predikanten van Longerhouw en Schettens

predikant

van

tot

index nr

 

 

31 Maart 1580 

 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden.

Wilhelmus Georgii

1600

 

 

In 1600 is Wilhelmus Georgii hier in dienst.

G.Sopingius

1602

 

 

In 1602 wordt deze plaats bediend door G.Sopingius van Schraard

Johannes Celli Schotanus

1605

1606

 

In 1605 is Johannes Celli Schotanus, beroepen van Haskerhorne, geapprobeerd 25 februari. Verroepen naar Goutum en gedemitteerd  8 december 1606.

Hermannus Clemens Antonides

1608

1612

 

In 1608 is Hermannus Clemens Antonides als kandidaat geapprobeerd den 4 maart. Verroepen naar Naarden en daar gedemitteerd 6 april 1612. Hij is aldaar overleden in 1646.

Adolphus Sopingius

1612

1620

 

In 1612 is Adolphus Sopingius beroepen  van Leeuwarden en geapprobeerd den 5 october te Longerhouw – Schettens. Verroepen naar Arnhem, wordt hij gedemitteerd den 11 october 1620.

Petrus Eilshemius

1620

1623

 

In 1620 is Petrus Eilshemius als kandidaat geapprobeerd den 27 februari te Longerhouw – Schettens. Verroepen naar Leeuwarden en gedemitteerd den 27 october 1623.

Abraham Daniel Eilshemius

1624

1627

 

In 1624 is Abraham Daniel Eilshemius, geboren te Emden, als kandidaat geapprobeerd den12 april te Longerhouw – Schettens. Verroepen naar Beetgum - Engelum en gedemitteerd den 2 april 1627.

Vitus Pibonus Enema

1627

1636

 

In 1627 is Vitus Pibonus Enema, beroepen van Otterloo, geapprobeerd 5 november te Longerhouw – Schettens. Verroepen naar Makkum c.a. is hij gedemitteerd den 1 augustus 1636.

Cornelius Fabius

1631

1643

 

In 1631 is Cornelius Fabius als kandidaat geapprobeerd 11 october te Longerhouw - Schettens. Wanneer hij emeritus wordt in 1643, is hem den 24 juni 1643 geordonneerd door het College de Pastorie te ontruimen. Omdat hij emeritus is geworden wegens kindsheid (maar vooral wegens  blindheid), is hem het tractement toegelaten tot Sint Jacobus 1644.
Met Sint Jacobus 1643 moest hij echter de Pastorie ruimen, maar de Classis van Bolsward en Workum is gelast de vacature tot 24 juni 1644 waar te nemen, volgens de Synode 1643 art 16.

Eteus Terwold 

1644

1668

 

In 1644 is Eteus Terwold,  geboren te Workum, geen predikant doch wel hier te Logerhouw - Schettens  beroepen en goegekeurd , Hij is overleden den 21 september 1668.

Duco Sylvius

1670

1674

 

In 1670 is Duco Sylvius als kandidaat bevestigd den 14 februari te Longerhouw - Schettens. Verroepen naar Molkwerum en gedemitteerd den 7 september 1674.

Hermannus Wilhelmus Schrevenstein

1675

1682

 

In 1675 is Hermannus Wilhelmus Schrevenstein, beroepen van Akkerwoude naar Longerhouw - Schettens, en geapprobeerd 15 maart, Verroepen naar Burgwerd c.a. en gedemitteerd den 24 april 1682.

Johannes Winkler

1682

1685

 

In 1682 is Johannes Winkler als kandidaat geapprobeerd den 2 october te Longerhouw – Schettens. Verroepen naar Oldemirdum en gedemitteerd den  22 jauari 1685.

Jacobus Steenwijk

1685

1742

003008

In 1685 is Jacobus Steenwijk, geboren te Dokkum, als kandidaat geapprobeerd den 18 mei te Longerhouw – Schettens. Hij is overleden te Longerhouw den 15 januari 1742.

Gerbrandus Lantinga

1743

1785

001085

In 1743 is Gerbrandus Lantinga, geboren te Bolsward, als kandidaat beroepen. Hij doet zijn intreerede 20 october te Longerhouw – Schettens. Hij is overleden den 5 juni 1785, oud 67 jaren.

Johannes Sardon

1786

1809

001076

In 1786 is Johannes Sardon, geboren te Leeuwarden, als kandidaat bevestigd den 27 augustus te Longerhouw – Schettens. Hij is overleden den 9 jauari 1809.

Johannes Aggaeus Lemke

1809

1834

 

In 1809 doet Johannes Aggaeus Lemke, beroepen van Donkerbroek c.a, zijn intreerede 10 december te Longerhouw – Schettens. Hij heeft zijnen dienst neder gelegd en afscheid genomen den 16 november 1834. Hij is overleden te Joure den 12 juni 1857, oud 79 jaren.

Willem Antonie van Meurs

1835

1840

 

In 1835 is Willem Antonie van Meurs als kandidaat te Longerhou - Schettens  bevestigd 30 augustus. Hij is vertrokken naar Genemuiden den 27 september 1840.

Theodorus Coenraad Kock Beilanus

1841

1847

 

In 1841 is Theodorus Coenraad Kock Beilanus van Assen als kandidaat bevestigd 18 juli te Longerhouw – Schettens. Hij  vertrekt in 1847 naar Arum, waar hij in 1883 emeritus wordt.