voorganger

indexnr

leden tal

 

1537

1550

 

 

 

Gesticht tussen  1537 en 1550.

1554

1566

Hoyte Renix

 

 

Hoyte Renix.

1600 

1635

Lambert Pieters

 

 

Lambert Pieters (Moutmaker)

1657

 

 

 

 

In 1657 zijn er vier groepen te Bolsward met eigen vermaningen, resp. op de Schilwijk, waar nog steeds de kerk staat, op de Kampen, in de Hoogstraat en in de Kerkstraat.

1696 

1739

Dirk Pytters

 

 

Dirk Pytters (Hollander), overleden

1710

 

 

 

130

In 1710 komt er eenheid.

1709  

1735

Jan Kornelis Dam

3016

 

Jan Kornelis Dam, van Warns of Berlikum naar Workum.

1740 

1754

Kornelis Belkmeer

3017

 

Kornelis Belkmeer dr, [Vlamingen en Waterlanders] , overleden

1756

1758

Gerlof Rekker

 

 

Gerlof (Gerlacius) Rekker, [Vlamingen en Waterlanders], (gedoopt 1753) van Texel naar Vlissingen

1759 

1763

Nicolaas Klopper

 

 

Nicolaas Klopper, (gedoopt 1758), naar Harlingen.

1761  

1768

Jan (de) Gorter

 

 

Jan (de) Gorter, emeritaat, 1787 overleden (laatste lekenpreker).

1766  

1767

Hoite Tichelaar

 

 

Hoite Tichelaar, (geboren 1743 en gedoopt 1764), van Hoorn (Texel) naar Amsterdam.

1767  

1768

Wybo Hesseling

 

 

Wybo Hesseling, (gedoopt 1767), naar Leiden.

1768 

1771

Siene van Abbema

 

 

Siene(Zyno) van Abbema, (gedoopt 1767)

1773  

1780

Arent van Groenou

 

 

Arent van Groenou, (gedoopt 1773).

1781 

1786

Gerrit Hesselink

 

 

Gerrit Hesselink, A.L.M. en phil. doctor, (geboren 1755 en gedoopt 1788) vertrekt naar Amsterdam als hoogleraar

 

1787

Abraham Staal

 

 

Abraham Staal, (geboren 1752 en gedoopt 1778), van Goes naar Leeuwarden

1788 

1813

Simon Menalda

 

 

Simon Menalda Thomaszn, (geboren 1763 en gedoopt 1788) emeritus, overleden

1809

 

 

 

 

De kerk wordt in 1809 gebouwd.

1814 

1821

Joost Hiddes Halbertsma

 

 

Joost (Justus) Hiddes Halbertsma, (geboren 1789 en gedoopt 1813) naar Deventer

1821 

1831

Gerbrand Koopmans

 

 

Gerbrand Koopmans, (geboren 1779 en gedoopt 1805), van Oost Zaandam, emeritus, overleden 1836.

1831

1851

Willem van Hulst

 

 

Willem van Hulst Jansz, (geboren 1807 en gedoopt 1831), emeritus, overleden 1885.

1838

 

 

 

157

 

1850

 

 

 

 

De kerk wordt vergroot in 1850

1858

1863

Hendrik Arent van Gelder

 

 

Hendrik Arent van Gelder, (geboren 1836 en gedoopt 1850), van Drachten naar Haarlem.

1863

1873

Anne Willem Huidekoper

 

 

Anne Willem Huidekoper, (geboren 1836 en gedoopt 1861), van Burg - Waal en Oosterend, naar Koog en Zaandijk.

1870

 

 

 

182

 

1873

1887

Salvus Kutsch Lojenga

 

 

Salvus Kutsch Lojenga, (geboren 1842 en gedoopt 1866), van de Rijp naar Leiden.

1887

1892

Wiebe Jans van Douwen

 

 

Wiebe Jans van Douwen, (geboren 1846 en gedoopt 1870), van de Rijp naar Almelo.

1889

 

 

 

216

 

1894

 

 

 

244

 

1898

 

 

 

234

 

1893

1912

Jetse Pottinga

 

 

Jetse Pottinga, (geboren 1846 en gedoopt 1871) van Hoorn, emeritus.

1901

 

 

 

 

De kerk wordt in 1901 een Doopsgezinde instelling van weldadigheid.

doopsgezinde voorgangers van Bolsward