Kwartierstaat van Aaltje Douwes de Boer (1870-1910)

 


© 2010  D.M.Bonnema

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

1  Aaltje Douwes de Boer, wonende Gaastmeer en Workum, is geboren op zondag 10 juli 1870 Gaastmeer, is overleden op donderdag 3 februari 1910 Workum. Aaltje werd 39 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Aaltje trouwt op zaterdag 23 oktober 1897 gemeente Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 43-jarige Wieger Sippes Visser, zoon van Sippe Wiegers Visser en Cornelia Annes Visser. Wieger, palinghandelaar, Fa. W. W. Visser en Zn. Gaastmee, is geboren op donderdag 4 mei 1854 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 31 december 1897 Gaastmeer. Wieger werd 43 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Wieger was eerder gehuwd (1) met Beeuw Michiels Tromp.<1,2>

Aaltje trouwt op zaterdag 23 december 1899 Gem. Wonseradeel op 29-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Pieter Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Gerbens Bonnema en Saakjen Pieters Postma. Pieter, hotelhouder, herbergier en eigenaar voermanderij, wonende Makkum en Workum, is geboren op dinsdag 3 januari 1871 Makkum, is overleden op dinsdag 18 mei 1937 Workum. Pieter werd 66 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Pieter was later gehuwd (2) met Martha Wilkens.<3,4>

Van Pieter en Aaltje zijn drie kinderen bekend.<5..7>

Generatie II

2  Douwe Ties de Boer, boer en arbeider, wonende Gaastmeer, is geboren op donderdag 29 december 1842 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 20 oktober 1917 Gaastmeer, is begraven Gaastmeer. Douwe werd 74 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Douwe trouwt op zaterdag 17 december 1881 gemeente Wymbritseradeel op 38-jarige leeftijd (2) met de 17-jarige Ymkje Martens Welbedacht, dochter van Marten Wijtzes Welbedacht en Antje Baukes Miedema. Ymkje, dienstmeid, is geboren op woensdag 5 oktober 1864 Tjerkwerd, is overleden op vrijdag 31 oktober 1952 Gaastmeer, is begraven Gaastmeer. Ymkje werd 88 jaar en 26 dagen.

Van Douwe en Ymkje zijn negen kinderen bekend.<8..17>

Douwe trouwt op zaterdag 7 mei 1870 gemeente Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 17-jarige

3  Harmke Sieks Attema is geboren op zondag 25 juli 1852 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 24 juli 1880 Gaastmeer, is begraven Gaastmeer. Harmke werd 27 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Van Douwe en Harmke zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje Douwes de Boer is geboren op zondag 10 juli 1870 Gaastmeer, zie 1.

2  Lolkje Douwes de Boer is geboren op maandag 23 oktober 1871 Gaastmeer, is overleden op woensdag 3 januari 1872 Gaastmeer. Lolkje werd 2 maanden en 11 dagen.

3  Siek Douwes de Boer is geboren op zaterdag 23 november 1872 Gaastmeer, is overleden op dinsdag 4 maart 1873 Gaastmeer. Siek werd 3 maanden en 9 dagen.

4  Lolkje Douwes de Boer is geboren op dinsdag 23 december 1873 Gaastmeer.

Lolkje trouwt op zaterdag 16 april 1898 gemeente Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacobus Jans Knorr, zoon van Jan Jacobus Knorr en Tjitske Pieters Yntema. Jacobus, logementhoudersknecht en logementhouder, wonende Bolsward, is geboren op zondag 7 maart 1875 Bolsward.

5  Siek Douwes de Boer is geboren op zaterdag 25 maart 1876 Gaastmeer, is overleden op donderdag 13 juli 1876 Gaastmeer. Siek werd 3 maanden en 18 dagen.

6  Wijpkje Douwes de Boer, wonende USA, is geboren op zaterdag 24 maart 1877 Gaastmeer.

7  Antje Douwes de Boer ook genaamd Anna, wonende USA, is geboren op zaterdag 11 januari 1879 Gaastmeer.

8  Tie Hendrik Douwes de Boer ook genaamd Thie, arbeider, wonende Oudega en Gaastmeer, is geboren op woensdag 18 februari 1880 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 22 augustus 1941 Gaastmeer, is begraven Gaastmeer. Tie werd 61 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Tie trouwt op zaterdag 19 mei 1906 gemeente Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Sytske Terpstra. Sytske is geboren op zondag 26 november 1882 Oudega, is overleden op donderdag 18 oktober 1956 Sneek, is begraven Gaastmeer. Sytske werd 73 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Generatie III

4  Tie Hendriks de Boer, boer, wonende Gaastmeer, is geboren op maandag 23 mei 1814 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 3 mei 1867 Gaastmeer. Tie werd 52 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Tie trouwt op zaterdag 31 oktober 1846 gemeente Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Maaike Jans Haarsma ook genaamd Maaike Jans Haringsma, dochter van Jan Johannes Haarsma en Tjiets Pieters van der Leest. Maaike is geboren op zondag 9 april 1820 Oudemirdum, is overleden op maandag 12 juni 1854 Gaastmeer. Maaike werd 34 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Van Tie en Maaike zijn vier kinderen bekend.<18..21>

Tie trouwt op dinsdag 18 februari 1840 gemeente Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige

5  Lolkjen Douwes Hofstra, wonende Baard en Gaastmeer, is geboren op dinsdag 26 maart 1816 Baard, is overleden op maandag 29 juli 1844 Gaastmeer. Lolkjen werd 28 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Van Tie en Lolkjen zijn drie kinderen bekend:

1  Wypkjen Ties de Boer, wonende Gaastmeer, Huins en Franeker, is geboren op zaterdag 11 juli 1840 Gaastmeer, is overleden op maandag 17 maart 1879 Franeker. Wypkjen werd 38 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Wypkjen trouwt op zaterdag 7 mei 1864 gemeente Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 33-jarige Auke Wiegers de Jong, zoon van Wieger Aukes de Jong en Baukje Teakes van der Wind. Auke, van boerenbedrijf en schipper, wonende Nijland, Huins en Gaastmeer, is geboren op zondag 13 juni 1830 Baard, is overleden op vrijdag 22 juni 1883 Sneek. Auke werd 53 jaar en 9 dagen.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren op maandag 27 december 1841 Gaastmeer.

3  Douwe Ties de Boer is geboren op donderdag 29 december 1842 Gaastmeer, zie 2.

6  Siek Annes Attema, boer, wonende Gaastmeer, is geboren op donderdag 9 december 1830 Gaastmeer, is overleden op zondag 15 april 1894 Gaastmeer. Siek werd 63 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Siek trouwt op zaterdag 10 mei 1851 gemeente Wymbritseradeel op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige

7  Aaltje Sybrens Couperus ook genaamd Cupeerus is geboren op woensdag 26 november 1828 Workum, is overleden op maandag 8 november 1880 Gaastmeer. Aaltje werd 51 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van Siek en Aaltje zijn elf kinderen bekend:

1  Harmke Sieks Attema is geboren op zondag 25 juli 1852 Gaastmeer, zie 3.

2  Aagje Sieks Attema is geboren op maandag 21 maart 1853 Gaastmeer.

3  Anne Sieks Attema is geboren op dinsdag 3 januari 1854 Gaastmeer, is jong overleden op zondag 8 februari 1863 Gaastmeer. Anne werd 9 jaar, 1 maand en 5 dagen.

4  Antje Sieks Attema is geboren op zondag 15 april 1855 Gaastmeer, is jong overleden op zondag 4 mei 1856 Gaastmeer. Antje werd 1 jaar en 19 dagen.

5  Sijbren Sieks Attema, boer, is geboren op zaterdag 29 november 1856 Gaastmeer, is overleden op maandag 21 januari 1895 Nijega (HON) (HEM). Sijbren werd 38 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Sijbren trouwt op zaterdag 25 mei 1889 gemeente Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Feikjen Sjirks Cnossen, dochter van Sjirk Lieuwes Knossen en Antje Piers Piersma. Feikjen is geboren op woensdag 12 augustus 1863 Hommerts, is overleden op zaterdag 11 maart 1944 Gaast, is begraven op woensdag 15 maart 1944 Gaastmeer. Feikjen werd 80 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

6  Jan Sieks Attema is geboren op zondag 5 september 1858 Gaastmeer, is overleden op zondag 2 mei 1943 Sneek. Jan werd 84 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 22 mei 1880 gemeente Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Simons Meinema. Antje is geboren op zaterdag 29 januari 1859 Workum, is overleden op donderdag 1 april 1943 Franeker. Antje werd 84 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

7  Antje Sieks Attema is geboren op maandag 11 februari 1861 Gaastmeer, is overleden op woensdag 16 april 1919 Workum. Antje werd 58 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 26 mei 1883 gemeente Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Hertzen Pieters Pruiksma, zoon van Pieter Klazes Pruiksma en Oetske Hertzens van der Schuit. Hertzen, slager, wonende Heeg, is geboren op maandag 16 mei 1859 Heeg, is overleden na 1919. Hertzen werd minstens 60 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

8  Anna Sieks Attema is geboren op dinsdag 23 februari 1864 Gaastmeer, is overleden op zondag 26 oktober 1941 Sneek, is begraven Gaastmeer. Anna werd 77 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Anna trouwt op zaterdag 5 mei 1883 gemeente Wymbritseradeel op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Foeke Hendriks Kuiper, zoon van Hendrik Willems Kuiper en Aaltje Klazes Pruiksma. Foeke, bakkersknecht, fouragehandelaar, winkelier en boer, is geboren op maandag 17 oktober 1859 Heeg, is overleden op zaterdag 17 november 1917 Sneek, is begraven Gaastmeer. Foeke werd 58 jaar en 1 maand.

9  Anne Sieks Attema is geboren op woensdag 21 november 1866 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 27 juni 1942 Gaastmeer. Anne werd 75 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Anne trouwt op zaterdag 18 mei 1895 gemeente Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje Jarings Couperus, dochter van Jaring Sybrens Couperus en Beitske Pytters Schakel. Antje is geboren op zondag 6 februari 1870 Gaastmeer, is overleden op zondag 20 februari 1938 Gaastmeer. Antje werd 68 jaar en 14 dagen.

10  Trijntje Sieks Attema is geboren op woensdag 16 juni 1869 Gaastmeer.

Trijntje trouwt op vrijdag 3 juni 1898 Gem. Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met de 36-jarige Jan Idzes Attema, zoon van Ids Jans Attema en Geeske Attes de Boer. Jan is geboren op vrijdag 10 januari 1862 Idzega.

11  Wijpkje Sieks Attema is geboren op dinsdag 9 april 1872 Gaastmeer.

Wijpkje trouwt op zaterdag 18 mei 1895 gemeente Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Evert Sytzes Terpstra, zoon van Sytze Terpstra en Elske Visser. Evert is geboren op donderdag 7 december 1871 Oudega (W), is overleden in november 1940 Gaastmeer. Evert werd 68 jaar en 11 maanden.

Generatie IV

8  Hendrik Pieters de Boer, boer en diaken gereformeerde gemeente Gaastmeer, wonende Gaastmeer, is geboren op vrijdag 24 juli 1772 Heeg, is overleden op dinsdag 24 februari 1835 Gaastmeer. Hendrik werd 62 jaar en 7 maanden.

Hendrik trouwt (kerk) op dinsdag 9 december 1800 Gaastmeer op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige

9  Wijpkjen Ties Tijsma is geboren op dinsdag 13 juni 1775 Workum, is overleden op maandag 30 november 1846 Gaastmeer. Wijpkjen werd 71 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Van Hendrik en Wijpkjen zijn elf kinderen bekend:

1  Minke Hendriks de Boer, wonende Gaastmeer en Tjerkwerd, is geboren op donderdag 27 november 1800 Gaastmeer, is overleden op woensdag 30 april 1845 Tjerkwerd. Minke werd 44 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Minke trouwt op zaterdag 23 juli 1825 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Yske Jouwes Postma, zoon van Jouwe Yskes Postma en Janke Pieters Dijkstra. Yske, arbeider en slager, wonende Tjerkwerd, is geboren op zaterdag 4 februari 1797 Tjerkwerd, is overleden op dinsdag 23 maart 1869 Tjerkwerd. Yske werd 72 jaar, 1 maand en 19 dagen.

2  Tie Hendriks de Boer is geboren op maandag 18 januari 1802 Gaastmeer, is overleden voor 1814. Tie werd hoogstens 11 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

3  Pieter Hendriks de Boer is geboren op vrijdag 19 augustus 1803 Gaastmeer, is overleden voor 1812. Pieter werd hoogstens 8 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

4  Wijpkjen Hendriks de Boer ook genaamd Wijpkje en Wiepkjen, spinster, wonende Gaastmeer, Piaam en Workum, is geboren op zaterdag 16 november 1805 Gaastmeer, is overleden op dinsdag 8 april 1884 Workum. Wijpkjen werd 78 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Wijpkjen trouwt op dinsdag 4 november 1828 gemeente Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Anne Attes Elsinga ook genaamd Anne Ates, zoon van Ate Watzes Elzinga en Trijntje Taedes Walma. Anne, boerenarbeider, wonende Gaastmeer, is geboren op zondag 1 november 1801 Gaastmeer, is overleden op donderdag 20 maart 1845 Gaastmeer. Anne werd 43 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

5  Sybrig Hendriks de Boer ook genaamd Sybrig en Sybrigje, wonende Folsgare en Gaastmeer, is geboren op maandag 7 maart 1808 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 11 juni 1858 Folsgare. Sybrig werd 50 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Sybrig trouwt op dinsdag 11 maart 1834 gemeente Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige EpŽus Gerhardus Cuperus, zoon van EpŽus Gerardus Mollerus Couperus (28) en Aaltje Doekes Wijngaarden (29). EpŽus, winkelier, is geboren op vrijdag 23 oktober 1807 Westhem, is overleden op dinsdag 8 oktober 1878 Sneek. EpŽus werd 70 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

6  Yttje Hendriks de Boer ook genaamd Yttie, wonende Gaastmeer en Jutrijp, is geboren op zondag 13 augustus 1809 Gaastmeer, is overleden op maandag 30 september 1844 Jutrijp. Yttje werd 35 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Yttje trouwt op zaterdag 7 juni 1834 gemeente Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelis Pieters Struikmans, zoon van Pieter Hendriks Struikmans en Fettje Cornelis van der Wind. Cornelis, winkelier, wonende Jutrijp, is geboren op zaterdag 1 december 1810 Jutrijp-Hommerts.

7  Pietertje Hendriks de Boer, wonende Gaastmeer, Dedgum en Parrega, is geboren op donderdag 25 juli 1811 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 20 februari 1863 Parrega. Pietertje werd 51 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Pietertje trouwt op dinsdag 15 mei 1838 gemeente Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Doeke Jans Wijngaard, zoon van Jan Doekes Wijngaard en Gerkje Wopkes Visser. Doeke, kastelein, winkelier en koopman, wonende Dedgum en Parrega, is geboren op zaterdag 22 september 1810 Nijhuizum, is overleden op zondag 6 juli 1890 Parrega. Doeke werd 79 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Doeke was later gehuwd (2) met Zwopkjen Sierds Steeginga.<22..25>

8  Hijlkjen Hendriks de Boer, wonende Oosthem, is geboren op maandag 28 december 1812 Gaastmeer, is overleden op dinsdag 24 augustus 1875 Oosthem. Hijlkjen werd 62 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Hijlkjen trouwt op dinsdag 28 juni 1836 gemeente Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Teekes de Jong, zoon van Taeke Pijters de Jong en Ymkjen Johannes Rudolphi. Johannes, boerenwerkman en arbeider, wonende Jutrijp en Oosthem, is geboren op zondag 5 november 1809 Hommerts, is overleden op dinsdag 17 december 1889 Oosthem. Johannes werd 80 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Johannes was later gehuwd (2) met Wihelmina Hengeveld van Diermen.<26..28>

9  Tie Hendriks de Boer is geboren op maandag 23 mei 1814 Gaastmeer, zie 4.

10  Pieter Hendriks de Boer is geboren op vrijdag 4 augustus 1815 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 22 juni 1816 Gaastmeer. Pieter werd 10 maanden en 18 dagen.

11  Grietje Hendriks de Boer, wonende Gaastmeer en Dedgum, is geboren op donderdag 11 februari 1819 Gaastmeer, is ongehuwd overleden op zondag 16 december 1838 Dedgum. Grietje werd 19 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

10  Douwe Gerbens Hofstra, dagloner, wonende Oosterend, Baard, Folsgare en Deersum, is geboren op zondag 8 februari 1784 Tirns, is overleden op woensdag 17 april 1850 Deersum. Douwe werd 66 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Douwe gaat in ondertrouw op zondag 21 april 1811, trouwt op donderdag 2 mei 1811 Gem. Baarderadeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Lysbeth Sjoerds Sibrandi, dochter van Sjoerd Sakes en Tjitske Sybrens Sibrandi. Lysbeth, wonende Oosterend, is geboren op donderdag 13 oktober 1791 Oosterend, is overleden op donderdag 25 november 1813 Oosterlittens. Lysbeth werd 22 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van Douwe en Lysbeth zijn twee kinderen bekend.<29,30>

Douwe trouwt op zondag 16 juli 1815 Gem. Baarderadeel op 31-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige

11  Trijntje Jeltes Bakker ook genaamd Trijntje Jeltes van der Meulen is geboren op donderdag 1 augustus 1793 Deersum, is overleden op donderdag 25 januari 1866 Deersum. Trijntje werd 72 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Van Douwe en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Lolkjen Douwes Hofstra is geboren op dinsdag 26 maart 1816 Baard, zie 5.

2  Dieuwke Douwes Hofstra is geboren op donderdag 7 mei 1818 Oosterlittens, is overleden op vrijdag 24 april 1896 Gem. Utingeradeel. Dieuwke werd 77 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Dieuwke trouwt op donderdag 7 april 1842 Gem. Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Regnerus Ottes van der Hoop, zoon van Otte Hendriks van der Hoop en Lolkjen Annes van der Tempel. Regnerus, schipper, wonende Akkrum, is geboren in 1811 Akkrum, is overleden op zondag 14 oktober 1883 Gem. Utingeradeel. Regnerus werd 72 jaar.

3  Jelte Douwes Hofstra, van boerenbedrijf, wonende Oosterlittens en Nijland, is geboren op woensdag 9 augustus 1820 Oosterlittens, is overleden op dinsdag 15 november 1853 Nijland. Jelte werd 33 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Jelte trouwt op donderdag 16 mei 1850 Gem. Rauwerderhem op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Antje Reinders Westra, dochter van Reinder Pieters Westra en Sintje Jans. Antje, wonende Poppingawier, is geboren in 1818 IJlst.

4  Kornelia Douwes Hofstra, dienstmeid, wonende Irnsum, is geboren op maandag 14 januari 1822 Folsgare, is overleden op woensdag 16 september 1857 Irnsum. Kornelia werd 35 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Kornelia trouwt op zondag 5 mei 1850 Gem. Rauwerderhem op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Oeds Jentjes Larooij ook genaamd Oeds La Roi, zoon van Jentje Jacobs Larooij en Geertje Oedzes Odolphi. Oeds, wagenmakersknecht, is geboren op woensdag 23 juli 1823 Oosterend, is overleden op zondag 16 mei 1880 Gem. Harlingen. Oeds werd 56 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

5  Gerben Douwes Hofstra, boerenknecht, wonende GoŽnga en Gauw, is geboren op vrijdag 15 april 1825 Folsgare, is overleden op maandag 22 april 1901 gemeente Wymbritseradeel. Gerben werd 76 jaar en 7 dagen.

Gerben trouwt op zaterdag 4 mei 1850 gemeente Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Jeltje Sijbrens van der Meer, dochter van Sijbren Aukes van der Meer en Janke Jelles Bouma. Jeltje is geboren in 1830 Gauw.

6  Jelle Douwes Hofstra, boerenknecht, wonende Deersum en Wommels, is geboren op donderdag 29 november 1827 Folsgare, is ongehuwd overleden op vrijdag 15 november 1850 Deersum. Jelle werd 22 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

7  Jeltje Douwes Hofstra is geboren op dinsdag 7 september 1830 Tjalhuizum, is overleden op donderdag 2 juli 1863 Gem. Utingeradeel. Jeltje werd 32 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Jeltje trouwt op donderdag 14 april 1853 Gem. Idaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Jetzes Durkstra, zoon van Jetze Durks Durkstra en Trijntje Jacobs Blauw. Jan, boerenknecht, is geboren op woensdag 11 juni 1823 Terzool, is overleden op woensdag 2 juni 1915 Gem. Idaarderadeel. Jan werd 91 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Klaaske Jacobs Riemersma.<31,32>

8  Pietertje Douwes Hofstra, wonende Deersum, is geboren op zaterdag 30 juli 1836 Deersum, is overleden op woensdag 2 november 1842 Deersum. Pietertje werd 6 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

9  Joukjen Douwes Hofstra, naaister, wonende Deersum, is geboren op zondag 10 januari 1841 Deersum, is overleden op maandag 22 juni 1931 Gem. Rauwerderhem. Joukjen werd 90 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Joukjen trouwt op donderdag 6 juni 1867 Gem. Rauwerderhem op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Dirk Dirks Bouma, zoon van Dirk Dirks Bouma en Antje de Jong. Dirk, boereknecht, is geboren op dinsdag 19 juli 1842 Oosterend.

12  Anne Sieks Attema, visser en boer, is geboren op zaterdag 4 maart 1797 Gaastmeer, is overleden op woensdag 14 maart 1866 Gaastmeer. Anne werd 69 jaar en 10 dagen.

Anne trouwt op zaterdag 27 mei 1837 gemeente Wymbritseradeel op 40-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Geertje Jacobs van der Goot ook genaamd Geertje en Gjettje, dochter van Jacob Gerrits van der Goot en Janke Arjens Jaarsma. Geertje is geboren op donderdag 3 december 1801 Gaastmeer, is overleden op maandag 7 mei 1838 Gaastmeer. Geertje werd 36 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Anne en Geertje is een kind bekend.<33>

Anne trouwt op zaterdag 19 mei 1821 gemeente Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige

13  Harmke Wijpkes Schotanus is geboren op zondag 17 mei 1801 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 22 november 1833 Gaastmeer. Harmke werd 32 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Van Anne en Harmke zijn vier kinderen bekend:

1  Wiepkje Annes Attema ook genaamd Wiepkjen is geboren op maandag 29 april 1822 Gaastmeer, is overleden op donderdag 28 februari 1878 Wirdum. Wiepkje werd 55 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Wiepkje trouwt op woensdag 14 juli 1841 Gem. Hemelumer Oldeferd op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerrit Feites Hofman, zoon van Feite Fokkes Hofman en Neeltje Gerrits Gerritsen. Gerrit, landbouwer, wonende Wirdum, is geboren op zaterdag 30 december 1820 Nijega (HON) (HEM), is overleden op donderdag 14 juni 1888 Wirdum. Gerrit werd 67 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

2  Lieuwkje Annes Attema ook genaamd Leeuwkjen is geboren op donderdag 13 mei 1824 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 8 juli 1904 Welsrijp. Lieuwkje werd 80 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Lieuwkje trouwt op zaterdag 1 mei 1847 gemeente Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Jan Jurjens Grasman, zoon van Jurjen Jans Grasman en Lijsbert Geerts van Netten. Jan, landbouwer, wonende Wommels, is geboren op donderdag 28 augustus 1828 Heeg, is overleden in 1876. Jan werd 48 jaar.

3  Wiepke Annes Attema, veehouder, wonende Nijega (HON) (HEM), is geboren op maandag 11 september 1826 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 24 juni 1881 Nijega (HON) (HEM). Wiepke werd 54 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Wiepke trouwt op zaterdag 1 juni 1861 gemeente Wymbritseradeel op 34-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth Sybrens Couperus, dochter van Sybren EpŽus Couperus (14) en Antje Everts Dijkstra (15). Elisabeth is geboren op vrijdag 3 mei 1839 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 11 januari 1896 Gaastmeer. Elisabeth werd 56 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

4  Siek Annes Attema is geboren op donderdag 9 december 1830 Gaastmeer, zie 6.

14  Sybren EpŽus Couperus, boer, wonende Gaastmeer, is geboren op zondag 18 mei 1806 Westhem, is overleden op donderdag 31 juli 1851 Gaastmeer. Sybren werd 45 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Sybren trouwt op zondag 11 mei 1828 gemeente Workum op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige

15  Antje Everts Dijkstra is geboren op maandag 31 juli 1809 Workum, is overleden op woensdag 1 april 1863 Gaastmeer. Antje werd 53 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Sybren en Antje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Aaltje Sybrens Couperus is geboren op woensdag 26 november 1828 Workum, zie 7.

2  Evert Sybrens Couperus is geboren op woensdag 16 juni 1830 Workum, is overleden op zondag 22 februari 1891 Teroele. Evert werd 60 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

3  Klaaske Sybrens Couperus is geboren op zondag 3 maart 1833 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 20 maart 1875 Abbega. Klaaske werd 42 jaar en 17 dagen.

4  EpŽus Gerhardus Couperus is geboren op zondag 21 september 1834 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 8 november 1844 Gaastmeer. EpŽus werd 10 jaar, 1 maand en 18 dagen.

5  Jaring Sybrens Couperus is geboren op zondag 1 januari 1837 Gaastmeer, is overleden op donderdag 3 juli 1845 Gaastmeer. Jaring werd 8 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

6  Elisabeth Sybrens Couperus is geboren op vrijdag 3 mei 1839 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 11 januari 1896 Gaastmeer. Elisabeth werd 56 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Elisabeth trouwt op zaterdag 1 juni 1861 gemeente Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 34-jarige Wiepke Annes Attema, zie 13.

7  Haaye Sybrens Couperus is geboren op maandag 1 maart 1841 Gaastmeer, is overleden op maandag 22 juli 1844 Gaastmeer. Haaye werd 3 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

8  Mollerus Sybrens Couperus is geboren op maandag 1 maart 1841 Gaastmeer, is overleden op maandag 22 juli 1844 Gaastmeer. Mollerus werd 3 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

9  Trijntje Sybrens Couperus is geboren op zondag 19 februari 1843 Gaastmeer, is overleden op maandag 26 oktober 1863 Heeg. Trijntje werd 20 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

10  Haaye Sybrens Couperus is geboren op zondag 5 januari 1845 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 19 december 1913 gemeente Wymbritseradeel. Haaye werd 68 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Haaye trouwt op zaterdag 13 mei 1871 gemeente Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 17-jarige Grietje op de Hoek. Grietje is geboren in 1854, is overleden op dinsdag 11 mei 1909 gemeente Wymbritseradeel. Grietje werd 55 jaar. Haaye trouwt op zaterdag 23 november 1912 gemeente Wymbritseradeel op 67-jarige leeftijd (2) met Elbrig de Vries.

Elbrig was eerder gehuwd (1) met Petrus Haga.<34>

11  Jaring Sybrens Couperus, wonende Gaastmeer, is geboren op zaterdag 29 januari 1848 Gaastmeer, is overleden op donderdag 19 mei 1921 Gaastmeer. Jaring werd 73 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Jaring trouwt op zaterdag 8 mei 1869 gemeente Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Beitske Pytters Schakel, dochter van Pyter Douwes Schakel en Ytje Douwes van Houtens. Beitske, wonende Gaastmeer, is geboren op woensdag 19 mei 1847 Gaastmeer, is overleden op woensdag 18 mei 1921 gemeente Wymbritseradeel. Beitske werd 73 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

12  EpŽus Gerardus Couperus, wonende IJlst, is geboren op zondag 21 april 1850 Gaastmeer, is overleden op donderdag 17 maart 1932 IJlst. EpŽus werd 81 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

EpŽus trouwt op zaterdag 14 mei 1881 gemeente Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Hylkje Meljes Speelman, dochter van Meljes Speelman en Rinsche Schilstra. Hylkje is geboren in 1856, is overleden op maandag 10 september 1928 Gem. IJlst. Hylkje werd 72 jaar.

Generatie V

16  Pieter Hendriks de Boer is geboren Gaastmeer, is overleden na 1805 Gaastmeer (?).

Pieter trouwt (kerk) op zondag 24 april 1768 Heeg met

17  Minke Sakes, wonende Heeg, is afkomstig uit Heeg.

Van Pieter en Minke zijn vier kinderen bekend:

1  Sybrig Pieters de Boer.

2  Sake Pieters de Boer, wonende Workum, is overleden op vrijdag 23 december 1853.

3  Hendrik Pieters de Boer is geboren op vrijdag 24 juli 1772 Heeg, zie 8.

4  Zake Pieters de Boer ?, wonende Workum, is geboren in 1774, is overleden op vrijdag 23 december 1853 Workum. Zake werd 79 jaar.

Zake trouwt op zondag 23 december 1804, trouwt (kerk) in 1804 Doopsgezinde gemeente Workum op 30-jarige leeftijd met Aukjen Ruurds Kuipers.

18  Tie Jans Tijsma ook genaamd Tije, boer, wonende Gaastmeer, is geboren op vrijdag 29 januari 1745 Workum, is overleden op dinsdag 27 juni 1809 Gaastmeer. Tie werd 64 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Tie trouwt (kerk) op zondag 1 januari 1775 Workum op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige

19  Wijpkjen Hessels Buma is geboren op zondag 10 januari 1740 Heeg, is overleden op zondag 7 juli 1799 Gaastmeer. Wijpkjen werd 59 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Wijpkjen trouwt (kerk) op zondag 23 augustus 1767 Nijhuizum op 27-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Schelte Yntes, zoon van Ynte Scheltes en Yttie Martens. Schelte is gedoopt op zondag 27 november 1740 Nijhuizum, is overleden op maandag 13 december 1773 Gaastmeer. Schelte werd 33 jaar en 16 dagen.

Van Schelte en Wijpkjen zijn drie kinderen bekend.<35..39>

Van Tie en Wijpkjen zijn twee kinderen bekend:

1  Wijpkjen Ties Tijsma is geboren op dinsdag 13 juni 1775 Workum, zie 9.

2  Jan Ties Tijsma, boer, wonende Oosthem, is geboren op dinsdag 31 augustus 1779 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 5 september 1851 Oosthem. Jan werd 72 jaar en 5 dagen.

Jan trouwt op maandag 11 juni 1810 Gaastmeer op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Jetske Yntes Kingma, dochter van Ynte Gabes Kingma en Sjoukje Murks. Jetske is geboren op maandag 19 juli 1779 Lollum, is overleden op zondag 7 maart 1847 Oosthem. Jetske werd 67 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

20  Gerben Johannes Hofstra, boer, wonende Tirns, Oosterlittens, Hennaard en Baard, is geboren op zondag 27 augustus 1741 Hartwerd (?), is overleden op dinsdag 11 maart 1817 Baard. Gerben werd 75 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Gerben trouwt op zaterdag 11 juni 1774 Baard op 32-jarige leeftijd (1) met Hinke Johannes Sprongsma. Hinke is overleden voor 1783.

Van Gerben en Hinke is een kind bekend.<40>

Gerben gaat in ondertrouw (kerk) Sijbrandaburen, trouwt (kerk) op zondag 19 januari 1783 IJsbrechtum op 41-jarige leeftijd (2) met

21  Lolkjen Everts Evertsma, winkelierster, wonende Baard, is overleden op vrijdag 27 september 1822 Baard.

Van Gerben en Lolkjen zijn zes kinderen bekend:

1  Douwe Gerbens Hofstra is geboren op zondag 8 februari 1784 Tirns, zie 10.

2  Timmeltje Gerbens Hofstra, wonende Baard, Deinum en Oosterlittens, is geboren op donderdag 10 november 1785 Baard, is overleden op dinsdag 9 november 1819 Beetgum. Timmeltje werd 33 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

3  Timmeltje Gerbens Hofstra, wonende Baard, Deinum, Oosterlittens en Huins, is geboren op donderdag 10 november 1785 Baard, is overleden op dinsdag 9 november 1819 Beetgum. Timmeltje werd 33 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Timmeltje gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 6 juni 1808 Oosterlittens, trouwt (kerk) Doopsgezinde gemeente Baard op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Rientzes Hiemstra ook genaamd Pieter Rienks Hiemstra, zoon van Rients Wigles Hiemstra en Antje Pieters. Pieter, koopman en schipper, wonende Baard, Deinum, Beetgum en Oosterlittens, is geboren in 1784 Akkrum, is overleden op maandag 8 november 1830 Oosterlittens. Pieter werd 46 jaar.

4  Akke Gerbens Hofstra, arbeidster, wonende Baard, Oosterlittens en Hennaard, is geboren op donderdag 29 juli 1790 Baard, is overleden op dinsdag 2 februari 1886 Oosterlittens. Akke werd 95 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

5  Akke Gerbens Hofstra, arbeidster, wonende Baard, Oosterlittens, Hennaard en Oosterend, is geboren op donderdag 29 juli 1790 Baard, is overleden op dinsdag 2 februari 1886 Oosterlittens. Akke werd 95 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Akke trouwt op donderdag 11 mei 1815 Gem. Baarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Taeke Durks Bootsma, zoon van Dirk Taekes Bootsma en Inskje Willems. Taeke, dagloner en boerenknecht, wonende Baard en Oosterlittens, is geboren op woensdag 1 september 1790 Hennaard, is overleden op donderdag 13 november 1828 Baard. Taeke werd 38 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

6  Jelle Gerbens Hofstra, boer, wonende Oosterlittens, is geboren op dinsdag 26 februari 1793 Oosterlittens, is overleden op woensdag 8 april 1874 Oosterlittens. Jelle werd 81 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Jelle trouwt op zaterdag 25 mei 1816 Gem. Baarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje Broers Sprongsma, dochter van Broer Johannes Sprongsma en Lieuwkjen Durks. Antje is geboren op vrijdag 24 september 1790 Oosterlittens, is overleden op donderdag 4 februari 1864 Oosterlittens. Antje werd 73 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

22  Jelte Hinnes van der Meulen, bakker, boer en koopman, wonende Oosterwierum en Deersum, is overleden op zondag 11 maart 1804 Deersum.

Jelte trouwt (kerk) op zondag 30 maart 1783 Deersum (1) met Joukjen Ruurds (Heringa?).

Van Jelte en Joukjen zijn twee kinderen bekend.<41,42>

Jelte trouwt (kerk) op zondag 2 maart 1788 Winsum (2) met de 21-jarige

23  Dieuwke Sikkes Lantinga is geboren op donderdag 27 maart 1766 Winsum, is overleden op zaterdag 14 augustus 1841 Lichtaard. Dieuwke werd 75 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Dieuwke trouwt (kerk) op zondag 6 januari 1805 Deersum op 38-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Murk Freerks Abma (Abbema). Murk, wonende Deersum, is geboren in 1774, is overleden op vrijdag 21 juli 1843 Lichtaard. Murk werd 69 jaar.

Van Murk en Dieuwke is een kind bekend.<43>

Van Jelte en Dieuwke zijn negen kinderen bekend:

1  Sikke Jeltes Bakker, boer en koopman, wonende Deersum, is geboren op vrijdag 5 december 1788 Deersum, is overleden op maandag 4 augustus 1856 Deersum. Sikke werd 67 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Sikke trouwt op zondag 6 januari 1811 Gem. Rauwerderhem op 22-jarige leeftijd (1) met Tjaltje Tjallings de Boer. Tjaltje, wonende Poppingawier. Sikke trouwt op zaterdag 10 oktober 1829 Gem. Rauwerderhem op 40-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Ytske Alles Akkerman, dochter van Alle Sijmens Akkerman en Neeltje Sipkes Veenstra. Ytske is geboren in 1802 Lichtaard, is overleden op maandag 7 juni 1886 Gem. Rauwerderhem. Ytske werd 84 jaar.

2  Pieter Jeltes van der Meulen ook genaamd Pieter Jeltes Bakker, schipper en koopman, is geboren op vrijdag 30 april 1790 Deersum, is overleden op maandag 13 januari 1834 Deersum. Pieter werd 43 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Pieter trouwt op zondag 4 december 1814 Gem. Rauwerderhem op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Melles Dotinga, dochter van Melle Sietses Dotinga en Detje Witmers. Antje, winkelierster, koopvrouw en boerin, wonende Deersum, is geboren op donderdag 29 mei 1794 Wirdum, is overleden op vrijdag 2 juli 1875 Deersum. Antje werd 81 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Antje was later gehuwd (2) met Johannes Anskes van Dijk.<44,45>

3  Cornelia Jeltes van der Meulen ook genaamd Neeltje Jeltes is geboren op zaterdag 21 april 1792 Deersum, is overleden op donderdag 29 oktober 1818 Blessum. Cornelia werd 26 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Cornelia trouwt op zaterdag 30 maart 1816 Gem. Menaldumadeel op 23-jarige leeftijd met Wijbren Jochums Stienstra, zoon van Jochum Wijbrens en Trijntje Doekes. Wijbren is geboren Boksum, is overleden op dinsdag 15 januari 1839 Deinum.

Wijbren was eerder gehuwd (1) met Tetje Freerks.<46,47>

4  Trijntje Jeltes Bakker is geboren op donderdag 1 augustus 1793 Deersum, zie 11.

5  Jentje Jeltes Bakker, boerenknecht, wonende Hidaard, is geboren op dinsdag 16 juni 1795 Deersum, is overleden op zondag 20 augustus 1865 Gem. Hennaarderadeel. Jentje werd 70 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Jentje trouwt op donderdag 2 januari 1823 Gem. Hennaarderadeel op 27-jarige leeftijd met Trijntje Jans Althuisius, dochter van Jan Gerardus Althuisius en Ytje Johannis. Trijntje, boerin, wonende Hidaard, is geboren Heeg, is overleden op woensdag 23 augustus 1848 Hidaard.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Auke Freeks Abbema.<48>

6  Willem Jeltes is geboren op zaterdag 9 september 1797 Deersum, is overleden voor 1799. Willem werd hoogstens 1 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

7  Willem Jeltes Bakker is geboren op donderdag 2 mei 1799 Deersum.

Willem trouwt op zondag 11 mei 1828 Gem. Dantumadeel op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Etje Okkes Okkema, dochter van Okke Tjipkes Okkema en Detje Witmers. Etje is geboren op zondag 29 maart 1807 Rauwerd.

8  Tjeerd Jeltes Bakker, wonende Poppingawier, is geboren op donderdag 12 februari 1801 Deersum, is overleden op zaterdag 21 januari 1865 Gem. Rauwerderhem. Tjeerd werd 63 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Tjeerd trouwt op zaterdag 7 juni 1823 Gem. Rauwerderhem op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Klaaske Aukes Wartena, dochter van Auke Ruurds Wartena en Feijkjen Herres Tietsma. Klaaske is geboren op zaterdag 28 januari 1804 Rauwerd, is overleden op maandag 4 juli 1887 Poppingawier. Klaaske werd 83 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

9  Andries Jeltes Bakker, boer, wonende Lichtaard, is geboren op maandag 1 november 1802 Deersum, is overleden op vrijdag 20 april 1849 Rinsumageest. Andries werd 46 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Andries trouwt op zondag 3 mei 1835 Gem. Dantumadeel op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Sijtske Tjibbes Sinnema, dochter van Tjibbe Eelses Sinnema en Akke Annes Terpstra. Sijtske is geboren op vrijdag 29 december 1809 Rinsumageest, is overleden op donderdag 4 december 1884 Gem. Dantumadeel. Sijtske werd 74 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Sijtske was later gehuwd (2) met Sytze Geerts Tjeerdsma.<49>

24  Siek Symens Attema, visser en palinghandelaar, wonende Gaastmeer, is geboren op woensdag 3 maart 1756 Idzega, is overleden op zondag 19 mei 1822 Gaastmeer. Siek werd 66 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Siek trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1780 Gaastmeer op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige

25  Wypkjen Jans Visser is geboren op zaterdag 12 augustus 1758 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 8 augustus 1818 Gaastmeer. Wypkjen werd 59 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Siek en Wypkjen zijn negen kinderen bekend:

1  Gelkjen Sieks Attema, wonende Uitwellingerga, is geboren op dinsdag 5 februari 1782 Gaastmeer, is overleden op donderdag 21 november 1850 IJlst. Gelkjen werd 68 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Gelkjen trouwt (kerk) op zondag 12 september 1802 Gaastmeer op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Sjoerd Jans Lanting, zoon van Jan Sjoerds Lanting en Hijlkjen Meijes. Sjoerd, boer, wonende Uitwellingerga en IJlst, is geboren op donderdag 1 april 1773 Hommerts, is overleden op woensdag 23 april 1851 IJlst. Sjoerd werd 78 jaar en 22 dagen.

2  Siemen Sieks Attema ook genaamd Symen en Siemen, boer en landbouwer, wonende Gaastmeer, is geboren op woensdag 17 maart 1784 Gaastmeer, pleegde zelfmoord op donderdag 28 oktober 1847 Gaastmeer. Siemen werd 63 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Siemen trouwt op woensdag 23 oktober 1811 gemeente Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Bregtje Uiltjes de Jong, dochter van Uiltje Gerrits de Jong en Antje Annes (Zijlstra). Bregtje is geboren op dinsdag 7 oktober 1788 Toppenhuizen, is overleden op zondag 5 mei 1844 Gaastmeer. Bregtje werd 55 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

3  Jan Sieks Attema ook genaamd Jan Sierks Attema, boer, wonende Gaastmeer en Heeg, is geboren op vrijdag 28 april 1786 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 24 december 1859 Heeg. Jan werd 73 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 3 maart 1815 gemeente Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Wytske Cornelis Roorda, dochter van Cornelis Jiskes Roorda en Akke IJdzes Idzerda. Wytske is geboren op maandag 11 juli 1791 Sneek, is overleden op dinsdag 18 maart 1862 Heeg. Wytske werd 70 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

4  Pierkjen Sieks Attema, winkelierster, wonende Gaastmeer en Sneek, is geboren op maandag 20 oktober 1788 Gaastmeer, is overleden voor 1844. Pierkjen werd hoogstens 55 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Pierkjen trouwt op zondag 3 november 1811 op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Thomas Gerrits Hofstra. Thomas, koopman, is geboren in 1786 Sneek, is overleden in januari 1819 Zutphen. Thomas werd 33 jaar. Pierkjen trouwt op zondag 11 november 1821 Gem. Sneek op 33-jarige leeftijd (2) met Reinder Barkman Kuitert, zoon van Berend Kuitert en Christina Keuningh. Reinder, koopman, wonende Sneek.

5  Anne Sieks Attema is geboren op dinsdag 23 februari 1790 Gaastmeer, is jong overleden op zondag 28 februari 1790 Gaastmeer. Anne werd 5 dagen.

6  Kornelis Sieks Attema is geboren op dinsdag 23 februari 1790 Gaastmeer, is overleden op zondag 28 februari 1790 Gaastmeer. Kornelis werd 5 dagen.

7  Folkjen Sieks Attema, wonende Koudum, is geboren op donderdag 1 augustus 1793 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 8 augustus 1812 Koudum. Folkjen werd 19 jaar en 7 dagen.

Folkjen trouwt op zondag 17 november 1811 Gem. Hemelumer Oldeferd op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Hijlke Reins Feenstra, zoon van Rein Ennes en Froukje Jans. Hijlke, slager en koemelker, wonende Koudum, is geboren op donderdag 26 juli 1792 Nijega (HON) (HEM), is overleden op zondag 25 februari 1855 Gem. Hemelumer Oldeferd. Hijlke werd 62 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

8  Korneliske Sieks Attema ook genaamd Ottema, wonende Gaastmeer, is geboren op zondag 26 april 1795 Gaastmeer, is overleden op donderdag 17 december 1812 o/Workum. Korneliske werd 17 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Korneliske trouwt op vrijdag 23 oktober 1812 gemeente Wymbritseradeel op 17-jarige leeftijd met de 25-jarige Teede Reins Feenstra ook genaamd Taede, zoon van Rein Ennes en Froukje Jans. Teede, boer en slager, wonende Workum, is geboren op zaterdag 9 juni 1787 Nijega (HON) (HEM), is overleden op maandag 22 december 1828 gemeente Workum. Teede werd 41 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Teede was later gehuwd (2) met Tjitske Douwes Zijlstra.<50,51> Teede was later gehuwd (3) met Grietje Lolkes Ottema.<52..54>

9  Anne Sieks Attema is geboren op zaterdag 4 maart 1797 Gaastmeer, zie 12.

26  Wijpke Nolles Schotanus, boer, wonende Gaastmeer, is geboren op zondag 24 november 1771 Woudsend, is overleden op dinsdag 24 september 1822 Gaastmeer. Wijpke werd 50 jaar en 10 maanden.

