Schettens kerkboek ontvangsten 1714 - 1773
dorp voornaam stand voorn patroniem stand patron fam naam beroep functie index nr q nr datum nr ink uitg bijzonderheden gld st pn administrator
Schettens (Won)
17-8-1734 -
x Den 17 Aug 1734 Nog Heeft de Rendant Aan de timmer Luijden Aan Suip Geleevert tot het Drinken doen sij de thooren hebben gemaakt 9 8 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
8-5-1730 - x
Den 8 Maijus 1730 Nog Weegens Een Jaar Intres van de Oblijgatie of toonder deeses die tot profijtte van de kercke gekogt is 9 18 0 Sijbren Pijtters
onbekend
19-12-1766 66
x Den 19 December 1766 teffens door den Rendant voldaan ter Sake geleverde Steen, hout, en verwe Luijdt quit met No. 66 20 11 12 Petrus de Kok
Schettens (Won)
7-10-1737 - x
Den 7 October1737 Nog Bringt de Rendant in Reekening de intressen van Een Toonder deeses met No: 31 ad vijf hondert guldens Den i Maart 1737 Verscheenen 9 18 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
7-6-1718

x Den 7 Junius 1718 dito de Rendant aan Bier op de Reekening betaalt 1 10 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
30-5-1718 -
x Den 30 Meij 1718 Nog de Rendant aan arme Luiden met een Pas gegeven 2 0 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
12-11-1756 -
x De 12 Novembr: 1756 op dato Voor krood Wagens huir betaeld 0 4 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
20-7-1726 11
x Den 20 Juli 1726 Wieders brengt de Rendant in rekening van schoorsteen geld van de school mei 1726 verschenen quit No. 11 6 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
5-6-1738 - x
Den 5 Juni 1738 Heeft de Rendant Een Jaar intressen ontfangen van Een toonder deeses Ad vijf hondert gul: Met No. 31 den 1 Maart 1738 Verscheenen 9 18 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
20-7-1726 -
x Den 20 Juli 1726 Dito Bringt de Rendant in Reekenig een vierdeel bier en vragt van het bier op de Reekening en het opstellen van de Rekenig 2 13 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
10-9-1726 -
x Den 10 september 1726 heeft de Rendant Aan de Arme Luiden Uit gegeven 0 4 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
31-12-1716 -
x Den 31 December 1716 Nog de Rendant betaalt van een Fandel Bier op de Reekening tot 1 8 8 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
17-8-1734 -
x Den 17 Aug 1734 Nog Een fande bier op de kerke Reekeninge gehad en betaald 1 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
3-3-1717 -
x Den 3 Maart 1717 aan twee Arme met een Pas geven 1 2 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
17-8-1734 -
x Den 17 Aug 1734 de Rendant Aan de Timmerluiden tot Het Drinken Voor de Suip bi het Maaken Van den School betaald 17 st Een Aan het Maaken Van de Nuiwe binnen Werk Van de kerk Aan Suip tot Drinken voor de timmerluiden betaald 4 gld 3st 8 p samen 5 0 8 Sijbren Pijtters
Makkum (Won)
21-9-1756 -
x De 21 Septembr: 1756 Aen de Makkummer Schipper betaald, Voor t brengen Van 20 ton kalk, tot aen Bolswaart- Dus - 1 0 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
10-9-1726 -
x Den 10 September 1726 Noch heeft de Rendant betaalt en Uitgeschoten een bevrugte Vrouw en van het wegbringen 1 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
17-8-1734 -
x Den 17 Aug 1734 Nog Heeft de Rendant Uitgegeven en betaald Het Schoorsteen Geld van twee Schoorsteenen Van School Mr: huis Voor drie Jaaren die Hi Jaarlijks Aen de Pagter Heeft betaald 1732: 1733: en 1734 Verscheenen Aldus 18 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
17-8-1734 -
x Den 17 Aug 1734 Heeft de Rendant Aan twee Arme Vrouwen Met Swollen borst Uitgegeven 0 6 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
22-7-1734 -
x Den 22 Julij 1734 Aan Een Arme Eelendig Man uit Lingen Met Seere Beenen uitgegeven 0 11 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
10-2-1734 -
x Den 10 Februari 1734 Nog Aan Een Arme Man die de Hand Verswollen Was uitgeven 0 2 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
10-2-1734 -
x Den 10 Februari 1734 Nog Aan Een Arme Verdreeven Man Uit gegeven 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
10-2-1734 -
x Den 10 Februari 1734 Heeft de Rendant Aan Een Arm Vrou Met Een pas Van Leuwaarden Uitgegeven 0 16 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
3-11-1733 -
x Den 3 November 1733 Nog Aan Een Arme Vrou Met Eijgen Kommijssie dat Haar Maan het been had gebrooken gegeven 0 6 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
25-10-1733 -
x Den 25 October 1733 dito Heeft de kerkvoogd Sijbren Pijters Aan Een Arme Vrou die haar Man Sijk Lag betaald 0 4 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
12-10-1733 -
x Den 12 October 1733 Nog heeft Rendant Aan Arm Vrou met seere beenen gegeven 0 4 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
15-5-1733 -
x Den 15 Meij 1733 Aan Een Arme Vrouw gegeeven 0 4 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
30-3-1733 -
x Den 30 Maart 1733 Heeft de Rendant Aan Een Arme Man Die van huis En goed vebrand Was uitgegeven 1 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
23-11-1731 -
x Den 23 November 1731 Sonder Quitantie Nog Aan Een Arme Man Uit gegeven 0 5 8 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
17-8-1734 -
x Den 17 Aug 1734 Nog Aan Jenever betaald tot Morgen Saapje Voor de Timmerlieden doen Sij de kerk heben gemaakt 1 16 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
27-12-1736 -
x Den 27 December1736 Heeft de Rendant Aan Een Arm Man die uit GelderLand Was die Van de Donder Veel Schade gehad hadde Uitgegeven 0 10 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won)
29-5-1731 - x
Den 29 Meij 1731 Nog Bringt de Rendant in Reeckeninge volgens Een jaar intres van Een toonder Deesen vief honderd Car gul Capitaal 9 18 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
8-7-1731 - x
Den 8 Julij 1731 Nog Heeft de Rendant bi oproeping Verkogt Aan Tou En Schoon Maakers gereedschap voor de kerk 3 13 8 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
6-5-1747 12
x Den 6 Meij 1747 Nog Voor Twee Schoorsteen Van de School Mr huis betaald blijkt Aldus No. 12 6 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
10-7-1716 -
x Den 10 Julius 1716 aan een Arme Vrou geven 0 5 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
21-8-1733 - x
Den 21 Augustus 1723 Wijders Bringt de Rendant in Reekeninge voor Ontfang TweeJaar Intressen Weegens Een Toonder deesen die Leit tot profijte van de kerk 19 8 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
9-1-1748 -
x Den 9 Januari 1748 Heeft de Rendant Aan Twee Mannen die Een omgan deeden Voor Een Slaaf die bi de Tuirk Sat Gegeven Aldus 0 12 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
1-1-1734 - x
1734 Wijders Brengt de Rendant voor Ontfang in Reekeninge Weegens het Oud hout van de kerke dat bi boelgoed is Verkogt 5 16 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
9-1-1748 -
x Den 9 Januari 1748 Nog Aen de Witmaarsummer Schippers Van Schip fragt voor de Kerke Gegeeven 0 2 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
14-4-1716 -
x Den 14 April 1716 aan twee Arme Luiden geven 0 6 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
28-7-1748 -
x Den 28 Julij 1748 Aen Twee Arme Vrouwen die Eene Sijde dat Sij Krame Moeste Gegeeven Aldus 0 5 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
28-7-1748 -
x Den 28 Julij 1748 Nog Aen de Vier TimmerLuij en twee opper Luij Voor Geleeverde Suip in 14 a 15 Weeken Aldus 14 15 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
29-6-1734 - x
Den 29 Junij 1734 Nog Bringt Rendant voor ontfang in Reekeninge intressen van Een thoonder deses met No. 31 van veif hondert gul: en van Intressen 9 18 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
28-3-1719 9
x Den 28 Maart 1719 De Rendant betaalt aan geleeverde Waaren van Hout Steen Spijkers aan de Kerke Zaate luid quit met No. 9 6 2 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
21-1-1736 -
x Den 21 Januari 1736 Heeft de Rendant Uitgegeven af betaald Voor het Reestenen Van een Oblijgaatie 0 12 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won)
20-3-1726 -
x Den 20 maart 1726 Aan Een Die sijn huis verbrand was heeft de Rendant betaalt 0 11 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
17-12-1736 -
x Den 17 december 1736 Heeft Rendant Aan Een Arm Man die Voor Een Slaaf omgin gegeeven 0 6 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won)
20-4-1735 -
x Den 20 April 1735 Heeft de Rendant Aan een Arm Man die Van de Pals Verdreeven Was Uitgegeven 0 4 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won)
10-3-1735 -
x Den 10 Maart 1735 Heeft de Rendant Aen Twee Arme Slaaven die bi de turk gesaten Hadden gegeven 0 6 0 Tjomme Sibbeles
onbekend
26-11-1762 -
x De 26 Novembr: 1762 door 't afsetten Van de dukaten op 50 stuks, Verloren 3 0 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
29-8-1746 -
x Den 29 Augusto 1746 de Hartsteen Ontvangen Aan Fragt betaald 0 14 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
21-11-1716 -
x Den 21 November 1716 uijt geeven aan Arme 0 5 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
20-5-1754 - x
Den 20 Meij 1754 Bringt de Rendant Voor Ontfang in Reekeninge Een jaar huir van de Vier Pondemate Bauland op de Yes Martini 1753 Verscheenen dus 15 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
17-12-1746 5
x Den 25 September 1746 betaald Aan Claas Jans en Douwe Douwes Voor het dorschen Van het koolsaad van Tipke Wijbes quit No. 5 9 12 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
1-1-1756 -
x Uit Gaaf Wegens t Verbouwen Van de Kerk te Schettens 1756 :


Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
10-6-1736 - x
Den 10 Juni 1736 Heeft de Rendant Tumme Sibbels Een jaer Intressen ontfangen van Een toonder deeses van Vief hondert Cro gul Capitaal Martinij 1736 9 18 0 Tjomme Sibbeles
Dijkshorne (Won)
12-10-1719 -
x Den 12 Oktober 1719 aan twee arme Frouwen met een gegeven 0 11 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
30-11-1716 -
x Den 30 November 1716 aan Arme Luiden uijt geven 0 11 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
19-12-1716 -
x Den 19 December 1716 uijt geven aan een Kloks Tou 0 15 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
25-7-1736 -
x Den 25 Julij 1736 Nog Heeft de Rendant Tumme Sibbles voor een vaandel bier dat op de kerke rekening is verteert 1 10 0 Tjomme Sibbeles
Witmarsum (Won)
12-1-1730 -
x Den 12 Januari 1730 Aan de Witmarsummer Schipper voor hout en Spijkers te haalen 0 5 8 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
24-5-1722 - x
Den 24 Meij 1722 Wijders Brengt de Rendant in Reekening van ses pondemate Landshuir Martini 1721 verscheenen 14 0 0 Sijbren Pijtters
onbekend
14-2-1716 -
x Den 14 Februari 1716 aan twe Frouwen gegeven 0 5 0 Meindert Douwes Hoitinga
Witmarsum (Won)
5-6-1748 -
x De 5 Junij 1748 Op dato Aen een Witmaarsummer Schipper betaald Voor brengen Van Iser en lood Sonder Quitantie, dus 3 3 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
4-6-1746 - x
Den 4 Juni 1746 Heeft de Rendant Een jaar intressen Van Een Toonder deeses Ad vijf hondert gul: Capitaal ontfangen Aldus 9 18 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
17-6-1729 -
x Den 17 Junij 1729 Bi Annotatie heeft de Rendant Uit gegeeven Aan Een Arm Man 0 5 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
30-3-1729 -
x Den 30 maart 1729 heeft de Rendant Aan een Arm man uitgegeven 0 18 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
22-2-1748 -
x De 22 Februari 1748 Aen twee Slaven gegeven 6 0 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
14-6-1729 -
x Den 14 Junij 1729 Aan Een Arm Man gegeven 0 5 8 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
11-7-1729 1
x Den 11 Julij 1729 Eersteliek Heeft de kerckvoogd Sijbren Pijters Aan Doomenij Jacobus Steenwijck op Een handschrift of te Adsijnatie Verschoten quit No. 1 70 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
11-7-1729 2
x Den 11 Julij 1729 Nog Heeft de Rendant Uitgegeven Aan een Landschaps Oblijgatie of Toonder deeser 508 6 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
25-10-1742 2
x Den 25 October 1742 Heeft de Rendant Aan Een Man die Voor Een Collect deed Voor Een afgebrande Kerk en Verscheijden huijsen die ook Verbrand Waaren Gegeven Volgen Quitantie Met No. 2 1 13 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
24-12-1729 -
x Den 24 December 1729 Annotatie zonder quitantie. Eerstelijk heeft de Rendant uitgegeven aan Een Arm Man Met Een Pas 0 11 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
23-11-1731 -
x Den 23 November 1731 Sonder Quitantie Nog Aan twee Arme Vrouwen die Verdreeven Waaren Met Fijf kinders Aan Reisgeld gegeven 1 4 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
24-12-1729 -
x Den 24 December 1729 Annotatie zonder quitantie. Noch heeft de Rendant aan twee arme vrouwen met een kind uitgegeven 0 10 0 Sijbren Pijtters
onbekend
9-5-1716 -
x Den 9 Meij 1716 aan vragt van kalk en een Schrabber betaalt 0 16 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
29-10-1751 - x
Den 29 October 1751 Ontfangen de intressen Van een Landtschaps obligatie groot aan Capitaal Vijf hondert gulden a twee persent t Welk Verschenen is 1751 10 0 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
20-3-1715

x Den 20 Maart 1715 aan twee Vrouwen gegeven 0 5 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
20-3-1715

x Den 20 Maart 1715 aan een arme Vrou gegeven 0 2 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
11-4-1715

