alumnus student aan universiteit, afgestudeerde
ambineren ambiƫren
approberen goedkeuren
attestatie getuigschrift
autographa eigenhandig geschreven document
condemneren veroordelen, verwittigen
demitteren ontslaan, ontslag nemen
destitutie ontzetting, ontslag
dismissie ontslag
excommuniceren in de kerkban doen
inhabiel onbekwaam, ongeschikt
obtineren verkrijgen
poene (geld-)straf
remitteren terugzenden
resolutie besluit
resolveren besluiten
sententie vonnis
suspenderen schorsen
kleine verklarende woordenlijst