Kwartierstaat van Grietje Roelofs Fopma (1890-1968)

 


© 2010  Tj.E. Martens

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

1  Grietje Roelofs Fopma is geboren op zondag 3 augustus 1890 Oudebildtzijl (Frl), is overleden op maandag 28 oktober 1968 Harlingen (Frl), is begraven Stiens (Frl). Grietje werd 78 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 18 mei 1911 gemeente Het Bildt (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Tiete Johannes Dijkstra, zoon van Johannes Oeges Dijkstra en Dieuwke Tietes Kamminga. Tiete, gardenier, slager en veekoopman, is geboren op dinsdag 16 december 1884 Stiens (Frl), is overleden op dinsdag 27 december 1960 Stiens (Frl), is begraven op zaterdag 31 december 1960 Stiens (Frl). Tiete werd 76 jaar en 11 dagen.

Van Tiete en Grietje zijn vier kinderen bekend.<1..4>

Generatie II

2  Roelof Riemers Fopma, gardenier en slager, is geboren op maandag 29 juni 1857 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zaterdag 31 mei 1930 Oudebildtdijk (Frl), is begraven Beetgumermolen (Frl). Roelof werd 72 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Roelof trouwt op donderdag 3 mei 1883 gemeente Het Bildt (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige

3  Hendrikje Lammerts Kramer is geboren op donderdag 7 maart 1861 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op vrijdag 10 januari 1936 Stiens (Frl). Hendrikje werd 74 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Roelof en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Akke Roelofs Fopma is geboren op woensdag 30 april 1884 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op donderdag 2 juli 1936 Sint_Jacobiparochie (Frl). Akke werd 52 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Akke trouwt op donderdag 7 maart 1907 gemeente Het Bildt (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Joris van Kammen, zoon van Sierk Gerbens van Kammen en Trijntje Joris Westra. Joris, koopman in manufacturen, is geboren op vrijdag 3 juni 1881 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op donderdag 11 september 1947, is begraven Sint_Jacobiparochie (Frl). Joris werd 66 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

2  Grietje Roelofs Fopma is geboren op zondag 3 augustus 1890 Oudebildtzijl (Frl), zie 1.

3  Lammert Roelofs Fopma, slager, is geboren op maandag 13 augustus 1900 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op dinsdag 30 juli 1968 Sint_Jacobiparochie (Frl). Lammert werd 67 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Lammert trouwt op donderdag 29 juli 1926 op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelisje Kuiken ook genaamd Kee, dochter van Stendert Kuiken en Aukje Louwenaar. Cornelisje is geboren op zaterdag 12 mei 1906, is overleden op zondag 13 mei 1990 Sint_Annaparochie (Frl). Cornelisje werd 84 jaar en 1 dag.

Generatie III

4  Riemer Roelofs Fopma, koopman, wagenmaker, winkelier en kastelein, wonende Oosthoek onder Sint Jacobiparochie (Frl), is geboren op woensdag 22 augustus 1827 Beetgum (Frl), is overleden op vrijdag 4 augustus 1893 Sint_Jacobiparochie (Frl). Riemer werd 65 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Riemer trouwt op donderdag 16 mei 1850 gemeente Het Bildt (Frl) op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Trijntje Johannes Smidt, dochter van Johannes Jans Smidt en Klaasje Hendriks Kas. Trijntje, winkeliersche, is geboren op vrijdag 11 juli 1828 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op woensdag 16 oktober 1850. Trijntje werd 22 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Van Riemer en Trijntje zijn twee kinderen bekend.<5,6>

Riemer trouwt op donderdag 8 mei 1856 gemeente Het Bildt (Frl) op 28-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige

5  Grietje Foppes de Vries, kasteleines, wonende Beetgumermolen (Frl), is geboren op donderdag 6 mei 1830 Beetgum (Frl), is overleden op donderdag 1 februari 1900 Sint_Jacobiparochie (Frl). Grietje werd 69 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Riemer en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Roelof Riemers Fopma is geboren op maandag 29 juni 1857 Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 2.

2  Foppe Riemers Fopma is geboren op dinsdag 27 september 1859 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op maandag 2 februari 1863 Sint_Jacobiparochie (Frl). Foppe werd 3 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

3  Rinske Riemers Fopma is geboren op donderdag 20 november 1862 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zondag 31 mei 1863 Sint_Jacobiparochie (Frl). Rinske werd 6 maanden en 11 dagen.

4  Rinske Riemers Fopma is geboren op vrijdag 24 augustus 1866 Sint_Jacobiparochie (Frl).

Rinske trouwt op donderdag 2 juni 1892 gemeente Het Bildt (Frl) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jarig Radsma, zoon van Loepke Radsma en Rinske Bakhuis. Jarig, wagenmakersknecht, is geboren rond 1867 Sint_Jacobiparochie (Frl).

5  Foppe Riemers Fopma, werkman, is geboren op dinsdag 13 september 1870 Sint_Jacobiparochie (Frl).

Foppe trouwt op donderdag 18 mei 1893 gemeente Het Bildt (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrikje Dijkstra, dochter van Klaas Dijkstra en Janke de Groot. Hendrikje, wonende Vrouwenparochie (Frl), is geboren op zondag 2 januari 1870 Sint_Jacobiparochie (Frl).

6  Gerrit Riemers Fopma, timmerman, is geboren op maandag 8 september 1873 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op donderdag 20 februari 1941 Huizum (Frl). Gerrit werd 67 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 25 mei 1905 gemeente Het Bildt (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirkje Tijmens Bakker, dochter van Tijmen Bakker en Trijntje Prosje. Dirkje is geboren in 1880 Sint_Jacobiparochie (Frl).

6  Lammert Martens Kramer, gardenier, is geboren op donderdag 30 oktober 1834 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zaterdag 9 december 1911 Sint_Jacobiparochie (Frl). Lammert werd 77 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Lammert trouwt op donderdag 17 mei 1860 Sint_Annaparochie (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige

7  Akke Aukes Donia is geboren op zaterdag 21 januari 1837 Menaldum (Frl), is overleden op vrijdag 3 maart 1916 Sint_Jacobiparochie (Frl). Akke werd 79 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Lammert en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrikje Lammerts Kramer is geboren op donderdag 7 maart 1861 Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 3.

2  Sybrigje Lammerts Kramer is geboren op zondag 19 april 1863 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op dinsdag 14 november 1950 Bovenkerk (Nhl). Sybrigje werd 87 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Sybrigje trouwt op zaterdag 10 mei 1884 gemeente Barradeel (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerrit Pieters Koning, zoon van Pieter Gerrrits Koning en Fokje Aukes van der Ploeg. Gerrit, molenaar en gardenier, is geboren op donderdag 21 augustus 1856 Minnertsga (Frl), is overleden op zaterdag 3 februari 1940 Bovenkerk (Nhl). Gerrit werd 83 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

3  Klaasje Lammerts Kramer, wonende Stiens (Frl) en Hallum (Frl), is geboren op dinsdag 7 maart 1865 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op vrijdag 6 mei 1927 Vrouwenparochie (Frl). Klaasje werd 62 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Klaasje trouwt op zaterdag 2 juni 1888 gemeente Barradeel (Frl) op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Andele Lolkes Boomsma, zoon van Lolke Andeles Boomsma en Teatske Klazes Boomstra. Andele, gardenier, kooltjer en koopman, is geboren op vrijdag 5 mei 1865 Minnertsga (Frl), is overleden op vrijdag 1 februari 1901 Sint_Jacobiparochie (Frl). Andele werd 35 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Andele was eerder gehuwd (1) met Sjoukje Ferwerda.<7,8>

Klaasje trouwt op woensdag 28 mei 1919 gemeente Het Bildt (Frl) op 54-jarige leeftijd (2) met de 67-jarige Sijmen Piers Terpstra, zoon van Pier Jans Terpstra en Maaike Arjens Slim. Sijmen, koopman, is geboren op zaterdag 1 mei 1852 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op dinsdag 29 maart 1932 Vrouwenparochie (Frl). Sijmen werd 79 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Sijmen was eerder gehuwd (1) met Aukje Dijkstra.<9>

4  Aukje Lammerts Kramer is geboren op maandag 5 augustus 1867 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zondag 11 juli 1937 Willmar (Minnesota U.S.A.). Aukje werd 69 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Aukje trouwt op donderdag 26 januari 1888 gemeente Het Bildt (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 30-jarige Rochus Duhoux, zoon van Jean Louis Duhoux en Sijtske van der Weg. Rochus is geboren op zaterdag 4 juli 1857 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op woensdag 6 maart 1935 Hinckly (Minnesota U.S.A.). Rochus werd 77 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Generatie IV

8  Roelof Gerryts Fopma, werkman, wagenmaker en gardenier, wonende Beetgum (Frl) en Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren op woensdag 6 oktober 1790 Beetgum (Frl), is gedoopt op donderdag 21 oktober 1790 Beetgum (Frl), is overleden op zondag 6 januari 1867 Sint_Jacobiparochie (Frl). Roelof werd 76 jaar en 3 maanden.

Roelof trouwt op zondag 19 mei 1816 Menaldum (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige

9  Trijntje Riemers Riemersma is geboren op zaterdag 2 april 1796 Menaldum (Frl), is overleden op zondag 30 oktober 1859 Sint_Jacobiparochie (Frl). Trijntje werd 63 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van Roelof en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Gerryt Roelofs Fopma is geboren op donderdag 13 februari 1817 Beetgum (Frl), is overleden op vrijdag 7 juni 1822 Beetgum (Frl). Gerryt werd 5 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

2  Sjoukje Roelofs Fopma is geboren op maandag 8 februari 1819 Menaldum (Frl), is overleden op woensdag 28 februari 1849 Sint_Jacobiparochie (Frl). Sjoukje werd 30 jaar en 20 dagen.

Sjoukje trouwt op donderdag 17 augustus 1837 gemeente Het Bildt (Frl) op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige Mijntje Roelofs Tjepkema, zoon van Roelof Mijntjes Tjepkema en Renske Tjepkes Tjepkema. Mijntje, landbouwer, is geboren in 1815 Vrouwenparochie (Frl).

3  Akke Roelofs Fopma, dienstmeid, is geboren op dinsdag 4 juni 1822 Beetgum (Frl), is overleden op donderdag 13 februari 1908 Sint_Jacobiparochie (Frl). Akke werd 85 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Akke trouwt op donderdag 21 april 1842 Sint_Jacobiparochie (Frl) op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Douwes Dankert, zoon van Douwe Klazes Dankert en Sjoerdtje Johannes Dankert. Jan, boerenknecht, is geboren in 1814 Sint_Jacobiparochie (Frl).

4  Gerryt Roelofs Fopma, werkman, is geboren op zaterdag 7 februari 1824 Beetgum (Frl), is overleden op maandag 7 juli 1884 Sint_Jacobiparochie (Frl). Gerryt werd 60 jaar en 5 maanden.

Gerryt trouwt op donderdag 19 mei 1853 gemeente Het Bildt (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Sijke Sierks Broersma, dochter van Sierk Symens Broersma en Heintje Teunis Leijstra. Sijke, dienstbode, is geboren op woensdag 14 juli 1824 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op woensdag 21 juni 1899 Sint_Jacobiparochie (Frl). Sijke werd 74 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

5  Riemke Roelofs Fopma is geboren op zaterdag 25 december 1824 Beetgum (Frl), is overleden op dinsdag 21 april 1835 Sint_Jacobiparochie (Frl). Riemke werd 10 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

6  Riemer Roelofs Fopma is geboren op woensdag 22 augustus 1827 Beetgum (Frl), zie 4.

7  Foppe Roelofs Fopma, boerenknecht en gardenier, is geboren op donderdag 8 april 1830 Beetgum (Frl), is overleden op woensdag 11 april 1866 Sint_Jacobiparochie (Frl). Foppe werd 36 jaar en 3 dagen.

Foppe trouwt op donderdag 8 mei 1856 gemeente Het Bildt (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Janke Scheerstra, dochter van Pieter Anes Scheerstra en Aagje Jops de With. Janke, dienstbode, is geboren op dinsdag 10 juni 1828 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden op woensdag 13 december 1916 Sint_Jacobiparochie (Frl). Janke werd 88 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

8  Fokeltje Roelofs Fopma is geboren op zondag 1 juni 1834 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op maandag 2 februari 1903 gemeente Het Bildt (Frl). Fokeltje werd 68 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Fokeltje trouwt op donderdag 8 mei 1856 gemeente Het Bildt (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Adam Klazes van Dijk, zoon van Klaas Adams van Dijk en Aaltje Arjen Kuiken. Adam, werkman, is geboren in 1831 Sint_Jacobiparochie (Frl).

10  Foppe Pieters de Vries, grofsmid, is geboren op vrijdag 8 april 1803 Beetgum (Frl), is overleden op zaterdag 16 februari 1884 Beetgum (Frl). Foppe werd 80 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Foppe trouwt op woensdag 18 mei 1825 Menaldum (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige

11  Rinske Jacobs Hiemstra is geboren op zaterdag 28 april 1804 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 20 mei 1804 Beetgum (Frl), is overleden op dinsdag 5 april 1881 Beetgum (Frl). Rinske werd 76 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Foppe en Rinske zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter Foppes de Vries is geboren op donderdag 4 mei 1826 Beetgum (Frl), is overleden op woensdag 5 juli 1893 Menaldum (Frl). Pieter werd 67 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Pieter trouwt op woensdag 8 mei 1850 Menaldum (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Heerkes Veeman, dochter van Heerke Sjoerds Veeman en Grietje Heins Dijkstra. Trijntje is geboren op maandag 3 juli 1826 Menaldum (Frl), is overleden op maandag 12 april 1886 Menaldum (Frl). Trijntje werd 59 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

2  Jacob Foppes de Vries is geboren op woensdag 23 juli 1828 Beetgum (Frl), is overleden op zondag 1 februari 1846 Beetgum (Frl). Jacob werd 17 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

3  Grietje Foppes de Vries is geboren op donderdag 6 mei 1830 Beetgum (Frl), zie 5.

4  Frans Foppes de Vries is geboren op zondag 25 november 1832 Beetgum (Frl), is overleden op donderdag 27 mei 1920 Ried (Frl). Frans werd 87 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Frans trouwt op woensdag 9 mei 1866 Menaldum (Frl) op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Tjitske Minnes Stapensťa, dochter van Minne Klazes Stapensťa en Trijntje Cornelis Tanja. Tjitske is geboren rond 1841 Boer (Frl).

5  Trijntje Foppes de Vries, naaister, is geboren op donderdag 24 december 1835 Beetgum (Frl), is overleden op donderdag 2 januari 1868 Menaldum (Frl). Trijntje werd 32 jaar en 9 dagen.

Trijntje trouwt op woensdag 13 mei 1857 Menaldum (Frl) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Arjen Cornelis Bakker, zoon van Cornelis Arjens Bakker en Afke Gerbens Heslinga. Arjen, timmerman, is geboren rond 1836 Beetgum (Frl).

6  Gerryt Foppes de Vries, grofsmid en werkman, is geboren op zaterdag 12 mei 1838 Beetgum (Frl), is overleden op zondag 2 september 1877 Huizum (Frl). Gerryt werd 39 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Gerryt trouwt op woensdag 9 mei 1866 Menaldum (Frl) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jeltje Reimers Brouwer, dochter van Reimer Gerbens Brouwer en Jantje Rinzes Haadsma. Jeltje is geboren rond 1841 Menaldum (Frl).

7  Rinske Foppes de Vries is geboren op donderdag 25 februari 1841 Beetgum (Frl), is overleden op donderdag 29 januari 1846 Beetgum (Frl). Rinske werd 4 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

8  Rinske Foppes de Vries is geboren op woensdag 25 februari 1846 Beetgum (Frl), is overleden op dinsdag 24 maart 1931 Beetgum (Frl). Rinske werd 85 jaar en 27 dagen.

Rinske trouwt op zaterdag 28 mei 1870 Menaldum (Frl) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Sape Lucas Nauta, zoon van Lucas Rinzes Nauta en Grietje Gosses van Slooten. Sape, kramer en gardenier, is geboren rond 1845 Engelum (Frl), is overleden op woensdag 3 april 1935 Beetgum (Frl). Sape werd ongeveer 90 jaar.

12  Marten Lammerts Kramer, gardenier, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren op zaterdag 12 oktober 1811 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 3 november 1811 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zondag 10 maart 1867 Sint_Jacobiparochie (Frl). Marten werd 55 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Marten trouwt op donderdag 24 mei 1832 gemeente Het Bildt (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige

13  Hendrikje Jarigs Schenkius is geboren op maandag 16 mei 1814 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op vrijdag 23 juni 1893 Sint_Jacobiparochie (Frl). Hendrikje werd 79 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Van Marten en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertje Martens Kramer is geboren op zondag 7 april 1833 Sint_Jacobiparochie (Frl).

