voorganger

aantal leden

 

1560

 

 

 

In 1560  is er al een gemeente, steeds samen met Pingjum, dat overigens zelfstandig is. In 1827 sluiten beide gemeenten een verenigd verbond.

 

 

 

 

In de 17 en 18e eeuw behoorde men tot de Waterlanders en de Vlamingen, d.w.z  de richting der Lammisten.

1695

 

 

± 25

In 1695 treden ze toe tot de Friese Sociëteit. Ook Makkumer vermaners doen hier dienst.

1750

1794

Tjebbe Wynalda

 

Tjebbe Wynalda is overleden in 1797; hij bedient Pingjum en Arum.

1794

?

Marten Tresling

 

Marten Tresling; geboren in 1763 en overleden in 1826. Hij woont te Pingjum

1828

 

 

<20

De oude Vermaning wordt hersteld.

 

1828

Broer Pieters Boonstra

 

Broer Pieters Boonstra; geboren in 1784 en gedoopt in 1814. Hij komt van Terschelling en gaat met emeritaat in 1857. Hij overlijdt in 1863.

1859

1863

Cornelis Corver

 

Cornelis Corver; geboren in 1833 en gedoopt in 1853. Hij vertrekt naar Grouw.

1861

 

 

54

Witmarsum en Pingjum samen.

1863

1870

Sjoerd Gerbens Binnerts, Azn

 

Sjoerd Gerbens Binnerts, Azn. Hij is geboren in 1839 en gedoopt in 1863. Hij vertrekt naar Barsingerhorn.

1870

 

 

72

 

1871

1873

Jan Sepp Czn

 

Jan Sepp Czn. Hij is geboren in 1847 en gedoopt in 1870. Hij vertrekt naar Beverwijk.

1873

1881

Pieter Feenstra Jr

 

Pieter Feenstra Jr. Hij is geboren in 1850 en gedoopt in 1872. Hij vertrekt naar Nijmegen.

1877

 

 

 

Een nieuwe kerk vervangt de oude Vermaning

1882

1888

Bauke Haga

 

Bauke Haga; geboren in 1849 en gedoopt in 1874. Hij komt van Tjalleberd en vertrekt naar Almelo.

1885

 

 

85

 

1890

1891

Pieter Alberts Vis

 

Pieter Alberts Vis, geboren in 1865en gedoopt in 1889. Hij vertrekt naar Beemster.

1894

 

 

94

 

1891

1899

 

 

vacant

1900

 

 

80

 

1899

1903

Petrus Ens

 

Petrus Ens; geboren in 1875 en gedoopt in 1899. Hij vertrekt naar Grouw.

doopsgezinde voorgangers van Witmarsum