Toelichting op Schettens kerkvoogdijrekeningen ontvangsten 1714 - 1773

"Eenvoudige mensen dragen een interessante geschiedenis."

De kerkvoogdijrekeningen van Schettens 1775 - 1774 bevatten naast een schat aan genealogische gegevens ook een schat aan menselijke gegevens.

Door de rekeningen systematisch te fotograferen en vervolgens in een database te plaatsen, is dit unieke document nu doorzoekbaar.
Het ogenschijnlijk gortdroge "oude geld" krijgt nu een speciale betekenis.

We krijgen nu inzicht en respect voor het organisatie vermogen van een dorpsgemeenschap in al zijn facetten.
Wij krijgen een kijkje in het leven van gewone stervelingen.
We kunnen de uitgaven voor de restauratie van de toren van Schettens in een grafiek zichtbaar maken.
U kunt misschien uw familie gegevens op poetsen.

Bij de publikatie op onze site hebben we gekozen voor een alfabetische indexering en niet voor de chronologische om u behulpzaam te zijn bij het zoeken.
Bij sommige vermeldingen b.v : "de timmerluijden" is geen indexering op persoonsnaam mogelijk, dit heeft tot gevolg dat het eerste deel van de database wat de namen betreft blanco is. Dus even verder scrollen.

De genoemde personen hebben we indien mogelijk op de onze manier gekoppeld aan de bestanden uit de quotisatiekohieren 1749, speciekohieren 1748- 1806 en personele kohieren 1698-1794.
Dit heeft tot gevolg dat genealogische bestanden gelardeerd kunnen worden met bijzondere vondsten.
Door de digitale nummers te vermelden kunt u gemakkelijk om nadere toelichting vragen.
Voor de duidelijkheid hebben we de Rendant of administrerende kerkvoogd vermeld.

Veel zoekplezier gewenst.

Douwe Meinderts Bonnema
Tjaart Egge Martens