Geertje trouwt op donderdag 21 mei 1857 Sint_Annaparochie (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Sijtze Smid, zoon van Rienk Baukes Smid en Richtje Tjerks Stienstra. Sijtze, timmermansknecht, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren in 1832 Welsrijp (Frl), is overleden op zondag 18 september 1910 Gemeente Het Bildt (Frl). Sijtze werd 78 jaar.

2  Lammert Martens Kramer is geboren op donderdag 30 oktober 1834 Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 6.

3  Jarig Martens Kramer is geboren op zondag 6 november 1836 Sint_Jacobiparochie (Frl), is ongehuwd overleden op maandag 2 januari 1888 Gemeente Het Bildt (Frl). Jarig werd 51 jaar, 1 maand en 27 dagen.

4  Klaasje Martens Kramer is geboren op zondag 21 oktober 1838 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op maandag 2 oktober 1848 Sint_Jacobiparochie (Frl). Klaasje werd 9 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

5  Wybe Martens Kramer, gardenier, is geboren op woensdag 23 september 1840 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op maandag 28 december 1908 Sint_Jacobiparochie (Frl). Wybe werd 68 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Wybe trouwt op donderdag 20 mei 1869 Gemeente Het Bildt (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Pietje de Boer, dochter van Douwe Douwes de Boer en Grietje Jarigs de Vries. Pietje is geboren in 1845 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op woensdag 1 oktober 1890 Gemeente Het Bildt (Frl). Pietje werd 45 jaar.

6  Rein Martens Kramer, gardenier, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren op donderdag 30 maart 1843 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op woensdag 5 februari 1908 Sint_Jacobiparochie (Frl). Rein werd 64 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Rein trouwt op donderdag 18 mei 1871 gemeente Het Bildt (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Neeltje Jobs Wassenaar, dochter van Job Christiaans Wassenaar en Klaasje Jarigs de Vries. Neeltje is geboren in 1840 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden voor woensdag 5 februari 1908. Neeltje werd hoogstens 68 jaar.

7  Hendrik Martens Kramer is geboren op vrijdag 25 april 1845 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zondag 7 februari 1915 Sint_Jacobiparochie (Frl). Hendrik werd 69 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

14  Auke Ruurds Donia, boer, wonende Menaldum (Frl), is geboren in 1783 Menaldum (Frl), is overleden op vrijdag 3 november 1848 Sint_Jacobiparochie (Frl). Auke werd 65 jaar.

Auke trouwt (kerk) op zondag 18 juni 1809 Menaldum (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 17-jarige

15  Sybrigje Klazes Oostringa is geboren op dinsdag 23 augustus 1791 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 30 oktober 1791 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op dinsdag 11 oktober 1842 Sint_Jacobiparochie (Frl). Sybrigje werd 51 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van Auke en Sybrigje zijn dertien kinderen bekend:

1  Pietje Aukes Donia is geboren op maandag 6 augustus 1810 Menaldum (Frl), is overleden op dinsdag 2 oktober 1810 Menaldum (Frl). Pietje werd 1 maand en 26 dagen.

2  Ruurd Aukes Donia is geboren op zaterdag 31 augustus 1811 Menaldum (Frl), is overleden op donderdag 28 oktober 1841 Leeuwarden (Frl). Ruurd werd 30 jaar, 1 maand en 27 dagen.

3  Pietje Aukes Donia is geboren op zondag 26 september 1813 Menaldum (Frl), is overleden op maandag 14 maart 1859 Sint_Jacobiparochie (Frl). Pietje werd 45 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Pietje trouwt op donderdag 12 mei 1836 Menaldum (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Johannes Boonstra, zoon van Johannes Pieters Boonstra en Eetske Ruurds Donia. Pieter, schoenmaker, wonende Beetgum (Frl), is geboren op maandag 17 oktober 1808 Warga (Frl), is overleden op maandag 10 november 1873 Sint_Jacobiparochie (Frl). Pieter werd 65 jaar en 24 dagen.

4  Sybren Aukes Donia is geboren op vrijdag 28 juli 1815 Menaldum (Frl), is overleden op zaterdag 29 september 1883 Sint_Jacobiparochie (Frl). Sybren werd 68 jaar, 2 maanden en 1 dag.

5  Klaas Aukes Donia, gardenier, is geboren op woensdag 22 oktober 1817 Menaldum (Frl), is overleden op vrijdag 10 september 1897. Klaas werd 79 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Klaas trouwt op donderdag 11 april 1844 gemeente Het Bildt (Frl) op 26-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Geertje Cornelis Kuiken, dochter van Cornelis Dirks Kuiken en Grietje Aukes Kok. Geertje is geboren op maandag 18 april 1825 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zondag 24 juli 1853 Sint_Jacobiparochie (Frl). Geertje werd 28 jaar, 3 maanden en 6 dagen. Klaas trouwt op vrijdag 2 april 1869 op 51-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Agneeta Voorhorst. Agneeta is geboren in 1829, is overleden in februari 1891. Agneeta werd 62 jaar.

Agneeta was eerder gehuwd (1) met N.N..

6  Akke Aukes Donia is geboren op zondag 26 december 1819 Menaldum (Frl), is overleden op donderdag 11 september 1834 Menaldum (Frl). Akke werd 14 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

7  Kinke Aukes Donia is geboren op vrijdag 22 februari 1822 Menaldum (Frl), is overleden op woensdag 30 september 1829 Menaldum (Frl). Kinke werd 7 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

8  Auke Aukes Donia is geboren op maandag 18 oktober 1824 Menaldum (Frl), is overleden op donderdag 8 oktober 1829 Menaldum (Frl). Auke werd 4 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

9  Sipke Aukes Donia is geboren op donderdag 22 februari 1827 Menaldum (Frl), is overleden op dinsdag 26 mei 1840 Sint_Jacobiparochie (Frl). Sipke werd 13 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

10  Feike Aukes Donia is geboren op zondag 31 augustus 1828 Menaldum (Frl), is overleden op maandag 31 augustus 1829 Menaldum (Frl). Feike werd 1 jaar.

11  Auke Aukes Donia is geboren op vrijdag 15 april 1831 Menaldum (Frl), is overleden op zondag 9 juli 1882 Sint_Jacobiparochie (Frl). Auke werd 51 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

12  Feike Aukes Donia is geboren op donderdag 14 maart 1833 Menaldum (Frl), is overleden op zondag 2 september 1838 Sint_Jacobiparochie (Frl). Feike werd 5 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

13  Akke Aukes Donia is geboren op zaterdag 21 januari 1837 Menaldum (Frl), zie 7.

Generatie V

16  Gerrit Foppes, smid, is gedoopt op zondag 19 maart 1758 Beetgum (Frl), is overleden op woensdag 3 april 1799 Beetgum (Frl). Gerrit werd 41 jaar en 15 dagen.

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1787 Beetgum (Frl) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

17  Sjoukje Roelofs is geboren rond 1765 en afkomstig uit Vrouwenparochie (Frl), is overleden op zondag 25 maart 1810 Beetgum (Frl). Sjoukje werd ongeveer 45 jaar.

Van Gerrit en Sjoukje zijn drie kinderen bekend:

1  Foppe Gerryts Fopma is geboren op zondag 11 maart 1787 Beetgum (Frl), is overleden op woensdag 11 april 1810 Beetgum (Frl). Foppe werd 23 jaar en 1 maand.

2  Roelof Gerryts Fopma is geboren op woensdag 6 oktober 1790 Beetgum (Frl), is gedoopt op donderdag 21 oktober 1790 Beetgum (Frl), zie 8.

3  Tjidske Gerryts Fopma is geboren op zondag 1 oktober 1797 Beetgum (Frl).

18  Riemer Wybes Riemersma, boer, is geboren op dinsdag 5 juni 1770 Dronrijp (Frl), is gedoopt op zondag 24 juni 1770 Menaldum (Frl), is overleden op zondag 28 oktober 1827 Menaldum (Frl). Riemer werd 57 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Riemer gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 21 april 1793 Menaldum (Frl), trouwt (kerk) op zondag 19 mei 1793 Menaldum (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige

19  Akke Jans Dijkstra is geboren op zaterdag 13 mei 1775 Menaldum (Frl), is overleden op maandag 4 juni 1832 Menaldum (Frl). Akke werd 57 jaar en 22 dagen.

Van Riemer en Akke zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Riemers Riemersma is geboren op zaterdag 2 april 1796 Menaldum (Frl), zie 9.

2  Antje Riemers Riemersma is geboren op dinsdag 20 juni 1797 Menaldum (Frl).

Antje trouwt op zondag 24 september 1820 gemeente Menaldumadeel (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Harms Vitmeyer Braak ook genaamd Jan Harms Vitmeyer Braak, zoon van Harm Braak en Salome Veldman. Jan is geboren in 1790 Groningen (Grn).

3  Wybe Riemers Riemersma is geboren op dinsdag 22 maart 1803 Menaldum (Frl).

4  Jan Riemers Riemersma is geboren op dinsdag 12 februari 1805 Menaldum (Frl).

5  Willem Riemers Riemersma is geboren op maandag 7 december 1807 Menaldum (Frl).

6  Romkje Riemers Riemersma is geboren op vrijdag 5 januari 1816 Menaldum (Frl).

20  Pyter Pyters de Vries, grofsmid, wonende Beetgum (Frl), is geboren op maandag 26 oktober 1767 Dronrijp (Frl), is overleden op zaterdag 29 maart 1856 Beetgum (Frl). Pyter werd 88 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Pyter trouwt (kerk) op zondag 20 april 1800 Menaldum (Frl) op 32-jarige leeftijd met de 40-jarige

21  Grietje Foppes is geboren op woensdag 24 oktober 1759 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 11 november 1759 Beetgum (Frl), is overleden op donderdag 19 oktober 1826. Grietje werd 66 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Pyter en Grietje is een kind bekend:

1  Foppe Pieters de Vries is geboren op vrijdag 8 april 1803 Beetgum (Frl), zie 10.

22  Jacob Ydes Hiemstra, boer, wonende Beetgum (Frl), is geboren op dinsdag 20 oktober 1767 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 19 mei 1771 Beetgum (Frl), is overleden op zondag 25 september 1842 Menaldum (Frl). Jacob werd 74 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Jacob trouwt (kerk) op zondag 2 juni 1799 op 31-jarige leeftijd met de 20-jarige

23  Trijntje Franzen Poelstra is geboren op vrijdag 28 augustus 1778 Beetgum (Frl), is overleden op zondag 13 februari 1842 Beetgum (Frl). Trijntje werd 63 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Van Jacob en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Yede Jacobs Hiemstra, gardenier, is geboren op zondag 13 april 1800 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 4 mei 1800 Beetgum (Frl), is overleden op zaterdag 9 augustus 1862 Marssum (Frl). Yede werd 62 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Yede trouwt op woensdag 21 mei 1828 Menaldum (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Wytske Everts Jepma, dochter van Evert Klazes Jepma en Wytske Haaitzes. Wytske is geboren op woensdag 30 april 1800 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 29 juni 1800 Engelum (Frl), is overleden op zondag 22 januari 1865 Marssum (Frl). Wytske werd 64 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

2  Frans Jacobs Hiemstra is geboren op zaterdag 30 oktober 1802 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 21 november 1802 Beetgum (Frl), is overleden op dinsdag 11 oktober 1859 Menaldum (Frl). Frans werd 56 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Frans trouwt op woensdag 21 mei 1834 Menaldum (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Ytje Bienses Hoogland, dochter van Biense Pieters Hoogland en Antje Jans Boersma. Ytje is geboren op donderdag 16 mei 1805 Ferwerd (Frl), is gedoopt op zondag 2 juni 1805 Ferwerd (Frl), is overleden op donderdag 20 april 1882 Menaldum (Frl). Ytje werd 76 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

3  Rinske Jacobs Hiemstra is geboren op zaterdag 28 april 1804 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 20 mei 1804 Beetgum (Frl), zie 11.

4  Klaas Jacobs Hiemstra, gardenier, is geboren op zondag 28 december 1806 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 25 januari 1807 Beetgum (Frl), is overleden op maandag 7 februari 1870 Beetgum (Frl). Klaas werd 63 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Klaas trouwt op woensdag 21 mei 1834 Menaldum (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Wijke Sijbrens Heslinga, dochter van Sijbren Scheltes Heslinga en Klaaske Jouws Keuning. Wijke is geboren op woensdag 19 november 1806 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 21 december 1806 Beetgum (Frl), is overleden op zaterdag 23 maart 1895 Menaldum (Frl). Wijke werd 88 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

5  Rymke Jacobs Hiemstra ook genaamd Riemke, gardeniersche, is geboren op vrijdag 10 april 1812 Beetgum (Frl), is overleden op donderdag 29 december 1881 Menaldum (Frl). Rymke werd 69 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Rymke trouwt op woensdag 15 mei 1844 Menaldum (Frl) op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Rientzes Stellingwerf, zoon van Rients Pieters Stellingwerf en Jitske Louws Swart. Pieter, boerenknecht en gardenier, is geboren op woensdag 8 januari 1817 Beetgum (Frl), is overleden op maandag 14 maart 1881 Menaldum (Frl). Pieter werd 64 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

6  Pieter Jacobs Hiemstra, arbeider, is geboren op zaterdag 20 maart 1819 Beetgum (Frl), is overleden op zaterdag 23 december 1893 Menaldum (Frl). Pieter werd 74 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 12 mei 1847 Menaldum (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Pietertje Klazes Koopmans, dochter van Klaas Martens Koopmans en Grietje Pieters Koopmans. Pietertje is geboren op zaterdag 29 juni 1822 Beetgum (Frl), is overleden op donderdag 6 februari 1908 Menaldum (Frl). Pietertje werd 85 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

24  Lammert Martens Kramer, kastelein, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren op dinsdag 19 december 1780 Sint_Annaparochie (Frl), is gedoopt op zondag 7 januari 1781 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden op dinsdag 13 februari 1844 Sint_Jacobiparochie (Frl). Lammert werd 63 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Lammert was gehuwd met

25  Geertje Minks Hiemstra is geboren in 1787 Spannum (Frl), is overleden op woensdag 19 april 1837 Sint_Jacobiparochie (Frl). Geertje werd 50 jaar.

Van Lammert en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Marten Lammerts Kramer is geboren op zaterdag 12 oktober 1811 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 3 november 1811 Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 12.

2  Klaasje Lammerts Kramer, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren op zondag 18 augustus 1816 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op woensdag 18 september 1878 Sint_Jacobiparochie (Frl). Klaasje werd 62 jaar en 1 maand.

Klaasje trouwt op donderdag 14 september 1837 Gemeente Het Bildt (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Sye Franzes Antonides, zoon van Frans Floris Antonides en Hiltje Sijes de Boer. Sye, ondermeester, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren in 1815 Veenwouden (Frl).

26  Jarig Joris Schenkius, gardenier, is geboren op vrijdag 16 februari 1776 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 25 februari 1776 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op vrijdag 21 augustus 1829 Sint_Jacobiparochie (Frl). Jarig werd 53 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Jarig trouwt (kerk) rond 1800 op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige

27  Klaasje Reins Kuiken, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren op maandag 3 december 1781 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 6 januari 1782 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op dinsdag 8 april 1856 Sint_Jacobiparochie (Frl). Klaasje werd 74 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Jarig en Klaasje zijn tien kinderen bekend:

1  Maartje Jarigs Schenkius is geboren op dinsdag 7 juli 1801 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 26 juli 1801 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden voor maart 1804 Sint_Jacobiparochie (Frl). Maartje werd hoogstens 2 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

2  Maartje Jarigs Schenkius is geboren op vrijdag 23 maart 1804 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 22 april 1804 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op dinsdag 20 februari 1855 Sint_Jacobiparochie (Frl). Maartje werd 50 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Maartje trouwt op zondag 25 december 1825 gemeente Het Bildt (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Harrent Gerbens Wassenaar, zoon van Gerben Jobs Wassenaar en Maartje Harrents Kramer. Harrent, gardenier, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren in 1801 Sint_Jacobiparochie (Frl).

3  Neeltje Jarigs Schenkius is geboren op woensdag 24 september 1806 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 12 oktober 1806 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op woensdag 14 juli 1886. Neeltje werd 79 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Neeltje trouwt op donderdag 16 januari 1834 gemeente Het Bildt (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Douwes de Boer, zoon van Douwe Pieters de Boer en Wikje Wijgers Verder. Pieter, gardenier, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren in 1808 Sint_Jacobiparochie (Frl).

