Pingjum bewoners 1748-1760

uit speciekohieren

hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
2 2 de heer


Luppes* v

1753 Harlingen (Har)
1754 Harlingen (Har)31 30 de heer


Beuker* * * * * * * * * * *
1750 Harlingen (Har)

1753: te Harlingen
37 36 ds


Visscher
751 qPg 001 * * * * * * * * * * * *

74 72 burgmr


Feenstra wed* * * * * * * * * *

78 76 ds


Jentjema wed 691 qPg 004 * * * * * * * * * * * *

127 118 Aaf Aafje Annes Annes

3498
* * * * * * * * * * * *
ook: Alof Annes
55 54 Aafke Aafje Pieters Pieters

3690


* v
1754 Pingjum (Won) 95 1755 Pingjum (Won) 105


100 95 Aafke Aafje Pieters Pieters

3690
* * v
1752 Pingjum (Won) 54


103 98 Aafke Aafje Pieters Pieters

3690
* * * *
1756 Pingjum (Won) 105

113 105 Aafke Aafje Pieters Pieters

3690* v1755 Pingjum (Won) 54 1756 Pingjum (Won) 98


76 74 Attje Aatje Walings Walings

3696


* *
1758 Pingjum (Won) 99

105 99 Attje Aatje Walings Walings

3696
* * v

1756 Makkum (Won) 135 1758 Pingjum (Won) 74


119 111 Age Age Anes Arends

3499
g v

1753 Tzummarum (Bar)22 21 Albert Albert Durx Dirks

695 qPg 020 * * * * * * * * * * +

1749: vrijgezel woont bij Jan Baukes
45 44 Albert Albert Klases Klases

3082 qPg 021 * * * * v


1752 Pingjum (Won) 112


112 104 Albert Albert Clases Klases

3082 qPg 021* * * * * * * *
1752 Pingjum (Won) 45
1756: adsistent
47 46 Albert Albert Seerps Seerps

2986 qPg 022

* * v


1752 Pingjum (Won) 72


72 70 Albert Albert Seerps Seerps

2986 qPg 022* * * v
1752 Pingjum (Won) 47 1755 Pingjum (Won) 108


116 108 Albert Albert Seerps Seerps

2986 qPg 022


* * * * *
1755 Pingjum (Won) 70

119 111 Albert Albert Seerps Seerps

2986 qPg 022 * * * v1751 Pingjum (Won) 47


92 87 Andries Andries Doekes Doekes

3083 qPg 023 * * * * * * * * +
92 87 Andries Andries Doekes Doekes
wed 3083 qPg 023* v

1757 Pingjum (Won) 106
1756
114 106 Andries Andries Doekes Doekes
wed 3083 qPg 023
* * *1757
43 42 Antje Antje Jans Jans
cum frater 3085 qPg 025 * *98 93 Antje Antje Pijtters Pieters

3086 qPg 026 * * * * * * * * * * * +1748 wegens vermaningshuijs gealiment
100 95 Antje Antje Sappes Sapes

3087 qPg 027 * * * * v


1752 Pingjum (Won) 121
1748
121 113 Antje Antje Sappes Sapes

3087 qPg 027* * * * * * * *
1752 Pingjum (Won) 1001753 arme huijs
69 67 Antje Antje Sijbes Siebes
de dochter 3699
* * * * * g


1757: getrouwd aan Romke Jans
85 82 Ane Arend Jans Jans

3084 qPg 024 * * * * * * * * * v

1757 Kimswerd (Won) 60


52 51 Ate Ate Yntes Ientes

3375*
1759 Boksum (Men)


15 15 Auke Auke Cornelis Kornelis

681 qKi 16

* * * * * *
1754 Kimswerd (Won) 23

25 24 Auke Auke Pijtters Pieters

3088 qPg 029 * * * * * * * * * * v
1758 Franeker (Frn)


