P. Schakel heeft uit velerlei bronnen lijsten samengesteld van de predikanten van Wûnseradiel.

Bronnen waar hij gebruik van maakt zijn o.a. in het Tresoar  te  vinden. We noemen hier het Adelsboek, archieven van het Hof van Friesland, Classis boeken, De Navorscher, De Nederlandse Leeuw, Blaupot ten Cate,  Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdeprekers en Predikanten  van ds Kalma, de lijst van predikanten van Romein en vele andere.

Predikanten en doopsgezinde voorgangers

van Wûnseradiel in overzicht

kies uit bovenstaande registers
luther
Calvijn
Simons
Maarten Luther Eisleben 1483 Eisleben 1546
Johannes Calvijn Noyon 1509 Genève 1564
Menno Simons Witmarsum 1496 Wüstenfelde 1561
klik op een bovenstaand boek