4  Hendrik Jarigs Schenkius, gardenier, is geboren op maandag 4 september 1809 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 24 september 1809 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op maandag 9 november 1857 Sint_Jacobiparochie (Frl). Hendrik werd 48 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 25 mei 1837 gemeente Het Bildt (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Hermina Johanna Hendrika Schepers, dochter van Jan Albert Schepers en Dirkje Ebes Wiegersma. Hermina, bewaarschoolhouderes, is geboren in 1815 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op dinsdag 29 mei 1883 Gemeente Het Bildt (Frl). Hermina werd 68 jaar.

5  Rein Jarigs Schenkius, bierbrouwer en gardenier, is geboren op zondag 29 maart 1812 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zaterdag 24 september 1870 Gemeente Het Bildt (Frl). Rein werd 58 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Rein trouwt op donderdag 12 juni 1845 gemeente Het Bildt (Frl) op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Lysbert Dirks Jongerhuis, dochter van Dirk Hinnes Jongerhuis en Neeltje Walings Brouwer. Lysbert, bierbrouwersche, is geboren in 1816 Sint_Jacobiparochie (Frl).

Lysbert was eerder gehuwd (1) met Willem Klazes Kuiken.<10>

6  Hendrikje Jarigs Schenkius is geboren op maandag 16 mei 1814 Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 13.

7  Joris Jarigs Schenkius, gardenier, is geboren op zondag 18 augustus 1816 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op woensdag 10 september 1879 Sint_Jacobiparochie (Frl). Joris werd 63 jaar en 23 dagen.

8  Tymen Jarigs Schenkius, gardenier, is geboren op zaterdag 7 november 1818 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zondag 18 december 1864 Sint_Jacobiparochie (Frl). Tymen werd 46 jaar, 1 maand en 11 dagen.

9  Klaasje Jarigs Schenkius is geboren op zaterdag 4 november 1820 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op vrijdag 9 februari 1883 Sint_Jacobiparochie (Frl). Klaasje werd 62 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

10  Waling Jarigs Schenkius, gardenier, is geboren op maandag 28 april 1823 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zondag 23 maart 1902 Sint_Jacobiparochie (Frl). Waling werd 78 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

28  Ruurd Aukes Donia, boer, wonende Hijlaard (Frl) en Menaldum (Frl), is geboren rond 1737, is overleden op woensdag 16 mei 1804 Menaldum (Frl). Ruurd werd ongeveer 67 jaar.

Ruurd trouwt (kerk) op zondag 6 mei 1770 Cornjum (Frl) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

29  Akke Yntes is geboren rond 1750, is overleden op maandag 13 februari 1809 Menaldum (Frl). Akke werd ongeveer 59 jaar.

Van Ruurd en Akke zijn tien kinderen bekend:

1  Lijsbeth Ruurds Donia ook genaamd Elisabeth is geboren in 1772 Hijlaard (Frl), is overleden op zaterdag 18 mei 1833 Franeker (Frl). Lijsbeth werd 61 jaar.

Lijsbeth trouwt (kerk) op zondag 8 april 1792 Menaldum (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Jetze Jacobs Roorda, zoon van Jacob Jetses Roorda en Anke Faber. Jetze, arbeider, schipper en kastelein, is geboren in 1769 Berlikum (Frl), is gedoopt, is overleden op donderdag 8 december 1836 Franeker (Frl). Jetze werd 67 jaar.

2  Eetske Ruurds Donia is geboren in 1776 Hijlaard (Frl), is overleden op donderdag 23 mei 1839 Warga (Frl). Eetske werd 63 jaar.

Eetske trouwt (kerk) op zondag 30 maart 1800 Warga (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Pieters Boonstra, zoon van Pyter Johannes en Aaltje Sierks IJselstein. Johannes, meester timmerman, wonende Warga (Frl), is geboren op woensdag 8 januari 1777 Warga (Frl), is overleden op maandag 13 juni 1842 Warga (Frl). Johannes werd 65 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

3  Ynte Ruurds Donia, boer, is geboren op donderdag 18 januari 1781 Menaldum (Frl), is gedoopt, is overleden op donderdag 19 december 1822 Berlikum (Frl). Ynte werd 41 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Ynte was gehuwd (1) met Haukje Jans Boonstra, dochter van Jan Pieters Boonstra en Rinske Willems Hoekstra. Haukje is geboren in 1788, is overleden op maandag 29 juni 1812 Berlikum (Frl). Haukje werd 24 jaar. Ynte trouwt op dinsdag 2 mei 1815 Menaldum (Frl) op 34-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Dirkje Jans Boonstra, dochter van Jan Pieters Boonstra en Rinske Willems Hoekstra. Dirkje is geboren op dinsdag 4 april 1786 Oldeboorn (Frl), is gedoopt, is overleden op dinsdag 5 december 1843 Berlikum (Frl). Dirkje werd 57 jaar, 8 maanden en 1 dag.

4  Baukje Ruurds Donia is geboren in 1782 Menaldum (Frl), is overleden op zaterdag 24 augustus 1816 Berlikum (Frl). Baukje werd 34 jaar.

Baukje trouwt op zaterdag 8 mei 1813 Berlikum (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Wopke Oenes Tolsma, zoon van Oene Wopkes Tolsma en Aaltje Aans. Wopke, boerenknecht en gardenier, wonende Slappeterp (Frl), is geboren in november 1784 Jelsum (Frl), is overleden op maandag 7 januari 1861 Jelsum (Frl). Wopke werd 76 jaar en 2 maanden.

Wopke was later gehuwd (2) met Jetske Louws de Jong.<11,12>

5  Auke Ruurds Donia is geboren in 1783 Menaldum (Frl), zie 14.

6  Fettje Ruurds Donia is geboren in 1783 Menaldum (Frl), is overleden op zondag 31 maart 1867 Sexbierum (Frl). Fettje werd 84 jaar.

Fettje trouwt (kerk) op donderdag 10 mei 1810 Menaldum (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Wybe Fazes de Jong, zoon van Faas Wybes en Trientje Floris. Wybe, kooltjer en boer, is geboren in 1785 Franeker (Frl), is overleden op zondag 7 augustus 1859 Zweins (Frl). Wybe werd 74 jaar.

7  Gabe Ruurds van Donia, arbeider en gardenier, is geboren op woensdag 22 juni 1791 Menaldum (Frl), is gedoopt, is overleden op dinsdag 12 december 1843 Berlikum (Frl). Gabe werd 52 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Gabe trouwt op woensdag 9 mei 1821 gemeente Menaldumadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Antje Jochums Bijlsma, dochter van Jochum Hobbes en Trijntje Hanzes. Antje, koopvrouw, is geboren op donderdag 10 maart 1791 Berlikum (Frl), is gedoopt op donderdag 24 maart 1791 Berlikum (Frl).

8  Bauke Ruurds van Donia, arbeider, is geboren in 1793 Menaldum (Frl), is overleden op zaterdag 21 juni 1845 Berlikum (Frl). Bauke werd 52 jaar.

Bauke trouwt op zondag 24 mei 1818 gemeente Menaldumadeel (Frl) op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Angenietje Sipkes Bijlsma, dochter van Sipke Jacobs Bijlsma en Juliana Hars. Angenietje is geboren in 1796, is overleden op woensdag 5 augustus 1835 Gemeente Leeuwarderadeel (Frl). Angenietje werd 39 jaar. Bauke trouwt op woensdag 21 augustus 1839 gemeente Menaldumadeel (Frl) op 46-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Willemtje Klazes Samel, dochter van Klaas Teunis Samel en Antje Jans. Willemtje is geboren in 1800 Sint_Jacobiparochie (Frl).

9  Feikjen Ruurds van Donia is geboren in 1795, is overleden op maandag 23 maart 1812 Berlikum (Frl). Feikjen werd 17 jaar.

10  Jacob Ruurds van Donia, gardenier, is geboren in 1797 Menaldum (Frl), is overleden op maandag 18 december 1854 Menaldum (Frl). Jacob werd 57 jaar.

Jacob trouwt op dinsdag 8 mei 1821 gemeente Menaldumadeel (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjitske Gerbens Dijkstra, dochter van ... ... en Antje Klazes Dijkstra. Tjitske is geboren in 1795 Menaldum (Frl).

30  Klaas Sybrens Oostringa, boer, wonende Menaldum (Frl), is geboren op zondag 31 maart 1748 Leeuwarden (Frl), is overleden op zaterdag 7 oktober 1826 Menaldum (Frl). Klaas werd 78 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Klaas trouwt op vrijdag 24 mei 1816 Menaldum (Frl) op 68-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Aafke Heins Eisenga, dochter van Hein Annes en Elske Alles. Aafke, dienstmaagd, is geboren in 1778 Winsum (Frl), is overleden op dinsdag 2 juni 1835 Dronrijp (Frl). Aafke werd 57 jaar.

Aafke was later gehuwd (2) met Jan Klazes van der Tol.<13,14>

Van Klaas en Aafke is een kind bekend.<15>

Klaas trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1777 Vrouwenparochie (Frl) op 29-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige

31  Pijtje Sipkes de Boer ook genaamd Pietje Sipkes de Boer is geboren op dinsdag 28 juni 1757 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op maandag 19 februari 1810 Menaldum (Frl). Pijtje werd 52 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Van Klaas en Pijtje zijn zes kinderen bekend:

1  Kinke Klazes Oostringa is geboren op zondag 27 februari 1780 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 26 maart 1780 Beetgum (Frl).

2  Sybren Klazes Oostringa is geboren op dinsdag 31 januari 1786 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 12 maart 1786 Vrouwenparochie (Frl).

3  Gooikje Klazes Oostringa is geboren op zaterdag 17 januari 1789 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 8 maart 1789 Vrouwenparochie (Frl).

4  Sybrigje Klazes Oostringa is geboren op dinsdag 23 augustus 1791 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 30 oktober 1791 Vrouwenparochie (Frl), zie 15.

5  Pytje Klazes Oostringa is geboren op zondag 15 maart 1795 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 12 april 1795 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op donderdag 20 augustus 1829 Dronrijp (Frl). Pytje werd 34 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Pytje trouwt op zondag 23 februari 1817 Menaldum (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Sipkes Bijlsma, zoon van Sipke Jacobs Bijlsma en Juliana Hof. Jacob, timmerman, is geboren in 1792 Dronrijp (Frl), is overleden op maandag 29 december 1828 Dronrijp (Frl). Jacob werd 36 jaar.

6  Tjeerdje Klazes Oostringa is geboren op donderdag 30 mei 1799 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 30 juni 1799 Vrouwenparochie (Frl).

Generatie VI

32  Foppe Gerrits, meester smid, wonende Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 14 september 1721 Marssum (Frl), is overleden op maandag 18 juli 1791 Beetgum (Frl). Foppe werd 69 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Foppe was gehuwd met

33  Tjetske Botes is afkomstig uit Beetgum (Frl).

Van Foppe en Tjetske zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Foppes is gedoopt op zondag 19 maart 1758 Beetgum (Frl), zie 16.

2  Grietje Foppes is geboren op woensdag 24 oktober 1759 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 11 november 1759 Beetgum (Frl), zie 21.

36  Wybe Riemers, wonende Dronrijp (Frl) en Menaldum (Frl), is geboren in 1743 Welsrijp (Frl), is overleden in april 1806 Menaldum (Frl). Wybe werd 63 jaar.

Wybe trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1769 Menaldum (Frl) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

37  Antje Hanses is geboren rond 1745 en afkomstig uit Menaldum (Frl).

Van Wybe en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Riemer Wybes Riemersma is geboren op dinsdag 5 juni 1770 Dronrijp (Frl), is gedoopt op zondag 24 juni 1770 Menaldum (Frl), zie 18.

2  Willemke Wybes Riemersma is geboren op donderdag 12 november 1772 Dronrijp (Frl).

3  Hans Wybes Riemersma is geboren op donderdag 6 oktober 1774 Dronrijp (Frl), is overleden op donderdag 15 november 1855 gemeente Menaldumadeel (Frl). Hans werd 81 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Hans trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1801 Dronrijp (Frl) op 26-jarige leeftijd (1) met Trijntje Klaases. Trijntje is afkomstig uit Dronrijp (Frl), is overleden voor 1810. Hans trouwt (kerk) op zondag 23 september 1810 Dronrijp (Frl) op 35-jarige leeftijd (2) met Gelske Hendriks. Gelske is afkomstig uit Dronrijp (Frl).

4  Tjitske Wybes Riemersma is geboren op dinsdag 13 augustus 1776 Dronrijp (Frl).

38  Jan Rommerts, landbouwer, is gedoopt op zondag 22 april 1736 Menaldum (Frl).

Jan trouwt (kerk) op zondag 9 november 1760 Menaldum (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige

39  Trijntje Willems is gedoopt op vrijdag 2 augustus 1737 Menaldum (Frl), is overleden voor maandag 12 augustus 1782. Trijntje werd hoogstens 45 jaar en 10 dagen.

Van Jan en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem Jans is gedoopt op zondag 13 december 1761 Menaldum (Frl).

2  Rommert Jans is gedoopt op zondag 5 juli 1767 Menaldum (Frl), is overleden voor december 1768. Rommert werd hoogstens 1 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

3  Rommert Jans is gedoopt op zondag 11 december 1768 Menaldum (Frl).

4  Geertje Jans is geboren op zondag 14 maart 1773 Menaldum (Frl).

5  Akke Jans Dijkstra is geboren op zaterdag 13 mei 1775 Menaldum (Frl), zie 19.

6  Romkje Jans is geboren op zondag 9 november 1777 Menaldum (Frl).

7  Fokeltje Jans Dijkstra is geboren op vrijdag 10 juli 1778 Menaldum (Frl), is overleden op dinsdag 16 januari 1844 gemeente Menaldumadeel (Frl). Fokeltje werd 65 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

40  Pyter Pyters, wonende Dronrijp (Frl) en Beetgum (Frl), is geboren rond 1740 en afkomstig uit Deinum (Frl).

Pyter trouwt (kerk) op zondag 23 oktober 1763 Dronrijp (Frl) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

41  Akke Lieuwes is geboren rond 1740, is overleden op zaterdag 18 april 1789 Beetgum (Frl). Akke werd ongeveer 49 jaar.

Van Pyter en Akke zijn acht kinderen bekend:

1  Grijtje Pyters is gedoopt op zondag 5 augustus 1764 Dronrijp (Frl), is overleden voor januari 1772. Grijtje werd hoogstens 7 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

2  Pyter Pyters de Vries is geboren op maandag 26 oktober 1767 Dronrijp (Frl), zie 20.

3  Lieuwe Pyters is gedoopt op zaterdag 3 maart 1770 Dronrijp (Frl), is overleden voor april 1774. Lieuwe werd hoogstens 4 jaar en 29 dagen.

4  Grytje Pyters is gedoopt op zondag 19 januari 1772 Dronrijp (Frl).

5  Lieuwe Pyters is gedoopt op dinsdag 12 april 1774 Dronrijp (Frl), is overleden voor november 1775. Lieuwe werd hoogstens 1 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

6  Lieuwe Pyters is gedoopt op dinsdag 7 november 1775 Dronrijp (Frl).

7  Ymkjen Pyters is gedoopt op donderdag 10 september 1778 Dronrijp (Frl).

8  Trijntje Pyters is gedoopt op maandag 23 september 1782 Dronrijp (Frl).

42  Foppe Gerrits is gedoopt op zondag 14 september 1721 Marssum (Frl), zie 32.

Foppe was gehuwd met

43  Tjetske Botes is afkomstig uit Beetgum (Frl), zie 33.

Van Foppe en Tjetske zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Foppes is gedoopt op zondag 19 maart 1758 Beetgum (Frl), zie 16.

2  Grietje Foppes is geboren op woensdag 24 oktober 1759 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 11 november 1759 Beetgum (Frl), zie 21.

44  Yde Bockes ook genaamd Eede, wonende Menaldum (Frl) en Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 15 juli 1725 Marssum (Frl).

Yde trouwt (kerk) op zondag 14 november 1751 Beetgum (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige

45  Reinsck Jacobs ook genaamd Rinske, Rienske en Reinsch is gedoopt op donderdag 6 februari 1727 Beetgum (Frl).

Van Yde en Reinsck zijn zes kinderen bekend:

1  Bokke Ydes Hiemstra is geboren in september 1752 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 8 juni 1755 Menaldum (Frl), is overleden op zondag 4 mei 1828 Menaldum (Frl). Bokke werd 75 jaar en 8 maanden.

Bokke trouwt (kerk) op zondag 10 juni 1781 Beetgum (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Jantje Pieters Algra. Jantje is geboren in 1755, is overleden op woensdag 23 augustus 1826 gemeente Menaldumadeel (Frl). Jantje werd 71 jaar.