1750: zetmeijer van de heer Wijdenbrug
80 77 Auke Auke Pieters Pieters

3088 qPg 029 * * * +

101 96 Aukjen Aukje Jans Jans

3068 qPg 005 * * * * * * * * * * v
1758 Pingjum (Won) 99

seer arm
105 99 Aukjen Aukje Jans Jans

3068 qPg 005

* *
1758 Pingjum (Won) 96

113 105 Acke Aukje Jans Jans

3069 qPg 006 * * * * * v


1753: woont bij Pieter Botes
109 102 Acke Aukje Wijbes Wiebes

3070 qPg 007 * * * * * * * * * * * *1748 1753: arme huijs
105 99 Bauke Bauke Gerrits Gerrits

3090 qPg 031 * * * * * * * +


1009 Bauke Bauke Idses Idses

3091 qPg 032 * *

1748
61 59 Bouwen Bouwe Bouwens Bouwes

664 qPg 033 * * * * * * * * * * * *

62 60 Bouwe Bouwe Pieters Pieters

3092 qPg 034 * * * * * * * * * * * *

118 110 Broer Broer Jans Jans

3093 qPg 035 * * * * * * * v1755 Oosterbierum (Bar)


1749: vrijgezel
72 70 Durk Dirk Ijnses Ienses

3094 qPg 036 * * *


70 68 Durk Dirk Jelmers Jelmers

3095 qPg 037 * * * v1751 Pingjum (Won) 104


70 68 Durk Dirk Jelmers Jelmers

3095 qPg 037* * v

1752 Pingjum (Won) 104 1754 Kimswerd (Won) 30


104 98 Durk Dirk Jelmers Jelmers

3095 qPg 037


*
1751 Pingjum (Won) 70

126 117 Durk Dirk Jetses Jetses

2241 qKi 23 . . . . . . . . . . . .
1751: woont te Kimswerd en is geen boer meer
11 11 Durk Dirk Theunis Teunis