x Den 11 April 1715 aan een Arme Man geven 0 5 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
17-1-1732 3
x Den 17 Januari 1732 Heeft de Rendant aan de Witmaarsummer Schippers Van Fragt betaald, tot Laste van de kerk quit No. 3 1 2 8 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
20-6-1729 -
x Den 19 Junij 1729 Noch Van Een Fandel Bier met de Fragt gehad op de kerke Reekeninge 1 11 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
17-5-1731 -
x Den 17 Meij 1731 De annotatie zonder quitantie Nog Aan Een Arm Man Uit gegeven en betaald 0 6 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
1-7-1731 -
x Den 1 Julij 1731 De annotatie zonder quitantie 1731 Dito Heeft de Rendant Aan Een Arm Man uitgeven en betaald 0 5 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
1-7-1731 -
x Den 1 Julij 1731 De annotatie zonder quitantie 1731 Eersteclijk Heeft de Rendant betaalt Van twintig tonne kalk en tot Fragt 1 5 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
8-4-1755 - x
Den 8 April 1755 Ontfangen een Jaar intres Van 500 gld: Capitaal, tot laste van de provincie Friesland a 2 persent en Verschenen den 1 Maart 1755 10 0 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
22-5-1753 - x
Den 22 Meij 1753 Heeft de Rendant de Intressen ontfangen van een oblijgatie ad Vijf hondert gul Capitaal 1752 dus 10 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
22-5-1753 - x
De 22 Maij 1752 Nog Bringt de Rendant Voor Ontfang in Reekeninge Een jaar huir van de Ver pondemate Losland op Yes Martini 1752 Verscheenen 15 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
21-7-1754 - x
Den 1 Julij 1754 Bringt de kerkvoogd Tjalling Jarings Voor ontfang in Reekeninge de intressen Van Oblijgantie Ad vijfhondert gul: Capitaal Aldus 10 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
24-12-1729 -
x Annotatie zonder quitantie. Noch Aan Een Arm Man uitgegeven Die Sijn huis en goed verbrand is
11 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
3-6-1727 -
x Den 3 Juni 1727 Noch bringt de Rendant in Reekeninge Van huisvesting van een Arme Frouw die in de Kraam geweest was aan de Weduw van Broer Jarings 4 8 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
13-6-1735 - x
Den 13 Junij 1735 Heeft Kerkvoogd Tumme Sibbeles Weegens Een jaar Intressen van Een toonder deeses van vijf hondert Cro gul Capitaal ontfangen 9 18 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won)
26-4-1726 -
x Den 26 april 1726 Aan De Armelieden Die niet een komissie heeft de Rendant Uitgeschooten 0 11 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
8-7-1731 -
x Den 8 Julij 1731 zonder quitantie: Nog den selven dito Een Half kanne Jannever op de Kerke Reekeninge gehad daar van betaald 0 16 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
8-7-1731 -
x Den 8 Julij 1731 zonder quitantie: Reekeninge Van 't Hoog Set gehouden en tot Laste Van Kerke Saate de Rendant Sijbren Pijters betaald 1 2 8 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
29-5-1718 -
x Den 29 mei 1718 aan arme Vrouwen geven 0 12 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
20-1-1718 -
x Den 20 Januari 1718 aan een vrouw die bevrugt was gegeven 0 12 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
24-7-1739
x
Den 24 Julij 1739 Nog Bringt de Rendant in Reekeninge de intressen Van Een Toonder deeses Met No. 31 ad vijf honderd Capitaal van 1 Maart 1739 Verscheenen 9 18 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
12-7-1717 -
x Den 12 julius 1717 aan een Frouw met een pas gegeven 2 0 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
13-6-1740 - x
Den 13 Juni 1740 Heeft de Rendant de Intressen Van Een Toonder deeses ontfangen ad vijf hondert gul Met No. 31 Den 1 maart 1740 Verscheenen 9 18 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
20-11-1717 -
x Den 20 November 1717 aan een Man van Makkum voor een Vaartuig gegeven 0 5 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
10-6-1727 14
x Den 10 Juni 1727 Wijders Bringt de Rendant in Rekeninge van sluick dat geleevert is aan de saate van Tomes Doijes wort bewoont quit No. 14 6 5 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
28-6-1717 -
x Den 28 Junius 1717 nog aan een arm Man met een Pas gegeven 1 10 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
29-6-1741 - x
Den 29 Juni 1741 Wijders Bringt de Rendant Sijbren Pijters in Reekeninge Weegens Een toonder deeses ad vijf honderd Cro: gul Capitaal de intressen daar van onder kortinge van twee st voor de quitantie te schrijven 9 18 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
1-7-1728 -
x Den 1 Julij 1728 Dito heeft de Rendant Uit geschoten Aan een Arm Preedikant uit ost frisland 0 6 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
18-5-1728 7
x Den 18 Meij 1728 Nogh Bringt de Rendant in Rekening betaald Aan Schip vragt en aan lijn olij geleevert plaats van Toomes Doijes g.n quit No. 7 2 11 8 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
12-3-1726 -
x Den 12 maart 1726 noch heeft de Rendant betaalt Aan de Armeluiden met een Pas 0 7 0 Sijbren Pijtters
onbekend
10-5-1716 -
x Den 12 Meij 1716 aan een Frou gegeven 0 5 8 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
18-7-1728 12
x Den 18 Juni 1728 Wijders Bringt de Rendant in Reekening van vijf hondert vijf en twintig Estericken Aan het School Mr huis quit No. 12 8 12 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
5-6-1728 10
x Den 5 Juni 1728 Nogh Bring de Renderde kerkvoogd Rekenig volgens touw aan het uirwerck quit No. 10
11 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
10-6-1747 - x
Den 10 Juni 1747 Bring de Rendant Sijbren Pijters de intressen Van Een Toonder deeses ad veif hondert gul: Capitaal ten profijte Van de kerken 9 18 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
20-6-1717 -
x Den 20 Junius 1717 Memorarije Van de Rendant aan Een arm Man met een Pas gegeven 1 10 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
28-7-1745 - x
Den 28 Julij 1745 Heeft de Rendant de Jntressen ontfangen Van Een Toonner deeses Aldus 9 18 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
6-6-1718 -
x Den 6 Junius 1718 Nog brengt de Rendant in rekening sodanige twee schoorsteen geld tot laste van de kerk 12 0 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
20-8-1744 - x
Den 20 Augusto 1744 Nog Heeft de Rendant Van intressen ontfangen Weegens Een Toonder deeses Ad vijf hondert Cro Gul: Capitaal Aldus 9 18 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
7-7-1743 - x
Den 7 Julij 1743 Heeft de Rendant van Een Toonner deese Ad vijf hondert Cro: gul Capitaal de Jintressen daar Van ontfangen Aldus 9 18 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
9-5-1718 19
x Den Meij 1718 Nog betaalt van Onkosten van zes pondematen Landt volgens Specificatie en quitantie met No. 19 17 5 8 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
3-6-1727 -
x Den 3 Juni 1727 Nog brengt de Rendant in Reekeninge Van Een fandel bier op de Reekenige en het opstellen van de Rekening 2 14 8 Tjalling Jarings
Witmarsum (Won)
3-6-1727 19
x Den 3 Junij 1727 Noch heeft de Rendant betaalt Aan de Schipper van Witmarsem van Schips Vragt quit No. 19 4 3 8 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
1-7-1728 -
x Den 1 Julij 1728 Nogh heeft De Rendant betaalt van twee Schoorstenen Van De school Mr: huis tot Schettens 6 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
19-5-1718 12
x Den 19 Mei 1718 Rendant betaalt van Materialen en van Hout Spijkers aan het hoog Zet de Kerke Zaate te last volgens quit met No. 12 3 15 2 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
20-3-1740 -
x Den 20 Maart 1740 Heeft de Rendant aan Drie Slaven So Sij 't sijden Gegeeven Aldus 0 12 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
20-6-1722 10
x De 20 Juni 1722 Van kerk Schoonmaken Betaald quit No. 10 8 0 0 Sijbren Pijtters
Gaast (Won)
28-10-1740 2
x Den 28 October 1740 Heeft de Rendant Aen domeni gelden tot Gaast betaald Een Vrijwillige Gift en Weegens de Pals en Geulense Kerk quit No. 2 1 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
7-6-1716 -
x Den 7 Junius 1716 de Rendant brengt voor uijtgaaf in Reekening een jaar Schoorstien gelt Meij 1716 6 0 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
16-9-1746 -
x Den 16 September 1746 Nog Aen Schipsvrag betaald 0 1 8 Seerp Stephans Swerms
Gaast (Won)
13-11-1741 7
x Den 13 November 1741 Heeft de Rendant Sijbren Pijters Aen domeni gelden tot Gaast betaald Weegens de Pals en de Gulense Kerke 1 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
22-6-1722

x Den 20 Juni 1722 Nog tot kosten gedaan Aan Een Arme Bevruchte Vrou So Van het haalen der vroedvrouw 2 2 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
15-7-1740 -
x Den 15 Julij 1740 Heeft de Rendant Aan Een Arm Vrouw Uitgegeeven Aldus 1 0 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
28-10-1748
x
De 28 October 1748 Van diverse persoonen Ontfangen Voor Wat oude tou 1 19 8 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
13-6-1716

x Den 13 Junius 1716 de Rendant betaalt van Yserwerk en naailoon van Hemden tot last van de kerke 2 9 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
14-7-1740 -
x Den 14 Julij 1740 Nog Aan Een Arme Man Gegeeven Aldus 0 6 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
29-4-1740 -
x Den 27 April 1740 Nog Heeft de Rendant Aen twee Arme Vrouwen Swaar besogt Waaren Gegeeven 0 5 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
26-8-1744 22
x Den 26 Aug 1744 Wijders bringt de Rendant voor Uitgaaf in Reekeninge Weegens Arbieds Loon en Geleeverde Spijkers Aen de Kerk en School Mr: huis Volgens Specijvicatie en Quitantie Met No. 22 Aldus 34 15 8 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
29-3-1740 -
x Den 29 Maart 1740 Nog dito Aen Een Arm Man Gegeeven Aldus 0 8 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
18-5-1742 13
x Den 18 Meij 1742 Nog Bring de Rendant in Reekeninge Soodaanige Twaalef Car. Gul: Voor twee Jaaren Schoorsteen Geld Van de School Mr: huijs die hi als Ontvanger Aen de Pagter heeft betaald Jaarlijks Ses Gul Mei 1741 en 1742 quit No. 13 12 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
7-3-1740 -
x Den 7 Maart 1740 Heeft de Rendant Aen twee Arme Slaaven die bi de teurk geseeten hadden gegeeven Aldus 1 18 8 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
8-9-1739 -
x Den 8 September 1739 Heeft de Rendant Aaen drie Arme Vrouwen die van huis en Goed verbrand Waaren Gegeven Aldus 0 12 8 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
14-5-1716 -
x Den 14 Meij 1716 Nog bi de Rendant betaalt van Estricken aan de Kerk Zaate 0 18 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schettens (Won)
13-7-1739 -
x Den 13 Julij 1739 Heeft de Rendant Aen Een Arm Man gegeven 0 8 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
13-7-1739 -
x Den 13 Juli 1739 heeft de Rendant Aan twee Arme Manlui Uitgegeven die geheellijks ---- Waren 0 12 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
15-9-1738 -
x Den 15 September 1738 Heeft de kerkvoogd Douwe Postma Aen twee Arme Vrouwen Uitgegeven die Van huis en goed Verbrand Waaren Aldus 0 11 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)

onbekend
22-2-1768 79
x Den 22 Februarij 1768 is door den Rendaant voldaan voor geleverde Steen, kalk, en Serment Luijdt quit met No. 79 17 14 8 Petrus de Kok
Schettens (Won)
22-6-1722 -
x Den 21 Juni 1722 Nog betaald van Het Bier tot de Rekening 1 8 8 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
22-6-1722 -
x Den 21 Juni 1722 Nog van schoorsteengeld van twe Schoorsteenen 1722 verscheenen 6 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
22-6-1722 -
x Den 21 Juni 1722 Nog van interes van sijn Obligatje 14 0 0 Sijbren Pijtters
onbekend
16-5-1715 -
x Den 16 Meij 1715 de Rendant brengt voor uijtgaaf Soodanige Intressen volgens Obligatie tot Last van Kerk 28 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
10-4-1740 -
x Den 10 April 1740 Aen Twee Arme Vrouwen Gegeeven Aldus 0 5 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
15-4-1741 -
x Den 15 April 1741 Heeft de Rendant Aen Een Arm Slaaf die de tong uit de Mond Gesneden Was en deerlijk Getracteerd van de Tuirk Gegeven 1 10 1 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
12-11-1765
x
Den 12 November 1765 brengt den Rendant voor ontvang van 't Armhuijs te Bolswardt wegens afkoop 12 Stuijvers grondpacht 't welk Lag ten voordeele van de Kerke Schettens op de Plaats te Bruijndijk zampt drie jaaren grondpagt 1763, 1764 en 1765 verscheenen 13 16 0 Petrus de Kok
Witmarsum (Won)
schipper