Wijpke trouwt (kerk) op zondag 7 februari 1796 Woudsend op 24-jarige leeftijd met de 18-jarige

27  Lieuwkjen Michiels Tromp is geboren op dinsdag 6 mei 1777 Ypecolsga, is overleden op maandag 25 maart 1850 Workum. Lieuwkjen werd 72 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Van Wijpke en Lieuwkjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Ytje Wiepkes Schotanus is geboren op zondag 17 april 1796 Woudsend, is overleden op woensdag 6 december 1871 Woudsend. Ytje werd 75 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Ytje trouwt op zaterdag 17 mei 1823 gemeente Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Eeltje Klazes Bijlsma, zoon van Klaas Eeltjes en Grietje Jacobs. Eeltje is geboren op vrijdag 16 december 1791 Oosthem, is overleden op zondag 6 februari 1881 Wommels. Eeltje werd 89 jaar, 1 maand en 21 dagen.

2  Nolle Wiepkes Schotanus is geboren op donderdag 18 oktober 1798 Woudsend, is overleden voor zondag 14 december 1806. Nolle werd hoogstens 8 jaar, 1 maand en 26 dagen.

3  Harmke Wijpkes Schotanus is geboren op zondag 17 mei 1801 Gaastmeer, zie 13.

4  Michiel Wiepkes Tromp Schotanus is geboren op vrijdag 23 maart 1804 Gaastmeer, is overleden op maandag 28 november 1887 Gaastmeer. Michiel werd 83 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Michiel trouwt op zaterdag 16 mei 1829 gemeente Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 37-jarige Pietrick Freeks Wiersma, dochter van Freerk Jurjens Wiersma en Jeltje Lolles. Pietrick is geboren op zondag 6 mei 1792 Hindeloopen.

5  Nolle Wiepkes Schotanus, boer, wonende Gaastmeer, is geboren op vrijdag 14 november 1806 Gaastmeer, is overleden op maandag 11 augustus 1856 Workum. Nolle werd 49 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Nolle trouwt op dinsdag 23 juni 1835 gemeente Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Wikjen Sijbolts Wiersma. Wikjen is geboren op zondag 13 december 1812 Workum, is overleden op maandag 15 januari 1855 Workum. Wikjen werd 42 jaar, 1 maand en 2 dagen.

6  Wijtske Wijpkes Schotanus is geboren op zondag 20 september 1812 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 3 september 1842 Workum. Wijtske werd 29 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Wijtske trouwt op woensdag 17 juni 1835 Workum op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Tjeerd Sijbolts Wiersma, zoon van Sijbolt Taekes Wiersma en Douwtje Tjeerds Hofstra. Tjeerd, boer, wonende Workum, is geboren op maandag 4 februari 1811 Workum, is overleden op vrijdag 19 augustus 1870 Workum. Tjeerd werd 59 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

7  Janke Wijpkes Tromp Schotanus is geboren op vrijdag 27 maart 1818 Gaastmeer, is overleden op maandag 19 december 1881 Workum. Janke werd 63 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Janke trouwt op zondag 27 mei 1838 Gem. Hemelumer Oldeferd op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerlof Gerrit Gerritzen, zoon van Gerrit Doekles Gerritsen en Woltjen Gerlofs Hospes. Gerlof is geboren op dinsdag 30 maart 1813 Nijega (H.O), is overleden op woensdag 16 december 1868 Workum. Gerlof werd 55 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

28  EpŽus Gerardus Mollerus Couperus, boer, wonende Westhem, is geboren op donderdag 8 september 1774 Hieslum, is overleden op dinsdag 16 juni 1807 Westhem. EpŽus werd 32 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

EpŽus trouwt (kerk) op woensdag 3 mei 1797 Parrega op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige

29  Aaltje Doekes Wijngaarden ook genaamd Aaltje, wonende Workum, is geboren op zaterdag 27 september 1777 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 6 februari 1847 Workum. Aaltje werd 69 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Aaltje trouwt (kerk) op zondag 21 augustus 1808 Westhem op 30-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Jacob Feikes Brouwer, zoon van Feike Sierks Brouwer en Jetske Folkerts. Jacob, wonende Westhem, is geboren op zaterdag 20 januari 1781 Workum, is overleden op dinsdag 17 juli 1860 Workum. Jacob werd 79 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Jacob en Aaltje is een kind bekend.<55>

Van EpŽus en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Mollerus EpŽus Couperus is geboren op vrijdag 24 augustus 1798 Parrega, is jong overleden.

2  Elisabeth EpŽus Gerhardus Couperus, wonende Scharnegoutum, is geboren op donderdag 19 september 1799 Parrega, is overleden op maandag 22 mei 1882 gemeente Wymbritseradeel. Elisabeth werd 82 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Elisabeth trouwt op zaterdag 15 mei 1819 gemeente Wymbritseradeel op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Anne Paulus Rienstra, zoon van Paulus Idzes Rienstra en Beitske Jacobs Rienstra. Anne, rentenier, wonende Scharnegoutum, is geboren op zondag 27 maart 1791 Scharnegoutum, is overleden op maandag 14 maart 1870 gemeente Wymbritseradeel. Anne werd 78 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

3  Wybrigje EpŽus Couperus is geboren op donderdag 25 december 1800 Westhem, is overleden op maandag 9 juli 1866 Sneek. Wybrigje werd 65 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Wybrigje trouwt op dinsdag 24 mei 1825 gemeente Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Gerbens Deinum, zoon van Gerben Jans Deinum en Getje Ides Frankena. Jan, slager, wonende Scharnegoutum, is geboren op zaterdag 11 februari 1797 Koudum, is overleden op vrijdag 9 oktober 1857 gemeente Wymbritseradeel. Jan werd 60 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

4  Doeke EpŽus Couperus ook genaamd Cuperus, werkman, wonende Sneek, is geboren op zondag 13 december 1801 Westhem, is overleden op dinsdag 16 maart 1875 Sneek. Doeke werd 73 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Doeke trouwt op dinsdag 28 januari 1823 gemeente Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jitske Jentjes Evertsma ook genaamd Sitske, dochter van Jentje Everts Evertsma en Doetje Alles Noordhof. Jitske, wonende Oosterend, is geboren op maandag 13 maart 1797 Rien, is overleden op zondag 11 november 1849 Gem. Sneek. Jitske werd 52 jaar, 7 maanden en 29 dagen. Doeke was gehuwd (2) met N.N..

5  Petrus EpŽus Cuperus, boer, wonende Wommels, is geboren op zaterdag 20 november 1802 Westhem, is overleden op donderdag 15 maart 1855 Bolsward. Petrus werd 52 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Petrus trouwt op dinsdag 11 oktober 1825 gemeente Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Rinske Oepkes Bonnema, dochter van Oepke Sytzes Bonnema en Baukje Jans Bangma. Rinske, boerin, wonende Wommels, is geboren op donderdag 14 februari 1805 Achlum, is overleden op woensdag 23 februari 1848 Bolsward. Rinske werd 43 jaar en 9 dagen. Petrus trouwt op zondag 6 juli 1851 Gem. Bolsward op 48-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Reintje Symons Wiersma, dochter van Symon Durks Wiersma en Geertje Jacobs de Hoen. Reintje is geboren in 1810 Franeker, is overleden op maandag 2 januari 1882 Bolsward. Reintje werd 72 jaar.

Reintje was eerder gehuwd (1) met Pieter Klazes van der Woude.<56,57>

6  Sybren EpŽus Couperus is geboren op zondag 18 mei 1806 Westhem, zie 14.

7  Gerardus EpŽus Couperus is geboren op vrijdag 23 oktober 1807 Westhem, is overleden op zaterdag 13 maart 1875 Sneek. Gerardus werd 67 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

8  EpŽus Gerhardus Cuperus, winkelier, is geboren op vrijdag 23 oktober 1807 Westhem, is overleden op dinsdag 8 oktober 1878 Sneek. EpŽus werd 70 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

EpŽus trouwt op dinsdag 11 maart 1834 gemeente Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Sybrig Hendriks de Boer, zie 9.

30  Evert Jarigs Dijkstra, wonende Workum, is geboren op woensdag 29 augustus 1764 Franeker, is overleden op dinsdag 6 oktober 1846 Workum. Evert werd 82 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Evert trouwt (kerk) op zaterdag 4 mei 1805 Workum op 40-jarige leeftijd met de 35-jarige

31  Klaske Uilkes Oudendijk ook genaamd Klaaske is geboren op zondag 16 juli 1769 Ferwoude, is overleden op donderdag 17 juni 1841 Workum. Klaske werd 71 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Klaske trouwt (kerk) op zondag 11 mei 1794 Workum op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Freerk Tjebbes Deinum, zoon van Tjebbe Gerbens en Geeske Freerks. Freerk, wonende Ferwoude, is geboren Workum, is gedoopt op vrijdag 11 september 1767 Workum, is overleden op maandag 15 augustus 1803 Nijhuizum. Freerk werd 35 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Freerk en Klaske zijn vier kinderen bekend.<58..63>

Van Evert en Klaske zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Everts Dijkstra, wonende Workum, is geboren op vrijdag 28 maart 1806 Workum, is overleden op maandag 9 maart 1874 Workum. Trijntje werd 67 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Trijntje trouwt op zondag 23 april 1826 gemeente Workum op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Alle Lucas de Jong, zoon van Lucas Sjoerds de Jong en Uilkjen Alles. Alle, pannemakersknecht en timmerman, is geboren op zondag 11 september 1803 Workum, is overleden op maandag 26 augustus 1867 gemeente Workum. Alle werd 63 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

2  Antje Everts Dijkstra is geboren op maandag 31 juli 1809 Workum, zie 15.

3  Uilke Everts Dijkstra is geboren op zondag 18 oktober 1812 Workum, is overleden op zondag 11 november 1860 Heidenschap. Uilke werd 48 jaar en 24 dagen.

Uilke trouwt op woensdag 5 mei 1841 gemeente Workum op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Antje Simons Attema, dochter van Siemen Sieks Attema (25) en Bregtje Uiltjes de Jong. Antje is geboren op woensdag 7 december 1814 Gaastmeer, is overleden op dinsdag 28 augustus 1900 Heidenschap, is begraven Gaastmeer. Antje werd 85 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Generatie VI

32  Hendrik Jacobs de Boer, boer, wonende Gaastmeer, is geboren rond 1705, is overleden rond 1767 Gaastmeer. Hendrik werd ongeveer 62 jaar.

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 27 maart 1729 Gaastmeer op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

33  Sybrig Pieters, wonende Gaastmeer, is geboren rond 1705 en afkomstig uit Kolderwolde, is overleden in 1778 Gaastmeer. Sybrig werd ongeveer 73 jaar.

Van Hendrik en Sybrig zijn zestien kinderen bekend:

1  Grietje Hendriks.

2  Grietje Hendriks, wonende Wolsum en Gaastmeer, is overleden in 1801 Gaastmeer.

Grietje was gehuwd met Sikke Bouwis. Sikke, wonende Wolsum en Nijhuizum, is overleden rond 1799.

3  Pyter Hendriks.

4  Jacob Hendriks.

5  Pyter Hendriks.

6  Hoitje Hendriks ook genaamd Huitje, wonende Gaastmeer, is overleden voor april 1811.

Hoitje trouwt (kerk) op zondag 4 oktober 1767 met de 24-jarige Jan Cornelis Visser, zoon van Cornelis Wouters (102) en Antje Jans (103). Jan is geboren op zondag 5 mei 1743, is overleden op maandag 19 september 1814 gemeente Wymbritseradeel. Jan werd 71 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

7  Pieter Hendriks de Boer is geboren Gaastmeer, zie 16.

8  Sietie Hendriks ook genaamd Syts en Sytje, wonende Molkwerum, is overleden op donderdag 20 januari 1780 Molkwerum.

Sietie trouwt (kerk) op zondag 21 april 1771 Gaastmeer met de 24-jarige Gerlof Gerlofs Hospes, zoon van Aaltje Tjennes. Gerlof, arbeider, wonende Oudega en Molkwerum, is geboren in 1747 Sandfirden, is overleden op maandag 6 augustus 1827 Molkwerum. Gerlof werd 80 jaar.

Gerlof was later gehuwd (2) met Geeske Martens.<64,65>

9  Gertie Hendriks is overleden op donderdag 27 maart 1788.

10  Gerrit Hendriks ook genaamd Gorrit, wonende Gaastmeer, is geboren op zaterdag 22 april 1730 Gaastmeer, is overleden in april 1782 Gaastmeer. Gerrit werd 52 jaar.

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 21 januari 1759 Gaastmeer-Nijhuizum op 28-jarige leeftijd met Gerrytje Pytters (van der Goot) ook genaamd Geertje Pieters, dochter van Pieter Hendriks en Grietje Berends. Gerrytje, wonende Ypecolsga, is overleden in oktober 1798 Gaastmeer.

11  Rinse Hendriks is geboren op maandag 6 september 1734 Gaastmeer.

12  Jetske Hendriks is geboren op donderdag 25 april 1743.

13  Sjeurtje Hendriks is geboren op woensdag 3 augustus 1746, is overleden op woensdag 21 september 1746. Sjeurtje werd 1 maand en 18 dagen.

14  Jacob Hendriks, wonende Gaastmeer, Stavoren en Molkwerum, is geboren op zondag 4 februari 1748.

Jacob trouwt (kerk) op woensdag 27 oktober 1773 Gaastmeer op 25-jarige leeftijd met Sipkjen Gosses. Sipkjen is afkomstig uit Oosterwierum.

15  Ruurd Hendriks, wonende Gaastmeer, is geboren op zaterdag 5 september 1750 Gaastmeer, is overleden in 1807 Gaastmeer. Ruurd werd 57 jaar.

Ruurd trouwt (kerk) op zondag 22 maart 1778 Gaastmeer op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 3-jarige Sjoukjen Luitzens van der Meer, dochter van Luitsen Klazes van der Meer en Japkje Jaspers. Sjoukjen, wonende Noorderdrachten en Gaastmeer, is geboren rond 1775 Noorder-Drachten, is overleden op zondag 27 december 1801 Gaastmeer. Sjoukjen werd ongeveer 26 jaar.

16  Sjeurtje Hendriks de Vries ook genaamd Sjutje, visser, is geboren op zondag 16 maart 1755 Gaastmeer, is overleden op woensdag 7 februari 1827 Warns. Sjeurtje werd 71 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Sjeurtje trouwt (kerk) op zondag 17 maart 1776 Gaastmeer op 21-jarige leeftijd met Jan Gerkes de Vries, zoon van Gerke Murks en Engeltje Jans. Jan, visser, wonende Gaastmeer en Warns, is overleden op zondag 28 februari 1819 Warns.

36  Jan Tjeerds, wonende Workum.

Jan trouwt op zondag 28 juli 1743 Workum met

37  Wijpk Goykes, wonende Workum.

Van Jan en Wijpk is een kind bekend:

1  Tie Jans Tijsma is geboren op vrijdag 29 januari 1745 Workum, zie 18.

38  Hessel Sytses, boer, wonende Heeg, is overleden Heeg.

Hessel trouwt (kerk) op zondag 16 juni 1737 Heeg met

39  Trijntje Douwes Buma.

Van Hessel en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Sytse Hessels, boer, dorpsrechter en ontvanger, wonende Nijhuizum, is overleden na 1800.

2  Sytse Hessels, boer, dorpsrechter en ontvanger, wonende Nijhuizum, is overleden op zaterdag 19 september 1807 Nijhuizum.

Sytse trouwt op maandag 23 april 1764, trouwt (kerk) Nijhuizum (1) met de 17-jarige Antje Sytzes, dochter van Sytse Tjalkes en Pierk Reinders. Antje is geboren op vrijdag 28 oktober 1746 Nijhuizum, is overleden op woensdag 30 juni 1779 Nijhuizum. Antje werd 32 jaar, 8 maanden en 2 dagen. Sytse trouwt (kerk) op zondag 5 september 1784 Nijhuizum (2) met de 46-jarige Jancke Jans. Jancke is geboren in januari 1738 Workum, is overleden op zaterdag 10 augustus 1799. Jancke werd 61 jaar en 7 maanden.

3  Douwe Hessels.

4  Wijpkjen Hessels Buma is geboren op zondag 10 januari 1740 Heeg, zie 19.

40  Johannes Gerbens, diaken, wonende Wolsum, Hartwerd, Oosthem, Hennaard en Baard, is geboren rond 1718, is overleden voor maandag 27 augustus 1798 Baard. Johannes werd hoogstens 80 jaar.

Johannes was gehuwd met

41  Timmeltje Douwes ook genaamd Timmeltie Douwes en Tiementje Douwes is geboren in 1719 Wolsum, is overleden na 1798 Baard. Timmeltje werd minstens 79 jaar.

Van Johannes en Timmeltje is een kind bekend:

1  Gerben Johannes Hofstra is geboren op zondag 27 augustus 1741 Hartwerd (?), zie 20.

42  Evert Gerrits, boer, wonende Sijbrandaburen, is overleden in 1781 Sijbrandaburen.

Evert was gehuwd met

43  Ytske Ulbes ook genaamd Jetske Ulbes is overleden in 1783 Sijbrandaburen.

Van Evert en Ytske zijn negen kinderen bekend:

1  Lysbet Everts.

2  Lijsbert Everts, wonende Terzool.

Lijsbert trouwt (kerk) op zondag 27 november 1774 Sijbrandaburen met Hendrik Aukes. Hendrik, wonende Terzool.

3  Lolkjen Everts Evertsma, zie 21.

4  Uilkje Everts.

5  Uilkje Everts.

6  Jentie Everts Evertsma, wonende Rien en Lutkewierum, is overleden op maandag 1 september 1817 Lutkewierum.

7  Jentje Everts Evertsma, wonende Sijbrandaburen, Rien en Lutkewierum, is overleden op maandag 1 september 1817 Lutkewierum.

Jentje trouwt (kerk) op zondag 7 november 1790 Sijbrandaburen met Doetje Alles Noordhof. Doetje, arbeidster, wonende Sijbrandaburen en Uitwellingerga, is afkomstig uit Sijbrandaburen.

8  Baukje Everts, wonende Deersum.

9  Baukje Everts, wonende Deersum.

Baukje gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 1 mei 1788 Deersum, trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1788 Weidum met Marten Ernstes. Marten, wonende Weidum, is afkomstig uit Weidum.

44  Hinne Jeltes Bakker, boer, wonende Oosterwierum en Winsum, is geboren Oosterwierum, is overleden in 1791 Winsum.

Hinne trouwt (kerk) op zondag 13 juli 1783 Oosterwierum (1) met de 46-jarige Cornelia Andries Lantinga, zie 47.

Hinne was gehuwd (2) met

45  Ytje Jentjes, wonende Oosterwierum, is overleden in 1780 Oosterwierum.

Van Hinne en Ytje zijn drie kinderen bekend:

1  Jentje Hinnes van der Meulen.

Jentje trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1772 Bozum met de 21-jarige Lucretia Alta, dochter van Eelke Jacobus Alta en Jacobje Jans. Lucretia, wonende Midsland, Hijlaard en Makkum, is geboren op zaterdag 21 november 1750 Beers-Jellum, is gedoopt op zondag 6 december 1750 Beers-Jellum.

2  Jelte Hinnes van der Meulen, zie 22.

3  Anna Hinnes van der Meulen, wonende Oosterwierum en Makkum, is geboren in 1757 Oosterwierum, is overleden op dinsdag 17 januari 1815 Makkum. Anna werd 58 jaar.

Anna trouwt (kerk) op zondag 20 augustus 1780 Makkum op 23-jarige leeftijd met de 45-jarige Barend Jacobs Swolsman ook genaamd Berend Jacobs Zwolsman, zoon van Jacob Beerns en Elbrich Anskes. Barend, arbeider, wonende Makkum, is geboren Sneek, is gedoopt op zondag 22 augustus 1734 Sneek, is overleden op zondag 22 december 1811. Barend werd 77 jaar en 4 maanden.

46  Sikke Wijbrens, wolkammer, wonende Winsum, is geboren op zaterdag 8 maart 1732 Oosterlittens, is overleden op vrijdag 10 augustus 1781 Winsum. Sikke werd 49 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Sikke trouwt (kerk) op zondag 15 februari 1756 Winsum op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige

47  Cornelia Andries Lantinga ook genaamd Korneliske Andries is geboren op woensdag 22 augustus 1736 Winsum, is overleden op donderdag 10 oktober 1822 Winsum. Cornelia werd 86 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Cornelia trouwt (kerk) op zondag 13 juli 1783 Oosterwierum op 46-jarige leeftijd (2) met Hinne Jeltes Bakker, zie 44.

Cornelia trouwt (kerk) op zondag 6 april 1794 Winsum op 57-jarige leeftijd (3) met de 59-jarige Cornelis Bontjes van der Valk, zoon van Bontje Ymes van der Valk en Trijntje Cornelis. Cornelis, boer, wonende Winsum, is geboren Wieuwerd, is gedoopt op zondag 3 april 1735 Britswerd-Wieuwerd, is overleden op zondag 15 maart 1818 Winsum. Cornelis werd 82 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Aafke Luitjens.<66,67>

Van Sikke en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Wybbren Sikkes is overleden in 1761.

2  Wybbren Sikkes is overleden in 1762.

3  Wijbren Sikkes Lantinga, wolkammersknecht, wonende Grouw en Oosterwierum, is overleden op vrijdag 24 maart 1848.

Wijbren trouwt (kerk) op zondag 9 juni 1793 Winsum met Saapke Ydes. Saapke is afkomstig uit Winsum, is overleden op dinsdag 13 augustus 1805 Leeuwarden.

4  Andries Sikkes Lantinga, boer, wonende Oosterwierum, is geboren op dinsdag 18 april 1758 Winsum, is overleden op dinsdag 7 november 1826 Gem. Baarderadeel. Andries werd 68 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Andries trouwt (kerk) op zondag 10 november 1782 Winsum op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Emke Jacobs Baarda ook genaamd Imkjen, dochter van Jacob Nannes Baarda en Noentje Gerbens. Emke is geboren in 1752 en afkomstig uit Winsum, is overleden op zondag 17 oktober 1824 Oosterwierum. Emke werd 72 jaar.

5  Antie Sikkes Lantinga ook genaamd Antje is geboren op donderdag 29 december 1763 Winsum, is overleden op zaterdag 27 mei 1837 Gem. Baarderadeel. Antie werd 73 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Antie trouwt (kerk) op zondag 19 januari 1783 Baard op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Job Jentjes de Jong, zoon van Jentje Jobs de Jong en Tetje Gerrits. Job, wonende Workum, Baard en Lioessens, is geboren op woensdag 19 januari 1763 Baard, is overleden op dinsdag 20 mei 1823 gemeente Workum. Job werd 60 jaar, 4 maanden en 1 dag.

6  Dieuwke Sikkes Lantinga is geboren op donderdag 27 maart 1766 Winsum, zie 23.

7  Sipke Sikkes is geboren op zaterdag 2 oktober 1773 Winsum, is overleden op donderdag 23 december 1773. Sipke werd 2 maanden en 21 dagen.

8  Tjeerd Sikkes is geboren op zaterdag 23 november 1776, is overleden op zaterdag 4 januari 1777. Tjeerd werd 1 maand en 12 dagen.

48  Symen Martens, boer, wonende Nijhuizum.

Symen trouwt (kerk) op zondag 5 april 1750 Gaastmeer-Nijhuizum met de 29-jarige

49  Pierkjen Zieks Attema is gedoopt op zondag 9 juni 1720 Ferwoude, is overleden voor 1785 Gaastmeer. Pierkjen werd hoogstens 64 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Van Symen en Pierkjen zijn vier kinderen bekend:

1  Dieuwke Symens Attema is overleden op vrijdag 8 maart 1833 Gaastmeer.

Dieuwke trouwt (kerk) op zondag 21 september 1788 Gaastmeer (1) met de 31-jarige Wieger Jans Visser, zoon van Jan Wiegers Visser (50) en Gelk Cornelis (51). Wieger, palinghandelaar en kerkvoogd, is geboren op woensdag 19 januari 1757 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 27 mei 1797 Gaastmeer. Wieger werd 40 jaar, 4 maanden en 8 dagen. Dieuwke trouwt (kerk) op zondag 3 november 1799 (2) met de hoogstens 36-jarige Hendrik Alberts Maneveld, zoon van Albert Everts Maneveld en Aaltje Jans. Hendrik, assessor van Wymbritseradeel en koopman, wonende Gaastmeer, is geboren 1762 of 1763 Warns, is overleden op zondag 14 december 1834. Hendrik werd hoogstens 71 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

2  Marten Symens Attema is geboren op donderdag 12 oktober 1752 Nijhuizum, is overleden op woensdag 28 december 1831 gemeente Wymbritseradeel. Marten werd 79 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Marten trouwt (kerk) op maandag 24 mei 1790 Oudega op 37-jarige leeftijd met de 29-jarige Klaaske Jans Visser. Klaaske is geboren in 1761, is overleden op dinsdag 20 maart 1838 gemeente Wymbritseradeel. Klaaske werd 77 jaar.

3  Siek Symens Attema is geboren op woensdag 3 maart 1756 Idzega, zie 24.

4  Yeb Symens is geboren op donderdag 17 mei 1759 Gaastmeer, is overleden op dinsdag 5 juni 1759 Gaastmeer. Yeb werd 19 dagen.

50  Jan Wiegers Visser, aakschipper en palinghandelaar, is geboren op zondag 4 november 1725 Woudsend, is overleden in 1787 Gaastmeer. Jan werd 62 jaar.

Jan trouwt (kerk) op zondag 24 juli 1763 Gaastmeer-Nijhuizum op 37-jarige leeftijd (2) met Folkjen Geerts, dochter van Geert en Tijtie Piers. Folkjen, wonende Balk.

Van Jan en Folkjen zijn twee kinderen bekend.<68,69>

Jan trouwt (kerk) op zondag 2 mei 1756 Gaastmeer op 30-jarige leeftijd (1) met

51  Gelk Cornelis is overleden in 1761 Gaastmeer.

Van Jan en Gelk zijn vier kinderen bekend:

1  Wieger Jans Visser, palinghandelaar en kerkvoogd, is geboren op woensdag 19 januari 1757 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 27 mei 1797 Gaastmeer. Wieger werd 40 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Wieger trouwt (kerk) op zondag 21 september 1788 Gaastmeer op 31-jarige leeftijd met Dieuwke Symens Attema, zie 49.

2  Wypkjen Jans Visser is geboren op zaterdag 12 augustus 1758 Gaastmeer, zie 25.

3  Antie Jans Visser is geboren op dinsdag 2 oktober 1759 Gaastmeer, is overleden op zondag 29 april 1804 Workum. Antie werd 44 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Antie trouwt (kerk) op zondag 21 september 1788 Parrega op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Rintje Sinnes Visser, zoon van Sijne Walters en Trijntje Rintjes. Rintje, koopman, is geboren onder Allingawier, is gedoopt op zondag 2 maart 1760 Exmorra-Allingawier.

4  Corneliske Jans is geboren op woensdag 28 oktober 1761 Gaastmeer, is overleden op woensdag 25 november 1761 Gaastmeer. Corneliske werd 28 dagen.

52  Nolle Anskes Schotanus, mr. timmerman, is geboren op vrijdag 6 mei 1740 Idskenhuizen, is overleden op zondag 23 april 1820 Woudsend. Nolle werd 79 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Nolle trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1762 Woudsend op 22-jarige leeftijd met

53  Harmke Wiegers Visser is overleden voor 1811 Woudsend.

Van Nolle en Harmke zijn zes kinderen bekend:

1  Wieger Nolles Schotanus, mr. timmerman.

Wieger trouwt (kerk) op maandag 12 mei 1788 Woudsend met Seike Elias, dochter van Elias Scheltes en Aaltje Fokkes.

2  Anske Nolles Schotanus.

Anske trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1792 Woudsend met Gatske Jans Vlas, dochter van Jan Willems en Tamme Johannes de Boer.

3  Anske Nolles Schotanus is geboren op woensdag 2 september 1767 Heeg.

4  Wijpke Nolles Schotanus is geboren op zondag 24 november 1771 Woudsend, zie 26.

5  Gerrit Nolles Schotanus, mr. timmerman, is geboren op zondag 16 januari 1774 Woudsend, is overleden op vrijdag 25 december 1840 Woudsend. Gerrit werd 66 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1796 op 22-jarige leeftijd met Wietske Bontes Keizer, dochter van Bonte Jurjens en Stijntje Jacobs. Wietske, wonende Teroele, is overleden op donderdag 9 maart 1848 Woudsend.

6  Riemer Nolles Schotanus is geboren op donderdag 9 oktober 1777 Woudsend, is overleden voor 1811. Riemer werd hoogstens 33 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

54  Michiel Ages Tromp, boer en stemgerechtigde no. 10 en 16, is overleden op zondag 22 mei 1825 Woudsend.

Michiel gaat in ondertrouw Woudsend, gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 30 oktober 1785 Ypecolsga (2) met Gerbrich Jentjes de Boer, dochter van Jentie Hilles en Fogeltje Foekles. Gerbrich is afkomstig uit Ypecolsga, is overleden op zondag 1 juni 1823 Ypecolsga.

Van Michiel en Gerbrich zijn negen kinderen bekend.<70..78>

Michiel trouwt (kerk) op zondag 20 september 1772 Woudsend (1) met

55  Ytje Martens.

Van Michiel en Ytje zijn vijf kinderen bekend:

1  Janke Micchiels Tromp is geboren op zondag 22 augustus 1773 Ypecolsga, is overleden op maandag 20 juni 1814 Oudega. Janke werd 40 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Janke trouwt (kerk) op zondag 29 januari 1797 Woudsend op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Ds. Martinus Johannes Vos, zoon van Johannes Vos en Rinske Munniks. Ds., wonende Oudega, is geboren op zondag 30 mei 1762 Joure, is overleden op dinsdag 5 januari 1819 Oudega. Ds. werd 56 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

2  Marten Micchiels is geboren op dinsdag 10 oktober 1775 Ypecolsga.

3  Lieuwkjen Michiels Tromp is geboren op dinsdag 6 mei 1777 Ypecolsga, zie 27.

4  Wytske Micchiels is geboren op donderdag 23 maart 1780.

Wytske was gehuwd met Pieter Harmens Wetsinga, zoon van Harmen Pieters (van Wetsinge) en Tjiets Gerbens Kingma.

5  Jelk Micchiels is geboren op dinsdag 3 december 1782.

56  Mollerus Abrahams Couperus, predikant, wonende Wons, is overleden op maandag 12 mei 1788 Malakka.

Mollerus trouwt (kerk) op zondag 2 oktober 1785 Parrega (2) met Sytske Johannes Bangma, dochter van Johannes Eelckes Bangma en Antie Haijes Tuinhout. Sytske is overleden na 1788.

Mollerus trouwt (kerk) op zondag 17 september 1769 Parrega-Hieslum-Greonterp (1) met

57  Wybrig Reins Bangma ook genaamd Wiebrichje is overleden na zaterdag 18 juli 1789 Parrega.

Van Mollerus en Wybrig zijn acht kinderen bekend:

1  Rein Mollerus Couperus, dorprechter, boer en ontvanger, wonende Hieslum, is geboren op maandag 18 juni 1770 Parrega, is overleden op vrijdag 27 januari 1832 Hieslum. Rein werd 61 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Rein trouwt (kerk) op zondag 13 oktober 1793 Hieslum op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Rinskjen Piers de Jong ook genaamd Rinkjen, dochter van Pier Pieters de Jong en Marij N.. Rinskjen, boerin, wonende Hieslum, is geboren in 1770 Scharl, is overleden op donderdag 19 augustus 1852 Parrega. Rinskjen werd 82 jaar.

2  Gerberich Mollerus Couperus is geboren op vrijdag 11 oktober 1771 Parrega, is overleden op vrijdag 2 april 1773 Parrega. Gerberich werd 1 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

3  Abraham Mollerus Couperus, huisman en boer, wonende Hieslum, is geboren op zondag 6 juni 1773 Parrega, is overleden op maandag 2 februari 1846 Hieslum. Abraham werd 72 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Abraham trouwt op vrijdag 16 oktober 1795 Parrega op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje Feites (Agema), dochter van Feite Baukes en Anke Bees. Jantje is geboren op donderdag 25 mei 1775 Parrega, is overleden op maandag 15 april 1844. Jantje werd 68 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

4  EpŽus Gerardus Mollerus Couperus is geboren op donderdag 8 september 1774 Hieslum, zie 28.

5  Petrus Mollerus Couperus is geboren op zondag 14 januari 1776 Parrega, is jong overleden.

6  Gerbrich Mollerus Couperus is geboren op zondag 3 augustus 1777 Parrega, is overleden op zondag 15 oktober 1780 Parrega. Gerbrich werd 3 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

7  Geeske Mollerus Couperus is geboren op donderdag 4 november 1779 Parrega, is overleden op zondag 28 november 1779 Parrega. Geeske werd 24 dagen.

8  Bauke Reyns Couperus is geboren op zondag 2 september 1781 Parrega, is overleden in 1781.

58  Doeke Jans Wijngaard, huisman, wonende Nijhuizum, is geboren in 1741 Nijhuizum, is overleden op maandag 11 mei 1807 Nijhuizum. Doeke werd 66 jaar.

Doeke trouwt (kerk) op maandag 19 mei 1766 Nijhuizum op 25-jarige leeftijd met

59  Lysbert Hanses, wonende Nijhuizum, is overleden op dinsdag 11 januari 1820 Nijhuizum, is begraven Nijhuizum.

Van Doeke en Lysbert zijn zeven kinderen bekend:

1  Haebeltje Doekes Wijngaarden, wonende Ferwoude en Workum, is geboren op zaterdag 16 september 1769 Nijhuizum, is overleden rond 1803 Workum. Haebeltje werd ongeveer 34 jaar.

Haebeltje trouwt (kerk) op zondag 23 februari 1794 Gaastmeer op 24-jarige leeftijd met Lippe Wytses Welbedagt, zoon van Wijtse Lippes en Trijntje Tjeerds. Lippe, schuitschipper, wonende Gaastmeer en Workum, is overleden Workum.

2  Trijntje Doekes Wijngaarden, wonende Nijhuizum en Tjerkwerd, is geboren op dinsdag 2 juni 1772 Nijhuizum, is overleden op donderdag 23 februari 1832 Tjerkwerd. Trijntje werd 59 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Trijntje trouwt (kerk) op zondag 23 maart 1794 Gaastmeer op 21-jarige leeftijd (1) met Hantje Klazes. Trijntje trouwt (kerk) op zondag 29 mei 1808 Gaastmeer op 35-jarige leeftijd (2) met Sipke Cornelis Deinum, zoon van N.N. Deinum. Sipke, wonende Workum.

3  Syberigh Doekes is geboren op zondag 17 december 1775 Nijhuizum.

4  Aaltje Doekes Wijngaarden is geboren op zaterdag 27 september 1777 Gaastmeer, zie 29.

5  Jantien Doekes Wijngaarden, wonende Nijhuizum, is geboren op dinsdag 20 juni 1780, is overleden op donderdag 3 juli 1845 Gem. Hemelumer Oldeferd. Jantien werd 65 jaar en 13 dagen.

Jantien trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1802 Nijhuizum op 21-jarige leeftijd (1) met Jacob Sikkes de Boer, zoon van Sikke Bouwis (33) en Grietje Hendriks. Jacob, huisman, wonende Koudum, is overleden op zaterdag 15 maart 1828 Gem. Hemelumer Oldeferd. Jantien trouwt op dinsdag 15 september 1829 gemeente Wymbritseradeel op 49-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Auke Raukes de Boer, zoon van Rauke Jans de Boer en Aaltje Aukes Prom. Auke, boer, is geboren op maandag 20 mei 1799 Folsgare, is overleden op woensdag 19 november 1873 Workum. Auke werd 74 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Auke was later gehuwd (2) met Grietje Reinders Bangma.<79,80>

6  Sjoerdtje Doekes Wijngaarden ook genaamd Sjuttje, wonende Nijhuizum, is geboren op donderdag 3 februari 1785, is overleden voor 1839. Sjoerdtje werd hoogstens 53 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Sjoerdtje trouwt (kerk) op zondag 30 december 1804 Gaastmeer op 19-jarige leeftijd met de 27-jarige Sjirk Feikes Brouwer ook genaamd Sierk. Sjirk, koopman, is geboren in 1777, is overleden op woensdag 18 oktober 1848 Gem. Gaasterland. Sjirk werd 71 jaar.

Sjirk was later gehuwd (2) met Jaike Jans Bergsma.<81>

7  Jan Doekes Wijngaard, boer, wonende Bolsward en Nijhuizum, is geboren op donderdag 12 oktober 1786 Nijhuizum, is overleden op dinsdag 1 januari 1856 Workum. Jan werd 69 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Jan trouwt op zondag 1 juli 1810 Nijhuizum op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Gerkje Wopkes Visser ook genaamd Gerkjen, dochter van Wopke Gerkes en Atje Sijbrens. Gerkje, wonende Nijhuizum en Bolsward, is geboren op woensdag 18 augustus 1784 Parrega, is overleden op donderdag 11 januari 1827 Bolsward. Gerkje werd 42 jaar, 4 maanden en 24 dagen. Jan trouwt op zondag 21 oktober 1832 gemeente Workum op 46-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Ybeltje Sytses Molenaar, dochter van Zijtse Jelles Molenaar en Leentje Eernst. Ybeltje, turfmeetster, is geboren op donderdag 21 augustus 1794 Workum, is overleden op dinsdag 3 december 1867 Workum. Ybeltje werd 73 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Ybeltje was eerder gehuwd (1) met Eit Yebs van der Veen.<82,83>

60  Jarich Hendriks Dijkstra is gedoopt op zondag 13 april 1727 Kimswerd.

Jarich trouwt (kerk) op zondag 16 januari 1757 Schalsum op 29-jarige leeftijd met

61  Trijntje Everts.

Van Jarich en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Jarigs.

2  Lysbet Jarigs.

3  Alle Jarigs.

4  Claas Jarigs.

5  Evert Jarigs Dijkstra is geboren op woensdag 29 augustus 1764 Franeker, zie 30.

62  Uilke Douwes, boer, wonende Gaast en Nijhuizum, is geboren op vrijdag 9 oktober 1733 Gaast, is gedoopt op zondag 11 oktober 1733 Gaast, is overleden op zondag 14 augustus 1803 Workum. Uilke werd 69 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Uilke trouwt rond 1754 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

63  Antje Martens ook genaamd Antie is geboren op woensdag 10 maart 1734 Gaastmeer.

Van Uilke en Antje zijn tien kinderen bekend:

1  Dieuwke Uilkes Oudendijk ook genaamd Duike, wonende Makkum, is overleden op maandag 18 oktober 1847 Makkum.

Dieuwke trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1785 Workum met de 28-jarige Meinte Meintes Vrieso ook genaamd Friso, zoon van Meinte Meintes van de Wyte en Hencke Sijbrens. Meinte, grofsmid, wonende Makkum en Gaast, is geboren op vrijdag 11 februari 1757 Longerhouw, is overleden op dinsdag 16 september 1834 Makkum. Meinte werd 77 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

2  Wiebe Uilkes Oudendijk ook genaamd Wybe is overleden op dinsdag 31 december 1844 Workum.

Wiebe trouwt (kerk) op zondag 29 augustus 1790 Workum (1) met Tietje Piers. Tietje, wonende o/Workum. Wiebe trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1799 Workum (2) met Idtske Aarts Molenaar. Idtske, wonende Workum.

3  Douwe Uilkes de Boer is geboren op dinsdag 31 december 1754 Gaast, is overleden op donderdag 21 maart 1816 Workum. Douwe werd 61 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 30 oktober 1774 Workum op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Frouk Annes Bouma ook genaamd Froukjen Annes de Boer, dochter van Anne Heeres en Janke Tjeerds. Frouk is gedoopt op woensdag 28 mei 1755 Workum, is overleden op zondag 20 september 1835 Workum. Frouk werd 80 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

4  Marten Uilkes, wonende Nijhuizum, is geboren op dinsdag 2 november 1756 Nijhuizum, is overleden op zaterdag 1 januari 1757 Nijhuizum. Marten werd 1 maand en 30 dagen.

5  Jouk Uilkes is geboren op zondag 27 november 1757 Nijhuizum, is overleden op dinsdag 31 januari 1758 Nijhuizum. Jouk werd 2 maanden en 4 dagen.

6  Jouk Uilkes is geboren op zondag 17 december 1758 Nijhuizum.

7  Trijn Uilkes, wonende Workum, is geboren op dinsdag 1 april 1760 Nijhuizum, is overleden op vrijdag 25 mei 1798 Sexbierum. Trijn werd 38 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Trijn trouwt Workum, trouwt (kerk) op zondag 24 juni 1781 Workum op 21-jarige leeftijd met Schelte Tjallings Dijkstra. Schelte, kooltjer, wonende Workum, is overleden op zondag 10 januari 1819 Sexbierum.

8  Martzen Uilkes Dijkstra ook genaamd Martje, boerin, wonende Hieslum, is geboren op woensdag 8 oktober 1766 Workum, is overleden op zondag 14 augustus 1831 Hieslum. Martzen werd 64 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Martzen trouwt (kerk) op zondag 24 augustus 1788 Zurich op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Tiete Douwes Reitsma, zoon van Douwe Djurres Reitsma en Ynskjen Tietes Wiersma. Tiete, boer en schoolmeester, wonende Schraard, is geboren op dinsdag 4 oktober 1768 Schraard, is overleden op vrijdag 17 februari 1832 Hieslum. Tiete werd 63 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

9  Klaske Uilkes Oudendijk is geboren op zondag 16 juli 1769 Ferwoude, zie 31.

10  Marten Uilkes Oudendijk, wonende Workum, is geboren op zaterdag 31 december 1774 Workum, is overleden op zondag 13 december 1829 Workum. Marten werd 54 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Marten trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1795 Workum op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Tjebbes Deynum, dochter van Tjebbe Gerbens en Geeske Freerks. Trijntje is geboren op zondag 6 maart 1774 Workum, is gedoopt op woensdag 20 maart 1776 Workum, is overleden op vrijdag 14 januari 1848 Workum. Trijntje werd 73 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Generatie VII

64  Jacob Hiddes, wonende Heeg, is overleden in 1713.

Jacob trouwt (kerk) op vrijdag 30 november 1691 Heeg (1) met Wick Sijbrens. Wick, wonende Heeg, is overleden rond 1699.

Van Jacob en Wick zijn twee kinderen bekend.<84,85>

Jacob trouwt op zondag 4 november 1708, trouwt (kerk) Heeg (3) met Woltje Gerrijts. Woltje is geboren Heerenveen.

Van Jacob en Woltje is een kind bekend.<86>

Jacob trouwt (kerk) op vrijdag 13 november 1699 Heeg (2) met

65  Grietje Hendriks Blanckema is overleden voor zondag 4 november 1708.

Van Jacob en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Ruurd Jacobs.

2  Siebe Jacobs.

3  Hendrik Jacobs de Boer is geboren rond 1705, zie 32.

74  Goijke Tjalkes ook genaamd Goyke Hoekers, wonende onder Workum.

Goijke was gehuwd met

75  Bauck Gatses.

Van Goijke en Bauck is een kind bekend:

1  Wijpk Goykes, zie 37.

76  Sytse Jouckes, wonende Woudsend.

Sytse trouwt (kerk) op donderdag 6 januari 1695 Woudsend (1) met Jeltje Lolles.

Van Sytse en Jeltje zijn twee kinderen bekend.<87,88>

Sytse trouwt (kerk) op zondag 28 januari 1703 Woudsend (2) met

77  Hylck Rintjes.

Van Sytse en Hylck zijn negen kinderen bekend:

1  Joucke Sytses.

2  Rintje Sytses.

3  Hessel Sytses, zie 38.

4  Eling Sytses.

5  Sytse Sytses, wonende Woudsend en Smallebrugge.

6  Elink Sytses.

7  Gelke Sytses.

8  Eelke Sytses.

9  Jeltje Sytses.

78  Douwe Gatses.

Douwe was gehuwd met

79  Wypck Roelofs (Buma) is geboren Follega, is overleden voor 1751.

Van Douwe en Wypck zijn drie kinderen bekend:

1  Lijsbet Douwes.

2  Gatse Douwes Buma, boer, wonende Oudega (W), is geboren in 1712 Oudega (W).

Gatse was gehuwd met Minke Jans.

3  Trijntje Douwes Buma, zie 39.

80  Gerben.

81  N.N..

Van Gerben en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Johannes Gerbens is geboren rond 1718, zie 40.

82  Douwe Holkes, huisman, wonende o/Wolsum, is overleden voor donderdag 15 januari 1728 Wolsum (?).

Douwe trouwt rond 1712 (1) met Tietje Tjallings, dochter van Tjallingh Tjallings en Uijlck Piers.