3096 qPg 038 *zie no 86
86 82 Durk Dirk Theunis Teunis

3096 qPg 038
* * * * * * * * * d

1749 Pingjum (Won) 11
vrijgezel
26 25 Durk Dirk Willems Willems

3097 qPg 039 * * * * * * * v1755 Pingjum (Won) 110


55 54 Durk Dirk Willems Willems

3097 qPg 039


* * *


1755: voor de winkel
118 110 Durk Dirk Willems Willems

3097 qPg 039


* * * * +
1755 Pingjum (Won) 25

118 110 Durk Dirk Willems Willems
wed 3097 qPg 039


*

15 15 Doije Doeie Thomas Thomas

687 qPg 040
* * * * +15 15 Doije Doeie Thomas Thomas
wed 687 qPg 040
* d


79 76 Douwe Douwe Annes Annes

3098 qPg 041g * v
1754
95 90 Douwe Douwe Anes Arends

3098 qPg 041 * * * * * * * * * * * *

73 71 Douwe Douwe Everts Everts

3530* * * * *

93 88 Douwe Douwe Fransen Franses

3099 qPg 042 * * * +

93 88 Douwe Douwe Fransen Franses
wed 3099 qPg 042


* * * * * * * * *


1012 Douwe Douwe Gerkes Gerkes

3100 qPg 043 *
51 50 Douwe Douwe Ijsbrands Ijsbrands

3688


* * * * * v1755 Pingjum (Won) 70


72 70 Douwe Douwe Ijsbrands Ijsbrands

3688* * * * *
1755 Pingjum (Won) 50

87 83 Douwe Douwe Clases Klases

1385
* * * *
1756 Cornwerd (Won) 8
1756: geen boer
33 32 Douwe Douwe Murx Murks

1876 qWi 028


* v1751 Witmarsum (Won) 28 1752 Witmarsum (Won) 44


28 27 Douwe Douwe Sijmons Siemens

666
g * * * * * * *

16 16 Douwe Douwe Sipkes Sipkes

288 qPg 044 * * * * * * * v1755 Franeker (Frn)56 55 Douwe Douwe Willems Willems

3097 qPg 039 * * * * * +
1752

10 10 Eelko Eelke

Eelkoma
696
g * * * * * * *

114 106 Eijbert Egbert Annes Annes

3102 qPg 046 * * * +1748
77 75 Ente Einte Watzes Watses

3258 qWi 030

* v
1758 Pingjum (Won) 105 1759 Achlum (Frd)83 80 Ente Einte Watzes Watses

3258 qWi 030


* v1755 Witmarsum (Won) 80 1756 Pingjum (Won) 105


113 105 Ente Einte Watzes Watses

3258 qWi 030* * v

1756 Pingjum (Won) 79 1758 Pingjum (Won) 75


35 34 Elias Elias

Krakau hovenier 3478*
1759 Holwerd (Wdn)1010 Elisabet Elisabeth

Hania
689 qPg 012 * *34 33 Evert Evert Durks Dirks

3103 qPg 047 * * * * * v

1753 Oosterbierum (Bar)40 39 Evert Evert Durks Dirks

3103 qPg 047

* *
1758 Oosterbierum (Bar)


27 26 Fedde Fedde Ruurds Ruurds

683 qBu 15

* * * * * * * * * *
1754: een dochter minder
55 54 Fokel Fokele Ulbes Ulbes

2203 qAr 173

*

1750: en haar moeder
114 106 Fookle Fokeltje Sibles Sibbeles

3071 qPg 008 * * * * +


1748
7 7 Folkert Folkert

Heringa
2238
* * * * * * * * *1748 Leeuwarden (Lwd)

1748: geen huishouding
55 54 Folkert Folkert Clases Klases

3707


* *
1758 Pingjum (Won) 73

75 73 Folkert Folkert Clases Klases

3707


* * * * * * * * v
1758 Pingjum (Won) 54


72 70 Foppe Foppe Jorrits Jorrits

223 qCo 05


* +1751 Cornwerd (Won) 10

99 94 Foppe Foppe Jorrits Jorrits
wed 223 qCo 05


* * * * *
1755 Makkum (Won) 108

116 108 Foppe Foppe Jorrits Jorrits
wed 223 qCo 05* * * v
1752 Pingjum (Won) 72 1755 Pingjum (Won) 94


83 80 Frans Frans Ijbles Iebeles

3104 qPg 048 * * * * * * * v1755
83 80 Frans Frans Ijbles Iebeles

3104 qPg 048* * * *
1756

1755
35 34 Frederik Freerk Willems Willems Lukking
3694


* * v


1753 Oosterbierum (Bar)71 69 Frouk Froukje Ijmes Iemes

3072 qPg 009 * * * * * * * * +
110 103 Geertje Geertje Tjallings Tjallings

3105 qPg 049 * * * * * * * * * * * *1748 arme huijs
34 33 Gerben Gerben Wijgers Wiegers

3588

* * * * * * *
1753 Arum (Won) 68

40 39 Gerrijt Gerrit

Eelkoma wed 688


* * * * * * * *
*
1752: een zoon gertrouwd zie no 10 de ander naar Harlingen
43 42 Gerrit Gerrit Jacobs Jakobs

3710


* * * * * *
1754 Pingjum (Won) 46

47 46 Gerrit Gerrit Jacobs Jakobs

3710
* * v
1754 Pingjum (Won) 42

1752: vrijgezel
47 46 Gerrit Gerrit Rienks Rienks

3702
b v

1757 Pingjum (Won) 74


76 74 Gerrit Gerrit Rienks Rienks

3702

b v

1757 Pingjum (Won) 46 1758 Hitsum (Frd)
1008 Gerritje Gerritje Jans Jans

3073 qPg 014 *
108 102 Gosling Gosling Beerns Berends
wed 3505*
1755 Makkum (Won)

heeft in Makkum bij een ander ingewoond
108 102 Gosling Gosling Beerns Berends

3505+
1755 Makkum (Won)

heeft in Makkum bij een ander ingewoond
1 1 Grietje Grietje Heins Heins

734


* * * * * * * * * *

51 50 Grietje Grietje Sjoerds Sjoerds

3697*
is Tietje Harmens dochter
4 4 Haije Haie Harmens Harmens

1458b * * * * * * v

1751 Witmarsum (Won)
1758 Witmarsum (Won) 73


80 77 Hans Hans Ijbles Iebeles

3106 qPg 050 * * * * * * * * * * * *

77 75 Harmen Harmen Gosses Gosses

3107 qPg 051 * * *


117 109 Harmen Harmen Gosses Gosses

3107 qPg 051


* * * * * * * * *

35 34 Harmen Harmen Jans Jans

3708
* * * v
1752 Minnertsga (Bar)