8-10-1754 -
x De 8 October 1754 Aen een Witmaarsummer Schipper, Voor drie lopen Sement Van Bolswaart na Schettens te brengen, betaeld 0 3 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won)
10-8-1742

x Den 10 Augusto 1742 Voor Eerst Heeft de Rendant Aen Een Arme Man Gegeven Aldus 1 13 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
3-9-1742

x Den 5 September 1742 Aen Een Arme Man die van huijs en goed Verbrand Was Gegeeven Aldus 1 10 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) -19-7-1765 43
x Den 19 Julij 1765 heeft den Rendant voldaan ter sake geleverd Reijd aan de kerke Plaats te Schettens Door Durk Hettes bewoond luijdt quit met No. 43 13 11 8 Petrus de Kok
Schettens (Won)
15-12-1742

x Den 15 December 1742 Nog Aen Een Arme Man Gegeeven 1 8 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
18-12-1742

x Den 18 December 1742 Heeft de Rendant Aen Een Arm Vrouw die Verdreven Was Gegeven Aldus 1 10 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
25-12-1742

x Den 25 December 1742 Nog Aen Een Arm Man die Een Collekt deede Gegeeven Aldus 1 13 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
23-6-1743

x Den 23 Junie1743 Heeft de Rendant Aen de Schipper Van Witmarsum Weegens Schipfragt betaald 0 8 8 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
24-9-1743

x Den 24 October 1743 Nog Heeft de Rendant Aan Een Arme Man die brand Gehadt heeft Aen huis en goed Gegeven Aldus 1 8 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
12-12-1743

x Den 12 December 1743 Heeft de Rendant Aen Een Arme Gegeven Aldus 1 4 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
10-2-1744

x Den 10 Februari 1744 Heeft de Rendant Aen Een Arme Vrouw die Met haare kinderen Verdreven Was Gegeven aldus 1 13 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
9-3-1727 - x
Den 9 Maart 1727 De boonen verkocht op het kerkhoof hebben opgebragt 2 4 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
16-5-1741 -
x Den 16 Meij 1741 Heeft de Rendant op Verschijden Tijden Aen Aerme Slaaven en Andere Aerme Luijden Uit gegeven 1 2 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
25-12-1742 -
x Den 25 December 1742 Heeft de Kerkvoogd Douwe D: Postemus Uitgegeven en betaald Weegens het Consend Geld en Veertigste Pingen Voor het Coopen Van de Vier pondemaat Losland of bouw Land gelegen op Yes 35 14 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
16-2-1741 -
x Den 16 Februari 1741 Heeft de Rendant Aen Een Arm Man die Sijn Vrouw te de Kraam Was Met twee Kinders Gegeven 0 12 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
1-10-1740 -
x Den 1 December 1742 Heeft de Rendant Aen Een Arm man die Een omgang deed van Een Niuwe kerk die twee Maal afgebrand Was Volgens Atijstatie die hi Vertoond Aen ons en daar Aen Gegeven 1 2 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
19-10-1740 -
x Den 19 October 1740 Dito Heeft de kerkvoogd Aaen Een slaaf die bi de Tuirk Geseeten had En deerlijk behandelt Was Gegeven 1 2 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
10-10-1740 -
x Den 10 October 1740 Heeft de Rendant Sijbren P de Wijte Uitgegeven Aen Een Man die Een Omgan deede Voor een Niewe Schuite Met Permijsse de Heer Aylva die hem voor agt daagen in deese Grietenij gegeven 0 6 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
25-4-1745 33
x Den 25 April 1745 Heeft de Rendant Weegens Geleeverde Spijkers Aen de Plaats Van Tipke Meijnerts Volgen Quitantie Met No. 33 1 3 12 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
3-6-1744 -
x Den 3 Juni 1744 Heeft de Rendant Doue D: Postema Nog Aen Een Arm Man die omgang deede Gegeven Aldus 1 4 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
28-5-1743 -
x Den 28 Meij 1743 Heeft de Rendant Aan Een Arm Vrouw die met haar Kinderen Verdreeven Was Gegeven Aldus 1 4 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
28-4-1744

x Den 28 April Heeft de Rendant Nog Aen Twee Arme Luiden die ook Verdreven Waaren Gegeven Aldus 1 8 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
10-4-1743 -
x Den 10 April 1743 Heeft de Rendant Aan Een Arme Man die Een Colleckt deede Voor Een Afgebrande Kerk Gegeven Aldus 1 13 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
16-12-1721 -
x Den 16 December 1721 Betaald aan een Man Met Een pas voor Een Nieuwe kerk in Holland 1 4 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
8-2-1743 -
x Den 8 Februari 1743 Heeft de Rendant Aan Een Arm man die Sijk Was gegeven Aldus 1 10 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
28-10-1740 2
x Den 28 October 1740 Heeft de Rendant Aen domeni gelden tot Gaast betaald Een Vrijwillige Gift en Weegens de Pals en Geulense Kerk quit No. 2 1 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
2-6-1741 -
x Den 2 Julij 1741 de Kerkvoogd Sijbren Pijters Aen Twee Arme Luijden die Schrijekelijk door het hoog Waatervloed Waren Verdrijft van Steed daar Aen Gegeeven 1 4 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
10-8-1737 -
x Den 10 Augustus 1737 Heeft de Rendant Aan Twee Slaaven die uit de Gevankenisse Waren Verlost Uit geven 1 4 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Den 14 Meij 1715 Reekening en bewijs en Reliquia gedaan en gepresteert bi Sibren Pijtters als Administreerende Kerkfooghd van Schettens 114-5-1715


Den 14 Meij 1715 Reekening en bewijs en Reliquia gedaan en gepresteert bi Sibren Pijtters als Administreerende Kerkfooghd van Schettens 14 Meij 1715


Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
2-6-1769 - x
Den 2 Junij 1769 nog door den Rendant ontvangen ter Zake een Jaar rijden over het Set te Schettens 1 10 0 Petrus de Kok
Schettens (Won)
3-7-1746 4
x Den 3 Julij 1746 Wijders Bring de Kerkvoogd Sijbren Pijters in Reekeninge Sodaanige Ses Gul Voor twee Schoorsteenen Van de School Mr: huis op den 12 Meij 1746 verschenen Aldus No. 4 6 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
6-8-1746 6
x Den 6 Augustus 1746 Heeft de Admenestrerende Kerkvoogd Aen de Arbeiders Douwe Jans en Lolke Jans en Jan Lolkes en Jan Broers Met haar Vieren Voor het op Maaken en Slegten en Reepereeren Van de Kerke dijk die bi Teunes Deurks Wort gebruikt Quitanti No. 6 22 1 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
11-7-1728 - x
Den 11 Juli 1728 Den selven Dito bring de Rendant in Reekeninge van Loijwagens en Dweijlen die sij Vorkogt hebben tot profijt van de kerck 1 11 8 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
17-3-1738 -
x Den 17 maart 1738 Heeft de Rendant Aan Verscheijden Arme Luiden Uitgeeven 1 1 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
8-3-1738 -
x Den 8 maart 1738 Heeft de Rendant uit Gegeven Aan Een Arme Slaaf die Schrikkelijk Gebrand Was en Getractierd Was de som van 2 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
23-8-1745 38
x Den 23 Aug 1745 Nog Bringt De Rendant Voor Uitgaaf in Rekening Weegens Arbeids Loon en Geleeverde Spijkers Aen de Kerk en School Meesters huis Volgens Quitantie Met No. 38 Aldus 31 9 4 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
18-6-1737 -
x Den 8 Juni 1737 Dito Heeft de Rendant Aan Aerme Luijden Met Een Pas Uitgegeven en betaald 0 16 8 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
19-8-1737 -
x Den 19 Augusti 1737 Heeft de Rendant Aan Twee die Voor Slaaven Omgingen uitgegeven 1 2 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
18-2-1737 -
x Den 18 Februari 1737 Heeft de Rendant Aan Twee Arme Vrouwen en twee Mannen Met Een Pas Gegeven en betaald 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
17-8-1738 -
x Den 17 Aug 1738 Wijders Bringt de Rendant in Reekeninge Weegen Vier Jaaren Schoorsteen geld Van de School Mr: huis 24 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
22-8-1723 17
x Den 22 Augustus 1723 Noch betaalt aan twee vrouwen met een blijnt kijnd quit met No. 17 0 14 0 Sipke Hijelties
Schettens (Won)
25-6-1718 -
x Den 25 Junius 1718 aan bier betaalt op de Reekening 1 8 8 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
13-8-1724 15
x Den 13 Augustus 1724 Nog Heeft de Rendant Betaalt Voor twee Schoorsteenen Mej 1724 verschenen quit met No. 15 15 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
13-8-1724 16
x Den 12 Augustus 1724 heeft de Rendant voor een vierdendeel bier daar op de Reekening van de kerk en het opstellen van de Reekening quit met No. 16 2 12 8 Tjalling Jarings
Schettens (Won)
6-1-1730 - x
Den 6 Januari 1730 Noch Bringt de Rendant voor Ontfang in Reekeninge booven de Verteerige fan strijckgeld van twee pondemaate land 4 12 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
24-9-1737 -
x Den 24 September 1737 Heeft de Rendant Aan Twee Arme vrouwen met addijstatie dat Si van huis en Goed verbrand waaren Uit Gegeven 0 6 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
25-5-1724 - x
Den 25 Meij 1724 Noch Heeft de Rendant van Land huir van de kerke Sesse tot Schettens Ontvangen Martinnij 1723 verschenen 14 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won)
4-12-1739 15
x Den 4 December 1739 en nog aan Arme Luijden die voor Slaaven omgingen opgeslitst * volgens Quit Met No. 15 g.n 0 18 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
4-12-1739 15
x Den 4 December 1739 Nog Aan Een Vrouw die Sijde dat Sij Kraame Moet Voor het Weg bringen 12 stuivers betaald opgesplist* Volgens Quit Met No. 15 g.n 0 12 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
20-8-1744 20
x Den 20 Aug 1744 Heeft de Rendant Voor twee Schoor Steenen van de School Mr: huijs betaald Volgens Quitantie Met No. 20 6 0 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won)
11-8-1744 19
x Den 11 Aug 1744 Bringt de Rendant voor Uitgaaf in Reekeninge die hij Aen de Preedikanten heeft Uitgegeven Weegens de Vacante beurten 1742 en 1743 quit No. 19 156 0 0 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) D:


Bouma24-6-1762 - x
De 24 Junij 1762 Ontfangen Van D: Bouma, Boekholder Vant Arm Huijs te Bolswaart ellef Jaren grond pacht, Uit de Plaats te Bruijn Dijk ider Jaar twalef St: Was Verschenen 1752 t/m 1762 Alsoo ontfangen 6 12 0 Seerp Stephans Swerms
onbekendFogelsang28-5-1719 - x
Den 28 Meij 1719 Nog brengt de Rendant voor Ontfang, Soodanige grondpachten van meFrou Fogelsan ontvangen 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718 verschenen 3 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) S:


Hoijtinga*
boer

19-10-1751 - x
De 19 October1751 Ontfangen van S: Hoijtinga Boekhouder Vant Arm huijs te Bolswaart Vier Jaren gront pagt Uit een Sate te Bruijndijk bij Douwe Postma bewoond 1748 t/m 1751 Verschenen 2 8 0 Seerp Stephans Swerms
onbekendKijsma3-6-1725 3

Den 3 Juni 1725 Wieders Bringt de Rendant in Reekenig aen de heer Kijsma van Louta Weegens 22 boomen op het kerckhof van Schettens gelevert No. 3 4 8 0 Sijbren Pijtters
onbekend K


Koiker1-12-1720 4
x Den 1 December 1720 heeft de Rendant aan K. Koiker betaalt van Weegens Diensten gedaan Aan Sioerd Douwes Weegens quit No. 4 6 10 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


7-10-1740 1
x Den 7 October1740 Heeft de Kerkvoogd Sijbren Pijters Aen de bijsitter A: van Elselo Voor Sijn Gedaane diensten en Vocacien Voor drie Reekeningen Van de kerke Van Schettens 11 6 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


3-10-1722 3
x Den 3 October 1722 betaalt aan ontvanger Elselo weegens Stemming van een nieuwe School Mr quit met No. 3 7 19 9 Sipke Hijelties
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


18-11-1730 6
x Den 18 November 1730 Nog Heeft de Rendant Betaald Aan de Bisitter Elselo voor het opnemen van de kerke reekenige en ----- ? Quit No. 6 3 10 0 Tjalling Jarings
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


22-8-1734 2
x Den 22 Aug 1734 Wijders brengt de Rendant in rekening wegens een kwart anker Franse wijn 4 Car. Gld 12 st met de onkosten van dien. Nog aan de Bijzitter A: van Elselo voor zijn gedane probatie en diensten over de kerk rekening tot Schettens betaald blijkt 8 2 0 Tjomme Sibbeles
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


9-3-1742 -
x Den 9 Maart 1742 Bringt de Rendant Uitgaaf in Reekeninge Aen de Genoemde Juffr J: M: van Nijsten door Toetelling Van Bijsitter A: van Elselo betaald sijnde de Gerechte helfte Van de Coopschat van Vier pondeMaate bouland leggende op de Jister tot Schettens 350 0 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


30-5-1716 - x
Den 30 Meij 1716 Ontfangen van de Ontfanger Elselo van Oortjesgelt uijt last van mijn Heer T: van Aijlva 25 0 0 Meindert Douwes Hoitinga
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


6-6-1718 - x
Den 6 Junius 1718 Nog brengt de Rendant voor Ontfang en sodanige Oortjes gelt soo van de Ontvanger Elselo ontvangen 20 0 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


7-10-1743 12
x Den 7 October 1743 Nog Heeft de Rendant Aen de bijsitter A: van Elselo betaald Voor het Opnemen van de Kerke Reekeninge En Reijskosten heen en Weer Naar Leeuwarden en Andere Vacatien Volgens Quitantie met No. 12 9 17 0 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


16-5-1737 9
x Den 16 Meij 1737 En Nog heeft de Rendant voor 6 pondematen land de kerk van Schettens toebehorende Mandelig met nog drie enz dit bij quit No. 9 10 13 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


10-11-1717 -
x Den 10 November 1717 brengt de Rendant voor Ontfang sodanige Oortjes gelden soo van de Ontvanger Elselo ontvangen 25 0 0 Meindert Douwes Hoitinga
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


6-7-1718 -
x Den 6 Juli 1718 heb geven aan de Ontvanger Elselo van konsent en vereiste pennig blijkt het Koopbrief is saamen 17 5 4 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Abelius* Abel

Elselo, van ontvanger


7-7-1743 8
x Den 7 Julij 1743 Nog Heeft de Rendant Aan de bisitter A: van Elselo Weegens Gedaane diensten of Stieminge Van een Niuwe Preedijkant G. Lantinga Volgen Quitantie Met No. 8 6 18 0 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) A: Abraham

Castel secretaris

qBol 14 15-5-1743 - x
Den 15 Meij 1743 Heeft de kerkvoogd Douwe D: Postemus van de Secritaaris A Castel de Seepleesie Van de Pastorie voor de helfte Op Martinij 1742 Verscheenen 159 15 10 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) A: Abraham

Castel secretaris

qBol 14 14-7-1741 -
x Den 14 Juli 1741 Nog Brijngt de Rendant in Reekeninge Aen de Seecrijtaris A: Castel Gegeeven Voor het Resteeren Van Een Acte Van Accoord Leggende tot Laste Van de Erven Van Sjouken Wijbes Wijnsma 1 4 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) A: Abraham

Castel secretaris

qBol 14 25-12-1742 - x
Den 25 December 1742 Heeft de Rendant Ontfangen Van de Seecretaaris A: Castel Weegens de helfte Van de Seepleesie Aldus 74 0 0 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) Andries Andries

Algra
vroedsman

24-6-1746 - x
Den 24 Juni 1746 Van de burgemeester: Pijter Algera als boekhouder Van 't Armehuis tot bolswaart Ontfangen Voor Vier Jaar Martijni1742: 1743: 1744: en 1745 verscheenen 2 8 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Andries Andries

Algra
vroedsman

29-6-1734 - x
Den 29 Junij 1734 Ontfangen van de Borger Mr: A: Algera als boekhouder van 't Armehuis van bolswaart wegens ses jaar grond pagt Martijni 1728; 1729; 1730; 1731; 1732 en 1733 verscheenen 3 12 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Andries Andries