Van Douwe en Tietje is een kind bekend.<89>

Douwe trouwt rond 1718 (2) met de ongeveer 21-jarige

83  Doutsen Jelles is geboren rond 1697, is gedoopt, is overleden in 1728 Wolsum. Doutsen werd ongeveer 31 jaar.

Van Douwe en Doutsen zijn vier kinderen bekend:

1  Timmeltje Douwes is geboren in 1719 Wolsum, zie 41.

2  Attie Douwes is geboren in 1720 Wolsum.

3  Holke Douwes is geboren in 1724 Wolsum, is overleden op zaterdag 22 december 1792. Holke werd 68 jaar.

Holke was gehuwd met N.N..

4  Jelle Douwes is geboren in 1726 Wolsum.

84  Gerrijt Idses is overleden in 1750 Sijbrandaburen-Terzool (?).

Gerrijt was gehuwd met

85  Lijsbet Jentjes.

Van Gerrijt en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Gerrits.

2  Albert Gerrijts, boer, wonende Scharnegoutum en Sijbrandaburen, is overleden op donderdag 12 februari 1807 Sijbrandaburen.

Albert trouwt (kerk) op maandag 23 april 1753 Deersum met Mayke Gerbens ook genaamd Maaike Gerbens, dochter van Gerben Jenties en Beitske Doedes. Mayke, wonende Sijbrandaburen, is overleden in 1787 Sijbrandaburen.

3  Evert Gerrits, zie 42.

86  Ulbe Reins, diaken gem. Sijbrandaburen/Terzool.

Ulbe trouwt (kerk) op donderdag 15 december 1712 Rauwerd met

87  Lolkjen Jetzes, wonende Gauw, GoŽnga en Sijbrandaburen, is overleden op zondag 6 februari 1763 Sijbrandaburen.

Van Ulbe en Lolkjen is een kind bekend:

1  Ytske Ulbes, zie 43.

88  Jelte Hinnes, molenaar-bakker Oosterwierum en distallateur, wonende Oosterwierum en Bolsward, is overleden op dinsdag 16 februari 1762 Bolsward.

Jelte gaat in ondertrouw op zaterdag 21 mei 1757 Gerecht Bolsward, trouwt (kerk) op vrijdag 10 juni 1757 Bolsward (2) met Maycke Alles Ruirda ook genaamd Maaike Alles Ruirda en Maycke Allerts Ruirda, dochter van Allert Hansen en Hester Salamons.

Maycke was eerder gehuwd (1) met Claas Reins van der Muelen.<90,91>

Jelte trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1729 Oosterwierum (1) met

89  Anna Antonides is overleden voor vrijdag 10 juni 1757 Oosterwierum.

Van Jelte en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Hinne Jeltes Bakker is geboren Oosterwierum, zie 44.

2  Trijntje Jeltes, wonende Oosterwierum, is overleden op maandag 29 augustus 1803 Tzummarum.

Trijntje trouwt (kerk) op maandag 30 januari 1758 Tzummarum met Hans Meijnerts. Hans, wonende Tzummarum, is overleden op zondag 15 februari 1778 Tzummarum.

3  Maria Jeltes.

4  Pyter Jeltes.

5  Marta Jeltes.

90  Jentje Willems, boer en koopman, wonende Bozum, is overleden in 1758 Bozum.

Jentje was gehuwd met

91  Elbrigh Rintjes is geboren rond 1700, is overleden voor maandag 9 februari 1750 Bozum (?). Elbrigh werd hoogstens 50 jaar.

Van Jentje en Elbrigh zijn drie kinderen bekend:

1  Antie Jentjes.

2  Willemke Jentjes.

Willemke was gehuwd met Sybren Feykes. Sybren, wonende Scharnegoutum.

3  Ytje Jentjes, zie 45.

92  Wijbren Sikkes, schoolmeester, wonende Oosterlittens en Winsum, is overleden op dinsdag 9 mei 1775 Winsum.

Wijbren trouwt (kerk) op donderdag 8 juni 1730 Oosterlittens met

93  Antie Willems is overleden op zondag 30 juni 1782 Winsum.

Van Wijbren en Antie zijn acht kinderen bekend:

1  Sicke Wijbrens.

2  Willem Wijbrens is overleden voor maandag 4 februari 1782.

Willem trouwt op zondag 24 december 1758 met Atje Oeges. Atje is afkomstig uit Winsum.

3  Pierkjen Wijbrens.

4  Pierkjen Wijbrens.

5  Pytter Wijbrens.

Pytter trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1774 Winsum met Bottie Olpherts.

6  Hette Wijbrens.

7  Sikke Wijbrens is geboren op zaterdag 8 maart 1732 Oosterlittens, zie 46.

8  Pietter Wijbrens is geboren op vrijdag 10 mei 1748 Winsum.

94  Andries Tjeerds Lantinga is geboren op zaterdag 19 november 1712 Bolsward, is overleden voor 1753 Winsum. Andries werd hoogstens 40 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Andries trouwt (kerk) op zondag 15 maart 1733 Winsum op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige

95  Dieuke Steffens is gedoopt op zondag 5 mei 1709 Winsum, is overleden in 1773 Winsum. Dieuke werd 64 jaar.

Van Andries en Dieuke zijn twee kinderen bekend:

1  Antie Andries.

2  Cornelia Andries Lantinga is geboren op woensdag 22 augustus 1736 Winsum, zie 47.

96  Marten Sickes de Boer ook genaamd Marten Sikkes, boer, wonende Nijhuizum, is overleden voor 1749 Nijhuizum.

Marten trouwt (kerk) op zondag 19 juli 1722 Gaastmeer met

97  Dieuwke Symens (Attema), boerin, wonende Nijhuizum.

Van Marten en Dieuwke zijn negen kinderen bekend:

1  Dieuwke Martens.

2  Sikke Martens de Boer ook genaamd Zikke en Sicce, wonende Gaastmeer en Workum, is afkomstig uit Nijhuizum.

Sikke trouwt (kerk) op zondag 25 april 1762 Gaastmeer (1) met Antje Lolles. Antje is overleden voor zondag 27 november 1763 Gaastmeer. Sikke trouwt (kerk) op zondag 27 november 1763 Nijhuizum (2) met de 20-jarige Hittje Yntes ook genaamd Hiltje en Hitje Ietjes, dochter van Ynte Scheltes en Yttie Martens. Hittje is gedoopt op woensdag 26 december 1742 Nijhuizum.

3  Paulus Martens de Boer, wonende Workum, is afkomstig uit Nijhuizum, is overleden op woensdag 3 mei 1826 Workum.

Paulus trouwt (kerk) op zondag 24 februari 1765 Gaastmeer met Hittie Tjallings. Hittie is afkomstig uit Nijhuizum.

4  Tys Martens.

5  Sieurtie Martens.

Sieurtie trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1772 Wolsum met Age Pauluszn Nijland. Age is afkomstig uit Nijland.

6  Dieuke Martens is overleden op vrijdag 15 januari 1813 Gem. Hemelumer Oldeferd.

Dieuke trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1764 Nijhuizum met Jetse Haites. Jetse is overleden voor 1813.

7  Symen Martens, zie 48.

8  Antje Martens is geboren op woensdag 10 maart 1734 Gaastmeer, zie 63.

9  Heebel Martens ook genaamd Heebeltje, wonende Nijhuizum, is geboren op woensdag 23 februari 1746.

Heebel trouwt (kerk) op zondag 10 maart 1765 Workum op 19-jarige leeftijd met Jan Reerds ook genaamd Jan Ruurds. Jan is afkomstig uit Workum.

98  Siek Piers Attema, schoolmeester en timmerman-aannemer, wonende Ferwoude, is geboren in 1667 Abbega (?), is overleden in 1748 Ferwoude. Siek werd 81 jaar.

Siek was gehuwd met

99  Yd Sybolts ook genaamd Ietje Siebouts, wonende Ferwoude, is overleden in 1752 Ferwoude.

Van Siek en Yd zijn zeven kinderen bekend:

1  Hinke Sieks is gedoopt op zondag 24 september 1702 Gaast.

Hinke trouwt (kerk) op maandag 21 mei 1753 Hindeloopen op 50-jarige leeftijd met Jarig Jelmers. Jarig, wonende Ferwoude.

2  Reinskjen Sieks is gedoopt op zondag 16 november 1704 Gaast.

3  Tjedt Sieks is gedoopt op zondag 19 februari 1708 Ferwoude.

4  Sibolt Sieks Attema, wonende Ferwoude, is gedoopt op zondag 24 augustus 1710 Ferwoude, wonende huisnummer 35 Ferwoude, is overleden in 1776 Ferwoude. Sibolt werd 66 jaar.

Sibolt trouwt (kerk) op zondag 16 juni 1754 Ferwoude op 43-jarige leeftijd met Aafke Wouters ook genaamd Afke. Aafke, wonende Ferwoude en Workum.

5  Pier Sieks is gedoopt op donderdag 11 mei 1713 Gaast.

6  Rinke Sieks is gedoopt op zondag 23 augustus 1716 Ferwoude.

7  Pierkjen Zieks Attema is gedoopt op zondag 9 juni 1720 Ferwoude, zie 49.

100  Wyger Annes ook genaamd Wieger Annes, wonende Gaastmeer, Woudsend en Heeg, is geboren in 1690, is overleden in 1743 Gaastmeer. Wyger werd 53 jaar.

Wyger was gehuwd met

101  Wypkjen Riemers ook genaamd Wiepkjen Riemers is overleden op vrijdag 18 augustus 1758 Woudsend.

Van Wyger en Wypkjen zijn acht kinderen bekend:

1  Riemer Wiegers Visser, kofschipper, wonende Heeg en Stavoren.

2  Pijke Wiegers.

3  Auckie Wiegers.

4  Auck Wiegers.

Auck was gehuwd met Atze Abrahams.

5  Wybe Wygers is overleden voor 1758.

6  Harmke Wiegers Visser, zie 53.

7  Anne Wiegers Visser, aakschipper, is geboren op vrijdag 15 april 1718 Gaastmeer, is overleden op zondag 27 mei 1787 Heeg. Anne werd 69 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Anne trouwt (kerk) op zondag 26 november 1741 Gaastmeer op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Corneliske Ykes, dochter van Yke Tiedses en Akke Sybolts. Corneliske is geboren op maandag 14 december 1716, is overleden op woensdag 8 november 1780 Heeg, is begraven in de kerk te Heeg. Corneliske werd 63 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

8  Jan Wiegers Visser is geboren op zondag 4 november 1725 Woudsend, zie 50.

102  Cornelis Wouters, boer, wonende Gaastmeer, is overleden in 1777 Gaastmeer.

Cornelis was gehuwd met

103  Antje Jans is overleden in 1761.

Van Cornelis en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Gelk Cornelis, zie 51.

2  Janke Cornelis.

Janke was gehuwd met Jan Geerts.

3  Sibbeltje Cornelis is overleden op woensdag 25 februari 1784.

Sibbeltje was gehuwd met Jelle Franzen.

4  Wouter Cornelis is overleden op zaterdag 12 september 1801.

Wouter trouwt (kerk) op zondag 6 maart 1763 met Hiltie Ates, dochter van Ate Clases en Sijtske Foppes. Hiltie is overleden in februari 1801 Harich.

5  Jan Cornelis Visser is geboren op zondag 5 mei 1743, is overleden op maandag 19 september 1814 gemeente Wymbritseradeel. Jan werd 71 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt (kerk) op zondag 4 oktober 1767 op 24-jarige leeftijd met Hoitje Hendriks, zie 33.

6  Aaltje Cornelis is geboren op zaterdag 25 maart 1747, is overleden op zaterdag 15 april 1747. Aaltje werd 21 dagen.

7  Pytter Wouters is geboren op woensdag 17 april 1748 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 11 mei 1748. Pytter werd 24 dagen.

8  Aaltje Cornelis is geboren op woensdag 2 september 1750, is overleden op dinsdag 29 september 1750. Aaltje werd 27 dagen.

104  Anske Nolles Schotanus, mr. timmerman, is geboren op maandag 16 november 1711 Sloten, is overleden Oudega (HON) (HEM).

Anske was eerder gehuwd (1) met Grietje Jans.

Anske was gehuwd (2) met

105  Tjeds Geerts ook genaamd Tjiets is overleden voor 1772 Idskenhuizen.

Van Anske en Tjeds zijn negen kinderen bekend:

1  Anskjen Ankes.

2  Heere Anskes.

3  Gertjen Anskes ook genaamd Geertje Anskes, wonende Indijk, is geboren op zaterdag 24 september 1735 Idskenhuizen, is overleden op donderdag 23 februari 1826 Oudega (HON) (HEM). Gertjen werd 90 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Gertjen gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 2 november 1767 Woudsend op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Wiebe Tjeerts Bruinsma ook genaamd Wiebe Tjeerds, zoon van Tjeerd Wiebes en Joukje Hommes. Wiebe, wonende Legemeer, is geboren op woensdag 1 mei 1743 Legemeer, is overleden op dinsdag 24 augustus 1819 Wijckel. Wiebe werd 76 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

4  Nolle Anskes Schotanus is geboren op vrijdag 6 mei 1740 Idskenhuizen, zie 52.

5  Gerrit Anskes Schotanus, mr. timmerman, wonende Heeg, is geboren op zaterdag 9 februari 1743 Idskenhuizen, is overleden op woensdag 23 augustus 1826 Heeg. Gerrit werd 83 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Gerrit trouwt (kerk) op maandag 23 december 1771 Bolsward op 28-jarige leeftijd met Feykjen Tjallings, dochter van Tjalling Dirks. Feykjen, wonende Bolsward, is overleden na dinsdag 18 november 1834.

6  Schjuurtje Anskes is geboren op zaterdag 12 juni 1745 Idskenhuizen.

7  Geertje Anskes is geboren op donderdag 14 september 1747 Idskenhuizen, is overleden voor 1749 Idskenhuizen. Geertje werd hoogstens 1 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

8  Popkjen Anskes Schotanus is geboren op dinsdag 2 december 1749 Idskenhuizen, is overleden op zaterdag 23 mei 1812 Oudega. Popkjen werd 62 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Popkjen trouwt (kerk) op vrijdag 30 april 1773 Sloten op 23-jarige leeftijd (1) met Gerrit Bottes. Gerrit is overleden op woensdag 14 april 1790. Popkjen trouwt (kerk) op zondag 9 oktober 1791 Oudega (W) op 41-jarige leeftijd (2) met Hetze Sijmens de Vries. Hetze is afkomstig uit Hommerts, is overleden op dinsdag 4 maart 1823 Nijega (HON) (HEM).

9  Heere Anskes Schotanus, mr. timmerman, is geboren op maandag 6 maart 1758 Idskenhuizen, is overleden op zondag 17 juni 1827 Oudega (HON) (HEM). Heere werd 69 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Heere trouwt (kerk) op zondag 4 augustus 1782 Hommerts op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Fetje Ydes de Vries, dochter van Yde Sjoukes en Ytie Tjallings. Fetje, wonende Hommerts, is geboren op zondag 26 augustus 1759, is overleden op vrijdag 18 augustus 1826 Oudega. Fetje werd 66 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

106  Wyger Annes is geboren in 1690, zie 100.

Wyger was gehuwd met

107  Wypkjen Riemers, zie 101.

Van Wyger en Wypkjen zijn acht kinderen bekend:

1  Riemer Wiegers Visser, kofschipper, wonende Heeg en Stavoren.

2  Pijke Wiegers.

3  Auckie Wiegers.

4  Auck Wiegers.

Auck was gehuwd met Atze Abrahams, zie 101.

5  Wybe Wygers is overleden voor 1758.

6  Harmke Wiegers Visser, zie 53.

7  Anne Wiegers Visser, aakschipper, is geboren op vrijdag 15 april 1718 Gaastmeer, is overleden op zondag 27 mei 1787 Heeg. Anne werd 69 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Anne trouwt (kerk) op zondag 26 november 1741 Gaastmeer op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Corneliske Ykes, zie 101.

8  Jan Wiegers Visser is geboren op zondag 4 november 1725 Woudsend, zie 50.

108  Age Hylkes Tromp, zeilmaker en reder, is overleden op dinsdag 5 februari 1788 Woudsend.

Age trouwt (kerk) op zondag 28 februari 1740 Woudsend met

109  Jancke Feitses Bakker, wonende Woudsend, is overleden op dinsdag 28 juli 1807 Woudsend.

Van Age en Jancke zijn elf kinderen bekend:

1  Hylke Ages is overleden voor zondag 14 februari 1745 Woudsend.

2  Lisk Ages Tromp is overleden op donderdag 12 oktober 1826 Woudsend.

Lisk trouwt (kerk) op zondag 19 september 1762 Woudsend met Jelle Reinders Zoethout, zoon van Reijner Jelles Zoethout en Tziets Haijes Visser.

3  Wytske Ages Tromp.

Wytske trouwt (kerk) op zondag 5 november 1769 Woudsend met Jouke Rintjes.

4  Hijlke Ages Tromp, reder en scheepsbouwer, is overleden op maandag 15 oktober 1798 Woudsend.

Hijlke trouwt (kerk) op zondag 9 februari 1783 Woudsend met Akke Jelles van Overzee, dochter van Jelle Hanses en Popke Johannis. Akke is overleden in 1837 Workum.

5  Feitse Ages Tromp.

Feitse trouwt (kerk) op zondag 5 september 1773 Woudsend met Antje Jentjes. Antje, wonende Tjerkwerd.

6  Michiel Ages Tromp, zie 54.

7  Grietje Ages Tromp is overleden op donderdag 10 mei 1798 Lekkum.

Grietje trouwt op zondag 27 juli 1777 Woudsend (1) met Bernardus Klazes. Bernardus, wonende Workum. Grietje trouwt (kerk) op zondag 24 september 1786 Pieterburen (2) met Ds. Johannes Wybrandus Florisson.

8  Tiete Ages Tromp is overleden in augustus 1779 Woudsend.

Tiete trouwt (kerk) op zondag 4 september 1774 Woudsend met Yed Jacobs de Jong.

9  Lykele Ages Tromp.

10  Jancke Ages Tromp is overleden op dinsdag 28 augustus 1827.

Jancke was gehuwd met Age Jacobs.

11  Tjitske Ages Tromp is overleden op zaterdag 30 november 1816 Woudsend.

Tjitske trouwt (kerk) op zondag 8 februari 1784 Woudsend met de 22-jarige Solke Walles, zoon van Walle Hoites en Lisk Sytses Storm. Solke, touwslager, is geboren op vrijdag 23 oktober 1761 Woudsend, is overleden op donderdag 15 augustus 1811 Woudsend. Solke werd 49 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

110  Marten Wytzes is overleden na 1794.

Marten trouwt (kerk) op zondag 8 september 1748 Heeg met

111  Lieuwke Feikes.

Van Marten en Lieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  Ytje Martens, zie 55.

2  Eelk Martens.

3  Feyke Martens (Franken) is geboren op zondag 12 december 1756 Woudsend.

Feyke trouwt (kerk) op zondag 20 december 1789 Woudsend (?) op 33-jarige leeftijd met Dutje Yemes.

112  Abraham Petruszn Couperus, mr. schoenmaker, wonende Leeuwarden, is geboren op donderdag 27 februari 1698 Warga, is overleden op zaterdag 9 maart 1771 Leeuwarden, is begraven op maandag 18 maart 1771 Leeuwarden. Abraham werd 73 jaar en 10 dagen.

Abraham was eerder gehuwd (1) met Anna Scheverstein, dochter van Epeus Scheverstein.

Van Abraham en Anna zijn twee kinderen bekend.<92,93>

Abraham trouwt (kerk) op zondag 18 september 1735 Hempens op 37-jarige leeftijd (2) met

113  Geeske Hottinga ook genaamd Geeske Hoppinga is afkomstig uit Hieslum, is begraven op zondag 23 september 1764 Leeuwarden.

Van Abraham en Geeske zijn vier kinderen bekend:

1  Mollerus Abrahams Couperus, zie 56.

2  Anna Abrahams Couperus.

3  Gerardus Abrahams Couperus ?, rector van Franeker, is begraven op donderdag 31 oktober 1776 Leeuwarden.

4  Abraham Abrahams Couperus is overleden in 1813.

Abraham was gehuwd met Catharina Johanna Koek. Catharina is geboren in 1763, is overleden in 1843. Catharina werd 80 jaar.

114  Reijn Baukes, dorprechter, boer, diaken en ouderling, wonende Hieslum en Parrega, is geboren op donderdag 6 juni 1720 Hieslum, is overleden tussen 1781 en 1784 Parrega. Reijn werd hoogstens 63 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Reijn trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1745 Parrega-Hieslum-Greonterp op 24-jarige leeftijd met

115  Gerbrigh Eelkes Bangma, wonende Wolsum, is overleden in maart 1795 Parrega.

Van Reijn en Gerbrigh zijn zeven kinderen bekend:

1  Wybrig Reins Bangma, zie 57.

2  Grytje Reins.

3  Grytie Reins.

4  Bauke Reins.

5  Bauke Reins.

6  Bauke Reins is geboren op dinsdag 23 september 1749.

7  Grietie Reins is geboren op maandag 1 september 1755 Hieslum.

116  Jan Jansen Dokkum, boer, wonende Tirns, Sandfirden en Workum, is overleden op vrijdag 15 september 1741 Sandfirden.

Jan trouwt (kerk) op zondag 25 augustus 1720 Tirns (1) met Lolk Jelles.

Van Jan en Lolk zijn vijf kinderen bekend.<94..98>

Jan trouwt op vrijdag 24 januari 1738 Workum (2) met

117  Haebeltje Jelles, wonende Workum.

Haebeltje trouwt (kerk) op zondag 9 oktober 1746 Gaastmeer-Nijhuizum (2) met Auke Jacobs, zoon van Jacob. Auke, boer, wonende Nijhuizum, is overleden Nijhuizum.

Van Jan en Haebeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jelle Jans Dokkum is geboren in 1738 Koudum, is gedoopt op vrijdag 13 februari 1750 Gaastmeer, is overleden op woensdag 4 januari 1797 Hindeloopen. Jelle werd 59 jaar.

Jelle trouwt voor 1756 op hoogstens 18-jarige leeftijd (1) met Hiltie Willems. Hiltie is overleden in 1765. Jelle trouwt (kerk) op woensdag 28 april 1756 Koudum op 18-jarige leeftijd (2) met de 12-jarige Trijntje Teunis ook genaamd Trijntje Teunes. Trijntje is geboren in 1744 Koudum, is overleden in 1779. Trijntje werd 35 jaar. Jelle trouwt (kerk) op zondag 19 september 1779 Koudum op 41-jarige leeftijd (3) met de 19-jarige Frouk Abes Feenstra ook genaamd Vrouwkjen. Frouk is geboren in 1760 Koudum, is overleden op maandag 21 juli 1834 Hindeloopen. Frouk werd 74 jaar.

2  Doeke Jans Wijngaard is geboren in 1741 Nijhuizum, zie 58.

118  Hans Sybes, wonende Sandfirden.

Hans was gehuwd met

119  Trijntje Sybrens, wonende Sandfirden.

Van Hans en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wijtske Hanses ook genaamd Wietske Hanses is afkomstig uit Sandfirden.

Wijtske trouwt (kerk) op zondag 17 juni 1764 Makkum met Claas Jorkes ook genaamd Klaas Jorkes, zoon van Jorck Claases en Jesijne Pipijn. Claas, wonende Makkum.

2  Lysbert Hanses, zie 59.

3  Sybrig Hanses.

4  Meike Hanses.

5  Sybe Hanses.

120  Hendrik Jarichs, wonende Kimswerd, is overleden rond 1752 Kimswerd.

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 5 oktober 1721 Kimswerd met

121  Lijsbet Clases ook genaamd Lijsbet Klases, wonende Kimswerd, is afkomstig uit Minnertsga, is overleden na 1759.

Van Hendrik en Lijsbet zijn zeven kinderen bekend:

1  Hiltie Hendriks ook genaamd Hielkje Hendriks is gedoopt op zondag 18 oktober 1722 Kimswerd.

2  Claes Hendriks ook genaamd Klaas Hendriks, wonende Kimswerd, is afkomstig uit Kimswerd, is gedoopt op zondag 19 maart 1724 Kimswerd, is overleden op dinsdag 8 januari 1799 Kimswerd. Claes werd 74 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Claes trouwt (kerk) op zondag 29 mei 1757 Kimswerd op 33-jarige leeftijd met Meindertie Douwes ook genaamd Meinertje Douwes. Meindertie, wonende Kimswerd, is afkomstig uit Kimswerd, is overleden op donderdag 14 oktober 1779 Kimswerd.

3  Jarich Hendriks Dijkstra is gedoopt op zondag 13 april 1727 Kimswerd, zie 60.

4  Jurjen Hendriks, wonende Kimswerd, is geboren op maandag 28 november 1729 Kimswerd, is gedoopt op zondag 4 december 1729 Kimswerd, is overleden in 1779 Kimswerd. Jurjen werd 50 jaar.

Jurjen trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1767 Kimswerd op 37-jarige leeftijd met Sijtske Bokkes. Sijtske, wonende Kimswerd, is afkomstig uit Kimswerd, is overleden in 1779 Kimswerd.

5  Jan Hendriks is geboren op maandag 22 maart 1734 Kimswerd, is gedoopt op zondag 23 mei 1734 Kimswerd.

6  Jentie Hendriks is geboren op woensdag 16 mei 1736 Kimswerd, is gedoopt op zondag 20 mei 1736 Kimswerd.

7  Jentie Hendriks ook genaamd Jentje Hendriks is geboren op donderdag 16 juni 1740 Kimswerd, is gedoopt op zondag 19 juni 1740 Kimswerd, is overleden op zaterdag 29 december 1798 Kimswerd. Jentie werd 58 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Jentie trouwt (kerk) op zondag 5 oktober 1766 Kimswerd op 26-jarige leeftijd met Yttie Gerbens. Yttie is afkomstig uit Almenum, is overleden op dinsdag 18 maart 1783 Kimswerd.

122  Evert Aukes.

Evert was gehuwd met

123  Frytsche ......

Van Evert en Frytsche zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Everts, zie 61.

2  Klaas Everts.

124  Douwe Wijbes, wonende Gaast, is geboren in 1694, is overleden in april 1736 Gaast. Douwe werd 42 jaar.

Douwe was gehuwd met

125  Trijntje Johannes, wonende Gaast, wonende huisnummer 1 Gaast, is overleden in 1759 Gaast.

Van Douwe en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Wybe Douwes is gedoopt op zondag 10 oktober 1717 Gaast.

Wybe trouwt (kerk) op zondag 3 mei 1744 Gaast op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Antje Beeuwes ook genaamd Antje Bieuwes, dochter van Beeuwe Baukes en Antje Dirks. Antje is afkomstig uit Piaam, is gedoopt op vrijdag 31 augustus 1725 Gaast-Ferwoude, is overleden in 1795. Antje werd 70 jaar.

Antje was later gehuwd (2) met Hijlke Martens.<99,100>

2  Klaaske Douwes is gedoopt op zondag 11 februari 1720 Gaast.

3  Ymkjen Douwes is gedoopt op donderdag 1 januari 1722 Gaast.

4  Ymckjen Douwes is gedoopt op zondag 17 januari 1723 Gaast.

5  Ymkjen Douwes, wonende Gaast, is gedoopt op zondag 8 juli 1725 Gaast.

Ymkjen trouwt (kerk) op zondag 7 april 1743 Gaast op 17-jarige leeftijd met de 30-jarige Ids Sjoerds, zoon van Sjoerd Ynzes (Bisschop) en Eelk Douwes. Ids, boer, wonende Gaast, is gedoopt op donderdag 29 september 1712 Gaast.

6  Eelk Douwes is gedoopt op woensdag 18 februari 1728 Gaast.

7  Johannes Douwes, wonende Piaam, is gedoopt op vrijdag 1 juni 1731 Gaast, is overleden op zaterdag 11 februari 1809 Piaam. Johannes werd 77 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Johannes trouwt (kerk) op zondag 23 september 1753 op 22-jarige leeftijd met Reinskjen Clazes ook genaamd Rinske Klases, dochter van Claas Theunis en Martha Jans. Reinskjen, wonende Piaam, is overleden op vrijdag 8 juli 1803 Piaam.

8  Uilke Douwes is geboren op vrijdag 9 oktober 1733 Gaast, is gedoopt op zondag 11 oktober 1733 Gaast, zie 62.

9  Doutjen Douwes ook genaamd Doutje Douwes is gedoopt op zondag 15 april 1736 Gaast.

Doutjen trouwt (kerk) in mei 1755 Gaast-Ferwoude op 19-jarige leeftijd met de 30-jarige Eelke Pieters, zoon van Pijter Eelkes en Antje Sikkes. Eelke, huisman, wonende Workumer Wiske, Gaast en Ferwoude, is geboren in mei 1725 Ferwoude, is overleden voor donderdag 29 juli 1784 Workumer Wiske. Eelke werd hoogstens 59 jaar en 2 maanden.

126  Marten Sickes de Boer, zie 96.

Marten trouwt (kerk) op zondag 19 juli 1722 Gaastmeer met

127  Dieuwke Symens (Attema), zie 97.

Van Marten en Dieuwke zijn negen kinderen bekend:

1  Dieuwke Martens.

2  Sikke Martens de Boer ook genaamd Zikke en Sicce, wonende Gaastmeer en Workum, is afkomstig uit Nijhuizum.

Sikke trouwt (kerk) op zondag 25 april 1762 Gaastmeer (1) met Antje Lolles, zie 97. Sikke trouwt (kerk) op zondag 27 november 1763 Nijhuizum (2) met de 20-jarige Hittje Yntes, zie 97.

3  Paulus Martens de Boer, wonende Workum, is afkomstig uit Nijhuizum, is overleden op woensdag 3 mei 1826 Workum.

Paulus trouwt (kerk) op zondag 24 februari 1765 Gaastmeer met Hittie Tjallings, zie 97.

4  Tys Martens.

5  Sieurtie Martens.

Sieurtie trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1772 Wolsum met Age Pauluszn Nijland, zie 97.

6  Dieuke Martens is overleden op vrijdag 15 januari 1813 Gem. Hemelumer Oldeferd.

Dieuke trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1764 Nijhuizum met Jetse Haites, zie 97.

7  Symen Martens, zie 48.

8  Antje Martens is geboren op woensdag 10 maart 1734 Gaastmeer, zie 63.

9  Heebel Martens ook genaamd Heebeltje, wonende Nijhuizum, is geboren op woensdag 23 februari 1746.

Heebel trouwt (kerk) op zondag 10 maart 1765 Workum op 19-jarige leeftijd met Jan Reerds, zie 97.

Generatie VIII

128  Hidde Ruyrts.

Hidde was waarschijnlijk gehuwd met

129  Trijn Doedes.

Van Hidde en Trijn zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Hiddes, zie 64.

2  Ruird Hiddes, wonende Ferwoude.

Ruird trouwt op woensdag 3 oktober 1696 met Hijlck Broers. Hijlck, wonende Ferwoude.

130  Hendrik Hendrickx Blanckema is geboren tussen 1638 en 1640 Oosterend.

Hendrik trouwt (kerk) op dinsdag 10 mei 1661 Oosterend op hoogstens 22-jarige leeftijd met

131  Pitrick Sijbes ook genaamd Pitrik Sibes is overleden Bozum.

Van Hendrik en Pitrick zijn vier kinderen bekend:

1  Idtje Blanckema.

2  Aelke Blanckema.

3  Jetske Blanckema.

4  Grietje Hendriks Blanckema, zie 65.

150  Gatse Douwes, huisman, wonende Nijhuizum, Hieslum, onder Allingawier en Wolsum.

Gatse was eerder gehuwd (1) met Geeltje Reins Bonnema, dochter van Rein Sickes Bonnema en Gerbrigh Siouckes Nieuwland. Geeltje is geboren in 1650, is overleden rond vrijdag 16 april 1683 Hieslum. Geeltje werd ongeveer 33 jaar.

Van Gatse en Geeltje zijn twee kinderen bekend.<101..103>

Gatse was gehuwd (2) met

151  Sijbrich Douwes.

Van Gatse en Sijbrich zijn drie kinderen bekend:

1  Bauck Gatses, zie 75.

2  Antje Gatses is afkomstig uit Allingawier, is overleden rond 1770.

Antje gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 11 februari 1714 Oldeboorn, trouwt (kerk) onder Allingawier met de 22-jarige Willem Hanses van Kalfsbeek, zoon van Hans Johannes van Kalfsbeek en Antje Oenes. Willem, schoenmaker, koemelker en koopman, is afkomstig uit Oldeboorn, is gedoopt op donderdag 31 januari 1692, is overleden voor 1768. Willem werd hoogstens 75 jaar, 11 maanden en 1 dag.

3  Douwe Gatzes de Jonge, huisman bij Jackle Zet, wonende onder Allingawier, is overleden in 1766 onder Allingawier.

Douwe was gehuwd met Aagje.

158  Roelof Piers is overleden voor 1691.

Roelof trouwt rond 1674 met

159  Trijn Birdes Buma is overleden voor 1691.

Trijn trouwt (kerk) op donderdag 8 februari 1663 Koudum (1) met Ellert Fongers.

Van Roelof en Trijn zijn vier kinderen bekend:

1  Wypck Roelofs (Buma) is geboren Follega, zie 79.

2  Aeg Roelofs is geboren op donderdag 29 november 1674 Woudsend.

3  Burde Roelofs is geboren op donderdag 13 februari 1676 Woudsend.

4  Trijn Roelofs is geboren in 1685.

Trijn was gehuwd met Wopke Sipkes. Wopke, schoolmeester, wonende Sandfirden.

164  Holcke Douwes, wonende Wolsum, is afkomstig uit Wolsum, is overleden voor zaterdag 26 maart 1718 Wolsum.

Holcke gaat in ondertrouw op zondag 7 juni 1682 Gerecht Bolsward, trouwt Gerecht Wymbritseradeel met

165  Timmeltie Jans ook genaamd Tiementje Jans, wonende Bolsward en Wolsum, is afkomstig uit Bolsward, is overleden Wolsum.

Van Holcke en Timmeltie zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes Holkes.

2  Douwe Holkes, zie 82.

3  Win Holkes ook genaamd Wintje Holkes, wonende Wolsum.

Win was gehuwd met Rein Rinties, zoon van Rintie Reins en Tjitske Foockes. Rein, kerkvoogd, wonende Abbega, is geboren rond 1665.

Rein was eerder gehuwd (1) met Sijbrigh Eelckes.<104>

4  Dieuwke Holkes is overleden voor zaterdag 12 september 1716.

Dieuwke trouwt rond 1715 met Sijbbe Fermers ook genaamd Siebe Fermers, zoon van Fermer Sijbes en Martie Wijbrens. Sijbbe, huisman, wonende Kornwerd, is afkomstig uit Wolsum, is overleden in 1723 Kornwerd.

Sijbbe was later gehuwd (2) met Eelck Joukes.<105,106>

5  Jan Holkes, boer, wonende Wolsum en Oosthem, is overleden op zondag 4 april 1773.

Jan trouwt (kerk) op zondag 13 oktober 1715 Wolsum (1) met de 19-jarige Aefke Ottes, dochter van Otte Gerrijts en Doetje Pijtters. Aefke, wonende Wons, is geboren in 1696 Kimswerd, is overleden in 1739. Aefke werd 43 jaar. Jan trouwt in 1742 Wolsum, trouwt (kerk) op zondag 29 juli 1742 Wolsum (2) met Akke Gerrolds. Akke is afkomstig uit Scharnegoutum.

166  Jelle Thomas, leensmeier Attamaleen te Abbega, wonende Abbega, is geboren rond 1670, is overleden voor dinsdag 16 februari 1717 Abbega. Jelle werd hoogstens 47 jaar.

Jelle was eerder gehuwd (1) met Jancke Jentjesdr..

Jancke was later gehuwd (2) met Gooitsen Tjeerdsz Buma.<107,108>

Van Jelle en Jancke zijn twee kinderen bekend.<109,110>

Jelle was later gehuwd (3) met Jancke Jentjesdr..

Van Jelle en Jancke zijn twee kinderen bekend.<111,112>

Jelle was gehuwd (2) met

167  Attie Rommerts, wonende Abbega, is geboren rond 1669, is overleden rond 1712 Abbega. Attie werd ongeveer 43 jaar.

Van Jelle en Attie zijn zes kinderen bekend:

1  Pier Jelles, wonende Wolsum.

2  Doutsen Jelles is geboren rond 1697, is gedoopt, zie 83.

3  Rommert Jelles, wonende Abbega, is geboren rond 1698, is overleden op zondag 4 juli 1762. Rommert werd ongeveer 64 jaar.

Rommert gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 19 februari 1736 Witmarsum, trouwt (kerk) op zondag 26 februari 1736 Abbega op ongeveer 38-jarige leeftijd met Teetie Hanses. Teetie, wonende Rien, is afkomstig uit Witmarsum, is overleden voor woensdag 4 mei 1785.

4  Thomas Jelles, wonende Abbega en Bolsward (?), is geboren rond 1701, is overleden in februari 1777. Thomas werd ongeveer 76 jaar.

Thomas trouwt (kerk) op zondag 15 maart 1733 Abbega op ongeveer 32-jarige leeftijd met Ymkjen Sikkes. Ymkjen, wonende o/Bolsward, is overleden op woensdag 19 december 1781.

5  Jetse Jelles, meier, wonende Westhem en Exmorra, is geboren rond 1703 Abbega, is overleden op woensdag 15 augustus 1781 onder Allingawier. Jetse werd ongeveer 78 jaar.

Jetse trouwt rond 1729 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Lijkeltje Sijbrens, dochter van Sybren Melles?. Lijkeltje is geboren rond 1706 Abbega, is overleden op zondag 8 oktober 1780 Exmorra. Lijkeltje werd ongeveer 74 jaar.

Lijkeltje was eerder gehuwd (1) met Pieter Uilkes.<113>

6  Attie Jelles is geboren rond 1709, is overleden voor 1712. Attie werd hoogstens 3 jaar.

170  Jentje Everts, boer en ouderling, wonende Sijbrandaburen, is geboren in 1658 Marshorne o/Poppingawier, is overleden op zaterdag 25 april 1739 Sijbrandaburen. Jentje werd 81 jaar.

Jentje trouwt (kerk) op vrijdag 26 mei 1684 Sijbrandaburen op 26-jarige leeftijd met

171  Elbrich Gerbens is geboren Sijbrandaburen.

Van Jentje en Elbrich zijn acht kinderen bekend:

1  Lijsbet Jentjes, zie 85.

2  Maijke Jentjes ook genaamd Maaike Jentjes is overleden Ritseburen.

Maijke was gehuwd (1) met Tjalling Doedes, zoon van Doede Tialyns en Marij Gosses. Tjalling, huisman, wonende Tjerkwerd, is geboren rond 1698 Tjerkwerd, is overleden op maandag 18 april 1729 Ritseburen. Tjalling werd ongeveer 31 jaar.

Tjalling was eerder gehuwd (1) met Tietske Harmens.<114,115>

Maijke trouwt (kerk) op zondag 20 augustus 1730 Terzool (2) met Lolle Jans. Lolle is afkomstig uit Tjerkwerd.

3  Claeske Jenties, wonende Sijbrandaburen.

Claeske was gehuwd met Douwe Geerts.

4  Trijntje Jenties, wonende Roordahuizum.

Trijntje was gehuwd met Albert Geerts. Albert is afkomstig uit Friens.

5  Gerben Jentjes, huisman, wonende Oppenhuizen.

Gerben was gehuwd met Beyke Doedes.

6  Rienk Jenties, huisman, wonende Terzool.

7  Jelle Jentjes, huisman, wonende Langweer.

8  Sjoerd Jentjes, boer, wonende Sijbrandaburen, is geboren rond 1703 Sijbrandaburen, is overleden in 1766 Sijbrandaburen. Sjoerd werd ongeveer 63 jaar.

176  Hinne Jeltes, molenaar en bakker, wonende Oosterlittens, Irnsum en Oosterwierum, is overleden rond 1728 Oosterwierum.

Hinne was gehuwd met

177  Trijntje Martens is overleden voor maandag 30 augustus 1734 Oosterwierum.

Van Hinne en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Sybrig Hinnes, wonende Tzummarum.

Sybrig was gehuwd met Paulus Lieuwes. Paulus, mr. bakker, wonende Tzummarum.

2  Jelte Hinnes, zie 88.

3  Anke Hinnes.

Anke was gehuwd met Maerten Nauta. Maerten, mr. bakker, wonende Franeker.

4  Doedtje Hinnes, wonende Itens en Franeker, is overleden Franeker.

Doedtje trouwt (kerk) op dinsdag 24 april 1736 Itens met Ds. Johannes Hartog. Ds., wonende Itens, is overleden op zondag 10 april 1740 Itens.

Ds. was eerder gehuwd (1) met Jaike Jans Bergsma.<116,117>

5  Marten Hinnes.

6  Marten Hinnes.

178  Ds. Petrus Antonides, predikant, wonende Aalzum en Rauwerd, is geboren op zaterdag 4 augustus 1657 Britsum, is overleden op vrijdag 9 mei 1738 Rauwerd. Ds. werd 80 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Ds. gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 17 mei 1689 Leeuwarden, trouwt (kerk) op donderdag 2 juni 1689 Aalzum op 31-jarige leeftijd met

179  Trijntie Andries Verhoeck is overleden na vrijdag 9 mei 1738.

Van Ds. en Trijntie zijn zes kinderen bekend:

1  Andreas Antonides.

2  Jancke Antonides.

Jancke trouwt (kerk) op zondag 26 februari 1708 Deersum met Gerardus Althusius, zoon van Johannes Althusius en Voske Jans. Gerardus, timmerman, wonende Heeg.

3  Antonius Antonides is overleden voor woensdag 7 november 1703.

4  Sara Pieters Antonides is geboren Rauwerd.

Sara trouwt (kerk) op zondag 23 februari 1716 Rauwerd (1) met Hette Hijlkes Wiarda, zoon van Hylcke Jorryts Wyaerda en Reinouw Hettesdr. Hette is overleden voor maandag 29 mei 1730. Sara trouwt (kerk) op maandag 29 mei 1730 (2) met Saacke Floris. Saacke, huisman en diaken.

5  Antoni Antonides, wonende Bolsward.

6  Anna Antonides, zie 89.

180  Willem Jenties, wonende Bozum.

181  N.N..

Van Willem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Antie Willems.

Antie was gehuwd met Taeke Gabes. Taeke, wonende Bozum.

2  Jentje Willems, zie 90.

182  Rintje Oenes, boer en ontvanger, wonende Bozum, is geboren rond 1668 Midlum, is overleden voor 1753 Bozum. Rintje werd hoogstens 85 jaar.

Rintje trouwt (kerk) op donderdag 26 november 1693 Oosterlittens op ongeveer 25-jarige leeftijd met

183  Maycke Sjoerds (Syperda) is geboren op donderdag 26 november 1693 Oosterlittens, is overleden Bozum.

Van Rintje en Maycke zijn zes kinderen bekend:

1  Rinske Rintjes is overleden Ferwoude.

Rinske was gehuwd met Douwe Klaases ook genaamd Douwe Clasen, zoon van Klaas. Douwe, wonende Ferwoude.

2  Oene Rintjes ook genaamd Moetske Cornelis, koopman, wonende Bozum en Arum, is geboren rond 1695, wonende huisnummer 105 Arum, is overleden op vrijdag 9 februari 1753 Arum. Oene werd ongeveer 58 jaar.

Oene was gehuwd met Muyke Ymkes ook genaamd Moeike en Moetske Iemkes, dochter van Ymke Cornelis en Antje Sjeerps Braad. Muyke is geboren in 1704, is overleden voor maandag 16 april 1753. Muyke werd hoogstens 49 jaar.

3  Sioerd Rinties ook genaamd Sjoerd, boer, wonende Bozum, is geboren rond 1700, is overleden voor dinsdag 22 juni 1762 Bozum. Sioerd werd hoogstens 62 jaar.

Sioerd trouwt (kerk) op zondag 7 februari 1734 Bozum op ongeveer 34-jarige leeftijd met Antje Gatzes ook genaamd Anke, dochter van Gatze Yemes en Antie Harings. Antje is afkomstig uit Bozum, is begraven op vrijdag 28 september 1781 Bozum.

4  Elbrigh Rintjes is geboren rond 1700, zie 91.

5  Hiske Rintjes, wonende Bozum, is geboren 1704 of 1705, is overleden na 1753. Hiske werd ongeveer 49 jaar.

Hiske trouwt voor 1733 op hoogstens 29-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 29-jarige Olphert Gatses, zoon van Gatze Yemes en Antie Harings. Olphert, wonende Wieuwerd en Bozum, is geboren 1704 of 1705, is overleden op vrijdag 4 december 1750. Olphert werd hoogstens 45 jaar, 11 maanden en 3 dagen. Hiske trouwt (kerk) op zondag 14 november 1756 Britswerd-Wieuwerd op hoogstens 51-jarige leeftijd (2) met Hendrik Seerps, zoon van Seerp Douwes. Hendrik, boer, wonende Bozum.

