Makkum bewoners 1748-1760

P tot en met R

uit speciekohieren

 


jaar hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 424 314 Paulus Paulus Allerts Allerts2788 qMa 531 * * * * * +


ook Paulus Alles


1753 424 314 Paulus Paulus Allerts Allerts
wed

2788 qMa 531
* v
1754 Makkum (Won) 242

is Jeltje Willems


1748 163 127 Paulus Paulus Gerbens Gerbens1057 qMa 532 * * * * * * * * * * * * *
1761

1748 46 36 Paulus Paulus Hendriks Hendriks

1762
2789 qMa 533 * * * * * * * * * * * * *dood arm 1761: onvermogen

1748
1009 Paulus Paulus Johannes Johannes Hoitinga wed

2790 qMa 534 * *


1753 24 16 Paulus Paulus Pijtters Pieters


b * * * * * * *


1761

1761
1761: de vrouw dood en de man op zee onbekend waar


1760
152 Paulus Paulus Sjoukes Sjoukes2397 qMa 062* 1760 Makkum (Won) 489
1753 216 161 Paulus Paulus Sjoukes Sjoukes2397 qMa 062
* * v
1753 Makkum (Won) 368 1755 Makkum (Won) 473

1752 514 368 Paulus Paulus Sjoukes Sjoukes2397 qMa 062* v


1752 Makkum (Won) 613 1753 Makkum (Won) 161

1751 631 459 Paulus Paulus Sjoukes Sjoukes2397 qMa 062


* v


1752 Makkum (Won) 514

1755 649 473 Paulus Paulus Sjoukes Sjoukes2397 qMa 062


* v1755 Makkum (Won) 161 1756 Makkum (Won) 485

1756 664 485 Paulus Paulus Sjoukes Sjoukes2397 qMa 062* * * v
1756 Makkum (Won) 473 1759 Makkum (Won) 489

1759
489 Paulus Paulus Sjoukes Sjoukes2397 qMa 062


* v 1759 Makkum (Won) 485 1760 Makkum (Won) 152

1758 238 174 Pijtrik Petronella Heeres Heres* +
is moeder van Siebren Lolkes (000965)


1755 476 342 Piebe Piebe Gerbens Gerbens
b v


1756 Makkum (Won) 438

1756 610 438 Piebe Piebe Gerbens Gerbens
wed* g


1756 Makkum (Won) 342
1754 305 228 Piebe Piebe Lieuwes Lieuwes2792 qMa 537

* * * * * *
1754 Makkum (Won) 430
1748 493 352 Piebe Piebe Lieuwes Lieuwes2792 qMa 537 * *

1750 Makkum (Won) 506

1751 506 363 Piebe Piebe Lieuwes Lieuwes2792 qMa 537


* * v


1751 Makkum (Won) 493 1753 Makkum (Won) 430

1753 597 430 Piebe Piebe Lieuwes Lieuwes2792 qMa 537
* v

1753 Makkum (Won) 363 1754 Makkum (Won) 228

1756 441 322 Pijbe Piebe Martens Martens2793 qMa 538* * * * * 1756 Makkum (Won) 338 1765 Makkum (Won) 109

1748 468 338 Pijbe Piebe Martens Martens2793 qMa 538 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 322

1748 42 33 Piebe Piebe Piebes Piebes2794 qMa 539 * * * * * * * +
1752 497 355 Piebe Piebe Rienx Rienks1008
* * * * * * * * *

1755
1748 337 246 Piebe Piebe Ruurds Ruurds2791 qMa 535 * * * v1751 Makkum (Won) 61

1750: met de broeder


1751 361 264 Piebe Piebe Ruurds Ruurds2791 qMa 535


* * * * * * * * v
1751 Makkum (Won) 337 1759 Makkum (Won) 474

1750: met de broeder


1759 650 474 Piebe Piebe Ruurds Ruurds2791 qMa 535


* * 1759 Makkum (Won) 264 1761 Makkum (Won) 63

1750: met de broeder


1748 582 418 Piebe Piebe Sjoerds Sjoerds
wed

255 qMa 539 * *


1759 19 14 Piebe Piebe Teekes Teekes3739b *


1761 Bolsward (Bol)


1753 50 39 Pieke Pieke Feijkes Feikes2795 qMa 540
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 78
1748 104 78 Pieke Pieke Feijkes Feikes2795 qMa 540 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 39

