Nakomelingen van Jean Rosier (1615-?)

 


© 2010  D.M. Bonnema

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

I  Jean Rosier is geboren in 1615.

Jean trouwt (kerk) op zondag 18 september 1644 Den Haag op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Barbe Taupin, dochter van Nicholas Taupin en Rennee Tarot. Barbe is geboren rond 1619 Parijs.

Van Jean en Barbe zijn acht kinderen bekend:

1  Philippe Rosier is geboren op zondag 16 juli 1645 Den Haag.

2  Ester Rosier is geboren op zondag 10 februari 1647 Den Haag.

3  Jean Rosier is geboren op vrijdag 3 december 1649 Den Haag.

4  Jean Rosier is geboren op zondag 22 januari 1651 's - Gravenhage.

5  Isaac Rosier is geboren op zondag 22 januari 1651 's - Gravenhage.

6  Robert Rosier is geboren op zondag 22 januari 1651 's - Gravenhage.

7  Stephanus Jeanzn Rosier is gedoopt op woensdag 30 oktober 1652 Den Haag, zie II.

8  Maria Rosier is geboren op zondag 16 september 1657 Den Haag.

Generatie II

II  Stephanus Jeanzn Rosier ook genaamd Estienne Rosier en Stephen Rosier, zoon van Jean Rosier (I) en Barbe Taupin, is gedoopt op woensdag 30 oktober 1652 Den Haag, is overleden Leeuwarden, is begraven Oldehoofsterkerkhof.

Stephanus trouwt (kerk) op zondag 4 april 1683 Den Haag op 30-jarige leeftijd met Alida Jacobs Lus ook genaamd Aleida Lus, dochter van Jacob Lus en Anna Mary.

Alida was later gehuwd (2) met Jentie Dirks.<1,2>

Van Stephanus en Alida zijn tien kinderen bekend:

1  Johannes Jacobus Rosier, gardesoldaat, is gedoopt op zondag 20 mei 1685 Den Haag, is begraven op woensdag 26 juni 1709 Leeuwarden. Johannes werd 24 jaar, 1 maand en 6 dagen.

2  Emelij Stephanuszn Rosier is gedoopt op zondag 23 februari 1687 Den Haag.

3  Gerrit Stephanuszn Rosier is geboren in 1688, is gedoopt op zondag 21 augustus 1689 Leeuwarden, zie III.

4  Cornelis Stephanuszn Rosier is gedoopt op dinsdag 30 januari 1691 Brielle.

5  Alida Stephanusdr Rosier is gedoopt op zondag 23 december 1691 Leeuwarden.

6  Johan Willem Stefanuszn Rosier is gedoopt op dinsdag 24 maart 1693 Leeuwarden.

7  Anna Marie Stephanusdr Rosier is gedoopt op zaterdag 30 april 1695 Leeuwarden.

8  Alida Stefanusdr Rosier is gedoopt op donderdag 2 mei 1697 Leeuwarden.

9  Johan Sicko Stefanuszn Rosier, wonende Burgwerd, is geboren Leeuwarden, is gedoopt op dinsdag 18 maart 1698 Leeuwarden.

10  Isaac Stephanuszn Rosier is gedoopt op dinsdag 15 augustus 1702 Leeuwarden.

Generatie III

III  Gerrit Stephanuszn Rosier ook genaamd Gerrijt Roussier en Girard Stephanuszn Rosier, zoon van Stephanus Jeanzn Rosier (II) en Alida Jacobs Lus, ijtigmeester en koopman, wonende Beetgum, Dronrijp en Leeuwarden, is geboren in 1688, is gedoopt op zondag 21 augustus 1689 Leeuwarden.

Gerrit gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 19 maart 172 Leeuwarden, trouwt (kerk) op zondag 30 maart 1721 Leeuwarden op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Helena Johannes Hoogeveen ook genaamd Heelena Hogeveen, dochter van Johannes Hanses Hoogeveen en Jancke Freerckx. Helena is geboren rond 1692, is gedoopt op woensdag 31 juli 1720 Leeuwarden, is overleden rond 1766. Helena werd ongeveer 74 jaar.

Van Gerrit en Helena zijn zeven kinderen bekend:

1  Lovina Helena Gerrits Rosier.

2  Johanna Gerrits Rosier.

3  N.N. Gerrits Rosier.

4  Alida Gerrits Rosier.

5  Jenneke Gerrits Rosier.

6  Jenneke Gerrits Rosier.

7  Stephanus Gerrits Rosier is gedoopt op zondag 15 juli 1725 Dronrijp, zie IV.

Generatie IV

IV  Stephanus Gerrits Rosier, zoon van Gerrit Stephanuszn Rosier (III) en Helena Johannes Hoogeveen, chirurgijn, schoolmeester en dorprechter, wonende Ternaard en Hantum, is gedoopt op zondag 15 juli 1725 Dronrijp, is overleden op zaterdag 22 augustus 1812 Ternaard. Stephanus werd 87 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Stephanus gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 6 augustus 1745 Leeuwarden, trouwt (kerk) op zondag 29 augustus 1745 Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacoba Martens Sebaan. Jacoba, wonende Leeuwarden, is geboren in 1720, is overleden op woensdag 23 januari 1799 Hantum. Jacoba werd 79 jaar.

Van Stephanus en Jacoba zijn acht kinderen bekend:

1  Gerrijt Stephanuszn Rosier is geboren op dinsdag 31 mei 1746 Ternaard, is gedoopt op zondag 5 juni 1746 Ternaard, zie V-A.

2  Adrianus Stephanuszn is geboren op zaterdag 29 juli 1747 Ternaard, is gedoopt op zondag 30 juli 1747 Ternaard.

3  Helena Stephanusdr Rosier is geboren op zaterdag 29 juli 1747 Ternaard, is gedoopt op zondag 30 juli 1747 Ternaard.

4  Jacobus Stephanuszn Rosier is geboren op vrijdag 20 maart 1750 Ternaard, zie V-B.

5  Johannes Stephanuszn Rosier is geboren op woensdag 8 september 1751 Ternaard, is gedoopt op zondag 19 september 1751 Ternaard, zie V-C.

6  Willem Stephanuszn Rosier is geboren op woensdag 15 november 1752 Hantum, zie V-D.

7  Leendert Stephanuszn Rosier is geboren op zaterdag 8 mei 1756 Hantum, is gedoopt op vrijdag 28 mei 1756 Hantum, zie V-E.

8  Anna Stephanusdr Rosier is geboren op zaterdag 6 januari 1759 Hantum, zie V-F.

Generatie V

V-A  Gerrijt Stephanuszn Rosier ook genaamd Gerrit Stevens Rosier, zoon van Stephanus Gerrits Rosier (IV) en Jacoba Martens Sebaan, schoenmaker, wonende Hantum, is geboren op dinsdag 31 mei 1746 Ternaard, is gedoopt op zondag 5 juni 1746 Ternaard, is overleden in 1782 Menaldum. Gerrijt werd 36 jaar.

Gerrijt trouwt op zondag 18 april 1773, trouwt (kerk) op zondag 18 april 1773 Hantum op 26-jarige leeftijd met Froukje Jans ook genaamd Vrouckjen Jans, dochter van Jan Sietses en Grietje Tjeerds. Froukje, wonende Hantum en Wijnaldum, is afkomstig uit Hiaure.

Van Gerrijt en Froukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Gerrijts Rosier is geboren op dinsdag 10 mei 1774 Hantum, zie VI-A.

2  Stevanus Gerrijts Rosier is geboren op zondag 29 december 1776 Sint Annaparochie.

3  Jacoba Gerrijts Rosier is geboren op donderdag 29 oktober 1778 Tzummarum, zie VI-B.

4  Jacoba Gerrijts Rosier is geboren op donderdag 3 februari 1780 Tzummarum, zie VI-C.

5  Jantje Gerrijts Rosier is geboren op donderdag 3 februari 1780 Tzummarum, zie VI-D.

V-B  Jacobus Stephanuszn Rosier, zoon van Stephanus Gerrits Rosier (IV) en Jacoba Martens Sebaan, is geboren op vrijdag 20 maart 1750 Ternaard, is overleden Dokkum.

Jacobus was gehuwd (1) met Ymkjen Laases. Ymkjen is overleden rond 1794 Aalzum.

Van Jacobus en Ymkjen is een kind bekend:

1  Steven Jacobus Rosier is geboren in 1792, zie VI-E.

Jacobus trouwt op zondag 15 oktober 1797 Dokkum op 47-jarige leeftijd (2) met Helena Ulrichs Berger. Helena, wonende Dokkum, is overleden voor 1808.

Van Jacobus en Helena zijn twee kinderen bekend:

2  Ulrichje Jacobs Rosier is geboren op dinsdag 13 november 1798 Dokkum.

3  Helena Jacobs Rosier is geboren op woensdag 6 augustus 1800.

Jacobus trouwt (kerk) op zondag 31 juli 1808 Dokkum op 58-jarige leeftijd (3) met Pierke Jans. Pierke, wonende Dokkum.

V-C  Johannes Stephanuszn Rosier, zoon van Stephanus Gerrits Rosier (IV) en Jacoba Martens Sebaan, chirurgijn en vroedmeester, wonende Ternaard en Anjum, is geboren op woensdag 8 september 1751 Ternaard, is gedoopt op zondag 19 september 1751 Ternaard, is overleden op donderdag 7 december 1809 Anjum. Johannes werd 58 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Johannes trouwt (kerk) op zondag 15 juni 1777 Anjum op 25-jarige leeftijd (1) met Lysbet Idses, dochter van Ids Cornelis en Grietje Geerts Sijtsma. Lysbet, wonende Anjum, is overleden in 1799 Anjum.

Van Johannes en Lysbet zijn acht kinderen bekend:

1  Ids Johannes Rosier is geboren op donderdag 10 september 1778 Anjum, zie VI-F.

2  Jacoba Johannes is geboren op donderdag 30 november 1780 Anjum, is jong overleden Anjum.

3  Jacoba Johannes Rosier is geboren op zaterdag 4 januari 1783 Anjum, zie VI-G.

4  Stephanus Johannes Rosier is geboren op zondag 3 april 1785 Anjum, zie VI-H.

5  Johannes Johannes Rosier is geboren op dinsdag 1 januari 1788 Anjum, zie VI-I.

6  Grietje Johannes is geboren op donderdag 19 augustus 1790 Anjum, is overleden voor dinsdag 14 augustus 1798 Anjum. Grietje werd hoogstens 7 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

7  Tjeerd Johannes is geboren op zondag 1 juli 1792 Anjum.

8  Grietje Johannes Rosier, naaister, wonende Anjum, is geboren op dinsdag 14 augustus 1798 Anjum, is overleden op zaterdag 28 februari 1863 Tjerkjen Gerrits. Grietje werd 64 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 1 februari 1821 Gem. Oostdongeradeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Jans Corporaal, zoon van Jan Lous Corporaal en Beitske Jans. Pieter, boerenknecht, is geboren in 1798 Genemuiden.

Johannes trouwt (kerk) op zondag 8 maart 1801 Anjum op 49-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Siebrig Goffes, dochter van Gosse Gosses. Siebrig, wonende Anjum, is geboren in 1763 Hantum, is overleden op donderdag 27 augustus 1818 Anjum. Siebrig werd 55 jaar.

Van Johannes en Siebrig is een kind bekend:

9  Martha Johannes Rosier, wonende Anjum, is geboren op donderdag 4 april 1805 Anjum, is overleden op dinsdag 17 januari 1843 Leeuwarden. Martha werd 37 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Martha trouwt op vrijdag 24 juli 1835 Gem. Oostdongeradeel op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Willem Harberts Reinink, zoon van Habo Harberts Reinink en Trientje Eppes Brons. Willem is geboren in 1804 Nieuwwolde.

V-D  Willem Stephanuszn Rosier, zoon van Stephanus Gerrits Rosier (IV) en Jacoba Martens Sebaan, scheepstimmerman, wonende Harlingen, is geboren op woensdag 15 november 1752 Hantum, is overleden voor 1811. Willem werd hoogstens 58 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Willem trouwt (kerk) op zondag 27 mei 1781 Harlingen op 28-jarige leeftijd met Antje Jans. Antje, wonende Harlingen, is afkomstig uit Harlingen, is overleden na 1811.

Van Willem en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacoba Willems Rosier is geboren op woensdag 6 maart 1782 Harlingen, is overleden op zaterdag 19 juni 1813 Harlingen. Jacoba werd 31 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Jacoba was gehuwd met Folkert Reins Gerbranda. Folkert is geboren in 1777, is overleden op zondag 31 december 1826 Gem. Harlingen. Folkert werd 49 jaar.

2  Steeven Willemszn Rosier, bakkersknecht, wonende Leeuwarden, is geboren op dinsdag 30 september 1783 Harlingen.

3  Jacob Willemszn Rosier is geboren op donderdag 1 mei 1788 Harlingen.

4  Willem Willems Rosier is geboren op dinsdag 17 mei 1791 Harlingen.

5  Aafke Willems Rosier, wonende Harlingen, is geboren rond 1797.

V-E  Leendert Stephanuszn Rosier, zoon van Stephanus Gerrits Rosier (IV) en Jacoba Martens Sebaan, schoolmeester en organist, wonende Metslawier, Morra, Hartwerd en Hichtum, is geboren op zaterdag 8 mei 1756 Hantum, is gedoopt op vrijdag 28 mei 1756 Hantum, is overleden op zondag 9 juli 1809 Hichtum. Leendert werd 53 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Leendert trouwt (kerk) op zondag 11 mei 1777 Hantum op 21-jarige leeftijd met Eelkje Rinses, dochter van Rinse Gerbens en Doedtje Harmens. Eelkje is afkomstig uit Hiaure, is overleden op zondag 6 oktober 1822 Sexbierum.

Van Leendert en Eelkje zijn zes kinderen bekend:

1  Stephanus Leendertszn Rosier is geboren op donderdag 11 maart 1779 Metslawier, is gedoopt op zondag 11 april 1779 Metslawier.

2  Rinse Leendertszn Rosier is geboren op zondag 15 september 1782 Metslawier, is gedoopt op zondag 6 oktober 1782 Metslawier.

3  Gerrit Leendertszn Rosier, wonende Leeuwarden, is geboren op zaterdag 6 augustus 1785 en afkomstig uit Morra, is gedoopt op zondag 21 augustus 1785 Morra.

Gerrit gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 8 maart 1811 Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met Fedje Gerryts. Fedje, wonende Leeuwarden, is afkomstig uit Leeuwarden.

4  Doede Leendertszn Rosier is geboren op donderdag 21 augustus 1788 Burgwerd, is gedoopt op woensdag 17 september 1788 Burgwerd, zie VI-J.

5  Jacoba Leendertsdr Rosier is geboren op zondag 12 februari 1792 Hichtum, is gedoopt op zondag 19 februari 1792 Hichtum, zie VI-K.

6  Johannes Leendertszn Rosier is geboren op maandag 21 augustus 1797 Hichtum, is gedoopt op zondag 3 september 1797 Hichtum, zie VI-L.

V-F  Anna Stephanusdr Rosier ook genaamd Antje Stevens, dochter van Stephanus Gerrits Rosier (IV) en Jacoba Martens Sebaan, wonende Hantum, is geboren op zaterdag 6 januari 1759 Hantum, is overleden op dinsdag 12 oktober 1813 Gem. Westdongeradeel. Anna werd 54 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Anna trouwt (kerk) op zondag 30 mei 1784 Hantum op 25-jarige leeftijd met Freerk Popes de Beer. Freerk, mr. bakker, wonende Ee en Hantum, is afkomstig uit Hantum, is overleden op dinsdag 28 februari 1843 Gem. Westdongeradeel.

Van Freerk en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Stephanus Freerks de Beer ook genaamd Steven is geboren in 1787 en afkomstig uit Holwerd, is overleden op vrijdag 21 januari 1859 Gem. Westdongeradeel. Stephanus werd 72 jaar.

Stephanus trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1809 Hantum op 22-jarige leeftijd met Aafke Harmens van der Ploeg. Aafke is afkomstig uit Hantum.

2  Antje Freerks de Beer is geboren op dinsdag 13 mei 1788 Hantum.

3  Jacoba Freerks de Beer is geboren op woensdag 8 augustus 1792 Hantum.

4  Djuke Freerks de Beer is geboren op zondag 10 januari 1802 Hantum.

Generatie VI

VI-A  Grietje Gerrijts Rosier, dochter van Gerrijt Stephanuszn Rosier (V-A) en Froukje Jans, arbeidster, wonende Tzummarum, is geboren op dinsdag 10 mei 1774 Hantum, is overleden op dinsdag 20 februari 1827 Tzummarum. Grietje werd 52 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Grietje trouwt (kerk) op zondag 7 oktober 1798 Tzummarum op 24-jarige leeftijd (1) met Sikke Teijes. Sikke, wonende Firdgum.

Van Sikke en Grietje is een kind bekend:

1  Froukje Sikkes Rosier (Anema) is geboren op vrijdag 27 november 1807 Tzummarum, zie VII-A.

Grietje was gehuwd (2) met Fedde Klases Anema. Fedde, arbeider, wonende Tzummarum.

VI-B  Jacoba Gerrijts Rosier, dochter van Gerrijt Stephanuszn Rosier (V-A) en Froukje Jans, is geboren op donderdag 29 oktober 1778 Tzummarum.

Jacoba trouwt (kerk) op zondag 3 april 1808 Tzummarum op 29-jarige leeftijd met Jan Joukes de Swart. Jan, wonende Tzummarum.

