kolom betekenis
hsnr Oud het huisnummer voor 1753
hsnr Nw het huisnummer vanaf 1753
voornaam voornaam zoals hij in de specie voorkomt, evenwel per jaar soms in een variant
standvoorn voornaam volgens thesaurus van Tresoar
patroniem patroniem zoals het in de specie voorkomt, evenwel per jaar soms in een variant
patronstand patroniem volgens thesaurus van Tresoar
fam naam familienaam volgens een van de varianten
toev toevoeging zoals wed (= weduwe)
pn persoonsnummer, door ons toegekend en gebruikt voor één persoon in al onze bestanden
qnr het nummer in de Quotisatie van 1749, zoals het door ons in al onze bestanden is vastgelegd
1748 enz een * geeft aan dat de bewoner in dit jaar voorkomt; + geeft aan dat opgemerkt is dat de persoon is overleden
* aanwezig in betreffend jaar
ø gealimenteerd in betreffend jaar
gek jr jaar dat de bewoner is gekomen
plaats komst plaats vanwaar de bewoner is gekomen
hsnrk het huisnummer van de plaats vanwaar de bewoner is gekomen
plaats vertrek plaats waarheen de bewoner vertrokken is
hsnrv het huisnummer in de plaats waarheen de bewoner vertrokken is
vrouw dood vermelding dat de vrouw dood is
aliment vermelding dat de bewoner gealimenteerd is.
opm 1 diverse opmerkingen, zoals 'zoon getrouwd'; terwille van de overzichtelijkheid is slechts 1 opmerking in de tabel meegenomen
uitleg van de kolommen bij het bewoners-overzicht per dorp