1755: woont bij een ander in
41 40 Harmen Harmen Jans Jans

3708
* * * *
1756 Pingjum (Won) 75

77 75 Harmen Harmen Jans Jans

3708* v1755 Pingjum (Won) 34 1756 Pingjum (Won) 40

1755: met de Smitte
32 31 Harmen Harmen Sikkes Sikkes

1863


* *
1758 Makkum (Won)


111 103 Harmen Harmen Sippes Sippes

3697


* v1751
34 33 Heijn Hein

Hilarides cum soc 733

* * * * * * *
hun tweede plaats
120 112 Hendrik Hendrik Harmens Harmens

3108 qPg 052 * * * * * * * * * * * *

59 58 Hendrik Hendrik Hendrijx Hendriks

3109 qPg 053 * * * * * * * * * * * *

7 7 Hendrik Hendrik Jacobs Jakobs

706*
1759 Tzum (Frd)


59 58 Hendrik Hendrik Lammerts Lammerts

3110 qPg 054 * * * * * *


1749: vrijgezel
2 2 Hendrik Hendrik Seerps Seerps

680 qPg 055


* * v


1751 Pingjum (Won) 9 1753 Pingjum (Won) 106


2 2 Hendrik Hendrik Seerps Seerps

680 qPg 055

* * * * * *
1754 Pingjum (Won) 106

9 9 Hendrik Hendrik Seerps Seerps

680 qPg 055 * * * v1751 Pingjum (Won) 2


114 106 Hendrik Hendrik Seerps Seerps

680 qPg 055
* v

1753 Pingjum (Won) 2 1754 Pingjum (Won) 2


45 44 Hijlke Hielke Douwes Douwes

3074 qPg 011* * * *
1756 Pingjum (Won) 501759
51 50 Hijlke Hielke Douwes Douwes

3074 qPg 011


* v


1756 Pingjum (Won) 44
1759 1755: voortijds bij een ander ingewoond
106 100 Hijlke Hielke Douwes Douwes

3074 qPg 011 * * * * * * v
1748 1754: woont bij een ander in
90 86 Hille Hille Lieuwes Lieuwes

3112 qPg 056 * * * * * * v
1754 Harlingen (Har)96 91 Hille Hille Lieuwes Lieuwes

3112 qPg 056


* * * * *
1755 Harlingen (Har)
1754 Harlingen (Har)28 27 Hillebrand Hillebrand Lammerts Lammerts
wed 3113 qPg 057


* g v1751 Pingjum (Won) 102
1752: getrouwd aan Dirk Jelmers van no 70
102 97 Hillebrand Hillebrand Lammerts Lammerts
wed 3113 qPg 057 * * * v1751 Pingjum (Won) 28

1752: getrouwd aan Dirk Jelmers van no 70
85 82 Ids Ids Johannes Johannes

3692

* * *
1757 Pingjum (Won) 106

114 106 Ids Ids Johans Johannes

3692
b v

1757 Pingjum (Won) 82


123 115 Ids Ids Willems Willems

3114 qPg 059 * * * * * * * * * * * +

123 115 Ids Ids Willems Willems
wed 3114 qPg 059


*1759
43 42 Ijde Iede Jans Jans

3115 qPg 059 * * * * * * +


122 114 Eeke Ieke Ijbles Iebeles

3116 qPg 060 * * * * * * * * * * * *
1749: een arm man
124 116 Ijsbrand Ijsbrand Jacobs Jakobs

3117 qPg 061 * * * +1748
124 116 Ijsbrand Ijsbrand Jacobs Jakobs
wed 3117 qPg 061


* * * * * * * * *1759
19 19 Jacob Jakob

Doijema
686 qPg 062 * * * * * * * * * * * *
1758: een dood
53 52 mr Jacob Jakob

Popta
711 qPg 063 * * * * * * * * +
53 52 Jacob Jakob

Popta wed 711 qPg 063* * * *
1757: geen L 600
45 44 Jacob Jakob Hilbrands Hillebrands