6  Bouke Rintjes, boer, wonende Bozum, is geboren in december 1707 Bozum, is overleden op zaterdag 22 maart 1783 Bozum. Bouke werd 75 jaar en 3 maanden.

Bouke trouwt (kerk) op zondag 3 april 1740 Bozum op 32-jarige leeftijd met Ybeltje Luitjes Cleyterp, dochter van Luitien Jans en Bottje Gerlofs. Ybeltje is overleden op dinsdag 13 januari 1778 Bozum.

184  Sicke Wybrens, wonende Oosterlittens en Winsum.

Sicke was eerder gehuwd (1) met Gaatsche Meynderts. Gaatsche is overleden op woensdag 21 april 1694 Oosterlittens.

Van Sicke en Gaatsche zijn vijf kinderen bekend.<118..122>

Sicke trouwt (kerk) op dinsdag 5 februari 1697 Winsum (2) met

185  Sijtske Heerts ook genaamd Sietske.

Sijtske was eerder gehuwd (1) met Pytter Johan. Pytter is overleden in 1692 Winsum.

Van Sicke en Sijtske zijn zes kinderen bekend:

1  Wijbren Sikkes, zie 92.

2  Jan Sikkes.

3  Trijntje Sikkes.

4  Rinse Sikkes.

5  Pijter Sikkes.

6  Frouck Sikkes.

186  Willem Martens, mr. bakker, wonende Oosterlittens, is overleden rond 1736 Oosterlittens.

Willem trouwt (kerk) op donderdag 30 januari 1698 Oosterlittens met

187  Ruyrdtje Taekes, wonende Oosterlittens, is overleden op zondag 28 oktober 1753 Rien.

Van Willem en Ruyrdtje zijn tien kinderen bekend:

1  Taeke Willems, huisman, wonende Wieuwerd.

2  Antie Willems, zie 93.

3  Hans Willems.

4  Hans Willems, wonende Rauwerd.

Hans trouwt (kerk) op maandag 28 september 1733 Rauwerd met Hiltje Wisman. Hiltje, wonende Rauwerd.

5  Pierke Willems.

6  Pierke Willems.

7  Grijtie Willems.

8  Pijerck Willems.

9  Antie Willems is geboren op dinsdag 28 oktober 1698 Oosterlittens.

10  Jochem Willems, huisman, wonende Rien, is geboren op maandag 15 februari 1700 Oosterlittens.

Jochem was gehuwd met Jeltje Wisman.

188  Tieerds Freecks Lantinga ook genaamd Tjeerd Freeks Lantinga, burgemeester, bakker en kerkvoogd, is gedoopt op maandag 19 oktober 1665 Bolsward.

Tieerds trouwt (kerk) op donderdag 15 januari 1688 Bolsward op 22-jarige leeftijd met

189  Antie Jans Costerus.

Van Tieerds en Antie zijn drie kinderen bekend:

1  Freerk Tjeerds Lantinga, stadsmajoor en hopman, wonende Bolsward, is overleden rond vrijdag 10 mei 1765 Bolsward.

Freerk was gehuwd (1) met N.N.. Freerk trouwt (kerk) op zondag 30 maart 1721 Bolsward (2) met Auckjen Reins van der Meulen. Auckjen is afkomstig uit Bolsward.

2  Jan Tjeerds Lantinga, vroedsman, wonende Bolsward, is afkomstig uit Bolsward.

Jan trouwt (kerk) op zondag 27 december 1716 Bolsward met Dieuwertje Jans de Haan. Dieuwertje is afkomstig uit Bolsward.

3  Andries Tjeerds Lantinga is geboren op zaterdag 19 november 1712 Bolsward, zie 94.

190  Steffen Jacobs is geboren op dinsdag 11 mei 1688 Baijum, is overleden in 1716 Winsum. Steffen werd 28 jaar.

Steffen trouwt (kerk) op donderdag 6 augustus 1699 Welsrijp op 11-jarige leeftijd met

191  Feyk Sipkes, wonende Winsum.

Van Steffen en Feyk zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Steffens is gedoopt op zondag 31 juli 1701 Winsum.

2  Sipke Steffens is gedoopt op zondag 2 december 1703 Winsum.

3  Hijlck Steffens is gedoopt op zondag 29 november 1705 Winsum.

4  Dieuke Steffens is gedoopt op zondag 5 mei 1709 Winsum, zie 95.

5  Age Steffens is gedoopt op zondag 3 april 1712 Winsum.

6  Hidtje Steffens is geboren Winsum, is gedoopt op vrijdag 27 oktober 1713 Winsum.

Hidtje trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1739 Oosterlittens op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jelte Eises. Jelte is geboren op donderdag 2 januari 1716 Winsum, is overleden op zondag 24 oktober 1784 Dronrijp. Jelte werd 68 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

194  Simen Gerrijts, diaken, wonende Tjerkwerd en Parrega, is overleden voor dinsdag 28 februari 1713 Parrega.

Simen was gehuwd met

195  Diuwke Johannes ook genaamd Dieuwke Johannes, wonende Parrega en Nijhuizum.

Diuwke trouwt (kerk) op zondag 25 december 1712 Parrega (2) met Jan Romckes. Jan, huisman, wonende Parrega, Nijhuizum en Gaastmeer.

Van Jan en Diuwke is een kind bekend.<123>

Van Simen en Diuwke zijn zes kinderen bekend:

1  Frans Simens is overleden in 1702.

2  Dieuwke Symens (Attema), zie 97.

3  Frans Simens ook genaamd Frans Siemens, wonende Kornwerd.

Frans trouwt (kerk) op zondag 28 oktober 1731 Wons-Engwier met Foek Andrijs ook genaamd Fokje Andries en Vock Andries.

4  Johannes Simens.

5  Haebeltje Simens, wonende Nijhuizum.

Haebeltje trouwt (kerk) op zondag 27 maart 1729 Warns met de 25-jarige Uilke Saskers, zoon van Sasker Ulckes en Tjam Gorryts. Uilke, wonende Koudum, is gedoopt op dinsdag 21 augustus 1703 Warns.

6  Fookle Simens.

196  Pier Sijcks Attema ook genaamd Pier Sijcks, huisman, wonende Abbega, Lollum, Hieslum, Ferwoude en Gaast, is geboren rond 1645 Abbega (?), is overleden in 1714 Gaast. Pier werd ongeveer 69 jaar.

Pier trouwt (kerk) op woensdag 7 april 1700 Lollum op ongeveer 55-jarige leeftijd (2) met Gryttie Claeses ook genaamd Grietje Klases.

Van Pier en Gryttie zijn drie kinderen bekend.<124..126>

Pier was gehuwd (1) met

197  Hendrikjen Siccama.

Van Pier en Hendrikjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Ymck Piers ook genaamd Iemkje Piers.

2  Sijntje Piers ook genaamd Sintje Piers.

3  Fecke Piers ook genaamd Fekke Piers, wonende Wolsum.

4  Sijbrandus Piers ook genaamd Siebren Piers.

5  Siek Piers Attema is geboren in 1667 Abbega (?), zie 98.

198  Sybolt Sybolts.

Sybolt trouwt (kerk) op donderdag 28 juni 1640 Parrega met

199  Id Oupkesdr.

Van Sybolt en Id zijn vier kinderen bekend:

1  Fouw Sybolts ook genaamd Fou en Foukje Siebouts.

2  Wlck Sybolts.

3  Antje Sybolts.

4  Yd Sybolts, zie 99.

208  Nolle Anskes, trommelslager en doodgraver, wonende Sloten, is geboren Sloten, is overleden op zondag 20 augustus 1747 Sloten.

Nolle trouwt (kerk) op zondag 11 januari 1711 Sloten met

209  Geertje Johannes is overleden op zondag 10 september 1747 Idskenhuizen.

Van Nolle en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Jantjen Nolles Schotanus, schoolmeester, omroeper en dorprechter Sondel, wonende Sloten en Sondel.

Jantjen trouwt (kerk) op zondag 27 oktober 1748 Sloten met Aaltje Johannes. Aaltje, wonende Sondel.

2  Anske Nolles Schotanus is geboren op maandag 16 november 1711 Sloten, zie 104.

216  Hylcke Michiels Tromp, hellingbaas en mr. scheepstimmerman, wonende Woudsend, is overleden in 1758 Woudsend.

Hylcke trouwt (kerk) op zondag 13 juli 1721 Woudsend (2) met Lysbet Hanses. Lysbet is overleden op zondag 7 maart 1734 Woudsend.

Hylcke trouwt (kerk) op donderdag 15 mei 1738 Woudsend (3) met Neeltje Dirks.

Hylcke trouwt (kerk) op zondag 24 februari 1743 Woudsend (4) met Richtje Sytzes. Richtje, wonende Woudsend.

Hylcke trouwt (kerk) op donderdag 22 augustus 1697 Woudsend (1) met de hoogstens 21-jarige

217  Wytske Tytes van Hettinga is geboren tussen 1675 en 1680 Teroele, is overleden in 1720 Woudsend. Wytske werd hoogstens 45 jaar.

Van Hylcke en Wytske zijn tien kinderen bekend:

1  Michiel Hylkes is overleden voor zondag 12 september 1706.

2  Ynske Hylkes Tromp.

Ynske trouwt (kerk) op zondag 17 november 1726 Woudsend met Melle Piebes. Melle, gezagvoerder, wonende Idskenhuizen.

3  Tiete Hylkes Hettinga Tromp, mr. scheepstimmerman en kerkvoogd, wonende Lekkum, is overleden op zaterdag 21 mei 1785 Lekkum, is begraven Lekkum.

Tiete trouwt (kerk) op zondag 13 juli 1732 Woudsend met Uilcke Hoytes. Uilcke is overleden op dinsdag 11 maart 1788.

4  Michiel Hylkes Tromp, scheepsbouwmeester, is overleden 1769 of 1770.

Michiel trouwt (kerk) op vrijdag 11 januari 1732 Woudsend met Beeuw Jelles Hollander.

5  Pals Hylkes Tromp, zeilmaker,grootschipper, grondeigenaar, wonende Woudsend, is overleden voor 1765.

Pals trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1734 Woudsend met Harmentje Geerts. Harmentje is overleden na 1765.

6  Johannes Hylkes.

7  Johannes Hylkes Tromp, scheepsbouwer, wonende Sloten, is overleden op woensdag 12 juni 1782 Sloten.

Johannes trouwt (kerk) op zondag 16 maart 1738 Woudsend met Beeuw Oebles. Beeuw is overleden op maandag 5 maart 1798 Sloten.

8  Tjitske Hylkes Tromp.

Tjitske trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1738 met Anne Baukes. Anne, gezagvoerder der koopvaardij, wonende Gaastmeer en Woudsend.

9  Age Hylkes Tromp, zie 108.

10  Geertje Hylkes.

218  Feitse Jans.

Feitse trouwt (kerk) op zondag 17 november 1715 Woudsend met de hoogstens 24-jarige

219  Griet Lyckles is geboren tussen 1690 en 1695.

Van Feitse en Griet zijn vijf kinderen bekend:

1  Jancke Feitses.

2  Jan Feitses.

3  Jancke Feitses Bakker, zie 109.

4  Lyckle Feitses Bakker, wonende Sneek.

Lyckle was gehuwd met Utske Jetses.

5  Jan Feitses.

220  Wytse Martens.

Wytse trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1723 Heeg met

221  Eelck Hendriks.

Eelck trouwt op zondag 14 augustus 1712, trouwt (kerk) Heeg (1) met de ongeveer 22-jarige Meyt Jentses. Meyt is geboren rond 1690 Oudega (W), is overleden voor 1720. Meyt werd hoogstens 30 jaar.

Van Wytse en Eelck zijn twee kinderen bekend:

1  Marten Wytzes, zie 110.

2  Bauck Wytzes.

222  Feike Wytzes is geboren 1705 of 1706 Bolsward.

Feike trouwt (kerk) op zondag 7 oktober 1742 Heeg op hoogstens 36-jarige leeftijd (2) met Marie Lolkes.

Feike trouwt (kerk) op zondag 6 juni 1723 Heeg op hoogstens 17-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 35-jarige

223  Ytje Pytters is geboren 1687 of 1688, is overleden 1740 of 1741. Ytje werd hoogstens 54 jaar.

Van Feike en Ytje zijn vier kinderen bekend:

1  Riemke Feikes.

2  Lieuwke Feikes, zie 111.

3  Sietske Feikes.

4  Luitske Feikes.

224  Petrus Couperus, predikant, wonende Warga, is geboren in 1657 Idaard, is overleden op woensdag 27 april 1735 Warga. Petrus werd 78 jaar.

Petrus gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 4 juli 1685 Leeuwarden, trouwt (kerk) in juli 1685 op 28-jarige leeftijd met

225  Gerarda Hendricus Steindam is afkomstig uit Leeuwarden.

Van Petrus en Gerarda is een kind bekend:

1  Abraham Petruszn Couperus is geboren op donderdag 27 februari 1698 Warga, zie 112.

228  Bauke Reijns, boer, administrerend kerkvoogd, ontvanger en dorprechter, wonende Parrega, is overleden op vrijdag 20 november 1761 Parrega.

Bauke trouwt (kerk) op zondag 26 mei 1715 Parrega met

229  Wybrich Romkes.

Van Bauke en Wybrich zijn vier kinderen bekend:

1  Tietje Baukes ook genaamd Tytje, wonende Parrega, is overleden tussen woensdag 7 april en december 1751 Hieslum.

Tietje trouwt (kerk) op zondag 7 december 1738 Schraard met de ongeveer 29-jarige Sjouke Gatzes ook genaamd Sioucke, zoon van Gatze Doeckles en Bauck Siouckes. Sjouke, boer, ontvanger en dorprechter, wonende Workum, Schraard en Hieslum, is geboren rond 1709, is overleden voor dinsdag 1 december 1761 Hieslum. Sjouke werd hoogstens 52 jaar.

Sjouke was eerder gehuwd (1) met Ybeltje Baukes.<127,128>

2  Romcke Baukes.

3  Reijn Baukes is geboren op donderdag 6 juni 1720 Hieslum, zie 114.

4  Romcke Baukes is geboren op woensdag 25 oktober 1724.

230  Eelke Ockes ook genaamd Eeltie Ockes, huisman, dorpsrechter en ontvanger, wonende Wolsum, is geboren rond 1691 en afkomstig uit, is overleden op dinsdag 12 april 1763 Wolsum. Eelke werd ongeveer 72 jaar.

Eelke trouwt (kerk) op zaterdag 27 mei 1713 Pingjum-Zurich op ongeveer 22-jarige leeftijd met

231  Grietie Johannes Bangma, wonende Pingjum, is afkomstig uit Pingjum.

Van Eelke en Grietie zijn vijf kinderen bekend:

1  Lolcke Eelckes.

2  Lolcke Eelckes.

3  Gerbrigh Eelkes Bangma, zie 115.

4  Okke Eelkes Bangma ook genaamd Ocke Eeltjes, wonende Wolsum en Tjerkwerd, is geboren op maandag 6 januari 1716 Wolsum, is overleden op dinsdag 20 januari 1778 Tjerkwerd. Okke werd 62 jaar en 14 dagen.

Okke trouwt (kerk) op zondag 1 oktober 1741 Westhem-Wolsum op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Swobke Tjalkes ook genaamd Swobkje Tjalkes, dochter van Tjalcke Piers en Geertje Jouws. Swobke, wonende Dedgum en Tjerkwerd, is afkomstig uit Dedgum, is gedoopt op donderdag 25 december 1710 Parrega, is overleden op vrijdag 10 april 1795 Tjerkwerd, is begraven Tjerkwerd. Swobke werd 84 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

5  Johannes Eelckes Bangma ook genaamd Johannes Eelkes, dorpsrechter, wonende Wolsum, is geboren op zaterdag 26 december 1716 Wolsum, is overleden op zondag 23 november 1783 Wolsum. Johannes werd 66 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Johannes trouwt (kerk) op zondag 1 oktober 1741 Wolsum op 24-jarige leeftijd met Antie Haijes Tuinhout ook genaamd Antje Haies, dochter van Ds Hajo Tuijnhout en Sijtske Wijbes Bruijnsma. Antie is afkomstig uit Nijland.

232  Jan Doekes is geboren in 1650, is overleden Oosterend.

Jan was gehuwd met

233  Meinou Jans is overleden voor vrijdag 29 juni 1708 Oosterend.

Meinou was later gehuwd (2) met Hette Douwes.

Van Jan en Meinou zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Jansen Dokkum, zie 116.

2  Doeke Jans.

3  Joucke Jans, wonende Tirns en Sandfirden.

234  Jelle.

235  N.N..

Van Jelle en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Haebeltje Jelles, zie 117.

2  Trijntje Jelles is overleden op maandag 9 mei 1774 Kimswerd.

Trijntje was gehuwd met Age Jelles. Age, wonende Kimswerd.

240  N.N..

241  N.N..

Van N en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Hendrik Jarichs, zie 120.

242  Claes Jenties ook genaamd Klaas Jentjes, wonende Sexbierum, is afkomstig uit Sexbierum.

Claes trouwt (kerk) op zondag 20 juli 1704 Sexbierum (2) met Gertie Teeklis ook genaamd Geertje Teekeles.

Claes trouwt (kerk) op donderdag 17 december 1693 Sexbierum (1) met

243  Namk Jurjens ook genaamd Namke Jurjens, wonende Sexbierum, is afkomstig uit Sint Jacobiparochie.

Van Claes en Namk zijn vijf kinderen bekend:

1  Lijsbet Clases is afkomstig uit Minnertsga, zie 121.

2  Jurjen Klases.

3  Jurien Klases ook genaamd Jurjen Klases.

4  Foeke Klases.

5  Teekle Klases is geboren Sexbierum.

244  Auke Heeres.

245  N.N..

Van Auke en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Evert Aukes, zie 122.

248  Wijbe Douwes, huisman, wonende Ferwoude, is overleden voor donderdag 28 maart 1709 Ferwoude.

Wijbe was gehuwd met

249  Claaske Uylkes ook genaamd Claesje Uylkes, wonende Ferwoude, is overleden Ferwoude.

Van Wijbe en Claaske zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntje Wijbes is geboren in 1683.

2  Uilcke Wijbes is geboren in 1687, is overleden voor woensdag 11 mei 1712. Uilcke werd hoogstens 25 jaar.

3  Jarigh Wijbes, wonende Ferwoude, is geboren in 1691.

Jarigh was gehuwd met Rigst Broers ook genaamd Rikstje Broers. Rigst, wonende Ferwoude, is overleden na 1749.

4  Douwe Wijbes is geboren in 1694, zie 124.

5  Auck Wijbes is geboren in 1697.

6  Sijbren Wijbes is geboren in 1699, is overleden voor zondag 8 mei 1712. Sijbren werd hoogstens 13 jaar.

7  Jisk Wijbes is geboren in 1702.

250  Johannes Feddes, boer, wonende Parrega, is overleden rond 1700 Parrega.

Johannes was eerder gehuwd (1) met .. Jelles ?. .., wonende Parrega, is overleden in 1694 Parrega.

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 1 maart 1696 Greonterp (2) met

251  Ymck Durcks ook genaamd Iemkje Dirks is overleden voor vrijdag 21 februari 1721 Gaast.

Ymck was later gehuwd (2) met Foppe Wijtses ook genaamd Foppe Wietses. Foppe, wonende Parrega en Gaast.

Van Foppe en Ymck is een kind bekend.<129>

Van Johannes en Ymck zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Johannes, zie 125.

2  Fedde Johannes, wonende Gaast.

Fedde trouwt (kerk) op woensdag 8 maart 1719 Gaast met Mari Dirks. Mari, wonende Gaast.

Generatie IX

258  Doede.

259  N.N..

Van Doede en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Tets Doedes, wonende Pingjum.

Tets was gehuwd met Rienck Feijckes. Rienck, wonende Pingjum, is overleden voor dinsdag 30 april 1675.

2  Juw Doedes.

3  Trijn Doedes, zie 129.

4  Royts Doedes, wonende Makkum en Exmorra, is afkomstig uit Makkum, is overleden voor dinsdag 30 april 1675 Exmorra.

Royts trouwt (kerk) op donderdag 9 augustus 1657 Makkum (1) met Douwe Reijns. Douwe is afkomstig uit Makkum. Royts gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 28 maart 1662 Makkum (2) met Baucke Piers. Baucke, diaken herv. gem. Exmorra-Allingawier, wonende Exmorra, is afkomstig uit Wolsum, is overleden voor dinsdag 31 maart 1682 Dedgum, is begraven Exmorra.

Baucke was eerder gehuwd (1) met Foockel Foppedr.<130,131> Baucke was eerder gehuwd (2) met Meycke Sijtzedr.<132,133>

260  Hendrick Henricks Blanckema is overleden op vrijdag 26 februari 1655 Oosterend.

Hendrick was gehuwd met

261  Auck Takes is overleden op woensdag 29 september 1655 Oosterend.

Van Hendrick en Auck zijn zes kinderen bekend:

1  Heercke Hendricks Blanckema.

Heercke trouwt (kerk) op donderdag 8 oktober 1671 Oosterend met Sibbel Reijlofs.

2  Hijlck Hendricks Blanckema.

Hijlck gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 13 maart 1664 Oosterend met Jacob Riurds. Jacob is afkomstig uit Sneek.

3  Kornelis Hendricks Blanckema.

Kornelis trouwt (kerk) op vrijdag 8 januari 1672 Oosterend met Antie Sijbes.

4  Grietje Hendricks Blanckema.

5  Teeke Hendrixzn Blanckema.

Teeke gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 3 maart 1661 Oosterend met Antie Piers. Antie is afkomstig uit Winsum.

6  Hendrik Hendrickx Blanckema is geboren tussen 1638 en 1640 Oosterend, zie 130.

262  Sybe Wytzes.

Sybe trouwt (kerk) in augustus 1629 Oosterend met

263  Id Hotses, wonende Oosterend, is overleden in december 1641 Oosterend.

Van Sybe en Id is een kind bekend:

1  Pitrick Sijbes, zie 131.

300  Douwe Reins, wonende Sandfirden.

Van Douwe en een onbekende vrouw is een kind bekend.<134>

Douwe was gehuwd (2) met

301  Antje Gatses.

Van Douwe en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Gatse Douwes, zie 150.

2  Upcke Douwes, wonende Nijhuizum en onder Allingawier.

Upcke was gehuwd met Frouck Reins Bonnema ook genaamd Frouck Reins, dochter van Rein Sickes Bonnema en Gerbrigh Siouckes Nieuwland. Frouck is geboren in 1656.

318  Birde Hommes.

Birde was gehuwd met

319  Uylk Sieuwes.

Van Birde en Uylk is een kind bekend:

1  Trijn Birdes Buma, zie 159.

328  Douwe Freerks is afkomstig uit Wolsum.

329  N.N..

Van Douwe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Holcke Douwes is afkomstig uit Wolsum, zie 164.

330  Jan Lammerts is overleden voor woensdag 31 maart 1677 Bolsward.

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 28 juni 1647 Bolsward met

331  Rixt Jans is overleden voor woensdag 31 maart 1677 Bolsward.

Van Jan en Rixt zijn zes kinderen bekend:

1  Ocke Jans, slager te Bolsward.

2  Oene Jans.

3  Timmeltie Jans is afkomstig uit Bolsward, zie 165.

4  Dieuke Jans, wonende Bolsward.

Dieuke trouwt op donderdag 3 maart 1695 Bolsward met Ocke Anderijs. Ocke, wonende Workum.

5  Jan Jans(en), bakker, wonende Bolsward, is geboren in 1656.

6  Lammert Jans(en), slager, wonende Bolsward, is geboren in 1659 Bolsward, is overleden voor maandag 13 juli 1693 Bolsward. Lammert werd hoogstens 34 jaar.

Lammert was gehuwd (1) met Acke Dirx, dochter van Dirck Jansen en Attie Johannes. Acke, wonende Bolsward, is overleden voor donderdag 22 januari 1682 Bolsward. Lammert trouwt rond 1682 op ongeveer 23-jarige leeftijd (2) met Jansen Douwes. Lammert trouwt op zondag 7 oktober 1685 op 26-jarige leeftijd (3) met Antie Willems, dochter van Willem Claeses. Antie, wonende Bolsward.

Antie was later gehuwd (2) met Sibren Sickes.<135>

332  Thomas Jelles, wonende Sandfirden, is overleden voor zaterdag 27 november 1683.

Thomas was gehuwd met

333  Doutien Sybrens is overleden rond 1685.

Van Thomas en Doutien zijn drie kinderen bekend:

1  Mettie Thomas, wonende De Broek.

2  Acke Thomas.

3  Jelle Thomas is geboren rond 1670, zie 166.

334  Roemert Pieckes ook genaamd Rommert, wonende Oudega, is afkomstig uit Kornwerd, is overleden voor woensdag 26 januari 1695.

Roemert trouwt (kerk) op donderdag 24 mei 1668 Kornwerd met de ongeveer 23-jarige

335  Marij Jetses, wonende Witmarsum en Oudega, is geboren rond 1645 en afkomstig uit Witmarsum, is overleden voor woensdag 26 januari 1695 Oudega. Marij werd hoogstens 50 jaar.

Marij was later gehuwd (2) met Gatse Lollis, zoon van Lolle Gatses (914) en Haebel Watsesdr. (915). Gatse, wonende Wolsum, is geboren in 1656.

Gatse was eerder gehuwd (1) met Taetske Bauckes.

Van Roemert en Marij zijn drie kinderen bekend:

1  Grietie Rommerts.

2  Piecke Rommerts, wonende Oudega en Tjerkwerd, is overleden voor maandag 11 oktober 1706 Tjerkwerd.

Piecke was gehuwd met Trijntje Harmens.

Trijntje was later gehuwd (2) met Jacob Watses.

3  Attie Rommerts is geboren rond 1669, zie 167.

340  Evert Riencks, boer, wonende Poppingawier.

Evert trouwt (kerk) op vrijdag 29 november 1652 Irnsum met

341  Trijntje Jans.

Van Evert en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Everts, dorpsvolmacht Poppingawier.

Jan was gehuwd met N.N..

2  Bijcke Everts, wonende GoŽnga.

Bijcke trouwt in 1684 met Gerryt Anskes.

3  Maicke Everts ook genaamd Maaike Everts is overleden Wijtgaard.

Maicke trouwt op zondag 7 juni 1676 Gerecht Rauwerderhem met Douwe Meinerts. Douwe, boer, wonende Oosterwierum en Poppingawier, is overleden Wijtgaard.

4  Jacob Everts, schoenmaker, wonende IJlst, is overleden voor 1743.

Jacob trouwt (kerk) op donderdag 27 februari 1687 Poppingawier met Sioucke Hendriks. Sioucke is afkomstig uit Oosterend.

5  Jentje Everts is geboren in 1658 Marshorne o/Poppingawier, zie 170.

6  Albert Everts, wonende Roordahuizum, is geboren rond 1658 Poppingawier.

Albert trouwt (kerk) op donderdag 11 februari 1683 Poppingawier op ongeveer 25-jarige leeftijd met Henke Binzes ook genaamd Hinke Bienses.

342  Gerben Sjoerds.

Gerben was gehuwd met

343  Claeske Jelles.

Van Gerben en Claeske is een kind bekend:

1  Elbrich Gerbens is geboren Sijbrandaburen, zie 171.

352  Jelte Hinnes, ontvanger en diaken, wonende Baard en Itens, is overleden na 1698 Itens.

Jelte trouwt (kerk) op donderdag 15 januari 1688 Itens (2) met Dieuwke Iedes. Dieuwke is afkomstig uit Oosterend, is overleden rond 1715 Deinum (?).

Dieuwke was later gehuwd (2) met Huig Franses.<136,137>

Jelte gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 13 mei 1677 Rauwerd, trouwt (kerk) op donderdag 27 mei 1677 Baard (1) met

353  Sybrich Ypes, wonende Akkrum en Oosterlittens, is afkomstig uit Akkrum, is overleden op dinsdag 17 april 1685 Itens.

Van Jelte en Sybrich zijn drie kinderen bekend:

1  Hinne Jeltes, zie 176.

2  Ype Jeltes.

3  Pijtter Jeltes, wonende Itens en Wommels.

Pijtter trouwt (kerk) op donderdag 20 september 1696 Itens met Hiske Jans, dochter van Jan Dirksens en Hiske Hanses.

354  Marten Pijtters, diaken, wonende Itens, is overleden in 1729 Itens.

Marten was gehuwd met

355  Antie Hollerus, wonende Itens, is overleden voor 1728.

Van Marten en Antie zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Martens, zie 177.

2  Knierke Martens.

3  Idske Martens.

Idske was gehuwd met Jouke Jans.

4  Petrus Martens is overleden op woensdag 17 december 1755.

356  Anthonius Petri Antonides, predikant, wonende Jutrijp en Britsum, is overleden in 1672 Britsum.

Anthonius trouwt (kerk) op donderdag 16 februari 1645 Heeg met

357  Jancke Tammeri Baerdt, wonende IJlst en Franeker.

Van Anthonius en Jancke zijn twee kinderen bekend:

1  Femke Antonides.

Femke was gehuwd met Gosling Jans. Gosling, schoolmeester, wonende Aalzum.

2  Ds. Petrus Antonides is geboren op zaterdag 4 augustus 1657 Britsum, zie 178.

358  Andries Pieters Verhoeck, koopman, winkelier in zijden en wollenlakens en bode van de Staten van Holland en West-Friesland, wonende Leeuwarden, is geboren rond 1635 Den Haag (?), is overleden tussen 1682 en vrijdag 15 oktober 1688 Leeuwarden. Andries werd hoogstens 53 jaar.

Andries trouwt op donderdag 24 april 1681, trouwt (kerk) op donderdag 12 november 1665 Leeuwarden op ongeveer 46-jarige leeftijd (2) met Judith de Charte.

Judith was eerder gehuwd (1) met Jan Thain Jenecot.

Andries gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 28 oktober 1665 Leeuwarden, trouwt (kerk) op donderdag 12 november 1665 Leeuwarden op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met

359  Jancke Willems Hoogeveen is overleden tussen dinsdag 12 december 1679 en donderdag 24 april 1681 Leeuwarden.

Jancke was eerder gehuwd (1) met Thain Jenecot.

Van Andries en Jancke zijn zeven kinderen bekend:

1  Pijtter Andries Verhoeck, apotheker, wonende Franeker.

2  Trijntie Andries Verhoeck, zie 179.

3  Anna Andries Verhoeck is overleden tussen donderdag 5 maart 1671 en vrijdag 31 maart 1673.

4  Auckien Andries Verhoeck is overleden na 1701.

Auckien gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 19 juli 1669 Leeuwarden, trouwt op donderdag 4 augustus 1689 Leeuwarden (1) met Sibrandus Hartius ook genaamd Sybrandus. Sibrandus, advocaat Hof van Friesland, is afkomstig uit Leeuwarden, is begraven op dinsdag 16 mei 1690 Leeuwarden. Auckien was gehuwd (2) met Petrus Piersma. Petrus, advocaat Hof van Friesland, is overleden na 1703.

5  Anna Andries Verhoeck is overleden na 1714.

Anna trouwt op woensdag 11 juli 1696 Dokkum met Bouritius Foy, zoon van Freerk Claeses Foy en Fettie Buwes. Bouritius, lid vroedschap, wonende Dokkum, is overleden na 1714.

6  Maria Andries Verhoeck is overleden na 1713.

Maria was gehuwd met Rienck Sijses Eijsinga. Rienck, oud burger luitenant (1696), vroedsman (1698) en gemeensman en burgemeester, is afkomstig uit Dokkum, is overleden na 1733.

7  Jancke Andries Verhoeck.

364  Oene Rintjes, huisman, wonende Midlum, is overleden rond 1691.

Oene was gehuwd met

365  Hiscke Andles.

Hiscke was eerder gehuwd (1) met Goycke Bouwes ook genaamd Buwes.

Van Goycke en Hiscke is een kind bekend.<138>

Van Oene en Hiscke is een kind bekend:

1  Rintje Oenes is geboren rond 1668 Midlum, zie 182.

366  Sjoerd Ansckes, wonende Oosterlittens, is overleden op vrijdag 11 maart 1718 Oosterlittens.

367  N.N..

Van Sjoerd en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Ansche Sjoerds, boer, wonende IJsbrechtum.

Ansche trouwt (kerk) op woensdag 12 mei 1700 Oosterlittens met Trijntje Rintjes. Trijntje, wonende Scharnegoutum.

2  Maycke Sjoerds (Syperda) is geboren op donderdag 26 november 1693 Oosterlittens, zie 183.

3  Rommert Sjoerds, boer, wonende Bozum, is geboren in 1698.

Rommert trouwt (kerk) op donderdag 17 februari 1695 Oosterlittens prenataal met Goitsche Hanses.

370  Heert Andries, wonende Winsum.

Heert trouwt (kerk) op donderdag 20 september 1663 Winsum met

371  Trijntje Hilles, wonende Arum.

Van Heert en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Janke Heerts.

2  Andries Heerts, wonende Winsum.

3  Sijtske Heerts, zie 185.

4  Andries Heerts.

5  Grytie Heerts.

6  Meyns Heerts.

7  Hille Heerts.

372  Marten Willems, bakker, wonende Oosterlittens, is overleden in 1711 Oosterlittens.

Marten was gehuwd met

373  Grietje Jochums is overleden in 1713 Oosterlittens.

Van Marten en Grietje is een kind bekend:

1  Willem Martens, zie 186.

374  Taeke Baukes Wartena, bakker, wonende Warga.

375  N.N..

Van Taeke en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Ruyrdtje Taekes, zie 187.

2  Dirk Taekezn Wartena, schoolmeester en dorpsrechter, wonende Oosterlittens, is geboren in 1685 Warga.

Dirk trouwt op zondag 21 april 1709, trouwt (kerk) Oosterlittens op 24-jarige leeftijd met Berber Douwes. Berber, wonende Weidum, is overleden in 1756 Oosterlittens.

376  Freerck Tjeerts Lantinga, schuitemaker, wonende Bolsward.

Freerck was gehuwd met

377  Trijntje Gerbens, wonende Bolsward.

Van Freerck en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerben Freeks Lantinga, koopman en vtoedsman, is geboren in 1663 Bolsward.

Gerben was gehuwd met Antje Gerrydts.

2  Tieerds Freecks Lantinga is gedoopt op maandag 19 oktober 1665 Bolsward, zie 188.

380  Jacob Steffens is geboren Baijum.

Jacob trouwt (kerk) op donderdag 12 mei 1667 Baijum met

381  Hijlck Ages.

Van Jacob en Hijlck zijn twee kinderen bekend:

1  Tiepk Jacobs is geboren Baijum.

2  Steffen Jacobs is geboren op dinsdag 11 mei 1688 Baijum, zie 190.

382  Sipke Sipkes, wonende Huins, is overleden in 1683 Winsum.

383  N.N..

Van Sipke en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Pijtter Sipkes.

2  Sipke Sipkes.

3  Feyk Sipkes, zie 191.

4  Sipke Sipkes.

388  Gerrit Symons, wonende Tjerkwerd, Parrega en Gaastmeer.

Gerrit was gehuwd met

389  Dieuke Paulus, wonende Parrega.

Van Gerrit en Dieuke zijn drie kinderen bekend:

1  Paulus Gerrits.

2  Dirk Gerrijts, diaken, wonende Gaastmeer.

3  Simen Gerrijts, zie 194.

392  Sijck Piers, huisman, wonende Abbega.

393  N.N..

Van Sijck en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Pier Sijcks Attema is geboren rond 1645 Abbega (?), zie 196.

416  Anske Heeres Schotanus, scheepstimmerman, is overleden op woensdag 13 oktober 1694 Sloten.

Anske trouwt op donderdag 26 augustus 1694 (1) met Doettien Philippus. Doettien is geboren Harlingen, is overleden op donderdag 21 april 1701 Sloten.

Doettien was eerder gehuwd (1) met Casper Caspers.<139,140>

Anske was later gehuwd (3) met Doettien Philippus.

Doettien was eerder gehuwd (1) met Casper Caspers.

Anske trouwt (kerk) in november 1678 Hulst (2) met

417  Janneke Quintus is overleden op zondag 15 november 1693 Sloten.

Van Anske en Janneke is een kind bekend:

1  Nolle Anskes is geboren Sloten, zie 208.

418  Johannes Johannes Wijngaard, schoolmeester, wonende Sloten, is overleden op zaterdag 19 mei 1696 Sloten.

Johannes was gehuwd met

419  Geertje Claes is overleden op vrijdag 14 december 1691 Sloten.

Van Johannes en Geertje is een kind bekend:

1  Geertje Johannes, zie 209.

432  Michiel Ages, scheepsbouwer, is geboren rond 1645, is overleden op maandag 16 april 1691 Woudsend. Michiel werd ongeveer 46 jaar.

Michiel was gehuwd met

433  Yns Palses is overleden voor 1693.

Van Michiel en Yns zijn drie kinderen bekend:

1  Palts Michiels.

Palts trouwt (kerk) op donderdag 14 februari 1692 Woudsend met Trijntje Pytters.

2  Hylcke Michiels Tromp, zie 216.

3  Age Michiels is overleden voor woensdag 15 april 1693.

434  Tiete Waltes (2) van Hettinga is overleden op zaterdag 4 mei 1680 Teroele.

Tiete trouwt (kerk) op donderdag 17 augustus 1656 met de ongeveer 34-jarige

435  Tjitske Jellisdr, wonende Oudehaske, is geboren rond 1622 Oudehaske, is overleden in 1707 Boornzwaag. Tjitske werd ongeveer 85 jaar.

Van Tiete en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

1  Geertie van Hettinga.

2  Inske van Hettinga is geboren Langweer.

Inske trouwt (kerk) op donderdag 16 december 1694 met Meye Sijnes. Meye is afkomstig uit Langweer.

3  Wytske Tytes van Hettinga is geboren tussen 1675 en 1680 Teroele, zie 217.

438  Lykle Sytses is geboren rond 1650, is overleden voor 1719. Lykle werd hoogstens 69 jaar.

Lykle was gehuwd met

439  Lisk Hessels is overleden na 1720.

Van Lykle en Lisk is een kind bekend:

1  Griet Lyckles is geboren tussen 1690 en 1695, zie 219.

442  Hendrik Aukes is geboren rond 1650 en afkomstig uit Heeg, is overleden na 1698. Hendrik werd minstens 48 jaar.

Hendrik trouwt (kerk) op donderdag 16 oktober 1681 Heeg op ongeveer 31-jarige leeftijd met

443  Bauck Lolkes is afkomstig uit Oosthem.

Van Hendrik en Bauck is een kind bekend:

1  Eelck Hendriks, zie 221.

444  Wytze Sytses is geboren tussen 1670 en 1680, is overleden tussen 1719 en 1722 Bolsward. Wytze werd hoogstens 52 jaar.

Wytze trouwt (kerk) op donderdag 25 juni 1699 Bolsward op hoogstens 28-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige

445  Lieuwkje Pytters is geboren tussen 1670 en 1680 Tjerkwerd, is overleden na 1749. Lieuwkje werd ongeveer 79 jaar.

Van Wytze en Lieuwkje is een kind bekend:

1  Feike Wytzes is geboren 1705 of 1706 Bolsward, zie 222.

446  Pytter Feikes is geboren rond 1650, is overleden na 1719. Pytter werd minstens 69 jaar.

Pytter trouwt voor 1676 op hoogstens 26-jarige leeftijd met de hoogstens 26-jarige

447  Atje Attes is geboren rond 1650, is overleden voor donderdag 10 juni 1688. Atje werd hoogstens 38 jaar.

Van Pytter en Atje is een kind bekend:

1  Ytje Pytters is geboren 1687 of 1688, zie 223.

448  Theodorus Johannes Couperus, dominee, is overleden in 1684 Warga.

Theodorus was gehuwd met

449  Geertje Clases is overleden op maandag 2 januari 1679.

Van Theodorus en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes Couperus is geboren rond 1648 Idaard.

2  Maria Couperus is geboren rond 1650 Idaard.

3  Lucas Couperus is geboren rond 1650 Idaard.

4  Petrus Couperus is geboren in 1657 Idaard, zie 224.

5  Abraham Couperus is geboren in 1662 Idaard.

450  Dr.Henricus Theodoruszn Steindam, advocaat Hof van Friesland.

Dr.Henricus was gehuwd met

451  Geeske Gerritsdr Duyff.

Van Dr.Henricus en Geeske zijn drie kinderen bekend:

1  Gerarda Hendricus Steindam is afkomstig uit Leeuwarden, zie 225.

2  Geertruit Steindam.

3  Geertruyt Steyndam ook genaamd Geertruid Steindam.

Geertruyt trouwt (kerk) op donderdag 19 januari 1696 Leeuwarden met Dirck Gatsonides. Dirck, meester bakker, wonende Leeuwarden.

456  Reijn Baukes, boer en ontvanger, wonende Parrega, is geboren rond 1658, is overleden in 1730 Parrega. Reijn werd ongeveer 72 jaar.

Reijn trouwt in 1709 op ongeveer 51-jarige leeftijd (2) met Trijntje Romkes, dochter van Romcke Rienx (458) en Aeltie Wybes (459).

Van Reijn en Trijntje zijn zeven kinderen bekend.<141..147>

Reijn trouwt (kerk) op donderdag 13 februari 1687 op ongeveer 29-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige

457  Titie Lollis is geboren in 1668, is overleden voor zaterdag 30 maart 1709 Parrega. Titie werd hoogstens 41 jaar.

Van Reijn en Titie zijn acht kinderen bekend:

1  Bauke Reijns, zie 228.

2  Tjitske Reijns is overleden voor 1709.

3  Haebel Reijns, wonende Warns en Mirns-Bakhuizen, is overleden rond 1780 Warns-Bakhuizen.

Haebel trouwt (kerk) op zondag 24 februari 1715 Warns (1) met Gerrit Jans. Gerrit, wonende Warns en Nijhuizum, is afkomstig uit Warns. Haebel trouwt (kerk) op zondag 21 september 1738 Warns (2) met Sibolt Ykes. Sibolt, wonende Warns, is afkomstig uit Nijega.

4  Sipke Reijns is overleden voor 1709.

5  Taetje Reijns ook genaamd Taetie, Teetske Reins en Tetje Reins, wonende Hieslum en onder Allingawier, is overleden rond 1765 onder Allingawier.

Taetje trouwt (kerk) op zondag 7 maart 1717 Parrega met Jetse Douwes. Jetse, diaken, wonende Hieslum en onder Allingawier, is overleden voor vrijdag 14 juli 1747.

6  Beertie Reijns ook genaamd Berendje Reins, wonende Wons, is overleden voor zondag 9 december 1731.

Beertie trouwt (kerk) op dinsdag 14 april 1722 Engwier met Marten Rienks ook genaamd Marten Rienx, zoon van Rients Martens en Meynertie Meynerts. Marten, boer, wonende Wons.

Marten was later gehuwd (2) met Yttje Jelles.<148,149>

7  Lolle Reijns.

8  Bauke Reijns is geboren op zondag 26 september 1688, is overleden voor donderdag 10 november 1689. Bauke werd hoogstens 1 jaar, 1 maand en 15 dagen.

458  Romcke Rienx ook genaamd Romke Rienks, wonende Hieslum, is overleden in 1728 Hieslum.

Romcke was gehuwd met

459  Aeltie Wybes is overleden voor vrijdag 17 oktober 1727 Hieslum.

Aeltie was later gehuwd (2) met Pier Johannes.

Van Pier en Aeltie zijn drie kinderen bekend.<150..152>

Van Romcke en Aeltie zijn vijf kinderen bekend:

1  Wybrich Romkes, zie 229.

2  Feddrick Romkes.

3  Trijntje Romkes.

Trijntje trouwt in 1709 met de ongeveer 51-jarige Reijn Baukes, zie 456.

4  Itje Romkes, wonende Parrega.

Itje trouwt (kerk) op donderdag 24 mei 1708 Parrega met Douwe Sijbrens. Douwe, wonende Parrega, is overleden in 1733 Parrega.

5  Eelck Romkes is overleden op zaterdag 27 januari 1770.

Eelck trouwt (kerk) op maandag 18 april 1718 Hemelum met Roucke Oeges. Roucke, wonende Teroele.

460  Okke Eelckes, boer en gebruiker plaats nr. 24. te Scharnegoutum, wonende Scharnegoutum.

Okke was gehuwd met

461  Gerbrich Tjepkes is geboren in 1670.

Van Okke en Gerbrich zijn twee kinderen bekend:

1  Tjepke Ockes (Okkema), boer, wonende GoŽnga, is afkomstig uit Britswerd.

Tjepke gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 14 oktober 1725 Britswerd met Popkjen Harmens, dochter van Harmen Tjepkes en Sibbel Rinties. Popkjen, wonende GoŽnga, is afkomstig uit Scharnegoutum.

