predikant

van

tot

Index nr

 

 

31 Maart 1580 

Op 31 Maart 1580  hebben de Friesche Staten  het “Mis ” lezen verboden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greonterp was tot 1617 bij Tjerkwerd, en Dedgum bij Parrega en Hieslum, volgens schrijven van ds Harm Cannegieter in 1791.

Petrus Monches

1600

1602

 

In 1600 Petrus Monches. Hij overlijdt te Parrega in 1602. Den 12 september 1702 werd bij de Classis besloten, dat zijn weduwe de profyten der 3  pastorijen tot St Pieters zoude mogen genieten, zolang de gemeene huislieden zulks zouden willen consenteeren.

Henricus Flameling

1602

1614

 

In 1602 is beroepen van Lippenhuizen ds Henricus Flameling, geapprobeerd 19 november. Te Parrega overleden 29 maart 1614.

Gerardi à Besten

 

1617

 

In 1615 Johannes Gerardi à Besten, als kandidaat geapprobeerd den  28 april. Geboren te Groningen. Hij wordt verroepen naar Ferwerd, en is gedemitteerd 24 maart 1617.

Menso Sibrandi

1617

1650

 

In 1617 Menso Sibrandi als kandidaat geapprobeerd de 28 april. Menso is geboren te Bolsward en overleden 7 januari 1650 te Parrega, oud 56 jaar .

Livius Mensones 

1651

1678

 

In 1651 Livius Mensones  als kandidaat bevestigd den 21 december. Hij is een zoon van Menso, gedoopt  en overleden te Parrega 5 december 1678.

Michael Wisman

1680

1684

 

In 1680  Michael Wisman, als kandidaat bevestigd den 29 februari. Hij is geboren te Oldeberkoop, overleden te Parrega november 1684.

Petrus Jorna

1686

1690

 

In 1686 Petrus Jorna als kandidaat geapprobeerd den 4 october. Geboren te Bolsward en hij overleed te Parrega 24 december 1690, 25 jaren oud.

Nicolaus Dublinga

1692

1723

 

In 1692 Nicolaus Dublinga als kandidaat bevestigd den 18 september. Hij is te Schiermonnikoog geboren en overleden aldaar den 28 maart 1723, 63 jaar.

Cornelis Tammeri Canter Visscher

1724

1735

 

In 1724 Cornelis Tammeri Canter Visscher als kandidaat bevestigd den 22 october. Hij is geboren te Bolsward en verroepen naar Pingjum c.a., afscheid 12 juni 1735.

Bouritius Heineman

1735

1743

 

In 1735 Bouritius Heineman, beroepen van Wons, deed intreerede 18 september. Verroepen naar Winsum, afscheid genomen 13 october 1743.

Henricus Perisonius

1744

1748

001875

In 1744 Henricus Perisonius, als kandidaat bevestigd den 27 september. Geboren te Genemuiden,  verroepen naar Arum, neemt afscheid 10 october 1748.

Hector Murray

1748

1755

000923

In 1748 Hector Murray als kandidaat bevestigd den 3 november. Geboren te Pingjum, verroepen naar Makkum, neemt afscheid 17 augustus 1755.

Taco Tadema 

1755

1768

001366

In 1755 Taco Tadema  als kandidaat bevestigd den 26 october te Parrega. Geboren te Dokkum,  verroepen naar Burgwerd, nam afscheid 10 juli 1768.

Mollerus Couperus

1768

1786

000616

In 1768 Mollerus Couperus, beroepen van Wons , intreerede 23 october te Parrega. Naar de Oost-Indiën als predikant vertrokken, neemt afscheid den 8 october 1786, en nadat hij 5 maanden en 10 dagen predikant op Malakka is geweest, is hij overleden 12 april 1786.

Jillardus Penninga

1787

1789

 

In 1787 Jillardus Penninga, als kandidaat bevestigd den 3 juni. Hij is geboren te Garijp, verroepen naar Jorwerd, neemt afscheid 13 september 1789.

Hermanus Cannegieter

1789

1835

000600

In 1789 Hermanus Cannegieter is als kandidaat bevestigd den  22 november. Hij is te Bolsward geboren  1765, zoon van Henricus Gerardi Cannegieter. Emeritus geworden den 1 juli, gedemitteerd den 3 juni 1835. Hij heeft wegens zwakheid van borst geen afscheid genomen en is te Parrega  overleden 20 mei 1836.

Dominicus Cannegieter

1835

1840

 

In 1835 Dominicus Cannegieter als kandidaat bevestigd, intreerede 20 september. Zoon van Johannes Jacobus  Cannegieter , geneesheer te Winschoten. Verroepen naar Arum,  neemt afscheid den 8 juni 1840.

Simon Zandstra

1840

1873

 

In 1840 Simon Zandstra, als kandidaat bevestigd. Hij is geboren te Bolsward 1813 en overlijdt te Parrega 21 maart 1873.

W.H.Groenveld Harders

1874

1893

 

In 1874 W.H.Groenveld Harders. Tot 1893.

G.J.Antink

1893

1897

 

In 1893 G.J.Antink tot 1897.

Dirk Eringa

1898

1906

 

In 1898 Dirk Eringa tot 1906.

C.P Boorsma

1907

1910

 

In 1907 C.P Boorsma tot 1910.

J. Nauta

1910

1914

 

In 1910 J. Nauta tot 1914.

D.J.Peterse

1914

1919

 

In 1914 D.J.Peterse tot  1919.

J.C.H.Romijn

1920

1924

 

In 1920 J.C.H.Romijn tot 1924.

O.Groenewoud  

1925

1927

 

In 1925 O.Groenewoud   tot 1927.

J.A.Tammens

1929

1939

 

In1929 J.A.Tammens tot 1939.

C.C.H.de Loor

1940

1947

 

In 1940 C.C.H. de Loor tot 1947.

Tj.J.Drent 

1947

1962

 

In 1947 Tj.J.Drent  tot 1962.

B.J.Riemersma

1963

1969

 

In 1963 B.J.Riemersma tot 1969.

Dirk Nijenhuis

1969

1974

 

In 1969 Dirk Nijenhuis tot  1974.

B.A.Dubbeldam

1974

1978

 

In 1974  B.A.Dubbeldam tot  1978.

J.Woltinge

1979

1983

 

In 1979 J.Woltinge tot 1983.

Gijsbert Muilwijk

1985

1991

 

In 1985  Gijsbert Muilwijk tot 1991.

 

1991

 

 

In 1991  nieuwe combinatie met Tjerkwerd- Dedgum.

predikanten van Parrega