveer 33-jarige leeftijd (2) met

77  Wijtske Pijbes.

Van Fokke en Wijtske is een kind bekend:

1  Piebe Fokkes is afkomstig uit Oudkerk, zie 38.

78  Hidde Ruurds.

Hidde was gehuwd met

79  Romkje Harmens is overleden Oudkerk.

Van Hidde en Romkje is een kind bekend:

1  Janke Hiddes is afkomstig uit Niawier, zie 39.

98  Tjitze Jans Asperen.

99  N.N..

Van Tjitze en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Tjitske Tjitzes, zie 49.

Generatie VIII

128  Pieter Derks Wyrsum, boer op Oldenhuis, wonende Eenrum (Grn), is overleden op donderdag 11 augustus 1712 Eenrum (Grn).

Pieter trouwt in 1669 met

129  Aukje Ulferts.

Van Pieter en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1  Eltje Pieters Wyrsum is geboren Eenrum (Grn).

Eltje trouwt voor 1699 met Michiel Tjaarts, zoon van Tjaart Michiels en Trijntje Jacobs. Michiel is geboren op Nienhuis te Saaxumhuizen.

Michiel was later gehuwd (2) met Jantje Jacobs.

2  Ulfert Pieters Wyrsum is geboren rond 1680, zie 64.

130  Luitjen Folkerts.

Luitjen was gehuwd met

131  Hiltje Rengers ook genaamd Hilje Rengers.

Van Luitjen en Hiltje is een kind bekend:

1  Foske Luitjens is geboren rond 1700 Niekerk (Grn), zie 65.

152  Ruurd Hiddes is overleden Suawoude-Tietjerk.

Ruurd was gehuwd met

153  Meinou Pieters?.

Van Ruurd en Meinou is een kind bekend:

1  Fokke Ruurds is geboren rond 1650 Oenkerk, zie 76.

Generatie IX

256  Derk Wyrsum ook genaamd Derck Wyrsema, kerkvoogd Baflo, is geboren in 1616 Maarslag, is overleden op zaterdag 21 december 1669 Baflo. Derk werd 53 jaar.

Derk trouwt (kerk) op dinsdag 10 februari 1654 Baflo op 38-jarige leeftijd (2) met Louwke Jacobs. Louwke is overleden op dinsdag 4 november 1704 Baflo.

Van Derk en Louwke is een kind bekend.<7>

Derk was gehuwd (1) met

257  Tonnisjen Nomdes is overleden op dinsdag 16 juli 1652 Baflo.

Van Derk en Tonnisjen zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Derks Wyrsum, zie 128.

2  Clasche Wyrsema is overleden op woensdag 7 augustus 1652 Baflo.

3  Garbrand Wyrsema is overleden op maandag 22 juli 1652 Baflo.

Generatie X

514  Nomde Fockens.

Nomde was gehuwd met

515  Jacobke Sirps Elema.

Van Nomde en Jacobke is een kind bekend:

1  Tonnisjen Nomdes, zie 257.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 27 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Aaltje Tjerks Wiersma is geboren op donderdag 6 juli 1899 Hallum, is overleden op vrijdag 15 december 1989 Wolvega. Aaltje werd 90 jaar, 5 maanden en 9 dagen. Aaltje trouwt in 1925 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Hette Sjoukes Boonstra, zoon van Sjouke Hettes Boonstra en Rigtje Bouma. Hette, winkelier, wonende Grouw, is geboren op maandag 7 juli 1902 Gem. Idaarderadeel, is overleden op zondag 9 juni 1996 Wolvega, is gecremeerd op donderdag 13 juni 1996 Heerenveen. Hette werd 93 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

2)  Piebe Tjerks Wiersma, wonende Bontebok en Heerenveen, is geboren op vrijdag 17 mei 1901 Bartlehiem, is overleden op zondag 20 februari 2000 Drachten, is gecremeerd op donderdag 24 februari 2000 Heerenveen. Piebe werd 98 jaar, 9 maanden en 3 dagen. Piebe trouwt op woensdag 8 december 1926 Friens op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Mintsje Jarigs Boersma, dochter van Jarig Idses Boersma en Trijntje Lolkes Wijtsma. Mintsje, wonende Bontebok en Heerenveen, is geboren op maandag 9 september 1901 Friens, is overleden op maandag 18 februari 1991 Heerenveen, is gecremeerd Nieuweschoot. Mintsje werd 89 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

3)  Roelf Jans van Es. Roelf, zeilmaker.