Van Jan en Jacoba is een kind bekend:

1  Gerrit Jans de Swart is geboren in 1808.

VI-C  Jacoba Gerrijts Rosier, dochter van Gerrijt Stephanuszn Rosier (V-A) en Froukje Jans, is geboren op donderdag 3 februari 1780 Tzummarum, is overleden op vrijdag 11 september 1812 Tzummarum. Jacoba werd 32 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Jacoba trouwt (kerk) op zondag 3 april 1808 Tzummarum op 28-jarige leeftijd met de 40-jarige Jan Joukes Zwart. Jan, wonende Tzummarum, is geboren in 1768, is overleden op maandag 20 juni 1825 Gem. Barradeel. Jan werd 57 jaar.

Van Jan en Jacoba zijn twee kinderen bekend:

1  Gerritje Jans Swart.

2  Gerrit Jans Swart is geboren in 1808.

VI-D  Jantje Gerrijts Rosier, dochter van Gerrijt Stephanuszn Rosier (V-A) en Froukje Jans, wonende Tzummarum, is geboren op donderdag 3 februari 1780 Tzummarum, is overleden op woensdag 16 februari 1814 Minnertsga. Jantje werd 34 jaar en 13 dagen.

Jantje was gehuwd met Feddrik Pieters Anema. Feddrik, wonende Tzummarum, is geboren op donderdag 10 april 1766 Tzummarum, is overleden op zaterdag 9 november 1833. Feddrik werd 67 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Feddrik was eerder gehuwd (1) met Neeltje Dirks.<3> Feddrik was later gehuwd (3) met Froukje Sikkes Rosier (Anema) (zie VII-A).<4>

Van Feddrik en Jantje is een kind bekend:

1  Janke Feddriks Anema is geboren op donderdag 19 november 1812 Minnertsga, is overleden op maandag 7 september 1818 Minnertsga. Janke werd 5 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

VI-E  Steven Jacobus Rosier, zoon van Jacobus Stephanuszn Rosier (V-B) en Ymkjen Laases, kuiper, wonende Dokkum, is geboren in 1792, is overleden op dinsdag 23 februari 1875 Gem. Oostdongeradeel. Steven werd 83 jaar.

Steven trouwt op zondag 15 maart 1818 Gem. Dokkum op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Gertje Thomas Berger, dochter van Thomas Rengers en Grietje Pieters. Gertje, winkelierster, wonende Dokkum, is geboren in 1788, is overleden op vrijdag 20 mei 1853 Gem. Dokkum. Gertje werd 65 jaar.

Gertje was eerder gehuwd (1) met Geert Gerrits Bos.<5>

Van Steven en Gertje zijn zes kinderen bekend:

1  Ymkje Stevens Rosier is geboren op donderdag 19 augustus 1819 Dokkum, is overleden op woensdag 2 januari 1895 Dokkum. Ymkje werd 75 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

2  Ulderika Stevens Rosier is geboren op maandag 24 september 1821 Dokkum.

3  Jacob Stevens Rosier is geboren in 1823, zie VII-B.

4  Neeltje Stevens Rosier, wonende Dokkum, is geboren op woensdag 6 december 1826 Dokkum, is ongehuwd overleden op zondag 24 december 1848 Dokkum. Neeltje werd 22 jaar en 18 dagen.

5  Lena Stevens Rosier is geboren op maandag 8 maart 1830 Dokkum, is overleden op zondag 28 maart 1830 Dokkum. Lena werd 20 dagen.

6  Lena Stevens Rosier is geboren op vrijdag 20 april 1832 Dokkum, zie VII-C.

VI-F  Ids Johannes Rosier, zoon van Johannes Stephanuszn Rosier (V-C) en Lysbet Idses, schoolmeester, wonende Warga en Leeuwarden, is geboren op donderdag 10 september 1778 Anjum, is overleden na 1808. Ids werd minstens 30 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Ids trouwt (kerk) op zondag 29 oktober 1797 Warga op 19-jarige leeftijd met Reinouw Jans. Reinouw is afkomstig uit Warga.

Van Ids en Reinouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Idzers Rosier is geboren op woensdag 18 juli 1798 Warga, zie VII-D.

2  Lysbeth Rosier is geboren op maandag 4 augustus 1800 Warga.

3  Wypkje Idzes Rosier is geboren op maandag 15 november 1802 Warga, is overleden op zaterdag 10 januari 1874 Gem. Tietjerksteradeel. Wypkje werd 71 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Wypkje trouwt op zaterdag 15 mei 1841 Gem. Idaarderadeel op 38-jarige leeftijd met Ritske Jacobs Wyminga.

4  Tettje Idzes Rosier is geboren in 1807, is overleden op zaterdag 9 augustus 1890 Gem. Idaarderadeel. Tettje werd 83 jaar.

Tettje trouwt op donderdag 21 mei 1840 Gem. Idaarderadeel op 33-jarige leeftijd met Rommert Jans van der Veen. Rommert is overleden op zondag 19 januari 1896 Gem. Idaarderadeel.

5  Johannes Ids Rosier is geboren op zaterdag 9 december 1809 Leeuwarden, is overleden op donderdag 18 juli 1811. Johannes werd 1 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

VI-G  Jacoba Johannes Rosier, dochter van Johannes Stephanuszn Rosier (V-C) en Lysbet Idses, is geboren op zaterdag 4 januari 1783 Anjum, is overleden op woensdag 3 maart 1813 Oosternijkerk. Jacoba werd 30 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Jacoba trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1802 Anjum op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Fokke Klazes Rosier, zoon van Klaas Jacobs en Doetje Sieberens. Fokke, gardenier en landbouwer, wonende Nijkerk, is geboren op zaterdag 29 maart 1777 Teert o/Anjum, is overleden op dinsdag 9 april 1839 Anjum. Fokke werd 62 jaar en 11 dagen.

Fokke was later gehuwd (2) met Aaltje Jans Kingma.<6..10>

Van Fokke en Jacoba zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Fokkes Rosier is geboren op zaterdag 14 april 1804 Anjum, is overleden in 1804.

2  Lysbeth Fokkes Rosier is geboren op woensdag 7 januari 1807 Anjum, is ongehuwd overleden.

3  Lysbeth Fokkes Rosier is geboren op donderdag 9 november 1809 Oosternijkerk.

4  Doedtje Fokkes Rosier is geboren op zondag 3 januari 1813 Metslawier of is geboren op zondag 3 januari 1813 Gem. Oostdongeradeel, zie VII-E.

VI-H  Stephanus Johannes Rosier ook genaamd Steven, zoon van Johannes Stephanuszn Rosier (V-C) en Lysbet Idses, bakkersknecht, is geboren op zondag 3 april 1785 Anjum, is overleden op zondag 5 november 1826 Leeuwarden. Stephanus werd 41 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Stephanus trouwt op zondag 6 maart 1814 Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Geeske Foppes van der Wal, dochter van Foppe Andries van der Wal en Fettje Johannes. Geeske, dienstmaagd, is geboren op donderdag 30 juni 1791 Nijehaske, is overleden op maandag 5 mei 1873 Gem. Leeuwarden. Geeske werd 81 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Van Stephanus en Geeske zijn vijf kinderen bekend:

1  Elisabeth Stefanus Rosier is geboren in 1815 Gem. Lemsterland, zie VII-F.

2  Johannes Stephanus Rosier is geboren op donderdag 2 januari 1817 Leeuwarden, zie VII-G.

3  Fettje Stephanus Rosier is geboren op dinsdag 2 maart 1819 Leeuwarden.

4  Foppe Stephanus Rosier is geboren op zondag 28 oktober 1821 Leeuwarden, is overleden op woensdag 26 november 1884 Leeuwarden. Foppe werd 63 jaar en 29 dagen.

5  Idske Stephanus Rosier is geboren op zaterdag 10 juli 1824 Leeuwarden, is ongehuwd overleden op dinsdag 28 juli 1891 Leeuwarden. Idske werd 67 jaar en 18 dagen.

VI-I  Johannes Johannes Rosier, zoon van Johannes Stephanuszn Rosier (V-C) en Lysbet Idses, klerk secretarie Dokkum, ontvanger directe belastingen en rijksontvanger, wonende Nijland, is geboren op dinsdag 1 januari 1788 Anjum, is overleden op dinsdag 6 maart 1855 Sneek. Johannes werd 67 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Johannes trouwt op zondag 13 februari 1814 Gem. Dokkum op 26-jarige leeftijd (1) met de 17-jarige Antje Alles Klaver, dochter van Alle Franses Klaver en Saapke Huiberts Rekker. Antje is geboren op zondag 27 maart 1796 Dokkum, is overleden op zondag 28 mei 1826 Anjum. Antje werd 30 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Van Johannes en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Alle Johannes Rosier is geboren op dinsdag 3 december 1816 Dokkum, is overleden op vrijdag 14 oktober 1836 Nijland. Alle werd 19 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

2  Elisabeth Rosier is geboren op zondag 26 januari 1817 Dokkum, zie VII-H.

3  Saapke Johannes Rosier is geboren op zaterdag 24 april 1819 Dokkum.

Saapke trouwt op zaterdag 7 augustus 1841 gemeente Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met Pieter Sikkes Rekker. Pieter, procureur Provinciaal Gerechtshof te Middelburg.

4  Johanna Johannes Rosier is geboren op zaterdag 1 december 1821 Dokkum, is overleden op donderdag 31 december 1908 Sneek. Johanna werd 87 jaar en 30 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 7 augustus 1845 gemeente Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 33-jarige Jacob Rudolphus Feenstra, zoon van Rudolphus Feenstra en Aurelia Feenstra. Jacob, goud en zilversmid, wonende Sneek, is geboren op vrijdag 27 september 1811 Sneek, is overleden op dinsdag 25 februari 1902 Sneek. Jacob werd 90 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

5  Johannes Johannes Rozier, rijksontvanger en belastingdirecteur, wonende Ooltgensplaat en Arnhem, is geboren op donderdag 23 oktober 1823 Anjum, is overleden op woensdag 21 maart 1866 Rotterdam. Johannes werd 42 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 10 september 1829 Gem. Oostdongeradeel op 41-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Trijntje Jans van Assen, dochter van Jan Harmanus van Assen en Geertje Louws Fopma. Trijntje is geboren op zaterdag 17 augustus 1793 Aalzum, is overleden op zaterdag 11 september 1869 Dokkum. Trijntje werd 76 jaar en 25 dagen.

VI-J  Doede Leendertszn Rosier, zoon van Leendert Stephanuszn Rosier (V-E) en Eelkje Rinses, postbode van Bolsward op Sneek, wonende Abbega, Bolsward en Exmorra, is geboren op donderdag 21 augustus 1788 Burgwerd, is gedoopt op woensdag 17 september 1788 Burgwerd, is overleden op zondag 4 september 1864 Wolsum. Doede werd 76 jaar en 14 dagen.

Doede trouwt op woensdag 3 juni 1812 gemeente Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Pieters Stallinga, dochter van Pytter Murks Stallinga en Eelts Hessels. Trijntje, dienstmeid, wonende Abbega en Hartwerd, is geboren op vrijdag 28 december 1787 Nijland, is overleden voor 1863. Trijntje werd hoogstens 75 jaar en 4 dagen.

Van Doede en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Doedes Rosier is geboren op zaterdag 19 september 1812 Hartwerd, zie VII-I.

2  Eelkjen Doedes Rosier, wonende Hartwerd, is geboren op dinsdag 30 augustus 1814 Hartwerd, is overleden op donderdag 8 september 1814 Hartwerd. Eelkjen werd 9 dagen.

3  Eelkjen Doedes Rosier is geboren op zondag 30 juni 1816 Hartwerd, zie VII-J.

4  Leendert Doedes Rosier is geboren op maandag 11 juni 1821 Hartwerd, zie VII-K.

5  Hessel Doedes Rosier is geboren op donderdag 23 oktober 1823 Bolsward, zie VII-L.

VI-K  Jacoba Leendertsdr Rosier ook genaamd Koba, dochter van Leendert Stephanuszn Rosier (V-E) en Eelkje Rinses, naaister, is geboren op zondag 12 februari 1792 Hichtum, is gedoopt op zondag 19 februari 1792 Hichtum, is ongehuwd overleden op donderdag 6 september 1827 Bolsward. Jacoba werd 35 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Jacoba en een onbekende man zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Rosier is geboren op donderdag 29 juni 1820 Gem. Westdongeradeel.

2  Rinske Rosier is geboren op zaterdag 5 april 1823 Gem. Bolsward, is ongehuwd overleden op maandag 22 juli 1907 Gem. Wonseradeel. Rinske werd 84 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

VI-L  Johannes Leendertszn Rosier, zoon van Leendert Stephanuszn Rosier (V-E) en Eelkje Rinses, veldwachter, wonende Burgwerd, is geboren op maandag 21 augustus 1797 Hichtum, is gedoopt op zondag 3 september 1797 Hichtum, is overleden op maandag 11 juli 1887 Burgwerd. Johannes werd 89 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Johannes trouwt op zaterdag 31 januari 1829 Gem. Wonseradeel op 31-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Nieske Ernst Polstra, dochter van Ernst Jans Polstra en Antje Jacobs Vollema. Nieske is geboren op woensdag 6 maart 1805 Wommels, is overleden op maandag 21 augustus 1843 Burgwerd. Nieske werd 38 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Van Johannes en Nieske zijn acht kinderen bekend:

1  Leendert Johanneszn Rosier is geboren op donderdag 25 juni 1829 Wommels, zie VII-M.

2  Antje Johannesdr Rosier is geboren op maandag 18 oktober 1830 Gem. Hennaarderadeel, zie VII-N.

3  Stefanus Johanneszn Rosier is geboren op vrijdag 3 augustus 1832 Burgwerd, zie VII-O.

4  Rinse Johanneszn Rosier, wonende Burgwerd, is geboren op zondag 15 juni 1834 Burgwerd, is overleden op woensdag 31 mei 1837 Burgwerd. Rinse werd 2 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

5  Eelkjen Johannesdr Rosier is geboren op zondag 15 mei 1836 Burgwerd, zie VII-P.

6  Rinske Johannesdr Rosier is geboren op zondag 4 februari 1838 Burgwerd, zie VII-Q.

7  Japke Johannesdr Rosier is geboren op maandag 8 juli 1839 Burgwerd, zie VII-R.

8  Erringje Johannes Rosier, dienstmeid, wonende Lollum, is geboren op dinsdag 22 februari 1842 Burgwerd, is overleden op dinsdag 2 april 1935 Gem. Hennaarderadeel. Erringje werd 93 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Erringje trouwt op zaterdag 3 mei 1862 Gem. Wonseradeel op 20-jarige leeftijd met de 45-jarige Johannes Sytzes Sipkema, zoon van Sytze Sipkes Sipkema en Tjerkje Wybes Le Roi. Johannes, wonende Burgwerd, is geboren in 1817 IJsbrechtum.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Grietje Yedes Nijdam.

Johannes trouwt op zaterdag 1 juni 1844 Gem. Wonseradeel op 46-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Lijsbeth Jacobs Hoitinga ook genaamd Huitinga, dochter van Jacob Jans en Pietje Ulbes Hoitinga. Lijsbeth, dienstmaagd, wonende Arum, is geboren op zaterdag 13 april 1799 Witmarsum, is overleden op maandag 18 maart 1872 Burgwerd. Lijsbeth werd 72 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Lijsbeth was eerder gehuwd (1) met Booijen Baukes Tolsma.<11,12>

Van Johannes en Lijsbeth is een kind bekend:

9  Minke Johannes Rosier, wonende Burgwerd en Bolsward, is geboren op donderdag 12 december 1844 Burgwerd, is overleden op donderdag 7 juli 1927 Bolsward. Minke werd 82 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Minke trouwt op zaterdag 16 mei 1868 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Ulbe Willems Haanstra, zoon van Willem Beekes Haanstra en Feikje Ulbes Wytsma. Ulbe, boerenknecht, wonende Longerhouw, is geboren op woensdag 11 augustus 1841 Schettens.

Generatie VII

VII-A  Froukje Sikkes Rosier (Anema) ook genaamd Anema, dochter van Sikke Teijes (VI-A) en Grietje Gerrijts Rosier, is geboren op vrijdag 27 november 1807 Tzummarum, is overleden op dinsdag 13 mei 1856 Tzummarum. Froukje werd 48 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Froukje was gehuwd met Feddrik Pieters Anema, zie VI-D.

Van Feddrik en Froukje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Feddriks Anema is geboren op maandag 18 augustus 1828 Gem. Barradeel.

2  Janke Feddriks Anema is geboren op zondag 5 december 1830 Gem. Barradeel.

VII-B  Jacob Stevens Rosier, zoon van Steven Jacobus Rosier (VI-E) en Gertje Thomas Berger, kuiper, wonende Anjum, is geboren in 1823, is overleden op zondag 9 december 1883 Gem. Oostdongeradeel. Jacob werd 60 jaar.

Jacob trouwt op zondag 10 mei 1846 Dokkum op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Henderica Stevan, dochter van Engel Conraad Stevan en Antje Scheltes Hemminga. Johanna is geboren op donderdag 11 maart 1824 Dokkum, is overleden op maandag 13 mei 1878 Dokkum. Johanna werd 54 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Van Jacob en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Steven Jacobs Rosier is geboren op maandag 12 juli 1847 Ternaard, zie VIII-A.

2  Antje Jacobs Rosier is geboren op vrijdag 18 mei 1849 Ternaard, is overleden op zondag 29 september 1901 Gem. Dantumadeel. Antje werd 52 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Antje trouwt op donderdag 26 mei 1870 Gem. Dantumadeel op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Willem Meinderts van der Galiën. Willem is geboren op zaterdag 20 april 1839 Gem. Dantumadeel.

