voorganger

Index nr

leden tal

 

1580

1590

 

 

 

Gesticht tussen 1580 en 1590.

1600

 

 

 

 

Er zijn drie groepen:

1.        Jan Jacobsgezinden

2.        Waterlanders

3.        Vlamingen

>1599

 

 

 

 

Jan Jacobsgezinden zijn gesticht voor 1599. Van 1600 - 1650 is de groep [Jan Jacobsgezinden] vrij sterk met een Vermaning in de Wijde Steeg. Na 1650 komt er verval.

1603

1618

Jacob Theunes

 

 

Jacob Theunes [Jan Jacobsgezinden].

>1695

 

 

 

 

Over de Waterlanders is in Makkum weinig bekend, waarschijnlijk zijn ze reeds voor 1695 verenigd met de Vlamingen

1695

 

 

 

260

Vlamingen. Deze groep kwam in1695 bij de Friese Sociëteit.

 

1692

Haye Douwes

 

 

Haye Douwes [Vlamingen en Waterlanders]  overleden 1692

 

1702

Baerd Abrahams 

 

 

Baerd Abrahams [Vlamingen en Waterlanders] overleden 1702

1703

 

Karst Sickes

 

 

Karst Sickes [Vlamingen en Waterlanders]  ca  1703

1703

1748

Simon Feddes Bakker

 

 

Simon Feddes Bakker[Vlamingen en Waterlanders]; ingekomen 05-01-1704 en overleden 14-01-1748

1716

1749

Age Sierks

2413

 

Age Sierks [Vlamingen en Waterlanders] doop op belijdenis 08-01-1698 en overleden 16-03-1749

 

1726

Jacob Jans Tichelaar

 

 

Jacob Jans Tichelaar [Vlamingen en Waterlanders]

1728

1734

Jan Jacobs Tichelaar

 

 

Jan Jacobs Tichelaar [Vlamingen en Waterlanders]

1728

1749

Teetse Rinkes Molenaar

 

 

Teetse Rinkes (ook Douwes) Molenaar [Vlamingen en Waterlanders]; ingekomen 01-1727 en overleden 09-06-1749

1731

1743

Sijte Cornelis Riemersma

 

 

Sijte Cornelis Riemersma [Vlamingen en Waterlanders]

1731

1743

Jan Jarichs

 

 

Jan Jarichs [Oude Vlamingen]

1731

1734

Jacob Boelens 

 

 

Jacob Boelens, [Oude Vlamingen] vertrekt naar Dokkum

1738

1779

Haije Eggens 

945

 

Haije Eggens, [Vlamingen en Waterlanders] emeritaat; doop op belijdenis 14-01-1719 en overleden 26-07-1779

1738

1789

Gatse Sjoerds

1055

 

Gatse Sjoerds, [Vlamingen en Waterlanders]; doop op belijdenis 08-01-1724 en overleden 06-01-1789

1740

 

 

 

167

 

1755

 

 

 

 

In 1755 wordt de gemeente [Jan Jacobsgezinden] door Ameland en Baard bediend

1759

1760

Allard Hulshof

 

 

Allard Hulshof dr, (geboren 1734 en gedoopt 1759) 1760 naar Amsterdam                                                                                                                                                                     

1760

1761

Heere Oosterbaan

859

 

Heere Oosterbaan, (geboren 1736 en gedoopt 1759) naar Amsterdam als hoogleraar, in 1786 naar Harlingen, overleden  1807.

1761

1771

Thomas Menalda 

 

 

Thomas Menalda, (geboren 1736 en gedoopt 1761) 1771 naar Zwolle

1772

1772

Keimpe Jansz Dam

 

 

Keimpe Jansz Dam (gedoopt 1771) naar Rotterdam

1773

1775

Jacob Kuiper

 

 

Jacob Kuiper, (gedoopt 1773) ,1775 naar Deventer

1775

1795

Phillipus Schulp

 

 

Phillipus Schulp (niet afgestudeerd) overleden 11-12-1795

1776

1782

Jacobus Waerma

 

 

Jacobus Waerma, (geboren 1753en gedoopt 1775), overleden 1782

1783

1787

Mathias Jansz van Geuns

 

 

Mathias Jansz van Geuns,(geboren 1758 en gedoopt 1782) naar Harlingen

 

1785

 

 

 

In 1785 overlijdt de laatste aanhanger [Jan Jacobsgezinden]

 

1788

 

 

 

In 1788 wordt het bezit en de Vermaning [Jan Jacobsgezinden] verkocht voor f 3200,-.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1788

1792

Johannes Stijl

 

 

Johannes Stijl, emeritus 1782, overleden 1802 te Harlingen

1792

1800

Jan Thomas Schuurmans

 

 

Jan Thomas Schuurmans, (gedoopt 1774) van Ytens afkomstig

1792

1814

Pieter Sjoerds van der Bij

 

 

Pieter Sjoerds van der Bij,van Den Helder, emeritus 1814

1808

 

 

 

90

 

1814

1820

Reitse de Vries

 

 

Reitse de Vries, (gedoopt 1809)van en naar Monnikendam

1820

1823

Klaas Ris

 

 

Klaas Ris, (geboren 1795 en gedoopt 1819) naar Joure

1824

1835

Hermanus Lambertus Bouman

 

 

Hermanus Lambertus Bouman ,(geboren1795 en gedoopt1819) ,  van Den Ilp naar Veenwouden

1850

 

 

 

 

In 1850 wordt de kerk vernieuwd

1835

1876

Anthony van Cleef

 

 

Anthony van Cleef, (geboren 1811 en gedoopt 1835) emeritus, overleden 1900

1878

1901

Johannes Arnoldus Oosterbaan

 

 

Johannes Arnoldus Oosterbaan, (geboren 1837 en gedoopt 1863)van Stavoren , overleden 1901

1889

 

 

 

100

 

1900

 

 

 

77

 

1902

1909

Frederick Cornelis Fleisher

 

 

Frederick Cornelis Fleisher, (geboren 1868 en gedoopt 1896) van Broek op Langedijk en in 1909 naar Winterswijk.

1875

1909

Jacob Hulshoff

 

 

Jacob Hulshoff, (geboren 1875 en gedoopt 1902) van Rottevalle, in 1920 naar Oldeboorn.

1887

1921

Pieter Jelle Keuning

 

 

Pieter Jelle Keuning, (geboren 1887 en gedoopt 1914) van Ytens

doopsgezinde voorgangers van Makkum