2  Grietje Ydes Hiemstra is gedoopt op zondag 8 juni 1755 Beetgum (Frl), is overleden voor maandag 23 juni 1760 Beetgum (Frl). Grietje werd hoogstens 5 jaar en 15 dagen.

3  Grietje Ydes Hiemstra is geboren op maandag 23 juni 1760 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 13 juli 1760 Beetgum (Frl), is overleden voor donderdag 6 december 1764. Grietje werd hoogstens 4 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

4  Grietje Ydes Hiemstra is geboren op donderdag 6 december 1764 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 19 mei 1771 Beetgum (Frl), is overleden op zondag 28 maart 1830. Grietje werd 65 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Grietje trouwt (kerk) op zondag 29 december 1805 Beetgum (Frl) op 41-jarige leeftijd met de 46-jarige Klaas Pieters Kloostra, zoon van Pieter Ymes en Antje Clases. Klaas, gardenier, is geboren in 1759 Beetgum (Frl), is overleden op dinsdag 22 november 1831 gemeente Menaldumadeel (Frl). Klaas werd 72 jaar.

5  Jacob Ydes Hiemstra is geboren op dinsdag 20 oktober 1767 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 19 mei 1771 Beetgum (Frl), zie 22.

6  Pieter Ydes Hiemstra, landbouwer, is geboren op zondag 10 maart 1771 Beetgum (Frl), is gedoopt op zondag 19 mei 1771 Beetgum (Frl), is overleden op maandag 31 juli 1826 Sint_Annaparochie (Frl). Pieter werd 55 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Pieter was gehuwd met Antje Jans.

46  Frans Willems Poelstra is afkomstig uit Vrouwenparochie (Frl).

Frans trouwt (kerk) op zondag 6 oktober 1771 Beetgum (Frl) met

47  Rymkje Klaaszes de Boer is afkomstig uit Beetgum (Frl).

Van Frans en Rymkje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjidske Franzes Poelstra is geboren op zaterdag 8 februari 1772 Beetgum (Frl).

2  Trijntje Franzes Poelstra is geboren op donderdag 10 februari 1774 Beetgum (Frl).

3  Willem Franzes Poelstra is geboren op vrijdag 28 juni 1776 Beetgum (Frl), is overleden op donderdag 27 december 1798 Beetgum (Frl). Willem werd 22 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

4  Trijntje Franzen Poelstra is geboren op vrijdag 28 augustus 1778 Beetgum (Frl), zie 23.

48  Marten Arjens Cramer is geboren rond 1735.

Marten trouwt (kerk) op zondag 29 juni 1760 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

49  Jannigje Wybes is geboren rond 1735.

Van Marten en Jannigje zijn zes kinderen bekend:

1  Wybbe Martens Cramer is gedoopt op zondag 10 mei 1761 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden voor zaterdag 9 september 1775. Wybbe werd hoogstens 14 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

2  Arjen Martens Cramer is gedoopt op zondag 28 augustus 1763 Sint_Annaparochie (Frl), is gesneuveld.

3  Maartje Martens Cramer is geboren op woensdag 16 maart 1768 Sint_Annaparochie (Frl), is gedoopt op zondag 24 april 1768 Sint_Annaparochie (Frl), is gesneuveld.

4  Doutje Martens Cramer is gedoopt op zondag 18 november 1770 Sint_Annaparochie (Frl).

5  Wybe Martens Cramer is geboren op zaterdag 9 september 1775 Sint_Annaparochie (Frl), is gedoopt op zondag 24 september 1775 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden op zondag 12 juli 1840 Sint_Jacobiparochie (Frl). Wybe werd 64 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Wybe was gehuwd met Sieuwke Beerts Kuiken. Sieuwke is geboren rond 1775.

6  Lammert Martens Kramer is geboren op dinsdag 19 december 1780 Sint_Annaparochie (Frl), is gedoopt op zondag 7 januari 1781 Sint_Annaparochie (Frl), zie 24.

50  Mink Martens Hiemstra is geboren rond 1765 en afkomstig uit Tzum (Frl).

Mink gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 12 mei 1793 Tzum (Frl), trouwt (kerk) op maandag 20 mei 1793 Spannum (Frl) op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met Geertje Franzen.

Van Mink en Geertje zijn twee kinderen bekend.<16,17>

Mink was gehuwd (1) met

51  Klaaske Durks.

Van Mink en Klaaske zijn twee kinderen bekend:

1  Durk Minks Hiemstra, bakkersknecht, is geboren in augustus 1785 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op donderdag 18 februari 1819 Gemeente Het Bildt (Frl). Durk werd 33 jaar en 6 maanden.

Durk trouwt op zondag 27 juni 1813 Bolsward (Frl) op 27-jarige leeftijd met Johanna Jacobs Keilman ook genaamd Johanna Jacobs Keileman.

2  Geertje Minks Hiemstra is geboren in 1787 Spannum (Frl), zie 25.

52  Joris Hendriks is geboren rond 1745 en afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op donderdag 30 april 1807 Sint_Jacobiparochie (Frl). Joris werd ongeveer 62 jaar.

Joris trouwt (kerk) rond 1786 op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 21-jarige Neeltje Geerts, waarschijnlijk dochter van Geert Andries en Baukjen Jans. Neeltje, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren rond 1765, is overleden op vrijdag 5 oktober 1827 Gemeente Het Bildt (Frl). Neeltje werd ongeveer 62 jaar.

Van Joris en Neeltje zijn vier kinderen bekend.<18..21>

Joris trouwt (kerk) op zondag 17 december 1769 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige

53  Maartje Jarigs Schenkius is geboren rond 1745 en afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden rond 1785. Maartje werd ongeveer 40 jaar.

Van Joris en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  Hindrik Joris is geboren op woensdag 2 december 1772 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 20 december 1772 Sint_Jacobiparochie (Frl).

2  Jarig Joris Schenkius is geboren op vrijdag 16 februari 1776 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 25 februari 1776 Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 26.

3  Hendrikje Joris Schenkius is geboren op donderdag 25 februari 1779 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 7 maart 1779 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op vrijdag 4 november 1808 Sint_Jacobiparochie (Frl). Hendrikje werd 29 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

54  Rein Gaukes Kuiken, landbouwer, is gedoopt op zondag 27 juli 1755 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op donderdag 3 mei 1821 Sint_Jacobiparochie (Frl). Rein werd 65 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Rein trouwt (kerk) rond 1780 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

55  Neeltje Tymons is gedoopt op zondag 3 juli 1757 Sint_Jacobiparochie (Frl).

Van Rein en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Klaasje Reins Kuiken is geboren op maandag 3 december 1781 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 6 januari 1782 Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 27.

2  Timon Reins Kuiken is geboren op zondag 13 juli 1783 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 3 augustus 1783 Sint_Jacobiparochie (Frl).

Timon was gehuwd met Maartje Cornelis Kuiken.

3  Gauke Reins Kuiken is geboren op zondag 13 juli 1783 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 3 augustus 1783 Sint_Jacobiparochie (Frl).

Gauke trouwt op woensdag 30 juni 1813 Sint_Jacobiparochie (Frl) op 29-jarige leeftijd met Maartje Stenderts Buikstra.

4  Dirk Reins Kuiken, werkman, is geboren op woensdag 7 juni 1786 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 2 juli 1786 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op zondag 12 februari 1860 Sint_Jacobiparochie (Frl). Dirk werd 73 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Dirk trouwt op maandag 28 maart 1814 Sint_Jacobiparochie (Frl) op 27-jarige leeftijd met Baukje J. Plat.

5  Trijntje Reins Kuiken is geboren op woensdag 4 februari 1789 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 15 maart 1789 Sint_Jacobiparochie (Frl).

6  Neeltje Reins Kuiken is geboren op vrijdag 7 februari 1794 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 9 maart 1794 Sint_Jacobiparochie (Frl).

Neeltje was gehuwd met Pieter Dirks Kuiken, zoon van Dirk Cornelis Kuiken en Luikje Pieters Boonstra. Pieter is geboren op dinsdag 7 april 1789, is gedoopt op zondag 3 mei 1789 Sint_Jacobiparochie (Frl).

56  Auke Ruurds, boer, wonende Wirdum (Frl), Cornjum (Frl) en Menaldum (Frl), is geboren rond 1715, is overleden in 1791 Schingen (Frl). Auke werd ongeveer 76 jaar.

Auke trouwt (kerk) op zondag 3 juni 1736 Warga (Frl) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

57  Lysbet Baukes is geboren rond 1715, is overleden in 1780 Cornjum (Frl). Lysbet werd ongeveer 65 jaar.

Van Auke en Lysbet is een kind bekend:

1  Ruurd Aukes Donia is geboren rond 1737, zie 28.

58  Ynte Bruins ook genaamd Inte Bruyns, landbouwer, wonende Cornjum (Frl), is geboren rond 1725 Grou (Frl), is gedoopt, is overleden op dinsdag 4 februari 1777 Cornjum (Frl). Ynte werd ongeveer 52 jaar.

Ynte trouwt (kerk) op zaterdag 2 mei 1750 Grou (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met

59  Aedske Abes ook genaamd Eets Abes en Itske Taekes is afkomstig uit Grou (Frl), is gedoopt, is overleden op vrijdag 8 december 1780 Cornjum (Frl).

Van Ynte en Aedske zijn drie kinderen bekend:

1  Akke Yntes is geboren rond 1750, zie 29.

2  Jitske Yntes Bruin ook genaamd Ytske en Jetske is geboren in 1759 Cornjum (Frl), is overleden op donderdag 28 oktober 1813 Cornjum (Frl). Jitske werd 54 jaar.

Jitske trouwt (kerk) op zondag 21 januari 1781 Cornjum (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Wopkes Koystra ook genaamd Kooistra, zoon van Wopke Pieters en Trijntje Romkes. Pieter, boer, is geboren in 1757, is gedoopt, is overleden op vrijdag 1 mei 1812 Cornjum (Frl). Pieter werd 55 jaar.

3  Feikje Yntes is geboren rond 1760 en afkomstig uit Menaldum (Frl).

Feikje trouwt (kerk) op zondag 6 mei 1787 Warga (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd met Tjebbe Gialts ook genaamd Tjibbe Gjolts. Tjebbe is afkomstig uit Warga (Frl).

60  Sybren Claeses Oostringa, boer, is gedoopt op woensdag 26 december 1714 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden in oktober 1793 Vrouwenparochie (Frl). Sybren werd 78 jaar en 10 maanden.

Sybren trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1741 Engelum (Frl) op 26-jarige leeftijd met

61  Kinske Aukes is overleden in december 1804 Vrouwenparochie (Frl).

Van Sybren en Kinske zijn zeven kinderen bekend:

1  Auke Sybrens is gedoopt op zondag 1 december 1743 Leeuwarden (Frl).

2  Auke Sybrens Oostringa, boer, is geboren in 1745 en afkomstig uit Vrouwenparochie (Frl), is overleden op vrijdag 27 december 1811 Sint_Annaparochie (Frl). Auke werd 66 jaar.

Auke trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1771 Vrouwenparochie (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Klaaske Jans, dochter van Jan Cornelis en Janke Idzes. Klaaske is geboren in 1744 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op donderdag 29 februari 1816 Sint_Annaparochie (Frl). Klaaske werd 72 jaar.

3  Klaas Sybrens Oostringa is geboren op zondag 31 maart 1748 Leeuwarden (Frl), zie 30.

4  Brand Sybrens Oostringa is geboren in 1753 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden op zaterdag 14 maart 1829 Sint_Annaparochie (Frl). Brand werd 76 jaar.

Brand trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1777 Vrouwenparochie (Frl) op 24-jarige leeftijd (1) met Trijntje Jans. Trijntje is overleden voor april 1804. Brand trouwt (kerk) op zondag 15 april 1804 Sint_Annaparochie (Frl) op 51-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Dieuwke Reinders Schat, dochter van Reinder Douwes Schat en Trijntje Symens. Dieuwke is gedoopt op zondag 3 april 1757 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden op vrijdag 16 augustus 1822 Sint_Annaparochie (Frl). Dieuwke werd 65 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Dieuwke was eerder gehuwd (1) met Pijter Meinderts.<22,23>

5  Baukjen Sybrens Oostringa is gedoopt op zondag 29 februari 1756 Vrouwenparochie (Frl).

6  Sijbrigje Sybrens Oostringa is geboren op vrijdag 22 februari 1760 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op dinsdag 25 maart 1760 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op vrijdag 22 januari 1830 Harlingen (Frl). Sijbrigje werd 69 jaar en 11 maanden.

Sijbrigje was gehuwd met Tjerk Gerbens Plat.

7  Jan Sybrens Oostringa, boer, is geboren op woensdag 20 oktober 1762 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 14 november 1762 Vrouwenparochie (Frl), is overleden op dinsdag 19 augustus 1817 Vrouwenparochie (Frl). Jan werd 54 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Jan trouwt (kerk) op donderdag 10 juni 1790 Vrouwenparochie (Frl) (is gescheiden op woensdag 30 december 1812 Vrouwenparochie (Frl)) op 27-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Gooikjen Pytters ook genaamd Gooikje Pijters, dochter van Pieter Mijntjes en Aaltje Sipkes. Gooikjen is afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl) of is geboren op zondag 4 februari 1770 Sint_Annaparochie (Frl), is gedoopt op zondag 1 april 1770 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden voor 1812. Gooikjen werd hoogstens 41 jaar, 10 maanden en 28 dagen. Jan trouwt op woensdag 13 januari 1813 Vrouwenparochie (Frl) op 50-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Johantje Douwes, dochter van Douwe Minses en Antje Tjallings. Johantje, naaister, is geboren op dinsdag 20 mei 1788 Ferwerd (Frl), is gedoopt op zondag 15 juni 1788 Ferwerd (Frl), is overleden op maandag 28 december 1818 Vrouwenparochie (Frl). Johantje werd 30 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Johantje was later gehuwd (2) met Tjipke Feikes Wierda.<24,25>

62  Sipke Pytters, arbeider, is afkomstig uit Stiens (Frl), is gedoopt op zaterdag 22 januari 1724 Wier (Frl).

Sipke trouwt (kerk) op zondag 3 december 1747 Stiens (Frl) op 23-jarige leeftijd met

63  Gooike Pytters is afkomstig uit Stiens (Frl).

Van Sipke en Gooike zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Sipkes is gedoopt op zondag 15 september 1748 Stiens (Frl).

Aaltje gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 28 mei 1769 Sint_Annaparochie (Frl) op 20-jarige leeftijd met Pieter Mijntjes ook genaamd Pieter Myntjes.

2  Tjetje Sipkes is gedoopt op zondag 8 maart 1750 Stiens (Frl).

3  Janke Sipkes is geboren op zondag 23 juni 1754 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 14 juli 1754 Vrouwenparochie (Frl).

4  Pijtje Sipkes de Boer is geboren op dinsdag 28 juni 1757 Vrouwenparochie (Frl), zie 31.

5  Pieter Sipkes is geboren op maandag 12 november 1759 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 16 december 1759 Vrouwenparochie (Frl).

6  Klaas Sipkes is geboren op maandag 5 augustus 1765 Vrouwenparochie (Frl), is gedoopt op zondag 15 september 1765 Vrouwenparochie (Frl).

Generatie VII

64  Gerrit Foppes, meester bakker en veerschipper, wonende Marssum (Frl), is geboren rond 1695, is overleden na 1752. Gerrit werd minstens 57 jaar.

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 2 mei 1717 Marssum (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

65  Tjits Jentjes is geboren rond 1695, is overleden na mei 1748. Tjits werd minstens 53 jaar.

Van Gerrit en Tjits zijn negen kinderen bekend:

1  Grietje Gerrits is gedoopt op zondag 9 januari 1718 Marssum (Frl).

2  Jantje Gerrits is gedoopt op zondag 12 maart 1719 Marssum (Frl).

3  Foppe Gerrits is gedoopt op zondag 14 september 1721 Marssum (Frl), zie 32.

4  Jentje Gerrits is gedoopt op zondag 4 april 1723 Marssum (Frl).

5  Maari Gerrits is gedoopt op zondag 12 november 1724 Marssum (Frl).

6  Jan Gerrits is gedoopt op zaterdag 9 november 1726 Marssum (Frl).

7  Feyk Gerrits is gedoopt op zondag 15 april 1731 Marssum (Frl).

8  Lieuwe Gerrits is gedoopt op zondag 7 november 1734 Marssum (Frl).

9  Attie Gerrits is gedoopt op zondag 3 maart 1737 Marssum (Frl).

72  Riemer Wouters, biesejager, wonende Peins (Frl) en Welsrijp (Frl), is gedoopt op zondag 16 september 1703 Peins (Frl), is overleden voor 1760. Riemer werd hoogstens 56 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Riemer trouwt (kerk) op zondag 17 juli 1729 Peins (Frl) op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Idtje Tietes. Idtje is geboren rond 1705, is overleden voor 1731. Idtje werd hoogstens 26 jaar.