3685


* * v1754 Pingjum (Won) 61 1756 Pingjum (Won) 75


63 61 Jacob Jakob Hilbrands Hillebrands

3685
* * v

1752 Pingjum (Won) 119 1754 Pingjum (Won) 44


77 75 Jacob Jakob Hilbrands Hillebrands

3685
* v


1756 Pingjum (Won) 44 1757 Makkum (Won) 332

1757: de Smitte
119 111 Jacob Jakob Hilbrands Hillebrands

3685* v


1751 Pingjum (Won) 63


9 9 Jacob Jakob Ijsbrands Ijsbrands

670 qPg 064


* * * * * * * * *
1751 Pingjum (Won) 28

28 27 Jacob Jakob Ijsbrands Ijsbrands

670 qPg 064 * * * v1753 Pingjum (Won) 9


67 65 Jacob Jakob Lammerts Lammerts

2990 qPg 065 * * * * * * * * * * * *

50 49 Jacob Jakob Pieters Pieters

3118 qPg 066 * * * * * * * * * * * *
1749: timmerman
81 78 mr Jan Jan

Bangma
703 qPg 067 * * * * * * * * * * * *
1757: de dochter getrouwd
70 68 Jan Jan Ages Ages

2987 qPg 068


* v1751 Makkum (Won) 447 1752

1006 Jan Jan Ages Ages

2987 qPg 068 * *21 21 Jan Jan Baukes Baukes

1348 qPg 069 * * * * * * * * * * * *

84 81 Jan Jan Durks Dirks
wed 3119 qPg 070 * * * * * * * * * * * *

75 73 Jan Jan Harmens Harmens

3682


* * v 1758 Oosterlittens (Baa)
1760naar elders
65 63 Jan Jan Jillerts Jillerts

2991 qPg 071 * * * * * * * * * * * *

70 68 Jan Jan Murks Murks

3120 qPg 072 * * * v1751 Pingjum (Won) 102


102 97 Jan Jan Murks Murks

3120 qPg 072


* * * * * * * * *
1751 Pingjum (Won) 70

33 32 Jan Jan Pieters Pieters
de vader 1889 qAr 126* * *

1752 Arum (Won) 126

57 56 Jan Jan Pijtters Pieters

3704

b * *
1757: getrouwd aan Klaas Klases wed
70 68 Jan Jan Pijtters Pieters

3705


b * * * * *

104 98 Jan Jan Poppes Poppes
wed 3121 qPg 073 * * * *
getrouwd aan Ulbe Piers van no 14
99 94 Jan Jan Rientses Rienks

3701
b * * * * * * *

38 37 Jan Jan Sijmons Siemens

3122 qPg 074 * * * * * * * * * * * *
1749: vrijgezel
4 4 Jarig Jarich Sierks Sierks

1772


* v
1758 Cornwerd (Won) 17 1759 Cornwerd (Won) 2


55 54 Jelle Jelle Ates Ates

1942 qAr 007


b v


1756 Pingjum (Won) 75


55 54 Jelle Jelle Ates Ates

1942 qAr 007
b * *
1757 Pingjum (Won) 75

77 75 Jelle Jelle Ates Ates

1942 qAr 007b v


1756 Pingjum (Won) 54 1757 Pingjum (Won) 54


117 109 Jeltje Jeltje Willems Willems

3123 qPg 075 * * *


99 94 Jetske Jetske Andries Andries

3124 qPg 076 * * * * v


1752 Slappeterp (Men)

1748
36 35 Junius Johannes

Murraij wed 832 qPG 084 * * * * * * * * * * * *
17550; een dochter minder

1001 Johan Johannes

Hovenier
3128 qPg 081 * *20 20 Johannes Johannes Douwes Douwes

3125 qPg 077 * * * * +
20 20 Johannes Johannes Douwes Douwes
wed 3125 qPg 077* * * * * * * *