4)  Geertruid Ulferts Wyrsum is geboren Eenrum (Grn), is overleden op woensdag 2 december 1741 (OS). Geertruid trouwt (kerk) op woensdag 27 maart 1737 met Tonnis Clasen. Tonnis is overleden op vrijdag 12 juli 1765 Lute Saaxum.

5)  Trijntje Ulferts Wyrsum is geboren Eenrum (Grn), is overleden op vrijdag 17 januari 1744 Middelstum. Trijntje trouwt (kerk) op zaterdag 3 mei 1732 Baflo met Tonnis Luijrts Saaxema. Tonnis is geboren Maarhuizen.

6)  Antje Fokkes.

7)  Jacob Derks Wiersema is geboren Baflo, is gedoopt op woensdag 6 maart 1658, is overleden in 1704 Baflo. Jacob werd 46 jaar. Jacob was gehuwd met Trijntje Okkes, dochter van Okko Clasen en Trijne Jansen.


Index

?

Hindrik Alderts (?-?) 65.

??

Fokke Durks Ferwerda (?-?) 5.

Annes

Jantje (?-?) 51.

Asperen

Tjitze Jans (?-?) 98.

Bakker

Sytske Tjeerds (1840-1868) 3.

Boekhout

Mentje Brandts (1839-1881) 7.

Boer, de

Klaaske Sijbrens (1877-1968) 1; Sijbren Klazes (1840-1937) 1.

Boersma

Jarig Idses (1867-1940) *2; Mintsje Jarigs (1901-1991) *2.

Boonstra

Hette Sjoukes (1902-1996) *1; Sjouke Hettes (1875-1918) *1.

Bos

Feike Hendriks (1769-1830) 14; Jeltje Feikes (1815-1898) 7.

Bosch

Hendrik Feikes (?-?) 28.

Bottema

Klaaske Murks (1864-1964) 3; Murk Watses (1838-?) 3.

Bouma

Rigtje (1876-1971) *1.

Braaksma

Sytze Booyens (?-?) 13.

Brouwer

Geertje Willems (1799-1863) 27.

Brouwers

Schelte Willem (?-?) 27.

Clasen

Okko (?-?) *7; Tonnis (?-1765) *4.

Cornelis

Freerk (?-?) 65.

Dankert

Grietje Jacobs (?-1827) 9.

Deinema

Doeke (?-?) 52; Doeke Gerrits (1792-?) 27; Gerrit Doekes (1763-1839) 26; Grietje Gerrits (1787-1824) 13; Jan Doekes (?-?) 53; Jan Gerrits (1800-1871) 27; Lysbert Gerrits (1790-1865) 27; Sytske Gerrits (1797-?) 27; Tjerk Gerrits (1795-?) 27; Willem Gerrits (1803-?) 27.

Dijk, van

Fettje Hendriks (?-?) 9.

Egges

Aagtje (?-?) 65; Eltje (?-1778) 65.

Elema

Jacobke Sirps (?-?) 515.

Elzinga

Tjitske Symens (?-?) 13.

Es, van

Roelf Jans (?-?) 33, *3.

Fockens

Diewertjen (?-?) 33; Nomde (?-?) 514.

Fockes

Dewerke (?-?) 33.

Fokkes

Antje (?-?) *6; Piebe (?-1756) 38.

Folkerts

Luitjen (?-?) 130.

Fookes

Piebe (?-1756) 38.

Freerks

Maria (?-1799) 65.

Gatses

Pieter (?-?) 18; Pyter (?-?) 18.

Geerts

Cornelis (?-?) 33.

Gerbens

Jan (?-?) 34.

Gerrits

Tjitze (?-1808) 24.

Halma

Trijntje Piebes (?-1842) 27.

Hardewijk

Dirkje (?-?) 76.

Harmens

Romkje (?-?) 79.