Popkjen was later gehuwd (2) met Rintje Fockes.<153>

2  Eelke Ockes is geboren rond 1691 en afkomstig uit, zie 230.

462  Johannes Douwes Bangma, wonende Pingjum en Tjerkwerd, is geboren in 1636 Pingjum, is overleden in 1718 Pingjum. Johannes werd 82 jaar.

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 12 juni 1670 Pingjum op 34-jarige leeftijd (1) met ?Antie Imptis, dochter van Impte Jans en N.N Aenes. ?Antie is afkomstig uit Pingjum.

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 1 juni 1684 Pingjum op 48-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige

463  Jiesck Lolckes ook genaamd Ieskje Lolkes is geboren in 1661 en afkomstig uit Witmarsum, is overleden in 1724 Lollum. Jiesck werd 63 jaar.

Van Johannes en Jiesck zijn vier kinderen bekend:

1  Grietie Johannes Bangma is afkomstig uit Pingjum, zie 231.

2  Douwe Johannes Bangma, wonende Pingjum en Engwier.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 5 december 1717 Pingjum met de 21-jarige Grietje Claases, dochter van Claes Pabes en Trijntje Heijns. Grietje, wonende Pingjum, is geboren in 1696 Pingjum.

3  Lijsbet Johannes is overleden in 1734 Tjerkwerd.

4  Ymte Johannis Bangma ook genaamd Iemte Johannes, wonende Lollum, Tjerkwerd en Scharnegoutum, is geboren Tjerkwerd, is overleden voor 1764 Scharnegoutum.

Ymte trouwt (kerk) op zondag 10 maart 1726 Tjerkwerd met Tijedske Harmens ook genaamd Tjitske Harmens, dochter van Harmen Tjepkes en Sibbel Rinties. Tijedske is afkomstig uit Scharnegoutum, is overleden Scharnegoutum.

464  Doeke Jans is geboren Bozum.

Doeke trouwt op vrijdag 24 februari 1645 Grouw met

465  Geert Tjallings is geboren Grouw.

Van Doeke en Geert zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Doekes, dorprechter, wonende Scharnegoutum.

Pieter trouwt op donderdag 5 oktober 1673 Scharnegoutum (1) met Minck Obbes Wybema. Pieter trouwt op zaterdag 2 november 1675 Scharnegoutum (2) met Antie Franses Heeringa, dochter van Frans Gosses Heringa en Sibbeltie Bonnes Lycklema.

Antie was eerder gehuwd (1) met Sibble Idses Rheenstra.<154,155>

2  Jan Doekes is geboren in 1650, zie 232.

466  Jan Walings.

Jan was gehuwd met

467  Aef Feddes.

Van Jan en Aef is een kind bekend:

1  Meinou Jans, zie 233.

498  Uylke Clases.

Uylke was gehuwd met

499  Auck Clases.

Van Uylke en Auck zijn twee kinderen bekend:

1  Eelk Hijlkes.

Eelk was gehuwd met Claas Jarigs, zoon van N.N. Jarigs.

2  Claaske Uylkes, zie 249.

502  N.N. Durcks.

503  N.N..

Van N en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Ymck Durcks, zie 251.

Generatie X

522  Take.

523  N.N..

Van Take en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Auck Takes, zie 261.

656  Freerk.

657  N.N..

Van Freerk en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Douwe Freerks is afkomstig uit Wolsum, zie 328.

2  Bote Freerks.

3  Sijbren Freerks is afkomstig uit Wolsum.

Sijbren was gehuwd met Neeltje Sijbrens.

664  Jelle.

665  N.N..

Van Jelle en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Sieck Jelles, wonende Sandfirden, is overleden voor zaterdag 27 november 1683.

Sieck was gehuwd met N.N..

2  Lolck Jelles, wonende Abbega.

Lolck trouwt voor zondag 18 mei 1659 met de hoogstens 37-jarige Pier Yskes, zoon van Yske Agges en Corneliske Joachims. Pier, huisman en kerkvoogd, wonende Abbega, is geboren rond 1622, is overleden voor 1698. Pier werd hoogstens 76 jaar.

Pier was eerder gehuwd (1) met Ulck Douwesdr..

3  Thomas Jelles, zie 332.

670  Jetse Lasesz, wonende Sandfirderrijp en Witmarsum, is overleden voor woensdag 18 april 1668 Witmarsum.

Jetse was gehuwd met

671  Attie Sybedr is overleden voor woensdag 18 april 1668.

Van Jetse en Attie zijn vier kinderen bekend:

1  Marij Jetses is geboren rond 1645 en afkomstig uit Witmarsum, zie 335.

2  Watse Jetzes is geboren rond 1647.

3  Schelte Jetzes is geboren rond 1649.

4  Laas Jetzes, boer, wonende Schraard, is geboren rond 1652, is overleden op donderdag 7 februari 1726 Schraard. Laas werd ongeveer 74 jaar.

Laas trouwt op woensdag 9 mei 1685 op ongeveer 33-jarige leeftijd met Eelck Jans, dochter van Jan. Eelck, wonende Tjerkwerd, is overleden in 1727 Tjerkwerd.

680  Rienck Jenckens, boer en dorpsontvanger, wonende Irnsum, is overleden in 1670 Irnsum.

Rienck was gehuwd met

681  Mayke Alberts.

Van Rienck en Mayke is een kind bekend:

1  Evert Riencks, zie 340.

682  Jan Jacobs.

Jan was gehuwd met

683  Bycke Byckes ook genaamd Bieke Biekes.

Van Jan en Bycke is een kind bekend:

1  Trijntje Jans, zie 341.

704  Henne Jeltes, wonende Lutkewierum en Oosterend.

Henne gaat in ondertrouw (kerk) Itens, trouwt op zondag 8 mei 1633 met

705  Neeltje Martens, wonende IJsbrechtum.

Van Henne en Neeltje is een kind bekend:

1  Jelte Hinnes, zie 352.

708  Pijtter Martens?.

709  N.N..

Van Pijtter en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Marten Pijtters, zie 354.

2  Metje Pijtters.

Metje trouwt (kerk) op donderdag 25 september 1681 Itens met Anne Jelmers.

710  Hollerus Feikes, ouderling, wonende Bolsward en Itens.

Hollerus trouwt (kerk) op donderdag 4 maart 1655 Bolsward met

711  Doedtie Gosses Heringa, wonende Bolsward, is overleden in januari 1693 Itens.

Van Hollerus en Doedtie zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Hollerus.

2  Grietje Hollerus.

3  Grietje Hollerus.

4  Feike Hollerus is overleden op woensdag 2 juli 1721 Itens.

5  Antie Hollerus, zie 355.

714  Tammerus Gerardi Poutsma, predikant, is overleden op zondag 17 juli 1644 IJlst.

Tammerus trouwt (kerk) op donderdag 16 oktober 1603 Joure met de 23-jarige

715  Eelkien Sybrandtdr. Baerdt, wonende IJlst, is geboren in 1580 Joure, is overleden voor 1653. Eelkien werd hoogstens 73 jaar.

Van Tammerus en Eelkien is een kind bekend:

1  Jancke Tammeri Baerdt, zie 357.

716  Pieter Verhoeck, koopman, winkelier zijden en wollen lakens en bode van de Staten van Holland en West-Friesland.

Pieter was gehuwd met

717  Anna van Nes.

Van Pieter en Anna is een kind bekend:

1  Andries Pieters Verhoeck is geboren rond 1635 Den Haag (?), zie 358.

718  Willem Hijlckes Hoogeveen, brouwersgezel, lakenkoper en ontvanger der boelgoederen, wonende Leeuwarden, is geboren rond 1622 Kollum, is begraven op donderdag 11 november 1688 Leeuwarden. Willem werd ongeveer 66 jaar.

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 29 augustus 1674 Leeuwarden, trouwt (kerk) op donderdag 6 september 1674 Leeuwarden op ongeveer 52-jarige leeftijd (2) met Annegjen Otten van der Wijngaerdt ook genaamd Annetie, dochter van Otto Jansen van der Wijngaerdt. Annegjen is overleden tussen 1675 en 1681.

Annegjen was eerder gehuwd (1) met Joannes Wemerus.<156>

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 3 december 1682 Leeuwarden, trouwt op donderdag 7 januari 1683 Leeuwarden op ongeveer 61-jarige leeftijd (3) met Brechtje Gaeles.

Willem trouwt op zondag 11 mei 1642 Leeuwarden op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met

719  Trijntje Sijdses is afkomstig uit Leeuwarden, is begraven op zaterdag 4 februari 1668 Leeuwarden.

Van Willem en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Jancke Willems Hoogeveen, zie 359.

2  Saapke Willems Hoogeveen is overleden voor zondag 20 december 1699.

Saapke gaat in ondertrouw op donderdag 23 augustus 1674 Leeuwarden met Nicolaus Bavius. Nicolaus, secretaris van Dantumadeel en bijzitter van Ferweradeel, is afkomstig uit Gem. Dantumadeel.

3  Rinske Willems Hoogeveen is overleden na dinsdag 1 maart 1701.

Rinske was gehuwd met Wijbrandus Heems, zoon van N.N. Heems en Koene N... Wijbrandus, deurwaarder bij het Hof van Friesland, wonende Leeuwarden, is overleden voor zaterdag 11 april 1682, is begraven op vrijdag 1 februari 1692 Leeuwarden.

Wijbrandus was eerder gehuwd (1) met Apolonia Raepsvelt.<157,158>

732  Anscke Sjoerds Siperda, boer, is overleden rond 1717 Oosterlittens.

Anscke was gehuwd met

733  Maeicke Jelgers.

Van Anscke en Maeicke is een kind bekend:

1  Sjoerd Ansckes, zie 366.

752  Tyaerdt Freercx.

Tyaerdt was gehuwd met

753  Pietrick Pyters.

Van Tyaerdt en Pietrick is een kind bekend:

1  Freerck Tjeerts Lantinga, zie 376.

832  Heere Nolles, schipper en burgemeester, wonende Sloten, is geboren in 1618 Wijckela (?), is overleden op donderdag 19 augustus 1666. Heere werd 48 jaar.

Heere was eerder gehuwd (1) met Hiltie Molles, dochter van Molle Molles en Cornelis Reijntjesdr.. Hiltie is geboren in 1618 Sloten, is overleden op donderdag 28 oktober 1683. Hiltie werd 65 jaar.

Hiltie was eerder gehuwd (1) met Ede Siercks.<159> Hiltie was later gehuwd (3) met Keimpe Hiddes.<160..162>

Heere gaat in ondertrouw op donderdag 17 december 1643 Leeuwarden, trouwt (kerk) op donderdag 8 januari 1643 Sloten op 25-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige

833  Aaltje Bernardus Schotanus is geboren op vrijdag 19 mei 1623 Britswerd, is overleden op dinsdag 25 juli 1662 Sloten. Aaltje werd 39 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Heere en Aaltje zijn elf kinderen bekend:

1  Nolle Heeres is overleden voor donderdag 24 oktober 1658 Sloten.

2  Bernardus Heeres is overleden op maandag 15 oktober 1646 Sloten.

3  Bernardus Heeres is overleden op maandag 29 april 1647 Sloten.

4  Hylck Heeres is overleden op vrijdag 30 oktober 1648 Sloten.

5  Bernardus Heeres is overleden op dinsdag 23 augustus 1650 Sloten.

6  Bernardus Heeres is overleden op woensdag 3 april 1652 Sloten.

7  Bernardus Heeres Schotanus, medicus en chirurgijn, wonende Sloten en Balk, is overleden in 1689 Balk.

Bernardus trouwt (kerk) op donderdag 30 april 1676 Wijckel (1) met Gatske Sjoukes. Gatske, wonende Wijckel, is overleden in 1688 Balk. Bernardus trouwt in 1689 Balk (2) met Catharina Vorstius.

8  Anske Heeres Schotanus, zie 416.

9  Hylck Heeres is overleden op maandag 11 juni 1657 Sloten.

10  Nolle Heeres is overleden op donderdag 21 november 1658 Sloten.

11  Hylck Heeres is overleden op maandag 18 juli 1661 Sloten.

864  Age Michiels.

Age was gehuwd met

865  Yd Douwes.

Van Age en Yd zijn vier kinderen bekend:

1  Douwe Ages, wonende Woudsend.

Douwe was gehuwd met Yd Solkes.

2  Rintje Ages is overleden voor zondag 7 februari 1683.

Rintje was gehuwd met Gatske Auckes.

3  Michiel Ages is geboren rond 1645, zie 432.

4  Minne Ages, bakker, is geboren rond 1645, is overleden voor maandag 27 november 1679. Minne werd hoogstens 34 jaar.

Minne was gehuwd met Griet Hoytes.

866  Pals Hylckes.

Pals was gehuwd met

867  Tjits Jelles.

Van Pals en Tjits is een kind bekend:

1  Yns Palses, zie 433.

876  Sytse Sytses.

Sytse trouwt voor 1644 met de hoogstens 19-jarige

877  Grietje Lyckles is geboren rond 1625.

Van Sytse en Grietje is een kind bekend:

1  Lykle Sytses is geboren rond 1650, zie 438.

878  Hessel Atses is geboren rond 1615, is overleden rond 1674. Hessel werd ongeveer 59 jaar.

Hessel trouwt rond 1640 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Mincke Lyckeles.

Hessel trouwt rond 1641 op ongeveer 26-jarige leeftijd (2) met Luts Wybrens.

Hessel trouwt rond 1654 op ongeveer 39-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 34-jarige

879  Abe Minnes is geboren rond 1620 Woudsend.

Abe was eerder gehuwd (1) met Gerben Foeckles.

Van Hessel en Abe zijn vier kinderen bekend:

1  Atse Hessels.

2  Lisk Hessels, zie 439.

3  Minne Hessels.

4  Rintje Hessels is geboren na 1660.

886  Lolke Hiddes is geboren rond 1630, is overleden na zaterdag 15 januari 1689. Lolke werd minstens 59 jaar.

Lolke trouwt rond 1654 op ongeveer 24-jarige leeftijd met

887  Luts Wybrens is overleden na 1689.

Van Lolke en Luts is een kind bekend:

1  Bauck Lolkes is afkomstig uit Oosthem, zie 443.

888  Sytse Feikes is geboren rond 1650.

889  N.N..

Van Sytse en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Wytze Sytses is geboren tussen 1670 en 1680, zie 444.

892  Feike Pytters is geboren rond 1620 en afkomstig uit Hommerts, is overleden na 1688. Feike werd minstens 68 jaar.

Feike was gehuwd met

893  Ydtie Sytses is geboren rond 1620 en afkomstig uit Bolsward, is overleden na 1688. Ydtie werd minstens 68 jaar.

Van Feike en Ydtie zijn twee kinderen bekend:

1  Pytter Feikes is geboren rond 1650, zie 446.

2  Sytse Feikes is geboren rond 1650, zie 888.

912  Baucke Reijns, huisman, ontvanger en kerkvoogd, wonende Parrega, is gedoopt op donderdag 23 februari 1634 Parrega-Hieslum-Greonterp, is overleden voor dinsdag 8 juni 1688 Parrega. Baucke werd hoogstens 54 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Baucke trouwt in 1671 op 37-jarige leeftijd (2) met Hylck Ates. Hylck is overleden voor dinsdag 8 juni 1688.

Hylck was eerder gehuwd (1) met Hidde Takes.<163>

Van Baucke en Hylck zijn twee kinderen bekend.<164,165>

Baucke trouwt in 1658 op 24-jarige leeftijd (1) met

913  Taetje Gerlofs, wonende Wons, is overleden voor dinsdag 15 december 1671 Parrega.

Taetje was eerder gehuwd (1) met Hidde.

Van Baucke en Taetje zijn twee kinderen bekend:

1  Jeltje Baukes.

Jeltje was gehuwd met Alle Feddes ook genaamd Ale, zoon van Fedde Alles en Neeltje Martens. Alle, wonende onder Allingawier, is overleden rond 1728 onder Allingawier.

2  Reijn Baukes is geboren rond 1658, zie 456.

914  Lolle Gatses, wonende Wolsum, is afkomstig uit Idzega, is overleden voor dinsdag 1 maart 1695 Wolsum.

Lolle was later gehuwd (2) met Wobbel Pijters. Wobbel is overleden in 1701.

Van Lolle en Wobbel zijn twee kinderen bekend.<166,167>

Lolle trouwt op woensdag 10 maart 1655 (1) met

915  Haebel Watsesdr. ook genaamd Heebeltje Watses, wonende Wolsum, is afkomstig uit Wolsum, is overleden voor 1670.

Haebel was eerder gehuwd (1) met Auke Doyes, zoon van Doye Alberts en Hylck Foppes. Auke, wonende Hieslum, is overleden Hieslum.

Van Auke en Haebel zijn twee kinderen bekend.<168,169>

Van Lolle en Haebel zijn vijf kinderen bekend:

1  Gatse Lollis, wonende Wolsum, is geboren in 1656.

Gatse was gehuwd (1) met Taetske Bauckes. Gatse was gehuwd (2) met Marij Jetses, zie 335.

2  Aucke Lollis, wonende Sneek, is geboren in 1658, is overleden voor zondag 6 maart 1695. Aucke werd hoogstens 37 jaar.

Aucke was gehuwd met Bauck Watses.

Bauck was later gehuwd (2) met Wopke Uilkes.<170>

3  Sijke Lollis, wonende Vierhuis onder Allingawier en Makkum, is geboren in 1661, is overleden op maandag 24 november 1738 Makkum. Sijke werd 77 jaar.

Sijke was gehuwd (1) met Reijn Wijbes, zoon van Wijbe. Reijn, wonende onder Allingawier, is overleden op donderdag 15 maart 1696 Vierhuis onder Allingawier. Sijke was gehuwd (2) met Douwe Gatses de Oude, zoon van Gatse Douwes (150) en Geeltje Reins Bonnema. Douwe, huisman, wonende onder Allingawier, is geboren in 1678, is overleden in 1732 onder Allingawier. Douwe werd 54 jaar.

4  Jacob Lolles, ontvanger van Idsegahuizum, wonende Idsegahuizum en Bolsward, is geboren in 1665 en afkomstig uit Idsegahuizum, is overleden in januari 1719 o/Bolsward. Jacob werd 54 jaar.

Jacob trouwt op woensdag 17 oktober 1696 Gerecht Wonseradeel op 31-jarige leeftijd (1) met Acke Baardes ook genaamd Aukje Baates en Aukje Barres, dochter van Baarre Abrahams en Jetske Ippes. Acke is afkomstig uit Makkum. Jacob trouwt (kerk) op maandag 10 september 1708 Pingjum-Zurich op 43-jarige leeftijd (2) met Foekjen Mintses ook genaamd Foekje Minses. Foekjen, wonende Bolsward, Makkum en onder Allingawier, is afkomstig uit Britswerd, is overleden in 1727 onder Allingawier.

Foekjen was eerder gehuwd (1) met Cornelis Sikkes.<171,172>

5  Titie Lollis is geboren in 1668, zie 457.

916  Rienck Lieuwes?.

917  N.N..

Van Rienck en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Romcke Rienx, zie 458.

920  Eelcke Ockes, boer, wonende Abbega, is geboren rond 1625, is overleden voor zondag 28 mei 1679. Eelcke werd hoogstens 54 jaar.

Eelcke was gehuwd met

921  Attie Watses, wonende Abbega, is overleden voor 1696.

Van Eelcke en Attie zijn zes kinderen bekend:

1  Okke Eelckes, zie 460.

2  Grietie Eelckes.

Grietie trouwt rond 1677 met de ongeveer 28-jarige Iscke Piers, zoon van Pier Yskes (665) en Ulck Douwesdr.. Iscke, wonende IJsbrechtum, is geboren rond 1649, is overleden voor maandag 16 april 1696. Iscke werd hoogstens 47 jaar.

Iscke was later gehuwd (2) met Popk Harmens (zie 923).<173,174>

3  Sijbrigh Eelckes.

Sijbrigh was gehuwd met Rein Rinties, zie 165.

4  Tietie Eelckes, wonende Folsgare.

Tietie was gehuwd met Foocke Rinties ook genaamd Focke Rinties, zoon van Rintie Reins en Tjitske Foockes. Foocke, huisman, ontvanger en dorpsrechter.

5  Atje Eelckes, wonende Wolsum, is overleden rond 1702 Wolsum.

6  Richt Eeltjes ook genaamd Rikstje Eelkes, wonende Hieslum, is afkomstig uit Abbega, is overleden in 1718 Hieslum.

Richt trouwt op woensdag 28 januari 1688 met Wybren Goitiens ook genaamd Wiebren Gooitsens. Wybren, wonende Hieslum, is overleden in 1715 Hieslum.

Wybren was later gehuwd (2) met Itske Tjercks.<175,176>

922  Tjepke Harckes is overleden voor 1684.

Tjepke trouwt in 1659 met

923  Popk Harmens.

Popk trouwt in 1684 (2) met de ongeveer 35-jarige Iscke Piers, zie 921.

Van Tjepke en Popk zijn drie kinderen bekend:

1  Gerbrich Tjepkes is geboren in 1670, zie 461.

2  Eesge Tjepkes is geboren in 1673.

3  Harmen Tjepkes is geboren op zondag 1 maart 1676, is overleden voor 1758. Harmen werd hoogstens 81 jaar en 10 maanden.

Harmen was gehuwd met Sibbel Rinties, dochter van Rintie Reins en Tjitske Foockes.

924  Douwe Oedses Bangma, boer, wonende Pingjum, is geboren Pingjum.

Douwe was gehuwd met

925  Griet Johannesdr.

Van Douwe en Griet zijn drie kinderen bekend:

1  Obbe Douwes Bangama, wonende Pingjum, is geboren in 1634 Pingjum, is overleden rond 1690 Pingjum. Obbe werd ongeveer 56 jaar.

Obbe trouwt voor 1659 op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 25-jarige Bauck Sickes Gerlsma, dochter van Sicke Hayes Gerlsma en Antje Siercks. Bauck is geboren rond 1634 Zurich. Obbe trouwt rond 1679 op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met Geertie Jackles.

2  Johannes Douwes Bangma is geboren in 1636 Pingjum, zie 462.

3  Houckien Douwes Bangama, wonende Tjerkwerd, is geboren in 1638 Pingjum, is overleden in 1679 Tjerkwerd. Houckien werd 41 jaar.

Houckien trouwt (kerk) op donderdag 8 november 1668 Pingjum op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Douwe Douwes Hoytinga, zoon van N.N. Hoytinga. Douwe, boer, wonende Tjerkwerd en Witmarsum, is geboren in 1646, is overleden op vrijdag 4 juli 1710 Witmarsum, is begraven Schettens. Douwe werd 64 jaar.

Douwe was later gehuwd (2) met Lolck Wopkes Buma.<177..179>

926  Lolcke Jansen, wonende Witmarsum, is afkomstig uit Witmarsum, is overleden rond 1712 Witmarsum.

Lolcke trouwt op woensdag 2 juni 1666 Gerecht Wonseradeel (2) met Swobcke Jans. Swobcke is afkomstig uit Schraard.

Swobcke was eerder gehuwd (1) met Jacob Sibolts.

Van Lolcke en Swobcke is een kind bekend.<180..182>

Lolcke was gehuwd (1) met

927  Lijsbet Inses is overleden voor woensdag 27 oktober 1666.

Van Lolcke en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1  Jetske Lolckes, wonende Witmarsum.

Jetske trouwt (kerk) op donderdag 3 juli 1704 Witmarsum met Hans Meijes. Hans, wonende Witmarsum.

2  Afke Lolkes ook genaamd Aafke Lolkes, wonende Makkum, is afkomstig uit Witmarsum.

Afke trouwt (kerk) op donderdag 24 februari 1695 Makkum met Elingh Jacobs. Elingh, wonende Makkum, is overleden voor 1727 Makkum.

3  Otte Lolckes, boer, wonende Arum, is geboren in 1659 en afkomstig uit Witmarsum, is overleden in 1717 Arum. Otte werd 58 jaar.

Otte trouwt op donderdag 30 oktober 1687 Gem. Menaldumadeel op 28-jarige leeftijd met Jetske Jans, dochter van Jan Olpherts en Tyetie Dircks. Jetske is afkomstig uit Makkum.

4  Jiesck Lolckes is geboren in 1661 en afkomstig uit Witmarsum, zie 463.

5  Brecht Lolkes ook genaamd Bregtje Lolkes, wonende Witmarsum, is geboren in 1664.

Brecht trouwt (kerk) op vrijdag 22 februari 1704 Witmarsum op 40-jarige leeftijd met Sicke Ulbes, zoon van Ulbe Douwes en Ymck Lolles. Sicke, wonende Pingjum, is overleden rond 1726 Pingjum.

928  Jan Pauwels, wonende Bozum, is geboren in 1597, is overleden in 1623. Jan werd 26 jaar.

Jan was gehuwd met

929  Im Reinders.

Van Jan en Im is een kind bekend:

1  Doeke Jans is geboren Bozum, zie 464.

Generatie XI

1.340  Laes Hoytes, wonende Sandfirden en Sandfirderrijp, is geboren rond 1588, is overleden voor 1651. Laes werd hoogstens 63 jaar.

Laes was eerder gehuwd (1) met N.N. Scholtedr..

Laes was gehuwd (2) met

1.341  Waal Jetsesdr is overleden in 1657.

Van Laes en Waal zijn drie kinderen bekend:

1  Jetse Lasesz, zie 670.

2  ?Luyts Lases, wonende Sandfirderrijp.

?Luyts was gehuwd met Jan Sybes. Jan, wonende Sandfirderrijp.

3  Hoyte Laesesz, boer, wonende Sandfirderrijp, is geboren in 1613, is overleden voor vrijdag 4 mei 1657 Sandfirden. Hoyte werd hoogstens 44 jaar.

Hoyte was gehuwd (1) met Rinck Tierckdr, dochter van Tierck Sibles en Hylck Obbesdr. Rinck is overleden voor maandag 13 juni 1644. Hoyte was gehuwd (2) met Fed Johannesdr. Fed is overleden na 1657.

1.410  Marten Bauckes Adema.

1.411  N.N..

Van Marten en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Baucke Martens, wonende Wirdum.

2  Neeltje Martens, zie 705.

3  Syouck Martens is afkomstig uit IJsbrechtum.

Syouck gaat in ondertrouw op vrijdag 13 september 1641 Gem. Baarderadeel met Jentie Sijtzes. Jentie is overleden voor maandag 18 september 1679 Wirdum.

1.420  Feike Oenes.

Feike trouwt (kerk) op vrijdag 4 augustus 1623 Bolsward met

1.421  Grietje Holles.

Van Feike en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Idske Feikes.

2  Gerbrich Feikes.

3  Oene Feikens.

4  Riemke Feikes.

5  Riemke Feikes.

6  Hollerus Feikes, zie 710.

1.422  Gosse Watzes Heringa is geboren in 1583 Wommels, is overleden voor maandag 11 maart 1652 Bolsward. Gosse werd hoogstens 69 jaar.

Gosse trouwt voor 1623 op hoogstens 40-jarige leeftijd met

1.423  Antke Franses van Bockama is overleden voor zondag 10 maart 1652 Bolsward.

Van Gosse en Antke zijn vier kinderen bekend:

1  Doedtie Gosses Heringa, zie 711.

2  Frans Gosses Heringa is afkomstig uit Wommels, is overleden voor dinsdag 20 maart 1657.

Frans trouwt (kerk) op donderdag 22 januari 1637 Sneek met Sibbeltie Bonnes Lycklema. Sibbeltie is afkomstig uit GoŽnga.

Sibbeltie was later gehuwd (2) met Upke Baukes.

3  Valerius Gosses Heringa.

4  Sybrandus Gosses Heringa, olieslager en gemeensman, wonende Bolsward.

Sybrandus trouwt op vrijdag 6 juli 1657 Leeuwarden met Maria Gysberts Siersma, dochter van Gysbert Sierks Siersma en Jeltie Fockes Mollema.

1.428  Gerardus Tammonis.

1.429  N.N..

Van Gerardus en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Tammerus Gerardi Poutsma, zie 714.

1.430  Sybrant Sjoerdt Baerdt.

Sybrant was gehuwd met

1.431  Tiedtke Froma.

Van Sybrant en Tiedtke is een kind bekend:

1  Eelkien Sybrandtdr. Baerdt is geboren in 1580 Joure, zie 715.

1.436  Hijlcke Feddricks is afkomstig uit Dokkum (?), is overleden tussen woensdag 16 juni en vrijdag 15 oktober 1666 Kollum.

Hijlcke trouwt rond 1625 (2) met Hebel Feddricks, dochter van Feddrick N en Antje Everts. Hebel is overleden rond 1625 Kollum.

Hijlcke trouwt in 1640 (3) met Bauck Reijner.

Hijlcke trouwt rond 1622 (1) met de ongeveer 19-jarige

1.437  Jantje Willems is geboren in 1603 Munnikezijl (?), is overleden in 1623 Kollum. Jantje werd 20 jaar.

Van Hijlcke en Jantje is een kind bekend:

1  Willem Hijlckes Hoogeveen is geboren rond 1622 Kollum, zie 718.

1.464  Syurdt Ansckes, boer, wonende Wammertburen o/Oosterlittens.

Syurdt was gehuwd met

1.465  Hempck Entkes.

Van Syurdt en Hempck zijn drie kinderen bekend:

1  Rommert Sjoerds, boer, wonende Britswerd.

Rommert was gehuwd met N.N..

2  Hotse Sjoerds Siperda, kerkvoogd en mederechter Baarderadeel, wonende Oosterlittens.

Hotse was gehuwd met Antie Dirx.

3  Anscke Sjoerds Siperda, zie 732.

1.664  N.N..

N was gehuwd met

1.665  Hylck Heeresdr. is overleden op dinsdag 29 oktober 1647.

Van Hylck en een onbekende man is een kind bekend:

1  Heere Nolles is geboren in 1618 Wijckela (?), zie 832.

1.666  Bernardus Gellius Schotanus, predikant, is geboren in 1576 Bolsward, is overleden op zaterdag 19 februari 1633 Britswerd. Bernardus werd 57 jaar.

Bernardus was eerder gehuwd (1) met Aleitteia Karstdr. Wilsing. Aleitteia, wonende Siegerswoude, is geboren in 1580 Siegerswoude, is overleden op woensdag 19 augustus 1615 Britswerd. Aleitteia werd 35 jaar.

Van Bernardus en Aleitteia zijn vier kinderen bekend.<183..186>

Bernardus was eerder gehuwd (2) met Jantien Gerlofsdr Morra. Jantien is overleden op vrijdag 19 mei 1623 Britswerd.

Van Bernardus en Jantien is een kind bekend.<187>

Bernardus was gehuwd (3) met

1.667  Antke Jentkens.

Van Bernardus en Antke is een kind bekend:

1  Aaltje Bernardus Schotanus is geboren op vrijdag 19 mei 1623 Britswerd, zie 833.

1.728  Michiel Agges is geboren rond 1588.

1.729  N.N..

Van Michiel en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Age Michiels, zie 864.

1.756  Atse Atses is overleden in 1622.

Atse trouwt rond 1610 met

1.757  Atcke Rinckes.

Atcke was later gehuwd (2) met Murck Murcks.

Van Atse en Atcke zijn twee kinderen bekend:

1  Atse Atses.

2  Hessel Atses is geboren rond 1615, zie 878.

1.758  Minne Johanneszn.

Minne was gehuwd met

1.759  Lisck Douwes.

Van Minne en Lisck is een kind bekend:

1  Abe Minnes is geboren rond 1620 Woudsend, zie 879.

1.776  Feike Pytters is geboren rond 1620 en afkomstig uit Hommerts, zie 892.

Feike was gehuwd met

1.777  Ydtie Sytses is geboren rond 1620 en afkomstig uit Bolsward, zie 893.

Van Feike en Ydtie zijn twee kinderen bekend:

1  Pytter Feikes is geboren rond 1650, zie 446.

2  Sytse Feikes is geboren rond 1650, zie 888.

1.824  Rein Baukes.

Rein trouwt (kerk) op donderdag 12 maart 1626 Parrega met de ongeveer 17-jarige

1.825  Trijn Holles is geboren rond 1609.

Trijn trouwt (kerk) op vrijdag 18 februari 1661 Parrega op ongeveer 52-jarige leeftijd (2) met Sytse Douwes.

Van Rein en Trijn zijn zes kinderen bekend:

1  Jiets Reins is gedoopt op donderdag 28 januari 1627 Parrega-Hieslum-Greonterp, is overleden voor donderdag 22 april 1688 Parrega. Jiets werd hoogstens 61 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Jiets was gehuwd met Syds Sybolts. Syds, huisman en visser, wonende Parrega.

Syds was later gehuwd (2) met Jets Douwes.<188>

2  Hid Reins is gedoopt op woensdag 1 maart 1628 Parrega-Hieslum-Greonterp.

3  Hid Reins is geboren Parrega, is gedoopt op donderdag 31 oktober 1630 Parrega-Hieslum-Greonterp.

4  Baucke Reijns is gedoopt op donderdag 3 februari 1633 Parrega-Hieslum-Greonterp.

5  Baucke Reijns is gedoopt op donderdag 23 februari 1634 Parrega-Hieslum-Greonterp, zie 912.

6  Holle Reins, ontvanger en ouderling, wonende Parrega, is gedoopt op vrijdag 3 oktober 1636 Parrega-Hieslum-Greonterp, is overleden in 1706 Parrega. Holle werd 70 jaar.

Holle trouwt (kerk) op dinsdag 11 november 1687 Parrega-Hieslum-Greonterp op 51-jarige leeftijd met Saep Claessen ook genaamd Saapke Klases. Saep, wonende Parrega, is afkomstig uit Parrega.

1.828  Gatse.

1.829  N.N..

Van Gatse en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Lolle Gatses is afkomstig uit Idzega, zie 914.

2  Obbe Gatses, huisman in de Wonserweren, wonende o/Wons en Makkum.

Obbe was gehuwd (1) met Doedtke Jacobs. Doedtke is overleden voor zondag 22 december 1647 Wons in de Weeren. Obbe trouwt rond woensdag 16 september 1648 (2) met Martjen Ates, dochter van Ate Foeckes. Martjen is overleden voor maandag 16 april 1657 Wons in de Weeren. Obbe trouwt rond 1657 (3) met Auck Piers. Obbe trouwt op zaterdag 27 april 1686 Gerecht Wonseradeel (4) met Wik Sybes ook genaamd Wikje Siebes, dochter van Sybe Watses en Lysbet Oddes. Wik is afkomstig uit Makkum.

Wik was later gehuwd (2) met Rinse Hessels.<189,190>

3  Tierne Gatses Wigmana ook genaamd Tjerne Gatses is afkomstig uit Abbega, is overleden voor 1686.

Tierne was gehuwd met N.N..

1.830  Watse Sydses, boer, wonende GoŽnga, is geboren rond 1601, is overleden na zaterdag 9 april 1667 GoŽnga. Watse werd minstens 66 jaar.

Watse trouwt rond 1625 op ongeveer 24-jarige leeftijd met

1.831  Tied Sybrensdr., wonende Wolsum, is overleden voor zaterdag 9 april 1667.

Tied trouwt voor 1623 (1) met Auke Bottes. Auke, wonende Wolsum.

Van Auke en Tied is een kind bekend.<191>

Van Watse en Tied zijn vier kinderen bekend:

1  Haebel Watsesdr. is afkomstig uit Wolsum, zie 915.

2  Auck Watsesdr, wonende Hennaard, is overleden voor dinsdag 2 maart 1688.

Auck gaat in ondertrouw op woensdag 9 augustus 1651 Gerecht Menaldumadeel met Tyede Tyedes, zoon van Tiede Tiedes en Wytske Oeges. Tyede, wonende Wolsum, Kubaard en Spijk onder Hennaard.

3  Hendrik Watses.

4  Attie Watses, zie 921.

1.840  Ocke Eelckes is overleden in 1636.

Ocke was gehuwd met

1.841  Grietje Reynsdr is geboren voor 1597, is overleden voor woensdag 20 augustus 1642. Grietje werd ongeveer 45 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Grietje trouwt in 1636 op minstens 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 41-jarige Laes Foockes, zoon van Foocke Laesz en Fed Eeckedr. Laes, boer, wonende Sandfirden, is geboren rond 1595 Sandfirden, is overleden na 1643. Laes werd minstens 48 jaar.

Laes was eerder gehuwd (1) met Aern Mertensdr..<192> Laes was later gehuwd (3) met Sioerdtke Sytsesdr.<193..195>

Van Laes en Grietje is een kind bekend.<196..198>

Van Ocke en Grietje is een kind bekend:

1  Eelcke Ockes is geboren rond 1625, zie 920.

1.842  Watse Sydses is geboren rond 1601, zie 1.830.

Watse trouwt rond 1625 op ongeveer 24-jarige leeftijd met

1.843  Tied Sybrensdr., zie 1.831.

Tied trouwt voor 1623 (1) met Auke Bottes, zie 1.831.

Van Watse en Tied zijn vier kinderen bekend:

1  Haebel Watsesdr. is afkomstig uit Wolsum, zie 915.

2  Auck Watsesdr, wonende Hennaard, is overleden voor dinsdag 2 maart 1688.

Auck gaat in ondertrouw op woensdag 9 augustus 1651 Gerecht Menaldumadeel met Tyede Tyedes, zie 1.831.

3  Hendrik Watses.

4  Attie Watses, zie 921.

1.844  Harcke.

Harcke was gehuwd met

1.845  Doedtie Eesges.

Van Harcke en Doedtie zijn zes kinderen bekend:

1  Elbrigh Harckes.

Elbrigh was gehuwd (1) met Rintie Sjoerds. Elbrigh was gehuwd (2) met Gerben Durks.

2  Sijke Harckes.

Sijke was gehuwd met Wijbe Pieters.

3  Eesge Harckes.

Eesge was gehuwd met Wik Ruurds.

4  Trijntje Harckes.

Trijntje was gehuwd met Jan Ruurds.

5  Tjepke Harckes, zie 922.

6  Lieuwe Harckes.

Lieuwe trouwt in 1661 met Trijn Riencks.

1.848  Oeds Douwes, wonende Engwier, is geboren in 1576 Engwier.

Oeds was gehuwd met

1.849  Tedtke Steffens, wonende Engwier, is geboren in 1580 Engwier.

Van Oeds en Tedtke zijn drie kinderen bekend:

1  Douwe Oedses Bangma is geboren Pingjum, zie 924.

2  Foockel Oedses Bangama is geboren in 1610.

Foockel was gehuwd (1) met Hans Nannes. Foockel was gehuwd (2) met Lolle Jansen.

3  Tiets Oedses, wonende Kimswerd, is geboren in 1612.

1.852  Jan Oddes, armvoogd en huisman, wonende Witmarsum, is geboren rond 1609, is overleden voor 1669. Jan werd hoogstens 60 jaar.

Jan was gehuwd met

1.853  Jisck Lolkes, wonende Witmarsum, is geboren in 1609, is overleden in 1663. Jisck werd 54 jaar.

Van Jan en Jisck zijn zes kinderen bekend:

1  Lolcke Jansen is afkomstig uit Witmarsum, zie 926.

2  Griet Jans, wonende Exmorra, is overleden voor vrijdag 26 februari 1672 Exmorra.

Griet trouwt op donderdag 16 december 1666 met de hoogstens 27-jarige Scholte Hoytes ( Takema) ook genaamd Scholte Hoijtes, zoon van Hoyte Laesesz (1.341) en Rinck Tierckdr. Scholte, dorpsontvanger van Exmorra, wonende Oegeklooster en Sibrandahuis onder Exmorra, is geboren 1638 of 1639 Sandfirden, is overleden op dinsdag 15 februari 1695 Exmorra. Scholte werd hoogstens 56 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Scholte was later gehuwd (2) met Bauck Melles.<199,200>

3  Hermen Jans.

4  Impte Jans, wonende Witmarsum en Tjerkwerd, is overleden voor donderdag 26 oktober 1713 Tjerkwerd.

Impte was waarschijnlijk gehuwd met N.N Aenes, dochter van Aenne Claes en Geert Poppes.

5  Jan Rommerts, wonende Schettens en Witmarsum, is afkomstig uit Lunje bij Bolsward.

Jan trouwt (kerk) op zaterdag 26 december 1716 Longerhouw-Schettens met Baukjen Hijlkes ook genaamd Baukje Hielkes, dochter van Hijlke. Baukjen, wonende Schettens, is afkomstig uit Burgwerd.

6  Hessel Jansen, huisman, wonende Witmarsum, is geboren in 1640 Witmarsum, is overleden voor zaterdag 17 juni 1702. Hessel werd hoogstens 62 jaar.

Hessel trouwt op woensdag 23 oktober 1669 Gerecht Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met Geertie Pyttersdr, dochter van Pytter Jelles en Siouck Ottes. Geertie is afkomstig uit Irnsum.

1.854  Inse Lolckes, boer, wonende Pingjum, is geboren in 1607, is overleden in 1672 Pingjum. Inse werd 65 jaar.

Inse was gehuwd met

1.855  Luts Willemsdr.

Van Inse en Luts zijn drie kinderen bekend:

1  Lolcke Ynses, wonende Wons en Makkum, is overleden in 1693 Makkum.

Lolcke was gehuwd met N.N..

2  Lijsbet Inses, zie 927.

3  Jetske Inses, boerin, wonende Pingjum, is geboren rond 1637, is overleden voor vrijdag 28 juli 1690. Jetske werd hoogstens 53 jaar.

Jetske was gehuwd met Douwe Doeckes, zoon van Doeke Sybes en Geert Douwesdr. Douwe, boer, wonende Pingjum, is geboren rond 1630, is overleden voor zaterdag 22 juli 1690 Pingjum. Douwe werd hoogstens 60 jaar.

Generatie XII

2.680  Hoyte Durkszn is geboren rond 1558.

Hoyte was gehuwd met

2.681  Baucke Takedr.

Baucke was later gehuwd (2) met Peter Claeszn. Peter, assessor van Hennaarderadeel.

Van Hoyte en Baucke is een kind bekend:

1  Laes Hoytes is geboren rond 1588, zie 1.340.

2.844  Watze Johannes Stapert, wonende Wommels, is overleden na 1626.

Watze trouwt voor 1592 met

2.845  Wabel Gossesdr.

Van Watze en Wabel zijn drie kinderen bekend:

1  Jelle Watzes Heringa, boer, wonende Dongjum.

Jelle was gehuwd met Saekien Wybrensdr.

2  Jouke Watzes, wonende Ferwoude.

3  Gosse Watzes Heringa is geboren in 1583 Wommels, zie 1.422.

2.846  Frans Harmens Buccama is geboren rond 1565, is overleden op donderdag 21 juni 1612 Lutkewierum. Frans werd ongeveer 47 jaar.

Frans trouwt voor 1592 op hoogstens 27-jarige leeftijd met

2.847  Taets Sibrens, wonende Lutkewierum, is overleden op zaterdag 26 juli 1625 Lutkewierum.

Van Frans en Taets zijn zes kinderen bekend:

1  Antke Franses van Bockama, zie 1.423.

2  Harmen Franses Buccama, wonende Lutkewierum.

Harmen was gehuwd met Tijtscke Franses Baard, dochter van Frans Ulckes Baard. Tijtscke, wonende Lutkewierum, is overleden na 1688.

3  Pietje Franses Buccama, wonende Lutkewierum, is overleden voor dinsdag 16 mei 1651.

Pietje trouwt voor 1618 (1) met Frans Franses Rheen. Pietje trouwt voor 1633 (2) met Sipke Palsma. Sipke, wonende Lutkewierum.

4  Duco Roorda Franses van Buccama, wonende IJlst.

5  Sybrand Franses Buccama, koopman, is geboren in 1600 Lutkewierum, is overleden op dinsdag 20 augustus 1652 IJlst. Sybrand werd 52 jaar.

6  Roorda Franses Buccama is geboren in 1603 Lutkewierum, is overleden op donderdag 25 april 1624 Lutkewierum. Roorda werd 21 jaar.

2.872  Feddrick Andris is overleden voor 1627 Dokkum.

Feddrick was gehuwd met

2.873  Saepke Romckes is overleden 1637 of 1638 Dokkum.

Van Feddrick en Saepke is een kind bekend:

1  Hijlcke Feddricks is afkomstig uit Dokkum (?), zie 1.436.

2.874  Willem Watzis Engelsman is overleden in 1616 Munnikezijl.

Willem was gehuwd met

2.875  Trijn Jans is overleden voor 1640.

Trijn trouwt in 1616 (2) met Jacob Luijes.