49 48 Johannes Johannes Ruurds Ruurds

3126 qPg 078 * * * * * * * * * * * *

42 41 Hanne Johannes Sijbrens Siebrens

3127 qPg 079 * * * * * * v
1754 Pingjum (Won) 79 1751

82 79 Hanne Johannes Sijbrens Siebrens

3127 qPg 079

* * * * * *
1754 Pingjum (Won) 41

107 101 Joost Joost

Dulst
3129 qPg 081 * * * * * * * * * * * *

35 34 Joost Joost Jacobs Jakobs

3709* * * v

1755 Blija (Fer)
1758 Leeuwarden (Lwd)48 47 Jorke Jork Douwes Douwes

3130 qPg 082 * * * v1751 Pingjum (Won) 116


48 47 Jorke Jork Douwes Douwes

3130 qPg 082* +


1752 Pingjum (Won) 116

48 47 Jorke Jork Douwes Douwes
wed 3130 qPg 082
* * * * * * *

116 108 Jorke Jork Douwes Douwes

3130 qPg 082


*
1751 Pingjum (Won) 48

100 95 Jouk Jouke Jurriens Jurjens

3131 qPg 083


* * * * *
1755 Pingjum (Won) 1021755
108 102 Jouk Jouke Jurriens Jurjens
wed 3131 qPg 083 * * * * * * * v1755 Pingjum (Won) 95
1748 1754: arme huijs
33 32 Claas Klaas Douwes Douwes

727 qEn 03* * * *
1756 Arum (Won) 15

57 56 Claas Klaas Clasens Klases

3132 qPg 085 * * * * * +57 56 Claas Klaas Clasens Klases
wed 3132 qPg 085
* * * * g


1757: getrouwd aan Jan Pieters
10 10 Klaas Klaas Obes Obbes

1764

* * * *
52 51 Claas Klaas Rommerts Rommerts

3133 qPg 086 * * * * * * * * * * v
1758
62 60 Claas Klaas Wijbes Wiebes

3695
b * * *

17 17 Cornelis Kornelis Oepkes Oepkes

3134 qPg 087 * * * * * * * v1755 Tzum (Frd)17 17 Cornelis Kornelis Sijbes Siebes

678* * * * *
1755 Tzummarum (Bar)


23 22 Lammert Lammert

Hilarides wed 732 qPg 088 * * * * * * * g
1755: getrouwd aan W.W.Wiarda
39 38 Leenert Leendert

Popta
709 qPg 089 * * * * * * * * * * * *

11 11 Lieuwe Lieuwe Rintjes Rintjes

715 qPg 090 * * * * * * * * * * * *

47 46 Lijsbet Lijsbet Arjens Arjens

3075 qPg 013 * * * v1751 Pingjum (Won) 127
1748
123 118 Lijsbet Lijsbet Arjens Arjens

3075 qPg 013


* * +


1751 Pingjum (Won) 47

76 74 Lolle Lolle Anes Arends

2988 qPg 091 * * * * g * * +


1751
1752: getrouwd aan Zetske Jans
76 74 Lolle Lolle Anes Arends
wed 2988 qPg 091


* * * * *
1752: getrouwd aan Lolle Anes
44 43 Louw Louw Hijlkes Hielkes

3684* * * * *
1755 Pingjum (Won) 75
1758: geen L 600
77 75 Louw Louw Hijlkes Hielkes

3684

* * * * * * v1755 Pingjum (Won) 43


6 6 Luijtsen Luitjen Pijters Pieters

3135 qPg 092
* * * * * * * * * * *
1759: geen L 600

1007 Maijke Maaike Ijbles Iebeles

3076 qPg 014 * *

1748
112 104 Marten Marten Ijmes Iemes

3136 qPg 093 * * * * +


1748
78 76 Meijle Meile Jacobs Jakobs

1502b

35 34 Melchior Melchert

Semler
3487


* v
1758 Ried (Frd)
1759 Leeuwarden (Lwd)88 84 Murk Murk Durx Dirks

3137 qPg 094 * * * * * * * * * * * *

115 107 Nieske Nieske Harmens Harmens

3138 qPg 095 * * * * * * * * * * * *
1753: diaconije huijs
32 31 Obbe Obbe Oedses Oedses

697 qPg 096 * * * * * * * * * +32 31 Obbe Obbe Oedses Oedses
wed 697 qPg 096
* v
1758 Pingjum (Won) 41