3  Engel Jacobs Rosier is geboren op dinsdag 5 november 1850 Ternaard, is overleden op donderdag 22 oktober 1857 Gem. Oostdongeradeel. Engel werd 6 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

4  Ymkje Jacobs Rosier is geboren op vrijdag 23 februari 1855 Anjum, is jong overleden.

5  Ymkje Jacobs Rosier is geboren op dinsdag 29 december 1857 Anjum, zie VIII-B.

6  Engel Jacobs Rosier is geboren op zaterdag 20 oktober 1860 Gem. Oostdongeradeel, is overleden op dinsdag 27 mei 1862 Gem. Oostdongeradeel. Engel werd 1 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

VII-C  Lena Stevens Rosier, dochter van Steven Jacobus Rosier (VI-E) en Gertje Thomas Berger, is geboren op vrijdag 20 april 1832 Dokkum, is overleden op dinsdag 26 april 1870 Dokkum. Lena werd 38 jaar en 6 dagen.

Lena trouwt op zondag 4 mei 1856 Dokkum op 24-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Sierk Vonk. Sierk is geboren op donderdag 11 november 1824 Dokkum, is overleden op zondag 27 december 1863 Dokkum. Sierk werd 39 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Sierk en Lena is een kind bekend:

1  Steven Sierks Vonk is geboren op donderdag 28 november 1861 Dokkum.

Lena trouwt op vrijdag 27 oktober 1865 Dokkum op 33-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Tjiesse Eilander, zoon van Klaas Eilander en Hendrikje Sybes Stavorius. Tjiesse is geboren op zondag 14 juni 1840 Dokkum, is overleden op zondag 15 juni 1879 Dokkum. Tjiesse werd 39 jaar en 1 dag.

Van Tjiesse en Lena zijn drie kinderen bekend:

2  Klaas Tjiesses Eilander is geboren op zaterdag 3 maart 1866 Dokkum.

3  Gertje Tjiesses Eilander is geboren op vrijdag 15 maart 1867 Dokkum.

4  Hendrikje Tjiesses Eilander is geboren op donderdag 29 april 1869 Dokkum.

VII-D  Jan Idzers Rosier, zoon van Ids Johannes Rosier (VI-F) en Reinouw Jans, is geboren op woensdag 18 juli 1798 Warga, is overleden op woensdag 24 oktober 1888 Gem. Idaarderadeel. Jan werd 90 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 7 juni 1834 Gem. Idaarderadeel op 35-jarige leeftijd met de 34-jarige Aaltje Minnes Boonstra. Aaltje is geboren op donderdag 29 augustus 1799 Warga, is overleden op woensdag 17 december 1884 Gem. Idaarderadeel. Aaltje werd 85 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Van Jan en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Ids Jans Rosier is geboren op vrijdag 25 september 1835 Gem. Idaarderadeel, zie VIII-C.

2  Ditzen Jans Rosier is geboren op zondag 3 november 1839 Gem. Idaarderadeel, is overleden op zondag 18 september 1842. Ditzen werd 2 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

VII-E  Doedtje Fokkes Rosier, dochter van Fokke Klazes Rosier (VI-G) en Jacoba Johannes Rosier, is geboren op zondag 3 januari 1813 Metslawier of is geboren op zondag 3 januari 1813 Gem. Oostdongeradeel, is overleden op zaterdag 24 mei 1884 Gem. Oostdongeradeel of is overleden op zaterdag 24 mei 1884 Gem. Oostdongeradeel. Doedtje werd 71 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Doedtje trouwt op zaterdag 14 mei 1836 Gem. Oostdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Tjeerd Pieters Visser, zoon van Pieter Wiebes Visser en Tjeerd Pieters Visser. Tjeerd is geboren op maandag 15 februari 1808 Ee.

Van Tjeerd en Doedtje zijn zeven kinderen bekend:

1  ... Tjeerds Visser is geboren op donderdag 9 maart 1837 gemeente Oostdongeradeel.

2  Fokke Tjeerds Visser is geboren op zaterdag 20 juli 1839 Gem. Oostdongeradeel, is overleden op donderdag 5 december 1889 Gem. Oostdongeradeel. Fokke werd 50 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

3  doodgeboren dochter is doodgeboren op zaterdag 17 juli 1841 Gem. Oostdongeradeel.

4  Pieter Tjerds Visser is geboren op dinsdag 19 juli 1842 Gem. Oostdongeradeel.

5  Koba Tjeerds Visser is geboren op vrijdag 3 januari 1845 Gem. Oostdongeradeel.

6  Klaas Tjeerds Visser is geboren op dinsdag 18 november 1851 Gem. Oostdongeradeel.

7  Renze Tjeerds Visser is geboren op vrijdag 21 september 1855 Gem. Oostdongeradeel, is overleden op maandag 21 juli 1913 Leeuwarden. Renze werd 57 jaar en 10 maanden.

VII-F  Elisabeth Stefanus Rosier, dochter van Stephanus Johannes Rosier (VI-H) en Geeske Foppes van der Wal, is geboren in 1815 Gem. Lemsterland, is overleden op dinsdag 21 januari 1873 Leeuwarden. Elisabeth werd 58 jaar.

Elisabeth trouwt op dinsdag 17 maart 1840 Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Klaas Poort. Klaas is geboren op vrijdag 10 november 1809 Leeuwarden, is overleden op woensdag 8 juli 1874 Leeuwarden. Klaas werd 64 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Van Klaas en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Gezina Poort is geboren op zondag 21 maart 1841 Gem. Lemsterland, is overleden op vrijdag 27 april 1894 Gem. Leeuwarderadeel. Gezina werd 53 jaar, 1 maand en 6 dagen.

2  Pietje Poort is geboren op dinsdag 30 juli 1844 Gem. Lemsterland.

3  doodgeboren zoon is doodgeboren op maandag 24 september 1849 Gem. Lemsterland.

VII-G  Johannes Stephanus Rosier, zoon van Stephanus Johannes Rosier (VI-H) en Geeske Foppes van der Wal, is geboren op donderdag 2 januari 1817 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 21 januari 1887 Leeuwarden. Johannes werd 70 jaar en 19 dagen.

Johannes trouwt op zondag 16 april 1848 Gem. Leeuwarden op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Grietje Simons Vermeulen, dochter van Simon Jacobs Vermeulen en Aafke Andries Wagter. Grietje is geboren op zondag 20 april 1817 Leeuwarden, is overleden op maandag 13 november 1893 Leeuwarden. Grietje werd 76 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Van Johannes en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aafke Johannes Rosier is geboren op zaterdag 26 september 1846 Leeuwarden, zie VIII-D.

2  Fettje Johannes Rosier is geboren op zondag 27 augustus 1848 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 7 maart 1899 Leeuwarden. Fettje werd 50 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Fettje trouwt op woensdag 14 januari 1914 Leeuwarden (is gescheiden op dinsdag 7 november 1916 Haarlem) op 65-jarige leeftijd met Willem Christiaan van Pelt.

3  Simon Johannes Rosier is geboren op donderdag 18 oktober 1849 Leeuwarden, zie VIII-E.

4  Stephanis Johannes Rosier is geboren op vrijdag 25 april 1851 Leeuwarden, is overleden op donderdag 7 augustus 1851 Leeuwarden. Stephanis werd 3 maanden en 13 dagen.

5  Stephanus Johannes Rosier is geboren op donderdag 20 januari 1853 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 6 maart 1917 Leeuwarden. Stephanus werd 64 jaar, 1 maand en 14 dagen.

VII-H  Elisabeth Rosier, dochter van Johannes Johannes Rosier (VI-I) en Antje Alles Klaver, wonende Leeuwarden, is geboren op zondag 26 januari 1817 Dokkum, is overleden op zondag 2 oktober 1892 Hengelo (Ov), is begraven Leeuwarden. Elisabeth werd 75 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Elisabeth trouwt op vrijdag 16 juli 1847 gemeente Wymbritseradeel op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Hans Heinrich Gasau, zoon van Hans Peter Christiaan Gasau en Elsabe Maria Wiggers. Hans, muziek- en dansmeester, wonende Dokkum, is geboren op dinsdag 5 juni 1810 Pansdorf (bij Lübeck), is overleden op zondag 13 oktober 1872 Dokkum. Hans werd 62 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Van Hans en Elisabeth zijn zes kinderen bekend:

1  Anna Elisabeth Gasau is geboren op vrijdag 30 juni 1848 Dokkum, is overleden op vrijdag 21 juli 1865 Dokkum. Anna werd 17 jaar en 21 dagen.

2  Johannes Gasau is geboren op vrijdag 5 oktober 1849 Dokkum, zie VIII-F.

3  Pieternella Cornelia Gasau is geboren op dinsdag 15 juli 1851 Dokkum, zie VIII-G.

4  Petrus Christiaan Gasau is geboren op maandag 12 september 1853 Dokkum, zie VIII-H.

5  Frederik Hendrik Gasau is geboren op woensdag 12 maart 1856 Dokkum, zie VIII-I.

6  Jacob Gasau is geboren op woensdag 31 maart 1858 Dokkum, zie VIII-J.

VII-I  Pieter Doedes Rosier, zoon van Doede Leendertszn Rosier (VI-J) en Trijntje Pieters Stallinga, postbode van Bolsward op Workum, wonende Bolsward, is geboren op zaterdag 19 september 1812 Hartwerd, is overleden op zaterdag 9 juni 1866 Bolsward. Pieter werd 53 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 28 april 1838 gemeente Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Hessels Wijnstra, dochter van Hessel Jans Wijnstra en Wypkjen Oenes Wagenaar. Aaltje is geboren op maandag 2 september 1816 gemeente Wymbritseradeel, is overleden op zaterdag 9 juli 1898 Bolsward. Aaltje werd 81 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Pieter en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Hessel Pieters Rosier is geboren op woensdag 22 februari 1843 Wolsum, zie VIII-K.

2  Trijntje Pieters Rosier, wonende Bolsward, is geboren op vrijdag 20 september 1844 Bolsward, is overleden op vrijdag 5 september 1845 Bolsward. Trijntje werd 11 maanden en 16 dagen.

VII-J  Eelkjen Doedes Rosier, dochter van Doede Leendertszn Rosier (VI-J) en Trijntje Pieters Stallinga, naaister, wonende Bolsward, is geboren op zondag 30 juni 1816 Hartwerd, is overleden op dinsdag 25 december 1855 Bolsward. Eelkjen werd 39 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Eelkjen trouwt op zondag 2 oktober 1842 Gem. Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerlof Rintjes Wijngaarden, zoon van Rintje Gerardus Wijngaarden en Trijntje Gerlofs Wijngaarden. Gerlof, arbeider en postbode, wonende Tjerkwerd en Bolsward, is geboren op zondag 9 april 1815 Parrega, is overleden op donderdag 29 september 1887 Gem. Wonseradeel. Gerlof werd 72 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Gerlof was eerder gehuwd (1) met Jesina Sasses Stuurmans.<13,14>

Van Gerlof en Eelkjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Gerbens Wijngaarden is geboren op dinsdag 2 januari 1844 Bolsward, is overleden op dinsdag 9 juli 1844 Bolsward. Trijntje werd 6 maanden en 7 dagen.

2  Doede Gerbens Wijngaarden is geboren op zaterdag 20 september 1845 Tjerkwerd, zie VIII-L.

3  Trijntje Gerlofs Wijngaarden is geboren op woensdag 1 maart 1848 Tjerkwerd, is overleden op zaterdag 30 september 1848 Workum. Trijntje werd 6 maanden en 29 dagen.

4  Trijntje Gerlofs Wijngaarden is geboren op maandag 25 maart 1850 Workum.

5  Ate Gerbens Wijngaarden is geboren op donderdag 22 juli 1852 Bolsward, is overleden op zaterdag 6 februari 1932 Bolsward. Ate werd 79 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

VII-K  Leendert Doedes Rosier, zoon van Doede Leendertszn Rosier (VI-J) en Trijntje Pieters Stallinga, postbesteller, wonende Bolsward en Lemmer, is geboren op maandag 11 juni 1821 Hartwerd, is overleden op dinsdag 17 maart 1863 Lemmer. Leendert werd 41 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Leendert trouwt op zaterdag 3 mei 1845 Gem. Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Klaaske Douwes Reitsma, dochter van Douwe Douwes Reitsma en Reinskjen Jans Feenstra. Klaaske, wonende Exmorra en Bolsward, is geboren op zondag 7 mei 1826 Exmorra, is overleden op zaterdag 16 februari 1895 Bolsward. Klaaske werd 68 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Klaaske had later een buitenechtelijke relatie (2) met N.N..

Van Leendert en Klaaske zijn zeven kinderen bekend:

1  Doede Leenderts Rosier is geboren op zaterdag 19 december 1846 Sneek, is overleden op maandag 3 mei 1847 Sneek. Doede werd 4 maanden en 14 dagen.

2  Doede Leenderts Rosier is geboren op dinsdag 7 maart 1848 Bolsward, zie VIII-M.

3  Douwe Leenderts Rosier, wonende Bolsward, is geboren op dinsdag 4 september 1849 Bolsward, is overleden op maandag 5 augustus 1850 Bolsward. Douwe werd 11 maanden en 1 dag.

4  Douwe Leenderts Rosier is geboren op vrijdag 4 april 1851 Sneek, is overleden op donderdag 19 februari 1857 Lemmer. Douwe werd 5 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

5  Reino Leenderts Rosier is geboren op donderdag 20 januari 1853 Lemmer, zie VIII-N.

6  Petrus Leenderts Rosier is geboren op woensdag 5 september 1855 Lemmer, zie VIII-O.

7  Trijntje Leenderts Rosier is geboren op woensdag 27 januari 1858 Lemmer, zie VIII-P.

VII-L  Hessel Doedes Rosier, zoon van Doede Leendertszn Rosier (VI-J) en Trijntje Pieters Stallinga, arbeider, wonende Wolsum, is geboren op donderdag 23 oktober 1823 Bolsward, is overleden op zondag 19 februari 1865 Wolsum. Hessel werd 41 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Hessel trouwt op zaterdag 1 december 1849 gemeente Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Hijlkjen Tjeerds Wiersma, dochter van Tjeerd Pabes Wiersma en Geertje Douwes Feenstra. Hijlkjen, dienstbode, wonende Wolsum en Schraard, is geboren op vrijdag 23 april 1819 Wommels, is overleden op maandag 17 maart 1873 Schraard. Hijlkjen werd 53 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Van Hessel en Hijlkjen zijn vier kinderen bekend:

1  Doede Hessels Rosier is geboren op zaterdag 8 februari 1851 Bolsward, is overleden op zaterdag 28 februari 1863 gemeente Wymbritseradeel. Doede werd 12 jaar en 20 dagen.

2  Trijntje Hessels Rosier is geboren op zondag 26 februari 1854 gemeente Wymbritseradeel, zie VIII-Q.

3  Tjeerd Hessels Rosier is geboren op zondag 9 december 1855 gemeente Wymbritseradeel, is overleden op dinsdag 3 april 1860 gemeente Wymbritseradeel. Tjeerd werd 4 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

4  Tjeerd Hessels Rosier, wonende Wolsum, Schraard en Leiden, is geboren op zaterdag 5 april 1862 Wolsum.

VII-M  Leendert Johanneszn Rosier, zoon van Johannes Leendertszn Rosier (VI-L) en Nieske Ernst Polstra, winkelier, koemelker en arbeider, is geboren op donderdag 25 juni 1829 Wommels, is overleden op maandag 16 december 1918 Wommels. Leendert werd 89 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Leendert trouwt op zaterdag 29 april 1854 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Sybrig Jans van der Veen, dochter van Jan Saekeles van der Veen en Dieuwke Jacobs Jagersma. Sybrig is geboren op woensdag 6 oktober 1830 Wommels, is overleden op zondag 28 juni 1885 Wommels. Sybrig werd 54 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Van Leendert en Sybrig zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Leenderts Rosier is geboren op zondag 11 februari 1855 Hichtum, zie VIII-R.

2  Dieuwke Leenderts Rosier is geboren op maandag 19 mei 1856 Burgwerd, zie VIII-S.

3  Jan Leenderts Rosier is geboren op maandag 28 november 1859 Wommels, zie VIII-T.

Leendert trouwt op zondag 6 mei 1866 Gem. Hennaarderadeel op 36-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Pietertje Jacobs Leijenaar, dochter van Jacob Sybrens Leyenaar en Grietje Sjerps Twijnstra. Pietertje is geboren op vrijdag 14 april 1837 Baard, is overleden op zaterdag 8 augustus 1908 Wommels. Pietertje werd 71 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Pietertje was eerder gehuwd (1) met Jelle Klazes Palsma.<15,16>

VII-N  Antje Johannesdr Rosier, dochter van Johannes Leendertszn Rosier (VI-L) en Nieske Ernst Polstra, is geboren op maandag 18 oktober 1830 Gem. Hennaarderadeel.

Antje trouwt op zaterdag 17 mei 1856 Gem. Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Feike Durks Stremmeler, zoon van Dirk Bokkes Stremler en Kaatje Franses Klinkenberg. Feike, arbeider, wonende Bolsward, Witmarsum en Schettens, is geboren op dinsdag 14 maart 1826 Schettens.

Van Feike en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Nieskjen Feikes Stremler, wonende Schettens, is geboren op donderdag 19 maart 1857 Schettens, is overleden op maandag 24 augustus 1863 Schettens. Nieskjen werd 6 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

2  Dirk Feikes Stremler is geboren op zondag 12 februari 1860 Schettens, is overleden op dinsdag 25 augustus 1863 Schettens. Dirk werd 3 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

3  Kaatje Feikes Stremler is geboren op zaterdag 9 november 1861 Schettens.

4  Johannes Feikes Stremler is geboren op dinsdag 31 maart 1863 Schettens, is overleden op zondag 12 februari 1865 Schettens. Johannes werd 1 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

5  Nieske Feikes Stremler is geboren op woensdag 3 augustus 1864 Schettens.

6  Trijntje Feikes Stremler is geboren op dinsdag 16 juli 1867 Schettens.

VII-O  Stefanus Johanneszn Rosier, zoon van Johannes Leendertszn Rosier (VI-L) en Nieske Ernst Polstra, arbeider, wonende Parrega, Tjerkwerd, Bolsward en Amsterdam, is geboren op vrijdag 3 augustus 1832 Burgwerd, is overleden op donderdag 1 augustus 1912 Amsterdam. Stefanus werd 79 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Stefanus trouwt op zaterdag 16 mei 1857 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Mettje Bijlsma, dochter van Dieuwke Bees Bijlsma. Mettje, dienstmeid, is geboren op zondag 11 mei 1834 Bolsward, is overleden op maandag 4 december 1911 Bolsward. Mettje werd 77 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Van Stefanus en Mettje zijn negen kinderen bekend:

1  Johannes Stefanuszn Rosier is geboren op vrijdag 26 februari 1858 Hartwerd, is overleden op woensdag 17 maart 1858 Hartwerd. Johannes werd 19 dagen.