Van Riemer en Idtje is een kind bekend.<26>

Riemer trouwt (kerk) op zondag 3 juni 1731 Peins (Frl) op 27-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige

73  Tjitske Pieters is geboren rond 1705 en afkomstig uit Cubaard (Frl).

Van Riemer en Tjitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Wouter Riemers is gedoopt op zondag 24 februari 1732 Peins (Frl).

2  Trijntje Riemers is gedoopt op zondag 5 juli 1733 Kubaard-Waaxens (Frl).

3  Hessel Riemers is gedoopt op zondag 25 juli 1734 Cubaard (Frl).

Hessel was gehuwd met Trijntje Klases. Trijntje is geboren rond 1735 Dronrijp (Frl).

4  Pieter Riemers is gedoopt op zondag 8 april 1736 Cubaard (Frl), is overleden voor 1783. Pieter werd hoogstens 46 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Pieter trouwt (kerk) op donderdag 15 mei 1760 Welsrijp (Frl) op 24-jarige leeftijd met Maartje Teakeles. Maartje is afkomstig uit Welsrijp (Frl).

Maartje was later gehuwd (2) met Sytse Reins.<27,28>

5  Akke Riemers is gedoopt op zondag 9 maart 1738 Welsrijp (Frl).

6  Pierkje Riemers is gedoopt op vrijdag 13 november 1739 Welsrijp (Frl).

Pierkje trouwt (kerk) op zondag 10 november 1765 Welsrijp (Frl) op 25-jarige leeftijd (1) met Klaas Gijsberts. Klaas is afkomstig uit Dongjum (Frl). Pierkje trouwt (kerk) op zondag 4 september 1774 Welsrijp (Frl) op 34-jarige leeftijd (2) met Jacob Murks. Jacob, meester timmerman, wonende Zweins (Frl), is afkomstig uit Welsrijp (Frl).

7  Wybe Riemers is geboren in 1743 Welsrijp (Frl), zie 36.

76  Rommert Willems, boer, wonende Menaldum (Frl), is gedoopt op zondag 8 april 1703 Dronrijp (Frl).

Rommert gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 22 november 1733 Menaldum (Frl), trouwt (kerk) op zondag 13 december 1733 Menaldum (Frl) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

77  Acke Jans is geboren rond 1710.

Van Rommert en Acke zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Rommerts is gedoopt op zondag 26 december 1734 Menaldum (Frl), is overleden voor september 1740. Willem werd hoogstens 5 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

2  Jan Rommerts is gedoopt op zondag 22 april 1736 Menaldum (Frl), zie 38.

3  Willem Rommerts is gedoopt op zondag 18 september 1740 Menaldum (Frl), is overleden voor januari 1742. Willem werd hoogstens 1 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

4  Willem Rommerts is gedoopt op zondag 7 januari 1742 Menaldum (Frl).

78  (?) Willem Willems.

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 1 maart 1722 Menaldum (Frl) met

79  (?) Geertie Lammerts is afkomstig uit Hennaard (Frl).

88  Bocke Zydses, bakker, wonende Boksum (Frl) en Marssum (Frl), is geboren rond 1700, is overleden rond 1745. Bocke werd ongeveer 45 jaar.

Bocke was gehuwd met

89  Grietje Ydes is geboren rond 1700.

Van Bocke en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pytter Bockes.

2  Tijttje Bockes is gedoopt op zondag 11 oktober 1722 Huizum (Frl).

3  Syds Bockes is gedoopt op zondag 25 juni 1724 Marssum (Frl).

4  Yde Bockes is gedoopt op zondag 15 juli 1725 Marssum (Frl), zie 44.

5  Minke Bockes is gedoopt op zondag 13 februari 1729 Marssum (Frl).

Minke was gehuwd met Pijtter Thijssen, zoon van Thys Pyters. Pijtter is gedoopt op zondag 23 december 1708 Dronrijp (Frl).

6  Trijntie Bockes is gedoopt op zondag 25 mei 1732 Marssum (Frl).

7  Syds Bockes is gedoopt op zondag 28 november 1734 Marssum (Frl).

90  Jacob Hoytes is overleden in 1741 Beetgum (Frl).

Jacob trouwt (kerk) op donderdag 17 maart 1729 Beetgum (Frl) (2) met Aukjen Jans.

Van Jacob en Aukjen zijn drie kinderen bekend.<29..31>

91  N.N..

Van Jacob en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Reinsck Jacobs is gedoopt op donderdag 6 februari 1727 Beetgum (Frl), zie 45.

96  Arjen Jans Kramer, boer, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren rond 1700.

Arjen trouwt (kerk) op dinsdag 4 februari 1738 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 38-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige

97  Douwtje Martens is geboren rond 1700.

Douwtje trouwt (kerk) op zondag 30 juni 1720 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Klaas Douwes. Klaas is geboren rond 1700.

Van Arjen en Douwtje zijn drie kinderen bekend:

1  Aart Arjens Kramer.

Aart trouwt (kerk) op zondag 26 maart 1752 Sint_Jacobiparochie (Frl) met Warkjen Jans. Warkjen is afkomstig uit Firdgum (Frl).

2  Willem Arjens Kramer.

Willem was gehuwd met Trijntje Arjens.

3  Marten Arjens Cramer is geboren rond 1735, zie 48.

98  Wiebe Arjens, boer, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl), is geboren rond 1710 en afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl).

Wiebe trouwt (kerk) op zondag 8 juni 1732 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

99  Maartje Lammerts is geboren rond 1710 en afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl).

Van Wiebe en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  Jannigje Wybes is geboren rond 1735, zie 49.

2  Lammert Wybbes is geboren rond 1745 Sint_Jacobiparochie (Frl).

Lammert trouwt (kerk) op zondag 25 maart 1770 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met Lysbet Jans ook genaamd Lijsbert Jans. Lysbet is afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl).

3  Aaltje Wijbes is geboren Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 3 januari 1751 Sint_Jacobiparochie (Frl).

104  Hendrik Jooris is geboren rond 1700, is overleden voor 1749. Hendrik werd hoogstens 49 jaar.

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 9 maart 1738 op ongeveer 38-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige

105  Korsje Jooris is geboren rond 1705 en afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl).

Korsje trouwt (kerk) op zondag 29 februari 1728 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met Pytter Arjens. Pytter is afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl).

Van Hendrik en Korsje is een kind bekend:

1  Joris Hendriks is geboren rond 1745 en afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 52.

106  Jarig Abelius Schenkius, meester brouwer, is geboren rond 1690.

Jarig trouwt (kerk) op zondag 3 mei 1722 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 32-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Minkje Cornelis 't Hoen, dochter van Cornelis Cornelis 't Hoen en Sjoukjen Beerts. Minkje is gedoopt op donderdag 14 mei 1699 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden tussen zondag 3 mei 1722 en 1724. Minkje werd hoogstens 24 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Jarig trouwt (kerk) op zondag 11 juni 1724 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige

107  Sjoukje Tjalkes is geboren rond 1700 en afkomstig uit Harlingen (Frl).

Van Jarig en Sjoukje zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Jarigs Schenkius is geboren rond 1730, is overleden op zondag 27 augustus 1809 Sint_Jacobiparochie (Frl). Antje werd ongeveer 79 jaar.

Antje trouwt (kerk) op zondag 7 januari 1753 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 23-jarige leeftijd met Pieter Sjoerds Wassenaar. Pieter, brouwer, wonende Sint_Jacobiparochie (Frl).

2  Eeke Jarigs Schenkius is geboren rond 1738, is overleden op zaterdag 24 juni 1809 Sint_Annaparochie (Frl). Eeke werd ongeveer 71 jaar.

Eeke trouwt (kerk) op zondag 9 maart 1760 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd met Johannes Lenards Gorter.

3  Abelius Jarigs Schenkius is geboren rond 1740.

Abelius was gehuwd met Aegjen Sjoerds Jonker, dochter van Sjoerd Dirks en Antje Arjens. Aegjen is gedoopt op zondag 10 april 1746 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden op dinsdag 4 november 1834 Gemeente Het Bildt (Frl). Aegjen werd 88 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

4  Maartje Jarigs Schenkius is geboren rond 1745 en afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 53.

108  Gauke Reins, schippersgezel, is geboren rond 1725.

Gauke trouwt (kerk) op zondag 30 november 1760 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 35-jarige leeftijd (2) met Neeltje Pytters.

Gauke trouwt (kerk) op zondag 20 augustus 1747 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige

109  Trijntje Dirks is geboren rond 1725.

Van Gauke en Trijntje is een kind bekend:

1  Rein Gaukes Kuiken is gedoopt op zondag 27 juli 1755 Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 54.

110  Tymon Taekes is geboren rond 1730.

Tymon trouwt (kerk) op zondag 2 november 1755 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

111  Claasje Geerts Kuiken is geboren rond 1730.

Van Tymon en Claasje zijn twee kinderen bekend:

1  Waling Tymons is gedoopt op zondag 16 november 1755 Sint_Jacobiparochie (Frl).

2  Neeltje Tymons is gedoopt op zondag 3 juli 1757 Sint_Jacobiparochie (Frl), zie 55.

116  Bruin Gabes, boer.

117  N.N..

Van Bruin en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Ynte Bruins is geboren rond 1725 Grou (Frl), is gedoopt, zie 58.

118  Abe Jacobs, boer, is geboren rond 1680.

Abe trouwt (kerk) op zondag 16 januari 1707 Grou (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige

119  Feikjen Jans Koldijk is geboren rond 1680.

Van Abe en Feikjen zijn zes kinderen bekend:

1  Aedske Abes is afkomstig uit Grou (Frl), is gedoopt, zie 59.

2  Jacob Abes, wonende Eagum (Frl), is geboren rond 1715 Grou (Frl).

Jacob trouwt (kerk) op maandag 5 januari 1739 Oldeboorn en Nes (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd met Tijets Tjitses. Tijets is afkomstig uit Nes onder Akkrum (Frl).

3  Jeltje Abes is gedoopt op zondag 23 augustus 1716 Akkrum (Frl).

4  Jetske Abes is gedoopt op zondag 1 december 1720 Akkrum (Frl).

Jetske trouwt (kerk) op zaterdag 7 september 1743 Oldeboorn en Nes (Frl) op 22-jarige leeftijd met Wijtse Dirx ook genaamd Wietse Dirks. Wijtse is afkomstig uit Nes onder Akkrum (Frl).

5  Jan Abes is gedoopt op zondag 23 januari 1724 Akkrum (Frl).

6  Trijntje Abes is gedoopt op zondag 21 oktober 1725 Akkrum (Frl).

120  Claes Sybrens is gedoopt op donderdag 7 februari 1686 Menaldum (Frl).

Claes gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 15 mei 1712 Sint_Jacobiparochie (Frl), trouwt (kerk) op zondag 22 mei 1712 Menaldum (Frl) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

121  Tjetske Alberts is geboren rond 1690 Sint_Jacobiparochie (Frl).

Van Claes en Tjetske is een kind bekend:

1  Sybren Claeses Oostringa is gedoopt op woensdag 26 december 1714 Sint_Annaparochie (Frl), zie 60.

124  Pyter Sipkes, wonende Wier (Frl).

Pyter was gehuwd met

125  Tieertie Hendriks.

Van Pyter en Tieertie zijn twee kinderen bekend:

1  Sipke Pytters is afkomstig uit Stiens (Frl), is gedoopt op zaterdag 22 januari 1724 Wier (Frl), zie 62.

2  Dirk Pyters is gedoopt in 1728 Wier (Frl).

Generatie VIII

144  Wouter Rymers, boer, wonende Peins (Frl), is geboren rond 1675, is overleden op zondag 24 april 1729 Peins (Frl). Wouter werd ongeveer 54 jaar.

Wouter trouwt (kerk) op maandag 1 januari 1703 Peins (Frl) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

145  Akke Wybes is geboren rond 1680.

Van Wouter en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Riemer Wouters is gedoopt op woensdag 15 december 1700 Peins (Frl).

2  Riemer Wouters is gedoopt op zondag 16 september 1703 Peins (Frl), zie 72.

3  Antje Wouters is gedoopt op donderdag 1 januari 1705 Peins (Frl).

4  Trijntje Wouters is gedoopt op zondag 18 maart 1708 Peins (Frl).

152  Willem Willems, boer, wonende Menaldum (Frl) en Dronrijp (Frl), is gedoopt op donderdag 14 april 1672 Dronrijp (Frl).

153  N.N..

Van Willem en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Willems is gedoopt op woensdag 10 november 1700 Dronrijp (Frl).

Jan trouwt (kerk) op zondag 3 augustus 1727 Menaldum (Frl) op 26-jarige leeftijd met Rinske Pieters.

2  Rommert Willems is geboren, is gedoopt op zondag 8 april 1703 Dronrijp (Frl), zie 76.

3  Obbe Willems is gedoopt op zondag 28 december 1710 Dronrijp (Frl).

4  Obbe Willems, boer, is gedoopt op dinsdag 21 mei 1715 Dronrijp (Frl).

Obbe gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 6 maart 1740 Hichtum (Frl), trouwt (kerk) op zondag 13 maart 1740 Dronrijp (Frl) op 24-jarige leeftijd (1) met Aukjen Jochems. Aukjen is afkomstig uit Hartwerd (Frl), is overleden tussen 1741 en 1743. Obbe trouwt (kerk) in september 1744 Dronrijp (Frl) op 29-jarige leeftijd (2) met Sijtske Willems. Sijtske is afkomstig uit Poppingawier (Frl).

176  (?) Sijds Bokkes is geboren rond 1650 Blessum (Frl).

177  (?) N.N..

Van Sijds en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Oeds Sijds is gedoopt op donderdag 22 december 1689 Blessum (Frl).

2  Piter Zydses is gedoopt op zondag 4 januari 1693 Hijlaard-Lions (Frl).

Piter was gehuwd met N.N..

3  Tryntie Zydses is gedoopt op donderdag 22 september 1695 Hijlaard-Lions (Frl).

178  Yde ....

179  N.N..

Van Yde en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Romke Ydes.

2  Grietje Ydes is geboren rond 1700, zie 89.

208  Joris Hendrick Joris is geboren rond 1665.

Joris trouwt (kerk) op donderdag 28 september 1690 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

209  Trijntje Jacobs Wouters is geboren rond 1670.

Van Joris en Trijntje is een kind bekend:

1  Hendrik Jooris is geboren rond 1700, zie 104.

212  Abelius Nicolaas Schenkius, dominee en lanspassaat, wonende Leermens (Grn), is geboren in 1660, is overleden op zondag 1 november 1711 Kaap de Goede Hoop (Zd-Afr). Abelius werd 51 jaar.

Abelius was later gehuwd (2) met Catharina Maria Menningh.

Abelius trouwt (kerk) voor 1695 op hoogstens 35-jarige leeftijd (1) met

213  Antie Jarges.

Van Abelius en Antie zijn twee kinderen bekend:

1  Jarig Abelius Schenkius is geboren rond 1690, zie 106.

2  Nicolaas Abelius Schenkius is geboren rond 1693 en afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden voor 1754. Nicolaas werd hoogstens 61 jaar.

Nicolaas trouwt (kerk) op zaterdag 24 juli 1728 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 35-jarige leeftijd met Maartje Pieters. Maartje is afkomstig uit Sint_Jacobiparochie (Frl).

236  Jacob Abes.

237  N.N..

Van Jacob en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Jetske Jacobs is afkomstig uit Oldeboorn (Frl), is gedoopt.

Jetske trouwt (kerk) op zondag 25 april 1717 Grou (Frl) met de ongeveer 32-jarige Pytter Jans Coldijk, zoon van Jan Reits Coldijk (238) en Tial Pijters Coldijk (239). Pytter, boer, wonende Wirdum (Frl), is geboren rond 1685 Grou (Frl), is gedoopt, is overleden voor 1749. Pytter werd hoogstens 64 jaar.

2  Abe Jacobs is geboren rond 1680, zie 118.

238  Jan Reits Coldijk, wonende Drachten (Frl), is geboren rond 1645 Grou (Frl).

Jan trouwt op vrijdag 1 april 1695 Grou (Frl) op ongeveer 50-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 50-jarige Aeff Feddes. Aeff is geboren rond 1645 Oosterlittens (Frl).