1748 39 30 Pier Pier Heeres Heres2796 qMa 541 * * * * * * * * * * * * *1759 320 238 Pier Pier Hiddes Hiddes
b *


1761 Makkum (Won) 468

1748 50 39 Pier Pier Jelles Jelles2797 qMa 542 * * * * * * * * * * * * *

1752
1748: onvermogend


1748 304 228 Pier Pier Johannes Johannes2798 qMa 543 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 225

1753 374 275 Pier Pier Johannes Johannes2798 qMa 543
* * * * * * * *1755 86 63 Pier Pier Piers Piers
* * v


1755 Makkum (Won) 321 1757 Makkum (Won) 339

1752 438 321 Pier Pier Piers Piers


g * * v


1755 Makkum (Won) 63

1757 470 339 Pier Pier Piers Piers


* v

1757 Makkum (Won) 63 1758 Makkum (Won) 390

1759 480 344 Pier Pier Piers Piers
* * 1759 Makkum (Won) 390
1758 542 390 Pier Pier Piers Piers* v
1758 Makkum (Won) 339 1759 Makkum (Won) 344

1760
353 Pier Pier Sijbes Siebes

b


1763 Makkum (Won) 443

1748 240 176 Pier Pier Teekles Teekeles796 qMa 544 * * * * * * * * * * * * *1752: 3 kalkovens van Jan van Altena


1751 12 9 Pieter Pieter

Leninga


1071 qMa 545


*
1757 177 135 Pijtter Pieter

Wijnkoop


3765

* v

1757 Sneek (Sne)
1758 Makkum (Won) 229

1758 306 229 Pijtter Pieter

Wijnkoop


3765


* v
1758 Makkum (Won) 133 1759 Harlingen (Har)


1748
1098 Pijtter Pieter


soldaat

2799 qMa 546 * *


1748
1112 Pijter Pieter

Grune

*


1748
1113 Pijtter Pieter

Oudeboorn

*


1748
1118 Pijtter Pieter

Schone

*


1755 219 164 Pijtter Pieter Alberts Alberts2800 qMa 547


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 383 1762 Bolsward (Bol)


1748 417 309 Pijtter Pieter Alberts Alberts2800 qMa 547 * * * * v


1752 Makkum (Won) 535

1758 499 357 Pijtter Pieter Alberts Alberts3436


b * v


1760 Makkum (Won) 289

1759: Klaas Alberts


1752 535 383 Pijtter Pieter Alberts Alberts2800 qMa 547* * * v
1752 Makkum (Won) 417 1755 Makkum (Won) 164

1748
1036 Pijtter Pieter Allerts Allerts2801 qMa 548 * *


1759 466 336 Pijtter Pieter Alles Alles
wed

2801 qMa 548


* * 1759 Makkum (Won) 338 1762 Makkum (Won) 3321762 Willem Sietses1758 468 338 Pijtter Pieter Alles Alles
wed

2801 qMa 548

* v
1758 Makkum (Won) 341 1759 Makkum (Won) 336

is Janke Jacobs


1757 473 341 Pijtter Pieter Alles Alles2801 qMa 548
* +

1757 Makkum (Won) 336
1758 473 341 Pijtter Pieter Alles Alles
wed

2801 qMa 548

v
1758 Makkum (Won) 338

is Janke Jacobs


1748 646 470 Pijtter Pieter Bouwes Bouwes2802 qMa 549 * * * * * * * * * * * +
1759 646 470 Pijtter Pieter Bouwes Bouwes
wed