2  Nieske Stefanusdr Rosier is geboren op maandag 20 juni 1859 Hichtum, zie VIII-U.

3  Dieuwke Stephanusdr Rosier is geboren op dinsdag 18 februari 1862 Schettens, is overleden op zondag 14 december 1890 Burgwerd. Dieuwke werd 28 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Dieuwke trouwt op zaterdag 26 mei 1883 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Tjeerd Heins Zeilstra ook genaamd Tjeerd Heins Zijlstra, zoon van Hein Tjeerds Zeilstra en Grietje Rinzes Boomsma. Tjeerd, boereknecht, wonende Oudeklooster, is geboren op dinsdag 10 augustus 1858 Wolsum.

4  Johannes Stephanuszn Rosier is geboren op vrijdag 16 september 1864 Parrega, is overleden op woensdag 20 januari 1886 Harlingen. Johannes werd 21 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

5  Mintje Stephanus Rosier is geboren op donderdag 23 mei 1867 Bolsward, is overleden op dinsdag 28 juli 1868 Bolsward. Mintje werd 1 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

6  Meino Stephanuszn Rosier is geboren op zaterdag 3 juli 1869 Bolsward, zie VIII-V.

7  Anna Stefanusdr Rosier is geboren op donderdag 23 november 1871 Burgwerd.

8  Minke Stefanusdr Rosier is geboren op zondag 22 juli 1877 Burgwerd, is overleden op vrijdag 15 september 1944 Amsterdam. Minke werd 67 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Minke trouwt op donderdag 4 januari 1900 op 22-jarige leeftijd met Hendrik Leendert Cornelissen.

9  doodgeboren zoon is doodgeboren op vrijdag 18 juni 1880 Burgwerd.

VII-P  Eelkjen Johannesdr Rosier, dochter van Johannes Leendertszn Rosier (VI-L) en Nieske Ernst Polstra, is geboren op zondag 15 mei 1836 Burgwerd, is overleden op donderdag 26 juni 1890 Lollum. Eelkjen werd 54 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Eelkjen trouwt op zaterdag 7 mei 1859 Gem. Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Pier Jans Bouma, zoon van Jan Piers Bouma en Antje Reinders Woudstra. Pier, kuiper, wonende Burgwerd, is geboren op vrijdag 18 november 1831 Wommels.

Van Pier en Eelkjen zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Piers Bouma is geboren op dinsdag 2 april 1861 Kubaard.

2  Jan Piers Bouma, postbode, wonende Lollum en Harlingen, is geboren op woensdag 3 juni 1863 Lollum.

Jan was gehuwd met Geertje S. Hania. Geertje is geboren op zaterdag 8 april 1865 Wommels, is overleden op vrijdag 2 december 1892 Lollum. Geertje werd 27 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

VII-Q  Rinske Johannesdr Rosier, dochter van Johannes Leendertszn Rosier (VI-L) en Nieske Ernst Polstra, dienstmeid, wonende Edens, is geboren op zondag 4 februari 1838 Burgwerd, is overleden Wommels.

Rinske trouwt op woensdag 10 mei 1865 Wommels op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Ruurd Ruurds Aukema, zoon van Ruurd Jonas Aukema en Wiepkjen Botes Zeilstra. Ruurd, arbeider, wonende Wommels, is geboren op maandag 30 maart 1840 Bolsward, is overleden op zondag 28 november 1869 Bolsward. Ruurd werd 29 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Ruurd en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  Nieskje Ruurds Aukema is geboren op maandag 7 mei 1866 Wommels.

Nieskje trouwt op zondag 8 juni 1884 Bolsward op 18-jarige leeftijd met Hillebrand Ferwerda. Hillebrand, pandekkersknecht, is geboren Makkum.

2  Jan Ruurds Aukema is geboren op zaterdag 3 augustus 1867 Wommels.

3  Ruurd Ruurds Aukema is geboren op dinsdag 29 maart 1870 Bolsward, is overleden op dinsdag 14 juni 1870 Bolsward. Ruurd werd 2 maanden en 16 dagen.

Rinske trouwt op zondag 27 juni 1875 Bolsward op 37-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Jan Lieuwes Piso, zoon van Lieuwe Jans Piso en Baukje Jansen. Jan, arbeider, is geboren op vrijdag 8 juni 1832 Bolsward, is overleden op maandag 23 april 1877 Bolsward. Jan werd 44 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Jan en Rinske is een kind bekend:

4  Jan Jans Piso is geboren op vrijdag 6 oktober 1876 Bolsward, is overleden op maandag 23 april 1877 Bolsward. Jan werd 6 maanden en 17 dagen.

Rinske trouwt op zondag 3 maart 1878 Gem. Bolsward op 40-jarige leeftijd (3) met de 53-jarige Pieter Gabriels Bonnet, zoon van Gabriel Bonnet en Barbara Veenstra. Pieter, werkman, is geboren op maandag 27 september 1824 Den Haag, is overleden op woensdag 25 december 1889 Bolsward. Pieter werd 65 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Van Pieter en Rinske is een kind bekend:

5  Johanna Pieters Bonnet is geboren op dinsdag 12 november 1878 Bolsward, is overleden op donderdag 21 juni 1900 Bolsward. Johanna werd 21 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

VII-R  Japke Johannesdr Rosier ook genaamd Jacobje, dochter van Johannes Leendertszn Rosier (VI-L) en Nieske Ernst Polstra, dienstmeid, wonende Burgwerd, is geboren op maandag 8 juli 1839 Burgwerd, is overleden op woensdag 23 oktober 1912 Gem. Hennaarderadeel. Japke werd 73 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Japke trouwt op zaterdag 7 mei 1864 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Sieds Jans Walstra. Sieds, schipper, is geboren op maandag 30 maart 1840 Spannum.

Van Sieds en Japke zijn vier kinderen bekend:

1  Nieske Siedsdr Walstra is geboren op zaterdag 23 juni 1866 Sneek.

2  Jantje Siedsdr Walstra is geboren op vrijdag 3 januari 1868 Bolsward.

3  Johannes Siedszn Walstra is geboren op zaterdag 24 juli 1869 Spannum.

4  Thijs Siedszn Walstra is geboren op zondag 21 januari 1872 Spannum.

Generatie VIII

VIII-A  Steven Jacobs Rosier, zoon van Jacob Stevens Rosier (VII-B) en Johanna Henderica Stevan, is geboren op maandag 12 juli 1847 Ternaard, is overleden op dinsdag 20 juli 1897 Gem. Westdongeradeel. Steven werd 50 jaar en 8 dagen.

Steven was gehuwd met Atje Arjens Bergsma.

Van Steven en Atje is een kind bekend:

1  Jacob Stevens Rosier is geboren op dinsdag 25 juni 1872 Gem. Westdongeradeel.

VIII-B  Ymkje Jacobs Rosier, dochter van Jacob Stevens Rosier (VII-B) en Johanna Henderica Stevan, wonende Dokkum, is geboren op dinsdag 29 december 1857 Anjum, is overleden op zondag 13 juni 1897 Dokkum. Ymkje werd 39 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Ymkje trouwt op donderdag 8 oktober 1885 Gem. Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Dirk Baukes Stienstra, zoon van Bauke Poppes Stienstra en Meiltje Sjoerds Vellinga. Dirk, arbeider en tramconducteur, wonende Dokkum, is geboren op maandag 19 oktober 1857 Aalzum, is verongelukt op zondag 11 juni 1899 Suameer. Dirk werd 41 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Dirk en Ymkje zijn acht kinderen bekend:

1  Johanna Hendrika Stienstra is geboren op donderdag 6 augustus 1885 Ealsum, is overleden op zaterdag 20 maart 1965 Dokkum. Johanna werd 79 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

2  Meiltje Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 30 november 1886 Ealsum, is overleden op zondag 8 juli 1956 Leeuwarden. Meiltje werd 69 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

3  Bauke Dirks Stienstra is geboren op dinsdag 21 februari 1888 Ealsum, is overleden op dinsdag 28 augustus 1979 Drachten. Bauke werd 91 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

4  Antje Dirks Stienstra is geboren op zaterdag 2 augustus 1890 Ealsum, is overleden op maandag 10 april 1978 Leeuwarden. Antje werd 87 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

5  Sjoerdtje Dirks Stienstra is geboren op donderdag 7 april 1892 Ealsum, is overleden op woensdag 2 mei 1973 Drachten. Sjoerdtje werd 81 jaar en 25 dagen.

6  doodgeboren kind Stienstra is doodgeboren op maandag 5 juni 1893 Ealsum.

7  Jacob Dirks Stienstra is geboren op maandag 25 juni 1894 Dokkum, is overleden op maandag 12 december 1983 Zutphen, is gecremeerd op zondag 15 december 1963 Dieren. Jacob werd 89 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

8  Poppe Dirks Stienstra is geboren op zaterdag 2 mei 1896 Dokkum, is overleden op zaterdag 16 juni 1956 Arnhem. Poppe werd 60 jaar, 1 maand en 14 dagen.

VIII-C  Ids Jans Rosier, zoon van Jan Idzers Rosier (VII-D) en Aaltje Minnes Boonstra, is geboren op vrijdag 25 september 1835 Gem. Idaarderadeel, is overleden op dinsdag 30 juli 1907 Gem. Idaarderadeel. Ids werd 71 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Ids trouwt op donderdag 22 mei 1862 Gem. Idaarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Gepke Ypes Dorhout, dochter van Ype Gjolts Dorhout en Grietje Ypes Veensma. Gepke is geboren op woensdag 6 mei 1835 Gem. Idaarderadeel, is overleden.

Van Ids en Gepke zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Idzes Rosier is geboren op zaterdag 11 juni 1864 Gem. Idaarderadeel.

Jan trouwt op woensdag 12 januari 1887 Gem. Idaarderadeel op 22-jarige leeftijd met Hittje Epema.

2  Aaltje Idses Rosier is geboren op zaterdag 30 december 1865 Gem. Idaarderadeel, is overleden op donderdag 13 november 1884 Gem. Idaarderadeel. Aaltje werd 18 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

3  Grietje Idses Rosier is geboren op dinsdag 3 september 1867 Gem. Idaarderadeel.

Grietje trouwt op donderdag 14 juli 1892 Gem. Idaarderadeel op 24-jarige leeftijd met Broer Sikkema.

4  Ype Idses Rosier is geboren op maandag 8 maart 1869 Gem. Idaarderadeel, is overleden op zaterdag 11 januari 1902. Ype werd 32 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

5  Ypkje Idses Rosier is geboren op zaterdag 25 februari 1871 Gem. Idaarderadeel.

Ypkje trouwt op donderdag 18 juli 1895 Gem. Idaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Voetberg. Johannes is geboren op woensdag 26 juli 1865 Gem. Schoterland.

6  Minne Idses Rosier is geboren op dinsdag 3 september 1872 Gem. Idaarderadeel, is overleden op donderdag 4 december 1873 Gem. Idaarderadeel. Minne werd 1 jaar, 3 maanden en 1 dag.

7  Dirtsen Idses Rosier is geboren op zaterdag 7 november 1874 Gem. Idaarderadeel, is overleden op zondag 7 maart 1875 Gem. Idaarderadeel. Dirtsen werd 4 maanden.

8  Dirtsen Idses Rosier is geboren op zondag 9 januari 1876 Gem. Idaarderadeel, is overleden op vrijdag 25 februari 1876 Gem. Idaarderadeel. Dirtsen werd 1 maand en 16 dagen.

9  Minne Idses Rosier is geboren op zaterdag 12 oktober 1878 Gem. Idaarderadeel, is overleden op dinsdag 18 december 1894 Gem. Idaarderadeel. Minne werd 16 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

VIII-D  Aafke Johannes Rosier, dochter van Johannes Stephanus Rosier (VII-G) en Grietje Simons Vermeulen, is geboren op zaterdag 26 september 1846 Leeuwarden, is overleden op maandag 28 mei 1923 Leeuwarden. Aafke werd 76 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Aafke trouwt op zaterdag 23 november 1878 Leeuwarden op 32-jarige leeftijd met Sjoerd van der Veen.

Van Sjoerd en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus van der Veen is geboren op maandag 5 januari 1880 Leeuwarden.

2  Grietje van der Veen is geboren op zondag 14 december 1884 Leeuwarden.

VIII-E  Simon Johannes Rosier, zoon van Johannes Stephanus Rosier (VII-G) en Grietje Simons Vermeulen, is geboren op donderdag 18 oktober 1849 Leeuwarden, is overleden op donderdag 9 mei 1929 Leeuwarden. Simon werd 79 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Simon trouwt op zaterdag 23 mei 1874 Leeuwarden op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Gredina Heldoon, dochter van Johannes Heldoorn en Elisabeth van der Vegte. Maria is geboren op zondag 24 juni 1849 Gem. Idaarderadeel, is overleden op zaterdag 25 juli 1925 Leeuwarden. Maria werd 76 jaar, 1 maand en 1 dag.

Van Simon en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Simons Rosier is geboren op vrijdag 23 april 1875 Leeuwarden.

2  Johannes Simons Rosier is geboren op dinsdag 2 juli 1878 Leeuwarden.

3  Elisabeth Simons Rosier is geboren op donderdag 2 december 1880 Leeuwarden.

4  Hendrik Simons Rosier is geboren op dinsdag 9 januari 1883 Leeuwarden.

5  Fetje Simons Rosier is geboren op maandag 5 december 1892 Leeuwarden.

VIII-F  Johannes Gasau ook genaamd Jo, zoon van Hans Heinrich Gasau (VII-H) en Elisabeth Rosier, stafmuzikant klarinettist, wonende Dordrecht, is geboren op vrijdag 5 oktober 1849 Dokkum, is overleden op zondag 5 juli 1914 Assen. Johannes werd 64 jaar en 9 maanden.

Johannes trouwt op woensdag 8 november 1876 Arnhem op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Maria Wilhelmina Keijser, dochter van Friederich Wilhelmus Keijser en Wilhelmina Duinkerk. Maria is geboren op maandag 20 september 1847 Arnhem, is overleden op dinsdag 30 mei 1939 Arnhem. Maria werd 91 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Van Johannes en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Johann Heinrich Gasau is geboren op woensdag 8 augustus 1877 Arnhem, zie IX-A.

2  Elisabeth Gasau is geboren op vrijdag 28 maart 1879, is overleden op dinsdag 11 december 1888 Leeuwarden. Elisabeth werd 9 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

3  Maria Wilhelmina Gasau is geboren op maandag 28 maart 1881 Leeuwarden, is overleden op maandag 21 november 1881 Leeuwarden. Maria werd 7 maanden en 24 dagen.

4  Maria Wilhelmina Gasau, wonende Dordrecht, is geboren op zondag 8 april 1883 Leeuwarden, is overleden in september 1969 Wassenaar. Maria werd 86 jaar en 5 maanden.

Maria trouwt op donderdag 5 oktober 1905 Assen op 22-jarige leeftijd met de 33-jarige Ruurd Pieters Tadema, zoon van Pieter Zacharias Tadema en Lolkje de Vries. Ruurd, procuratiehouder scheepswerf te Dordrecht, is geboren op zaterdag 20 juli 1872 Heerenveen, is overleden op dinsdag 5 april 1927 Dordrecht. Ruurd werd 54 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

5  Anna Margaretha Gasau ook genaamd Annie, dienstbode, wonende Arnhem en Wassenaar, is geboren op zondag 30 januari 1887 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 12 maart 1965 Wassenaar, is begraven Wassenaar. Anna werd 78 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Anna trouwt op woensdag 16 juni 1920 Gem. Dordrecht op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Gerrit Jan Gerritsen, zoon van Gerrit Jan Gerritsen en Egberta Susanna Aalbers. Gerrit, banketbakker, wonende Arnhem, is geboren in 1886 Arnhem.

VIII-G  Pieternella Cornelia Gasau ook genaamd Piete, dochter van Hans Heinrich Gasau (VII-H) en Elisabeth Rosier, is geboren op dinsdag 15 juli 1851 Dokkum, is overleden in 1918 Hengelo (Ov). Pieternella werd 67 jaar.

Pieternella trouwt op zaterdag 14 februari 1880 Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 36-jarige David Kaastra, zoon van Jelle Sjerps Kaastra en Jitske Vonk. David, hoofdconducteur NS, is geboren op dinsdag 26 december 1843 Leeuwarden, is overleden na zaterdag 19 maart 1927 Hengelo (Ov). David werd minstens 83 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Van David en Pieternella zijn zeven kinderen bekend:

1  Jelle Kaastra, kantoorbediende, is geboren op maandag 6 december 1880 Leeuwarden.

Jelle trouwt op donderdag 22 juli 1920 Haarlem op 39-jarige leeftijd met de 34-jarige Helena Francina Wesselink, dochter van Jacob Hendrik Wesselink en Alida Bogaard. Helena, wonende Haarlem, is geboren in 1886.

2  Johan Heinrich Kaastra is geboren op donderdag 9 maart 1882 Leeuwarden, zie IX-B.

3  Petrus Christiaan Kaastra ook genaamd Pe, ijzerschaver en bankwerker, is geboren op zondag 7 september 1884 Hengelo (Ov).