Aeff was eerder gehuwd (1) met Jan Walinghs.<32,33>

Jan trouwt (kerk) op donderdag 21 juni 1674 Grou (Frl) op ongeveer 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 29-jarige

239  Tial Pijters Coldijk is geboren rond 1645 Grou (Frl).

Van Jan en Tial zijn vijf kinderen bekend:

1  Eeltje Jans Coldijk, wonende Grou (Frl).

2  Siouk Jans Coldijk ook genaamd Sjoukje Jans Koldijk is geboren rond 1675 Grou (Frl).

Siouk trouwt (kerk) op donderdag 25 november 1694 Grou (Frl) op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Harmen Jans. Harmen is geboren rond 1670 Grou (Frl).

3  Feikjen Jans Koldijk is geboren rond 1680, zie 119.

4  Jetske Jans Coldijk is geboren rond 1680 Grou (Frl).

Jetske trouwt (kerk) op zondag 8 december 1709 Grou (Frl) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Sybren Sakes. Sybren is geboren rond 1680 Akkrum (Frl).

5  Pytter Jans Coldijk, boer, wonende Wirdum (Frl), is geboren rond 1685 Grou (Frl), is gedoopt, is overleden voor 1749. Pytter werd hoogstens 64 jaar.

Pytter trouwt (kerk) op zondag 25 april 1717 Grou (Frl) op ongeveer 32-jarige leeftijd met Jetske Jacobs, zie 237.

240  Sybren Jacobs.

241  N.N..

Van Sybren en een onbekende vrouw zijn negen kinderen bekend:

1  Jacob Sybrens is gedoopt op donderdag 13 augustus 1665 Menaldum (Frl).

2  Tijed Sybrens is gedoopt op dinsdag 8 november 1667 Menaldum (Frl).

3  Lijsbet Sybrens is gedoopt op donderdag 21 november 1669 Menaldum (Frl).

4  Lijsbeth Sybrens is gedoopt op donderdag 1 oktober 1671 Menaldum (Frl).

5  Rombert Sybrens is gedoopt op donderdag 15 februari 1674 Menaldum (Frl).

6  Tietie Sybrens is gedoopt op donderdag 10 maart 1678 Menaldum (Frl).

7  Claes Sybrens is gedoopt op donderdag 13 juni 1680 Menaldum (Frl).

8  Titie Sybrens is gedoopt op vrijdag 1 januari 1683 Menaldum (Frl).

9  Claes Sybrens is gedoopt op donderdag 7 februari 1686 Menaldum (Frl), zie 120.

Generatie IX

304  Willem Rommerts is geboren rond 1640.

Willem trouwt (kerk) op donderdag 19 oktober 1662 Dronrijp (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

305  Jantje Jans ook genaamd Jansje Jans is geboren rond 1640, is gedoopt op dinsdag 24 april 1663 Dronrijp (Frl).

Van Willem en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Rommert Willems is gedoopt op donderdag 16 augustus 1663 Dronrijp (Frl).

2  Rommert Willems is gedoopt op vrijdag 26 december 1664 Dronrijp (Frl).

3  Jan Willems is gedoopt op donderdag 22 juli 1666 Dronrijp (Frl).

4  Doetje Willems is gedoopt op donderdag 31 oktober 1669 Dronrijp (Frl).

5  Willem Willems is gedoopt op donderdag 14 april 1672 Dronrijp (Frl), zie 152.

352  (?) Bocke Sijtses, koopman en mede-eigenaar van schip, is geboren tussen 1620 en 1630, is overleden tussen dinsdag 7 juli 1665 en zaterdag 14 januari 1679. Bocke werd hoogstens 58 jaar en 14 dagen.

Bocke was gehuwd met

353  (?) Trijn Wijbes ook genaamd Trijntie Wijbes is overleden na zaterdag 14 januari 1679.

Van Bocke en Trijn is een kind bekend:

1  Sijds Bokkes is geboren rond 1650 Blessum (Frl), zie 176.

416  Hendrick Joris is geboren rond 1633.

Hendrick trouwt (kerk) op donderdag 13 november 1653 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

417  Hendrickie Jan Daems is geboren rond 1633.

Van Hendrick en Hendrickie zijn twee kinderen bekend:

1  Joris Hendrick Joris is geboren rond 1665, zie 208.

2  Antie Hendricks Joris is geboren rond 1665, is gedoopt op maandag 6 oktober 1687 Vrouwenparochie (Frl).

Antie was gehuwd met Arien Harmen Jacobs.

424  Nicolaus Schenkius is geboren rond 1630, is overleden na 1700. Nicolaus werd minstens 70 jaar.

Nicolaus trouwt (kerk) op donderdag 26 november 1654 Loppersum (Grn) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

425  Maria Louwens is geboren rond 1630.

Van Nicolaus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Abelius Nicolaas Schenkius is geboren in 1660, zie 212.

2  Hermannus Nicolaus Schenkius is geboren rond 1665.

Generatie X

832  Joris Hendrixz is geboren rond 1610 gemeente Het Bildt (Frl).

Joris trouwt (kerk) op vrijdag 7 mei 1632 Sint_Jacobiparochie (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

833  Ariaentie Keijmpedr is geboren rond 1610 gemeente Het Bildt (Frl).

Van Joris en Ariaentie is een kind bekend:

1  Hendrick Joris is geboren rond 1633, zie 416.

834  Jan Daems.

835  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Jan Daems.

2  Henrik Jan Daems.

3  Gerrit Jan Daems.

4  Hendrickie Jan Daems is geboren rond 1633, zie 417.

850  Abelus Leonis, dominee, is geboren rond 1600, is overleden op zondag 3 november 1652 Loppersum (Grn). Abelus werd ongeveer 52 jaar.

Abelus trouwt (kerk) op woensdag 12 november 1625 Amsterdam (Nhl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

851  Magdalena Bouwens is geboren rond 1600 en afkomstig uit Amsterdam (Nhl), is overleden na maandag 18 november 1652. Magdalena werd minstens 52 jaar.

Van Abelus en Magdalena zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Louwens is geboren rond 1630, zie 425.

2  Louwe Louwens is gedoopt op donderdag 5 april 1635 Loppersum (Grn).

3  Louwe Louwens is gedoopt op dinsdag 8 december 1637 Loppersum (Grn).

Generatie XI

1.664  Hendrik Joris.

1.665  N.N..

Van Hendrik en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Neeltie Hendrick Joris.

Neeltie was gehuwd met Waling Aeriens. Waling is overleden rond 1626.

2  Siju Hendricx is overleden rond september 1639.

Siju was gehuwd met Steven Lourens Buijrtie.

3  Marytie Hendrix is geboren rond 1590.

Marytie was gehuwd met Pyter Annes. Pyter is overleden rond 1618.

4  Joris Hendrixz is geboren rond 1610 gemeente Het Bildt (Frl), zie 832.

1.666  Keijmpe Joostes is overleden rond juli 1639.

1.667  N.N..

Van Keijmpe en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntie Keijmpes is geboren rond 1610.

Trijntie was gehuwd met Wijbe Piers. Wijbe is geboren rond 1610.

2  Aeff Keijmpes is geboren rond 1610.

3  Willem Keijmpes is geboren rond 1610.

4  Ariaentie Keijmpedr is geboren rond 1610 gemeente Het Bildt (Frl), zie 833.

1.700  Louwe Abels, dominee, is geboren rond 1563, is overleden in 1611 Loppersum (Grn). Louwe werd ongeveer 48 jaar.

Louwe was gehuwd met

1.701  Maria ... is geboren rond 1565.

Van Louwe en Maria is een kind bekend:

1  Abelus Leonis is geboren rond 1600, zie 850.

Generatie XII

3.400  Abels Eppens van Bolhuis tho Equart, landbouwer, wonende Eekwerd (Grn), is geboren op zondag 29 maart 1534 Wirdum (Grn), is overleden in 1590 Emden (Dtsl). Abels werd 56 jaar.

Abels trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1562 Enselens (Grn) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

3.401  Froucke Louwens is geboren rond 1540 Enselens (Grn), is overleden in 1626. Froucke werd ongeveer 86 jaar.

Van Abels en Froucke zijn acht kinderen bekend:

1  N.N..

2  Ettien Abels.

Ettien was gehuwd met Lambertus Henrici.

3  Engele Abels.

4  Eysche Abels.

Eysche was gehuwd met Lambert Harmanni.

5  Louwe Abels is geboren rond 1563, zie 1.700.

6  Sicco Abels, dominee, is geboren rond 1565, is overleden na 1605 Ezinge (Grn). Sicco werd minstens 40 jaar.

Sicco was gehuwd met Aafke Gijsberts.

7  Eppo Abels, rekenmeester, is geboren rond 1567, is overleden na 1615. Eppo werd minstens 48 jaar.

Eppo was gehuwd met Grete Ulferts, dochter van Ulfert Jans en Liefke Berents.

8  Popke Abels, landbouwer, is geboren in 1571, is overleden in 1625. Popke werd 54 jaar.

Popke was gehuwd (1) met Claeske .... Popke was gehuwd (2) met Bewe ....

Generatie XIII

6.800  Eppe Abels Tho Equart, landbouwer, wonende Eekwerd (Grn), is geboren rond 1514 Eekwerd (Grn), is overleden op maandag 12 oktober 1545 Wirdum (Grn). Eppe werd ongeveer 31 jaar.

Eppe was gehuwd met

6.801  Eecke Sickens is geboren rond 1515 Zeerijp (Grn).

Van Eppe en Eecke is een kind bekend:

1  Abels Eppens van Bolhuis tho Equart is geboren op zondag 29 maart 1534 Wirdum (Grn), zie 3.400.

6.802  Louwe Havicks, landbouwer, wonende Enselens (Grn), is geboren Enselens (Grn).

Louwe was gehuwd met

6.803  Etgien Waalkens Elama is geboren in 1515 Uithuizen (Grn), is overleden op maandag 24 september 1582 Emden (Dtsl). Etgien werd 67 jaar.

Van Louwe en Etgien zijn twee kinderen bekend:

1  Havick Louwens Tho Enselens is geboren rond 1535 Enselens (Grn), is overleden op maandag 19 december 1616 Enselens (Grn), is begraven Loppersum (Grn). Havick werd ongeveer 81 jaar.

Havick was gehuwd (1) met Timen Jullens Bronsen. Timen is overleden op woensdag 19 oktober 1580 Petkum, is begraven Petkum. Havick trouwt (kerk) in 1583 op ongeveer 48-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Menever Loringa, dochter van Hieronymus Loringa en Folxta Ubben Reiners. Menever is geboren in 1540 Oost-Friesland, is overleden op vrijdag 2 maart 1607 Enselens (Grn). Menever werd 67 jaar.

Menever was eerder gehuwd (1) met Ulrich Harringa.<34>

2  Froucke Louwens is geboren rond 1540 Enselens (Grn), zie 3.401.

Generatie XIV

13.600  Abel Eppens Tho Equart is geboren rond 1485.

Abel trouwt (kerk) rond 1513 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

13.601  Alith van Wierum is geboren rond 1490.

Van Abel en Alith is een kind bekend:

1  Eppe Abels Tho Equart is geboren rond 1514 Eekwerd (Grn), zie 6.800.

13.602  Sicke Tammens, landbouwer, wonende Zeerijp (Grn), is geboren rond 1490.

Sicke was gehuwd met

13.603  Bawe Popkens Tho Merum is geboren rond 1490.

Van Sicke en Bawe is een kind bekend:

1  Eecke Sickens is geboren rond 1515 Zeerijp (Grn), zie 6.801.

13.604  Havick Louwens, landbouwer, wonende Enselens (Grn), is geboren rond 1475 Ten Post (Grn).

Havick was gehuwd met

13.605  Teteke Onnens is geboren rond 1475 Enselens (Grn).

Van Havick en Teteke is een kind bekend:

1  Louwe Havicks is geboren Enselens (Grn), zie 6.802.

13.606  Waelcke Elama, landbouwer, wonende Uithuizen (Grn), is geboren rond 1467 Uithuizen (Grn), is overleden op donderdag 12 mei 1541 Uithuizen (Grn). Waelcke werd ongeveer 74 jaar.

Waelcke trouwt (kerk) op zaterdag 24 juni 1497 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

13.607  Tyalde ... is geboren rond 1475, is overleden op zondag 19 juni 1558 Uithuizen (Grn). Tyalde werd ongeveer 83 jaar.

Van Waelcke en Tyalde is een kind bekend:

1  Etgien Waalkens Elama is geboren in 1515 Uithuizen (Grn), zie 6.803.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 26 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Johannes Dijkstra is geboren op woensdag 25 september 1912 Stiens (Frl), is overleden op maandag 7 oktober 1912 Stiens (Frl). Johannes werd 12 dagen.

2)  Hendrikje Dijkstra, apothekersassistente en verpleegkundige in psychiatrische inrichting, is geboren op donderdag 19 februari 1914 Stiens (Frl), is overleden op maandag 31 juli 1995 Veenwouden (Frl), is gecremeerd op vrijdag 4 augustus 1995 Goutum (Frl). Hendrikje werd 81 jaar, 5 maanden en 12 dagen. Hendrikje trouwt op woensdag 29 november 1939 Stiens (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik de Jong, zoon van Binnert Sjoerds de Jong en Woltje Symons Gerritzen. Hendrik, notarisklerk en hoofdboekhouder bij Waterleidingbedrijf Friesland, is geboren op donderdag 25 februari 1909 Stiens (Frl), is overleden op dinsdag 16 december 1980 Leeuwarden (Frl). Hendrik werd 71 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

3)  Johannes Oege Dijkstra is geboren op donderdag 14 maart 1918 Stiens (Frl), is overleden op maandag 19 november 1928 Leeuwarden (Frl). Johannes werd 10 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

4)  Dieuwke Dijkstra is geboren op vrijdag 19 december 1919 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 27 februari 2002 Leeuwarden (Frl), is gecremeerd op maandag 4 maart 2002 Leeuwarden (Frl). Dieuwke werd 82 jaar, 2 maanden en 8 dagen. Dieuwke trouwt op woensdag 7 januari 1942 Huizum (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Hette Korte, zoon van Abel Geerts Korte en Martha Stelma. Hette, smid en leraar, wonende Stiens (Frl) en Harlingen (Frl), is geboren op zaterdag 27 februari 1915 Lioessens (Frl), is overleden op maandag 4 augustus 1975 Harlingen (Frl). Hette werd 60 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

5)  doodgeboren zoon is doodgeboren op donderdag 16 mei 1850, is overleden.

6)  doodgeboren zoon is doodgeboren op donderdag 16 mei 1850, is overleden.

7)  Andele trouwt op zaterdag 18 juli 1885 gemeente Barradeel (Frl) met Sjoukje.

8)  Sjoukje Ferwerda, dochter van Pieter Hofma Ferwerda en Grietje Johannes de Vries. Sjoukje is geboren op woensdag 16 maart 1864 Firdgum (Frl), is overleden op zaterdag 3 april 1886 Minnertsga (Frl). Sjoukje werd 22 jaar en 18 dagen.

9)  Sijmen trouwt op donderdag 10 mei 1888 gemeente Het Bildt (Frl) met Aukje.

10)  Willem Klazes Kuiken. Willem is geboren rond 1810, is overleden op vrijdag 2 augustus 1844. Willem werd ongeveer 34 jaar.

11)  Wopke trouwt op woensdag 15 november 1820 gemeente Menaldumadeel (Frl) met Jetske.

12)  Jetske Louws de Jong, dochter van Louw Heinzes de Jong en Aaltje Jetzes. Jetske, naaister, is geboren in 1791 Kimswerd (Frl). Jetske was eerder gehuwd (1) met Stoffer Taekes Postma.

13)  Aafke trouwt op woensdag 3 september 1828 Menaldum (Frl) met Jan.

14)  Jan Klazes van der Tol, zoon van Klaas Jans en Yfke Tjallings. Jan, arbeider, is geboren in 1770 Almenum (Frl). Jan was eerder gehuwd (1) met Antje Jans.

