Douwe Meinderts Bonnema is geboren 30 mei 1936 te Oudehaske als het 5e kind uit het huwelijk van Meindert Bonnema en Gerritdina Johanna Gasau. Hij is overleden op 16 oktober 2021 te Leeuwarden.

Op zijn naam was hij nogal trots want die symboliseert een karaktertrek uit zijn familie.

Bij de geboorteaangifte op het gemeentehuis te Joure weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn naam in eerste instantie op de geboorteakte te noteren.

De reden hiervan is de slotletter s in Meinderts.

De s verwijst volgens de ambtenaar teveel naar de  patroniem  Meindertszoon.

Zijn vader heeft vervolgens de ambtenaar een goede morgen toegewenst en vertrekt.

De ambtenaar wil kennelijk niet te veel moeilijkheden en komt achter de balie vandaan en rent achter zijn vader aan.  Die is inmiddels al halverwege het park van Heremastate.

Daar wordt het probleem opgelost en zijn vader ondertekent alsnog trots de geboorteakte van Douwe Meinderts Bonnema.

 Volgens professor Breuker  verwijst de familienaam Bonnema   naar  personen die buitendijks, op de Frijgerzen woonden en daardoor niet schatplichtig waren.

Het streven naar ongebondenheid is in de familie al heel oud.

De Freigerzen  zijn ook een karakteristiek van zijn geboortehuis en hoe zij daar hun heerlijke jeugd doorbrachten.

Zijn vader is het symbool van de Frijgerzen .

Deze karaktertrekken  vinden we  terug bij zijn kinderen.

Hopelijk vindt u iets van deze karakteristiek terug in  deze website.

 

Sinds 1980 is hij  op zijn eigen wijze bezig geweest met genealogie.

De Personele Kohieren van Wonseradeel spelen hierbij een belangrijke rol.

Dankzij de medewerking van de Gemeente Wonseradeel en in het bijzonder van de heer Bonne Janssen en de heer Geert Ringnalda en het vertrouwen dat zij hem gaven.

 

Douwe Meinderts Bonnema (1936-2021)
Douwe aan de pc