Algra
vroedsman

13-6-1716 20
x Den 13 Junius 1716 aan Andrias Algra van Wollen en van baai gegeven luijt quit met No. 20 4 16 0 Meindert Douwes Hoitinga
Bolsward (Bol) Andries Andries

Bruijn hoedemaker

qBol 147 14-5-1762 52
x De 14 Maij 1762 Betaeld aen Tialling Jarigs, t geen Siene had betaeld, aen Andries Bruijn Voor een hoed, Voor Herke Willems Kietantie No. 52 1 10 0 Seerp Stephans Swerms
Harlingen (Har) A. Augustinus

Mokkema bakker vroedsman
qHar 29 17-8-1757 17
x De 17 Augusti 1757 Betaeld aen de Vroetsman A: Mokkema, te Harlingen Voor geleverde Steen tot de Kerk te Schettens gebruijkt Kietantie No. 17 181 10 0 Seerp Stephans Swerms
Harlingen (Har) A. Augustinus

Mokkema bakker vroedsman
qHar 29 30-7-1755 13
x De 30 Julij 1755 Betaeld aen de Vroetsman A: Mokkema te Harlingen, Voor Geleverde Steen, tot de Kerk te Schettens gebruijkt, dus Kietantie No. 15 58 5 0 Seerp Stephans Swerms
onbekend Auke Auke


smid


29-5-1717

x Den 29 Meij 1717 De Rendant aan Auke Smit van Yserwerk voor de Kerk betaalt 0 11 0 Meindert Douwes Hoitinga
Leeuwarden (Lwd) Berend Berend

Storm


qLeeuw 666 25-5-1748 11
x De 25 Maijus 1748 Betaeld aen de Steen Houwer Storm te Lieuwaarden Voor gelevert hardt Steen, Dus No. 11 32 17 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Durk Dirk

Wassenaar29-7-1756 9
x De 29 Julij 1756 Aen Tialling Jarigs, betaald Wegens kostgeld voor, Diuke Willems Van den 3 Augusti 1755 tot den 1 Maij 1756 Weeks Sestien St: acht Pen: dit verteert ten huise Van Durk Wassenaar, dus Kietantie No. 9


Seerp Stephans Swerms
Lollum (Won) Douwe Douwe

Minnema schooldienaar

qFra 685 9-11-1742 3
x Den 9 November 1742 Heeft de Rendant aan Douwe Minnema Posteland tot Lollum betaald Weegens Onkosten Gevallen Van de Vier Pondemaate bouland Gelegen op de Yes Volgens Quitantie Met No. 3 2 16 8 Douwe Douwes Postema
Lollum (Won) Douwe Douwe

Minnema schooldienaar


9-3-1742 23
x Den 9 Maart 1742 Heeft de Admeenistrerende Kerk Voog Sijbren Pijters Aen Douwe Minnema tot Lollum betaald als Actevaarius Van de Verkoopinge van de Landen Van de Jufrouw J:M: van Nijsten Voor Uitgeschoten strijkgeld en Seelarijen Betaald 70 12 12 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Everhardus Evert

Haavercamp10-6-1728 10
x Den 10 Juni 1728 Dito Heeft de kerckvoogd aen E Havercamp betaalt Van het vorbinen Van de kercke Bijbel quit No. 10 2 15 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Everhardus Evert

Haaverkamp6-5-1715 15
x Den 6 Meij 1715 heeft de Rendant aan Haaverkamp betaalt van een nieuw Kerke boek volgens Volgens quit met No. 15 2 8 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Fedde Fedde

Heslinga koopman houtkoper
qBol 263 3-5-1765 38
x Den 3 Maij 1765 door de Rendant gevalideert weegens Leverantie van hout en ijzerwerk aan Fedde Heslinga en Sjoerd de Boer Luijdt quit met No. 38 g.n 0 0 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Fedde Fedde

Heslinga koopman houtkoper
qBol 263 20-7-1742 19
x Den 20 Julij 1742 Heeft de kerkvoog Sijbren Pijters Aen Fedde Heslijnga houtkooper tot Bolswaart Voor Geleevert hout Aan de toren en Kerke Plaats tot Schettens betaald 27 7 5 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Fedde Fedde

Heslinga koopman houtkoper
qBol 263 29-11-1764 30
x Den 29 November 1764 den Rendant heeft betaald aan Fedde Heslinga voor gelevert hout tot de Plaats bij Douwe Sijbrens gebruijkt Luijdt quit met No. 30 g.n 70 12 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Fedde Fedde

Heslinga koopman houtkoper
qBol 263 2-8-1771 114
x Den 2 Augustij 1771 den Rendant heeft voldaan aan Durk Hettes 't welk hij hadde voldaan aan Fredde Hesling Luijdt quit met 114 g.n 0 0 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Fedde Fedde

Heslinga koopman houtkoper
qBol 263 4-7-1738 25
x Den 4 Julij 1738 Nog Heeft de Rendant aan Fedde Hesling voor Geleeverd hout Aan de School Mr: huis betaald volgen Quitantie met No. 25 aldus 5 6 12 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Fedde Fedde

Heslinga koopman houtkoper
qBol 263 29-11-1764 31
x Den 29 November 1764 teffens door den Rendant betaald aan Fedde Heslinga voor gelevert Hout tot de Kerk gebruijkt Luijdt quit met No. 31 127 17 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Fedde Fedde

Heslinga koopman houtkoper
qBol 263 7-7-1769 95
x Den 7 Julij 1769 teffens door den Rendant voldaan aan de Coopman Fedde Hesling, wegens geleverd hout Luijdt quit met No. 95 81 3 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Fedde Fedde

Heslinga koopman houtkoper
qBol 263 11-9-1744 24
x Den 11 September 1744 Heeft de Rendant Aen Fedde Heslinga Houtkooper tot Bolswaart Weegens Geleverde hout Aan de kerk en kerke Plaats die bi Tipke Wijbes wort bewoond Volgens Speecijficatie en Quitan No. 24 g.n 23 9 0 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) Fedde Fedde

Heslinga koopman houtkoper
qBol 263 20-1-1767 67
x Den 20 Januarij 1767 den Rendant heeft voldaan aan Fedde Heslinga weegens geleverd Hout tot de plaats van Durk Hettes gebruikt Luijdt quit met No. 67 g.n 81 3 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Fedde Fedde

Heslinga koopman houtkoper
qBol 263 13-6-1768 84
x Den 13 Junij 1768 den Rendant heeft voldaan aan Fedde Hesling voor Leverantie van hout Luijdt quit met No. 84 77 18 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Gerbrandus Gerben

Oosterhuis burgemeester

qBol 26 15-8-1738 - x
Den 15 Augusti 1738 Heeft de Rendant van de Burgemeester G: Osterhuis als Boek houder van het Aerme huis tot bolswaart ontfangen Voor Vier Jaaren Grond Pagt de jaaren 1734: 1735: 1736: en 1737 op Martijn dagen verscheenen 2 8 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Gerbrandus Gerben

Oosterhuis burgemeester

qBol 26 9-7-1728 - x
Den 9 Julij 1728 heeft de Rendant van grond Pagt ontfangen van Gerben Osterhuis van Bolswart of Boeckhouder van het Armhuis van de plaats tot Bruindijck Martini 1723 , 1724, 1725, 1726 en 1727 verschenen 3 0 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Harmanus Harmen

Groensma herbergier

qBol 7-10-1743 11
x Den 7 October 1743 Heeft de Rendant aan J Groensma hospes tot Bolswaart betaald Weegens de Verkiezing Van de Niuwe Preedijkant Voor de helfte Volgen Quitantie Met No. 11 8 12 0 Douwe Douwes Postema
Leeuwarden (Lwd) H Hendrik

Hardenberg timmerman

qLeeuw 6-3-1758 36
x De 6 Maart 1758 Aen H: Hardenberg betaeld, Wegens de Oude Kerk te Schettens te Meten, en in tekening te brengen, en een tekening, Van een Niuwe Kerk gemaakt, Dus - 12 18 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) H: Hendrik

Hoitsma31-8-1773 137
x Den 31 Augustij 1773 Eijndelijk heeft den Rendant betaald aan H: Hoijtsma voor Schrijffboekem, zijnde de Voorseijde boeken ten dienste der kerk Luijdt quit met No. 137 3 0 0 Petrus de Kok
Leeuwarden (Lwd) Hendrik Hendrik

Wijngaarden leidekker


9-5-1757 - x
De 9 Maij 1757 Ontfangen Van Hendrik Wijngaarden, Mr Leijdekker te Liuwaarden, Voor de oude Leijen Van de Kerk, dus 55 0 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Hero Here

Jager, de
vroedsman
qBol 56 8-4-1768 81
x Den 8 April 1768 teffens door den Rendant voldaan aan Vroedsman de Jager weegens Olij en Verfwaaren en Luijdt quit met No. 81 6 9 8 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Hero Here

Jager, de
vroedsman
qBol 56 13-1-1766 50
x Den 13 Januarij 1766 den Rendant heeft voldaan aan de Vroedsman Hero de Jager voor geleverde Verwe Luijdt quit met No. 50 9 17 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Hero Here

Jager, de
vroedsman
qBol 56 4-6-1758 38
x De 4 Junij 1758 Betaeld, aen Vroetsman Hide Jager Voorvoor geleverde Ferf Waren Kietantie No. 38 9 3 10 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Hero Here

Jager, de
vroedsman
qBol 56 28-6-1762 86
x De 28 Junij 1762 Aen Vroetsman H: de Jager betaeld, Voor ferf Waren Kietantie No. 86 1 19 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Hero Here

Jager, de
vroedsman
qBol 56 4-6-1758 41
x De 4 Junij 1758 Aen Vroedsman de Jager betaeld, Voor geleverde Steenties - dus - Kietantie No. 41 3 5 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Hero Here

Jager, de
vroedsman
qBol 56 17-3-1752 71
x De 17 Maart 1752 Betaeld aen Hero de Jager Wegens geleverde Olij en Ferf Stoffen, dus No. 71 6 4 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Hero Here

Jager, de
vroedsman
qBol 56 22-11-1759 56
x De 22 Novembr: 1759 Aen Vroetsman H: de Jager betaeld, Wegens geleverde Ferf Waren , - dus - Kietantie No. 56 4 10 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Hero Here

Jager, de
vroedsman
qBol 56 30-6-1773 134
x Den 30 Junij 1773 teffens door den Rendant voldaan aan Vroedsman de Jager Weduwe wegens geleverde olij Luijdt quit met No. 134 8 12 11 Petrus de Kok
Parrega (Won) Ieme Ieme

Basseleur secretaris
3438 qBol 31 18-5-1749

x De 18 Maijus 1749 Betaeld aan Cr: Basseleur Voor de helft Vant Schrieven Van twee huijr Contracten, Segge Sonder Quitantie 1 12 0 Seerp Stephans Swerms
Leeuwarden (Lwd) Jakob Jakob

Oever, ten smid

qLeeuw 2919 31-10-1757 25
x De 31 Octobr: 1757 Voor Vragt van boven gedachte lood - Segge Kietantie No. 25 0 8 0 Seerp Stephans Swerms
Leeuwarden (Lwd) Jakob Jakob

Oever, ten smid

qLeeuw 2919 31-10-1757 25
x De 31 Octobr: 1757 Aen de Wedue Wielen Jacob ten Oever betaeld Wegens gelevert lood tot de Kerk ,Hier in gekort Voor old lood, dat Van de Kerk is afgekomen 10 3 12 Seerp Stephans Swerms
onbekend Jan Jan

Bertel?19-3-1766 53
x Den 19 Maart 1766 den Rendant heeft betaald aan Jan Bertel ter zake geleverde Roop Luijdt quit met No. 53 7 10 0 Petrus de Kok
onbekend Jan Jan

Cramer11-1-1748 - x
De 11 Januari 1748 Ontfangen van Jan Cramer in Mindering Van vijftien guld: Voor oude Stukken Steen Van de toren dus 15 0 0 Seerp Stephans Swerms
onbekend Jan Jan

Cramer25-7-1749 - x
De 25 Julij 1749 van Jan Cramer Ontfangen voor een resie oude Stukken Steen, Segge 2 10 0 Seerp Stephans Swerms
onbekend Jan Jan

Kramer30-8-1754 2
x De 31 Augusti 1754 En Aen Jan Kramer betaeld Voor brengen van dit Sand na Schettens 3 0 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) J Jan

Steensma tichelbaas burgemeester
qBol 63 27-6-1758 39
x De 27 Junij 1758 Aen de Burgemeester J: Steensma betaeld, Voor geleverde bonte en gele Moppen tot Schettens, aen de Kerk gebruijkt, Segge Kietantie No. 39 170 0 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Jetse Jetse Thomas
Coopmans timmerman

qBol 570 27-5-1757 14
x De 27 Maij 1757 Aen Jetse T: Coopmans betaeld, Wegens arbeijdts loon, Van Timmeren en Metselen, aen de Kerk te Schettens - dus - Kietantie No. 14 17 11 0 Seerp Stephans Swerms
onbekend Johannes Johannes


30-7-1756 10
x Den 30 Julij 1756 Betaeld aen Johannes Johannes Wegens acht en twintig Weken Kost geld Voor een kint, Van Willem Herkes Kietantie No. 10 11 8 0 Seerp Stephans Swerms
Leeuwarden (Lwd) Johannes Johannes

Beuker


qLw 28-5-1762 57
x Den 28 Maij 1762 Aen Tialling Jarigs betaeld t Welk Siene heeft betaeld aen de Advokaat Beuker Sijnde kosten gevallen tussen de Diakenen en Kerk Voogden te Schettens, Wegens de kinderen van Willem Herkes Kietantie No. 57 g.n 0 0 0 Seerp Stephans Swerms
Pingjum (Won) Cornelius Kornelis Tammeri
Canter Visscher predikant
751
10-8-1743 10
x Den 10 Aug 1743 Nog Heeft de Rendant aan Domeni Visscher tot Pingjum Weegens ---- kosten betaald op dato den 7 ?? Volgen Quitantie met No. 10 Aldus 19 1 8 Douwe Douwes Postema
onbekend Lammert Lammert

Tamboer schipper


9-9-1754 2
x De 9 September 1754 Aen Lammert Tamboer, betaeld Voor 2500 Moppen Van Harlingen te halen, en tot Schettens te brengen 2 10 0 Seerp Stephans Swerms
onbekend Lammert Lammert