Van Willem en Trijn is een kind bekend:

1  Jantje Willems is geboren in 1603 Munnikezijl (?), zie 1.437.

2.928  Anscke Oeypkes is overleden voor 1582.

Anscke was gehuwd met

2.929  Hots Syuerts.

Van Anscke en Hots zijn twee kinderen bekend:

1  Syurdt Ansckes, zie 1.464.

2  Oeypke Ansckes.

3.332  Gellius Bernardus Schotanus ook genaamd Jelle, med.doc, is geboren rond 1550 Oudeschoot, is overleden na 1625 Franeker. Gellius werd minstens 75 jaar.

Gellius trouwt in 1575 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

3.333  Barbara Jans is geboren rond 1554 Coten, is overleden na 1625 Franeker. Barbara werd minstens 71 jaar.

Van Gellius en Barbara zijn vijf kinderen bekend:

1  Bernardus Gellius Schotanus is geboren in 1576 Bolsward, zie 1.666.

2  Johannes Schotanus, predikant, is geboren in 1577 Bolsward, is overleden Goutum.

Johannes was gehuwd met Trijntje Gerrits Crack, dochter van Gerrit Roelofs Crack en Doedtje Asses Assema. Trijntje is geboren in 1582 Heerenveen.

3  Hobbe Schotanus is geboren in 1583 Longerhouw.

4  Rinsckien Schotanus is geboren in 1590 Minsheerenland, is overleden op dinsdag 17 december 1619 Tietjerk. Rinsckien werd 29 jaar.

Rinsckien was gehuwd met Bouricius Sibema. Bouricius, predikant, is overleden in december 1636 Haarlem.

5  Petrus Schotanus is geboren in 1592 Beusichem.

3.514  Rincke Harings.

Rincke was gehuwd met

3.515  Jildou Johannesdr.?.

Van Rincke en Jildou is een kind bekend:

1  Atcke Rinckes, zie 1.757.

3.650  Holle Pytters.

Holle was gehuwd met

3.651  Att Attes.

Van Holle en Att is een kind bekend:

1  Trijn Holles is geboren rond 1609, zie 1.825.

3.660  Sytse Watthies is geboren in 1576.

Sytse was gehuwd met

3.661  Haebel Syboltsdr..

Van Sytse en Haebel is een kind bekend:

1  Watse Sydses is geboren rond 1601, zie 1.830.

3.662  Sybren Hanckes ( Haenties).

Sybren was gehuwd met

3.663  Ath Broers.

Van Sybren en Ath zijn twee kinderen bekend:

1  Syuw Sybrens, wonende GoŽngamieden.

Syuw was gehuwd met Gosse Broers. Gosse is overleden voor zondag 25 mei 1636 GoŽngamieden.

2  Tied Sybrensdr., zie 1.831.

3.682  Reyn Jouws, wonende Idzega, is overleden voor woensdag 24 mei 1606.

Reyn was gehuwd met

3.683  Trijn Sipckesdr.

Trijn was later gehuwd (2) met Tjaerd Watses.

Van Tjaerd en Trijn is een kind bekend.<201>

Van Reyn en Trijn zijn drie kinderen bekend:

1  Sipcke Reins.

2  Jouw Reijners, wonende Sandfirden en Oudega (W), is afkomstig uit Sandfirden.

Jouw gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 4 mei 1662 Oosterend met Swob Jans ook genaamd Swopck. Swob, wonende Sandfirden, is afkomstig uit Oosterend.

3  Grietje Reynsdr is geboren voor 1597, zie 1.841.

3.696  Douwe Elings Bangma.

Douwe was gehuwd met

3.697  Houck Ruurds.

Van Douwe en Houck zijn drie kinderen bekend:

1  Eling Douwes Bangma is overleden op zondag 9 maart 1653 Tjerkwerd.

Eling trouwt op donderdag 22 april 1610 Bolsward met Antie Hommes Buma. Antie is overleden op maandag 17 maart 1653.

2  Tyets Douwesdr Bangma is overleden in 1620 Pingjum.

Tyets was gehuwd (1) met Lolle Douues, zoon van Douwe Rienks en Lisk Ruurds. Lolle, wonende Pingjum. Tyets trouwt (kerk) op zondag 10 april 1611 Pingjum (2) met Upcke Haitzes Bonnema, zoon van Haitze Jelles Bonnema en Tziam Rincks. Upcke, boer, wonende Pingjum, is overleden voor 1659.

Upcke was later gehuwd (2) met Ibel Sickes.<202>

3  Oeds Douwes is geboren in 1576 Engwier, zie 1.848.

3.704  Odde Sytses, wonende Pingjum, is afkomstig uit Pingjum.

Odde trouwt op woensdag 8 mei 1596 Gerecht Wonseradeel met

3.705  Ancke Fermersdr, wonende Pingjum, is afkomstig uit Pingjum.

Van Odde en Ancke is een kind bekend:

1  Jan Oddes is geboren rond 1609, zie 1.852.

3.706  Lolke Rommerts is geboren rond 1571, is overleden voor 1628 Witmarsum. Lolke werd hoogstens 57 jaar.

Lolke trouwt op woensdag 24 januari 1596 Gem. Wonseradeel op ongeveer 25-jarige leeftijd met

3.707  Brecht Hesseldr is overleden voor vrijdag 28 maart 1659 Witmarsum.

Brecht was eerder gehuwd (1) met Tyerk Jans.

Van Tyerk en Brecht zijn twee kinderen bekend.<203,204>

Van Lolke en Brecht zijn zes kinderen bekend:

1  Brecht Lolckes is overleden voor maandag 17 september 1663 Witmarsum.

2  Teth Lolckesdr.

Teth was gehuwd met Sicke.

3  Attie Lolckes.

Attie was gehuwd (1) met Rein Sybes. Attie was gehuwd (2) met Ige Sijbrens. Ige, wonende Almenum.

4  Jisscke Lolckes.

Jisscke was gehuwd met Hein.

5  Inse Lolckes is geboren in 1607, zie 1.854.

6  Jisck Lolkes is geboren in 1609, zie 1.853.

3.708  Lolke Rommerts is geboren rond 1571, zie 3.706.

Lolke trouwt op woensdag 24 januari 1596 Gem. Wonseradeel op ongeveer 25-jarige leeftijd met

3.709  Brecht Hesseldr, zie 3.707.

Brecht was eerder gehuwd (1) met Tyerk Jans, zie 3.707.

Van Lolke en Brecht zijn zes kinderen bekend:

1  Brecht Lolckes is overleden voor maandag 17 september 1663 Witmarsum.

2  Teth Lolckesdr.

Teth was gehuwd met Sicke, zie 3.707.

3  Attie Lolckes.

Attie was gehuwd (1) met Rein Sybes, zie 3.707. Attie was gehuwd (2) met Ige Sijbrens, zie 3.707.

4  Jisscke Lolckes.

Jisscke was gehuwd met Hein, zie 3.707.

5  Inse Lolckes is geboren in 1607, zie 1.854.

6  Jisck Lolkes is geboren in 1609, zie 1.853.

3.710  Willem.

Willem was gehuwd met

3.711  Trijn.

Van Willem en Trijn zijn twee kinderen bekend:

1  Luts Willemsdr, zie 1.855.

2  Frouck Willems, wonende Pingjum, is overleden voor dinsdag 18 juni 1658 Pingjum.

Frouck was gehuwd met Hille Djurris, zoon van Djurre. Hille, wonende Pingjum, is overleden voor dinsdag 18 juni 1658 Pingjum.

Generatie XIII

5.688  Johannes Hessels Reen, volmacht, wonende Wommels en Stapert, is overleden na 1593.

Johannes was gehuwd met

5.689  Tjets Hansesdr. is overleden na 1593.

Van Johannes en Tjets is een kind bekend:

1  Watze Johannes Stapert, zie 2.844.

5.856  Oeypke Laesz, boer, wonende Wammertburen o/Oosterlittens, is geboren rond 1480, is overleden in 1551 Wammertburen o/Oosterlittens (?). Oeypke werd ongeveer 71 jaar.

Oeypke was gehuwd met

5.857  Tietz.

Van Oeypke en Tietz is een kind bekend:

1  Anscke Oeypkes, zie 2.928.

6.664  Baerend Gabbes, wonende Goingarijp en Oudeschoot, is geboren in 1522 Goingarijp.

Baerend trouwt rond 1543, trouwt (kerk) op ongeveer 21-jarige leeftijd met

6.665  Johanna Hendriksdr, wonende Ruinen.

Van Baerend en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Jacobus Baerends ook genaamd Gabbe, predikant, is geboren in 1547 Oudeschoot.

2  Henricus Baerends, hoogleraar, is geboren op dinsdag 1 mei 1548 Oudeschoot.

Henricus was gehuwd met Geertke Meinerts Poll.

3  Gellius Bernardus Schotanus is geboren rond 1550 Oudeschoot, zie 3.332.

4  Lamcke Baerends is geboren 1551 of 1552 Oudeschoot.

Lamcke was gehuwd met Roelof Luythiens. Roelof, huisman, wonende Terband.

7.322  Sybolt Sjoerds.

Sybolt was gehuwd met

7.323  Griet Heredr. is overleden op zondag 16 juni 1613.

Van Sybolt en Griet zijn vier kinderen bekend:

1  Here Sibolts.

2  Cornelis Sybolts.

3  Agge Sibolts.

4  Haebel Syboltsdr., zie 3.661.

7.324  Hancke Sybrens, wonende GoŽnga, is overleden voor vrijdag 23 januari 1660.

Hancke was later gehuwd (2) met Eelck Jorrits.

Hancke trouwt voor maandag 17 december 1590 (1) met

7.325  N.N. Wybedr..

Van Hancke en N is een kind bekend:

1  Sybren Hanckes ( Haenties), zie 3.662.

7.326  Broer Ulbes.

Broer was gehuwd met

7.327  Tied Beerns.

Van Broer en Tied is een kind bekend:

1  Ath Broers, zie 3.663.

7.414  Hessel Tjaards.

7.415  N.N..

Van Hessel en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Brecht Hesseldr, zie 3.707.

Generatie XIV

11.378  Hans Epes Stapert, wonende Wommels.

Hans was gehuwd met

11.379  Tjets Sipkes Oegema is overleden na 1548.

Van Hans en Tjets is een kind bekend:

1  Tjets Hansesdr., zie 5.689.

13.328  Gabe Beerns of Grote Gabe is verdronken op woensdag 13 januari 1496 op het Slotermeer.

13.329  N.N..

Van Gabe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Baerend Gabbes is geboren in 1522 Goingarijp, zie 6.664.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 26 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Wieger trouwt op donderdag 5 juli 1877 gemeente Wymbritseradeel met Beeuw.

2)  Beeuw Michiels Tromp, dochter van Michiel Hylkes Tromp en Sipkje Sipkes de Boer. Beeuw is geboren op donderdag 13 april 1854 Woudsend, is overleden op vrijdag 23 juli 1886 Gaastmeer. Beeuw werd 32 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

3)  Pieter trouwt op woensdag 8 mei 1912 gemeente Workum met Martha.

4)  Martha Wilkens, dochter van Hendrik Frans Wilkens en Douwtje Andries Meeter. Martha, wonende Workum, is geboren op zondag 4 mei 1879 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 22 november 1918 Workum. Martha werd 39 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

5)  Meindert Pieters Bonnema, arts, wonende Oudehaske en Heerenveen, is geboren op maandag 24 september 1900 Makkum, is overleden op dinsdag 17 juni 1969 Heerenveen, is begraven Oudehaske. Meindert werd 68 jaar, 8 maanden en 24 dagen. Meindert trouwt op donderdag 1 november 1928 Workum op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerritdina Johanna Gasau, dochter van Johann Heinrich Gasau en Geesje Petronella van den Grampel. Gerritdina, wonende Oudehaske en Heerenveen, is geboren op donderdag 2 februari 1905 Assen, is overleden op zondag 31 december 1978 Heerenveen, is begraven Oudehaske. Gerritdina werd 73 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

6)  Douwe Pieters Bonnema, wonende Workum, is geboren op vrijdag 8 augustus 1902 Makkum, is overleden op dinsdag 15 maart 1932 Workum. Douwe werd 29 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

7)  Saakje Pieters Bonnema, wonende Workum, Emmer-Compascuum en Hillegom, is geboren op vrijdag 15 april 1904 Makkum, is overleden op zondag 11 mei 1980 Haarlem. Saakje werd 76 jaar en 26 dagen. Saakje trouwt op donderdag 25 mei 1933 Workum op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Laurentius de Vreeze (Louw), zoon van Christeaan Laurentius de Vreeze en Agatha Hoekstra. Louw, hoofd der school, wonende Weesp en Workum, is geboren op donderdag 3 mei 1906 Workum, is overleden op woensdag 3 juni 1981 Hillegom. Louw werd 75 jaar en 1 maand.

8)  Antje Douwes de Boer is geboren op zaterdag 3 juni 1882 Gaastmeer, is overleden op maandag 19 juni 1882 Gaastmeer. Antje werd 16 dagen.

9)  Antje Douwes de Boer is geboren op vrijdag 12 december 1884 Gaastmeer. Antje trouwt op zaterdag 26 mei 1906 gemeente Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met Ruurd de Groot.

10)  Aukje Douwes de Boer, wonende Gaastmeer en Makkum, is geboren op vrijdag 19 augustus 1887 Gaastmeer.

11)  Marten Douwes de Boer is geboren op vrijdag 6 december 1889 Gaastmeer, is overleden USA.

12)  Jantje Douwes de Boer is geboren op vrijdag 6 december 1889 Gaastmeer.

13)  Harmke Douwes de Boer is geboren op woensdag 13 juli 1892 Gaastmeer, is overleden op donderdag 14 juli 1892 Gaastmeer. Harmke werd 1 dag.

14)  Marten trouwt op zaterdag 16 mei 1908 Gem. Sneek met Sjoukje.

15)  Harmke Douwes de Boer is geboren op maandag 31 juli 1893 Gaastmeer. Harmke trouwt op donderdag 10 februari 1921 gemeente Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 40-jarige Marten Martens Bokma, zoon van Marten Freerks Bokma en Grietje Douwes Bloembergen. Marten, wonende Sneek, is geboren op zaterdag 11 september 1880 Uitwellingerga. Marten was eerder gehuwd (1) met Sjoukje Bruinsma.

16)  Tjitske Douwes de Boer, wonende Gaastmeer en Sneek, is geboren op dinsdag 10 maart 1896 Gaastmeer. Tjitske trouwt op zaterdag 21 mei 1910 gemeente Wymbritseradeel op 14-jarige leeftijd met Harmen Kleinstra.

17)  Hendrik Douwes de Boer is geboren op donderdag 4 mei 1899 Gaastmeer, is overleden op maandag 8 mei 1899 Gaastmeer. Hendrik werd 4 dagen.

18)  Tjitske Ties de Boer ook genaamd Tjiets, wonende Gaastmeer en Wijnaldum, is geboren op vrijdag 18 juni 1847 Gaastmeer, is overleden op dinsdag 18 maart 1902 gemeente Wymbritseradeel. Tjitske werd 54 jaar en 9 maanden.

19)  Hendrik Ties de Boer is geboren op maandag 25 september 1848 Gaastmeer, is overleden op maandag 25 oktober 1858 Gaastmeer. Hendrik werd 10 jaar en 1 maand.

20)  Jan Ties de Boer, schippersknecht, is geboren op maandag 12 mei 1851 Gaastmeer, is ongehuwd overleden op zaterdag 14 maart 1874 gemeente Wymbritseradeel. Jan werd 22 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

21)  Grietje Ties de Boer is geboren op zaterdag 6 mei 1854 Gaastmeer, is overleden op maandag 22 mei 1854 Gaastmeer. Grietje werd 16 dagen.

22)  Doeke trouwt op zaterdag 17 november 1866 Gem. Wonseradeel met Zwopkjen.

23)  Zwopkjen trouwt op zaterdag 27 april 1850 Gem. Wonseradeel met Lolke.

24)  Lolke Teedes Feenstra, zoon van Teede Reins Feenstra en Grietje Lolkes Ottema. Lolke, arbeider, wonende Parrega, is geboren op maandag 10 mei 1824 gemeente Workum, is overleden op zondag 19 februari 1865 Parrega. Lolke werd 40 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

25)  Zwopkjen Sierds Steeginga, dochter van Sierd Popkes Steegenga en Tjitske Ottes Folkerts. Zwopkjen is geboren op vrijdag 28 november 1828 Wons, is overleden op zaterdag 14 juli 1900 Parrega. Zwopkjen werd 71 jaar, 7 maanden en 16 dagen. Zwopkjen was eerder gehuwd (1) met Lolke Teedes Feenstra.

26)  Johannes trouwt op zaterdag 9 juni 1883 gemeente Wymbritseradeel met Wihelmina.

27)  Klaas Kas. Klaas, koopman, is geboren Widum, is overleden op donderdag 17 maart 1881 Oosthem.

28)  Wihelmina Hengeveld van Diermen, dochter van Klaas Everts van Diermen en Aaltje Gabes Rolsma. Wihelmina, wonende Oosthem, is geboren op maandag 21 februari 1831 Bolsward, is overleden op maandag 1 mei 1905 gemeente Wymbritseradeel. Wihelmina werd 74 jaar, 2 maanden en 10 dagen. Wihelmina was later gehuwd (2) met Klaas Kas.

29)  Tjitske Douwes Hofstra is geboren op zaterdag 9 oktober 1813 Itens.

30)  Tjitske Douwes Hofstra is geboren op zaterdag 9 oktober 1813 Itens, is overleden op maandag 9 februari 1857 gemeente Workum. Tjitske werd 43 jaar en 4 maanden. Tjitske trouwt op zaterdag 1 juni 1833 gemeente Wymbritseradeel op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Luitjens Piersma, zoon van Luitsen Dirks Piersma en Johantje Aukes Aukema. Willem, wonende Nijland, is geboren op vrijdag 27 juli 1810 Nijland, is overleden op donderdag 18 juli 1867 gemeente Workum. Willem werd 56 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

31)  Jan trouwt op zaterdag 12 mei 1866 Gem. Idaarderadeel met Klaaske.

32)  Klaaske Jacobs Riemersma. Klaaske is geboren op donderdag 22 juli 1824, is overleden op zaterdag 7 juni 1890 Gem. Idaarderadeel. Klaaske werd 65 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

33)  Janke Annes Attema is geboren op vrijdag 9 maart 1838 Gaastmeer, is jong overleden op vrijdag 16 maart 1838 Gaastmeer. Janke werd 7 dagen.

34)  Elbrig trouwt op zaterdag 17 mei 1890 gemeente Wymbritseradeel met Petrus.

35)  Martje Scheltes?.

36)  Trijntje Scheltes Buma is geboren op zondag 6 augustus 1769 Workum, is overleden op vrijdag 27 november 1829 Folsgare. Trijntje werd 60 jaar, 3 maanden en 21 dagen. Trijntje trouwt (kerk) op maandag 4 juni 1787 Gaastmeer op 17-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Gerrits van der Goot ook genaamd Pieter Gerrits, zoon van Gerrit Hendriks en Gerrytje Pytters (van der Goot). Pieter, boer, wonende Gaastmeer, is geboren op woensdag 20 februari 1760 Gaastmeer, is overleden op zaterdag 2 februari 1850 Folsgare. Pieter werd 89 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

37)  Cornelis trouwt op donderdag 18 april 1811 gemeente Wymbritseradeel met Hiltje.

38)  Hiltje Heins de Bruin, dochter van Hein de Bruin en Baukje Oenes. Hiltje is geboren op zaterdag 13 augustus 1785, is overleden op donderdag 17 januari 1867 IJlst. Hiltje werd 81 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

39)  Ytje Scheltes Buma ook genaamd Ytje Scheltus, wonende Gaastmeer, is geboren op dinsdag 21 juli 1772 Workum, is overleden in 1809 IJlst, is begraven Gaastmeer. Ytje werd 37 jaar. Ytje trouwt (kerk) op zondag 19 juni 1796 Gaastmeer op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Cornelis Jans Visser, zoon van Jan Cornelis Visser en Hoitje Hendriks. Cornelis, hulppolici beambte, wonende Gaastmeer en IJlst, is geboren rond 1772 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 28 maart 1851 Gem. IJlst. Cornelis werd ongeveer 79 jaar. Cornelis was later gehuwd (2) met Hiltje Heins de Bruin.

40)  Johannes Gerbens Hofstra, wonende Oosterlittens, is geboren op woensdag 27 april 1774 Tirns, is overleden op zaterdag 15 februari 1845 Oosterlittens. Johannes werd 70 jaar, 9 maanden en 19 dagen. Johannes trouwt op zondag 16 maart 1800, trouwt (kerk) op zondag 16 maart 1800 Baard op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Roelofs, dochter van Roelof Harmens en Jeltie Tjepkes. Grietje, diaken Doopsgezinde Kerk Baard, wonende Bozum, is geboren op dinsdag 20 februari 1776 Oosterend, is overleden op donderdag 5 december 1850 Oosterlittens. Grietje werd 74 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

41)  Ytje Jeltes Bakker ook genaamd Yttje, wonende Deersum, is geboren op zaterdag 20 maart 1784 Deersum, is overleden op vrijdag 2 april 1852 Deersum. Ytje werd 68 jaar en 13 dagen. Ytje trouwt (kerk) op zondag 29 januari 1804 Deersum op 19-jarige leeftijd met Sjuk Wytses Offringa, zoon van Wytze Sjoeks en Grijtie Jakles. Sjuk, landbouwer, wonende Deersum.

42)  Hinne Jeltes Bakker, boer en koopman, wonende Deersum, GoŽnga, Nijland en Offingawier, is geboren op dinsdag 20 september 1785 Deersum, is overleden op dinsdag 1 januari 1861 Offingawier. Hinne werd 75 jaar, 3 maanden en 12 dagen. Hinne trouwt (kerk) op zondag 3 december 1809 Deersum op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Jeltje Hessels Haarsma, dochter van Hessel Ates Haarsma en Durkjen Adams Ecoma. Jeltje, wonende Gauw en Offingawier, is geboren op donderdag 6 juli 1775 Terzool, is overleden op donderdag 9 september 1852 Offingawier. Jeltje werd 77 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

43)  Freerk Murks Abbema is geboren op vrijdag 12 april 1811.

44)  Antje trouwt op donderdag 7 juni 1849 Gem. Rauwerderhem met Johannes.

45)  Johannes Anskes van Dijk, zoon van Anske Bouwes van Dijk en Antje Johannes Wierda. Johannes is geboren op zondag 17 juli 1814 Poppingawier, is overleden in 1898 Deersum. Johannes werd 84 jaar.

46)  Wijbren trouwt (kerk) op zondag 30 september 1804 Jorwerd met Tetje.

47)  Tetje Freerks. Tetje is geboren op donderdag 21 januari 1779 Jorwerd, is overleden op dinsdag 8 oktober 1805 Blessum. Tetje werd 26 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

48)  Trijntje trouwt in 1792 met Auke.

49)  Sijtske trouwt op zaterdag 29 mei 1852 Gem. Dantumadeel met Sytze.

50)  Teede trouwt op woensdag 15 september 1813 Workum met Tjitske.

51)  Tjitske Douwes Zijlstra ook genaamd Sijelstra, dochter van Douwe Wiebes en Tjitske Klazes. Tjitske is geboren op zaterdag 5 december 1789 Molkwerum.

52)  Teede trouwt op zondag 28 oktober 1821 Workum met Grietje.

53)  Grietje trouwt op zondag 3 juni 1832 gemeente Workum met Meinte.

54)  Grietje Lolkes Ottema, dochter van Lolke Feites Ottema en Leentje Sikkes de Vries. Grietje is geboren op dinsdag 9 november 1802 Workum, is gedoopt op zondag 28 november 1802, is overleden op vrijdag 29 december 1837 gemeente Workum. Grietje werd 35 jaar, 1 maand en 20 dagen. Grietje was later gehuwd (2) met Meinte Douwes Ybema.

55)  Jacob Jacobs Brouwer, boer, is geboren op donderdag 5 oktober 1815 Westhem, is overleden op maandag 24 januari 1898 Gaastmeer. Jacob werd 82 jaar, 3 maanden en 19 dagen. Jacob trouwt op zaterdag 19 mei 1838 gemeente Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Holk Anskes van der Ploeg. Holk is geboren op maandag 19 oktober 1818 Warns, is overleden op zaterdag 6 juni 1914 Gem. Gaasterland. Holk werd 95 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

56)  Reintje trouwt op zaterdag 30 november 1839 Gem. Baarderadeel met Pieter.

57)  Pieter Klazes van der Woude, zoon van Klaas Hendriks van der Woude en Geertje Antonius van der Woude. Pieter is geboren in 1808 Jubbega.

58)  Tjibbe Freerks Deinum ook genaamd Tjebbe, stadstimmerman, wonende Workum, is geboren op zondag 22 november 1795 Nijhuizum, is overleden op woensdag 25 december 1872 Workum. Tjibbe werd 77 jaar, 1 maand en 3 dagen. Tjibbe trouwt op zondag 24 maart 1822 Workum op 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Anke Jans Meijer. Anke is geboren in 1793, is overleden op maandag 26 juni 1848 gemeente Workum. Anke werd 55 jaar. Tjibbe trouwt op woensdag 13 februari 1850 gemeente Workum op 54-jarige leeftijd (2) met de 61-jarige Barber Joukes Beekma ook genaamd Bekema. Barber is geboren in 1789, is overleden op donderdag 6 december 1855 Workum. Barber werd 66 jaar.

59)  Uilke Freerks Deinum is geboren op zaterdag 4 november 1797 Ferwoude, is gedoopt op zondag 19 november 1797 Gaast-Ferwoude, is verdronken op woensdag 24 juni 1807 Workum. Uilke werd 9 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

60)  Doede Freerks Deinum is geboren op dinsdag 17 september 1799 Gaast-Ferwoude, is gedoopt op zondag 29 september 1799 Ferwoude.

61)  Lykeltje trouwt op donderdag 13 december 1866 gemeente Wymbritseradeel met Abe.

62)  Abe Haagsma. Abe, wonende Heeg, is geboren in 1802, is overleden op woensdag 6 december 1882 gemeente Wymbritseradeel. Abe werd 80 jaar.

63)  Anne Freerks Deinum is geboren op vrijdag 1 januari 1802, is overleden op vrijdag 30 september 1859 gemeente Wymbritseradeel. Anne werd 57 jaar, 8 maanden en 29 dagen. Anne trouwt op zaterdag 17 juni 1826 gemeente Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Lykeltje Hanses Witteveen, dochter van Hans Wijbes Witteveen en Antje Meintes. Lykeltje is geboren in 1802, is overleden op dinsdag 1 mei 1877. Lykeltje werd 75 jaar. Lykeltje was later gehuwd (2) met Abe Haagsma.

64)  Gerlof trouwt (kerk) op zondag 18 februari 1781 Molkwerum met Geeske.

65)  Geeske Martens, dochter van Marten Ruurds en Fookel Tittes. Geeske is geboren op woensdag 11 augustus 1745 Bakhuizen, is overleden op zondag 21 april 1811 Molkwerum. Geeske werd 65 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

66)  Cornelis trouwt (kerk) op zondag 14 februari 1768 met Aafke.

67)  Aafke Luitjens. Aafke is afkomstig uit Hidaard.

68)  Anne Jans is geboren op donderdag 9 april 1772 Gaastmeer, is overleden op woensdag 12 mei 1773 Gaastmeer. Anne werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

69)  Tytie Jans Visser is geboren op vrijdag 25 augustus 1775 Gaastmeer, is overleden op donderdag 19 januari 1815 Offingawier. Tytie werd 39 jaar, 4 maanden en 25 dagen. Tytie trouwt (kerk) op vrijdag 7 juni 1799 Gaastmeer op 23-jarige leeftijd met Tjeerd Anskes. Tjeerd, wonende Parrega.

70)  Fokeltje Micchiels is geboren op zaterdag 7 januari 1786 Ypecolsga, is overleden voor donderdag 18 juli 1793. Fokeltje werd hoogstens 7 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

71)  Wietske Micchiels is geboren op maandag 29 januari 1787 Ypecolsga. Wietske trouwt (kerk) op zondag 14 juni 1807 Woudsend op 20-jarige leeftijd met Pieter Harmen Wetzinga.

72)  Age Michiels Tromp, houtkoper, is geboren op maandag 29 januari 1787 Ypecolsga, is overleden op zaterdag 28 juni 1856 Balk. Age werd 69 jaar, 4 maanden en 30 dagen. Age trouwt op zaterdag 26 oktober 1811 Gem. Gaasterland op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Debora Jans Veldkamp. Debora, winkelierster, is geboren op donderdag 8 mei 1788 Balk, is overleden op woensdag 30 september 1818 Balk. Debora werd 30 jaar, 4 maanden en 22 dagen. Age trouwt op donderdag 28 oktober 1819 Gem. Gaasterland op 32-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Jeanetta Wilhelmina van Broekhuizen. Jeanetta is geboren op donderdag 27 juli 1797 Wijk, is overleden op vrijdag 11 augustus 1876 Balk. Jeanetta werd 79 jaar en 15 dagen.

73)  Jentje Micchiels is geboren op donderdag 15 januari 1789 Ypecolsga.

74)  Fokeltje Micchiels is geboren op vrijdag 7 januari 1791 Ypecolsga, is overleden op zaterdag 17 augustus 1872. Fokeltje werd 81 jaar, 7 maanden en 10 dagen. Fokeltje was gehuwd met Auke Gerrits Jongbloed.

75)  Tietie Micchiels is geboren op dinsdag 18 juni 1793.

76)  Trijntje Micchiels is geboren op zaterdag 31 oktober 1795.

77)  Trijntje Micchiels is geboren op dinsdag 23 januari 1798.

78)  Hylke Micchiels is geboren op donderdag 16 april 1801.

79)  Auke trouwt op donderdag 19 april 1849 Gem. Hemelumer Oldeferd met Grietje.

80)  Grietje Reinders Bangma, dochter van Reinder Lieuwes Bangma en Bjefke Tjerks Bouma. Grietje is geboren op maandag 8 augustus 1814 Makkum, is overleden op vrijdag 23 januari 1885 Workum. Grietje werd 70 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

81)  Sjirk trouwt op zondag 14 april 1839 Gem. Gaasterland met Jaike.

82)  Ybeltje trouwt op vrijdag 3 december 1830 gemeente Workum met Eit.

83)  Eit Yebs van der Veen. Eit is geboren rond 1793, is overleden op maandag 7 november 1831 Workum. Eit werd ongeveer 38 jaar.

84)  Sijbren Jacobs, timmerman, wonende Gaastmeer, is overleden voor vrijdag 18 september 1739 Gaastmeer. Sijbren trouwt (kerk) op zondag 11 januari 1722 Gaastmeer met Acke Baukes. Acke is overleden na vrijdag 18 september 1739.

85)  Hidde Jacobs, wonende Gaastmeer. Hidde trouwt rond 1723 (1) met Sjoerdtie Franzen. Sjoerdtie, wonende Gaastmeer. Hidde trouwt (kerk) op zondag 12 februari 1736 Gaastmeer (2) met Grietje Martens.

86)  Gerrit Jacobs.

87)  Tyets Hessels.

88)  Tyets Hessels.

89)  Fettie Douwes ook genaamd Fetje Douwes, wonende Abbega en Makkum, is geboren rond 1713 Abbega, wonende huisnummer 462 Makkum, is overleden op woensdag 21 maart 1781 Makkum. Fettie werd ongeveer 68 jaar. Fettie trouwt in 1736 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Haye Egges ook genaamd Haie Ieges, zoon van Egge Haeyes en Antie Johannes. Haye, gortmaker en leraar der doopsgeziden, wonende Makkum, is geboren rond 1710 Makkum, wonende huisnummer 2 Makkum, is overleden op maandag 26 juli 1779 Makkum. Haye werd ongeveer 69 jaar.

90)  Maycke trouwt (kerk) op zondag 6 november 1718 Bolsward met Claas.

91)  Claas Reins van der Muelen ook genaamd Klaas Reins van der Meulen. Claas is afkomstig uit Bolsward.

92)  Epeus Couperus is overleden op vrijdag 16 juli 1802, is begraven op woensdag 21 juli 1802 Leeuwarden. Epeus was gehuwd met Attje Scheverstein.

93)  Petrus Couperus is begraven op woensdag 13 september 1775 Leeuwarden.

94)  Meinou Jans Dokkum, wonende Workum. Meinou trouwt (kerk) op zondag 19 mei 1743 Workum met Arjen Hendriks. Arjen, wonende Workum.

95)  Jelle Jans, wonende Nijhuizum.

96)  Trijntie Jans.

97)  Jan Jans.

98)  Lolke Jans ook genaamd Lolke Jans Dokkum is geboren Molkwerum, is overleden in 1808.

99)  Antje trouwt (kerk) op zondag 23 november 1766 met Hijlke.

100)  Hijlke Martens, zoon van Marten Ockes en Ysk Klaases. Hijlke is afkomstig uit Tjerkwerd, is gedoopt op zondag 6 januari 1732 Parrega-Hieslum-Greonterp, is overleden in 1784 Nijhuizum. Hijlke werd 52 jaar.

101)  Reijn Wijbes, zoon van Wijbe. Reijn, wonende onder Allingawier, is overleden op donderdag 15 maart 1696 Vierhuis onder Allingawier.

102)  Douwe Gatses de Oude, huisman, wonende onder Allingawier, is geboren in 1678, is overleden in 1732 onder Allingawier. Douwe werd 54 jaar. Douwe was gehuwd met Sijke Lollis, dochter van Lolle Gatses (914) en Haebel Watsesdr. (915). Sijke, wonende Vierhuis onder Allingawier en Makkum, is geboren in 1661, is overleden op maandag 24 november 1738 Makkum. Sijke werd 77 jaar. Sijke was eerder gehuwd (1) met Reijn Wijbes.

103)  Gerbrich Gatses ook genaamd Gerbrichje Gatses, wonende Witmarsum, is geboren in 1679 en afkomstig uit Nijhuizum, is overleden op zondag 11 april 1734. Gerbrich werd 55 jaar. Gerbrich gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 5 februari 1699 Witmarsum, trouwt (kerk) Schettens-Longerhouw op 20-jarige leeftijd (1) met Alle Sijtses. Alle, wonende Witmarsum, is afkomstig uit Witmarsum. Gerbrich gaat in ondertrouw op zaterdag 11 februari 1719 Gerecht Franeker, trouwt (kerk) op zondag 19 maart 1719 Witmarsum op 40-jarige leeftijd (2) met Jan Jetses. Jan is afkomstig uit Franeker.

104)  Sijbrigh Eelckes, dochter van Eelcke Ockes (920) en Attie Watses (921).

105)  Sijbbe trouwt (kerk) op zondag 5 januari 1716 Kornwerd met Eelck.

106)  Eelck Joukes ook genaamd Eelkje Joukes, dochter van Joucke Tiallinghs en Moerck Yppes. Eelck, wonende Kornwerd, is afkomstig uit Kornwerd.

107)  Jancke trouwt in 1718 met Gooitsen.

108)  Gooitsen Tjeerdsz Buma. Gooitsen, huisman, wonende Abbega, is geboren rond 1696 Abbega (?).

109)  Jelle Jelles.

110)  Bauck Jelles. Bauck trouwt op woensdag 8 maart 1747 met Jacob Jelles. Jacob, wonende Terhorne.

111)  Bauck Jelles is geboren in 1714.

112)  Jelle Jelles is geboren in 1716.

113)  Pieter Uilkes, zoon van Uilke Rienxs. Pieter is overleden voor vrijdag 27 augustus 1728 Oosthem.

114)  Tjalling trouwt (kerk) op donderdag 26 februari 1682 Pingjum met Tietske.

115)  Tietske Harmens ook genaamd Tjitske Harmens. Tietske is afkomstig uit Zurich.

116)  Ds. trouwt (kerk) op zondag 26 maart 1724 Itens met Jaike.

117)  Jaike Jans Bergsma. Jaike, wonende Franeker.

118)  Harmen Sikkes is geboren op donderdag 1 maart 1685 Oosterlittens.

119)  Pyttrik Sikkes is geboren op dinsdag 16 april 1686 Oosterlittens.

120)  Gertje Sikkes is geboren op vrijdag 5 december 1687 Oosterlittens.

121)  Sjouk Sikkes is geboren op zaterdag 24 september 1689 Oosterlittens.

122)  Harmen Sikkes is geboren op woensdag 30 mei 1691 Oosterlittens.

123)  Hylke Jans is gedoopt op zondag 22 september 1720 Gaastmeer.

124)  Reyn Piers.

125)  Johannes Piers, boer, wonende Ferwoude en Tjerkwerd. Johannes trouwt (kerk) op zondag 26 december 1728 Gaast-Ferwoude met Rink Pijters. Rink, wonende Ferwoude.

126)  Tietje Piers.

127)  Sjouke trouwt (kerk) op zondag 10 januari 1734 Exmorra met Ybeltje.

128)  Ybeltje Baukes ook genaamd Iebeltje Baukes. Ybeltje, wonende Schraard.

129)  Antje Foppes is gedoopt op zondag 14 augustus 1712 Gaast.

130)  Baucke gaat in ondertrouw op woensdag 1 april 1626, trouwt op donderdag 24 december 1626 met Foockel.

131)  Foockel Foppedr ook genaamd Foockele, dochter van Foppe. Foockel, wonende Exmorra, is afkomstig uit Exmorra, is overleden voor woensdag 25 februari 1637.

132)  Baucke trouwt voor 1638 met Meycke.

133)  Meycke Sijtzedr, dochter van Sijtze Feddricks en Aecht Abbedr. Meycke is geboren in 1607 Gerns onder Witmarsum (?), is overleden voor dinsdag 28 maart 1662. Meycke werd hoogstens 55 jaar.

134)  Aegh Douwes, wonende Hieslum en Parrega. Aegh trouwt voor 1648 (1) met de hoogstens 38-jarige Oene Sybrens, zoon van Sybren Eeckesz en Geert Reinsdr. Oene, boer, wonende Hieslum en Oudega (W), is geboren rond 1610 en afkomstig uit Folsgare, is overleden voor 1659 Oudega (W). Oene werd hoogstens 49 jaar. Oene was eerder gehuwd (1) met N.N.. Aegh trouwt voor donderdag 8 mei 1659 (2) met Yde Hessels. Yde, wonende Hieslum en Sandfirden.

135)  Sibren Sickes. Sibren, mr. bakker, wonende Bolsward.

136)  Dieuwke trouwt (kerk) op zondag 18 maart 1708 Oosterend met Huig.

137)  Huig Franses. Huig is overleden in 1715 Deinum.

138)  Abe Goyckes.

139)  Froukjen Hoytesdr Titama, dochter van Hoyte Teeckes Titama en Wubbien Tacodr. Froukjen is geboren rond 1653 Sloten, is overleden op zaterdag 4 februari 1679 Sloten. Froukjen werd ongeveer 26 jaar.

140)  Casper Caspers ook genaamd Casparus Casparudus. Casper is overleden op zaterdag 7 november 1693 Sloten. Casper was eerder gehuwd (1) met Froukjen Hoytesdr Titama.

141)  Gerlof Reijns.

142)  Tijtje Reins ook genaamd Tietje Reins. Tijtje trouwt (kerk) op zaterdag 30 april 1735 Parrega-Hieslum-Greonterp met Rienk Douwes, zoon van Douwe Sijbrens en Itje Romkes. Rienk, wonende Parrega.

143)  Wybe Reijns.

144)  Trijntie Reijns, wonende Workum.

145)  Aeltie Reijns.

146)  Aeltie Reijns.

147)  Beatrix Reijns ook genaamd Beater, wonende Parrega, is geboren rond 1710, is overleden na 1782. Beatrix werd minstens 72 jaar. Beatrix trouwt (kerk) op zondag 22 april 1731 Parrega-Hieslum-Greonterp op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met Wobbe Jelles, zoon van Jelle. Beatrix gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 23 juli 1747 Parrega-Hieslum-Greonterp, trouwt (kerk) op zondag 10 september 1747 Parrega-Hieslum-Greonterp op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met Ycke Jacobs ook genaamd Ieke Jakobs, zoon van Jacob Gerbrands en Jansen Yckes. Ycke, schuitevoerder, wonende Parrega, is afkomstig uit Bolsward, is gedoopt.

148)  Marten trouwt (kerk) op zondag 9 december 1731 met Yttje.

149)  Yttje Jelles ook genaamd Ietje Jelles. Yttje, wonende Wons, is overleden na 1751.

150)  Johan Piers.

151)  Hans Piers.

152)  Wiebe Piers, wonende Oudega.

153)  Rintje Fockes, zoon van Foocke Rinties en Tietie Eelckes.

154)  Antie trouwt (kerk) op donderdag 23 september 1660 Lutkewierum met Sibble.

155)  Sibble Idses Rheenstra, zoon van Ids Sibbles Rheenstra en Foeckje Hessels Fopma. Sibble is afkomstig uit Rien.

156)  Joannes Wemerus. Joannes is geboren Leeuwarden, is overleden in mei 1673 Marrum (Fr).

157)  Wijbrandus trouwt op donderdag 12 januari 1662 met Apolonia.

158)  Apolonia Raepsvelt. Apolonia is afkomstig uit Leeuwarden.

159)  Hiltie trouwt voor 1664 met Ede.

160)  Hiltie trouwt (kerk) op donderdag 13 oktober 1667 Sloten met Keimpe.

161)  Lieuwkjen Benedictus. Lieuwkjen was eerder gehuwd (1) met Douwe Jelles.

162)  Keimpe Hiddes. Keimpe is overleden op maandag 25 mei 1693 Sloten. Keimpe was later gehuwd (2) met Lieuwkjen Benedictus.

163)  Hidde Takes. Hidde, wonende Ferwoude. Hidde was eerder gehuwd (1) met N.N..

164)  Engel Baukes, wonende Makkum. Engel was gehuwd met Cornelis Willems. Cornelis, wonende Makkum.

165)  Douwe Baukes, wonende Greonterp.

166)  Haebel Lolles is geboren rond 1676.

167)  Upke Lollesz ook genaamd Oepke, wonende Parrega, Wons en Witmarsum, is geboren in 1686 Wolsum, is overleden in 1719 Witmarsum. Upke werd 33 jaar. Upke trouwt (kerk) op zondag 22 januari 1708 Schettens op 22-jarige leeftijd met Jeltie Rommertsdr, dochter van Rommert Oedzesz en Hitje Jansdr. Jeltie, wonende Pingjum, is overleden voor 1719.

168)  Doye Aukes.

169)  Sydse Aukes.

170)  Wopke Uilkes. Wopke, wonende IJlst.

171)  Foekjen trouwt (kerk) op donderdag 11 oktober 1691 Baard met Cornelis.

172)  Cornelis Sikkes ook genaamd Kornelis Sikkes. Cornelis is afkomstig uit Baard, is overleden voor 1708.

173)  Iscke trouwt in 1684 met Popk (zie 923).

174)  Popk Harmens, zie 923.

175)  Wybren trouwt (kerk) op donderdag 2 juli 1699 Parrega-Hieslum-Greonterp met Itske.

176)  Itske Tjercks ook genaamd Idske Tjerks.

177)  Douwe trouwt (kerk) op donderdag 1 april 1683 Tjerkwerd met Lolck.

178)  Lolck trouwt op dinsdag 4 november 1664 met Siuk.

179)  Lolck Wopkes Buma, dochter van Wopke Ates en Rinck Hommes Buma. Lolck is geboren rond 1646, is overleden op dinsdag 23 september 1687 Tjerkwerd. Lolck werd ongeveer 41 jaar. Lolck was eerder gehuwd (1) met Siuk Aukes Homminga.

180)  Jorrit gaat in ondertrouw op donderdag 14 maart 1686 Makkum met Hiske.

181)  Hiske Scheltes. Hiske is afkomstig uit o/Franeker.

182)  Lijsbeth Lolckes, wonende Makkum, is afkomstig uit Witmarsum. Lijsbeth trouwt op woensdag 18 januari 1690 Gem. Wonseradeel met de 25-jarige Jorrit Jorrits Postma, zoon van Jorryt Teekles en Riemk Gatses. Jorrit, koopman, medeoprichter Mennonite gemeente Makkum en opziender van de Mennonite Gemeente Maccum, wonende Makkum, is geboren in 1665, is overleden in 1721 Makkum. Jorrit werd 56 jaar. Jorrit was eerder gehuwd (1) met Hiske Scheltes.

183)  Petrus Bernardus Schotanus, schilder, is overleden in 1674 Leeuwarden. Petrus trouwt (kerk) op donderdag 20 augustus 1637 Leeuwarden met Aeltie Hendriks Hanenburg.

184)  Christianus Bernardus Schotanus, hoogleraar, geschiedschrijver, geograaf en predikant, is geboren op zaterdag 16 augustus 1603 Schingen, is overleden op donderdag 12 november 1671 Franeker, is begraven Britswerd. Christianus werd 68 jaar, 2 maanden en 27 dagen. Christianus was gehuwd met Aaltje Culemborg. Aaltje is geboren in 1612 Mantgum, is overleden op woensdag 8 september 1649 Franeker. Aaltje werd 37 jaar.