Hellema

Wieger Doekes (?-?) 24; Ytje Wiegers (?-1831) 24.

Hiddes

Janke (?-1789) 39; Ruurd (?-?) 152.

Hindriks

Sake (1737-?) 35.

Hoekema

Jeltje Jelles (?-?) 29.

Hoekstra

Antje Meintes (1789-1865) 11; Meinte Jans (?-?) 22.

Huisman

Heere Juikes (?-?) 33.

Hylkema

Doetje Oepkes (1788-1871) 12.

Jacobs

Jantje (?-?) 129, *7; Louwke (?-1704) 256; Trijntje (?-?) 129, 64.

Jakobs

Johantje (?-?) 13.

Jans

Akke (1742-?) 35; Akke (1749-?) 17; Antje (?-?) 64; Gerben (1737-?) 35; Grietje (?-1752) 65; Grietje (1755-?) 35; Hendrik (1756-?) 35; Klaas (1752-?) 35; Lieuwe (1747-?) 35; Pieter (?-?) 65; Sietske (1740-1812) 35; Sytske (1736-?) 35; Sytske (1740-1812) 35; Wiltje (?-?) 50.

Jansen

Trijne (?-?) *7.

Jong, de

Baukje (1839-?) 5; Hans Jacobs (?-?) 5; Jan Folkerts (1765-1823) 9; Sytze Jans (1806-1888) 9.

Klazes

Jan (?-?) 20.

Ley, van der

Dieuke Jans (1790-1842) 15.

Lieuwes

Dieuwke (?-?) 35.

Luitjens

Foske (1700-?) 65.

Lykeles

Grietje (?-?) 24.

Michiels

Tjaart (?-?) 129.

Munniksma

Sane Wiebes (1810-1880) 13; Wiebe Sanes (?-?) 13.

Nomdes

Tonnisjen (?-1652) 257.

Okkes

Trijntje (?-?) *7.

Pibes

Janke (1738-?) 39.

Piebes

Hidde (?-?) 39; Jeltje (1734-?) 19; Johannes (1725-?) 39; Meine (1740-?) 39; Pietje (1729-?) 39; Romkje (1723-?) 39; Ruurd (1736-?) 39; Wijtske (1727-?) 39.

Pieters

Dirk (?-?) 39; Janke (1773-1821) 9; Pibe (1772-?) 19; Sietske (1770-?) 19; Sitske (1770-?) 19; Tjaart (?-?) 65; Yltje (?-?) 13.

Pieters?

Meinou (?-?) 153.

Pijbes

Wijtske (?-?) 77.

Piters

Piebe (1772-?) 19.

Plantinga

Doeke Gerrits (1819-1855) 13; Feike Tjerks (1842-1895) 7; Gerrit Gerrits (1813-1899) 13; Gerrit Tjerks (1846-1932) 7; Gerrit Tjitzes (1784-1849) 12; Jantje Gerrits (1816-1839) 13; Lysbeth Gerrits (1810-1844) 13; Menke Gerrits (1812-1852) 13; Tjerk Gerrits (1817-1882) 6; Tjitske Gerrits (1821-1880) 13; Tjitze Gerrits (1806-1886) 13; Tjitze Tjerks (1850-1851) 7; Ybeltje Tjerks (1844-1934) 3.

Porte

Gerrit Pieters (?-?) 13; Pieter Gerrits (1803-1856) 13.

Pybes

Janke (1738-?) 39; Jeltje (1734-?) 19.

Pytters

Dirk (?-?) 39.

Rengers

Hilje (?-?) 131; Hiltje (?-?) 131.

Ridder, de

Cars Douwes (?-?) 65.

Rienders

Trijntje (?-?) 21.

Rietstra

Aafke Meinderts (1839-1921) 5; Meindert Hendriks (1809-?) 5.

Rijpstra

Folkert Pieters (?-?) 27.

Ritskes

Gerrit (?-?) 48.

Ritsma

Geertje Jans (?-?) 5.

Rollingswier

Lijsbert Symens (?-?) 53; Lijsbet Siemens (?-?) 53.

Roorda

Aaltje Sybes (?-?) 27.