Tamboer schipper


4-9-1754 2
x De 4 September 1754 Aen Lammert Tamboer, betaeld Voor 60 ton Kalk Van Makkum te halen en tot Schettens te brengen 3 17 0 Seerp Stephans Swerms
onbekend Neeltie Neeltje

Akker12-6-1748 18
x De 12 Junij 1748 Aen Neeltie Akker betaeld Voor gelevert roop Segge No. 18 2 15 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Petrus Pieter

Kok, de secretaris


10-5-1754 17
x Den 10 Meij 1754 Heeft de Rendant Aen de Sr: de Kok betaald weegens huur Contract Schrijven blijkt quit No. 17 1 10 0 Tjalling Jarings
Bolsward (Bol) Petrus Pieter

Kok, de secretaris


20-11-1757 -
x De 20 November1757 Aen Secr: P: de Kok betaeld Voor Schrieven Van een huir Contrakt, Met Segel, Voor Tialke Watses en de Kerk Voogden g.n 0 15 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Petrus Pieter

Kok, de secretaris


1-1-1763 -
x De 1 Januarij 1763 heeft de Rendant betaald aan een paar Nieuwe Schaatzen voor de dochter van Wiilem Herkes bij Annotatie 0 12 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Petrus Pieter

Kok, de secretaris


23-12-1762 -
x Den 23 December 1762 door den Rendant betaald voor geleverde wijn en genever 6 2 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Petrus Pieter

Kok, de secretaris


16-12-1762
x
De 16 December 1762 Eerstelijk brengt den Rendant alhier 't Slot van voorgaande Reekening op den 16 December 1762 als bevonden bij cassa overig te zijn 377 19 8 Petrus de Kok
onbekend Piet Pieter

Schaik, van28-4-1757 13
x De 28 April 1757 Aen Piet Van Schaik betaeld, Voor 14500 Moppen van Harlingen tot Schettens te brengen - dus Kietantie No. 13 11 12 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Rein Rein

Banter rentmeester vroedsman
qBol 32 5-10-1757
x
De 5 October 1757 Ontfangen Van de Rentmeester R: Banter te Bolswaart voor 2000 gele moppen die tot Schettens Waren overgebleven, onder korting van twee St: ordinantie geld dus suiver ontfangen 12 18 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


26-6-1740 20
x Den 26 Juni 1740 Heeft de Rendant Aan Sijmen van Dijck Mr: Smid tot Bolswaart betaald Weegens Geleeverd jjzerwerk Aan de kerke plaats in De buiren en aan de School Mr huisq Volgens Spesificatie Quit Met No. 20 10 15 0 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


26-8-1744 21
x Den 26 Aug 1744 Heeft de Rendant Aen Sijmon van Dijck Mr: Smid tot Bolswaart betaald Weege Geleverd ijserwerk en Spijkers Aen de kerk en kerkke Plaats tot Schettens in de buiren Volgen Quit en Spesicatie Met No. 21 31 4 0 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


23-5-1738 19
x Den 23 Meij 1738 Heeft de Rendant Aan Sijmon van Dijk Mr: Smid tot bolswaart betaald Weegens ijserwerk voor de Kerke Plaats en de Kerk voor Eenige JaarenVolgen Quitantie Met No. 19 aldus 13 9 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


8-12-1732 12
x Den 8 December 1732 Heeft de Rendant Aan Sijmon van Dijck Mr smid tot bolswaart Weegen Een Nieuwe krone te Maken op de kerk Betaald quit No. 12 16 16 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid

qBol 702 8-9-1747 17
x Den 8 September 1747 Aen Sijmen Van Dijk Mr: Smid tot Bolswaart Voor Geleeverde Ieser Weerk betaald blijkt de Speecivicatie en quitan: No. 17 6 3 8 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


30-5-1723 7
x Den 30 Meij 1723 Noch Heeft de Rendant betaalt aan Sijmen van der Dieck van ijzerwerck quit met No. 7 6 17 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


10-6-1727 12
x Den 10 Juni 1727 Noch heeft de Rendant betaalt aan Sijmon van Dijk Smid tot Bolswart aan jisterstek ten laste van sate van Schettens die van Tomes Doijes wordt bewoond g.n 2 2 0 Tjalling Jarings
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


20-7-1742 20
x Den 20 Julij 1742 Op Dato Heeft de Rendant aan Sijmon van Dijk en Douwske Hanses bijde Smeden tot Bolswaart Weegens Geelever Eijserwerk Aan de Kerk en School Mr huis 5 4 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


18-5-1728 6
x Den 18 Meij 1728 Dito heeft De Rendant aan Sijmon van Diek betaald Van het Maaken: Aan vragt van het Uirwerk quit No. 6 0 10 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


21-7-1723 12
x Den 21 Julij 1723 Noch betaalt aan Sijmon van Dijck aan het uijer werk verdient quit met No. 12 0 19 0 Sipke Hijelties
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


5-2-1734 23
x Den 5 Februari 1734 Heeft de Rendant Aan Sijmon van Dijck Voor geleeverd Ijserwerk betaald quit No. 23 7 5 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Sijmon Siemen

Dijck, van smid


15-6-1731 15
x Den 15 Junij 1731 Wijders Heeft de kerkvoogd Tjalling Jarings Aan Sijmon van Dijk Mr: Smid tot Bolswaart betaalt Weegens Ijserwerck Maaken Aan de kerck en School Mr: huis quit No.15 9 5 0 Tjalling Jarings
Bolsward (Bol) Sijmen Siemen

Dijk, van smid


28-5-1718 -
x Den 28 mei 1718 aan Sijmen van dijk van Yserwerk betaalt 0 18 0 Meindert Douwes Hoitinga
Bolsward (Bol) Sijmen Siemen

Dijk, van smid


28-5-1720 4
x Den 28 Meij 1720 heeft de Rendant aan Sijmon van dijk van Reparatie tot Het UUrwerk en ander ijserwerk quit met No. 4 13 7 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Sijmen Siemen

Dijk, van smid


25-5-1721 13
x Den 25 mei 1721 Heeft de Rendant aan Sijmon van dijk betaalt volgens quit met No. 13 5 6 0 Sipke Hijelties
Schettens (Won) Siene Siene

Postmus20-10-1750 50
x De 20 Oct 1750 Betaeld aen Jan Sieberens , Sijnde arbeijdtsloon, Van Timmeren en Metselen door Siene, en Douwe Postmus gedaan ant huijs tot Bruijndijk Segge No. 50 0 0 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Thomas Thomas

Dijk, van uurwerkmaker


2-4-1765 36
x Den 2 April 1765 heeft den Rendant aan Elizabeth Stolp wed. Thomas van Dijk weegens reparatie aan het Uurwerk Luijdt quitantie met No. 36 1 4 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Thomas Thomas

Dijk, van uurwerkmaker


7-7-1762 91
x De 7 Julij 1762 Aen Thomas Van Dijk betaeld, Wegens t repareren, Sampt halen en brengen vant Uir Werk in de toren te Schettens - Segge - 13 8 0 Seerp Stephans Swerms
onbekend Trientie Trijntje

Velde, van der25-7-1736 1
x Den 25 Julij 1736 Nog Heeft de Rendant Aan Trientie van der Velde betaald Weegens Geleverde Wijn die op de Kerke Rekenige is Geweest Blijkt quit met No. 1 2 19 0 Sijbren Pijtters
Workum (Wor) Wiebe Wiebe

Koster glazenmaker

qWor 830 16-12-1757 29
x De 16 Decembr: 1757 Aen Wiebe Kasten Mr: Schilder, betaeld, Wegens Schilderen en Vergulden van 't Wiesen bord, en de hand op de Kerk te Schettens - Segge - Kietantie No. 29 11 9 0 Seerp Stephans Swerms
Workum (Wor) Wiebe Wiebe

Koster glazenmaker

qWor 830 5-7-1762 46
x De 5 Julij 1762 Aen Wiebe Koster Mr Schilder betaeld, Voor Schilderen en Vergulden , samp af halen en op brengen vant Wet bord, in de kerk te Schettens Kietantie No. 46 55 0 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Wijbren Wiebren

Loen, van15-5-1715

x Den 15 Meij 1715 heeft de Rendant aan Wijbren van Loen betaalt van een Akte te Schrijven van weegen Sjoerd Douwes 0 12 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Wijbren Wiebren

Tichelaar10-6-1728 9
x Den 10 Juni 1728 Nog brengt de Rendant in rekening aan Wijbren Tjichelaar betaalt van geleverde steen aan de sate van Toomes Doijes quit No. 9 9 0 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Wijbren Wiebren

Tichelaar23-5-1721 12
x Den 23 Meij 1721 Nog Brengt de Rendant in Reekening die W.R. Tigler van hem heeft ontfangen volgens quit met No. 12 17 0 0 Sipke Hijelties
Bolsward (Bol) Wijbren Wiebren

Tichelaar1-6-1718 14
x Den 1 Junius 1718 de Rendant betaalt Wijbren Tichelaar van Steen luid quit met No. 14 3 16 10 Meindert Douwes Hoitinga
Bolsward (Bol) Wijbren Wiebren

Tichelaar18-6-1722 7
x Den 18 Juni 1722 Betaald aan Wijbren Tichlaar van Steen quit No. 7 1 4 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Wijbren Wiebren

Tichelaar20-6-1727 5
x Den 20 Juni 1727 Noch heeft de Rendant betaalt aan Wijbren Tichelaar Van geleevert Steen quit No. 5 1 18 8 Tjalling Jarings
Bolsward (Bol) Wijbren Wiebren

Tichelaar1-7-1728 15
x Den 1 Julij 1728 Heeft de Rendant Aan Wijbren Tjchelaar betaalt van geleevert steen Aan Saate van Toomes Doijes gebruikt g.n quit No. 15 12 13 8 Sijbren Pijtters
onbekend Johanna Johanna Maria Nijsten, van20-7-1742 - x
Den 20 Julij 1742 Bringt de Rendant Sijbren Pijterst voor ontfan in Reekeninge Van Strijk en Verhoog geld uit de Landen die door Juffrouw J: van Nijsten Verkogt sijn 4 pondematen


Sijbren Pijtters
onbekend Johanna Johanna Maria Nijsten, van10-8-1743 9
x Den 10 Aug 1743 Hebben de Kerkvoogden Douwe D: Postemus en Sijbren P: De Wijte als Gelastigden Weegens de Kerk het Twee en Laatste Termijn Van de Vier Ponde Maate bouw Land Geleegen op de IJse betaald Aen Verkooper Juffer Joh: Maria van Nijsten Quit No. 9 323 0 0 Douwe Douwes Postema
Longerhouw (Won) Annius Anne Abels* Abels Elselo, van15-2-1740 -
x Den 15 Februari 1740 Heeft de Rendant Aen Annius van Elselo Weegens Een Restie Panne betaald 0 16 8 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) Foppe Foppe Abelius* Abels Elselo23-11-1731 -
x Den 23 November 1734 Sonder Quitantie Heeft de Rendant Aan Foppe Elselo betaald Voor twaalf Forst pannen tot de Nieuwe School 0 9 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Foppe Foppe Abelius* Abels Elselo23-11-1731 -
x Den 23 November 1731 Sonder Quitantie Nog Bringt de Rendant in Reekeninge Voor hondert en Fijftig pannen tot de School gebruikt en van Mij Sijbren Pijters gehaald en door Foppe Elselo getaxeerd op 1 10 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Jentie Jentje Abes Abels
koopman wolkammer
qBol 522 6-11-1755 15
x De 6 November 1755 Betaeld aan de Coopman Jentie Abes, in Qualitijt, voor de wedue, Abe Posthumus, Wegens Maken Van glasen en Verven, int Scjool Mr: huijs te Schettens Kietantie No. 15 g.n 4 14 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) weduwe Abe Abes Abes Posthumus glazenmaker

qBol 124 6-11-1755 15
x De 6 November 1755 Betaeld aan de Coopman Jentie Abes, in Qualitijt, voor de wedue, Abe Posthumus, Wegens Maken Van glasen en Verven, int School Mr: huijs te Schettens Kietantie No. 15 g.n 0 0 0 Seerp Stephans Swerms
onbekend Beits Beitske Abes Abes
25-11-1716 3
x Den 26 November 1716 aan Beits Abes betaalt voor Hembdoek luid quit met No. 3 g.n. 4 2 0 Sijbren Pijtters

Beits Beitske Abes Abes
25-11-1716 3
x Den 25 November 1716 aan Beits Abes betaalt voor Hembdoek luid quit met No. 3 g.n. 4 2 0 Sijbren Pijtters
onbekend Haijtse Haitse Abes Abes
27-10-1716 2
x Den 27 October 1716 aan Haijtse Abes betaalt van Turf voor Sjoerd Douwes luid quit met No. 2 g.n. 12 10 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Jentie Jentje Abes Abes
koopman