2802 qMa 549


* *1755 42 33 Pieter Pieter Durx Dirks2803 qMa 550


* v1755 Makkum (Won) 192 1756 Makkum (Won) 440

1754 261 192 Pieter Pieter Durx Dirks2803 qMa 550

* v
1754 Makkum (Won) 292 1755 Makkum (Won) 33

1753 399 292 Pieter Pieter Durx Dirks2803 qMa 550
* v

1753 Makkum (Won) 336 1754 Makkum (Won) 192

1748 466 336 Pieter Pieter Durx Dirks2803 qMa 550 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 292

1748 562 406 Pijtter Pieter
Dirks Leninga


1071 qMa 545 * * * * * * * * * * * +
3 kalkovens


1759 562 406 Pijtter Pieter
Dirks Leninga wed

1071 qMa 545


* *3 kalkovens


1756 612 440 Pieter Pieter Durx Dirks

1756
2803 qMa 550ø ø ø ø ø 1756 Makkum (Won) 33 1763 Makkum (Won) 431

1748
1011 Pijtter Pieter Eelkes Eelkes
wed

2804 qMa 551 * *


1757 247 183 Pijtter Pieter Everts Everts


b v
1758 Makkum (Won) 198

1758 269 198 Pijtter Pieter Everts Everts* v
1758 Makkum (Won) 183 1759 Makkum (Won) 434

1759 606 434 Pijtter Pieter Everts Everts
* * 1759 Makkum (Won) 198
1757 79 59 Pijtter Pieter Feddes Feddes
(de zoon)

936

* * * *1759 38 29 Pijtter Pieter Gerrits Gerrits3632* * 1759 Makkum (Won) 121
1754 156 121 Pijtter Pieter Gerrits Gerrits3632


* * * * * v
1754 Makkum (Won) 163 1759 Makkum (Won) 29

1753 218 163 Pijter Pieter Gerrits Gerrits3632

* v

1753 Idsegahuizum (Won) 6 1754 Makkum (Won) 121

1748 68 51 Pijtter Pieter Greolts Greults2805 qMa 552 * * * * * * * * * * * * *


1761 Makkum (Won) 148

1748 299 223 Pijtter Pieter Harings Harings2806 qMa 553 * * * * * * * * * * * * *1748 463 334 Pijtter Pieter Harmens Harmens
qMa 554 * * * * * * * * * * * * *1748 501 358 Pijtter Pieter Harmens Harmens
qMa * * * * v


1752 Makkum (Won) 516

zie ook nr 463


1752 516 370 Pijtter Pieter Harmens Harmens
qMa* +


1752 Makkum (Won) 501
zie ook nr 463


1753 516 370 Pijtter Pieter Harmens Harmens
wed


qMa
* g v
1754 Makkum (Won) 285
Johannes Jurjens1760 146 114 Pijtter Pieter Heerkes Heerkes

b


1763 Makkum (Won) 167

1748 376 277 Pieter Pieter Hillebrands Hillebrands2809 qMa 557 * * * *
1754 525 376 Pijtter Pieter Hilbrands Hillebrands2809 qMa 557

* * v


1756 Makkum (Won) 409

1756 567 409 Pijtter Pieter Hilbrands Hillebrands

1756
2809 qMa 557ø ø ø ø ø 1756 Makkum (Won) 376
arme huijs


1756 94 69 Pijtter Pieter Ijedes Iedes

b * v
1756 Makkum (Won) 378

1748 305 228 Pijtter Pieter Ijedes Iedes
qMa * * * * * * v
1754

1754
1755: onbekend


1759 353 258 Pijtter Pieter Ijedes Iedes
qMa


* + 1759 Makkum (Won) 263
1760 353 258 Pijtter Pieter Ijedes Iedes
wed


qMav


1760 Makkum (Won) 465

1748 359 263 Pijtter Pieter Ijedes Iedes
qMa * * * * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 258

1758 528 378 Pijtter Pieter Yedes Iedes* * + 1758 Makkum (Won) 69
1760 528 378 Pijtter Pieter Ijedes Iedes
wed*