Petrus trouwt op donderdag 11 augustus 1910 Zwolle op 25-jarige leeftijd met Gerritdina Johanna Green, dochter van Gerhardus Green en Maria Anna Schrijver. Gerritdina is geboren Raalte.

4  Jan Kaastra is geboren op woensdag 23 december 1885 Hengelo (Ov), zie IX-C.

5  Frederik Hendrik Kaastra ook genaamd Fré is geboren op woensdag 7 augustus 1889 Hengelo (Ov).

6  Anna Elisabeth Kaastra is geboren op vrijdag 15 juli 1892 Hengelo (Ov).

Anna trouwt op donderdag 22 november 1917 Hengelo (Ov) op 25-jarige leeftijd met Jan Herman Albertus Nijland. Jan, fabriekopzichter, is geboren Hengelo (Ov).

7  Elisabeth Petronella Cornelia Kaastra ook genaamd Bertha is geboren op zaterdag 9 maart 1895 Hengelo (Ov).

Elisabeth trouwt op donderdag 24 augustus 1922 Hengelo (is gescheiden op dinsdag 20 juni 1939 Hengelo) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Georg Schäfer. Georg, techniker, is geboren in 1895 Aschaffenburg.

VIII-H  Petrus Christiaan Gasau, zoon van Hans Heinrich Gasau (VII-H) en Elisabeth Rosier, grossier, wijnkoper, winkelier, handelsagent en reiziger, wonende Heerenveen, Joure, Leeuwarden en Sneek, is geboren op maandag 12 september 1853 Dokkum.

Petrus trouwt op donderdag 24 oktober 1878 Appingedam op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Catharina Middel, dochter van Thomas Jans Middel en Bouwina van der Werf. Catharina is geboren op maandag 21 juli 1851 Appingedam, is overleden op donderdag 3 december 1925 Groningen (Grn). Catharina werd 74 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Van Petrus en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  Thomas Jan Gasau ook genaamd Toos, verificateur belastingdienst en commiies, wonende Rotterdam, Groningen (Grn) en Leeuwarden, is geboren op dinsdag 30 september 1879 Joure, is overleden op vrijdag 29 december 1944 Groningen (Grn), is begraven Groningen (Grn). Thomas werd 65 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Thomas trouwt op donderdag 11 mei 1911 Groningen (Grn) op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Zwaantje Pots, dochter van Barteld Pots en Jantje Bleeker. Zwaantje is geboren in 1879 Groningen (Grn), is overleden in 1952 Groningen (Grn). Zwaantje werd 73 jaar.

2  Elisabeth Bouwina Gasau is geboren op vrijdag 29 oktober 1880 Joure, zie IX-D.

3  Bouwina Gasau, wonende Joure, is geboren op woensdag 8 april 1885 Joure, is overleden op maandag 11 mei 1885 Joure. Bouwina werd 1 maand en 3 dagen.

4  Bouwina Gasau, lerares engels, wonende Groningen (Grn), is geboren op vrijdag 5 november 1886 Joure, is ongehuwd overleden op zaterdag 27 december 1952 Groningen (Grn). Bouwina werd 66 jaar, 1 maand en 22 dagen.

5  Johan Henrich Gasau is geboren op vrijdag 26 juni 1891 Leeuwarden, zie IX-E.

VIII-I  Frederik Hendrik Gasau ook genaamd Freerk, zoon van Hans Heinrich Gasau (VII-H) en Elisabeth Rosier, hoofd der school, wonende Schiermonnikoog, is geboren op woensdag 12 maart 1856 Dokkum, is overleden op zondag 3 juli 1932 Leeuwarden, is begraven Huizumerbegraafplaats. Frederik werd 76 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Frederik trouwt op donderdag 3 april 1884 Appingedam op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Magdalena Middel ook genaamd Leen en Helena, dochter van Thomas Jans Middel en Bouwina van der Werf. Magdalena, wonende Leeuwarden, is geboren op donderdag 30 augustus 1860 Appingedam, is overleden op vrijdag 26 februari 1932 Leeuwarden. Magdalena werd 71 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Frederik en Magdalena zijn twee kinderen bekend:

1  Bouwina Elisabeth Gasau is geboren op maandag 12 maart 1877 Schiermonnikoog, zie IX-F.

2  Johan Henri Gasau is geboren op vrijdag 10 april 1885 Schiermonnikoog, zie IX-G.

VIII-J  Jacob Gasau, zoon van Hans Heinrich Gasau (VII-H) en Elisabeth Rosier, handelsagent en winkelier, wonende Dokkum, Hengelo (Ov), Sneek en Haren, is geboren op woensdag 31 maart 1858 Dokkum, is overleden op donderdag 27 februari 1896 Hengelo (Ov). Jacob werd 37 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 11 december 1884 Heerenveen op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaaske Pieters Zijlstra, dochter van Pieter Pieters Zijlstra en Jacobje Hendriks Lenos. Klaaske is geboren op vrijdag 29 februari 1856 Heerenveen, is overleden op zaterdag 21 mei 1904 Hengelo (Ov). Klaaske werd 48 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Van Jacob en Klaaske zijn vier kinderen bekend:

1  Jacoba Gasau, verpleegster, is geboren op zaterdag 12 september 1885 Sneek, is ongehuwd overleden Amsterdam.

2  Piet Gasau is geboren op dinsdag 1 november 1887 Sneek, zie IX-H.

3  Johan Gasau is geboren op donderdag 31 juli 1890 Sneek, zie IX-I.

4  Jacob Gasau is geboren op woensdag 12 februari 1896 Hengelo (Ov), zie IX-J.

VIII-K  Hessel Pieters Rosier, zoon van Pieter Doedes Rosier (VII-I) en Aaltje Hessels Wijnstra, werkman, wonende Burgwerd en Bolsward, is geboren op woensdag 22 februari 1843 Wolsum, is overleden op zaterdag 30 december 1899 Bolsward. Hessel werd 56 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Hessel trouwt op donderdag 27 april 1865 Gem. Wonseradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Jantje Meinderts Boorsma, dochter van Meindert Douwes Boorsma en Hinke Tietes Wiersma. Jantje, wonende Burgwerd, is geboren op vrijdag 19 mei 1843 Burgwerd, is overleden op woensdag 4 april 1866 Burgwerd. Jantje werd 22 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Hessel en Jantje is een kind bekend:

1  Pieter Hessels Rosier is geboren op donderdag 22 maart 1866 Gem. Wonseradeel, is overleden op vrijdag 18 juli 1919 Leeuwarden. Pieter werd 53 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Hessel trouwt op zaterdag 9 mei 1868 Gem. Wonseradeel op 25-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Doutzen Jans Schuurmans, dochter van Jan Ottes Schuurmans en Froukje Maria Louisa Wybrandus Odolphi. Doutzen, wonende Burgwerd en Bolsward, is geboren op vrijdag 28 december 1838 Wons.

Van Hessel en Doutzen zijn drie kinderen bekend:

2  Jan Otte Rosier Rosier, barbier, wonende Bolsward, is geboren op zaterdag 27 maart 1869 Bolsward, is overleden op vrijdag 1 september 1893 Bolsward. Jan werd 24 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

3  Aaltje Hessels Rosier, wonende Bolsward, is geboren op donderdag 3 november 1870 Bolsward, is overleden op maandag 12 februari 1940 Gem. Leeuwarderadeel. Aaltje werd 69 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Aaltje trouwt op zondag 1 december 1895 Gem. Bolsward op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirk Lammerts de Vries, zoon van Lammert de Vries en Rimkjen Couperus. Dirk, koemelker, wonende Bolsward, is geboren op woensdag 13 juli 1870 Hieslum.

4  Froukje Maria Louisa Rosier, wonende Bolsward, is geboren op dinsdag 22 augustus 1876 Bolsward, is overleden op zondag 8 april 1894 Bolsward. Froukje werd 17 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

VIII-L  Doede Gerbens Wijngaarden, zoon van Gerlof Rintjes Wijngaarden (VII-J) en Eelkjen Doedes Rosier, wonende Tjerkwerd, is geboren op zaterdag 20 september 1845 Tjerkwerd, is overleden op maandag 16 oktober 1922 Tjerkwerd. Doede werd 77 jaar en 26 dagen.

Doede trouwt op zaterdag 14 mei 1870 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Aafke Tjittes Schuurmans, dochter van Tjiete Ypes Schuurmans en Antje Hessels Kluwstra. Aafke, wonende onder Allingawier en Tjerkwerd, is geboren op vrijdag 29 augustus 1845 Parrega, is overleden op donderdag 27 november 1930 Tjerkwerd. Aafke werd 85 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Van Doede en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1  Gerlof Doedes Wijngaarden is geboren op zondag 29 oktober 1882 Gem. Wonseradeel.

2  Gerlof Doedes Wijngaarden is geboren op zondag 12 juni 1887 Gem. Wonseradeel.

VIII-M  Doede Leenderts Rosier, zoon van Leendert Doedes Rosier (VII-K) en Klaaske Douwes Reitsma, boerenknecht, wonende Tjerkwerd, Exmorra en Longerhouw, is geboren op dinsdag 7 maart 1848 Bolsward, is overleden op zaterdag 17 september 1932 Marssum. Doede werd 84 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Doede trouwt op zaterdag 9 mei 1874 Gem. Wonseradeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Afke Tjalkes Tolsma ook genaamd Aafke, dochter van Tjalke Idserds Tolsma en Ybeltje Sijbrens Katstra. Afke, dienstmeid, wonende Exmorra, is geboren op woensdag 11 februari 1852 Exmorra, is overleden op dinsdag 6 september 1892 Bolsward. Afke werd 40 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Van Doede en Afke zijn acht kinderen bekend:

1  Leendert Doedes Rosier is geboren op zondag 14 februari 1875 Tjerkwerd.

2  Ybeltje Doedes Rosier is geboren op dinsdag 23 april 1878 Exmorra.

Ybeltje trouwt op dinsdag 10 september 1901 Gem. Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met Albert Hottinga.

3  Klaaske Doedes Rosier is geboren op zaterdag 17 augustus 1878 Longerhouw.

4  Tjalke Doedes Rosier is geboren op zaterdag 1 mei 1880 Longerhouw.

5  Trijntje Doedes Rosier is geboren op maandag 13 november 1882 Abbega, is overleden op dinsdag 2 november 1886 Bolsward. Trijntje werd 3 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

6  Sjieuwke Doedes Rosier is geboren op woensdag 21 oktober 1885 Bolsward, is overleden op woensdag 27 oktober 1886 Bolsward. Sjieuwke werd 1 jaar en 6 dagen.

7  Trijntje Sieuwke Doedes Rosier is geboren op zondag 7 oktober 1888 Bolsward.

8  Reino Doedes Rosier is geboren op vrijdag 28 augustus 1891 Bolsward.

Doede trouwt op zondag 30 oktober 1892 Gem. Bolsward op 44-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Idske Jaans Bruinsma, dochter van Jaan Gerlofs Bruinsma en Nieske Klazes Feenstra. Idske, winkeliersche, wonende Folsgare, is geboren op zondag 17 april 1859 Arum, is overleden op zondag 26 mei 1929 Gem. Menaldumadeel. Idske werd 70 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Idske was eerder gehuwd (1) met Jan Sense Herema.<17>

VIII-N  Reino Leenderts Rosier, dochter van Leendert Doedes Rosier (VII-K) en Klaaske Douwes Reitsma, dienstmeid, wonende Kornwerd en Exmorra, is geboren op donderdag 20 januari 1853 Lemmer, is overleden op woensdag 4 december 1878 Exmorra. Reino werd 25 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Reino trouwt op donderdag 11 januari 1877 Gem. Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Hijlke Albert Tromp, zoon van Age Ages Tromp en Feikje Alberts Haga. Hijlke, timmerknecht, wonende Kornwerd en Exmorra, is geboren op zondag 19 december 1852 Woudsend, is overleden op donderdag 3 oktober 1912 Gem. Bolsward. Hijlke werd 59 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Van Hijlke en Reino is een kind bekend:

1  Age Hijlkes Tromp, timmerknecht, wonende Kornwerd, is geboren op zondag 3 juni 1877 Kornwerd.

VIII-O  Petrus Leenderts Rosier, zoon van Leendert Doedes Rosier (VII-K) en Klaaske Douwes Reitsma, arbeider, wonende Exmorra en Bolsward, is geboren op woensdag 5 september 1855 Lemmer, is overleden op donderdag 26 juni 1930 Bolsward. Petrus werd 74 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Petrus trouwt op zaterdag 18 augustus 1888 Gem. Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Duttje Tjeerds Bijlsma ook genaamd Doetje, dochter van Tjeerd Geerts Bijlsma en Yke Roelofs Abbema. Duttje is geboren op donderdag 24 augustus 1854 Sneek, is overleden op maandag 2 juni 1930 Gem. Bolsward. Duttje werd 75 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Van Petrus en Duttje is een kind bekend:

1  Leendert Petrus Rosier is geboren op donderdag 20 maart 1890 Bolsward.

Leendert trouwt op zaterdag 6 april 1912 Bolsward op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Harmens Bijlsma, dochter van Harmen Bijlsma en Minke Salverda. Antje, wonende Harlingen, is geboren op vrijdag 27 juni 1890 Franeker.

VIII-P  Trijntje Leenderts Rosier, dochter van Leendert Doedes Rosier (VII-K) en Klaaske Douwes Reitsma, dienstmeid, wonende Bolsward en Sloten, is geboren op woensdag 27 januari 1858 Lemmer, is overleden op dinsdag 8 april 1902 Sloten. Trijntje werd 44 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 11 mei 1889 Gem. Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Sake Reins Wielsma, zoon van Rein Sakes Wielsma en Marijke Gerrits Engga. Sake is geboren op dinsdag 20 augustus 1861 Exmorra.

Van Sake en Trijntje is een kind bekend:

1  Rein Sakes Wielsma is geboren op zaterdag 16 augustus 1890 Sloten, is overleden op dinsdag 31 oktober 1933 Franeker. Rein werd 43 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

VIII-Q  Trijntje Hessels Rosier, dochter van Hessel Doedes Rosier (VII-L) en Hijlkjen Tjeerds Wiersma, is geboren op zondag 26 februari 1854 gemeente Wymbritseradeel.

Trijntje trouwt op zondag 15 oktober 1876 gemeente Workum op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Jacobus Jacobs Verf, zoon van Jacob Jacobus Verf en Kersje Feddes Booy. Jacobus, werkman, wonende Workum, is geboren op vrijdag 15 mei 1846 Oudehaske.

Van Jacobus en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Jacon Verf is geboren op donderdag 27 juni 1878 Gem. Haskerland.

2  Hylkje Verf is geboren op woensdag 27 augustus 1884 Gem. Haskerland.

3  Kersje Jacobus Verf is geboren op dinsdag 7 september 1886 Gem. Haskerland, is overleden op zaterdag 21 juli 1877 Hoogkerk (sic!). Kersje werd prenataal.

4  Tjeerd Verf is geboren op zaterdag 14 september 1889 Gem. Haskerland.

5  Elisabeth Verf is geboren op zaterdag 17 oktober 1891 Gem. Haskerland.

6  Gepke Verf is geboren op zondag 27 mei 1894 Gem. Haskerland.

VIII-R  Johannes Leenderts Rosier, zoon van Leendert Johanneszn Rosier (VII-M) en Sybrig Jans van der Veen, arbeider en slijper van messen, scharen en maaimachines, wonende Wommels, is geboren op zondag 11 februari 1855 Hichtum, is overleden op zaterdag 3 maart 1934 Wommels. Johannes werd 79 jaar en 20 dagen.

Johannes trouwt op zaterdag 15 mei 1880 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Fokje Huitema, dochter van Geert Hommes Huitema en Gooitske Fokkes Heersma. Fokje is geboren op zondag 8 juli 1855 Ureterp, is overleden op donderdag 9 november 1939 Gorredijk. Fokje werd 84 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Johannes en Fokje zijn dertien kinderen bekend:

1  Sybrig Johannes Rosier is geboren op zondag 7 november 1880 Wommels, is overleden op zaterdag 23 juni 1888 Wommels. Sybrig werd 7 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

2  Gooitske Johannes Rosier is geboren op zaterdag 22 april 1882 Wommels.

3  Leendert Johannes Rosier is geboren op vrijdag 8 februari 1884 Wommels, is overleden op zaterdag 6 mei 1978 Wommels. Leendert werd 94 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

4  Antje Johannes Rosier is geboren op zaterdag 6 maart 1886 Wommels, is overleden op zondag 1 april 1962 Gorredijk. Antje werd 76 jaar en 26 dagen.

5  Tjeerd Johannes Rosier is geboren op dinsdag 27 september 1887 Wommels, zie IX-K.

6  Sybrig Johannes Rosier is geboren op vrijdag 15 maart 1889 Wommels, is overleden op maandag 25 augustus 1890 Wommels. Sybrig werd 1 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

7  Sybrig Johannes Rosier is geboren op woensdag 22 april 1891 Wommels, is overleden op woensdag 31 mei 1978 Gorredijk. Sybrig werd 87 jaar, 1 maand en 9 dagen.

8  Jan Johannes Rosier is geboren op maandag 12 september 1892 Wommels, is overleden op vrijdag 27 oktober 1893 Wommels. Jan werd 1 jaar, 1 maand en 15 dagen.

9  Dieuwke Johannes Rosier is geboren op maandag 29 januari 1894 Wommels, is overleden op maandag 29 januari 1894 Gorredijk.

10  Janna Johannes Rosier is geboren op zondag 8 september 1895 Wommels, is ongehuwd overleden op vrijdag 30 september 1988 Oosterwolde. Janna werd 93 jaar en 22 dagen.

