Ugoklooster bewoners 1748-1760

uit speciekohieren

hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1

2 Hendrik Hendrik Johannes Johannes

1356
* * * * * * * *
1752 Bolsward (Bol)3 Hotze Hotse Ijpes Iepes
* * * * v

1753 Akkrum (Uti)


Nieuwe Schouw bij Akkrum

1 Jacob Jakob Ates Ates

329 qUg 01 * * * * * * * * * * * *


3 Jelle Jelle Foukes Foekes

327 qTj 38
* * * * * v

1753 Tjerkwerd (Won) 44 1758 Oudega (Wym)
3 Jelle Jelle Idses Idses
erven 306 qUg 02 *

2 Pijtter Pieter Eeltjes Eelkes

330 qUg 03 * * * * +

3 Sijmen Siemen Hettes Hettes

495 qHi 17

* *
1758 Tjerkwerd (Won) 44