1757: verarmd
42 41 Obbe Obbe Oedses Oedses
wed 697 qPg 096

* *
1758 Pingjum (Won) 31
1758: is Dieuwke Klases

1000 P. P.

Hilarides wed 3056 qPg 097 * *33 32 Pabe Pabe Beerns Berends

3058 qPg 098 * * * v1751 Tzummarum (Bar)96 91 Pier Pier Sijbrens Siebrens

3140 qPg 099 * * * * * v

1753 Harlingen (Har)92 87 Pieter Pieter

Prins wed 3067 qPg 003 * * * * +
97 92 Pieter Pieter

Prins de jonge 3489


* * * * * * +
97 92 Pieter Pieter

Prins de jonge wed 3489
* * * *1756
38 37 Pieter Pieter Bottes Botes

1479


* * * v

1753 Pingjum (Won) 105


41 40 Pieter Pieter Bottes Botes

1479* v1755 Pingjum (Won) 105 1756 Pingjum (Won) 41


42 41 Pieter Pieter Bottes Botes

1479
* v


1756 Pingjum (Won) 40 1757 Arum (Won) 107


113 105 Pieter Pieter Bottes Botes

1479

* * v
1753 Pingjum (Won) 37 1755 Pingjum (Won) 37


63 61 Pijtter Pieter Bouwens Bouwes

3509


b * * * * *

41 40 Pieter Pieter Everts Everts

287 qPg 100 * * * * * * * v1755 Pingjum (Won) 55


56 55 Pieter Pieter Everts Everts

287 qPg 100


* * * * *
1755 Pingjum (Won) 40

79 76 Pijtter Pieter Hendrix Hendriks

3683

* * * * 1757 Dongjum (Frd)


45 44 Pijtter Pieter Hilbrands Hillebrands

3693
* * v

1752 Koudum (Hem)
1754
119 111 Pijtter Pieter Hilbrands Hillebrands

3693

b * *

33 32 Pijtter Pieter Jans Jans
de zoon 62 qAr 093* * * * v1752 Arum (Won) 126 1756 Arum (Won) 13


42 41 Pijtter Pieter Jans Jans Porten
3464


b v1755 Arum (Won) 78


43 42 Pijtter Pieter Jans Jans

3141 qPg 101

* * * * * *
1754 Pingjum (Won) 98

103 98 Pijtter Pieter Jans Jans

3141 qPg 101 * * * * * * v
1754 Pingjum (Won) 42
1748
30 29 Pieter Pieter Klases Klases

694 QpG 102 * * * * * * * * * * * *
1759: de zoon getrouwd
4 4 Pieter Pieter Piers Piers Hiddema*
676*
1759 Schettens (Won) 14


1004 Pijtter Pieter Pijtters Pieters

3143 qPg 103 * *3 3 P Pieter R. Richards Horreus bijzitter 712 qPg 002 * * * * * * * * * * * *
1756: de dochter getrouwd
87 83 Pieter Pieter Rintjes Rintjes

3144 qPg 104 * * * * * * * * +

1755

8 8 Pijtter Pieter Sijbrens Siebrens

1743 qPg 105 * * * * * * * * * * * *

71 69 Pijtter Pieter Willems Willems

3145 qPg 106* * * *
1756 Pingjum (Won) 106

82 79 Pieter Pieter Willems Willems

3145 qPg 106 * * * * * * v
1754 Pingjum (Won) 106


114 106 Pijtter Pieter Willems Willems

3145 qPg 106

* * v1754 Pingjum (Won) 79 1756 Pingjum (Won) 69


92 87 Reijn Rein Everts Everts

3146 qPg 107
* * *
1757 Zurich (Won) 16


1002 Reijn Rein Everts Everts

3146 qPg 107 * v

1749 Gaast (Won)


1748: vrijgezel

33 Reijner Reiner Hobbes Hobbes

3711
* 1760 Makkum (Won) 186

64 62 Reijnder Reiner Jurriens Jurjens

3147 qPg 108 * * * * * * * * * * * *

46 45 Rienk Rienk Jans Jans

3148 qPg 109 * * * * * * * * * * * *

24 23 Rients Rienk Rientses Rienks

724 qPg 110 * * * * * * * * * +24 23 Rients Rienk Rientses Rienks
wed 724 qPg 110
* * *