11  Klaasje Johannes Rosier is geboren op zaterdag 10 juli 1897 Wommels, is overleden op zondag 21 april 1985 Apeldoorn. Klaasje werd 87 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

12  Fokje Johannes Rosier is geboren op zondag 2 oktober 1898 Wommels, is overleden op zondag 6 februari 1994 Drachten. Fokje werd 95 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

13  Pieterje Johannes Rosier is geboren op vrijdag 7 september 1900, is overleden op donderdag 4 januari 1923 Wommels. Pieterje werd 22 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

VIII-S  Dieuwke Leenderts Rosier, dochter van Leendert Johanneszn Rosier (VII-M) en Sybrig Jans van der Veen, is geboren op maandag 19 mei 1856 Burgwerd.

Dieuwke trouwt op donderdag 29 januari 1880 Weidum op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Ale Aukes van Tuinen, zoon van Auke Jans van Tuinen en Grietje Ages de Bij. Ale is geboren op dinsdag 3 september 1850 Oosterlittens, is overleden op woensdag 4 februari 1931 Gem. Baarderadeel. Ale werd 80 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Ale en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  Auke van Tuinen is geboren op vrijdag 17 maart 1882 Oosterlittens.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren op maandag 23 juli 1883.

3  Sybrigje van Tuinen is geboren op donderdag 15 mei 1884 Oosterlittens.

VIII-T  Jan Leenderts Rosier, zoon van Leendert Johanneszn Rosier (VII-M) en Sybrig Jans van der Veen, sigarenmaker, wonende Wommels en Bolsward, is geboren op maandag 28 november 1859 Wommels.

Jan trouwt op zaterdag 12 mei 1883 Wommels op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Pietje Jans Leeverink ook genaamd Elisabeth Jans Leeverink, dochter van Jan Johannes Leeverink en Anna Maria Geven. Pietje is geboren op vrijdag 25 april 1862 Oosterend, is overleden op dinsdag 12 november 1907 Bolsward. Pietje werd 45 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Van Jan en Pietje zijn drie kinderen bekend:

1  Leendert Jans Rosier is geboren op woensdag 3 december 1884 Bolsward.

2  Anna Maria Rosier is geboren op zondag 8 augustus 1886 Bolsward.

3  Sybrigje Jans Rosier is geboren op maandag 26 november 1894 Bolsward.

Jan trouwt op zaterdag 4 juli 1908 Gem. Bolsward op 48-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Dieuwke Ulbes Pranger, dochter van Ulbe Pranger en Klaske Romkes Zetstra. Dieuwke, wonende Bolsward en Leeuwarden, is geboren op zondag 24 juli 1864 Warga.

VIII-U  Nieske Stefanusdr Rosier, dochter van Stefanus Johanneszn Rosier (VII-O) en Mettje Bijlsma, wonende Idsegahuizum, is geboren op maandag 20 juni 1859 Hichtum, is overleden op donderdag 17 december 1936 Idsegahuizum. Nieske werd 77 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Nieske trouwt op zaterdag 22 december 1883 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jackle Baukes Windsma, zoon van Bauke Reins Windsma en Afke Jackles Tacoma. Jackle, boerenknecht en winkelier, wonende Bolsward, Burgwerd en Gaast, is geboren op woensdag 14 september 1859 Witmarsum, is overleden op woensdag 22 december 1937 Gaast. Jackle werd 78 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Van Jackle en Nieske zijn vier kinderen bekend:

1  Afke Jackles Windsma, wonende Idsegahuizum, is geboren op vrijdag 5 februari 1886 Idsegahuizum.

Afke trouwt op woensdag 21 februari 1906 Gem. Wonseradeel (is gescheiden op donderdag 29 november 1928 Leeuwarden) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Markus Bouwes van der Meulen, zoon van Bouwe van der Meulen en Minke Alma. Markus, koopman, is geboren in 1885 Hindeloopen.

2  Mettje Jackles Windsma is geboren op maandag 21 mei 1888 Idsegahuizum.

3  Baukje Jackles Windsma is geboren op zaterdag 3 mei 1890 Idsegahuizum.

4  Dieuwke Jackles Windsma is geboren op dinsdag 15 juni 1897 Idsegahuizum.

VIII-V  Meino Stephanuszn Rosier, dochter van Stefanus Johanneszn Rosier (VII-O) en Mettje Bijlsma, is geboren op zaterdag 3 juli 1869 Bolsward.

Meino trouwt op zaterdag 27 mei 1893 Gem. Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jorrit Pieters Hellingwerf, zoon van Pieter Hellingwerf en Trijntje Jorrits Nadema. Jorrit, touwslager, wonende Makkum, is geboren op woensdag 9 november 1870 Kornwerd.

Van Jorrit en Meino zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Jorrits Hellingwerf is geboren op zaterdag 7 juli 1894 Gem. Wonseradeel.

2  Stefanus Jorrits Hellingwerf is geboren op donderdag 12 maart 1896 Bolsward.

3  Trijntje Jorrits Hellingwerf is geboren op zaterdag 1 januari 1898 Bolsward.

4  Metje Jorrits Hellingwerf is geboren op zaterdag 25 mei 1901 Bolsward.

Generatie IX

IX-A  Johann Heinrich Gasau ook genaamd Jan, zoon van Johannes Gasau (VIII-F) en Maria Wilhelmina Keijser, stafmuzikant klarinettist, wonende Assen, Breda, Oudehaske en Apeldoorn, is geboren op woensdag 8 augustus 1877 Arnhem, is overleden op dinsdag 8 juli 1958 Apeldoorn, is begraven Apeldoorn. Johann werd 80 jaar en 11 maanden.

Johann trouwt op zondag 28 april 1901 Assen op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Geesje Petronella van den Grampel, dochter van Gerrit Everts van de Grampel en Gerritdina Jansen. Geesje, wonende Assen en Oudehaske, is geboren op woensdag 20 oktober 1875 Assen, is overleden op woensdag 23 februari 1955 Oudehaske, is begraven Oudehaske. Geesje werd 79 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Van Johann en Geesje zijn drie kinderen bekend:

1  Wilhelmina Gasau ook genaamd Mien is geboren op zaterdag 19 oktober 1901 Assen, is overleden op woensdag 14 december 1977 Apeldoorn. Wilhelmina werd 76 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 24 december 1924 Assen op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Reier van Putten. Reier, majoor, is geboren op zondag 5 november 1899 Doornspijk, is overleden op vrijdag 27 februari 1981 Apeldoorn. Reier werd 81 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

2  Gerritdina Johanna Gasau, wonende Oudehaske en Heerenveen, is geboren op donderdag 2 februari 1905 Assen, is overleden op zondag 31 december 1978 Heerenveen, is begraven Oudehaske. Gerritdina werd 73 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Gerritdina trouwt op donderdag 1 november 1928 Workum op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Meindert Pieters Bonnema, zoon van Pieter Meinderts Bonnema en Aaltje Douwes de Boer. Meindert, arts, wonende Oudehaske en Heerenveen, is geboren op maandag 24 september 1900 Makkum, is overleden op dinsdag 17 juni 1969 Heerenveen, is begraven Oudehaske. Meindert werd 68 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

3  Johanna Maria Gasau ook genaamd Jo, wonende Exloo, is geboren op woensdag 16 mei 1906 Assen, is overleden op zondag 4 oktober 1987 Emmen, is gecremeerd Emmen. Johanna werd 81 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Johanna trouwt op maandag 1 oktober 1928 Assen op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Frederik van Agteren, zoon van Frederik van Agteren en Hinderkien Looyer. Frederik, electricien en erelid in de Orde van Oranje Nassau, wonende Exloo, is geboren op zaterdag 22 juli 1899 Zuidbroek (Grn), is overleden op zondag 15 september 1991 Exloo, is gecremeerd op donderdag 19 september 1991 Emmen. Frederik werd 92 jaar, 1 maand en 24 dagen.

IX-B  Johan Heinrich Kaastra, zoon van David Kaastra (VIII-G) en Pieternella Cornelia Gasau, ketelmaker, wonende Hengelo (Ov), is geboren op donderdag 9 maart 1882 Leeuwarden.

Johan trouwt op vrijdag 15 september 1905 Gem. Berkelland (is gescheiden op woensdag 29 september 1920 Almelo (O)) op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Hendrika Gerharda Hobbelink. Hendrika, wonende Hengelo (Ov), is geboren op vrijdag 27 november 1885 Borculo.

Van Johan en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Gerritdina Petronella Johanna Kaastra is geboren op zaterdag 12 mei 1906 Hengelo (Ov).

2  Davina Lambertha Hendrika Kaastra is geboren op zondag 18 juli 1909 Hengelo (Ov), is overleden op dinsdag 31 augustus 1909 Hengelo (Ov). Davina werd 1 maand en 13 dagen.

IX-C  Jan Kaastra, zoon van David Kaastra (VIII-G) en Pieternella Cornelia Gasau, is geboren op woensdag 23 december 1885 Hengelo (Ov).

Jan was gehuwd met Mina Leidig.

Van Jan en Mina zijn twee kinderen bekend:

1  Erwin Leidig Kaastra is geboren op zaterdag 31 augustus 1889 Stutgart.

2  Kurt Kaastra is geboren op donderdag 23 april 1914 Zuffenhausen.

IX-D  Elisabeth Bouwina Gasau ook genaamd Bertha, dochter van Petrus Christiaan Gasau (VIII-H) en Catharina Middel, wonende Groningen (Grn), is geboren op vrijdag 29 oktober 1880 Joure, is overleden op dinsdag 18 mei 1948 Groningen (Grn), is begraven Noorderbegraafplaats Groningen. Elisabeth werd 67 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Elisabeth trouwt op donderdag 29 april 1909 Groningen (Grn) op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Sietze Karels Buwalda, zoon van Karel Sietzes Buwalda en Antje Johannes Visser. Sietze, melkventer en bakker, wonende Groningen (Grn), is geboren op woensdag 29 mei 1878 Balk, is overleden op woensdag 4 februari 1953 Groningen (Grn), is begraven op maandag 9 februari 1953 Groningen (Grn). Sietze werd 74 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Sietze en Elisabeth is een kind bekend:

1  Karel Buwalda is ongehuwd overleden.

IX-E  Johan Henrich Gasau, zoon van Petrus Christiaan Gasau (VIII-H) en Catharina Middel, wonende Amsterdam, is geboren op vrijdag 26 juni 1891 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 30 juli 1946 Amsterdam, is gecremeerd Velsen. Johan werd 55 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Johan trouwt op donderdag 27 oktober 1921 Groningen (Grn) op 30-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Hendrika Margaretha Bruins, dochter van Bruno Klaassens Bruins en Jacoba ten Berge. Hendrika is geboren op maandag 1 september 1890 Groningen (Grn), is overleden Amsterdam.

Van Johan en Hendrika is een kind bekend:

1  Catharina Gasau, wonende Amstelveen en Amsterdam, is geboren op maandag 27 november 1922 Groningen (Grn).

Catharina trouwt op donderdag 14 april 1955 Amsterdam op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Heine Roolvink, zoon van Pieter Roelofs Roolvink en Antje Heines Deelstra. Heine, wonende Amstelveen, is geboren op woensdag 3 augustus 1921 Lioessens, is overleden op dinsdag 9 januari 2007 Amstelveen. Heine werd 85 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Johan trouwt op donderdag 21 november 1929 op 38-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Anna Regina Christina Vroom. Anna, wonende Groningen (Grn) en Amsterdam, is geboren op dinsdag 12 april 1904 Groningen (Grn), is overleden op donderdag 10 december 1992 Groningen (Grn). Anna werd 88 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

IX-F  Bouwina Elisabeth Gasau, dochter van Frederik Hendrik Gasau (VIII-I) en Magdalena Middel, is geboren op maandag 12 maart 1877 Schiermonnikoog, is overleden op donderdag 8 juli 1943 Leeuwarden, is begraven Huizumerbegraafplaats. Bouwina werd 66 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Bouwina trouwt op dinsdag 22 augustus 1911 Schiermonnikoog op 34-jarige leeftijd met de 25-jarige Marcus Eduard van Terwisga ook genaamd Max, zoon van Petrus van Terwisga en Albertha Middel. Marcus, leraar H.B.S, is geboren op donderdag 24 september 1885 Sneek, is overleden op zondag 19 december 1954 Leeuwarden. Marcus werd 69 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Van Marcus en Bouwina is een kind bekend:

1  Magdalena Albertha van Terwischa, wonende Leeuwarden, is geboren op zaterdag 23 juni 1923 Leeuwarden.

Magdalena trouwt op dinsdag 12 april 1949 Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Klaas Ebel van Dijk. Klaas is geboren op zaterdag 7 september 1918 Leeuwarden.

IX-G  Johan Henri Gasau, zoon van Frederik Hendrik Gasau (VIII-I) en Magdalena Middel, directeur postkantoor en oud-referendaris, wonende Assen, is geboren op vrijdag 10 april 1885 Schiermonnikoog, is overleden op dinsdag 7 januari 1958 Assen, is gecremeerd Velsen. Johan werd 72 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Johan trouwt op vrijdag 15 december 1922 Leeuwarden op 37-jarige leeftijd met de 33-jarige Tekela Anna Maria Stoett, dochter van Johan Hendrik Stoett en Maria Cornelis Hettema. Tekela, wonende Assen, is geboren op donderdag 5 december 1889 Leeuwarden, is overleden op zaterdag 15 juli 1978 Zeist. Tekela werd 88 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Van Johan en Tekela zijn twee kinderen bekend:

1  Frederika Henriëtte Gasau, wonende Dordrecht, is geboren op maandag 15 september 1924 Leeuwarden.

Frederika trouwt op dinsdag 14 februari 1950 Assen op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Siert Klaas Schalema, zoon van Klaas Schalema en Janna Avina van Aalsburg. Siert, arts en ridder O.N., wonende Dordrecht, is geboren op vrijdag 25 februari 1921 Dordrecht, is overleden op donderdag 1 maart 2007 Dordrecht. Siert werd 86 jaar en 4 dagen.

2  Thea Johanna Gasau, wonende Hengelo (Ov), is geboren op maandag 15 september 1924 Leeuwarden, is overleden op woensdag 28 januari 1976 Tiel. Thea werd 51 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Thea trouwt op vrijdag 20 augustus 1954 Assen op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacob Koek ook genaamd Jaap, zoon van Dr. Cornelus Koek en Elise Jacqueline van Heek. Jacob, hoofd personeelszaken, wonende Hengelo (Ov), is geboren op maandag 6 december 1926 Boekelo, is overleden op woensdag 19 februari 2003 Enschede, is begraven op maandag 24 februari 2003 Weerselo. Jacob werd 76 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Jacob was later gehuwd (2) met Hem Koster.<18>

IX-H  Piet Gasau, zoon van Jacob Gasau (VIII-J) en Klaaske Pieters Zijlstra, wonende Groningen (Grn), is geboren op dinsdag 1 november 1887 Sneek, is overleden op vrijdag 26 oktober 1973 Groningen (Grn). Piet werd 85 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Piet gaat in ondertrouw op dinsdag 15 mei 1917 Groningen (Grn), trouwt op donderdag 31 mei 1917 op 29-jarige leeftijd met de 17-jarige Maria Berg. Maria, wonende Groningen (Grn), is geboren op maandag 9 oktober 1899 Sappemeer, is overleden op dinsdag 4 oktober 1960 Groningen (Grn). Maria werd 60 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Piet en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Gasau is geboren in juli 1918, is overleden in april 1919 Groningen (Grn). Jacob werd 9 maanden.

2  Antje Gasau ook genaamd Ans, lerares, wonende Groningen (Grn), is geboren op dinsdag 29 november 1921 Groningen (Grn), is overleden op vrijdag 29 januari 1999 Groningen (Grn), is gecremeerd op woensdag 3 februari 1999 Groningen (Grn). Antje werd 77 jaar en 2 maanden.

IX-I  Johan Gasau, zoon van Jacob Gasau (VIII-J) en Klaaske Pieters Zijlstra, wonende Amsterdam, is geboren op donderdag 31 juli 1890 Sneek, is overleden op zaterdag 27 september 1958 Amsterdam, is gecremeerd op donderdag 2 oktober 1958 Velsen. Johan werd 68 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Johan was gehuwd (1) met Lies Peze.

Johan was gehuwd (2) met C.F. Kroes. C, wonende Amsterdam, is overleden na 1958.

Van Johan en C is een kind bekend:

1  Lambertus Jacob Gasau, wonende Hengelo (Ov), is geboren op vrijdag 14 augustus 1914 Hengelo (Ov).

Lambertus is gehuwd met H.J. Weustink. H, wonende Hengelo (Ov), is geboren op vrijdag 1 maart 1912 Hengelo (Ov).

IX-J  Jacob Gasau, zoon van Jacob Gasau (VIII-J) en Klaaske Pieters Zijlstra, is geboren op woensdag 12 februari 1896 Hengelo (Ov), is overleden op zondag 7 oktober 1979 Den Haag. Jacob werd 83 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Jacob trouwt op vrijdag 18 oktober 1929 Hengelo (Gld) op 33-jarige leeftijd met de 33-jarige Everdina Maria Harmsen ook genaamd Eef. Everdina is geboren op dinsdag 3 december 1895 Warnsveld.

Van Jacob en Everdina zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Gasau, ingenieur, is geboren op vrijdag 19 februari 1932 Twello.

Jacob trouwt in 1958 op 26-jarige leeftijd met Erika Doris Küderli.

2  Gerrit Gasau, econoom, wonende Leiderdorp, is geboren op zaterdag 28 april 1934 Twello.

Gerrit was gehuwd (1) met Greet Koster. Gerrit is gehuwd (2) met Marlies Müller.

IX-K  Tjeerd Johannes Rosier, zoon van Johannes Leenderts Rosier (VIII-R) en Fokje Huitema, is geboren op dinsdag 27 september 1887 Wommels, is overleden op zaterdag 3 april 1937 Spannum. Tjeerd werd 49 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Tjeerd trouwt op woensdag 21 augustus 1912 Gem. Hennaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Tietje Rispens, dochter van Auke Rispens en Ybeltje Koopmans. Tietje is geboren op woensdag 14 augustus 1889 Spannum, is overleden op zaterdag 6 september 1969 Ermelo. Tietje werd 80 jaar en 23 dagen.

