informatie per dorp
Schettens
Schettens
toelichting op tabel kerkvoogdij ontvangsten 1714 - 1773
bewoners 1748 - 1760
bewoners 1761 - 1780
bewoners 1781 - 1805
predikanten
bij informatie opvragen zo mogelijk pnr en/of qnr vermelden
schettens
dorp

DMB