185)  Maeycke Schotanus is geboren in 1608 Britswerd. Maeycke trouwt (kerk) op zondag 12 november 1628 Sneek op 20-jarige leeftijd met Sasker Harmens.

186)  Johannes Bernardus Schotanus is geboren in 1611 Britswerd.

187)  Jelle Bernardus Schotanus, wonende Weidum, is geboren in 1619 Britswerd.

188)  Syds trouwt rond 1688 met Jets.

189)  Wik trouwt op woensdag 8 april 1693 Gerecht Wonseradeel met Rinse.

190)  Rinse Hessels. Rinse is afkomstig uit Makkum.

191)  Foek Aukes is overleden voor 1667.

192)  Aern Mertensdr. ook genaamd Aem Martensdr, dochter van Marten Laesz. Aern is geboren rond 1600 Ypecolsga, is overleden voor 1636. Aern werd hoogstens 36 jaar.

193)  Laes trouwt rond 1645 met Sioerdtke.

194)  Sioucke Buweszn. Sioucke, boer, wonende Sandfirden, is overleden op zondag 12 april 1643 Sandfirden.

195)  Sioerdtke Sytsesdr ook genaamd Sioerdtie Sytses. Sioerdtke was eerder gehuwd (1) met Sioucke Buweszn.

196)  Bae trouwt op zaterdag 28 november 1671 Gerecht Wonseradeel met Goyts.

197)  Goyts Jans, dochter van Jan Sybes en Luts Laeses. Goyts is geboren in 1649 en afkomstig uit Sandfirderrijp, is overleden na 1671. Goyts werd minstens 22 jaar.

198)  Ancke Laesesdr is geboren in 1636 Sandfirden, is overleden in 1672 Tjerkwerd (Rijtseterp). Ancke werd 36 jaar. Ancke trouwt rond 1658 op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Bae Bauckes. Bae, boer, wonende Tjerkwerd, is geboren rond 1635, is overleden voor 1679 Tjerkwerd. Bae werd hoogstens 44 jaar. Bae was later gehuwd (2) met Goyts Jans.

199)  Scholte trouwt op woensdag 16 december 1671 met Bauck.

200)  Bauck Melles, dochter van Melle Feddes en Feick Clasesdr. Bauck, wonende Burgwerd, is afkomstig uit Hiemert onder Burgwerd, is overleden in 1723.

201)  Reijn Tiaerdts, wonende Idzega, is overleden voor 1665. Reijn was gehuwd met Sibbel Rintjes. Sibbel is overleden voor 1665.

202)  Ibel Sickes. Ibel is overleden na 1659.

203)  Inse Tyercks.

204)  Tjerckjen Tyercksdr.


Index

(Abbema)

Murk Freerks Abma (1774-1843) 23.

(Agema)

Jantje Feites (1775-1844) 57.

(Attema)

Dieuwke Symens (?-?) 97.

(Bisschop)

Sjoerd Ynzes (?-?) 125.

(Buma)

Wypck Roelofs (?-1751) 79.

(Franken)

Feyke Martens (1756-?) 111.

(Heringa?)

Joukjen Ruurds (?-?) 22.

(Okkema)

Tjepke Ockes (?-?) 461.

(Syperda)

Maycke Sjoerds (1693-?) 183.

(Zijlstra)

Antje Annes (1764-1830) 25.

.....

Frytsche (?-?) 123.

?

.. Jelles (?-1694) 250; Gerardus Abrahams Couperus (?-1776) 113.

Abbedr

Aecht (?-?) *133.

Abbema

Auke Freeks (?-?) 23, *49; Freerk Murks (1811-?) *43.

Abrahams

Atze (?-?) 101, 107; Baarre (?-?) 915.

Adema

Marten Bauckes (?-?) 1.410.

Aenes

N.N (?-?) 1.853, 462.

Ages

Douwe (?-?) 865; Hijlck (?-?) 381; Hylke (?-1745) 109; Michiel (1645-1691) 432; Minne (1645-1679) 865; Rintje (?-1683) 865.

Agges

Michiel (1588-?) 1.728; Yske (1596-?) 665.

Akkerman

Alle Sijmens (?-?) 23; Ytske Alles (1802-1886) 23.

Alberts

Doye (?-?) 915; Mayke (?-?) 681.

Alles

Fedde (1630-1686) 913; Uilkjen (1764-1823) 31.

Alta

Eelke Jacobus (1723-1801) 45; Lucretia (1750-?) 45.

Althuisius

Jan Gerardus (1727-1799) 23; Trijntje Jans (?-1848) 23.

Althusius

Gerardus (?-?) 179; Johannes (?-?) 179.

Anderijs

Ocke (?-?) 331.

Andles

Hiscke (?-?) 365.

Andries

Antie (?-?) 95; Fokje (?-?) 195; Heert (?-?) 370; Korneliske (1736-1822) 47; Vock (?-?) 195.

Andrijs

Foek (?-?) 195.

Andris

Feddrick (?-1627) 2.872.

Ankes

Anskjen (?-?) 105.

Annes

Wieger (1690-1743) 100; Wyger (1690-1743) 100.

Ansckes

Oeypke (?-?) 2.929; Sjoerd (?-1718) 366; Syurdt (?-?) 1.464.

Anskes

Elbrich (?-?) 45; Geertje (1735-1826) 105; Geertje (1747-1749) 105; Gerryt (?-?) 341; Gertjen (1735-1826) 105; Heere (?-?) 105; Nolle (?-1747) 208; Schjuurtje (1745-?) 105; Tjeerd (?-?) *69.

Antonides

Andreas (?-?) 179; Anna (?-1757) 89; Anthonius Petri (?-1672) 356; Antoni (?-?) 179; Antonius (?-1703) 179; Ds. Petrus (1657-1738) 178; Femke (?-?) 357; Jancke (?-?) 179; Sara Pieters (?-?) 179.

Assema

Doedtje Asses (?-?) 3.333.

Ates

Anne (1801-1845) 9; Hiltie (?-1801) 103; Hylck (?-1688) 912; Martjen (?-1657) 1.829; Wopke (1623-?) *178.

Atses

Atse (?-?) 1.757; Atse (?-1622) 1.756; Hessel (1615-1674) 878.

Attema

Aagje Sieks (1853-?) 7; Anna Sieks (1864-1941) 7; Anne Sieks (1790-1790) 25; Anne Sieks (1797-1866) 12; Anne Sieks (1854-1863) 7; Anne Sieks (1866-1942) 7; Antje Sieks (1855-1856) 7; Antje Sieks (1861-1919) 7; Antje Simons (1814-1900) 31; Dieuwke Symens (?-1833) 49, 51; Folkjen Sieks (1793-1812) 25; Gelkjen Sieks (1782-1850) 25; Harmke Sieks (1852-1880) 3; Ids Jans (1827-1884) 7; Jan Idzes (1862-?) 7; Jan Sieks (1786-1859) 25; Jan Sieks (1858-1943) 7; Jan Sierks (1786-1859) 25; Janke Annes (1838-1838) *33; Kornelis Sieks (1790-1790) 25; Korneliske Sieks (1795-1812) 25; Lieuwkje Annes (1824-1904) 13; Marten Symens (1752-1831) 49; Pier Sijcks (1645-1714) 196; Pierkjen Sieks (1788-1844) 25; Pierkjen Zieks (1720-1785) 49; Sibolt Sieks (1710-1776) 99; Siek Annes (1830-1894) 6; Siek Piers (1667-1748) 98; Siek Symens (1756-1822) 24; Siemen Sieks (1784-1847) 25; Sijbren Sieks (1856-1895) 7; Trijntje Sieks (1869-?) 7; Wiepke Annes (1826-1881) 13, 15; Wiepkje Annes (1822-1878) 13; Wijpkje Sieks (1872-?) 7.

Attes

Atje (1650-1688) 447; Att (?-?) 3.651.

Auckes

Gatske (?-?) 865.

Aukema

Johantje Aukes (1775-1852) *30.

Aukes

Doye (?-?) *168; Evert (?-?) 122; Foek (?-1667) *191; Hendrik (?-?) 43; Hendrik (1650-1698) 442; Sydse (?-?) *169.

Baard

Frans Ulckes (?-?) 2.847; Tijtscke Franses (?-1688) 2.847.

Baarda

Emke Jacobs (1752-1824) 47; Jacob Nannes (?-?) 47.

Baardes

Acke (?-?) 915.

Baates

Aukje (?-?) 915.

Baerdt

Eelkien Sybrandtdr. (1580-1653) 715; Jancke Tammeri (?-?) 357; Sybrant Sjoerdt (?-?) 1.430.

Baerends

Henricus (1548-?) 6.665; Jacobus (1547-?) 6.665; Lamcke (1551-?) 6.665.

Bakker

Andries Jeltes (1802-1849) 23; Hinne Jeltes (?-1791) 44, 47; Hinne Jeltes (1785-1861) *42; Jancke Feitses (?-1807) 109; Jentje Jeltes (1795-1865) 23; Lyckle Feitses (?-?) 219; Pieter Jeltes (1790-1834) 23; Sikke Jeltes (1788-1856) 23; Tjeerd Jeltes (1801-1865) 23; Trijntje Jeltes (1793-1866) 11; Willem Jeltes (1799-?) 23; Ytje Jeltes (1784-1852) *41.

Bangama

Foockel Oedses (1610-?) 1.849; Houckien Douwes (1638-1679) 925; Obbe Douwes (1634-1690) 925.

Bangma

Baukje Jans (1785-1829) 29; Douwe Elings (?-?) 3.696; Douwe Johannes (?-?) 463; Douwe Oedses (?-?) 924; Eling Douwes (?-1653) 3.697; Gerbrigh Eelkes (?-1795) 115; Grietie Johannes (?-?) 231; Grietje Reinders (1814-1885) 59, *80; Johannes Douwes (1636-1718) 462; Johannes Eelckes (1716-1783) 231, 56; Okke Eelkes (1716-1778) 231; Reinder Lieuwes (1787-1848) *80; Sytske Johannes (?-1788) 56; Tyets Douwesdr (?-1620) 3.697; Wybrig Reins (?-1789) 57; Ymte Johannis (?-1764) 463.

Barres

Aukje (?-?) 915.

Bauckes

Bae (1635-1679) *196; Taetske (?-?) 335, 915, *136.

Baukes

Acke (?-1739) *84; Anne (?-?) 217; Beeuwe (?-1732) 125; Douwe (?-?) *165; Engel (?-?) *164; Feite (?-?) 57; Iebeltje (?-?) *128; Jeltje (?-?) 913; Reijn (1658-1730) 456, 459; Reijn (1720-1781) 114; Rein (?-?) 1.824; Romcke (?-?) 229; Romcke (1724-?) 229; Tietje (?-1751) 229; Upke (?-?) 1.423, *183; Ybeltje (?-?) 229, *128.

Bavius

Nicolaus (?-?) 719.

Beekma

Barber Joukes (1789-1855) *58.

Beerns

Jacob (?-?) 45; Tied (?-?) 7.327.

Bees

Anke (1747-?) 57.

Beeuwes

Antje (1725-1795) 125.

Benedictus

Lieuwkjen (?-?) *161, *162.

Berends

Grietje (?-1770) 33.

Bergsma

Jaike Jans (?-?) 177, 59, *117, *82.

Biekes

Bieke (?-?) 683.

Bienses

Hinke (?-?) 341.

Bieuwes

Antje (1725-1795) 125.

Bijlsma

Eeltje Klazes (1791-1881) 27.

Binzes

Henke (?-?) 341.

Blanckema

Aelke (?-?) 131; Grietje Hendricks (?-?) 261; Grietje Hendriks (?-1708) 65; Heercke Hendricks (?-?) 261; Hendrick Henricks (?-1655) 260; Hendrik Hendrickx (1638-?) 130; Hijlck Hendricks (?-?) 261; Idtje (?-?) 131; Jetske (?-?) 131; Kornelis Hendricks (?-?) 261; Teeke Hendrixzn (?-?) 261.

Blauw

Trijntje Jacobs (?-?) 11.

Bloembergen

Grietje Douwes (1845-1881) *14.

Bockama, van

Antke Franses (?-1652) 1.423.

Boer ?, de

Zake Pieters (1774-1853) 17.

Boer, de

Aaltje Douwes (1870-1910) 1; Antje Douwes (1879-?) 3; Antje Douwes (1882-1882) *8; Antje Douwes (1884-?) *9; Auke Raukes (1799-1873) 59; Aukje Douwes (1887-?) *10; Douwe Ties (1842-1917) 2; Douwe Uilkes (1754-1816) 63; Froukjen Annes (1755-1835) 63; Geeske Attes (1833-1914) 7; Gerbrich Jentjes (?-1823) 54; Grietje Hendriks (1819-1838) 9; Grietje Ties (1854-1854) *21; Harmke Douwes (1892-1892) *13; Harmke Douwes (1893-?) *14; Hendrik Douwes (1899-1899) *17; Hendrik Jacobs (1705-1767) 32; Hendrik Pieters (1772-1835) 8; Hendrik Ties (1848-1858) *19; Hijlkjen Hendriks (1812-1875) 9; Jacob Sikkes (?-1828) 59; Jan Ties (1851-1874) *20; Jantje Douwes (1889-?) *12; Lolkje Douwes (1871-1872) 3; Lolkje Douwes (1873-?) 3; Marten Douwes (1889-?) *11; Marten Sickes (?-1749) 96; Minke Hendriks (1800-1845) 9; Paulus Martens (?-1826) 127, 97; Pieter Hendriks (?-1805) 16; Pieter Hendriks (1803-1812) 9; Pieter Hendriks (1815-1816) 9; Pietertje Hendriks (1811-1863) 9; Rauke Jans (1757-1833) 59; Sake Pieters (?-1853) 17; Siek Douwes (1872-1873) 3; Siek Douwes (1876-1876) 3; Sikke Martens (?-?) 127, 97; Sipkje Sipkes (?-?) *2; Sybrig Hendriks (1808-1858) 29, 9; Sybrig Pieters (?-?) 17; Tamme Johannes (?-?) 53; Tie Hendrik Douwes (1880-1941) 3; Tie Hendriks (1802-1814) 9; Tie Hendriks (1814-1867) 4; Tjaltje Tjallings (?-?) 23; Tjitske Douwes (1896-?) *16; Tjitske Ties (1847-1902) *18; Wijpkje Douwes (1877-?) 3; Wijpkjen Hendriks (1805-1884) 9; Wypkjen Ties (1840-1879) 5; Yttje Hendriks (1809-1844) 9.

Bokkes

Sijtske (?-1779) 121.

Bokma

Marten Freerks (1839-1906) *14; Marten Martens (1880-?) *14.

Bonnema

Douwe Pieters (1902-1932) *6; Frouck Reins (1656-?) 301; Geeltje Reins (1650-1683) 150; Haitze Jelles (?-1611) 3.697; Meindert Gerbens (1841-1920) 1; Meindert Pieters (1900-1969) *5; Oepke Sytzes (1782-1835) 29; Pieter Meinderts (1871-1937) 1; Rein Sickes (?-1669) 150, 301; Rinske Oepkes (1805-1848) 29; Saakje Pieters (1904-1980) *7; Upcke Haitzes (?-1659) 3.697.

Bootsma

Dirk Taekes (?-?) 21; Taeke Durks (1790-1828) 21.

Bottes

Auke (?-?) 1.831, 1.843; Gerrit (?-1790) 105.

Bouma

Bjefke Tjerks (1790-1839) *80; Dirk Dirks (?-?) 11; Dirk Dirks (1842-?) 11; Frouk Annes (1755-1835) 63; Janke Jelles (?-?) 11.

Bouwes

Goycke (?-?) 365.

Bouwis

Sikke (?-1799) 33.

Braad

Antje Sjeerps (?-?) 183.

Broekhuizen, van

Jeanetta Wilhelmina (1797-1876) *72.

Broers

Ath (?-?) 3.663; Gosse (?-1636) 3.663; Hijlck (?-?) 129; Rigst (?-1749) 249; Rikstje (?-1749) 249.

Brouwer

Feike Sierks (?-?) 29; Jacob Feikes (1781-1860) 29; Jacob Jacobs (1815-1898) *55; Sjirk Feikes (1777-1848) 59.

Bruijnsma

Sijtske Wijbes (?-?) 231.

Bruin, de

Hein (?-?) *38; Hiltje Heins (1785-1867) *38, *39.

Bruinsma

Sjoukje (?-?) *15; Wiebe Tjeerts (1743-1819) 105.

Buccama

Frans Harmens (1565-1612) 2.846; Harmen Franses (?-?) 2.847; Pietje Franses (?-1651) 2.847; Roorda Franses (1603-1624) 2.847; Sybrand Franses (1600-1652) 2.847.

Buccama, van

Duco Roorda Franses (?-?) 2.847.

Buma

Antie Hommes (?-1653) 3.697; Gatse Douwes (1712-?) 79; Gooitsen Tjeerdsz (1696-?) 166, *108; Lolck Wopkes (1646-1687) 925, *178; Rinck Hommes (1625-?) *178; Trijn Birdes (?-1691) 159; Trijntje Douwes (?-?) 39; Trijntje Scheltes (1769-1829) *36; Wijpkjen Hessels (1740-1799) 19; Ytje Scheltes (1772-1809) *37.

Buwes

Fettie (?-?) 359.

Buweszn

Sioucke (?-1643) *194, *195.

Byckes

Bycke (?-?) 683.

Casparudus

Casparus (?-1693) *139.

Caspers

Casper (?-?) 416, *141; Casper (?-1693) 416, *139.

Charte, de

Judith (?-?) 358.

Claases

Grietje (1696-?) 463; Jorck (?-?) 119.

Claes

Aenne (?-?) 1.853; Geertje (?-1691) 419.

Claeses

Gryttie (?-?) 196; Willem (?-?) 331.

Claessen

Saep (?-?) 1.825.

Claeszn

Peter (?-?) 2.681.

Clasen

Douwe (?-?) 183.

Clases

Ate (?-1803) 103; Auck (?-?) 499; Geertje (?-1679) 449; Lijsbet (?-1759) 121; Uylke (?-?) 498.

Clasesdr

Feick (?-?) *200.

Clazes

Reinskjen (?-1803) 125.

Cleyterp

Ybeltje Luitjes (?-1778) 183.

Cnossen

Feikjen Sjirks (1863-1944) 7.

Cornelis

Aaltje (1747-1747) 103; Aaltje (1750-1750) 103; Gelk (?-1761) 51; Janke (?-?) 103; Moetske (1695-1753) 183; Sibbeltje (?-1784) 103; Trijntje (?-?) 47; Wouter (?-1801) 103; Ymke (?-?) 183.

Costerus

Antie Jans (?-?) 189.

Couperus

Aaltje Sybrens (1828-1880) 7; Abraham Abrahams (?-1813) 113; Abraham (1662-?) 449; Abraham Mollerus (1773-1846) 57; Abraham Petruszn (1698-1771) 112; Anna Abrahams (?-?) 113; Antje Jarings (1870-1938) 7; Bauke Reyns (1781-1781) 57; Doeke EpŽus (1801-1875) 29; Elisabeth EpŽus Gerhardus (1799-1882) 29; Elisabeth Sybrens (1839-1896) 13, 15; Epeus (?-1802) *92; EpŽus Gerardus (1850-1932) 15; EpŽus Gerardus Mollerus (1774-1807) 28; EpŽus Gerhardus (1834-1844) 15; Evert Sybrens (1830-1891) 15; Geeske Mollerus (1779-1779) 57; Gerardus EpŽus (1807-1875) 29; Gerberich Mollerus (1771-1773) 57; Gerbrich Mollerus (1777-1780) 57; Haaye Sybrens (1841-1844) 15; Haaye Sybrens (1845-1913) 15; Jaring Sybrens (1837-1845) 15; Jaring Sybrens (1848-1921) 15, 7; Johannes (1648-?) 449; Klaaske Sybrens (1833-1875) 15; Lucas (1650-?) 449; Maria (1650-?) 449; Mollerus Abrahams (?-1788) 56; Mollerus EpŽus (1798-?) 29; Mollerus Sybrens (1841-1844) 15; Petrus (?-1775) *93; Petrus (1657-1735) 224; Petrus Mollerus (1776-?) 57; Rein Mollerus (1770-1832) 57; Sybren EpŽus (1806-1851) 14; Theodorus Johannes (?-1684) 448; Trijntje Sybrens (1843-1863) 15; Wybrigje EpŽus (1800-1866) 29.

Crack

Gerrit Roelofs (?-?) 3.333; Trijntje Gerrits (1582-?) 3.333.

Culemborg

Aaltje (1612-1649) *184.

Cuperus

EpŽus Gerhardus (1807-1878) 29, 9; Petrus EpŽus (1802-1855) 29.

Deinum

Anne Freerks (1802-1859) *61; Doede Freerks (1799-?) *60; Freerk Tjebbes (1767-1803) 31; Gerben Jans (?-1844) 29; Jan Gerbens (1797-1857) 29; N.N. (?-?) 59; Sipke Cornelis (?-?) 59; Tjibbe Freerks (1795-1872) *58; Uilke Freerks (1797-1807) *59.

Deynum

Trijntje Tjebbes (1774-1848) 63.

Diermen, van

Klaas Everts (?-?) *27; Wihelmina Hengeveld (1831-1905) 9, *27.

Dijk, van

Anske Bouwes (1779-?) *45; Johannes Anskes (1814-1898) 23, *45.

Dijkstra

Antje Everts (1809-1863) 15; Evert Jarigs (1764-1846) 30; Janke Pieters (1765-1822) 9; Jarich Hendriks (1727-?) 60; Martzen Uilkes (1766-1831) 63; Schelte Tjallings (?-1819) 63; Trijntje Everts (1806-1874) 31; Uilke Everts (1812-1860) 31.

Dircks

Tyetie (?-?) 927.

Dirks

Antje (?-1730) 125; Iemkje (?-1721) 251; Mari (?-?) 251; Neeltje (?-?) 216; Tjalling (?-?) 105.

Dirksens

Jan (?-?) 353.

Dirx

Acke (?-1682) 331; Antie (?-?) 1.465.

Djurris

Hille (?-1658) 3.711.

Doeckes

Douwe (1630-1690) 1.855.

Doeckles

Gatze (1670-1729) 229.

Doedes

Beitske (?-?) 85; Beyke (?-?) 171; Juw (?-?) 259; Royts (?-1675) 259; Tets (?-?) 259; Tjalling (1698-1729) 171; Trijn (?-?) 129.

Doekes

Jan (1650-?) 232; Pieter (?-?) 465; Syberigh (1775-?) 59; Trijntje (?-1786) 23.

Dokkum

Jan Jansen (?-1741) 116; Jelle Jans (1738-1797) 117; Lolke Jans (?-1808) *98; Meinou Jans (?-?) *94.

Dotinga

Antje Melles (1794-1875) 23; Melle Sietses (?-?) 23.

Douues

Lolle (?-?) 3.697.

Douwes

Aegh (?-?) *134; Attie (1720-?) 83; Berber (?-1756) 375; Doutje (1736-?) 125; Doutjen (1736-?) 125; Eelk (?-?) 125; Eelk (1728-?) 125; Fetje (1713-1781) *89; Fettie (1713-1781) *89; Gatse (?-?) 150; Hette (?-?) 233; Holcke (?-1718) 164; Holke (1724-1792) 83; Jansen (?-?) 331; Jelle (1726-?) 83; Jets (?-?) 1.825, *189; Jetse (?-1747) 457; Johannes (1731-1809) 125; Klaaske (1720-?) 125; Lijsbet (?-?) 79; Lisck (?-?) 1.759; Meindertie (?-1779) 121; Meinertje (?-1779) 121; Oeds (1576-?) 1.848; Rienk (?-?) *142; Seerp (?-?) 183; Sijbrich (?-?) 151; Sytse (?-?) 1.825; Tiementje (1719-1798) 41; Timmeltie (1719-1798) 41; Timmeltje (1719-1798) 41; Uilke (1733-1803) 62; Ulbe (?-?) 927; Upcke (?-?) 301; Wijbe (?-1709) 248; Wybe (1717-?) 125; Yd (?-?) 865; Ymckjen (1723-?) 125; Ymkjen (1722-?) 125; Ymkjen (1725-?) 125.

Douwesdr

Geert (1601-1641) 1.855.

Douwesdr.

Ulck (?-?) 665, 921, *156.

Doyes

Auke (?-?) 915.

Durcks

N.N. (?-?) 502; Ymck (?-1721) 251.

Durks

Gerben (?-?) 1.845; Lieuwkjen (?-1837) 21.

Durkstra

Jan Jetzes (1823-1915) 11; Jetze Durks (?-?) 11.

Durkszn

Hoyte (1558-?) 2.680.

Duyff

Geeske Gerritsdr (?-?) 451.

Ecoma

Durkjen Adams (1749-1826) *42.

Eeckedr

Fed (1560-?) 1.841.

Eeckesz

Sybren (1570-1637) *134.

Eelckes

Atje (?-1702) 921; Grietie (?-?) 921; Lolcke (?-?) 231; Ocke (?-1636) 1.840; Okke (?-?) 460; Sijbrigh (?-?) 165, 921, *104; Tietie (?-?) 921, *153.

Eelkes

Johannes (1716-1783) 231; Pijter (?-?) 125; Rikstje (?-1718) 921.

Eeltjes

Klaas (?-?) 27; Ocke (1716-1778) 231; Richt (?-1718) 921.

Eernst

Leentje (?-?) 59.

Eesges

Doedtie (?-?) 1.845.

Egges

Haye (1710-1779) *89.

Eijsinga

Rienck Sijses (?-1733) 359.

Eises

Jelte (1716-1784) 191.

Elias

Seike (?-?) 53.

Elsinga

Anne Attes (1801-1845) 9.

Elzinga

Ate Watzes (1766-1823) 9.

Engelsman

Willem Watzis (?-1616) 2.874.

Ennes

Rein (1741-1811) 25.

Entkes

Hempck (?-?) 1.465.

Ernstes

Marten (?-?) 43.

Everts

Albert (1658-?) 341; Antje (?-?) 1.436; Baukje (?-?) 43; Bijcke (?-?) 341; Jacob (?-1743) 341; Jan (?-?) 341; Jentje (1658-1739) 170; Klaas (?-?) 123; Lijsbert (?-?) 43; Lysbet (?-?) 43; Maaike (?-?) 341; Maicke (?-?) 341; Trijntje (?-?) 61; Uilkje (?-?) 43.

Evertsma

Jentie Everts (?-1817) 43; Jentje Everts (?-1817) 29, 43; Jitske Jentjes (1797-1849) 29; Lolkjen Everts (?-1822) 21.

Feddes

Aef (?-?) 467; Alle (?-1728) 913; Johannes (?-1700) 250; Melle (?-?) *200.

Feddricks

Hebel (?-1625) 1.436; Hijlcke (?-1666) 1.436; Sijtze (?-1613) *133.

Feenstra

Frouk Abes (1760-1834) 117; Hijlke Reins (1792-1855) 25; Lolke Teedes (1824-1865) *24, *25; Teede Reins (1787-1828) 25, *24.

Feijckes

Rienck (?-1675) 259.

Feikens

Oene (?-?) 1.421.

Feikes

Gerbrich (?-?) 1.421; Hollerus (?-?) 710; Idske (?-?) 1.421; Lieuwke (?-?) 111; Luitske (?-?) 223; Pytter (1650-1719) 446; Riemke (?-?) 1.421, 223; Sietske (?-?) 223; Sytse (1650-?) 888.

Feitses

Jan (?-?) 219; Jancke (?-?) 219.

Fermers

Siebe (?-1723) 165; Sijbbe (?-1723) 165.

Fermersdr

Ancke (?-?) 3.705.

Feykes

Sybren (?-?) 91.

Floris

Saacke (?-?) 179.

Florisson

Ds. Johannes Wybrandus (?-?) 109.

Fockes

Rintje (?-?) 461, *153.

Foeckes

Ate (?-?) 1.829.

Foeckles

Gerben (?-?) 879.

Foekles

Fogeltje (?-?) 54.

Fokkes

Aaltje (?-?) 53.

Folkerts

Jetske (?-?) 29; Tjitske Ottes (1800-1868) *23.

Fongers

Ellert (?-?) 159.

Foockes

Laes (1595-1643) 1.841; Tjitske (?-?) 165, 921, 923.

Fopma

Foeckje Hessels (?-?) *155.

Foppedr

Foockel (?-1637) 259, *131.

Foppes

Antje (1712-?) *129; Hylck (?-?) 915; Sijtske (?-?) 103.

Foy

Bouritius (?-1714) 359; Freerk Claeses (?-?) 359.

Frankena

Getje Ides (1775-1810) 29.

Franses

Huig (?-1715) 352, *137.

Franzen

Jelle (?-?) 103; Sjoerdtie (?-?) *85.

Freercx

Tyaerdt (?-?) 752.

Freerks

Bote (?-?) 657; Douwe (?-?) 328; Geeske (?-?) 31, 63; Sijbren (?-?) 657; Tetje (1779-1805) 23, *47.

Froma

Tiedtke (?-?) 1.431.

Gabbes

Baerend (1522-?) 6.664.

Gabe

Gabe Beerns of Grote (?-1496) 13.328.

Gabes

Taeke (?-?) 181.

Gaeles

Brechtje (?-?) 718.

Gasau

Gerritdina Johanna (1905-1978) *5; Johann Heinrich (1877-1958) *5.

Gatses

Antje (?-?) 301; Antje (?-1770) 151; Bauck (?-?) 75; Douwe (?-?) 78; Gerbrich (1679-1734) *103; Gerbrichje (1679-1734) *103; Lolle (?-1695) 914; Obbe (?-?) 1.829; Olphert (1704-1750) 183; Riemk (?-1676) *180; Tjerne (?-1686) 1.829.

Gatsonides

Dirck (?-?) 451.

Gatzes

Antje (?-1781) 183; Sjouke (1709-1761) 229.

Geerts

Albert (?-?) 171; Douwe (?-?) 171; Folkjen (?-?) 50; Harmentje (?-1765) 217; Jan (?-?) 103; Tjeds (?-1772) 105.

Gerbens

Elbrich (?-?) 171; Johannes (1718-1798) 40; Maaike (?-1787) 85; Mayke (?-1787) 85; Noentje (?-?) 47; Tjebbe (?-1775) 31, 63; Trijntje (?-?) 377; Yttie (?-1783) 121.

Gerbrands

Jacob (?-?) *147.

Gerkes

Wopke (1745-1810) 59.

Gerlofs

Bottje (?-?) 183; Taetje (?-1671) 913.

Gerlsma

Bauck Sickes (1634-?) 925; Sicke Hayes (?-1658) 925.

Gerrijts

Albert (?-1807) 85; Dirk (?-?) 389; Otte (?-1720) 165; Simen (?-1713) 194; Woltje (?-?) 64.

Gerrits

Evert (?-1781) 42; Jan (?-?) 85; Paulus (?-?) 389; Pieter (1760-1850) *36; Tetje (?-?) 47.

Gerritsen

Gerrit Doekles (1776-1841) 27; Neeltje Gerrits (1803-1881) 13.

Gerritzen

Gerlof Gerrit (1813-1868) 27.

Gerrolds

Akke (?-?) 165.

Gerrydts

Antje (?-?) 377.

Goitiens

Wybren (?-1715) 921.

Gooitsens

Wiebren (?-1715) 921.

Goot), der

Gerrytje Pytters (van (?-1798) 33, *36.

Goot, van der

Geertje Jacobs (1801-1838) 12; Jacob Gerrits (1772-1838) 12; Pieter Gerrits (1760-1850) *36.

Gorryts

Tjam (?-?) 195.

Gosses

Marij (?-?) 171; Sipkjen (?-?) 33.

Gossesdr

Wabel (?-?) 2.845.

Goyckes

Abe (?-?) *138.

Goykes

Wijpk (?-?) 37.

Grampel, van den

Geesje Petronella (1875-1955) *5.

Grasman

Jan Jurjens (1828-1876) 13; Jurjen Jans (1801-1847) 13.

Groot, de

Ruurd (?-?) *9.

Haagsma

Abe (1802-1882) *62, *63.

Haan, de

Dieuwertje Jans (?-?) 189.

Haarsma

Hessel Ates (1741-1811) *42; Jan Johannes (1790-1828) 4; Jeltje Hessels (1775-1852) *42; Maaike Jans (1820-1854) 4.

Haenties)

Sybren Hanckes ( (?-?) 3.662.

Haeyes

Egge (?-1734) *89.

Haga

Petrus (?-?) 15, *35.

Haies

Antje (?-?) 231.

Haites

Jetse (?-1813) 127, 97.

Hanenburg

Aeltie Hendriks (?-?) *183.

Hansen

Allert (?-?) 88.

Hanses

Goitsche (?-?) 367; Hiske (?-?) 353; Jelle (?-?) 109; Lysbert (?-1820) 59; Lysbet (?-1734) 216; Meike (?-?) 119; Sybe (?-?) 119; Sybrig (?-?) 119; Teetie (?-1785) 167; Wietske (?-?) 119; Wijtske (?-?) 119.

Hansesdr.

Tjets (?-1593) 5.689.

Harckes

Eesge (?-?) 1.845; Elbrigh (?-?) 1.845; Lieuwe (?-?) 1.845; Sijke (?-?) 1.845; Tjepke (?-1684) 922; Trijntje (?-?) 1.845.

Harings

Antie (?-?) 183; Rincke (?-?) 3.514.

Haringsma

Maaike Jans (1820-1854) 4.

Harmens

Popk (?-?) 921, 923, *174; Popkjen (?-?) 461; Roelof (?-?) *40; Sasker (?-?) *185; Tietske (?-?) 171, *115; Tijedske (?-?) 463; Tjitske (?-?) 463, *115; Trijntje (?-?) 335.

Hartius

Sibrandus (?-1690) 359.

Hartog

Ds. Johannes (?-1740) 177.

Heems

N.N. (?-?) 719; Wijbrandus (?-1682) 719.

Heeres

Anne (?-1781) 63; Auke (?-?) 244; Bernardus (?-1646) 833; Bernardus (?-1647) 833; Bernardus (?-1650) 833; Bernardus (?-1652) 833; Hylck (?-1648) 833; Hylck (?-1657) 833; Hylck (?-1661) 833; Nolle (?-1658) 833.

Heeresdr.

Hylck (?-1647) 1.665.

Heeringa

Antie Franses (?-?) 465.

Heerts

Andries (?-?) 371; Grytie (?-?) 371; Hille (?-?) 371; Janke (?-?) 371; Meyns (?-?) 371; Sijtske (?-?) 185.

Heijns

Trijntje (?-1728) 463.

Hendriks

Arjen (?-?) *94; Claes (1724-1799) 121; Eelck (?-?) 221; Gerrit (1730-1782) 33, *36; Gertie (?-1788) 33; Grietje (?-?) 33; Grietje (?-1801) 33; Hielkje (1722-?) 121; Hiltie (1722-?) 121; Hoitje (?-1811) 103, 33, *37; Jacob (?-?) 33; Jacob (1748-?) 33; Jan (1734-?) 121; Jentie (1736-?) 121; Jentie (1740-1798) 121; Jentje (1740-1798) 121; Jetske (1743-?) 33; Jurjen (1729-1779) 121; Klaas (1724-1799) 121; Pieter (1701-?) 33; Pyter (?-?) 33; Rinse (1734-?) 33; Ruurd (1750-1807) 33; Sietie (?-1780) 33; Sioucke (?-?) 341; Sjeurtje (1746-1746) 33.

Hendriksdr

Johanna (?-?) 6.665.

Heredr.

Griet (?-1613) 7.323.

Heringa

Doedtie Gosses (?-1693) 711; Frans Gosses (?-1657) 1.423, 465; Gosse Watzes (1583-1652) 1.422; Jelle Watzes (?-?) 2.845; Sybrandus Gosses (?-?) 1.423; Valerius Gosses (?-?) 1.423.

Hesseldr

Brecht (?-1659) 3.707.

Hessels

Atse (?-?) 879; Douwe (?-?) 39; Lisk (?-1720) 439; Minne (?-?) 879; Rinse (?-?) 1.829, *190; Rintje (1660-?) 879; Sytse (?-1800) 39; Sytse (?-1807) 39; Tyets (?-?) *87, *88; Yde (?-?) *134.

Hettesdr

Reinouw (?-?) 179.

Hettinga, van

Geertie (?-?) 435; Inske (?-?) 435; Tiete Waltes (2) (?-1680) 434; Wytske Tytes (1675-1720) 217.

Hiddes

Jacob (?-1713) 64; Keimpe (?-1693) 832, *161; Lolke (1630-1689) 886; Ruird (?-?) 129.

Hielkes

Baukje (?-?) 1.853.

Hiemstra

Pieter Rienks (1784-1830) 21; Pieter Rientzes (1784-1830) 21; Rients Wigles (?-?) 21.

Hijlkes

Baukjen (?-?) 1.853; Eelk (?-?) 499.

Hilles

Jentie (?-?) 54; Trijntje (?-?) 371.

Hinnes

Anke (?-?) 177; Doedtje (?-?) 177; Jelte (?-1698) 352; Jelte (?-1762) 88; Marten (?-?) 177; Sybrig (?-?) 177.

Hoek, op de

Grietje (1854-1909) 15.

Hoekers

Goyke (?-?) 74.

Hoekstra

Agatha (1874-1962) *7.

Hoen, de

Geertje Jacobs (?-?) 29.

Hofman

Feite Fokkes (1797-1846) 13; Gerrit Feites (1820-1888) 13.

Hofstra

Akke Gerbens (1790-1886) 21; Dieuwke Douwes (1818-1896) 11; Douwe Gerbens (1784-1850) 10; Douwtje Tjeerds (1785-1833) 27; Gerben Douwes (1825-1901) 11; Gerben Johannes (1741-1817) 20; Jelle Douwes (1827-1850) 11; Jelle Gerbens (1793-1874) 21; Jelte Douwes (1820-1853) 11; Jeltje Douwes (1830-1863) 11; Johannes Gerbens (1774-1845) *40; Joukjen Douwes (1841-1931) 11; Kornelia Douwes (1822-1857) 11; Lolkjen Douwes (1816-1844) 5; Pietertje Douwes (1836-1842) 11; Thomas Gerrits (1786-1819) 25; Timmeltje Gerbens (1785-1819) 21; Tjitske Douwes (1813-?) *29; Tjitske Douwes (1813-1857) *30.

Hoijtes

Scholte (1638-1695) 1.853.

Hoites

Walle (?-1764) 109.

Holkes

Dieuwke (?-1716) 165; Douwe (?-1728) 82; Jan (?-1773) 165; Johannes (?-?) 165; Win (?-?) 165; Wintje (?-?) 165.

Hollander

Beeuw Jelles (?-?) 217.

Hollerus

Antie (?-1728) 355; Feike (?-1721) 711; Grietje (?-?) 711.

Holles

Grietje (?-?) 1.421; Trijn (1609-?) 1.825.

Hommes

Birde (?-?) 318; Joukje (?-?) 105.

Homminga

Siuk Aukes (?-?) *179.

Hoogeveen

Jancke Willems (?-1679) 359; Rinske Willems (?-1701) 719; Saapke Willems (?-1699) 719; Willem Hijlckes (1622-1688) 718.

Hoop, van der

Otte Hendriks (?-?) 11; Regnerus Ottes (1811-1883) 11.

Hoppinga

Geeske (?-1764) 113.

Hospes

Gerlof Gerlofs (1747-1827) 33; Woltjen Gerlofs (1776-1837) 27.

Hotses

Id (?-1641) 263.

Hottinga

Geeske (?-1764) 113.

Houtens, van

Ytje Douwes (1817-1893) 15.

Hoytes

Griet (?-?) 865; Laes (1588-1651) 1.340; Uilcke (?-1788) 217.

Hoytinga

Douwe Douwes (1646-1710) 925; N.N. (?-?) 925.

Hylckes

Pals (?-?) 866.

Hylkes

Geertje (?-?) 217; Johannes (?-?) 217; Michiel (?-1706) 217.

Idses

Gerrijt (?-1750) 84.

Idzerda

Akke IJdzes (?-?) 25.

Iedes

Dieuwke (?-1715) 352.

Ieges

Haie (1710-1779) *89.

Iemkes

Moetske (1704-1753) 183.

Ietjes

Hitje (1742-?) 97.

Imptis

?Antie (?-?) 462.

Inses

Jetske (1637-1690) 1.855; Lijsbet (?-1666) 927.

Ippes

Jetske (?-?) 915.

Jaarsma

Janke Arjens (1775-1826) 12.

Jackles

Geertie (?-?) 925.

Jacobs

Age (?-?) 109; Auke (?-?) 117; Doedtke (?-1647) 1.829; Elingh (?-1727) 927; Gerrit (?-?) *86; Grietje (?-?) 27; Hidde (?-?) *85; Jan (?-?) 682; Ruurd (?-?) 65; Siebe (?-?) 65; Sijbren (?-1739) *84; Steffen (1688-1716) 190; Stijntje (?-?) 53; Tiepk (?-?) 381; Ycke (?-?) *147.

Jakles

Grijtie (?-?) *41.

Jakobs

Ieke (?-?) *147.

Jans

Aaltje (?-?) 49; Anne (1772-1773) *68; Antje (?-1761) 103; Barbara (1554-1625) 3.333; Corneliske (1761-1761) 51; Dieuke (?-?) 331; Doeke (?-?) 233, 464; Eelck (?-1727) 671; Engeltje (?-1775) 33; Feitse (?-?) 218; Froukje (?-1810) 25; Gerrit (?-?) 457; Gosling (?-?) 357; Goyts (1649-1671) *197, *198; Griet (?-1672) 1.853; Grietje (?-?) 104; Hermen (?-?) 1.853; Hiske (?-?) 353; Hylke (1720-?) *123; Impte (?-1713) 1.853, 462; Jacobje (?-?) 45; Jan (?-?) *97; Jancke (1738-1799) 39; Jelle (?-?) *95; Jetske (?-?) 927; Joucke (?-?) 233; Jouke (?-?) 355; Lolke (?-1808) *98; Lolle (?-?) 171; Luitien (?-1748) 183; Martha (?-1748) 125; Meinou (?-1708) 233; Minke (?-?) 79; Ocke (?-?) 331; Oene (?-?) 331; Rixt (?-1677) 331; Sintje (?-?) 11; Swob (?-?) 3.683; Swobcke (?-?) 926; Tiementje (?-?) 165; Timmeltie (?-?) 165; Trijn (?-1640) 2.875; Trijntie (?-?) *96; Trijntje (?-?) 341; Tyerk (?-?) 3.707, 3.709; Voske (?-?) 179.

Jans(en)

Jan (1656-?) 331; Lammert (1659-1693) 331.

Jansdr

Hitje (?-?) *167.

Jansen

Dirck (?-?) 331; Hessel (1640-1702) 1.853; Lolcke (?-1712) 926; Lolle (?-?) 1.849.

Jarichs

Hendrik (?-1752) 120.

Jarigs

Alle (?-?) 61; Claas (?-?) 499, 61; Hendrik (?-?) 61; Lysbet (?-?) 61; N.N. (?-?) 499.

Jaspers

Japkje (?-?) 33.

Jelgers

Maeicke (?-?) 733.

Jelles

Age (?-?) 235; Attie (1709-1712) 167; Bauck (?-?) *110; Bauck (1714-?) *111; Claeske (?-?) 343; Doutsen (1697-1728) 83; Douwe (?-?) *161; Haebeltje (?-?) 117; Ietje (?-1751) *149; Jacob (?-?) *110; Jelle (?-?) *109; Jelle (1716-?) *112; Jetse (1703-1781) 167; Lolck (?-?) 665; Lolk (?-?) 116; Pier (?-?) 167; Pytter (1610-1674) 1.853; Rommert (1698-1762) 167; Sieck (?-1683) 665; Thomas (?-1683) 332; Thomas (1701-1777) 167; Tjits (?-?) 867; Trijntje (?-1774) 235; Wobbe (?-?) *147; Yttje (?-1751) 457, *149.

Jellisdr

Tjitske (1622-1707) 435.

Jelmers

Anne (?-?) 709; Jarig (?-?) 99.

Jeltes

Henne (?-?) 704; Hinne (?-1728) 176; Maria (?-?) 89; Marta (?-?) 89; Neeltje (1792-1818) 23; Pijtter (?-?) 353; Pyter (?-?) 89; Trijntje (?-1803) 89; Willem (1797-1799) 23; Ype (?-?) 353.

Jenckens

Rienck (?-1670) 680.

Jenecot

Jan Thain (?-?) 358, *138; Thain (?-?) 359.