Van Tjeerd en Tietje zijn drie kinderen bekend:

1  Ybeltje Rosier is geboren op zaterdag 26 oktober 1912 Mantgum, is overleden op vrijdag 25 september 1987 Nijmegen. Ybeltje werd 74 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

2  Johannes Rosier is geboren op zondag 6 februari 1916 Spannum, is overleden Eindhoven.

3  Auke Rosier is geboren op zondag 15 juli 1928 Spannum, is overleden op woensdag 24 juli 1985 Oss. Auke werd 57 jaar en 9 dagen.

Auke was gehuwd met Elisabeth Droomers. Elisabeth is geboren op zaterdag 8 april 1939, is overleden op maandag 26 juli 1993 Nijmegen. Elisabeth werd 54 jaar, 3 maanden en 18 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 1 april 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Alida gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 9 april 1718 Leeuwarden met Jentie.

2)  Jentie Dirks ook genaamd Jentje Dirks. Jentie is afkomstig uit Leeuwarden.

3)  Neeltje Dirks, dochter van Dirk Jans en Sibbeltje Johannes. Neeltje is geboren rond 1772 Tzummarum, is overleden op woensdag 26 juli 1809. Neeltje werd ongeveer 37 jaar.

4)  Froukje Sikkes Rosier (Anema), zie VII-A.

5)  Geert Gerrits Bos. Geert is geboren in 1788, is overleden op zaterdag 1 juni 1816 Dokkum. Geert werd 28 jaar.

6)  Fokke trouwt op zaterdag 22 oktober 1814 Gem. Oostdongeradeel met Aaltje.

7)  Aaltje trouwt op zaterdag 27 maart 1841 Gem. Oostdongeradeel met Pieter.

8)  Emke Douwes Dijkstra, dochter van Douwe Pieters Dijkstra en Aaltje Jacobs. Emke, wonende Anjum, is geboren op zondag 27 januari 1799 Engwierum, is overleden op zondag 5 juli 1840 Anjum. Emke werd 41 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

9)  Pieter Andries Dijkstra, zoon van Andries Pieters Dijkstra en Jetske Arends Koopman. Pieter, arbeider, wonende Anjum, is geboren op zondag 8 april 1798 Dokkum. Pieter was eerder gehuwd (1) met Emke Douwes Dijkstra.

10)  Aaltje Jans Kingma, dochter van Jan Bienzes Kingma en Lijsbert Arjens Kingma. Aaltje, arbeidster, is geboren op zaterdag 17 augustus 1793 Jouswier, is overleden op dinsdag 9 juni 1868 Jouswier. Aaltje werd 74 jaar, 9 maanden en 23 dagen. Aaltje was later gehuwd (2) met Pieter Andries Dijkstra.

11)  Lijsbeth trouwt op zaterdag 27 mei 1826 Gem. Wonseradeel met Booijen.

12)  Booijen Baukes Tolsma, zoon van Bauke Sints Tolsma en Minke Booyens Tiemersma. Booijen is geboren op zaterdag 30 januari 1802 Hichtum, is overleden op donderdag 24 december 1835 Witmarsum. Booijen werd 33 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

13)  Gerlof trouwt op zaterdag 13 mei 1837 Gem. Wonseradeel met Jesina.

14)  Jesina Sasses Stuurmans ook genaamd Regina, dochter van Sasse Sijbolts Stuurmans en Pietje Ages Agema. Jesina is geboren op donderdag 17 maart 1814 Witmarsum, is overleden op woensdag 3 oktober 1838 Bolsward. Jesina werd 24 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

15)  Pietertje trouwt op woensdag 7 mei 1862 Wommels met Jelle.

16)  Jelle Klazes Palsma, zoon van Klaas Pieters Palsma en Aaltje Jorrits Hiemstra. Jelle is geboren in 1834 Lutkewierum.

17)  Idske trouwt op zaterdag 19 mei 1883 gemeente Wymbritseradeel met Jan.

18)  Hem Koster. Hem, wonende Endschede.


Index

(Anema)

Froukje Sikkes Rosier (1807) VI-D, VII-A, *4.

Aalbers

Egberta Susanna (1857) VIII-F.5.

Aalsburg, van

Janna Avina (1891) IX-G.1.

Abbema

Yke Roelofs (?) VIII-O.

Agema

Pietje Ages (1788) *14.

Agteren, van

Frederik (1860) IX-A.3; Frederik (1899) IX-A.3.

Alma

Minke (?) VIII-U.1.

Anema

Fedde Klases (?) VI-A; Feddrik Pieters (1766) VI-D, VII-A; Grietje Feddriks (1828) VII-A.1; Janke Feddriks (1812) VI-D.1; Janke Feddriks (1830) VII-A.2.

Assen, van

Jan Harmanus (?) VI-I; Trijntje Jans (1793) VI-I.

Aukema

Jan Ruurds (1867) VII-Q.2; Nieskje Ruurds (1866) VII-Q.1; Ruurd Jonas (?) VII-Q; Ruurd Ruurds (1840) VII-Q; Ruurd Ruurds (1870) VII-Q.3.

Beer, de

Antje Freerks (1788) V-F.2; Djuke Freerks (1802) V-F.4; Freerk Popes (?) V-F; Jacoba Freerks (1792) V-F.3; Stephanus Freerks (1787) V-F.1.

Berg

Maria (1899) IX-H.

Berge, ten

Jacoba (?) IX-E.

Berger

Gertje Thomas (1788) VI-E; Helena Ulrichs (?) V-B.

Bergsma

Atje Arjens (?) VIII-A.

Bij, de

Grietje Ages (1813) VIII-S.

Bijlsma

Antje Harmens (1890) VIII-O.1; Dieuwke Bees (1798) VII-O; Duttje Tjeerds (1854) VIII-O; Harmen (?) VIII-O.1; Mettje (1834) VII-O; Tjeerd Geerts (?) VIII-O.

Bleeker

Jantje (1852) VIII-H.1.

Boer, de

Aaltje Douwes (1870) IX-A.2.

Bogaard

Alida (?) VIII-G.1.

Bonnema

Meindert Pieters (1900) IX-A.2; Pieter Meinderts (1871) IX-A.2.

Bonnet

Gabriel (?) VII-Q; Johanna Pieters (1878) VII-Q.5; Pieter Gabriels (1824) VII-Q.

Boomsma

Grietje Rinzes (?) VII-O.3.

Boonstra

Aaltje Minnes (1799) VII-D.

Boorsma

Jantje Meinderts (1843) VIII-K; Meindert Douwes (1793) VIII-K.

Booy

Kersje Feddes (?) VIII-Q.

Bos

Geert Gerrits (1788) VI-E, *5.

Bouma

Antje Piers (1861) VII-P.1; Jan Piers (?) VII-P; Jan Piers (1863) VII-P.2; Pier Jans (1831) VII-P.

Brons

Trientje Eppes (?) V-C.9.

Bruins

Bruno Klaassens (?) IX-E; Hendrika Margaretha (1890) IX-E.

Bruinsma

Idske Jaans (1859) VIII-M; Jaan Gerlofs (1832) VIII-M.

Buwalda

Karel (?) IX-D.1; Karel Sietzes (1851) IX-D; Sietze Karels (1878) IX-D.

Cornelis

Ids (?) V-C.

Cornelissen

Hendrik Leendert (?) VII-O.8.

Corporaal

Jan Lous (?) V-C.8; Pieter Jans (1798) V-C.8.

Couperus

Rimkjen (?) VIII-K.3.

Deelstra

Antje Heines (1894) IX-E.1.

Dijk, van

Klaas Ebel (1918) IX-F.1.

Dijkstra

Andries Pieters (?) *8; Douwe Pieters (?) *8; Emke Douwes (1799) *8, *9; Pieter Andries (1798) *10, *8.

Dirks

Jentie (?) II, *2; Jentje (?) *2; Neeltje (1772) VI-D, *3.

Dorhout

Gepke Ypes (1835) VIII-C; Ype Gjolts (?) VIII-C.

Droomers

Elisabeth (1939) IX-K.3.

Duinkerk

Wilhelmina (1818) VIII-F.

Eilander

Gertje Tjiesses (1867) VII-C.3; Hendrikje Tjiesses (1869) VII-C.4; Klaas (?) VII-C; Klaas Tjiesses (1866) VII-C.2; Tjiesse (1840) VII-C.

Engga

Marijke Gerrits (1831) VIII-P.

Epema

Hittje (?) VIII-C.1.

Feenstra

Aurelia (?) VI-I.4; Geertje Douwes (1795) VII-L; Jacob Rudolphus (1811) VI-I.4; Nieske Klazes (1832) VIII-M; Reinskjen Jans (1801) VII-K; Rudolphus (?) VI-I.4.

Ferwerda

Hillebrand (?) VII-Q.1.

Fopma

Geertje Louws (?) VI-I.

Freerckx

Jancke (?) III.

Galiën, van der

Willem Meinderts (1839) VII-B.2.

Gasau

Anna Elisabeth (1848) VII-H.1; Anna Margaretha (1887) VIII-F.5; Antje (1921) IX-H.2; Bouwina Elisabeth (1877) IX-F; Bouwina (1885) VIII-H.3; Bouwina (1886) VIII-H.4; Catharina (1922) IX-E.1; Elisabeth Bouwina (1880) IX-D; Elisabeth (1879) VIII-F.2; Frederik Hendrik (1856) VIII-I; Frederika Henriëtte (1924) IX-G.1; Gerrit (1934) IX-J.2; Gerritdina Johanna (1905) IX-A.2; Hans Heinrich (1810) VII-H; Hans Peter Christiaan (1776) VII-H; Jacob (1858) VIII-J; Jacob (1896) IX-J; Jacob (1918) IX-H.1; Jacob (1932) IX-J.1; Jacoba (1885) VIII-J.1; Johan (1890) IX-I; Johan Henri (1885) IX-G; Johan Henrich (1891) IX-E; Johann Heinrich (1877) IX-A; Johanna Maria (1906) IX-A.3; Johannes (1849) VIII-F; Lambertus Jacob (1914) IX-I.1; Maria Wilhelmina (1881) VIII-F.3; Maria Wilhelmina (1883) VIII-F.4; Petrus Christiaan (1853) VIII-H; Piet (1887) IX-H; Pieternella Cornelia (1851) VIII-G; Thea Johanna (1924) IX-G.2; Thomas Jan (1879) VIII-H.1; Wilhelmina (1901) IX-A.1.

Gerbens

Rinse (?) V-E.

Gerbranda

Folkert Reins (1777) V-D.1.

Gerritsen

Gerrit Jan (1854) VIII-F.5; Gerrit Jan (1886) VIII-F.5.

Gerryts

Fedje (?) V-E.3.

Geven

Anna Maria (1838) VIII-T.

Goffes

Siebrig (1763) V-C.

Gosses

Gosse (?) V-C.

Grampel, van de

Gerrit Everts (1838) IX-A.

Grampel, van den

Geesje Petronella (1875) IX-A.

Green

Gerhardus (?) VIII-G.3; Gerritdina Johanna (?) VIII-G.3.

Haanstra

Ulbe Willems (1841) VI-L.9; Willem Beekes (1814) VI-L.9.

Haga

Feikje Alberts (?) VIII-N.

Hania

Geertje S. (1865) VII-P.2.

Harmens

Doedtje (?) V-E.

Harmsen

Everdina Maria (1895) IX-J.

Heek, van

Elise Jacqueline (?) IX-G.2.

Heersma

Gooitske Fokkes (?) VIII-R.

Heldoon

Maria Gredina (1849) VIII-E.

Heldoorn

Johannes (?) VIII-E.

Hellingwerf

Jorrit Pieters (1870) VIII-V; Metje Jorrits (1901) VIII-V.4; Pieter (1845) VIII-V; Pieter Jorrits (1894) VIII-V.1; Stefanus Jorrits (1896) VIII-V.2; Trijntje Jorrits (1898) VIII-V.3.

Hemminga

Antje Scheltes (?) VII-B.

Herema

Jan Sense (?) VIII-M, *18.

Hessels

Eelts (?) VI-J.

Hettema

Maria Cornelis (1859) IX-G.

Hiemstra

Aaltje Jorrits (?) *16.

Hobbelink

Hendrika Gerharda (1885) IX-B.

Hogeveen

Heelena (1692) III.

Hoitinga

Lijsbeth Jacobs (1799) VI-L; Pietje Ulbes (1771) VI-L.

Hoogeveen

Helena Johannes (1692) III; Johannes Hanses (?) III.

Hottinga

Albert (?) VIII-M.2.

Huitema

Fokje (1855) VIII-R; Geert Hommes (?) VIII-R.

Idses

Lysbet (?) V-C.

Jacobs

Aaltje (?) *8; Klaas (1737) VI-G.

Jagersma

Dieuwke Jacobs (1794) VII-M.

Jans

Antje (?) V-D; Beitske (?) V-C.8; Dirk (?) *3; Froukje (?) V-A; Jacob (?) VI-L; Pierke (?) V-B; Reinouw (?) VI-F; Vrouckjen (?) V-A.

Jansen

Baukje (?) VII-Q; Gerritdina (1846) IX-A.

Johannes

Fettje (?) VI-H; Grietje (1790) V-C.6; Jacoba (1780) V-C.2; Sibbeltje (?) *3; Tjeerd (1792) V-C.7.

Kaastra

Anna Elisabeth (1892) VIII-G.6; David (1843) VIII-G; Davina Lambertha Hendrika (1909) IX-B.2; Elisabeth Petronella Cornelia (1895) VIII-G.7; Erwin Leidig (1889) IX-C.1; Frederik Hendrik (1889) VIII-G.5; Gerritdina Petronella Johanna (1906) IX-B.1; Jan (1885) IX-C; Jelle (1880) VIII-G.1; Jelle Sjerps (1817) VIII-G; Johan Heinrich (1882) IX-B; Kurt (1914) IX-C.2; Petrus Christiaan (1884) VIII-G.3.

Katstra

Ybeltje Sijbrens (1816) VIII-M.

Keijser

Friederich Wilhelmus (1814) VIII-F; Maria Wilhelmina (1847) VIII-F.

Kingma

Aaltje Jans (1793) VI-G, *7; Jan Bienzes (?) *7; Lijsbert Arjens (?) *7.

Klaver

Alle Franses (1767) VI-I; Antje Alles (1796) VI-I.

Klinkenberg

Kaatje Franses (1790) VII-N.

Kluwstra

Antje Hessels (1815) VIII-L.

Koek

Dr. Cornelus (1892) IX-G.2; Jacob (1926) IX-G.2.

Koopman

Jetske Arends (?) *8.

Koopmans

Ybeltje (1849) IX-K.

Koster

Greet (?) IX-J.2; Hem (?) IX-G.2, *18.

Kroes

C.F. (?) IX-I.

Küderli

Erika Doris (?) IX-J.1.

Laases

Ymkjen (?) V-B.

Leeverink

Elisabeth Jans (1862) VIII-T; Jan Johannes (1832) VIII-T; Pietje Jans (1862) VIII-T.

Leidig

Mina (?) IX-C.

Leijenaar

Pietertje Jacobs (1837) VII-M.

Lenos

Jacobje Hendriks (1829) VIII-J.

Leyenaar

Jacob Sybrens (1795) VII-M.

Looyer

Hinderkien (1861) IX-A.3.

Lus

Aleida (?) II; Alida Jacobs (?) II; Jacob (?) II.

Mary

Anna (?) II.

Meulen, van der

Bouwe (?) VIII-U.1; Markus Bouwes (1885) VIII-U.1.

Middel

Albertha (1853) IX-F; Catharina (1851) VIII-H; Magdalena (1860) VIII-I; Thomas Jans (1818) VIII-H, VIII-I.

Müller

Marlies (?) IX-J.2.

Nadema

Trijntje Jorrits (1844) VIII-V.

Nijdam

Grietje Yedes (?) VI-L.8, *11.

Nijland

Jan Herman Albertus (?) VIII-G.6.

Odolphi

Froukje Maria Louisa Wybrandus (1811) VIII-K.

Palsma

Jelle Klazes (1834) VII-M, *16; Klaas Pieters (?) *16.

Pelt, van

Willem Christiaan (?) VII-G.2.

Peze

Lies (?) IX-I.

Pieters

Grietje (?) VI-E.

Piso

Jan Jans (1876) VII-Q.4; Jan Lieuwes (1832) VII-Q; Lieuwe Jans (?) VII-Q.

Ploeg, van der

Aafke Harmens (?) V-F.1.

Polstra

Ernst Jans (?) VI-L; Nieske Ernst (1805) VI-L.

Poort

Gezina (1841) VII-F.1; Klaas (1809) VII-F; Pietje (1844) VII-F.2.

Pots

Barteld (1848) VIII-H.1; Zwaantje (1879) VIII-H.1.

Pranger

Dieuwke Ulbes (1864) VIII-T; Ulbe (?) VIII-T.

Putten, van

Reier (1899) IX-A.1.

Reinink

Habo Harberts (?) V-C.9; Willem Harberts (1804) V-C.9.

Reitsma

Douwe Douwes (1799) VII-K; Klaaske Douwes (1826) VII-K.

Rekker

Pieter Sikkes (?) VI-I.3; Saapke Huiberts (1773) VI-I.

Rengers

Thomas (?) VI-E.

Rinses

Eelkje (?) V-E.

Rispens

Auke (1848) IX-K; Tietje (1889) IX-K.

Roi, Le

Tjerkje Wybes (?) VI-L.8.

Roolvink

Heine (1921) IX-E.1; Pieter Roelofs (1894) IX-E.1.

