predikanten van Schraard

predikant

van

tot

index nr

 

 

31 Maart 1580 

Op 31 Maart 1580  hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden.

Godefrides Sopingius

1597

1603

 

In 1597 Godefrides Sopingius, beroepen van Tjerkwerd – Greonterp en bediende Longerhouw - Schettens tevens in 1602 en 1603. Hij is verroepen naar Bolsward en gedemitteerd den 20 juni 1603.

Vibrandus Hommeri

1603

1632

 

In 1603 Vibrandus Hommeri (Wijbe Hommes), stond hier den 5 maart 1605, is toen op de Synode tot Deputatus gekozen; te Schraard overleden in 1632.

Johannes Sixtini

1633

1652

 

In 1633 Johannes Sixtini als kandidaat beroepen en geapprobeerd te Schraard. Is in 1644 door Eelck Wibrandi, wonende te Bolsward, aangesproken voor het Hof in case van trouwbeloften.
Hij ontkent bij eede die gedaan te hebben en bij Hof sententie van 27 maart wordt hij niet ontvankelijk verklaard..
Waarschijnlijk overleden in 1652.

Sibrandus Mensones

1653

1688

 

In 1653 Sibrandus Mensones als kandidaat bevestigd te Schraard. Geboren te Parrega en overleden 1688, oud 61 jaren.

Henricus Petrejus

1688

1712

 

In 1688 Henricus Petrejus als kandidaat geaprobeerd 9 januari te Schraard. Hij is geboren te Leeuwarden en overleden te Schraard 1712.

Hero Kingma

1713

1752

000243

In 1713 is Hero Kingma beroepen van Soutleeuw en geapprobeerd den 7 augustus. Geboren te Joure en overleden te Schraard, 28 mei 1752, oud  80 jaar, begraven te Sweins .

Hessel Colerus

1752

1806

001800

In 1752 is Hessel Colerus als kandidaat bevestigd den 15 october te Schraard . Geboren te Foudgum, emeritus geworden October 1806 te Schraard en overleden te Exmorra den 8 augustus 1819, oud 94 jaren.

Henricus Dominicus Struiving

1808

1810

 

In 1808 Henricus Dominicus Struiving, beroepen van  Nyega - Elahuizen, doet zijn  intreerede 5 maart. Verroepen naar Tjalbert, neemt hij afscheid 19 augustus 1810.

Johannes Merzelis Bredee

1811

1825

 

In 1811 Johannes Merzelis Bredee, beroepen van Nes op Ameland, doet zijn intreerede 21 april, Verroepen naar Hauwaard, neemt hij afscheid 27 maart 1825.

Hermanus Petrus van der Haar

1825

1827

 

In 1825 in Hermanus Petrus van der Haar als kandidaat bevestigd en doet zijn intreerede 9 december. Hij is geboren te Denekamp, verroepen naar Groothuizen - Avenhorn  (N-H), en hij neemt afscheid 25 maart 1827.

Hobbo Lemke

1827

1839

 

In 1827 doet Hobbo Lemke - beroepen van Kolhorn - intreerede 15 juli  te Schraard. Hij heeft om niet ontslagen te worden zijnen dienst nedergelegd de 26 mei 1839, en is door het Provinciaal Kerkbestuur den 7 october 1841 van de heilige bediening ontzet.

G. v d Flier

1839

1842

 

In 1839 G. v d Flier tot 1842.

H.H.Ijnzonides

1843

1845

 

In 1843 H.H.IJnzonides tot 1845.

J.H.Sewmwrik

1846

1849

 

In 1846 J.H.Sewmwrik tot  1849.

T.J.Jansen Schoonhoven

1849

1851

 

In 1849 T.J.Jansen Schoonhoven tot 1851

A.Zuidema 

1852

1859

 

In 1852 A.Zuidema tot 1859.

J.A.P. Ris Lambers

1860

1861

 

In 1860 J.A.P. Ris Lambers tot 1861.