15)  Sybren Klazes Oostringa is geboren op zaterdag 9 mei 1818 Menaldum (Frl), is overleden op donderdag 21 oktober 1824 Menaldum (Frl). Sybren werd 6 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

16)  Marten Minks Hiemstra is geboren rond 1794 Tzum (Frl), is overleden op donderdag 20 juli 1854 Gemeente Het Bildt (Frl). Marten werd ongeveer 60 jaar. Marten trouwt op zondag 14 juni 1818 gemeente Menaldumadeel (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Tjitske Gerbens Dijkstra ook genaamd Tjitske Gerbens Hiemstra, dochter van Gerben Jans Dijkstra en Lijsbert Alles. Tjitske is geboren in 1797 Dronrijp (Frl), is overleden op maandag 30 augustus 1824 Gemeente Het Bildt (Frl). Tjitske werd 27 jaar. Marten trouwt op zondag 24 juli 1825 Gemeente Het Bildt (Frl) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Nieskje Abrahams Schraagsma, dochter van Abraham Jacobs en Ytje Klases. Nieskje is geboren in 1800 Makkum (Frl), is overleden op maandag 18 mei 1840 Sint_Annaparochie (Frl). Nieskje werd 40 jaar. Marten trouwt op donderdag 10 december 1840 Gemeente Het Bildt (Frl) op ongeveer 46-jarige leeftijd (3) met de 43-jarige Antje Jacobs, dochter van Jacob Jacobs en Trijntje Piebes. Antje is geboren in 1797 Sint_Annaparochie (Frl).

17)  Trijntje Minks Hiemstra is geboren in 1801 Franeker (Frl). Trijntje trouwt op zondag 24 maart 1822 Gemeente Het Bildt (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Symen Tjerks Bijlsma, zoon van Tjerk Symens en Geertje Romkes. Symen is geboren in 1798.

18)  Hendrik Joris Westra ook genaamd Hendrik Joris is geboren op donderdag 26 november 1789 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 13 december 1789 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op donderdag 1 mei 1856 Sint_Jacobiparochie (Frl). Hendrik werd 66 jaar, 5 maanden en 5 dagen. Hendrik trouwt op donderdag 6 mei 1813 Gemeente Het Bildt (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Tietes Smidt, dochter van Tiethelm Smidt en Doutje Klasen. Antje is geboren in 1792 Sint_Jacobiparochie (Frl).

19)  Geert Joris is geboren op donderdag 20 december 1792 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 6 januari 1793 Sint_Jacobiparochie (Frl).

20)  Baukje Joris Westra is geboren op dinsdag 14 juni 1796 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 3 juli 1796 Sint_Jacobiparochie (Frl), is overleden op dinsdag 1 augustus 1820 Gemeente Het Bildt (Frl). Baukje werd 24 jaar, 1 maand en 18 dagen. Baukje trouwt op zondag 16 mei 1819 Gemeente Het Bildt (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Huite Edger Bruinsma, zoon van Edger Huites en Jantje Tjallings. Huite is geboren in 1790 Franeker (Frl).

21)  Jantje Joris Westra is geboren op vrijdag 25 maart 1803 Sint_Jacobiparochie (Frl), is gedoopt op zondag 27 maart 1803 Sint_Jacobiparochie (Frl), is ongehuwd overleden op dinsdag 10 september 1822 Gemeente Het Bildt (Frl). Jantje werd 19 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

22)  Dieuwke trouwt (kerk) op zondag 14 april 1776 Sint_Annaparochie (Frl) met Pijter.

23)  Pijter Meinderts. Pijter is gedoopt op zondag 3 mei 1750 Sint_Annaparochie (Frl), is overleden op vrijdag 12 februari 1802 Sint_Annaparochie (Frl). Pijter werd 51 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

24)  Johantje trouwt op zondag 5 juli 1818 gemeente Het Bildt (Frl) met Tjipke.

25)  Tjipke Feikes Wierda, zoon van Feike Tjipkes Wierda en Dieuwke Annes. Tjipke is geboren in 1793 Marssum (Frl).

26)  Tiete Riemers is gedoopt op zondag 14 mei 1730 Peins (Frl).

27)  Maartje gaat in ondertrouw op zaterdag 20 december 1783 Franeker (Frl), trouwt met Sytse.

28)  Sytse Reins. Sytse is afkomstig uit Franeker (Frl).

29)  Gaetske Jacobs is gedoopt op zondag 8 januari 1730 Beetgum (Frl).

30)  Jetske Jacobs is gedoopt op zondag 10 februari 1732 Beetgum (Frl).

31)  Grietie Jacobs is gedoopt op zondag 2 februari 1738 Beetgum (Frl).

32)  Aeff trouwt op vrijdag 15 oktober 1666 Grou (Frl) met Jan.

33)  Jan Walinghs ook genaamd Jan Walings. Jan is geboren Grou (Frl).

34)  Ulrich Harringa. Ulrich is overleden op zondag 26 juni 1569.


Index

...

... (?-?) 29; Bewe (?-?) 3.401; Claeske (?-?) 3.401; Maria (1565-?) 1.701; Tyalde (1475-1558) 13.607; Yde (?-?) 178.

Aans

Aaltje (?-?) 29.

Abels

Engele (?-?) 3.401; Eppo (1567-1615) 3.401; Ettien (?-?) 3.401; Eysche (?-?) 3.401; Louwe (1563-1611) 1.700; Popke (1571-1625) 3.401; Sicco (1565-1605) 3.401.

Abes

Aedske (?-1780) 59; Eets (?-1780) 59; Jacob (?-?) 236; Jacob (1715-?) 119; Jan (1724-?) 119; Jeltje (1716-?) 119; Jetske (1720-?) 119; Trijntje (1725-?) 119.

Aeriens

Waling (?-1626) 1.665.

Alberts

Tjetske (1690-?) 121.

Algra

Jantje Pieters (1755-1826) 45.

Alles

Elske (?-?) 30; Lijsbert (?-?) *16.

Andries

Geert (?-?) 52.

Annes

Dieuwke (?-?) *25; Hein (?-?) 30; Pyter (?-1618) 1.665.

Antonides

Frans Floris (?-?) 25; Sye Franzes (1815-?) 25.

Arjens

Antje (?-?) 107; Pytter (?-?) 105; Trijntje (?-?) 97; Wiebe (1710-?) 98.

Aukes

Kinske (?-1804) 61.

Bakhuis

Rinske (?-?) 5.

Bakker

Arjen Cornelis (1836-?) 11; Cornelis Arjens (?-?) 11; Dirkje Tijmens (1880-?) 5; Tijmen (?-?) 5.

Baukes

Lysbet (1715-1780) 57.

Beerts

Sjoukjen (1676-?) 106.

Berents

Liefke (?-?) 3.401.

Bijlsma

Angenietje Sipkes (1796-1835) 29; Antje Jochums (1791-?) 29; Jacob Sipkes (1792-1828) 31; Sipke Jacobs (?-?) 29, 31; Symen Tjerks (1798-?) *17.

Bockes

Minke (1729-?) 89; Pytter (?-?) 89; Syds (1724-?) 89; Syds (1734-?) 89; Tijttje (1722-?) 89; Trijntie (1732-?) 89; Yde (1725-?) 44.

Boer, de

Douwe Douwes (?-?) 13; Douwe Pieters (?-?) 27; Hiltje Sijes (?-?) 25; Pieter Douwes (1808-?) 27; Pietje (1845-1890) 13; Pietje Sipkes (1757-1810) 31; Pijtje Sipkes (1757-1810) 31; Rymkje Klaaszes (?-?) 47.

Boersma

Antje Jans (?-?) 23.

Bokkes

Sijds (1650-?) 176.

Bolhuis tho Equart, van

Abels Eppens (1534-1590) 3.400.

Boomsma

Andele Lolkes (1865-1901) 7; Lolke Andeles (1829-?) 7.

Boomstra

Teatske Klazes (?-1887) 7.

Boonstra

Dirkje Jans (1786-1843) 29; Haukje Jans (1788-1812) 29; Jan Pieters (1754-1826) 29; Johannes Pieters (1777-1842) 15, 29; Luikje Pieters (1763-1837) 55; Pieter Johannes (1808-1873) 15.

Botes

Tjetske (?-?) 33.

Bouwens

Magdalena (1600-1652) 851.

Braak

Harm (?-?) 19; Jan Harms Vitmeyer (1790-?) 19.

Broersma

Sierk Symens (?-?) 9; Sijke Sierks (1824-1899) 9.

Bronsen

Timen Jullens (?-1580) 6.803.

Brouwer

Jeltje Reimers (1841-?) 11; Neeltje Walings (?-1845) 27; Reimer Gerbens (?-?) 11.

Bruin

Jitske Yntes (1759-1813) 59.

Bruins

Ynte (1725-1777) 58.

Bruinsma

Huite Edger (1790-?) *20.

Bruyns

Inte (1725-1777) 58.

Buijrtie

Steven Lourens (1639-?) 1.665.

Buikstra

Maartje Stenderts (?-?) 55.

Clases

Antje (?-?) 45.

Coldijk

Eeltje Jans (?-?) 239; Jan Reits (1645-?) 238; Jetske Jans (1680-?) 239; Pytter Jans (1685-1749) 237, 239; Siouk Jans (1675-?) 239; Tial Pijters (1645-?) 239.

Cornelis

Jan (?-1765) 61.

Cramer

Arjen Martens (1763-?) 49; Doutje Martens (1770-?) 49; Maartje Martens (1768-?) 49; Marten Arjens (1735-?) 48; Wybbe Martens (1761-1775) 49; Wybe Martens (1775-1840) 49.

Daems

Gerrit Jan (?-?) 835; Hendrickie Jan (1633-?) 417; Henrik Jan (?-?) 835; Jan (?-?) 834; Willem Jan (?-?) 835.

Dankert

Douwe Klazes (?-?) 9; Jan Douwes (1814-?) 9; Sjoerdtje Johannes (?-?) 9.

Dijk, van

Adam Klazes (1831-?) 9; Klaas Adams (?-?) 9.

Dijkstra

Akke Jans (1775-1832) 19; Antje Klazes (?-?) 29; Aukje (?-?) 7, *10; Dieuwke (1919-2002) *4; Fokeltje Jans (1778-1844) 39; Gerben Jans (?-?) *16; Grietje Heins (?-?) 11; Hendrikje (1870-?) 5; Hendrikje (1914-1995) *2; Johannes (1912-1912) *1; Johannes Oege (1918-1928) *3; Johannes Oeges (1844-1927) 1; Klaas (?-?) 5; Tiete Johannes (1884-1960) 1; Tjitske Gerbens (1795-?) 29; Tjitske Gerbens (1797-1824) *16.

Dirks

Sjoerd (?-?) 107; Trijntje (1725-?) 109; Wietse (?-?) 119.

Dirx

Wijtse (?-?) 119.

Donia

Akke Aukes (1819-1834) 15; Akke Aukes (1837-1916) 7; Auke Aukes (1824-1829) 15; Auke Aukes (1831-1882) 15; Auke Ruurds (1783-1848) 14; Baukje Ruurds (1782-1816) 29; Eetske Ruurds (1776-1839) 15, 29; Feike Aukes (1828-1829) 15; Feike Aukes (1833-1838) 15; Fettje Ruurds (1783-1867) 29; Kinke Aukes (1822-1829) 15; Klaas Aukes (1817-1897) 15; Lijsbeth Ruurds (1772-1833) 29; Pietje Aukes (1810-1810) 15; Pietje Aukes (1813-1859) 15; Ruurd Aukes (1737-1804) 28; Ruurd Aukes (1811-1841) 15; Sipke Aukes (1827-1840) 15; Sybren Aukes (1815-1883) 15; Ynte Ruurds (1781-1822) 29.

Donia, van

Bauke Ruurds (1793-1845) 29; Feikjen Ruurds (1795-1812) 29; Gabe Ruurds (1791-1843) 29; Jacob Ruurds (1797-1854) 29.

Douwes

Johantje (1788-1818) 61; Klaas (1700-?) 97.

Duhoux

Jean Louis (1814-1905) 7; Rochus (1857-1935) 7.

Durks

Klaaske (?-?) 51.

Eisenga

Aafke Heins (1778-1835) 30.

Elama

Etgien Waalkens (1515-1582) 6.803; Waelcke (1467-1541) 13.606.

Enselens

Havick Louwens Tho (1535-1616) 6.803.

Equart

Abel Eppens Tho (1485-?) 13.600; Eppe Abels Tho (1514-1545) 6.800.

Faber

Anke (?-?) 29.

Feddes

Aeff (1645-?) 238.

Ferwerda

Pieter Hofma (?-?) *8; Sjoukje (1864-1886) 7, *8.

Floris

Trientje (?-?) 29.

Fopma

Akke Roelofs (1822-1908) 9; Akke Roelofs (1884-1936) 3; Fokeltje Roelofs (1834-1903) 9; Foppe Gerryts (1787-1810) 17; Foppe Riemers (1859-1863) 5; Foppe Riemers (1870-?) 5; Foppe Roelofs (1830-1866) 9; Gerrit Riemers (1873-1941) 5; Gerryt Roelofs (1817-1822) 9; Gerryt Roelofs (1824-1884) 9; Grietje Roelofs (1890-1968) 1; Lammert Roelofs (1900-1968) 3; Riemer Roelofs (1827-1893) 4; Riemke Roelofs (1824-1835) 9; Rinske Riemers (1862-1863) 5; Rinske Riemers (1866-?) 5; Roelof Gerryts (1790-1867) 8; Roelof Riemers (1857-1930) 2; Sjoukje Roelofs (1819-1849) 9; Tjidske Gerryts (1797-?) 17.

Foppes

Gerrit (1695-1752) 64; Gerrit (1758-1799) 16; Grietje (1759-1826) 21.

Franzen

Geertje (?-?) 50.

Gabes

Bruin (?-?) 116.

Geerts

Neeltje (1765-1827) 52.

Gerrits

Attie (1737-?) 65; Feyk (1731-?) 65; Foppe (1721-1791) 32; Grietje (1718-?) 65; Jan (1726-?) 65; Jantje (1719-?) 65; Jentje (1723-?) 65; Lieuwe (1734-?) 65; Maari (1724-?) 65.

Gerritzen

Woltje Symons (1874-1941) *2.

Gialts

Tjebbe (?-?) 59.

Gijsberts

Aafke (?-?) 3.401; Klaas (?-?) 73.

Gjolts

Tjibbe (?-?) 59.

Gorter

Johannes Lenards (?-?) 107.

Groot, de

Janke (?-?) 5.

Haadsma

Jantje Rinzes (?-?) 11.

Haaitzes

Wytske (?-1800) 23.

Hanses

Antje (1745-?) 37.

Hanzes

Trijntje (?-1812) 29.

Harmanni

Lambert (?-?) 3.401.

Harringa

Ulrich (?-1569) 6.803, *34.

Hars

Juliana (?-?) 29.

Havicks

Louwe (?-?) 6.802.

Hendricx

Siju (?-1639) 1.665.

Hendriks

Gelske (?-?) 37; Joris (1745-1807) 52; Tieertie (?-?) 125.

Hendrix

Marytie (1590-?) 1.665.

Hendrixz

Joris (1610-?) 832.

Henrici

Lambertus (?-?) 3.401.

Heslinga

Afke Gerbens (?-?) 11; Sijbren Scheltes (?-?) 23; Wijke Sijbrens (1806-1895) 23.

Hiemstra

Bokke Ydes (1752-1828) 45; Durk Minks (1785-1819) 51; Frans Jacobs (1802-1859) 23; Geertje Minks (1787-1837) 25; Grietje Ydes (1755-1760) 45; Grietje Ydes (1760-1764) 45; Grietje Ydes (1764-1830) 45; Jacob Ydes (1767-1842) 22; Klaas Jacobs (1806-1870) 23; Marten Minks (1794-1854) *16; Mink Martens (1765-?) 50; Pieter Jacobs (1819-1893) 23; Pieter Ydes (1771-1826) 45; Rinske Jacobs (1804-1881) 11; Rymke Jacobs (1812-1881) 23; Tjitske Gerbens (1797-1824) *16; Trijntje Minks (1801-?) *17; Yede Jacobs (1800-1862) 23.

Hobbes

Jochum (?-1802) 29.

Hoekstra

Rinske Willems (1755-1808) 29.

Hoen, 't

Cornelis Cornelis (1670-?) 106; Minkje Cornelis (1699-1722) 106.

Hof

Juliana (?-?) 31.

Hoogland

Biense Pieters (?-?) 23; Ytje Bienses (1805-1882) 23.

Hoytes

Jacob (?-1741) 90.

Huites

Edger (?-?) *20.

Idzes

Janke (?-1752) 61.

IJselstein

Aaltje Sierks (1732-1816) 29.

Jacobs

Abe (1680-?) 118; Abraham (?-?) *16; Antje (1797-?) *16; Arien Harmen (?-?) 417; Gaetske (1730-?) *29; Grietie (1738-?) *31; Jacob (?-?) *16; Jetske (?-?) 237, 239; Jetske (1732-?) *30; Reinsck (1727-?) 45; Sybren (?-?) 240.

