Kwartierstaat van Klaaske Sijbrens de Boer (1877-1968)

 


2010  D.M. Bonnema

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

1  Klaaske Sijbrens de Boer is geboren op vrijdag 5 januari 1877 Oenkerk, is overleden op donderdag 30 mei 1968 Grouw, is begraven op dinsdag 4 juni 1968 Grouw. Klaaske werd 91 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Klaaske trouwt op zaterdag 14 mei 1898 Gem. Leeuwarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Tjerk Piebes Wiersma, zoon van Piebe Pieters Wiersma en Ybeltje Tjerks Plantinga. Tjerk, chef kaasmaker, wonende Bartlehiem, Roordahuizum en Grouw, is geboren op woensdag 18 juni 1873 Stiens, is overleden op maandag 15 juli 1957 Grouw, is begraven Grouw. Tjerk werd 84 jaar en 27 dagen.

Van Tjerk en Klaaske zijn twee kinderen bekend.<1,2>

Generatie II

2  Sijbren Klazes de Boer is geboren op vrijdag 21 augustus 1840 Finkum, is overleden op zondag 2 mei 1937 Oenkerk. Sijbren werd 96 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Sijbren trouwt op zaterdag 12 september 1868 Gem. Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige

3  Aaltje Sijtses van der Veen, boeremeid, wonende Giekerk, is geboren op zaterdag 2 januari 1847 Giekerk, is overleden op woensdag 6 november 1918 Oenkerk. Aaltje werd 71 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Van Sijbren en Aaltje is een kind bekend:

1  Klaaske Sijbrens de Boer is geboren op vrijdag 5 januari 1877 Oenkerk, zie 1.

Generatie III

4  Klaas Symons de Boer, boerenarbeider, wonende Finkum, is geboren op vrijdag 9 november 1810 Stiens, is overleden voor 1868. Klaas werd hoogstens 57 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Klaas trouwt op donderdag 4 oktober 1838 Gem. Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige

5  Dieuwke Sijbrens Postma, arbeidster, wonende Finkum, is geboren op woensdag 21 februari 1816 Oenkerk.

Van Klaas en Dieuwke is een kind bekend:

1  Sijbren Klazes de Boer is geboren op vrijdag 21 augustus 1840 Finkum, zie 2.

6  Sytse Jans van der Veen, boerenknecht, wonende Giekerk, is geboren in 1810 Oldemarkt, is overleden voor 1868. Sytse werd hoogstens 58 jaar.

Sytse trouwt op zaterdag 31 januari 1835 Gem. Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige

7  Hiske Bruins Popma, arbeidster, is geboren in 1813 Oenkerk.

Van Sytse en Hiske is een kind bekend:

1  Aaltje Sijtses van der Veen is geboren op zaterdag 2 januari 1847 Giekerk, zie 3.

Generatie IV

8  Symon Jans de Boer, werkman, wonende Stiens.

Symon was gehuwd met

9  Martzen Klazes Walstra is geboren in 1782, is overleden op zondag 9 december 1827 gem. Ferweradeel. Martzen werd 45 jaar.

Van Symon en Martzen is een kind bekend:

1  Klaas Symons de Boer is geboren op vrijdag 9 november 1810 Stiens, zie 4.

10  Sijbren Folkerts Postma, arbeider, wonende Oenkerk, is geboren rond 1783 Oenkerk, is overleden op vrijdag 15 september 1826 Oenkerk. Sijbren werd ongeveer 43 jaar.

Sijbren trouwt (kerk) op zondag 30 augustus 1807 Suawoude op ongeveer 24-jarige leeftijd met

11  Dieuwke Jurjens van der Wal, arbeidster, wonende Oenkerk, is afkomstig uit Tietjerk.

Van Sijbren en Dieuwke is een kind bekend:

1  Dieuwke Sijbrens Postma is geboren op woensdag 21 februari 1816 Oenkerk, zie 5.

12  Jan Sijtzes van der Veen, arbeider, wonende Giekerk.

Jan was gehuwd met

13  Sipkjen Tjeerds de Graaf is overleden voor 1835.

Van Jan en Sipkjen is een kind bekend:

1  Sytse Jans van der Veen is geboren in 1810 Oldemarkt, zie 6.

14  Bruin Oeble Popma, wagenmaker, wonende Oenkerk.

Bruin was gehuwd met

15  Jiske Freerks, wonende Oenkerk.

Van Bruin en Jiske is een kind bekend:

1  Hiske Bruins Popma is geboren in 1813 Oenkerk, zie 7.

Generatie V

18  Klaas Gerbens Walstra is afkomstig uit Leeuwarden.

Klaas trouwt (kerk) op zondag 4 januari 1778 Garijp met

19  Aaltje Jacobs Walstra is afkomstig uit Suameer.

Van Klaas en Aaltje is een kind bekend:

1  Martzen Klazes Walstra is geboren in 1782, zie 9.

20  Folkert Sijbrens is afkomstig uit Oenkerk.

Folkert trouwt (kerk) op zondag 10 juni 1781 Oenkerk met

21  Henke Gosses.

Van Folkert en Henke is een kind bekend:

1  Sijbren Folkerts Postma is geboren rond 1783 Oenkerk, zie 10.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 26 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Aaltje Tjerks Wiersma is geboren op donderdag 6 juli 1899 Hallum, is overleden op vrijdag 15 december 1989 Wolvega. Aaltje werd 90 jaar, 5 maanden en 9 dagen. Aaltje trouwt in 1925 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Hette Sjoukes Boonstra, zoon van Sjouke Hettes Boonstra en Rigtje Bouma. Hette, winkelier, wonende Grouw, is geboren op maandag 7 juli 1902 Gem. Idaarderadeel, is overleden op zondag 9 juni 1996 Wolvega, is gecremeerd op donderdag 13 juni 1996 Heerenveen. Hette werd 93 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

2)  Piebe Tjerks Wiersma, wonende Bontebok en Heerenveen, is geboren op vrijdag 17 mei 1901 Bartlehiem, is overleden op zondag 20 februari 2000 Drachten, is gecremeerd op donderdag 24 februari 2000 Heerenveen. Piebe werd 98 jaar, 9 maanden en 3 dagen. Piebe trouwt op woensdag 8 december 1926 Friens op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Mintsje Jarigs Boersma, dochter van Jarig Idses Boersma en Trijntje Lolkes Wijtsma. Mintsje, wonende Bontebok en Heerenveen, is geboren op maandag 9 september 1901 Friens, is overleden op maandag 18 februari 1991 Heerenveen, is gecremeerd Nieuweschoot. Mintsje werd 89 jaar, 5 maanden en 9 dagen.


Index

Boer, de

Klaas Symons (1810-1868) 4; Klaaske Sijbrens (1877-1968) 1; Sijbren Klazes (1840-1937) 2; Symon Jans (?-?) 8.

Boersma

Jarig Idses (1867-1940) *2; Mintsje Jarigs (1901-1991) *2.

Boonstra

Hette Sjoukes (1902-1996) *1; Sjouke Hettes (1875-1918) *1.

Bouma

Rigtje (1876-1971) *1.

Freerks

Jiske (?-?) 15.

Gosses

Henke (?-?) 21.

Graaf, de

Sipkjen Tjeerds (?-1835) 13.

Plantinga

Ybeltje Tjerks (1844-1934) 1.

Popma

Bruin Oeble (?-?) 14; Hiske Bruins (1813-?) 7.

Postma

Dieuwke Sijbrens (1816-?) 5; Sijbren Folkerts (1783-1826) 10.

Sijbrens

Folkert (?-?) 20.

Veen, van der

Aaltje Sijtses (1847-1918) 3; Jan Sijtzes (?-?) 12; Sytse Jans (1810-1868) 6.

Wal, van der

Dieuwke Jurjens (?-?) 11.

Walstra

Aaltje Jacobs (?-?) 19; Klaas Gerbens (?-?) 18; Martzen Klazes (1782-1827) 9.

Wiersma

Aaltje Tjerks (1899-1989) *1; Piebe Pieters (1839-1919) 1; Piebe Tjerks (1901-2000) *2; Tjerk Piebes (1873-1957) 1.

Wijtsma

Trijntje Lolkes (1869-1930) *2.

* verwijzing naar noot.