8-12-1755 - x
De 8 December 1755 Ontfangen Van de Coopman Jentie Abes,Voor een landts toonder deses obligatie, Groot vijf hondert guld: Capitaal, a 66 persent 333-15-: en 9 mnd intres 7-10-: 341 0 0 Seerp Stephans Swerms
Schraard (Won) Wijtse Wietse Abes Abes

diaken

13-10-1715 1
x Den 13 October 1715 aan Wijtse Abes betaalt van Turf aan Sjoerd Douwes volgens quit met no. 1 g.n. 12 10 0 Meindert Douwes Hoitinga
Schraard (Won) Wijtse Wietse Abes Abes

diaken

27-10-1716 2
x Den 27 October 1716 aan Haitse Abes betaalt van Turf voor Sjoerd Douwes luid quit met No. 2 g.n. 12 10 0 Sijbren Pijtters
Schraard (Won) Wijtse Wietse Abes Abes

diaken

28-11-1714 7
x Den 28 November 1714 aan Wijtse Abes betaalt van Turf aan Sjoerd Douwes volgens quit met No. 7 10 0 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Ype Iepe Adams Adams
8-4-1757 12
x De 8 April 1757 Aen Ype Adams betaeld, Voor 3000 gele Moppen van Harlingen te halen, en tot Schettens te brengen Kietantie No. 12 2 8 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Ype Iepe Adams Adams
21-8-1757 18
x De 21 Augusti 1757 Aen Ijpe Adams betaeld, Wegens 48 dagen opperen aen de Kerk te Schettens daags 12 St: Kietantie No. 18 28 16 0 Seerp Stephans Swerms
Schraard (Won) Goslijk Gosling Ages Ages
11-11-1717 2
x Den 11 november 1717 de Rendant aan Goslijk Ages betaalt van Turf voor Sjoerd Douwe volgens quit met No. 2 g.n 10 8 0 Meindert Douwes Hoitinga
Bolsward (Bol) Sjoerd Sjoerd Ages Ages Boer, de smid vroedsman
qBol 728 21-1-1765 34
x Den 21 Januarij 1765 door den Rendant voldaan voor geleverde spijkers aan de Kerk van Schettens Luijdt quit met No. 34 14 15 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Sjoerd Sjoerd Ages Ages Boer, de smid vroedsman
qBol 728 15-2-1754 16
x Den 15 Februari 1754 Heeft Rendant Aen Sjoerd Ages de Boer betaald blijkt quit No. 16 dus 2 9 8 Tjalling Jarings
Bolsward (Bol) Sjoerd Sjoerd Ages Ages Boer, de smid

qBol 728 3-5-1765 38
x Den 3 Maij 1765 door de Rendant gevalideert weegens Leverantie van hout en ijzerwerk aan Fedde Heslinga en Sjoerd de Boer Luijdt quit met No. 38 g.n 0 0 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Sjoerd Sjoerd Ages Ages Boer, de smid

qBol 728 29-12-1751 70
x De 29 December1751 Betaeld aen Sioerd de Boer Voor geleverde Spiekers No. 70 23 0 12 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) S: Sjoerd Ages Ages Boer, de smid vroedsman
qBol 728 12-1-1762 76
x De 12 Januari 1762 Aen Vroetsman S: de Boer betaeld, Wegens gelevert Iser Werk, tot de Plaats bij Douwe Sieberens gebruijkt, en tot 't Schoolmeesters huijs - Dus - Kietantie No. 70 2 9 8 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Sjoerd Sjoerd Ages Ages Boer, de smid

qBol 728 28-2-1758 35
x De 3 Maart 1758 Aen Vroetsma Sioerd de Boer betaeld, Wegens geleverde Spiekers en Iser Werk, tot de Kerk te Schettens gebruijkt Kietantie No 35 49 5 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Sjoerd Sjoerd Ages Ages Boer, de smid

qBol 728 26-6-1762 84
x De 26 Junij 1762Aen Vroetsma S: de Boer betaeld, Voor een trek Slot, en Nagels, Kietantie No. 84 0 14 0 Seerp Stephans Swerms
Witmarsum (Won) Jan Jan Hakkes Allerts
glazenmaker


5-12-1725 4
x Den 5 december 1725 Heeft de Administerende kerkvoogd Aan Jan Hackes betaalt voor het Reepereren van de kercke glasen van Schettens quit No. 4 2 11 0 Sijbren Pijtters
onbekend Antje Antje Alles Alles
19-6-1767 72
x Den 19 Junij 1767 wijders door den Rendant betaald ter Zake voor geleverd Reidt door Antje Alles Luijdt quit met No. 72 12 12 0 Petrus de Kok
Tjerkwerd (Won) Reijn Rein Alles Alles
boer
275 qTj 58 23-8-1716 - x
Den 23 Augus 1716 Ontfangen bi de Rendant van Rein Alles van Intressen voor Sioerd Douwes kinderen Verschenen 1716 22 8 0 Sijbren Pijtters
Tjerkwerd (Won) Reijn Rein Alles Alles
boer
275 qTj 58 6-6-1718 - x
Den 6 Junius 1718 de Rendant van Rein Alles ontvangen de Intressen voor Sioerd Douwes kinders 22 8 0 Sijbren Pijtters
Tjerkwerd (Won) Reijn Rein Alles Alles
boer
275 qTj 58 22-6-1719 - x
Den 22 Junius 1719 de Rendant van Rein Alles Ontfangen de Intressen van Sioerd Douwes Kinders besproken 22 8 0 Sijbren Pijtters
Tjerkwerd (Won) Reijn Rein Alles Alles
boer
275 qTj 58 30-10-1717 - x
Den 30 Augustus 1717 Ontfangen van Rein Alles van Intressen voor de kinderen van Sioerd Douwes 22 8 0 Meindert Douwes Hoitinga
Makkum (Won) Pijter Pieter Andries Andries
6-7-1731 23
x Den 6 Julij 1731 Noch Bringt de Rendant in Reekeninge Weegens twintig tonne Kalk die hi Heeft betaalt aan Pijter Andris tot Mackum volgens quit No. 25 9 9 12 Tjalling Jarings
onbekend Foeke Foeke Annes Annes


396
22-11-1752 2
x De 22 November 1752 Heeft de Rendant Aen Foeke Annes Betaeld Voor Een half Schouw turf voor Kerk blijkt de Quitantie No. 2 dus
16 0 Tjalling Jarings
Burgwerd (Won) Gatske Gatske Annes Annes


1960 qBr 18 25-6-1762 59
x De 25 Junij 1762 Aen Pieter Wiebes betaeld Wegens gelevert brood, aen Gatske Anes te Burgwert, Voor Diuke Willems, Segge Kietantie No. 59 g.n 0 0 0 Seerp Stephans Swerms
Burgwerd (Won) Gatske Gatske Annes Annes


1960 qBr 18 16-6-1763 5
x Den16 Junij 1763 teffens door den Rendant betaald aan Gatske Anes voor kostgeld Luijdt quit No. 5 6 16 0 Petrus de Kok
Burgwerd (Won) Gatske Gatske Annes Annes


1960 qBr 18 24-5-1762 55
x De 24 Maij 1762 Aen Tialling Jarigs Gevalideert, t Welk Siene had betaeld, aen Gatske Anes Voor een Jaar kost geld , Diuke Willems, en Voor kleding Segge g.n 0 0 0 Seerp Stephans Swerms
Burgwerd (Won) Gatske Gatske Annes Annes


1960 qBr 18 22-5-1761 44
x Den 22 Maij 1761 Aen Tialling Jarigs Gevalideert t Welk Siene heeft betaeld aen Gatske Annes te Burgwerd Voor een Jaar kostgeld Van Diuke Willems betaald, en aen Teetske Wijberens voor Naij Loon Van kleren, Voor Diuke Willems 2 kietantien No. 44 g.n 0 0 0 Seerp Stephans Swerms
Schraard (Won) Steffen Steffen Annes Annes
boer
1510 qSr 41 28-6-1758 28
x De 28 Junij 1758 Aen Tialling Jarigs gevalideert , t geen Siene heeft betaeld, Voor Henderikie Willems, Voor Kleren Schoenlappen uts aen Sioerd Tierdts, Steffen Annes, en Jeltie Siemens 3 Kietantien No. 28 0 0 0 Seerp Stephans Swerms
onbekend Wijbren Wiebren Annes Annes
24-2-1764 15
x Den 24 Februarij 1764 heeft den Rendant betaald aan Wijbren Annes, voor de helft van een Pomp op de Plaats door Durk Hettes bewoond Luijdt quit met No. 15 8 2 0 Petrus de Kok
Witmarsum (Won) Teunis Teunis Anskes Anskes Hoitinga* bakker


12-11-1714 4
x Den 12 November 1714 aan Teunis Aukes betaalt van geleevert brood aan Sjoerd Dooitses Volgens quit met No. 4 8 13 12 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Gerlof Gerlof Ates Ates


3805
21-11-1749 31
x De 21 November 1749 Betaeld aen Gerlof Ates en Vrouck Lolkes Voor Schoon Maken van de kerk, en besems en eenige bomen int School Mr huijs No. 31 g.n 3 10 8 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Gerlof Gerlof Ates Ates


3805
17-6-1768 85
x Den 17 Junij 1768 is wijders door den Rendant volaan aan Gerloff Ates weegens Schoonmaken van de Kerk, en geleverde Materialen Luijdt quit met No. 85 14 15 8 Petrus de Kok
Schettens (Won) Gerlof Gerlof Ates Ates


3805
15-8-1771 117
x Den 15 Augustij 1771 is wijders door den Rendant voldaan aan Gerlof Ates weegens schoonmaken van de Schettens Kerk Luijdt quit met No. 117 15 2 0 Petrus de Kok
Schettens (Won) Gerlof Gerlof Ates Ates


3805
14-5-1751 60
x De 14 Maijus 1751 Nog Betaeld aen Ate Watses en Gerlof Ates Voor Schoon Maken Van de Kerk, en gereedtschappen hier toe gebruijkt, en Verf Stoffen dus No. 60 g.n 0 0 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 12-6-1740 - x
Den 12 Juni 1740 Heeft de Rendant Van Pijter Aates Een jaer Grond Pagt ontfangen Martijni 1739 0 10 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 8-6-1742 - x
Den 8 Juni 1742 Heeft de Rendant Een Jaar Grond Pagt Van Pijter Aates ontvangen Martijni 1740 Verscheenen 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 28-6-1744 - x
Den 28 Junij 1744 Heeft de Rendant van Pijters Aates Een Jaar Grond Pagt ontfangen Martini 1743 Verscheenen 0 10 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 21-7-1739 - x
Den 21 Julij 1739 Heeft de Rendant van Pijter Aates Een jaer grondpagt ontfangen den 12 Meij 1738 Verschenen 0 10 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 30-5-1737 - x
Den 30 Meij 1737 Heeft de Rendant ontfangen van Pijter Aates Een jaer grondpagt Martinij 1736 verscheenen aldus 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 8-5-1730 - x
Den 8 Maijus 1730 Noch heeft de Rendant van Pijter Aates Een jaar Grond Pagt Martien 1729 Verschenen 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 26-5-1738 - x
Den 26 Meij 1738 Heeft de Rendant Een jaerGrond Pagt van Pijter Aates ontfangen Martijnij 1737 aldus 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 10-6-1736 - x
Den 10 Juni 1736 Heeft Rendant Een jaer grond pagt van Pijter Ates ontfangen Maijus 1735 Verscheenen 0 10 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 10-6-1736 - x
Den 10 Juni 1736 Heeft Rendant Een jaer grond pagt van Pijter Ates ontfangen Mart 1735 verscheenen 0 10 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 7-6-1734 - x
Den 7 Junij 1734 Nog Heeft de kerkvoogd Sijbren Pijters Een jaar grond pagt ontfangen van Pijter Aates Martijnij 1733 Verscheenen 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 2-6-1753 - x
Den 2 Juni 1752 Heeft de Kerkvoogd Tjalling Jarings van Pijter Ates Een Jaar Grond Pagt ontfangen Maij 1752 Verscheenen 0 10 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 4-7-1755 - x
De 4 Julij 1755 Ontfangen van Pietter Ates een Jaar Grond pagt t Welk Verschenen is 1754 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 13-8-1756 - x
De 13 Augusti 1756 Vvan Pietter Ates ontfangen, Sijnde een Jaar Grondpagt t Welk Verschenen is 1755, dus 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 21-8-1732 - x
Den 21 Augustus 1732 Heeft Pijter Aates sijn grond pagt betaald Matijni 1731 verscheenen 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 24-6-1752 - x
De 24 Junij 1752 Ontfangen van Pieter Ates Grond Pagt Verschenen 1751 Dus 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 12-8-1757 - x
De 12 Augusti 1757 Van Pietter Ates ontfangenSijnde een Jaar grond pagt, t Welk Verschenen was 1756, Dus 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 21-7-1758 - x
De 21 julij 1758 Ontfangen van Pietter Ates Sijnde een Jaar Grond pacht t Welk Verschenen Was 1757, dus 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 21-8-1733 - x
Den 21 Augustus 1723 Nog Heeft de Rendant van Pijter Aates Een jaar Grond pagt ontfangen St:Martinj 1732 Verschenen 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 30-5-1729 - x
Den 30 Maijus 1729 Den selven Dito heeft de Rendant Nog van Pijter Aates een Jaar Grond pagt ontvangen Martinij 1728 Verscheenen 0 10 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 18-6-1751 - x
De 18 Junij 1751 Ontfangen van Pijter Aates grond Pagt Verscheenen 1750 dus 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 20-6-1754 - x
Den 20 Juni 1754 Heeft de Rendant van Pijtter Ates Een Jaar grond pagt ontfangen Maij 1753 Verscheenen 0 10 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 9-8-1748 - x
De 9 Augusti 1748 Van Pieter Ates Ontfangen grond pagt Verschenen 1747 dus 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 20-6-1766 - x
Den 20 juni 1766 is door den Rendant ontvangen grondpagt der jaaren 1763: 1764: en 1765: verscheenen dus 1 10 0 Petrus de Kok
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 27-6-1749 - x
De 27 Junij 1749 Ontfangen Van Pieter Ates grond pagt Verschenen 1748 dus 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 25-10-1746 - x
Den 25 September 1746 Op dato van Pijter Aates Een Jaer Grond Pagt ontvangen Marteini 1745 Verscheenen 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 3-10-1745 - x
Den 3 October 1745 Eerstelijk Bringt de Rendant Voor Ontfang in Reekeninge Grond Pagt die hi van de afgaande Kerkvoogd Douwe D: Postema heeft ontfangen dog dien Pijter Aates heeft betaald Martijni 1744 Verscheenen 0 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 13-2-1761 - x
De 13 Februari 1761 Ontfangen Van Pietter Ates t geen Siene heeft ontfangen Van de Secr: H:W: Wiarda uit de oorties gelden, onder korting van ses St: Also Suver 24 14 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 16-12-1762 - x
Den 16 December 1762 is door den Rendant ontvangen van Pieter Ates grondpagt van de Zathe van Mevrouw de Gravinne van Carelson leggende tot Bittens ten voordeele van de Kerk te Schettens alhier ten Register bekend met No. 4 verscheenen 1762 0 10 0 Petrus de Kok
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 7-8-1761 - x
De 7 Augusti 1761 Van Pietter Ates ontfangen Sijnde een Jaar Grond pacht t Welk Verscheenen is 1760, Dus 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 18-8-1743 - x
Den 18 Augusto 1743 Heeft de Rendant Van Pijter Aates Een Jaar Grond Pagt ontfangen Martienij 1742 Verscheenen 0 10 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 18-6-1762 - x
De 18 Junij 1762 Van Pieter Ates ontfangen Sijnde een Jaar Grond pacht, Verschenen 1761 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 10-6-1734 - x
Den 10 Junij 1734 Heeft Pijter Ates Een jaar grond pagt betaald Maartinij 1734 verscheenen 0 10 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won) Pijtter Pieter Ates Ates


553 qSt 18 10-9-1759 - x
De 10 Augustij 1759 Ontfangen van Pietter Ates Sijnde een Jaar Grond pacht t Welk verschenen is 1758, Dus 0 10 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Watse Watse Ates Ates