Rosier

Aafke Johannes (1846) VIII-D; Aafke Willems (1797) V-D.5; Aaltje Hessels (1870) VIII-K.3; Aaltje Idses (1865) VIII-C.2; Alida Gerrits (?) III.4; Alida Stefanusdr (1697) II.8; Alida Stephanusdr (1691) II.5; Alle Johannes (1816) VI-I.1; Anna Maria (1886) VIII-T.2; Anna Marie Stephanusdr (1695) II.7; Anna Stefanusdr (1871) VII-O.7; Anna Stephanusdr (1759) V-F; Antje Jacobs (1849) VII-B.2; Antje Johannes (1886) VIII-R.4; Antje Johannesdr (1830) VII-N; Auke (1928) IX-K.3; Cornelis Stephanuszn (1691) II.4; Dieuwke Johannes (1894) VIII-R.9; Dieuwke Leenderts (1856) VIII-S; Dieuwke Stephanusdr (1862) VII-O.3; Dirtsen Idses (1874) VIII-C.7; Dirtsen Idses (1876) VIII-C.8; Ditzen Jans (1839) VII-D.2; Doede Hessels (1851) VII-L.1; Doede Leenderts (1846) VII-K.1; Doede Leenderts (1848) VIII-M; Doede Leendertszn (1788) VI-J; Doedtje Fokkes (1813) VII-E; Douwe Leenderts (1849) VII-K.3; Douwe Leenderts (1851) VII-K.4; Eelkjen Doedes (1814) VI-J.2; Eelkjen Doedes (1816) VII-J; Eelkjen Johannesdr (1836) VII-P; Elisabeth (1817) VII-H; Elisabeth Simons (1880) VIII-E.3; Elisabeth Stefanus (1815) VII-F; Emelij Stephanuszn (1687) II.2; Engel Jacobs (1850) VII-B.3; Engel Jacobs (1860) VII-B.6; Erringje Johannes (1842) VI-L.8; Ester (1647) I.2; Estienne (1652) II; Fetje Simons (1892) VIII-E.5; Fettje Johannes (1848) VII-G.2; Fettje Stephanus (1819) VI-H.3; Fokje Johannes (1898) VIII-R.12; Fokke Klazes (1777) VI-G; Foppe Stephanus (1821) VI-H.4; Froukje Maria Louisa (1876) VIII-K.4; Gerrijt Stephanuszn (1746) V-A; Gerrit Leendertszn (1785) V-E.3; Gerrit Stephanuszn (1688) III; Gerrit Stevens (1746) V-A; Girard Stephanuszn (1688) III; Gooitske Johannes (1882) VIII-R.2; Grietje Gerrijts (1774) VI-A; Grietje Idses (1867) VIII-C.3; Grietje Johannes (1798) V-C.8; Grietje Simons (1875) VIII-E.1; Helena Jacobs (1800) V-B.3; Helena Stephanusdr (1747) IV.3; Hendrik Simons (1883) VIII-E.4; Hessel Doedes (1823) VII-L; Hessel Pieters (1843) VIII-K; Ids Jans (1835) VIII-C; Ids Johannes (1778) VI-F; Idske Stephanus (1824) VI-H.5; Isaac (1651) I.5; Isaac Stephanuszn (1702) II.10; Jacob Stevens (1823) VII-B; Jacob Stevens (1872) VIII-A.1; Jacob Willemszn (1788) V-D.3; Jacoba Gerrijts (1778) VI-B; Jacoba Gerrijts (1780) VI-C; Jacoba Johannes (1783) VI-G; Jacoba Leendertsdr (1792) VI-K; Jacoba Willems (1782) V-D.1; Jacobus Stephanuszn (1750) V-B; Jan Idzers (1798) VII-D; Jan Idzes (1864) VIII-C.1; Jan Johannes (1892) VIII-R.8; Jan Leenderts (1859) VIII-T; Jan Otte Rosier (1869) VIII-K.2; Janna Johannes (1895) VIII-R.10; Jantje Gerrijts (1780) VI-D; Japke Johannesdr (1839) VII-R; Jean (1615) I; Jean (1649) I.3; Jean (1651) I.4; Jenneke Gerrits (?) III.5, III.6; Johan Sicko Stefanuszn (1698) II.9; Johan Willem Stefanuszn (1693) II.6; Johanna Gerrits (?) III.2; Johanna Johannes (1821) VI-I.4; Johannes Ids (1809) VI-F.5; Johannes Jacobus (1685) II.1; Johannes Johannes (1788) VI-I; Johannes Leenderts (1855) VIII-R; Johannes Leendertszn (1797) VI-L; Johannes (1916) IX-K.2; Johannes Simons (1878) VIII-E.2; Johannes Stefanuszn (1858) VII-O.1; Johannes Stephanus (1817) VII-G; Johannes Stephanuszn (1751) V-C; Johannes Stephanuszn (1864) VII-O.4; Klaas Fokkes (1804) VI-G.1; Klaasje Johannes (1897) VIII-R.11; Klaaske Doedes (1878) VIII-M.3; Leendert Doedes (1821) VII-K; Leendert Doedes (1875) VIII-M.1; Leendert Jans (1884) VIII-T.1; Leendert Johannes (1884) VIII-R.3; Leendert Johanneszn (1829) VII-M; Leendert Petrus (1890) VIII-O.1; Leendert Stephanuszn (1756) V-E; Lena Stevens (1830) VI-E.5; Lena Stevens (1832) VII-C; Lovina Helena Gerrits (?) III.1; Lysbeth Fokkes (1807) VI-G.2; Lysbeth Fokkes (1809) VI-G.3; Lysbeth (1800) VI-F.2; Maria (1657) I.8; Martha Johannes (1805) V-C.9; Meino Stephanuszn (1869) VIII-V; Minke Johannes (1844) VI-L.9; Minke Stefanusdr (1877) VII-O.8; Minne Idses (1872) VIII-C.6; Minne Idses (1878) VIII-C.9; Mintje Stephanus (1867) VII-O.5; N.N. Gerrits (?) III.3; Neeltje Stevens (1826) VI-E.4; Nieske Stefanusdr (1859) VIII-U; Petrus Leenderts (1855) VIII-O; Philippe (1645) I.1; Pieter Doedes (1812) VII-I; Pieter Hessels (1866) VIII-K.1; Pieterje Johannes (1900) VIII-R.13; Reino Doedes (1891) VIII-M.8; Reino Leenderts (1853) VIII-N; Rinse Johanneszn (1834) VI-L.4; Rinse Leendertszn (1782) V-E.2; Rinske Johannesdr (1838) VII-Q; Rinske (1823) VI-K.2; Robert (1651) I.6; Saapke Johannes (1819) VI-I.3; Simon Johannes (1849) VIII-E; Sjieuwke Doedes (1885) VIII-M.6; Steeven Willemszn (1783) V-D.2; Stefanus Johanneszn (1832) VII-O; Stephanis Johannes (1851) VII-G.4; Stephanus Gerrits (1725) IV; Stephanus Jeanzn (1652) II; Stephanus Johannes (1785) VI-H; Stephanus Johannes (1853) VII-G.5; Stephanus Leendertszn (1779) V-E.1; Stephen (1652) II; Stevanus Gerrijts (1776) V-A.2; Steven Jacobs (1847) VIII-A; Steven Jacobus (1792) VI-E; Sybrig Johannes (1880) VIII-R.1; Sybrig Johannes (1889) VIII-R.6; Sybrig Johannes (1891) VIII-R.7; Sybrigje Jans (1894) VIII-T.3; Tettje Idzes (1807) VI-F.4; Tjalke Doedes (1880) VIII-M.4; Tjeerd Hessels (1855) VII-L.3; Tjeerd Hessels (1862) VII-L.4; Tjeerd Johannes (1887) IX-K; Trijntje Doedes (1882) VIII-M.5; Trijntje Hessels (1854) VIII-Q; Trijntje Leenderts (1858) VIII-P; Trijntje Pieters (1844) VII-I.2; Trijntje Sieuwke Doedes (1888) VIII-M.7; Ulderika Stevens (1821) VI-E.2; Ulrichje Jacobs (1798) V-B.2; Willem (1820) VI-K.1; Willem Stephanuszn (1752) V-D; Willem Willems (1791) V-D.4; Wypkje Idzes (1802) VI-F.3; Ybeltje Doedes (1878) VIII-M.2; Ybeltje (1912) IX-K.1; Ymkje Jacobs (1855) VII-B.4; Ymkje Jacobs (1857) VIII-B; Ymkje Stevens (1819) VI-E.1; Ype Idses (1869) VIII-C.4; Ypkje Idses (1871) VIII-C.5.

Roussier

Gerrijt (1688) III.

Rozier

Johannes Johannes (1823) VI-I.5.

Salverda

Minke (?) VIII-O.1.

Schäfer

Georg (1895) VIII-G.7.

Schalema

Klaas (1890) IX-G.1; Siert Klaas (1921) IX-G.1.

Schrijver

Maria Anna (?) VIII-G.3.

Schuurmans

Aafke Tjittes (1845) VIII-L; Doutzen Jans (1838) VIII-K; Jan Ottes (1810) VIII-K; Tjiete Ypes (1815) VIII-L.

Sebaan

Jacoba Martens (1720) IV.

Sieberens

Doetje (?) VI-G.

Sietses

Jan (?) V-A.

Sijtsma

Grietje Geerts (?) V-C.

Sikkema

Broer (?) VIII-C.3.

Sipkema

Johannes Sytzes (1817) VI-L.8; Sytze Sipkes (?) VI-L.8.

Stallinga

Pytter Murks (1755) VI-J; Trijntje Pieters (1787) VI-J.

Stavorius

Hendrikje Sybes (?) VII-C.

Stephanuszn

Adrianus (1747) IV.2.

Stevan

Engel Conraad (?) VII-B; Johanna Henderica (1824) VII-B.

Stevens

Antje (1759) V-F.

Stienstra

Antje Dirks (1890) VIII-B.4; Bauke Dirks (1888) VIII-B.3; Bauke Poppes (1821) VIII-B; Dirk Baukes (1857) VIII-B; Jacob Dirks (1894) VIII-B.7; Johanna Hendrika (1885) VIII-B.1; Meiltje Dirks (1886) VIII-B.2; N.N. (1893) VIII-B.6; Poppe Dirks (1896) VIII-B.8; Sjoerdtje Dirks (1892) VIII-B.5.

Stoett

Johan Hendrik (1859) IX-G; Tekela Anna Maria (1889) IX-G.

Stremler

Dirk Bokkes (1785) VII-N; Dirk Feikes (1860) VII-N.2; Johannes Feikes (1863) VII-N.4; Kaatje Feikes (1861) VII-N.3; Nieske Feikes (1864) VII-N.5; Nieskjen Feikes (1857) VII-N.1; Trijntje Feikes (1867) VII-N.6.

Stremmeler

Feike Durks (1826) VII-N.

Stuurmans

Jesina Sasses (1814) VII-J, *14; Sasse Sijbolts (1788) *14.

Swart

Gerrit Jans (1808) VI-C.2; Gerritje Jans (?) VI-C.1.

Swart, de

Gerrit Jans (1808) VI-B.1; Jan Joukes (?) VI-B.

Tacoma

Afke Jackles (1831) VIII-U.

Tadema

Pieter Zacharias (1828) VIII-F.4; Ruurd Pieters (1872) VIII-F.4.

Tarot

Rennee (?) I.

Taupin

Barbe (1619) I; Nicholas (?) I.

Teijes

Sikke (?) VI-A.

Terwischa, van

Magdalena Albertha (1923) IX-F.1.

Terwisga, van

Marcus Eduard (1885) IX-F; Petrus (1853) IX-F.

Tiemersma

Minke Booyens (?) *12.

Tjeerds

Grietje (?) V-A.

Tolsma

Afke Tjalkes (1852) VIII-M; Bauke Sints (1769) *12; Booijen Baukes (1802) VI-L, *12; Tjalke Idserds (1811) VIII-M.

Tromp

Age Ages (1814) VIII-N; Age Hijlkes (1877) VIII-N.1; Hijlke Albert (1852) VIII-N.

Tuinen, van

Ale Aukes (1850) VIII-S; Auke Jans (1814) VIII-S; Auke (1882) VIII-S.1; Sybrigje (1884) VIII-S.3.

Twijnstra

Grietje Sjerps (1801) VII-M.

Veen, van der

Grietje (1884) VIII-D.2; Jacobus (1880) VIII-D.1; Jan Saekeles (?) VII-M; Rommert Jans (?) VI-F.4; Sjoerd (?) VIII-D; Sybrig Jans (1830) VII-M.

Veensma

Grietje Ypes (?) VIII-C.

Veenstra

Barbara (?) VII-Q.

Vegte, van der

Elisabeth (?) VIII-E.

Vellinga

Meiltje Sjoerds (?) VIII-B.

Verf

Elisabeth (1891) VIII-Q.5; Gepke (1894) VIII-Q.6; Hylkje (1884) VIII-Q.2; Jacob Jacobus (?) VIII-Q; Jacobus Jacobs (1846) VIII-Q; Jacon (1878) VIII-Q.1; Kersje Jacobus (1886) VIII-Q.3; Tjeerd (1889) VIII-Q.4.

Vermeulen

Grietje Simons (1817) VII-G; Simon Jacobs (?) VII-G.

Visser

... Tjeerds (1837) VII-E.1; Antje Johannes (?) IX-D; Fokke Tjeerds (1839) VII-E.2; Klaas Tjeerds (1851) VII-E.6; Koba Tjeerds (1845) VII-E.5; Pieter Tjerds (1842) VII-E.4; Pieter Wiebes (?) VII-E; Renze Tjeerds (1855) VII-E.7; Tjeerd Pieters (?) VII-E; Tjeerd Pieters (1808) VII-E.

Voetberg

Johannes (1865) VIII-C.5.

Vollema

Antje Jacobs (1771) VI-L.

Vonk

Jitske (1815) VIII-G; Sierk (1824) VII-C; Steven Sierks (1861) VII-C.1.

Vries, de

Dirk Lammerts (1870) VIII-K.3; Lammert (?) VIII-K.3; Lolkje (1833) VIII-F.4.

Vroom

Anna Regina Christina (1904) IX-E.

Wagenaar

Wypkjen Oenes (1796) VII-I.

Wagter

Aafke Andries (?) VII-G.

Wal, van der

Foppe Andries (?) VI-H; Geeske Foppes (1791) VI-H.

Walstra

Jantje Siedsdr (1868) VII-R.2; Johannes Siedszn (1869) VII-R.3; Nieske Siedsdr (1866) VII-R.1; Sieds Jans (1840) VII-R; Thijs Siedszn (1872) VII-R.4.

Werf, van der

Bouwina (1822) VIII-H, VIII-I.

Wesselink

Helena Francina (1886) VIII-G.1; Jacob Hendrik (?) VIII-G.1.

Weustink

H.J. (1912) IX-I.1.

Wielsma

Rein Sakes (1832) VIII-P; Rein Sakes (1890) VIII-P.1; Sake Reins (1861) VIII-P.

Wiersma

Hijlkjen Tjeerds (1819) VII-L; Hinke Tietes (1798) VIII-K; Tjeerd Pabes (1776) VII-L.

Wiggers

Elsabe Maria (1784) VII-H.

Wijngaarden

Ate Gerbens (1852) VII-J.5; Doede Gerbens (1845) VIII-L; Gerlof Doedes (1882) VIII-L.1; Gerlof Doedes (1887) VIII-L.2; Gerlof Rintjes (1815) VII-J; Rintje Gerardus (1755) VII-J; Trijntje Gerbens (1844) VII-J.1; Trijntje Gerlofs (1772) VII-J; Trijntje Gerlofs (1848) VII-J.3; Trijntje Gerlofs (1850) VII-J.4.

Wijnstra

Aaltje Hessels (1816) VII-I; Hessel Jans (1786) VII-I.

Windsma

Afke Jackles (1886) VIII-U.1; Bauke Reins (1825) VIII-U; Baukje Jackles (1890) VIII-U.3; Dieuwke Jackles (1897) VIII-U.4; Jackle Baukes (1859) VIII-U; Mettje Jackles (1888) VIII-U.2.

Woudstra

Antje Reinders (?) VII-P.

Wyminga

Ritske Jacobs (?) VI-F.3.

Wytsma

Feikje Ulbes (?) VI-L.9.

Zeilstra

Hein Tjeerds (?) VII-O.3; Tjeerd Heins (1858) VII-O.3; Wiepkjen Botes (?) VII-Q.

Zetstra

Klaske Romkes (?) VIII-T.

Zijlstra

Klaaske Pieters (1856) VIII-J; Pieter Pieters (1825) VIII-J; Tjeerd Heins (1858) VII-O.3.

Zwart

Jan Joukes (1768) VI-C.

zonder achternaam

Aafke (1852) VIII-M; Anema (1807) VII-A; Annie (1887) VIII-F.5; Ans (1921) IX-H.2; Bertha (1880) IX-D; Bertha (1895) VIII-G.7; Doetje (1854) VIII-O; Eef (1895) IX-J; Fré (1889) VIII-G.5; Freerk (1856) VIII-I; Helena (1860) VIII-I; Huitinga (1799) VI-L; Jaap (1926) IX-G.2; Jacobje (1839) VII-R; Jan (1877) IX-A; Jo (1849) VIII-F; Jo (1906) IX-A.3; Koba (1792) VI-K; Leen (1860) VIII-I; Max (1885) IX-F; Mien (1901) IX-A.1; N.N. (?) VII-K, *15; N.N. (1841) VII-E.3; N.N. (1849) VII-F.3; N.N. (1880) VII-O.9; N.N. (1883) VIII-S.2; Pe (1884) VIII-G.3; Piete (1851) VIII-G; Regina (1814) *14; Steven (1785) VI-H; Steven (1787) V-F.1; Toos (1879) VIII-H.1.

* verwijzing naar noot.