predikant

van

tot

index nr

 

 

31 Maart 1580 

 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden.

 

1601

 

 

In 1601 is aan de ingezetenen van Lollum bij het College geordonneerd om een predikant te verkiezen den 22 mei.

Bernardus Christophori Boni

1601

1616

 

In 1601 Bernardus Christophori Boni, beroepen van  Oosterend na de 22 mei, want dan wordt door het College geordonneerd om een predikant te verkiezen, en hij is hier de 31 augustus. Den 8 october 1604 wordt hem door de Classis Bolsward toegestaan om Kimswerd voor een jaar mede te bedienen. Hij overlijdt den 5 februari 1616, na 48 jaren dienst.

Aemillis Artopaeus

1617

1653

 

In 1617 is Aemillis Artopaeus als kandidaat geapprobeerd den 10 maart. Hij is te Lollum overleden 5 februari 1653, oud 63 jaren.

Arnoldus Bartholdi Schuiringa

1654

 

 

In 1654 is Arnoldus Bartholdi Schuiringa, beroepen van Arum, geapprobeerd 3 april door de Classis Franeker. Hij is overleden te Lollum, oud 61 jaren.

Bartholdus Arnolduszn Schuiringa

1663

1696

 

In 1663 is Bartholdus Arnolduszn Schuiringa geboren te Arum, als kandidaat beroepen en geapprobeerd den 27 april. Hij wordt wegens zijn stijve houding en onbeschaafdheid, de Lollumer tour genoemd. Hij is ongehuwd overleden te Lollum 20 september, oud 64 jaren.

Ennius Sylvius

1697

1734

 

In 1697 is Ennius Sylvius als kandidaat geapprobeerd den 3 mei. Hij is overleden te Lollum maart 1734.

Daniel Heinsius

1735

1738

003014

In 1735 is Daniel Heinsius, geboren te Harlingen, als kandidaat bevestigd 24 juli te Lollum. Verroepen naar Midlum, neemt hij afscheid 19 october 1738.

Sibrandus Faber

1739

1771

001187

In 1739 is Sibrandus Faber, geboren te Bolsward, kandidaat geworden te Lollum in 1725. Hij is van 1723 tot 1739 Praeceptor der Latijnse School te Harlingen. Hij is hier beroepen den 27 september en zeer plotseling in de kerk overleden den 28 juli 1771.

Simon Bakker

1771

1794

001099

In 1771 is Simon Bakker, geboren te Bolsward, als kandidaat bevestigd te Lollum 20 october> Hij gaat weder tot de Classis Bolsward over en neemt, verroepen naar Kimswerd, afscheid  van Lollum den15 juni 1794.

Jacobus Penninga

1794

1794

 

In 1794 is Jacobus Penninga, geboren te Garijp, als kandidaat bevestigd den 3 mei te Lollum. Verroepen naar Wommels c.a., hij neemt afscheid den 15 juni 1794.

Rudolf Nicolai

1797

1806

 

In 1797 doet Rudolf Nicolai, beroepen van Wons, zijn intreerede te Lollum den 20 augustus. Verroepen naar Arum, neemt hij afscheid den 2 november 1806.

Tjalling Godefridus Adama

1806

1821

 

In 1806 is Tjalling Godefridus Adama, geboren te Finkum, als kandidaat bevestigd. Hij doet zijn intreerede den 21 december te Lollum. Verroepen naar Scharwoude, neemt hij afscheid 28 october 1821.

Alexander Arnoldus Riedel 

1822

1826

 

In 1822 is Alexander Arnoldus Riedel,  geboren te Kollum, als kandidaat bevestigd. Hij doet zijn intreerede den 17 november te Lollum. Verroepen naar Graft, neemt hij afscheid 8 october 1826.

Jacob Reneman

1827

1829

 

In 1827 is Jacob Reneman, geboren te Hindeloopen, als kandidaat bevestigd. Hij doet zijn intreerede te Lollum den 1 april. Verroepen naar Nieuw Brongerga, neemt hij afscheid 27 december 1829.

Jan Gerrits Veenstra

1830

1836

 

In 1830 is Jan Gerrits Veenstra, geboren te Harlingen, als kandidaat bevestigd. Hij doet zijn intreerede den 10 october te Lollum. Hij overlijdt te Harlingen den 13 december 1836, oud 29 jaren.

Johannes Wytzes Hoekstra

1838

1846

 

In 1838 is Johannes Wytzes Hoekstra, geboren te Dronrijp als kandidaat bevestigd. Hij doet zijn intreerede te Lollum den 12 augustus. Hij vertrekt in 1846 naar Ytens, waar hij werkzaam blijft tot zijn dood op 18 april 1891.

predikanten van Lollum