Schettens bewoners 1761-1780

uit speciekohieren 

jaar plaats hsn voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam st fam naam toev aliment pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood opm 1 opm 2 opm 3
1766 Schettens (Won) 1 Rommert Rommert Baukes Baukes1748

* * * * * * * * * * * * * * * 1766 Burgwerd (Won) 31 1783 Tjerkwerd (Won) 251759 Schettens (Won) 1 Pijtter Pieter Sjoerds Sjoerds549
* * * * * +1766 Schettens (Won) 1 Pijtter Pieter Sjoerds Sjoerds

wed
549

v
1766 Sneek (Sne)
1780 Schettens (Won) 2 Jan Jan Douwes Douwes467* 1780 Tjerkwerd (Won) 52 1780 Schettens (Won) 2
1781: de wed dient bij Hotse Pieters

1757 Schettens (Won) 2 Tjalke Tjalling Watses Watses273 qEx 37 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + 1757 Nijland (Wym)
1774: een dogter getroud 1774: een zoon gestorven
1780 Schettens (Won) 2 Tjalke Tjalling Watses Watses

wed
273 qEx 37


v


1780 Exmorra (Won) 26
1774: een dogter getroud 1774: een zoon gestorven
1780 Schettens (Won) 3 Jarig Jarich Pijtters Pieters1663* 1780 Arum (Won) 20 1786 Bolsward (Bol)
1780


1767 Schettens (Won) 3 Pijtter Pieter Tjallings Tjallings554 qSt 19

* * * * * * * * * * * +
1767 Berlikum (Men)

1771: een zoon getroud

1778 Schettens (Won) 3 Pijtter Pieter Tjallings Tjallings

wed
554 qSt 19
* * +

1761 Schettens (Won) 4 Bonte Bonse Everts Everts1077
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1761: neemt over van zijn moeder Evert Johannes wed 1782: de moeder overleden 1792: een soon getr aan Meie Jans dogter onder Bolsward
1748 Schettens (Won) 4 Wijtse Wietse Hanses Hanses3032 qSt 24 * * * * * * +1749: vrijgezel 1751: woont bij Evert Johannis Wed. op een haard 1766: bezit geen L600
1771 Schettens (Won) 5 Theunis Teunis Durx Dirks3188 qSr 42

b * v

1773 Schettens (Won) 10
1771: vrijgezel

1753 Schettens (Won) 5 Johannes Johannes Theunis Teunis548
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1781 Schettens (Won) 10 1768


1753 Schettens (Won) 6 Bee Bee Meijndert Meinerts1253 qSt 03 * +

1753 Schettens (Won) 7


1762 Schettens (Won) 6 Bee Bee Meijndert Meinerts

wed
1253 qSt 03
* * v


1764 Schettens (Won) 101764 Schettens (Won) 6 Sijmen Siemen Sijmens Siemens39* * * * * * * * * * * * * * * * * 1764 Berlikum (Men)
1781: een dogter overleden

1764 Schettens (Won) 7 Ane Arend Hettes Hettes3412* * * * * * * * * * * * * * * * * 1764 Nijland (Wym)
1777: verklaars geen L600 te besitten

1748 Schettens (Won) 8 Pieter Pieter Ates Ates553 qSt 18 * * v1763 Hartwerd (Won) 11763 Schettens (Won) 8 Ruurd Ruurd Feddes Feddes1694


* v1763 Witmarsum (Won) 112 1764 Witmarsum (Won) 211780 Schettens (Won) 8 Jan Jan Claases Klases3794* 1780 Witmarsum (Won) 117 1792 Witmarsum (Won) 46
(schoonzoon v Dirk Hettes)

1776 Schettens (Won) 8 Wijpke Wiepke Meijnerts Meinerts1251* +


1776 Hichtum (Won) 21777: nu de zoon Meindert Wiepkes

1764 Schettens (Won) 8 Cornelis Kornelis Wijpkes Wiepkes550 qHi 12


* * * * * * * * * * * +
1764 Schettens (Won) 11


1775 Schettens (Won) 8 Cornelis Kornelis Wijpkes Wiepkes

wed
550 qHi 12

v1775 Tjerkwerd (Won) 341777 Schettens (Won) 8 Meijnert Meinert Wijpkes Wiepkes722
* * * v


1780 Wons (Won) 401748 Schettens (Won) 9 Douwe Douwe Sijbrens Siebrens556 qSt 08 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1775: een zoon dood 1775: zoon Kornelis Douwes n Cornwerd 7
1765 Schettens (Won) 10 Watse Watse Ates Ates3797
b * * * * * * v


1772 Parrega (Won) 201773 Schettens (Won) 10 Theunis Teunis Durx Dirks3188 qSr 42* * * * * * * * 1773 Schettens (Won) 5


1758 Schettens (Won) 10 Jan Jan Douwes Douwes467
* * * v1758 Schettens (Won) 17 1764 Schettens (Won) 101772 Schettens (Won) 10 Cornelis Kornelis Jans Jans3798b v

