predikanten van Pingjum en Zurich

predikant

Van

Tot

 

 

 

31 Maart 1580 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden.

Johannes Jetzonis

1566

1567

 

In 1566  is Johannes Jetzonis. Rooms priester. Hij is gevlugt in 1567.

Johannes Meppel

1584

 

 

In 1584 Johannes Meppel.

Durandus Pierli

1600

1609

 

In 1600 is Durandus Pierli hier in dienst. Wegens hoge ouderdom onbekwaam wordt hij emeritus in 1609.

Cornelius Florus

1600

>1645

 

In 1600 is Cornelius Florus, beroepen van Wons-Engwier, geapprobeerd 10 november te Pingjum. Hij is overleden 1645.

Petrus Pauli Ennema

1646

1656

 

In 1646 is Petrus Pauli Ennema geboren te Harlingen, geapprobeerd 23 april te Pingjum – Zurich. Hij overlijdt - volgens grafsteen - 16 november 1656 te Pingjum .

Theodorus Paludanus

1658

1668

 

In  1658 is Theodorus Paludanus, beroepen van Gaast-Ferwoude, geapprobeerd en gedemitteerd den 5 maart te Pingjum - Zurich. Verroepen naar Harlingen en losgemaakt den 20 april 1668.

Jacobus Stansius

1668

1690

 

In 1668 is Jacobus Stansius, beroepen van Achlum, goedgekeurd den 24 juni en overleden den 15 juni 1690 te Pingjum.

Jacobus de Kempenaer

1692

1694

 

In 1692 is Jacobus de Kempenaer, geboren te Amsterdam als kandidaat goedgekeurd den 13 juni te Pingjum – Zurich. Verroepen naar Bolsward en gedemitteerd den 15 april 1694.

Tammerus Domna

1695

1716

 

In 1695 is Tammerus Domna, is verroepen van Wanswerd, geapprobeerd den  22 april te Pingjum – Zurich. Verroepen naar Sluis in Vlaanderen, losgemaakt den 2 juni 1716 en daar overleden den 19 november 1727, oud ruim 63 jaren.

Godefridus Adama

1717

1733

 

In 1717 is Godefridus Adama als kandidaat bevestigd den 18 mei te Pingjum - Zurich. Hij wordt in 1703 Jur, Utr, Dr, en in 1706 kandidaat. In 1708 is hij conrector der triviale scholen te Franeker. Hij is overleden te Pingjum 29 augustus 1733.

Cornelius Tammeri Canter Visscher

1735

1775

000751

In 1735 doet Cornelius Tammeri Canter Visscher, beroepen van Parrega e.o., zijn  intreerede den 19 juni te Pingjum – Zurich. In 1742 is hij ook legerpredikant. Te Pingjum emeritus geworden, neemt hij afscheid den 18 juli 1775. Hij overlijdt te Makkum 27 december 1782.

Gerrit Putting

1775

1782

001699

In 1775 is Gerrit Putting, geboren te Paessens, als kandidaat bevestigd den 22 october te Pingjum – Zurich. Verroepen naar Exmorra-Allingawier, neemt hij afscheid den 20 october 1782.

Otto Karel Kutsch

1783

1816

 

In 1783 is Otto Karel Kutsch geboren te Leeuwarden, als kandidaat bevestigd den 1 augustus te Pingjum – Zurich. Den 1 juli 1793 door de Classis op het tweetal gebragt, is hij door de Heren Gedeputeerde Staten tot legerpredikant aangesteld. Hij neemt afscheid den 14 juli, maar hervat hier zijnen dienst den 2 februari 1794 en overlijdt, tengevolge van een val met t’rijtuig in het water, te Leeuwarden in augustus 1816.

Pieter Boeles

1817

1825

 

In 1817 is Pieter Boeles, theologisch dr hon. causa te Groningen en aldaar bekroond 1815 -1816, bevestigd en doet zijn intreerede den 23 november te Pingjum - Zurich. Verroepen naar Noordlaren, neemt hij afscheid den 17 april 1825.

Petrus Nathaniel Lomars

1825

1846

 

In 1825 doet Petrus Nathaniel Lomars, beroepen van Oudelemmer c.a., zijn intreerede 16 october te Pingjum – Zurich. Hij overleden 9 november 1846.