Jans

Acke (1710-?) 77; Antje (?-?) 29, 45, *14; Aukjen (?-?) 90; Baukjen (?-?) 52; Geertje (1773-?) 39; Harmen (1670-?) 239; Jansje (1640-?) 305; Jantje (1640-?) 305; Klaas (?-?) *14; Klaaske (1744-1816) 61; Lijsbert (?-?) 99; Lysbet (?-?) 99; Romkje (1777-?) 39; Rommert (1767-1768) 39; Rommert (1768-?) 39; Trijntje (?-1804) 61; Ulfert (?-?) 3.401; Warkjen (?-?) 97; Willem (1761-?) 39.

Jarges

Antie (?-?) 213.

Jentjes

Tjits (1695-1748) 65.

Jepma

Evert Klazes (?-?) 23; Wytske Everts (1800-1865) 23.

Jetzes

Aaltje (?-?) *12.

Jochems

Aukjen (?-1741) 153.

Johannes

Pyter (1739-1813) 29.

Jong, de

Binnert Sjoerds (1874-1956) *2; Hendrik (1909-1980) *2; Jetske Louws (1791-?) 29, *12; Louw Heinzes (?-?) *12; Wybe Fazes (1785-1859) 29.

Jongerhuis

Dirk Hinnes (?-1845) 27; Lysbert Dirks (1816-?) 27.

Jonker

Aegjen Sjoerds (1746-1834) 107.

Jooris

Hendrik (1700-1749) 104; Korsje (1705-?) 105.

Joostes

Keijmpe (?-1639) 1.666.

Joris

Antie Hendricks (1665-?) 417; Geert (1792-?) *19; Hendrick (1633-?) 416; Hendrik (1618-?) 1.664; Hendrik (1789-1856) *18; Joris Hendrick (1665-?) 208; Neeltie Hendrick (?-?) 1.665.

Kammen, van

Joris (1881-1947) 3; Sierk Gerbens (1846-?) 3.

Kamminga

Dieuwke Tietes (1845-1927) 1.

Kas

Klaasje Hendriks (?-?) 4.

Keijmpedr

Ariaentie (1610-?) 833.

Keijmpes

Aeff (1610-?) 1.667; Trijntie (1610-?) 1.667; Willem (1610-?) 1.667.

Keileman

Johanna Jacobs (?-?) 51.

Keilman

Johanna Jacobs (?-?) 51.

Keuning

Klaaske Jouws (?-?) 23.

Klaases

Trijntje (?-1810) 37.

Klasen

Doutje (?-?) *18.

Klases

Trijntje (1735-?) 73; Ytje (?-?) *16.

Kloostra

Klaas Pieters (1759-1831) 45.

Kok

Grietje Aukes (1801-?) 15.

Koldijk

Feikjen Jans (1680-?) 119; Sjoukje Jans (1675-?) 239.

Koning

Gerrit Pieters (1856-1940) 7; Pieter Gerrrits (1820-?) 7.

Koopmans

Grietje Pieters (?-?) 23; Klaas Martens (?-?) 23; Pietertje Klazes (1822-1908) 23.

Korte

Abel Geerts (?-?) *4; Hette (1915-1975) *4.

Koystra

Pieter Wopkes (1757-1812) 59.

Kramer

Aart Arjens (?-?) 97; Arjen Jans (1700-?) 96; Aukje Lammerts (1867-1937) 7; Geertje Martens (1833-?) 13; Hendrik Martens (1845-1915) 13; Hendrikje Lammerts (1861-1936) 3; Jarig Martens (1836-1888) 13; Klaasje Lammerts (1816-1878) 25; Klaasje Lammerts (1865-1927) 7; Klaasje Martens (1838-1848) 13; Lammert Martens (1780-1844) 24; Lammert Martens (1834-1911) 6; Maartje Harrents (?-?) 27; Marten Lammerts (1811-1867) 12; Rein Martens (1843-1908) 13; Sybrigje Lammerts (1863-1950) 7; Willem Arjens (?-?) 97; Wybe Martens (1840-1908) 13.

Kuiken

Aaltje Arjen (?-?) 9; Claasje Geerts (1730-?) 111; Cornelis Dirks (1784-?) 15; Cornelisje (1906-1990) 3; Dirk Cornelis (1763-?) 55; Dirk Reins (1786-1860) 55; Gauke Reins (1783-?) 55; Geertje Cornelis (1825-1853) 15; Klaasje Reins (1781-1856) 27; Maartje Cornelis (?-?) 55; Neeltje Reins (1794-?) 55; Pieter Dirks (1789-?) 55; Rein Gaukes (1755-1821) 54; Sieuwke Beerts (1775-?) 49; Stendert (?-?) 3; Timon Reins (1783-?) 55; Trijntje Reins (1789-?) 55; Willem Klazes (1810-1844) 27, *10.

Lammerts

Geertie (?-?) 79; Maartje (1710-?) 99.

Leijstra

Heintje Teunis (?-?) 9.

Leonis

Abelus (1600-1652) 850.

Lieuwes

Akke (1740-1789) 41.

Loringa

Hieronymus (?-1581) 6.803; Menever (1540-1607) 6.803.

Louwenaar

Aukje (?-?) 3.

Louwens

Froucke (1540-1626) 3.401; Havick (1475-?) 13.604; Louwe (1635-?) 851; Louwe (1637-?) 851; Maria (1630-?) 425.

Martens

Douwtje (1700-?) 97.

Meinderts

Pijter (1750-1802) 61, *23.

Menningh

Catharina Maria (?-?) 212.

Merum

Bawe Popkens Tho (1490-?) 13.603.

Mijntjes

Pieter (?-?) 61, 63.

Minses

Douwe (?-?) 61.

Murks

Jacob (?-?) 73.

Myntjes

Pieter (?-?) 63.

Nauta

Lucas Rinzes (?-?) 11; Sape Lucas (1845-1935) 11.

Onnens

Teteke (1475-?) 13.605.

Oostringa

Auke Sybrens (1745-1811) 61; Baukjen Sybrens (1756-?) 61; Brand Sybrens (1753-1829) 61; Gooikje Klazes (1789-?) 31; Jan Sybrens (1762-1817) 61; Kinke Klazes (1780-?) 31; Klaas Sybrens (1748-1826) 30; Pytje Klazes (1795-1829) 31; Sijbrigje Sybrens (1760-1830) 61; Sybren Claeses (1714-1793) 60; Sybren Klazes (1786-?) 31; Sybren Klazes (1818-1824) *15; Sybrigje Klazes (1791-1842) 15; Tjeerdje Klazes (1799-?) 31.

Piebes

Trijntje (?-?) *16.

Piers

Wijbe (1610-?) 1.667.

Pieters

Maartje (?-?) 213; Rinske (?-?) 153; Tjitske (1705-?) 73; Wopke (1735-1795) 59.

Pijters

Gooikje (1770-1812) 61.

Plat

Baukje J. (?-?) 55; Tjerk Gerbens (?-?) 61.

Ploeg, van der

Fokje Aukes (1818-?) 7.

Poelstra

Frans Willems (?-?) 46; Tjidske Franzes (1772-?) 47; Trijntje Franzen (1778-1842) 23; Trijntje Franzes (1774-?) 47; Willem Franzes (1776-1798) 47.

Postma

Stoffer Taekes (?-?) *12.

Prosje

Trijntje (?-?) 5.

Pyters

Dirk (1728-?) 125; Grijtje (1764-1772) 41; Grytje (1772-?) 41; Lieuwe (1770-1774) 41; Lieuwe (1774-1775) 41; Lieuwe (1775-?) 41; Pyter (1740-?) 40; Thys (?-?) 89; Trijntje (1782-?) 41; Ymkjen (1778-?) 41.

Pytters

Gooike (?-?) 63; Gooikjen (1770-1812) 61; Neeltje (1760-?) 108; Sipke (1724-?) 62.

Radsma

Jarig (1867-?) 5; Loepke (1843-?) 5.

Reiners

Folxta Ubben (?-1559) 6.803.

Reins

Gauke (1725-?) 108; Sytse (?-?) 73, *28.

Riemers

Akke (1738-?) 73; Hessel (1734-?) 73; Pierkje (1739-?) 73; Pieter (1736-1783) 73; Tiete (1730-?) *26; Trijntje (1733-?) 73; Wouter (1732-?) 73; Wybe (1743-1806) 36.

Riemersma

Antje Riemers (1797-?) 19; Hans Wybes (1774-1855) 37; Jan Riemers (1805-?) 19; Riemer Wybes (1770-1827) 18; Romkje Riemers (1816-?) 19; Tjitske Wybes (1776-?) 37; Trijntje Riemers (1796-1859) 9; Willem Riemers (1807-?) 19; Willemke Wybes (1772-?) 37; Wybe Riemers (1803-?) 19.

Roelofs

Sjoukje (1765-1810) 17.

Romkes

Geertje (?-?) *17; Trijntje (1731-1803) 59.

Rommerts

Jan (1736-?) 38; Willem (1640-?) 304; Willem (1734-1740) 77; Willem (1740-1742) 77; Willem (1742-?) 77.

Roorda

Jacob Jetses (?-?) 29; Jetze Jacobs (1769-1836) 29.

Ruurds

Auke (1715-1791) 56.

Rymers

Wouter (1675-1729) 144.

Sakes

Sybren (1680-?) 239.

Samel

Klaas Teunis (?-?) 29; Willemtje Klazes (1800-?) 29.

Schat

Dieuwke Reinders (1757-1822) 61; Reinder Douwes (1720-?) 61.

Scheerstra

Janke (1828-1916) 9; Pieter Anes (?-?) 9.

Schenkius

Abelius Jarigs (1740-?) 107; Abelius Nicolaas (1660-1711) 212; Antje Jarigs (1730-1809) 107; Eeke Jarigs (1738-1809) 107; Hendrik Jarigs (1809-1857) 27; Hendrikje Jarigs (1814-1893) 13; Hendrikje Joris (1779-1808) 53; Hermannus Nicolaus (1665-?) 425; Jarig Abelius (1690-?) 106; Jarig Joris (1776-1829) 26; Joris Jarigs (1816-1879) 27; Klaasje Jarigs (1820-1883) 27; Maartje Jarigs (1745-1785) 53; Maartje Jarigs (1801-1804) 27; Maartje Jarigs (1804-1855) 27; Neeltje Jarigs (1806-1886) 27; Nicolaas Abelius (1693-1754) 213; Nicolaus (1630-1700) 424; Rein Jarigs (1812-1870) 27; Tymen Jarigs (1818-1864) 27; Waling Jarigs (1823-1902) 27.

Schepers

Hermina Johanna Hendrika (1815-1883) 27; Jan Albert (?-?) 27.

Schraagsma

Nieskje Abrahams (1800-1840) *16.

Sickens

Eecke (1515-?) 6.801.

Sijds

Oeds (1689-?) 177.

Sijtses

Bocke (1620-1665) 352.

Sipkes

Aaltje (1748-?) 61, 63; Klaas (1765-?) 63; Pieter (1759-?) 63; Pyter (?-?) 124; Tjetje (1750-?) 63.

Slim

Maaike Arjens (?-?) 7.

Slooten, van

Grietje Gosses (?-?) 11.

Smid

Rienk Baukes (?-?) 13; Sijtze (1832-1910) 13.

Smidt

Antje Tietes (1792-?) *18; Johannes Jans (?-?) 4; Tiethelm (?-?) *18; Trijntje Johannes (1828-1850) 4.

Stapensťa

Minne Klazes (?-?) 11; Tjitske Minnes (1841-?) 11.

Stellingwerf

Pieter Rientzes (1817-1881) 23; Rients Pieters (?-?) 23.

Stelma

Martha (?-?) *4.

Stienstra

Richtje Tjerks (?-?) 13.

Swart

Jitske Louws (?-?) 23.

Sybrens

Claes (1680-?) 241; Claes (1686-?) 120; Jacob (1665-?) 241; Lijsbet (1669-?) 241; Lijsbeth (1671-?) 241; Rombert (1674-?) 241; Tietie (1678-?) 241; Tijed (1667-?) 241; Titie (1683-?) 241.

Symens

Tjerk (?-?) *17; Trijntje (1730-?) 61.

Taekes

Itske (?-1780) 59; Tymon (1730-?) 110.

Tammens

Sicke (1490-?) 13.602.

Tanja

Trijntje Cornelis (?-?) 11.

Teakeles

Maartje (?-?) 73.

Terpstra

Pier Jans (?-?) 7; Sijmen Piers (1852-1932) 7.

Thijssen

Pijtter (1708-?) 89.

Tietes

Idtje (1705-1731) 72.

Tjalkes

Sjoukje (1700-?) 107.

Tjallings

Antje (?-1806) 61; Jantje (?-?) *20; Yfke (?-?) *14.

Tjepkema

Mijntje Roelofs (1815-?) 9; Renske Tjepkes (?-?) 9; Roelof Mijntjes (?-?) 9.

Tjitses

Tijets (?-?) 119.

Tol, van der

Jan Klazes (1770-?) 30, *14.

Tolsma

Oene Wopkes (?-?) 29; Wopke Oenes (1784-1861) 29.

Tymons

Neeltje (1757-?) 55; Waling (1755-?) 111.

Ulferts

Grete (?-?) 3.401.

Veeman

Heerke Sjoerds (?-?) 11; Trijntje Heerkes (1826-1886) 11.

Veldman

Salome (?-?) 19.

Verder

Wikje Wijgers (?-?) 27.

Vitmeyer Braak

Jan Harms Vitmeyer Braak (1790-?) 19.

Voorhorst

Agneeta (1829-1891) 15.

Vries, de

Foppe Pieters (1803-1884) 10; Frans Foppes (1832-1920) 11; Gerryt Foppes (1838-1877) 11; Grietje Foppes (1830-1900) 5; Grietje Jarigs (?-?) 13; Grietje Johannes (?-?) *8; Jacob Foppes (1828-1846) 11; Klaasje Jarigs (?-?) 13; Pieter Foppes (1826-1893) 11; Pyter Pyters (1767-1856) 20; Rinske Foppes (1841-1846) 11; Rinske Foppes (1846-1931) 11; Trijntje Foppes (1835-1868) 11.

Walinghs

Jan (?-?) 238, *33.

Walings

Jan (?-?) *33.

Wassenaar

Gerben Jobs (?-?) 27; Harrent Gerbens (1801-?) 27; Job Christiaans (?-?) 13; Neeltje Jobs (1840-1908) 13; Pieter Sjoerds (?-?) 107.

Weg, van der

Sijtske (1824-1914) 7.

Westra

Baukje Joris (1796-1820) *20; Hendrik Joris (1789-1856) *18; Jantje Joris (1803-1822) *21; Trijntje Joris (1850-?) 3.

Wiegersma

Dirkje Ebes (?-?) 27.

Wierda

Feike Tjipkes (?-?) *25; Tjipke Feikes (1793-?) 61, *25.

Wierum, van

Alith (1490-?) 13.601.

Wijbes

Aaltje (1751-?) 99; Trijn (?-1679) 353; Trijntie (?-1679) 353.

Willems

Doetje (1669-?) 305; Jan (1666-?) 305; Jan (1700-?) 153; Obbe (1710-?) 153; Obbe (1715-?) 153; Rommert (1663-?) 305; Rommert (1664-?) 305; Rommert (1703-?) 76; Sijtske (?-?) 153; Trijntje (1737-1782) 39; Willem (?-?) 78; Willem (1672-?) 152.

With, de

Aagje Jops (?-?) 9.

Wouters

Antje (1705-?) 145; Riemer (1700-?) 145; Riemer (1703-1760) 72; Trijntje Jacobs (1670-?) 209; Trijntje (1708-?) 145.

Wybbes

Lammert (1745-?) 99.

Wybes

Akke (1680-?) 145; Jannigje (1735-?) 49.

Ydes

Grietje (1700-?) 89; Romke (?-?) 179.

Ymes

Pieter (?-?) 45.

Yntes

Akke (1750-1809) 29; Feikje (1760-?) 59.

Zydses

Bocke (1700-1745) 88; Piter (1693-?) 177; Tryntie (1695-?) 177.

zonder achternaam

Auke Sybrens (1743-?) 61; Eede (1725-?) 44; Elisabeth (1772-1833) 29; Faas Wybes (?-?) 29; Hindrik Joris (1772-?) 53; Janke Sipkes (1754-?) 63; Jetske (1759-1813) 59; Kee (1906-1990) 3; Kooistra (1757-1812) 59; N.N. (?-?) 1.665, 1.667, 117, 153, 15, 177, 179, 237, 241, 3.401, 835, 91, *10; N.N. (1850-?) *5, *6; Reinsch (1727-?) 45; Riemke (1812-1881) 23; Rienske (1727-?) 45; Rinske (1727-?) 45; Ytske (1759-1813) 59.

* verwijzing naar noot.