108 102 Rigt Rikstje Clases Klases

3706* * * * *1755
47 46 Rinske Rinse Jacobs Jakobs

3151 qPg 112 *

1013 Rinske Rinske Doekes Doekes

3150 qPg 111 * *

1748
116 108 Rinske Rinske Jacobs Jakobs

3151 qPg 112 * * * +1748
101 96 Rinske Rinske Pijtters Pieters

3703


* *1759 1758: voortijds bij een ander ingewoond
69 67 Romke Romke Jans Jans

3700

* * *
1757 Makkum (Won) 466

12 12 Rommert Rommert Pieters Pieters

3153 qPg 114 * * * * * * * * * * * *

29 28 Ruurd Ruurd Eeltjes Eelkes

702 qPg 115 * * * * * * * * * * * +

29 28 Ruurd Ruurd Eeltjes Eelkes
wed 702 qPg 115


*

66 64 Saekle Seekele Lieuwes Lieuwes

2992 qPg 116 * * * * * * * * * * * *

69 67 Sijbe Siebe Imkes Iemkes

3154 qPg 117 * * +


69 67 Sijbe Siebe Imkes Iemkes
wed 3154 qPg 117

* * +
89 85 Sijbe Siebe Clases Klases

3055 qPg 118 * * * * * * * * * * * *1748
16 16 Sijbren Siebren Foppes Foppes

682b * * * *

47 46 Sijbren Siebren Gosses Gosses

3234 qZu 23
* * *
1757 Pingjum (Won) 76

79 76 Sijbren Siebren Gosses Gosses

3234 qZu 23
* * * * v


1753 Zurich (Won) 6 1757 Pingjum (Won) 46


45 44 Sijbren Siebren Pieters Pieters

3156 qPg 119 *
79 76 Simon Siemen Abrahams Abrahams

3157 qPg 120 * * * * * * v
1753 Kimswerd (Won) 7


73 71 Simon Siemen Tjallings Tjallings

3158 qPg 121 * * * * * * * * * * * *

54 53 Seedske Sietske Jans Jans

3077 qPg 015 * * * * g v1752: getrouwd aan Lolle Anes van no 76
99 94 Sicke Sikke Obbes Obbes

876

b * v1755 Makkum (Won) 107


119 119 Sikke Sikke Obbes Obbes

876


* *
1758 Makkum (Won) 107
1758: is nieuw op koud steed gebouwd
25 24 Sikke Sikke Oepkes Oepkes

1125 qCo 25

* *
1758 Witmarsum (Won) 119


1003 Sipke Sipke Folkerts Folkerts

3160 qPg 124 * v

1749 Witmarsum (Won)


1748: vrijgezel
13 13 Sipke Sipke Gerlofs Gerlofs

3159 qPg 122 * * * * * * * * * * * *
1755: een dochter minder
38 37 Sipke Sipke Rijmers Riemers

2989 qPg 123 * *54 53 Sjoerd Sjoerd Douwes Douwes

2993 qPg 125* * * * * * * *
1752 Pingjum (Won) 63

63 61 Sjoerd Sjoerd Douwes Douwes

2993 qPg 125 * * * * v


1752 Pingjum (Won) 54


14 14 Sjoerd Sjoerd Ekes Iekes

3161 qPg 126 *zie ook nr 82
82 79 Sjoerd Sjoerd Ekes Iekes

3161 qPg 126 * *113 105 Sjoerd Sjoerd Johannis Johannes

3691


* *

26 25 Sjoerd Sjoerd Teekes Teekes

668* * * * *
1755 Pingjum (Won) 55

56 55 Sjoerd Sjoerd Teekes Teekes

668

b * v1755 Pingjum (Won) 25


77 75 Teeke Teeke Fekkes Fekkes

3535

b v
1758 Parrega (Won) 17


68 66 Teuntje Teuntje Walings Walings

3078 qPg 016 * * * * * * * * * * * *1748 1753: arme huijs
90 86 Tiete Tiete Durx Dirks

3516b * * * *
1755 Pingjum (Won) 91

96 91 Tiete Tiete Durx Dirks

3516

b * v1755 Pingjum (Won) 86


18 18 Tiete