predikanten van Gaast en Ferwoude

predikant

van

tot

 

 

 

31 Maart 1580 

 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden.

Frans Luitjens

1594

1596

 

In 1594 stond Frans Luitjens hier en is toen Deputy Synodi geworden. Verroepen naar Hem N-H in 1596en daar overleden 1610.

Gerardus Vinhemius

1596

1598

 

In 1596 Gerardus Vinhemius, verroepen naar Abbenbroek Z-H in 1598.

Cellius Sixti

1598

1599

 

In 1598 wordt Cellius Sixti door de Synode in 1599 geordonneerd om van zijnen dienst hier af te staan, terwijl hij mogt blijven wonen tot mei 1600.

Adam Westerman

1600

1602

 

In 1600 Adam Westerman; zijne beroeping is  goedgekeurd 25 augustus te Gaast - Ferwoude. Verroepen naar Stavoren, is hij gedemitteerd den 28 september 1602.

Aegidius Ebrecht

1603

1604

 

In 1603 is Aegidius Ebrecht, beroepen van Bolsward, geapprobeerd en gedemitteerd 26 april. Hij is overleden aan de pest voor 1605.

Feike Reiners

1604

1606

 

In 1604 is Feike Reiners hier 16 februari 1605 te Gaast - Ferwoude. Waarschijnlijk vertrokken naar Sybrandabuiren.

Paulus Johannes Snecanus

1607

1632

 

In 1607 doet Paulus Johannes Snecanus, beroepen van Wijnaldum, zijn intreerede 1 mei te Gaast – Ferwoude. Hij is overleden in april 1632 te Gaast.

Petrus Arnoldi Tebbing

1633

1634

 

In 1633 is Petrus Arnoldi Tebbing in Gaast. Hij is overleden 26 september 1634, oud 30 jaren.

Renicus Zachaei van Idsinga

1635

1652

 

In 1635 is Renicus Zachaei van Idsinga als kandidaat geapprobeerd 12 october te Gaast- Ferwoude. Verroepen naar Jorwerd en gedimitteerd den 16 augustus 1652.

Theodorus Paludanus

1652

1658

 

In 1652 is Theodorus Paludanus als kandidaat geapprobeerd den 11 october te Gaast- Ferwoude. Verroepen naar Pingjum en gedimitteerd den 5 maart 1658.

Petrus Vomelius

1659

1683

 

In 1659 is Petrus Vomelius als kandidaat bevestigd in 1658 te Gaast- Ferwoude. Nadat hij door de Deputaten en de Classis Bolsward in het jaar 1676 van zijne dienst is ontzet, appeleert hij op de Synode in 1677, die de sententie reformeerde, zoodat hij in dienst blijft tot in 1683, wanneer hij finaal afgezet wordt wegens dronkenschap.

Sixtus à Buma

1683

1715

 

In 1683 is Sixtus à Buma Phil Dr - geboren te Franeker - als kandidaat geapprobeerd 6 novemberte Gaast - Ferwoude. Verroepen naar Oost - Indiën en gedemitteerd den 5 december 1715. Hij wordt daar predikant te Gale op het eiland Ceylon en is overleden aldaar in 1724.

Bernardus van Gelder

1717

1759

001550

In 1717 is Bernardus van Gelder - geboren te Leeuwarden - als kandidaat bevestigd  25 juli te Gaast – Ferwoude. Emeritus geworden te Gaast,  en neemt hij afscheid 16 september 1759. Hij is overleden te Gaast den 20 november 1765, oud 76 jaren.

Wijbe Bosma

1759

1799

003006

In 1759 is Wijbe Bosma - geboren te Franeker - als kandidaat bevestigd den 4 novemberte Gaast – Ferwoude. Emeritus geworden, neemt hij afscheid 22 mei 1799. Hij is overleden te Makkum  4 october 1811, oud 89 jaren.

Gerhard Heinrich Swarte

1803

1805

 

In 1803 doet Gerhard Heinrich Swarte, beroepen van Borkum, zijn intreerede 1 januari. Hij is kandidaat te Landschapspolder in 1778 en te Hoogeveen in 1789. Hij is daarom politiek ontslagen en vertrokken naar het eiland Borkum. Verroepen naar Vrouwen Parochie, neemt hij afscheid 7 juli 1805.

Johan  Christiaan Froeling

1808

1843

 

In 1808 is Johan Christiaan Froeling beroepen van Boertange. Hij  is geboren  te Angenstein (Dld)  en stopt de dienst ca  1843. Overlijdt te Jutrijp 2 juni 1854.