3797
14-8-1767 75
x Den 14 Augustij 1767 den Rendant heeft voldaan aan Watse Ates voor Schoonmaken en Verven, aan de Kerk van Schettens Luijdt quit met No. 75 1 12 0 Petrus de Kok
Schettens (Won) Watse Watse Ates Ates


3797
21-11-1766 65
x Den 21 November 1766 teffens door den Rendant voldaan aan Watse Ates ter Zake Schoonmaken van de Kerk te Schettens en ophoogen van Steenen Luijdt quit met No. 65 7 8 8 Petrus de Kok
Makkum (Won) Jasper Jasper Atses AtsesqMa 393 20-8-1731 2
x Den 20 Augustus 1731 Heeft de Rendant Aan Jasper Atses tot Mackum betaald Voor Een half Vragt Sand en vijftien Tonne kalk te brengen quit No 2 2 0 0 Sijbren Pijtters
onbekend Frans Frans Boukes Baukes
30-11-1718 4
x Den 30 November 1718 aan Frans Boukes betaalt van geleeverde Turf voor Sjoerd Douwes luit quit met No. 4 g.n 10 14 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Cornelis Kornelis Baukes Baukes
boer


2-6-1721 - x
Den 2 Juni 1721 de Rendant voor ontfang in Rekening 200 Car gld Landshuir zonder geld dewijl de huir nevens het voorschot is gelijquideert 200 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Cornelis Kornelis Baukes Baukes
boer


10-6-1736 - x
Den 10 Juni 1736 heeft de Rendant Een jaer Huir ontfangen van Cornelis Baukes Weegens de kerke dijck Meij 1735 4 4 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won) Cornelis Kornelis Baukes Baukes
boer


27-5-1720 - x
Den 27 Mai 1720 brengt de Rendant in Reekening in sodanige als hi van Cornelis Baukes van Landhuir ontfangen heeft Martini 1719 verschenen 200 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Cornelis Kornelis Baukes Baukes
boer


1-1-1720 3
x Den 1 Januari 1720 De Rendant Heeft aan Cornelis Baukes betaalt ter Sake van materialen tot het huis volgens quit met No. 3 2 15 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Cornelis Kornelis Baukes Baukes
boer


17-5-1719 - x
Den 17 Meij 1719 van Cornelis Baukes Ontvangen de Lands Huir van de Kerke Zaate verschenen Martini 1718 200 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Cornelis Kornelis Baukes Baukes
boer


5-5-1743
x
Den 5 Meij 1743 Heeft de Rendant van Tjalling Jaring Als Curator Van de Erven van Corneelis Bauckes Weegen de huir Van de Maanedijk ontfangen Meij 1743 Verscheenen 4 4 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) Cornelis Kornelis Baukes Baukes
boer


24-5-1722 - x
Den 24 Meij 1722 Wijders OntFangen van Cornelis Baukes van dijks Huir Martini tot 1721 Verscheenen 4 4 0 Sijbren Pijtters
Tjerkwerd (Won) Sicke Sikke Baukes* Baukes Gerlsma ontvanger
240
28-5-1723 16
x Den 28 Maijus 1723 Noch betaalt Aan Sicke Gerlsma daer Domenij Stenwick Aan de kerck te goede hadde Sijnde Maij 1723 Verscheenen quit met No. 16 g.n 6 0 0 Sipke Hijelties
Exmorra (Won) T.B. Tiete Baukes Baukes Wiersma schoolmeester kerkvoogd, admin 1720 qEx 35 13-11-1767 78
x Den 13 November 1767 teffens door den Rendant betaalt aan T: B: Wiersma voor geleverde Reid Luijdt quit met No. 78 29 6 8 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Frans Frans Beens Berends
koopman

qBol 285 2-2-1751 55
x De 2 Februari 1751 Betaeld aen Frans Beens Voor gelevert tou, kalk, Sement en Steenties, dus No. 55 43 1 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Frans Frans Beens Berends
koopman

qBol 285 10-9-1761 74
x De 10 Septembr: 1761 Aen Frans Beens betaeld, Voor kalk, Sement, Steen en dik tou, tot Schettens gelevert, - Segge Kietantie No. 74 23 15 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Frans Frans Beens Berends
koopman

qBol 285 25-6-1754 25
x Den 25 Juni 1754 Heeft de Rendant Aen Frans Beens tot Bolswaert Weegens geleevert Kalk en Steem Betaald Aen de Kerke Plaatsen blijkt de Quitantie Met No. 25 dus 12 10 0 Tjalling Jarings
Bolsward (Bol) Frans Frans Beens Berends

koopman
qBol 285 20-3-1739 5
x Den 20 Maart Heeft de Rendant Aen Frans Beens Steen Koopman tot Bolswaart Weegens Geleeverd kalk En Sand Estreecken Steenties en Pannen de School Mr huis en de Plaats die bi Tipke Wijbes wort bewoond en Gebruikt Volgens Specificatie en Quitantie Met No. 5 57 8 0 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) Frans Frans Beerents Berends
koopman

qBol 285 25-7-1740 29
x Den 25 Julij 1740 Heeft de Rendant Aen Frans Beerents betaald Voor Geleeverd Kalk Volgen Quitantie Met No. 29 0 10 0 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) Frans Frans Beernds Berends
koopman

qBol 285 4-12-1739 13
x Den 4 December 1739 Heeft de Rendant Aan Frans Beerents tot Bolswaart betaald Weegen Geleevert Kalk Sand Estricken en Steenties Aan de Kerke Plaats tot Schettens die van Tipke Wijbes wordt bewoond volgens Speecivicatie en Quitantie Met No. 13 g.n 17 11 8 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) Frans Frans Beernds Berends
koopman

qBol 285 2-6-1770 104
x Den 2 Junij 1770 den Rendant heeft betaald aan de Coopman Frans Beernds weegens geleverde Steen, Kalk, Serment, en Zand Luijdt quit met No. 104 41 15 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Frans Frans Beernds Berends
koopman

qBol 285 20-7-1742 21
x Den 20 Julij 1742 Nog op Dato Heeft de Rendant Aen Frans Beens stien kooper tot Bolswaart Voor Geleverd Kalk en Sand quit No. 21 8 19 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Frans Frans Beernds Berends
koopman

qBol 285 11-9-1744 25
x Den 11 September 1744 Nog Heeft de Rendant aan Frans Beerns Steen Kooper tot Bolswaart Weegens Geleverd Kalk Sand en Steen
0 8 Douwe Douwes Postema
Bolsward (Bol) Frans Frans Beernds Berends
koopman

qBol 285 16-2-1764 14
x Den 16 Februarij 1764 door den Rendant voldaan weegens geleverde Sevment, kalk en Steentjes & 5: en sulkx aan Frans Beernds Luijdt quit met No. 14 7 13 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Frans Frans Beernds Berends
koopman

qBol 285 25-6-1738 22
x Den 25 Juni 1738 Heeft de Rendant Aan Frans Beens Steenkooper tot bolswaart betaald Voor Geleeverde Kalk en Steen Aan de Kerke Plaats volgen quit Met No. 22 2 11 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Frans Frans Beernds Berends
koopman

qBol 285 4-3-1766 52
x Den 4 Maart 1766 wijders door den Rendant aan Thomas Beernds wegens geleverde Steen, Serment, kalk, en Zand Luijdt quit met No. 52 34 14 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Frans Frans Beerns Berends
koopman

qBol 285 2-7-1762 88
x De 2 Julij 1762 Aen Frans Beens betaeld, Wegens gelevert, dik touw, kalk, Sement, tot Mr Huijs, en tot Plaats bij Douwe Siebrens bewoond, gebruijkt Kietantie No. 88 g.n 4 11 12 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Jacob Jakob Beerns Berends
18-5-1764 17
x Den 18 Maij 1764 is teffens door den Rendant voldaan aan Jacob Beerns het welk hij heeft betaald aan Botje Sijpkes weegens naaijloon voor Dieuke Willems Luijdt quit No. 17 dus 4 6 0 Petrus de Kok
Tirns (Wym) Jacob Jakob Beerns Berends
boer


18-5-1764 16
x De 18 Maij 1764 is wijders nog door den Rendant voldaan aan Jacob Beerns voor Dieuke Willems Luijdt quit No. 16 2 10 0 Petrus de Kok
Bolsward (Bol) Lubbert Lubbert Bernardus Bernardus
brouwer

qBol 601 15-7-1740 25
x Den 15 Julij 1740 Heeft de Rendant Lubbert Bennardus brouwer tot Bolswart Voor Een Vijn dik Bier op de Leed Van Freerk Meijntes Gehadr volgens Quit Met No. 22 g.n 0 0 0 Douwe Douwes Postema
Nijehaske (Has) Pijter Pieter Bottes Botes
schipper

qHas 15-9-1753 -
x Den 15 Setember 1753 Nog Aen de schipper Pijter Bottes Voor fragt voor de Kerk betaald 0 6 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Jan Jan Broers Broers
arbeider
3028 qSt 13 6-8-1746 6
x Den 6 Augusto 1746 Voor het op Maaken en Slegten en Reepereeren Van de kerke dijk Volgen Speecijvicatie en Quitantie No. 6 g.n 0 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Jan Jan Broers Broers
arbeider
3028 qSt 13 13-9-1750 47
x De 13 September 1750 Betaeld aen Jan Broers, Voorr 18 3/4 dagen opperen ant huijs op Bruijn Dijk, Segge No. 47 13 2 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Jan Jan Broers Broers
arbeider
3028 qSt 13 17-12-1757 30
x De 17 Decembr: 1757 Aen Jan Broers betaeld, VoorVerscheijden personen, Wegens Schoon Maken van de Kerk te Schettens, - dus - Kietantie No. 30 8 4 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Jan Jan Broers Broers
arbeider
3028 qSt 13 28-7-1748 -
x Den 28 Julij 1748 Nog Aen Jan Broers Voor Een dagh opperen Aen de Tooren Gegeven Aldus 0 14 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Jan Jan Broers Broers
arbeider
3028 qSt 13 29-5-1742 14
x Den 29 Meij 1742 Heeft de Rendant Sijbren Pijters aan Duirk Tuenis en Jan Broers Weegens het Schoon Maaken Van de kerk betaald g.n quit No. 14 0 0 0 Sijbren Pijtters
Bolsward (Bol) Boele Boele Christoffels Christoffels
chirurgijn


8-5-1723 -
x Den 8 Meij 1723 Nogh ontfangen van Boele Crisstoffels boeckhouder van arme huijs vif Jaren Grond paegt martini 1718-1719-1720-1721-1722 verscheenen 3 0 0 Sipke Hijelties
Bolsward (Bol) Abel Abel Diederiks Diederiks
timmerman

qBol 129 25-9-1748 6
x Den 25 September 1746 Nog Aen Abel Dijderts tot Voldaane Van Sijn Reekeninge Van sijn Arbeijd Loon blijkt Specivicatie en Quitantie No. 6 78 7 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Abel Abel Diederiks Diederiks
timmerman

qBol 129 16-9-1746 4
x Den 16 September 1746 Aen Abel Diederts Mr. Timmerman tot Bolswaart in Verminderinge Van Sijn Arbijdloon Van de Tooren betaald blijkt de Specivicatie en Quitantie No. 4 70 0 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Aen Arend Durks Dirks
schipper

qBol 168 30-6-1757 15
x De 30 Junij 1757 Aen Aen Durks betaeld Voor brengen Van 60 ton kalk van Bolswaart, na Schettens - Dus- Kietantie No. 15 2 5 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Auke Auke Deurks Dirks
boer


10-4-1753 - x
Den 10 April 1753 Heeft de Rendant Een Jaar huir van Auke Deurks Ontfangen Petri 1752 Verscheenen 100 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Auke Auke Deurks Dirks
boer


8-4-1755 - x
De 8 April 1755 Uit de Boel penningen van Auke Durks, Boelgoet ontfangen, twee Jaren huir Van de plaats op bruijndijk door Auke Durks gebruijkt versch: 1753 en 1754 gekort Weegens Maal geld 9-8-0 190 12 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Auke Auke Deurks Dirks
boer


25-8-1752 - x
De 25 Augusti 1752 Ontfangen van Auke Durks ( *Auke Wijbrens) de huijr Van Sijn gebruikende Plaats t Welk verschenen Was Petri en Maij 1751 86 0 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Auke Auke Durx Dirks
boer


13-3-1753 4
x Den 13 Maart 1753 Heeft Tjalling Jarings Aen Fedde Hellinga en Dojtse Dikland in Com: Hout Copers tot Bolswaart voor hout kerkplaats Auke Durx blijkt de Speecivijcatie en Quitantie No. 4 g.n 0 0 0 Tjalling Jarings
Bolsward (Bol) Foppe Foppe Dirks Dirks
lijnslager

qBol 281 4-2-1751 56
x De 4 Februari 1751 Betaeld aen de Wedue wijlen Foppe Durks Voor een touw tot de klok, dus No. 56 1 19 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Ysbrand Ijsbrand Dirks Dirks
koopman

qMa 326 20-1-1756 19
x De 20 Jannuari 1756 Betaeld aan de Burgemeester J: Steensma, op een Aksingmatie, Uit gegeven door Ijsbrand Dirks, Wegens geleverde kalk - dus- Kietantie No. 19 g.n 0 0 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Ysbrand Ijsbrand Dirks Dirks
koopman

qMa 326 23-9-1757 19
x De 23 Septembr1757 Aen Ijsbrand Dirks te Makkum, betaeld, Voor 260 ton kalk tot de Kerk te Schettens gebruijkt Kietantie N0. 19 138 15 0 Seerp Stephans Swerms
Bolsward (Bol) Joost Joost Dirks Dirks
28-8-1750 45
x De 28 Augusti 1750 Betaeld aen Joost Dirk, Voor een kwart Jenever bij t bouwen vant huijs gebruijkt, op bruindijk- Segge No. 45 2 12 0 Seerp Stephans Swerms
Sneek (Sne) Klaas Klaas Durcks Dirks
uurwerkmaker