Ruurds

Fokke (1650-1689) 76; Hidde (?-?) 78.

Saaxema

Tonnis Luijrts (?-?) *5.

Sieuwerts

Tjaard (1696-1790) 65.

Sijmens

Antie (?-?) 23.

Sinnema

Froukje Annes (?-?) 5; Grietje Wytzes (1877-1969) 3; Wytze Dirks (?-?) 3.

Sloten, van

Hendrik Tjalles (1812-1847) 13.

Sytsma

Willemke Doedes (1772-1831) 9.

Tempel

Aaltje Jacobs (?-?) 33; Jantien Cornelijs (1758-1824) 33.

Terpstra

Froukje Willems (1809-?) 9; Willem Broers (?-?) 9.

Tjaards

Martje (1731-1821) 65.

Tjaarts

Egge (1730-1777) 65; Martje (1731-1821) 65; Michiel (?-?) 129.

Tjitzes

Tjitske (?-?) 49.

Ulferts

Aukje (?-?) 129.

Veen, van der

Aaltje Sijtses (1847-1918) 1.

Vries, de

Froukje Jacobs (1854-1892) 7; Lijsbert Tjerks (?-1839) 27.

Wal, de

Eelke Pieters (1807-1862) 9; Pieter Eelkes (?-?) 9.

Wal, van der

Geertje Gosses (?-?) 7.

Westerhuis

Taetske (1845-1871) 5.

Westra

Hinne Lieuwes (?-?) 3; Meindertje Pieters (?-?) 3; Trijntje Hinnes (1876-1934) 3.

Wiersema

Aafje Pieters (1750-1810) 33; Fokke Pieters (1760-?) 33; Foske Pieters (?-1849) 33; Jacob Derks (1658-1704) *7; Magdalena (?-?) 65.

Wiersma

Aaltje Tjerks (1899-1989) *1; Akke Pijtters (1811-1812) 9; Anne Piebes (1880-1966) 3; Anne Pijtters (1841-1922) 5; Antje Pijtters (1846-1887) 5; Feike Piebes (1877-1961) 3; Forske Pieters (1802-1899) 9; Gerrit Piebes (1886-1886) 3; Gerrit Piebes (1888-1888) 3; Gerrit Piebes (1891-1975) 3; Jan Pijtters (1809-1825) 9; Janke Pijtters (1773-1821) 9; Jeltje Piebes (1883-1975) 3; Jeltje Pijtters (1801-1862) 9; Marijke Gerlofs (?-?) 3; Olfert Pijtters (1804-1886) 9; Piebe Pieters (1839-1919) 2; Piebe Pijtters (1813-1838) 9; Piebe Tjerks (1901-2000) *2; Pieter Piebes (1871-1921) 3; Pieter Ulpherts (1715-?) 32; Pijtter Olferts (1768-1828) 8; Pijtter Pijtters (1805-1872) 4; Riender Piebes (1875-1950) 3; Riender Pijtters (1838-1909) 5; Tjerk Piebes (1873-1957) 1; Ulfert Pieters (1745-1801) 16.

Wijtsma

Trijntje Lolkes (1869-1930) *2.

Wiltjes

Menke (?-1783) 25.

Wyrsema

Clasche (?-1652) 257; Derck (1616-1669) 256; Garbrand (?-1652) 257.

Wyrsum

Antje Ulpherts (1729-1773) 65; Auckjen Ulferts (?-?) 65; Derk (1616-1669) 256; Eltje Pieters (?-?) 129; Geertruid Ulferts (?-1741) *4; Jacob Ulferts (1733-1778) 65; Luitjen Ulferts (?-1787) 65; Martjen Ulferts (1732-1794) 65; Pieter Derks (?-1712) 128; Pieter Ulferts (1715-?) 32; Trijntje Ulferts (?-1744) *5; Ulfert Pieters (1680-1741) 64; Ulphert Pieters (1680-1741) 64.

Zijlstra

Reinder Jans (1771-1826) 10; Trijntje Reinders (1815-1900) 5.

zonder achternaam

N.N. (?-?) 53, 99; Olfert (1745-1801) 16.

* verwijzing naar noot.