Jenties

Claes (?-?) 242; Claeske (?-?) 171; Gerben (?-?) 85; Rienk (?-?) 171; Trijntje (?-?) 171; Willem (?-?) 180.

Jentjes

Antie (?-?) 91; Antje (?-?) 109; Gerben (?-?) 171; Jelle (?-?) 171; Klaas (?-?) 242; Lijsbet (?-?) 85; Maaike (?-?) 171; Maijke (?-?) 171; Sjoerd (1703-1766) 171; Willemke (?-?) 91; Ytje (?-1780) 45.

Jentjesdr.

Jancke (?-?) 166.

Jentkens

Antke (?-?) 1.667.

Jentses

Meyt (1690-1720) 221.

Jetses

Jan (?-?) *103; Marij (1645-1695) 335, 915; Utske (?-?) 219.

Jetsesdr

Waal (?-1657) 1.341.

Jetzes

Laas (1652-1726) 671; Lolkjen (?-1763) 87; Schelte (1649-?) 671; Watse (1647-?) 671.

Joachims

Corneliske (?-?) 665.

Jochums

Grietje (?-1713) 373.

Johan

Pytter (?-1692) 185.

Johannes

Aaltje (?-?) 209; Antie (1686-1741) *89; Attie (?-?) 331; Dieuwke (?-?) 195; Diuwke (?-?) 195; Fedde (?-?) 251; Geertje (?-1747) 209; Iemte (?-1764) 463; Lijsbet (?-1734) 463; Pier (?-?) 459; Trijntje (?-1759) 125.

Johannesdr

Fed (?-1657) 1.341; Griet (?-?) 925.

Johannesdr.?

Jildou (?-?) 3.515.

Johanneszn

Minne (?-?) 1.758.

Johannis

Popke (?-?) 109; Ytje (?-?) 23.

Jong, de

Alle Lucas (1803-1867) 31; Antje (?-?) 11; Auke Wiegers (1830-1883) 5; Bregtje Uiltjes (1788-1844) 25; Jentje Jobs (?-?) 47; Job Jentjes (1763-1823) 47; Johannes Teekes (1809-1889) 9; Lucas Sjoerds (1773-1830) 31; Pier Pieters (?-?) 57; Rinskjen Piers (1770-1852) 57; Taeke Pijters (?-?) 9; Uiltje Gerrits (1755-1826) 25; Wieger Aukes (1807-1855) 5; Yed Jacobs (?-?) 109.

Jongbloed

Auke Gerrits (?-?) *74.

Jonge, de

Douwe Gatzes (?-1766) 151.

Jorkes

Claas (?-?) 119; Klaas (?-?) 119.

Jorrits

Eelck (?-?) 7.324.

Jouckes

Sytse (?-?) 76.

Joukes

Eelck (?-?) 165, *106; Eelkje (?-?) *106.

Jouws

Geertje (1680-?) 231; Reyn (?-1606) 3.682.

Jurjens

Bonte (?-?) 53; Namk (?-?) 243; Namke (?-?) 243.

Kalfsbeek, van

Hans Johannes (?-?) 151; Willem Hanses (1692-1768) 151.

Kas

Klaas (?-1881) *27, *28.

Keizer

Wietske Bontes (?-1848) 53.

Keuningh

Christina (?-?) 25.

Kingma

Jetske Yntes (1779-1847) 19; Tjiets Gerbens (?-?) 55; Ynte Gabes (1740-1820) 19.

Klaases

Douwe (?-?) 183; Ysk (?-1759) *100.

Klases

Foeke (?-?) 243; Grietje (?-?) 196; Jurien (?-?) 243; Jurjen (?-?) 243; Lijsbet (?-1759) 121; Rinske (?-1803) 125; Saapke (?-?) 1.825; Teekle (?-?) 243.

Klazes

Bernardus (?-?) 109; Hantje (?-?) 59; Tjitske (?-1813) *51.

Kleinstra

Harmen (?-?) *16.

Knorr

Jacobus Jans (1875-?) 3; Jan Jacobus (1848-1916) 3.

Knossen

Sjirk Lieuwes (1835-1879) 7.

Koek

Catharina Johanna (1763-1843) 113.

Kuiper

Foeke Hendriks (1859-1917) 7; Hendrik Willems (1856-1936) 7.

Kuipers

Aukjen Ruurds (?-?) 17.

Kuitert

Berend (?-?) 25; Reinder Barkman (?-?) 25.

Laeses

Luts (?-?) *197.

Laesesdr

Ancke (1636-1672) *196.

Laesesz

Hoyte (1613-1657) 1.341.

Laesz

Foocke (1560-?) 1.841; Marten (?-?) *192; Oeypke (1480-1551) 5.856.

Lammerts

Jan (?-1677) 330.

Lanting

Jan Sjoerds (?-?) 25; Sjoerd Jans (1773-1851) 25.

Lantinga

Andries Sikkes (1758-1826) 47; Andries Tjeerds (1712-1753) 94; Antie Sikkes (1763-1837) 47; Cornelia Andries (1736-1822) 44, 47; Dieuwke Sikkes (1766-1841) 23; Freerck Tjeerts (?-?) 376; Freerk Tjeerds (?-1765) 189; Gerben Freeks (1663-?) 377; Jan Tjeerds (?-?) 189; Tieerds Freecks (1665-?) 188; Tjeerd Freeks (1665-?) 188; Wijbren Sikkes (?-1848) 47.

Larooij

Jentje Jacobs (1787-?) 11; Oeds Jentjes (1823-1880) 11.

Lases

?Luyts (?-?) 1.341.

Lasesz

Jetse (?-1668) 670.

Leest, van der

Tjiets Pieters (1795-1828) 4.

Lieuwes

Paulus (?-?) 177.

Lieuwes?

Rienck (?-?) 916.

Lippes

Wijtse (?-?) 59.

Lolckes

Attie (?-?) 3.707, 3.709; Brecht (?-1663) 3.707, 3.709; Inse (1607-1672) 1.854; Jetske (?-?) 927; Jiesck (1661-1724) 463; Jisscke (?-?) 3.707, 3.709; Lijsbeth (?-?) *180; Otte (1659-1717) 927.

Lolckesdr

Teth (?-?) 3.707, 3.709.

Lolkes

Aafke (?-?) 927; Afke (?-?) 927; Bauck (?-?) 443; Brecht (1664-?) 927; Bregtje (1664-?) 927; Ieskje (1661-1724) 463; Jisck (1609-1663) 1.853; Marie (?-?) 222.

Lolles

Antje (?-1763) 127, 97; Haebel (1676-?) *166; Jacob (1665-1719) 915; Jeltje (?-?) 27, 76; Ymck (?-?) 927.

Lollesz

Upke (1686-1719) *167.

Lollis

Aucke (1658-1695) 915; Gatse (1656-?) 335, 915; Sijke (1661-1738) 915, *101; Titie (1668-1709) 457.

Luijes

Jacob (?-?) 2.875.

Luitjens

Aafke (?-?) 47, *67.

Luythiens

Roelof (?-?) 6.665.

Lyckeles

Mincke (?-?) 878.

Lycklema

Sibbeltie Bonnes (?-?) 1.423, 465.

Lyckles

Griet (1690-?) 219; Grietje (1625-?) 877.

Maneveld

Albert Everts (?-?) 49; Hendrik Alberts (1762-1834) 49.

Martens

Antje (1734-?) 63; Baucke (?-?) 1.411; Dieuke (?-1813) 127, 97; Dieuwke (?-?) 127, 97; Eelk (?-?) 111; Geeske (1745-1811) 33, *65; Grietje (?-?) *85; Heebel (1746-?) 127, 97; Hijlke (1732-1784) 125, *100; Idske (?-?) 355; Knierke (?-?) 355; Neeltje (?-?) 705; Neeltje (?-1692) 913; Petrus (?-1755) 355; Rients (?-?) 457; Sieurtie (?-?) 127, 97; Symen (?-?) 48; Syouck (?-?) 1.411; Trijntje (?-1734) 177; Tys (?-?) 127, 97; Willem (?-1736) 186; Wytse (?-?) 220; Ytje (?-?) 55; Yttie (?-?) 19, 97.

Martens?

Pijtter (?-?) 708.

Martensdr

Aem (1600-1636) *192.

Meer, van der

Jeltje Sijbrens (1830-?) 11; Luitsen Klazes (?-1813) 33; Sijbren Aukes (?-?) 11; Sjoukjen Luitzens (1775-1801) 33.

Meeter

Douwtje Andries (1844-1899) *4.

Meijer

Anke Jans (1793-1848) *58.

Meijes

Hans (?-?) 927; Hijlkjen (?-?) 25.

Meijnerts

Hans (?-1778) 89.

Meinema

Antje Simons (1859-1943) 7.

Meinerts

Douwe (?-?) 341.

Meintes

Antje (?-?) *61.

Melles

Bauck (?-1723) 1.853, *200.

Melles?

Sybren (?-?) 167.

Mertensdr.

Aern (1600-1636) 1.841, *192.

Meulen, van der

Anna Hinnes (1757-1815) 45; Auckjen Reins (?-?) 189; Cornelia Jeltes (1792-1818) 23; Jelte Hinnes (?-1804) 22; Jentje Hinnes (?-?) 45; Klaas Reins (?-?) *91; Pieter Jeltes (1790-1834) 23; Trijntje Jeltes (1793-1866) 11.

Meynderts

Gaatsche (?-1694) 184.

Meynerts

Meynertie (?-?) 457.

Micchiels

Fokeltje (1786-1793) *70; Fokeltje (1791-1872) *74; Hylke (1801-?) *78; Jelk (1782-?) 55; Jentje (1789-?) *73; Marten (1775-?) 55; Tietie (1793-?) *75; Trijntje (1795-?) *76; Trijntje (1798-?) *77; Wietske (1787-?) *71; Wytske (1780-?) 55.

Michiels

Age (?-?) 864; Age (?-1693) 433; Palts (?-?) 433.

Miedema

Antje Baukes (1839-1920) 2.

Minnes

Abe (1620-?) 879.

Minses

Foekje (?-1727) 915.

Mintses

Foekjen (?-1727) 915.

Molenaar

Idtske Aarts (?-?) 63; Ybeltje Sytses (1794-1867) 59; Zijtse Jelles (?-?) 59.

Mollema

Jeltie Fockes (?-?) 1.423.

Molles

Hiltie (1618-1683) 832; Molle (?-?) 832.

Morra

Jantien Gerlofsdr (?-1623) 1.666.

Muelen, van der

Claas Reins (?-?) 88, *91.

Munniks

Rinske (1730-1795) 55.

Murcks

Murck (?-?) 1.757.

Murks

Gerke (?-?) 33; Sjoukje (1745-?) 19.

N

Feddrick (?-?) 1.436.

N.

Marij (?-?) 57.

N..

Koene (?-?) 719.

Nannes

Hans (?-?) 1.849.

Nauta

Maerten (?-?) 177.

Nes, van

Anna (?-?) 717.

Netten, van

Lijsbert Geerts (1807-1842) 13.

Nieuwland

Gerbrigh Siouckes (?-1657) 150, 301.

Nijland

Age Pauluszn (?-?) 127, 97.

Nolles

Heere (1618-1666) 832.

Noordhof

Doetje Alles (?-?) 29, 43.

Obbesdr

Hylck (1593-1644) 1.341.

Ockes

Eelcke (1625-1679) 920; Eelke (1691-1763) 230; Eeltie (1691-1763) 230; Marten (1687-1742) *100.

Oddes

Jan (1609-1669) 1.852; Lysbet (?-?) 1.829.

Odolphi

Geertje Oedzes (1788-?) 11.

Oebles

Beeuw (?-1798) 217.

Oedses

Tiets (1612-?) 1.849.

Oedzesz

Rommert (?-?) *167.

Oegema

Tjets Sipkes (?-1548) 11.379.

Oeges

Atje (?-?) 93; Roucke (?-?) 459; Wytske (?-1658) 1.831.

Oenes

Antje (?-?) 151; Baukje (?-?) *38; Feike (?-?) 1.420; Rintje (1668-1753) 182.

Oeypkes

Anscke (?-1582) 2.928.

Offringa

Sjuk Wytses (?-?) *41.

Okkema

Etje Okkes (1807-?) 23; Okke Tjipkes (?-?) 23.

Olpherts

Bottie (?-?) 93; Jan (?-?) 927.

Ottema

Grietje Lolkes (1802-1837) 25, *24, *53; Lolke Feites (1764-1817) *53.

Ottes

Aefke (1696-1739) 165; Siouck (?-?) 1.853.

Oude, de

Douwe Gatses (1678-1732) 915, *101.

Oudendijk

Dieuwke Uilkes (?-1847) 63; Klaske Uilkes (1769-1841) 31; Marten Uilkes (1774-1829) 63; Wiebe Uilkes (?-1844) 63.

Oupkesdr

Id (?-?) 199.

Overzee, van

Akke Jelles (?-1837) 109.

Pabes

Claes (?-1699) 463.

Palses

Yns (?-1693) 433.

Palsma

Sipke (?-?) 2.847.

Paulus

Dieuke (?-?) 389.

Pauwels

Jan (1597-1623) 928.

Philippus

Doettien (?-?) 416; Doettien (?-1701) 416.

Piebes

Melle (?-?) 217.

Pieckes

Roemert (?-1695) 334.

Piers

Antie (?-?) 261; Auck (?-?) 1.829; Baucke (?-1682) 259; Fecke (?-?) 197; Fekke (?-?) 197; Hans (?-?) *151; Iemkje (?-?) 197; Iscke (1649-1696) 921, 923; Johan (?-?) *150; Johannes (?-?) *125; Reyn (?-?) *124; Roelof (?-1691) 158; Siebren (?-?) 197; Sijbrandus (?-?) 197; Sijck (?-?) 392; Sijntje (?-?) 197; Sintje (?-?) 197; Tietje (?-?) 63, *126; Tijtie (?-?) 50; Tjalcke (?-1749) 231; Uijlck (?-?) 82; Wiebe (?-?) *152; Ymck (?-?) 197.

Piersma

Antje Piers (1839-1875) 7; Luitsen Dirks (?-?) *30; Petrus (?-1703) 359; Willem Luitjens (1810-1867) *30.

Pieters

Antje (?-?) 21; Eelke (1725-1784) 125; Geertje (?-1798) 33; Sybrig (1705-1778) 33; Wijbe (?-?) 1.845.

Pijters

Rink (?-?) *125; Wobbel (?-1701) 914.

Pijtters

Doetje (?-1712) 165; Marten (?-1729) 354; Metje (?-?) 709.

Pipijn

Jesijne (?-1776) 119.

Ploeg, van der

Holk Anskes (1818-1914) *55.

Poll

Geertke Meinerts (?-?) 6.665.

Poppes

Geert (?-?) 1.853.

Postma

Jorrit Jorrits (1665-1721) *180; Jouwe Yskes (1771-1814) 9; Saakjen Pieters (1850-1891) 1; Yske Jouwes (1797-1869) 9.

Poutsma

Tammerus Gerardi (?-1644) 714.

Prom

Aaltje Aukes (1771-1842) 59.

Pruiksma

Aaltje Klazes (1833-1861) 7; Hertzen Pieters (1859-1919) 7; Pieter Klazes (1838-1925) 7.

Pyters

Pietrick (?-?) 753.

Pytters

Feike (1620-1688) 892; Holle (?-?) 3.650; Lieuwkje (1670-1749) 445; Trijntje (?-?) 433; Ytje (1687-1740) 223.

Pyttersdr

Geertie (?-?) 1.853.

Quintus

Janneke (?-1693) 417.

Raepsvelt

Apolonia (?-?) 719, *158.

Reen

Johannes Hessels (?-1593) 5.688.

Reerds

Jan (?-?) 127, 97.

Reijlofs

Sibbel (?-?) 261.

Reijner

Bauck (?-?) 1.436.

Reijners

Jouw (?-?) 3.683.

Reijns

Aeltie (?-?) *145, *146; Baucke (1633-?) 1.825; Baucke (1634-1688) 912; Bauke (?-1761) 228; Bauke (1688-1689) 457; Beatrix (1710-1782) *147; Beertie (?-1731) 457; Douwe (?-?) 259; Gerlof (?-?) *141; Haebel (?-1780) 457; Lolle (?-?) 457; Sipke (?-1709) 457; Taetje (?-1765) 457; Tjitske (?-1709) 457; Trijntie (?-?) *144; Wybe (?-?) *143.

Reijntjesdr.

Cornelis (?-?) 832.

Reinders

Im (?-?) 929; Pierk (?-1775) 39.

Reins

Bauke (?-?) 115; Bauke (1749-?) 115; Berendje (?-1731) 457; Douwe (?-?) 300; Frouck (1656-?) 301; Grietie (1755-?) 115; Grytie (?-?) 115; Grytje (?-?) 115; Hid (1628-?) 1.825; Hid (1630-?) 1.825; Holle (1636-1706) 1.825; Jiets (1627-1688) 1.825; Rintie (1640-1692) 165, 921, 923; Sipcke (?-?) 3.683; Teetske (?-1765) 457; Tetje (?-1765) 457; Tietje (?-?) *142; Tijtje (?-?) *142; Ulbe (?-?) 86.

Reinsdr

Geert (?-?) *134.

Reitsma

Douwe Djurres (1739-1794) 63; Tiete Douwes (1768-1832) 63.

Reynsdr

Grietje (1597-1642) 1.841.

Rheen

Frans Franses (?-?) 2.847.

Rheenstra

Ids Sibbles (?-?) *155; Sibble Idses (?-?) 465, *155.

Riemers

Wiepkjen (?-1758) 101; Wypkjen (?-1758) 101.

Riemersma

Klaaske Jacobs (1824-1890) 11, *32.

Riencks

Evert (?-?) 340; Trijn (?-?) 1.845.

Rienks

Douwe (?-1617) 3.697; Marten (?-?) 457; Romke (?-1728) 458.

Rienstra

Anne Paulus (1791-1870) 29; Beitske Jacobs (1756-1826) 29; Paulus Idzes (?-?) 29.

Rienx

Marten (?-?) 457; Romcke (?-1728) 458.

Rienxs

Uilke (?-?) *113.

Rinckes

Atcke (?-?) 1.757.

Rincks

Tziam (?-1620) 3.697.

Rinties

Focke (?-?) 921; Foocke (?-?) 921, *153; Rein (1665-?) 165, 921; Sibbel (?-?) 461, 463, 923; Sioerd (1700-1762) 183.

Rintjes

Bouke (1707-1783) 183; Elbrigh (1700-1750) 91; Hiske (1704-1753) 183; Hylck (?-?) 77; Jouke (?-?) 109; Oene (?-1691) 364; Oene (1695-1753) 183; Rinske (?-?) 183; Sibbel (?-1665) *201; Trijntje (?-?) 367, 51.

Riurds

Jacob (?-?) 261.

Roelofs

Aeg (1674-?) 159; Grietje (1776-1850) *40; Trijn (1685-?) 159.

Roi, La

Oeds (1823-1880) 11.

Rolsma

Aaltje Gabes (?-?) *27.

Romckes

Jan (?-?) 195; Saepke (?-1637) 2.873.

Romkes

Eelck (?-1770) 459; Feddrick (?-?) 459; Itje (?-?) 459, *142; Trijntje (?-?) 456, 459; Wybrich (?-?) 229.

Rommerts

Attie (1669-1712) 167; Grietie (?-?) 335; Jan (?-?) 1.853; Lolke (1571-1628) 3.706; Piecke (?-1706) 335.

Rommertsdr

Jeltie (?-1719) *167.

Roorda

Cornelis Jiskes (?-1828) 25; Wytske Cornelis (1791-1862) 25.

Rudolphi

Ymkjen Johannes (?-?) 9.

Ruirda

Maaike Alles (?-?) 88; Maycke Allerts (?-?) 88; Maycke Alles (?-?) 88.

Ruurds

Houck (?-?) 3.697; Jan (?-?) 1.845, 97; Lisk (?-1628) 3.697; Marten (?-?) *65; Wik (?-?) 1.845.

Ruyrts

Hidde (?-?) 128.

Sakes

Minke (?-?) 17; Sjoerd (?-?) 10.

Salamons

Hester (?-?) 88.

Saskers

Uilke (1703-?) 195.

Schakel

Beitske Pytters (1847-1921) 15, 7; Pyter Douwes (1803-?) 15.

Scheltes

Elias (?-?) 53; Hiske (?-?) *181, *182; Ynte (?-?) 19, 97.

Scheltes?

Martje (?-?) *35.

Scheltus

Ytje (1772-1809) *37.

Scheverstein

Anna (?-?) 112; Attje (?-?) *92; Epeus (?-1708) 112.

Schilstra

Rinsche (?-?) 15.

Scholtedr.

N.N. (?-?) 1.340.

Schotanus

Aaltje Bernardus (1623-1662) 833; Anske Heeres (?-1694) 416; Anske Nolles (?-?) 53; Anske Nolles (1711-?) 104; Anske Nolles (1767-?) 53; Bernardus Gellius (1576-1633) 1.666; Bernardus Heeres (?-1689) 833; Christianus Bernardus (1603-1671) *184; Gellius Bernardus (1550-1625) 3.332; Gerrit Anskes (1743-1826) 105; Gerrit Nolles (1774-1840) 53; Harmke Wijpkes (1801-1833) 13; Heere Anskes (1758-1827) 105; Hobbe (1583-?) 3.333; Janke Wijpkes Tromp (1818-1881) 27; Jantjen Nolles (?-?) 209; Jelle Bernardus (1619-?) *187; Johannes Bernardus (1611-?) *186; Johannes (1577-?) 3.333; Maeycke (1608-?) *185; Michiel Wiepkes Tromp (1804-1887) 27; Nolle Anskes (1740-1820) 52; Nolle Wiepkes (1798-1806) 27; Nolle Wiepkes (1806-1856) 27; Petrus Bernardus (?-1674) *183; Petrus (1592-?) 3.333; Popkjen Anskes (1749-1812) 105; Riemer Nolles (1777-1811) 53; Rinsckien (1590-1619) 3.333; Wieger Nolles (?-?) 53; Wijpke Nolles (1771-1822) 26; Wijtske Wijpkes (1812-1842) 27; Ytje Wiepkes (1796-1871) 27.

Schuit, van der

Oetske Hertzens (1838-1892) 7.

Seerps

Hendrik (?-?) 183.

Sibema

Bouricius (?-1636) 3.333.

Sibes

Pitrik (?-?) 131.

Sibles

Tierck (?-1651) 1.341.

Sibolts

Agge (?-?) 7.323; Here (?-?) 7.323; Jacob (?-?) 926, *180.

Sibrandi

Lysbeth Sjoerds (1791-1813) 10; Tjitske Sybrens (?-?) 10.

Sibrens

Taets (?-1625) 2.847.

Siccama

Hendrikjen (?-?) 197.

Sickes

Ibel (?-1659) 3.697, *202; Sibren (?-?) 331, *135.

Siebes

Wikje (?-?) 1.829.

Siebouts

Foukje (?-?) 199; Ietje (?-1752) 99.

Sieks

Hinke (1702-?) 99; Pier (1713-?) 99; Reinskjen (1704-?) 99; Rinke (1716-?) 99; Tjedt (1708-?) 99.

Siemens

Frans (?-?) 195.

Siercks

Antje (?-?) 925; Ede (?-?) 832, *160.

Siersma

Gysbert Sierks (?-?) 1.423; Maria Gysberts (?-?) 1.423.

Sieuwes

Uylk (?-?) 319.

Sijbes

Antie (?-?) 261; Fermer (?-?) 165; Pitrick (?-?) 131.

Sijbrens

Atje (1754-1822) 59; Douwe (?-1733) 459, *142; Hencke (?-?) 63; Ige (?-?) 3.707, 3.709; Lijkeltje (1706-1780) 167; Neeltje (?-?) 657; Wick (?-1699) 64.

Sijcks

Pier (1645-1714) 196.

Sijdses

Trijntje (?-1668) 719.

Sijnes

Meye (?-?) 435.

Sijtses

Alle (?-?) *103.

Sijtzedr

Meycke (1607-1662) 259, *133.

Sijtzes

Jentie (?-1679) 1.411.

Sikkes

Antje (?-?) 125; Cornelis (?-1708) 915, *172; Frouck (?-?) 185; Gertje (1687-?) *120; Harmen (1685-?) *118; Harmen (1691-?) *122; Jan (?-?) 185; Kornelis (?-1708) *172; Marten (?-1749) 96; Pijter (?-?) 185; Pyttrik (1686-?) *119; Rinse (?-?) 185; Sipke (1773-1773) 47; Sjouk (1689-?) *121; Tjeerd (1776-1777) 47; Trijntje (?-?) 185; Wijbren (?-1775) 92; Wybbren (?-1761) 47; Wybbren (?-1762) 47; Ymkjen (?-1781) 167.

Simens

Fookle (?-?) 195; Frans (?-?) 195; Frans (?-1702) 195; Haebeltje (?-?) 195; Johannes (?-?) 195.

Sinnema

Sijtske Tjibbes (1809-1884) 23; Tjibbe Eelses (?-?) 23.

Siouckes

Bauck (?-1722) 229.

Sipckesdr

Trijn (?-?) 3.683.

Siperda

Anscke Sjoerds (?-1717) 732; Hotse Sjoerds (?-?) 1.465.

Sipkes

Feyk (?-?) 191; Pijtter (?-?) 383; Sipke (?-?) 383; Sipke (?-1683) 382; Wopke (?-?) 159.

Sjoeks

Wytze (?-?) *41.

Sjoerds

Ansche (?-?) 367; Gerben (?-?) 342; Ids (1712-?) 125; Rintie (?-?) 1.845; Rommert (?-?) 1.465; Rommert (1698-?) 367; Sybolt (?-?) 7.322.

Sjoukes

Gatske (?-1688) 833; Yde (?-?) 105.

Solkes

Yd (?-?) 865.

Speelman

Hylkje Meljes (1856-1928) 15; Meljes (?-?) 15.

Sprongsma

Antje Broers (1790-1864) 21; Broer Johannes (?-1807) 21; Hinke Johannes (?-1783) 20.

Stapert

Hans Epes (?-?) 11.378; Watze Johannes (?-1626) 2.844.

Steegenga

Sierd Popkes (1797-1867) *23.

Steeginga

Zwopkjen Sierds (1828-1900) 9, *23.

Steffens

Age (1712-?) 191; Dieuke (1709-1773) 95; Hidtje (1713-?) 191; Hijlck (1705-?) 191; Jacob (?-?) 380; Jacob (1701-?) 191; Sipke (1703-?) 191; Tedtke (1580-?) 1.849.

Steindam

Dr.Henricus Theodoruszn (?-?) 450; Geertruid (?-?) 451; Geertruit (?-?) 451; Gerarda Hendricus (?-?) 225.

Steyndam

Geertruyt (?-?) 451.

Stienstra

Wijbren Jochums (?-1839) 23.

Storm

Lisk Sytses (?-1813) 109.

Struikmans

Cornelis Pieters (1810-?) 9; Pieter Hendriks (1765-1828) 9.

Swolsman

Barend Jacobs (1734-1811) 45.

Sybedr

Attie (?-1668) 671.

Sybes

Doeke (1584-1645) 1.855; Hans (?-?) 118; Jan (?-?) 1.341, *197; Rein (?-?) 3.707, 3.709; Wik (?-?) 1.829.

Sybolts

Akke (?-?) 101; Antje (?-?) 199; Cornelis (?-?) 7.323; Fouw (?-?) 199; Sybolt (?-?) 198; Syds (?-?) 1.825; Wlck (?-?) 199; Yd (?-1752) 99.

Syboltsdr.

Haebel (?-?) 3.661.

Sybrens

Doutien (?-1685) 333; Hancke (?-1660) 7.324; Oene (1610-1659) *134; Syuw (?-?) 3.663; Trijntje (?-?) 119.

Sybrensdr.

Tied (?-1667) 1.831.

Sydses

Watse (1601-1667) 1.830.

Symens

Yeb (1759-1759) 49.

Symons

Gerrit (?-?) 388.

Sytses

Eelke (?-?) 77; Eling (?-?) 77; Elink (?-?) 77; Gelke (?-?) 77; Hessel (?-?) 38; Jeltje (?-?) 77; Joucke (?-?) 77; Lykle (1650-1719) 438; Odde (?-?) 3.704; Rintje (?-?) 77; Sioerdtie (?-?) *194; Sytse (?-?) 77, 876; Wytze (1670-1719) 444; Ydtie (1620-1688) 893.

Sytsesdr

Sioerdtke (?-?) 1.841, *194.

Sytzes

Antje (1746-1779) 39; Richtje (?-?) 216.

Syuerts

Hots (?-?) 2.929.

Tacodr

Wubbien (?-?) *139.

Taekes

Ruyrdtje (?-1753) 187.

Takedr

Baucke (?-?) 2.681.

Takema)

Scholte Hoytes ( (1638-1695) 1.853.

Takes

Auck (?-1655) 261; Hidde (?-?) 912, *163.

Tammonis

Gerardus (?-?) 1.428.

Teekeles

Geertje (?-?) 242.

Teekles

Jorryt (?-?) *180.

Teeklis

Gertie (?-?) 242.

Tempel, van der

Lolkjen Annes (?-?) 11.

Terpstra

Akke Annes (?-?) 23; Evert Sytzes (1871-1940) 7; Sytske (1882-1956) 3; Sytze (?-?) 7.

Teunes

Trijntje (1744-1779) 117.

Teunis

Trijntje (1744-1779) 117.

Theunis

Claas (?-1748) 125.

Thomas

Acke (?-?) 333; Jelle (1670-1717) 166; Mettie (?-?) 333.

Tiaerdts

Reijn (?-1665) *201.

Tiallinghs

Joucke (?-1714) *106.

Tialyns

Doede (?-?) 171.

Tiedes

Tiede (?-1666) 1.831.

Tiedses

Yke (?-1726) 101.

Tierckdr

Rinck (?-1644) 1.341.

Tietsma

Feijkjen Herres (1774-1854) 23.

Tijsma

Jan Ties (1779-1851) 19; Tie Jans (1745-1809) 18; Wijpkjen Ties (1775-1846) 9.

Titama

Froukjen Hoytesdr (1653-1679) *139, *140; Hoyte Teeckes (?-?) *139.

Tittes

Fookel (?-?) *65.

Tjaards

Hessel (?-?) 7.414.

Tjalkes

Goijke (?-?) 74; Swobke (1710-1795) 231; Swobkje (1710-1795) 231; Sytse (1712-?) 39.

Tjallings

Feykjen (?-1834) 105; Geert (?-?) 465; Hittie (?-?) 127, 97; Tietje (?-?) 82; Tjallingh (?-1728) 82; Ytie (?-?) 105.

Tjeerds

Jan (?-?) 36; Janke (?-?) 63; Trijntje (?-?) 59; Wiebe (1743-1819) 105.

Tjeerdsma

Sytze Geerts (?-?) 23, *50.

Tjennes

Aaltje (?-) 33.

Tjepkes

Eesge (1673-?) 923; Gerbrich (1670-?) 461; Harmen (1676-1758) 461, 463, 923; Jeltie (?-?) *40.

Tjercks

Itske (?-?) 921, *176.

Tjerks

Idske (?-?) *176.

Tromp

Age Hylkes (?-1788) 108; Age Michiels (1787-1856) *72; Beeuw Michiels (1854-1886) 1, *2; Feitse Ages (?-?) 109; Grietje Ages (?-1798) 109; Hijlke Ages (?-1798) 109; Hylcke Michiels (?-1758) 216; Jancke Ages (?-1827) 109; Janke Micchiels (1773-1814) 55; Johannes Hylkes (?-1782) 217; Lieuwkjen Michiels (1777-1850) 27; Lisk Ages (?-1826) 109; Lykele Ages (?-?) 109; Michiel Ages (?-1825) 54; Michiel Hylkes (?-1769) 217; Michiel Hylkes (1824-?) *2; Pals Hylkes (?-1765) 217; Tiete Ages (?-1779) 109; Tiete Hylkes Hettinga (?-1785) 217; Tjitske Ages (?-1816) 109; Tjitske Hylkes (?-?) 217; Wytske Ages (?-?) 109; Ynske Hylkes (?-?) 217.

Tuijnhout

Ds Hajo (?-?) 231.

Tuinhout

Antie Haijes (?-?) 231, 56.

Tyedes

Tyede (?-?) 1.831, 1.843.

Tyercks

Inse (?-?) *203.

Tyercksdr

Tjerckjen (?-?) *204.

Uilkes

Jouk (1757-1758) 63; Jouk (1758-?) 63; Marten (1756-1757) 63; Pieter (?-1728) 167, *113; Trijn (1760-1798) 63; Wopke (?-?) 915, *170.

Ulbes

Broer (?-?) 7.326; Jetske (?-1783) 43; Sicke (?-1726) 927; Ytske (?-1783) 43.

Ulckes

Sasker (?-?) 195.

Uylkes

Claaske (?-?) 249; Claesje (?-?) 249.

Valk, van der

Bontje Ymes (?-?) 47; Cornelis Bontjes (1735-1818) 47.

Veen, van der

Eit Yebs (1793-1831) 59, *83.

Veenstra

Neeltje Sipkes (?-?) 23.

Veldkamp

Debora Jans (1788-1818) *72.

Verhoeck

Andries Pieters (1635-1682) 358; Anna Andries (?-1671) 359; Anna Andries (?-1714) 359; Auckien Andries (?-1701) 359; Jancke Andries (?-?) 359; Maria Andries (?-1713) 359; Pieter (?-?) 716; Pijtter Andries (?-?) 359; Trijntie Andries (?-1738) 179.

Visser

Anne Wiegers (1718-1787) 101, 107; Antie Jans (1759-1804) 51; Cornelia Annes (?-1889) 1; Cornelis Jans (1772-1851) *37; Elske (?-?) 7; Gerkje Wopkes (1784-1827) 59, 9; Harmke Wiegers (?-1811) 53; Jan Cornelis (1743-1814) 103, 33, *37; Jan Wiegers (1725-1787) 50; Klaaske Jans (1761-1838) 49; Riemer Wiegers (?-?) 101, 107; Rintje Sinnes (1760-?) 51; Sippe Wiegers (?-1900) 1; Tytie Jans (1775-1815) *69; Tziets Haijes (?-?) 109; Wieger Jans (1757-1797) 49, 51; Wieger Sippes (1854-1897) 1; Wypkjen Jans (1758-1818) 25.

Vlas

Gatske Jans (?-?) 53.

Vorstius

Catharina (?-?) 833.

Vos

Ds. Martinus Johannes (1762-1819) 55; Johannes (1722-1784) 55.

Vreeze, de

Christeaan Laurentius (1870-1954) *7; Laurentius (1906-1981) *7.

Vries, de

Elbrig (?-?) 15; Fetje Ydes (1759-1826) 105; Hetze Sijmens (?-1823) 105; Jan Gerkes (?-1819) 33; Leentje Sikkes (1762-1846) *53; Sjeurtje Hendriks (1755-1827) 33.

Vrieso

Meinte Meintes (1757-1834) 63.

Walings

Jan (?-?) 466.

Walles

Solke (1761-1811) 109.

Walma

Trijntje Taedes (1772-1836) 9.

Walters

Sijne (?-1782) 51.

Wartena

Auke Ruurds (1775-1839) 23; Dirk Taekezn (1685-?) 375; Klaaske Aukes (1804-1887) 23; Taeke Baukes (?-?) 374.

Watses

Attie (?-1696) 921; Bauck (?-?) 915; Heebeltje (?-1670) 915; Hendrik (?-?) 1.831, 1.843; Jacob (?-?) 335, *136; Sybe (?-?) 1.829; Tjaerd (?-?) 3.683.

Watsesdr

Auck (?-1688) 1.831, 1.843.

Watsesdr.

Haebel (?-1670) 915.

Watthies

Sytse (1576-?) 3.660.

Watzes

Jouke (?-?) 2.845.

Welbedacht

Marten Wijtzes (1837-1878) 2; Ymkje Martens (1864-1952) 2.

Welbedagt

Lippe Wytses (?-?) 59.

Wemerus

Joannes (?-1673) 718, *156.

Westra

Antje Reinders (1818-?) 11; Reinder Pieters (?-?) 11.

Wetsinga

Pieter Harmens (?-?) 55.

Wetsinge)

Harmen Pieters (van (?-?) 55.

Wetzinga

Pieter Harmen (?-?) *71.

Wiarda

Hette Hijlkes (?-1730) 179.

Wiebes

Douwe (?-1800) *51; Tjeerd (?-?) 105.

Wiegers

Auck (?-?) 101, 107; Auckie (?-?) 101, 107; Pijke (?-?) 101, 107.

Wierda

Antje Johannes (?-?) *45.

Wiersma

Freerk Jurjens (?-?) 27; Pietrick Freeks (1792-?) 27; Reintje Symons (1810-1882) 29; Sijbolt Taekes (1770-1834) 27; Symon Durks (?-?) 29; Tjeerd Sijbolts (1811-1870) 27; Wikjen Sijbolts (1812-1855) 27; Ynskjen Tietes (1738-1793) 63.

Wietses

Foppe (?-?) 251.

Wigmana

Tierne Gatses (?-1686) 1.829.

Wijbes

Auck (1697-?) 249; Douwe (1694-1736) 124; Jarigh (1691-?) 249; Jisk (1702-?) 249; Reijn (?-1696) 915, *101, *102; Sijbren (1699-1712) 249; Trijntje (1683-?) 249; Uilcke (1687-1712) 249.

Wijbrens

Hette (?-?) 93; Jochum (1724-1795) 23; Martie (?-1729) 165; Pierkjen (?-?) 93; Pietter (1748-?) 93; Pytter (?-?) 93; Sicke (?-?) 93; Sikke (1732-1781) 46; Willem (?-1782) 93.

Wijngaard

Doeke Jans (1741-1807) 58; Doeke Jans (1810-1890) 9; Jan Doekes (1786-1856) 59, 9; Johannes Johannes (?-1696) 418.

Wijngaarden

Aaltje Doekes (1777-1847) 29; Haebeltje Doekes (1769-1803) 59; Jantien Doekes (1780-1845) 59; Sjoerdtje Doekes (1785-1839) 59; Trijntje Doekes (1772-1832) 59.

Wijngaerdt, van der

Annegjen Otten (?-1675) 718; Otto Jansen (?-?) 718.

Wijtses

Foppe (?-?) 251.

Wilkens

Hendrik Frans (1845-1894) *4; Martha (1879-1918) 1, *4.

Willems

Antie (?-?) 181, 331; Antie (?-1782) 93; Antie (1698-?) 187; Cornelis (?-?) *164; Frouck (?-1658) 3.711; Grijtie (?-?) 187; Hans (?-?) 187; Hiltie (?-1765) 117; Inskje (?-?) 21; Jan (?-?) 53; Jantje (1603-1623) 1.437; Jentje (?-1758) 90; Jochem (1700-?) 187; Marten (?-1711) 372; Pierke (?-?) 187; Pijerck (?-?) 187; Taeke (?-?) 187.

Willemsdr

Luts (?-?) 1.855.

Wilsing

Aleitteia Karstdr. (1580-1615) 1.666.

Wind, van der

Baukje Teakes (1802-?) 5; Fettje Cornelis (1772-1838) 9.

Wisman

Hiltje (?-?) 187; Jeltje (?-?) 187.

Witmers

Detje (1775-1814) 23.

Witteveen

Hans Wijbes (?-?) *61; Lykeltje Hanses (1802-1877) *61.

Woude, van der

Geertje Antonius (?-?) *57; Klaas Hendriks (?-?) *57; Pieter Klazes (1808-?) 29, *57.

Wouters

Aafke (?-?) 99; Cornelis (?-1777) 102; Pytter (1748-1748) 103.

Wyaerda

Hylcke Jorryts (?-?) 179.

Wybedr.

N.N. (?-?) 7.325.

Wybema

Minck Obbes (?-?) 465.

Wybes

Aeltie (?-1727) 459.

Wybrens

Luts (?-?) 878; Luts (?-1689) 887; Sicke (?-?) 184.

Wybrensdr

Saekien (?-?) 2.845.

Wygers

Wybe (?-1758) 101, 107.

Wyte, van de

Meinte Meintes (?-?) 63.

Wytzes

Bauck (?-?) 221; Feike (1705-?) 222; Marten (?-1794) 110; Sybe (?-?) 262.

Ybema

Meinte Douwes (?-?) *54.

Yckes

Jansen (?-?) *147.

Ydes

Saapke (?-1805) 47.

Yemes

Dutje (?-?) 111; Gatze (?-?) 183.

Ykes

Corneliske (1716-1780) 101, 107; Sibolt (?-?) 457.

Ymkes

Muyke (1704-1753) 183.

Ynses

Lolcke (?-1693) 1.855.

Yntema

Tjitske Pieters (1848-1892) 3.

Yntes

Hittje (1742-?) 127, 97; Schelte (1740-1773) 19.

Ypes

Sybrich (?-1685) 353.

Yppes

Moerck (?-1723) *106.

Yskes

Pier (1622-1698) 665.

Zijlstra

Tjitske Douwes (1789-?) 25, *51.

Zoethout

Jelle Reinders (?-?) 109; Reijner Jelles (?-?) 109.

Zwolsman

Berend Jacobs (1734-1811) 45.

zonder achternaam

Aagje (?-?) 151; Aaltje (1777-1847) 29; Afke (?-?) 99; Ale (?-1728) 913; Anke (?-1781) 183; Anna (1879-?) 3; Annetie (?-1675) 718; Antie (1734-?) 63; Antje (1763-1837) 47; Beater (1710-1782) *147; Bekema (1789-1855) *58; Burde Roelofs (1676-?) 159; Buwes (?-?) 365; Cupeerus (1828-1880) 7; Cuperus (1801-1875) 29; Djurre (?-?) 3.711; Doede (?-?) 258; Duike (?-1847) 63; Foockele (?-1637) *131; Foppe (?-?) *131; Fou (?-?) 199; Freerk (?-?) 656; Friso (1757-1834) 63; Gabbe (1547-?) 6.665; Gatse (?-?) 1.828; Geert (?-?) 50; Geertje (1801-1838) 12; Gerben (?-?) 80; Gerkjen (1784-1827) 59; Gjettje (1801-1838) 12; Gorrit (1730-1782) 33; Harcke (?-?) 1.844; Heebeltje (1746-?) 127, 97; Hein (?-?) 3.707, 3.709; Hidde (?-?) 913; Hijlke (?-?) 1.853; Hiltje (1742-?) 97; Huitje (?-1811) 33; Imkjen (1752-1824) 47; Jacob (?-?) 117; Jan (?-?) 671; Jelle (?-?) 234, 664, *147; Jelle (1550-1625) 3.332; Klaas (?-?) 183; Klaaske (1769-1841) 31; Leeuwkjen (1824-1904) 13; Martje (1766-1831) 63; Moeike (1704-1753) 183; N.N. (?-?) 1.411, 1.429, 1.465, 1.664, 1.729, 1.829, 1.855, 13.329, 181, 189, 235, 240, 241, 245, 259, 29, 329, 341, 367, 375, 383, 393, 503, 523, 657, 665, 7.415, 709, 81, 83, 889, 917, *134, *163; N.N. (1841-?) 5; Oepke (1686-1719) *167; Ottema (1795-1812) 25; Rinkjen (1770-1852) 57; Rommert (?-1695) 334; Sicce (?-?) 127, 97; Sicke (?-?) 3.707, 3.709; Siemen (1784-1847) 25; Sierk (1777-1848) 59; Sietske (?-?) 185; Sijelstra (1789-?) *51; Sioucke (1709-1761) 229; Sitske (1797-1849) 29; Sjoerd (1700-1762) 183; Sjutje (1755-1827) 33; Sjuttje (1785-1839) 59; Swopck (?-?) 3.683; Sybrandus (?-1690) 359; Sybrig (1808-1858) 9; Sybrigje (1808-1858) 9; Symen (1784-1847) 25; Sytje (?-1780) 33; Syts (?-1780) 33; Taede (1787-1828) 25; Taetie (?-1765) 457; Take (?-?) 522; Thie (1880-1941) 3; Tietz (?-?) 5.857; Tije (1745-1809) 18; Tjebbe (1795-1872) *58; Tjiets (?-1772) 105; Tjiets (1847-1902) *18; Trijn (?-?) 3.711; Tytje (?-1751) 229; Vrouwkjen (1760-1834) 117; Wiebrichje (?-1789) 57; Wiepkjen (1805-1884) 9; Wiepkjen (1822-1878) 13; Wijbe (?-?) 915, *101; Wijpkje (1805-1884) 9; Willem (?-?) 3.710; Wybe (?-1844) 63; Yttie (1809-1844) 9; Yttje (1784-1852) *41; Zikke (?-?) 127, 97.

* verwijzing naar noot.