21-3-1722 5
x Den 21 Martij 1722 betaalt aan Klaas Durcks Mr uurwerkmaacker van Sneeck vant vermaaken van uurwerck van Schettens quit met No. 5 44 0 0 Sipke Hijelties
Schraard (Won) Cornelis Kornelis Durks Dirks
timmerman glazenmaker 580
2-7-1762 89
x De 2 Julij 1762 Aen Cornelis Dirks Mr: timmerman, Wegens arbeijdtsloon, en Glasen, en Verf Waren aan Mr: Huijs, en aen de Plaats bij Douwe Sieberens bewoond, en aen de toren tot Schettens Kietantie No. 89 g.n 18 19 12 Seerp Stephans Swerms
Schraard (Won) Cornelis Kornelis Durks Dirks
timmerman glazenmaker 580
6-12-1765 49
x Den 6 December 1765 nog door den Rendant voldaan aan Tjalke Watzes weegens geleverde Verve door Cornelis Dirks Luijdt quit met No. 49 g.n 0 16 0 Petrus de Kok
Schraard (Won) Cornelis Kornelis Durks Dirks
timmerman glazenmaker 580
15-11-1765 46
x Den 15 November 1765 door den Rendant voldaan aan Cornelis Durks ter sake glaasemaken Luijdt quit met No. 46 1 18 0 Petrus de Kok
Schraard (Won) Cornelis Kornelis Durks Dirks
timmerman glazenmaker 580
29-6-1764 21
x Den 29 Maij 1764 teffens voldaan door den Rendant aan Cornelis Dirks ter sake Timmeren Verven en Glasenmaken Luijdt quit met No. 21 12 18 0 Petrus de Kok
Schraard (Won) Cornelis Kornelis Durks Dirks
timmerman glazenmaker 580
24-12-1760 67
x De 24 Decembr: 1760 Aen Cornelis Dirks Mr: timmer Man en Glasemaker betaeld Wegens ferven, glasemaken, en timmeren, Aen de Kerk en aen Mr: huijs, - Dus - Kietantie No. 67 15 3 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 9-5-1725 - x
Den 9 Majes 1725 Heeft de Rendant noch Ontfangen sodaanige 90 Car guld van Theunis Durks in vermindering van sijn jaar huiring Martini 1722 Verscheenen 90 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 26-5-1725 - x
Den 26 Maaijes 1725 Wieders heeft de Rendant ontfangen van Tunis Durcks sijn Restant van sijn huir in jaar 1722 verschenen 19 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 8-5-1730 - x
Den 8 Maijus 1730 Nog Heeft de Rendant Ontfangen Een jaar huir van Thuenis Durcks Martinij 1727 Verschenen 104 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 18-10-1723 - x
Den 18 October 1723 Heeft de Rendant Ontfangen van Teunes Durcks de Huier Martini 1721 Verscheenen 109 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 16-5-1728 - x
Den 16 Meij 1728 Heeft Theunis Durcks Lands huir en intressen Betaalt verschenen Martini 1725 104 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 23-6-1719 - x
Den 23 Junius 1719 van Teeunis Durks ontfangen het voorschot aan de Kerke Zaate te Bruindik 105 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 14-5-1727 - x
Den 14 Maijus 1727 Heeft de Rendant Een jaer huir van Tuene Durcks ontfangen en interest 4 Car guld van een jaer Martini 1724 verschenen 117 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 20-4-1721 - x
Den 20 April 1721 brengt de Rendant in Reekening 105 Car guld en 4 guld intres als Hi van Teunis Dirks van Landhuir Heeft ontfangen Martini 1719 verschenen 109 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 30-5-1729 - x
Den 30 Maijes 1729 Nogh Bringt de Rendeerde kerkvoogd in Reekeninge sodaanige van Intressen vanTuenis Dircks Lands huir Maartinij 1726 Verscheenen 101 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 24-5-1722 - x
Den 24 Mei 1722 Ontfangen van Teunis Dirks van Lands Huir Martini 1720 verschenen 105 Car guld en 4 guld van intressen 109 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 5-10-1747 - x
Den 5 October 1747 Nog ontfangen bi het reekenen Van het boelgoed Van Tuenis Duirks Sijnde de helfte Van de Sekeetatie geschijed Aen de huijse Van Tuenis Duirks en Tipke Wijbes 21 5 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 22-8-1737 - x
Den 22 Augustus 1737 Heeft de Rendant ontfangen Van Tuenis Duirks Een Jaar huir van Sijn Plaatske en vier gul van intressen Maartijni1734 Verscheenen 104 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 17-8-1738 - x
Den 17 Aug 1738 Resten van Huiringen: Theunis Deurks Weegens Sijn Gebruikende Saate Tot Bruindijk Voor het Jaer Maartini 1735 Verscheenen 104 0 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 26-10-1735 - x
Den 26 October 1735 Heeft de Rendant van Tuenes Deurks Een jaar huir ontfangen Martinij 1732 verscheenen 104 0 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 17-8-1738 - x
Den 17 Aug 1738 De Selve Tuenes Duirks Rest Voor het Jaer Van Sijn Plaatske te Huir 100 Car Gul: Met de Intressen Van Dien 104 0 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 19-7-1739 - x
Den 19 Julij 1739 Heeft de Rendant Van Teunes Duirks Een Jaer huir Ontfangen Van Sijn Gebruikende Saate to Bruindijk en van Intressen Maartinij 1735 104 0 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 21-7-1736 - x
Den 25 Julij 1736 Heeft de kerkvoogd Tumme Sibbels Een jaar Huir ontfangen van Tuenis Duitks van sijn gebruikende saate Tot bruin dijk Maartijne 1733 verscheenen 101 0 0 Tjomme Sibbeles
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 18-11-1736 3
x Den 18 December 1736 Heeft de Rendant aan Teunis Diurks betaald Weegens het op hoogen van de Maanedijk volgens quit met No. 3 1 10 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 23-9-1733 - x
Den September 1733 Nog Heeft de Rendant Den 23 November 1733 van Tuinis Durks ontfangen voor Een jaar huir de somma van 100 Guldens en 4 Car gul van Intressen Martijnij 1730 verscheenen 104 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 13-7-1732 - x
Den 13 Julij 1732 Wijders Brengt de Rendant Sijbren Pijters in Reekeninge van Tuenis Durcks Een Jaar huir van de kerke sate Tot Bruindijk Martijnij 1729 Verscheenen 104 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 18-6-1745 - x
Den 18 Juni 1745 Heeft de Rendant Van Tuenes Deurks Een Jaar huir Ontfangen Met de Jintresse van dien Martini 1739 Verscheenen 104 0 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 18-8-1743 - x
Den 18 Augusto 1743 Heeft de Kerkvoogd Douwe D: Postemus Van Teunes Duirk Een Jaer huir van de Saate tot bruin Dijk ontfangen en Voor Intressen Martijni 1738 104 0 0 Douwe Douwes Postema
Schettens (Won) Teunis Teunis Durks Dirks
boer
3188 qSr 42 21-11-1734 - x
Den 21 November 1734 Heeft de kerkvoogd Tumme Sibbels Een jaar Huir Ontfangen Van Tuenes Duirks Van sijn gebruikende Saate Tot bruin dijk Maartijne 1731 Verscheenen 101 0 0 Tjomme Sibbeles
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Teersma schipper
894 qMa 747 6-8-1758 - x
De 6 Augusti 1758 Van Willem Dirks Teersma op intres ontfangen tot op bou Van de Kerk tegens drie persent, dus voor ontfang 500 0 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 28-5-1766 -
x Den 28 Maij 1766 den Rendant heeft voldaan aan Willem Durks Een jaar intrest van een Capitaal ad 1000 Car gulden den 27 April 1766 verscheenen 30 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 10-8-1761 73
x De 10 Augusti 1761 Nog aen Willems Dirks Veersma betaeld een Jaar Intres Van 1000 guld:Capitaal van 500 gld a 3 % Welke Verschenen Was, den 17 April 1761 - dus - 30 0 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 23-6-1760 -
x De 23 Junij 1760 Aen Willem Dirks Veersma, betaeld een Jaar intressen Van 500 guld: Capitaal à 3 % Verschenen 6 augustus 1759 -dus - 15 0 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 23-6-1760 -
x De 23 Junij 1763 Nog aen Willem Dirks Veersma, Uit gelike oorsake een Jaar intres van 500 guld: betaeld Verschenen den 6 Augusti 1760 - Dus 15 0 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 23-6-1760 -
x De 23 Junij 1763 Nog aen Willem Dirks Veersma,Uit gelieke oorske betaeld t Jaar intres van 1000 guld: à 3 % Verschenen den 27 April 1760, - Dus - 30 0 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 1-7-1762 87
x De 1 Julij 1762 Aen Willem Dirks Veersma betaeld, een Jaar intressen Van 1000 guld: Capitaal, à 3 % t Welk Verschenen Was den 27 April 1762 - dus - Kietantie No. 87 30 0 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 10-7-1765 -
x Den 10 Julij 1765 den Rendant heeft betaald aan Willem Dirks, zijnde een jaar intrest van 1000 Car gulden Capitaal den 27 april 1765 verscheenen Luijdt quit bij Annotatie 30 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 23-6-1760 -
x De 23 Junij 1760 Aen Willem Dirks Veersma, betaeld, een Jaar intressen Van 1000 guld: Capitaal a 3 % t Welk Verschenen is den 27 April 1759 - Dus - 30 0 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 11-6-1770 -
x Den 11 Junij 1770 wijders is door den Rendant voldaan aan Willem Durks een jaar intressen van een Capitaal ad 500 Car gulden 27 april 1770 verscheenen bij Annotatie dus 15 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 8-5-1772 -
x Den 8 Maij 1772 teffens door den Rendant betaald 500 Car gulden, aan Willem Durks zijnde een rest van grooter Obligatie ten Laste der Kerke van Schettens en is hier meede geheel ingelost dus 500 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 31-5-1768 -
x Den 31 Maij 1768 wijders door den Rendant voldaan ter Sake een jaar intrest van een Capitaal ad 1000 Car gulden Den 27 april 1768: verscheenen dus 30 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 10-8-1761 73
x De 10 Augusti 1761 aen Willem Dirks Veersma Met Nog een Jaar intresen die Verschenen Waren de Augusti 1761 - dus - 15 0 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 7-6-1767 -
x Den 7 Junij 1767 teffens door den Rendant voldaan, zijnde Een jaar intrest van een Capitaal ad 1000 Car gulden, en sulx aan Willem Durks den27 april 1767 verscheenen 30 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 26-6-1763 -
x Den 26 Junij 1763 wijders nog door den den Rendant voldaan zijnde Een Jaar intrest van van 1000 Car: guldens Capitaal Maij 1763 verscheenen bij Annotatie 30 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 27-4-1757 - x
Den 27 April 1757pi Obligatie Ontfangen Van Willem Dirks Veersma tegens drie persent int Jaar, dus Voor ontfang 1000 0 0 Seerp Stephans Swerms
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 6-6-1769 -
x Den 6 Junij 1768 is wijders door den Rendant betaald aan Willem Durks wegens een jaar intrest van een Capitaal ad 500 Car gulden, ten laste van de Kerk te Schettens leggende den 1 Maij 1769 verscheenen Luijdt quit met No. Annotatie 15 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 8-5-1772 123
x Den 8 Maij 1772 door den Rendant voldaan aan deselve Willem Durks, zijnde een jaar intrest van bovenstaande restante Capitaal Luijdt quit met No. 123 15 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 18-6-1768 86
x Den 18 Junij 1768 teffens door den Rendant betaald aan deselve Willem Durks ter Sake intrest van Voorseijde ingeloste gedeelte Oobligatie Luijdt quit met No. 86 2 5 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 25-6-1771 -
x Den 25 Junij 1771 is wijders door den Rendant wegens een Jaar intrest van een Capitaal ad 500 Car gulden, en zulx aan Willem Durks den 27 april 1771 verscheenen 15 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 18-6-1768 -
x Den 18 Junij 1768 is wijders door den Rendant voldaan aan Willem Durks in vermindering van Een Obligatie groot 1000 Car. gulden ten Laste der Kerke van Schettens leggende dus 500 0 0 Petrus de Kok
Makkum (Won) Willem Willem Dirks Dirks Veersma schipper
894 qMa 747 10-8-1761 73
x De 10 Augusti 1761 Ingelost of betaeld aen Willem Dirks Veersma, Wegens een obligatie tot laste Van de Kerk te Schettens Segge 500 0 0 Seerp Stephans Swerms
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 18-5-1728 5
x Den 18 meij 1728 heeft de kerckvoogd Aan Frans Tichelaar Betaald Weegens geleeverd Kalk en Sand Aan de sate van Tomes Doijes g.n quit No. 5 0 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 26-5-1725 - x
Den 26 Maijes 1725 Heeft de Administrerende kerckvoogd tjaling jarings ontfangen van Thomas Doijes 't restant van sijn huir mart Verscheenen 1723 103 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 25-5-1724 - x
Den 25 April 1724 Wijders Noch in verminderinge van Thomas Doijes ontfangen van sin Lands Huier Martini Verscheenen 1722 96 0 0 Sipke Hijelties
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 21-3-1721 7
x Den 21 Martij 1721 Noch Betaalt aan Marten Hoijtes van geleverde kalck Aant het Huis van Tomas Doijes g.n quit met No. 7 0 15 0 Sipke Hijelties
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 23-11-1728 4
x Den 23 November 1728 Nogh heeft de kerckvoogd Aan Toomes Doijes betaalt van uitgeschooten van het hoog set en verve 1 19 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 10-6-1727 12
x Den 10 Juni 1727 Noch heeft de Rendant betaalt aan Sijmon van Dijk Smid tot Bolsward aan jister stek ten laste van sate van Schettens die van Tomes Doijes wordt bewoond g.n 0 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 24-5-1722 - x
Den 24 Meij 1722 Van Tomas Doijes in Vermindering Zijns Lands Huir Ontfangen 180 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 18-5-1728 7
x Den 18 Meij 1728 Nogh bringt de Rendant in Rekening betaald Aan sSchip vragt en aan lijn olij geleevert plaats Toomes Doijes g.n quit No. 7 0 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 14-5-1727 - x
Den 14 Maijus 1727 Noch heeft Rendant ontfangen het Restant van Tomes Doijes huir en drie Car guld interest 103 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 26-6-1726 - x
Den 26 Junius 1726 heeft de Rendant ontfangen soodanige 103 Car gld van intressen volgens het Restant van Toomes Doijes Lands huier Martini 1724 Verschenen 103 0 0 Sijbren Pijtters
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 14-5-1727 - x
Den 14 Maijus 1727 Heeft de Rendant van Toomas Doijes ontfangen Lands huir en interest 196 0 0 Tjalling Jarings
Schettens (Won) Thomas Thomas Doijes Doeies


561 qWi 119 10-5-1723 - x
Den 10 Maijus 1723 Noch van Tomes Doijes ontfangen van sin Lands Huier Martinni Verscheenen 1722