1773 Ugoklooster (Won)
1764 Schettens (Won) 10 Bee Bee Meijndert Meinerts

wed
1253 qSt 03


* d


1764 Schettens (Won) 61765: dient nu?

1764 Schettens (Won) 11 Jan Jan Douwes Douwes467* * * * * * * * * * * v
1764 Schettens (Won) 10 1775 Tjerkwerd (Won) 451775 Schettens (Won) 11 Sijbren Siebren Jans Jans488


b * * * * *


1781 Schraard (Won) 2
1775: getrouwd aan Oeds Dirks dogter v Schraard

1784 Schettens (Won) 11 Auke Auke Tjommes Tjommes562
1784 Schettens (Won) 5 1785 Schraard (Won) 331758 Schettens (Won) 11 Cornelis Kornelis Wijpkes Wiepkes550 qHi 12 * * * v1758 Kubaard (Lit)
1764 Schettens (Won) 81765 Schettens (Won) 12 Gerlof Gerlof Ates Ates3805
b * * * * * * * * * v1775 Schettens (Won) 18
1775: de dogter getroud te Witm aan Jacob Jacobs Witmarsum 6

1763 Schettens (Won) 12 Jan Jan Broers Broers3028 qSt 13

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 1763 Schettens (Won) 13


1759 Schettens (Won) 12 Sijbren Siebren Pijtters Pieters

wed
560 qSt 21 * * v
1759 Longerhouw (Won) 4 1763 Gaast (Won) 41775 Schettens (Won) 12 Oene Oene Sakes Sakes3802


* * * * * * 1775 Witmarsum (Won) 107 1781 Schettens (Won) 111751 Schettens (Won) 13 Jan Jan Broers Broers3028 qSt 13 * * v1763 Schettens (Won) 12
vrijgezel woont bij haar op een haard
1777 Schettens (Won) 13 Jan Jan Douwes Douwes


1777 3787
* * * *


armhuis (zoon v 003025)
1757 Schettens (Won) 13 Douwe Douwe Jans Jans


1765 3025 qSt 07 * * * * * * * * * * * * * * * * * +

1757 Schettens (Won) 141777: nu met zoon Jan Douwes

1771 Schettens (Won) 13 Jarig Jarich Pijtters Pieters1663


b v


1772 Arum (Won) 201778 Schettens (Won) 13 Jouke Jouke Rientses Rienks3806

b * *


1781 Schettens (Won) 121769 Schettens (Won) 13 Meijnert Meinert Willems Willems1631
b * v1771 Arum (Won) 151759 Schettens (Won) 14 Durk Dirk Hettes Hettes1252
* * * * * * * * * * * * * * * * * * +1777: de dogter getrouwd aan Jan Klases 1779: de kinderen dienen alle
1779 Schettens (Won) 14 Oeds Oeds Jans Jans547


* * 1779 Tzum (Frd)
1781 Witmarsum (Won) 1091778 Schettens (Won) 14 Jan Jan Claases Klases3794

* v1779 Witmarsum (Won) 117
(schoonzoon v Dirk Hettes)

1748 Schettens (Won) 15 Jan Jan Lolkes Lolkes3029 qSt 14 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1772 1774: een zoon verloren

1748 Schettens (Won) 16 Sjoerd Sjoerd Sijbrens Siebrens559 qSt 22 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1793 Schettens (Won) 12
1769: een dogter getroud

1768 Schettens (Won) 17 Pijtter Pieter Ellings Elings3824b * * * * * * * * * v
1778 Bolsward (Bol)
1758 Schettens (Won) 17 Wijbe Wiebe Tjepkes Tjepkes3675
* * * * * * * v


1768 Schettens (Won) 21 1766


1756 Schettens (Won) 17 Pijtter Pieter Wopkes Wopkes3679
* * * * * * * * +


1756 Jorwerd (Baa)1769 Schettens (Won) 17 Willem Willem Wopkes Wopkes551
b * * * * * * * * * * *


1786 Menaldum (Men)

1769: broer v Willem Wopkes (+) na tezamen hebbende gewoond

1775 Schettens (Won) 18 Gerlof Gerlof Ates Ates3805


* v1775 Schettens (Won) 12 1776 Schettens (Won) 211776 Schettens (Won) 18 Claas Klaas Hendriks Hendriks3825* * * * * 1776 Spannum (Hen)
1783 Cornwerd (Won) 111748 Schettens (Won) 18 Ate Ate Watses Watses3023 qSt 02 * * * * * * * * * * * * * * * +

1775


1754 Schettens (Won) 19 Durk Dirk Theunis Teunis

wed 1754 3024 qSt 04 * v
1762 Bolsward (Bol)

armhuis

1762 Schettens (Won) 19 Tjepke Tjepke Wijbes Wiebes

wed 1759 3320 qWi 125
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1762: woonde in bij Dirk Teunis wed die vertrekt armhuis
1760 Schettens (Won) 20 Hidde Hidde Jacobs Jakobs3758
v

1761 Arum (Won) 721777 Schettens (Won) 20 Hidde Hidde Jacobs Jakobs


1792 3758
* * * * 1777 Arum (Won) 59armhuis 1791: getr aan Age Ulbes Wed
1748 Schettens (Won) 20 Jacob Jakob Jans Jans3027 qSt 12 * * * * * * +


1767 Schettens (Won) 20 Jacob Jakob Jans Jans

wed 1767 3027 qSt 12

* * * * * * * * * * +

armhuis

1748 Schettens (Won) 20 Hoite Hoite Wijbes Wiebes


1783 3676
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1753 Schettens (Won) 13
vrijgezel

1779 Schettens (Won) 21 Lieuwe Lieuwe Alberts Alberts3831


b *


1781 Franeker (Frn)

1779: vrijgezel

1776 Schettens (Won) 21 Gerlof Gerlof Ates Ates3805* * * * * 1776 Schettens (Won) 18 1790 Schettens (Won) 131768 Schettens (Won) 21 Wijbe Wiebe Tjepkes Tjepkes3675* * * * * * * +
1768 Schettens (Won) 171768: huijs op een koud steed geboud