1762 Douwe Heres1760
465 Pijtter Pieter Yedes Iedes
wed 1762

qMaø 1760 Makkum (Won) 258
1758 105 79 Pijtter Pieter Yemes Iemes Tichelaar


1060


* * *


1762 Makkum (Won) 83

1758: tichelwerk op no 309 1759: tichelwerk op no 90

1757 417 309 Pijtter Pieter Ijemes Iemes Tichelaar


1060

b v
1758 Makkum (Won) 79

1757: tichelwerk op no 90


1759 19 14 Pijtter Pieter Jacobs Jakobs58* * 1759 Makkum (Won) 285 1761 Makkum (Won) 271

1753 141 110 Pijtter Pieter Jacobs Jakobs


* * * * * v

1753 Makkum (Won) 361 1758 Makkum (Won) 285

1758 386 285 Pijtter Pieter Jacobs Jakobs58


* v
1758 Makkum (Won) 110 1759 Makkum (Won) 14

1752 504 361 Pijtter Pieter Jacobs Jakobs

g v

1753 Makkum (Won) 110

1758 521 374 Pieter Pieter Jacobs Jakobs Ros


863


b * * 1758 Joure (Has)

1751 231 169 Pijtter Pieter Jans Jans2814 qMa 561


* * * * * * * * * * 1751 Makkum (Won) 361 1767 Makkum (Won) 10 1763
1748 342 249 Pijtter Pieter Jans Jans
qMa * * * v1751 Makkum (Won) 609

1748 361 264 Pijtter Pieter Jans Jans2814 qMa 561 * * * v1751 Makkum (Won) 231

de Smitte is weggebroken


1755 514 368 Pijtter Pieter Jans Jans
qMa ?


* v1755

1756 Makkum (Won) 368

1756 514 368 Pijtter Pieter Jans Jans
qMa ?* v


1756 Makkum (Won) 368 1757 Makkum (Won) 375

1757 523 375 Pijtter Pieter Jans Jans


* * * * 1757 Makkum (Won) 368 1761 Makkum (Won) 40

1751 609 437 Pijtter Pieter Jans Jans
qMa


* * * * * * * * * * 1751 Makkum (Won) 342


1769
1748 294 218 Pijtter Pieter Jelles Jelles


1754 2815 qMa 563 * * * * * * * * * * * * *

1754
1759 335 244 Pijtter Pieter Jelles Jelles Bakb v


1760 Makkum (Won) 497

1760
286 Pijtter Pieter Jelles Jelles Bak
b


1761 Makkum (Won) 322

1760
497 Pijtter Pieter Jelles Jelles Bak
* 1760 Makkum (Won) 244
1755 357 261 Pijtter Pieter Jetses Jetses
blindeman 1758

qMa


b * * ø ø ø


1762 Makkum (Won) 265

1748 397 291 Pijtter Pieter Jetzes Jetses
qMa * * * * * * * * * * * * *1750 436 320 Pijtter Pieter Jetzes Jetses
qMa

* * * +


1750 97 72 Pieter Pieter Johannes Johannes* * v


1752 Workum (Wor)


1748 64 48 Pijtter Pieter Jurriens Jurjens2818 qMa 566 * * * * * * * * * * * * *1760: de zoon getrouwd


1748 38 29 Pijtter Pieter Cornelis Kornelis2819 qMa 567 * * * * * * * * * +


1748: onvermogend


1748
1039 Pijtter Pieter Louws Louws2820 qMa 568 * *


1755 348 253 Pijtter Pieter Paulus Paulus2821 qMa 569


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 285 1765 Makkum (Won) 325

1748 386 285 Pijtter Pieter Paulus Paulus2821 qMa 569 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 253

1754 98 73 Pijtter Pieter Piers Piers* * * * * * + 1754 Makkum (Won) 293
1760 98 73 Pijtter Pieter Piers Piers
wedv


1760 Makkum (Won) 322

1753 400 293 Pijtter Pieter Piers Piers


* v

1753 Makkum (Won) 328 1754 Makkum (Won) 73

1760
322 Pijtter Pieter Piers Piers
wed* 1760 Makkum (Won) 73 1761 Makkum (Won) 330

1752 454 328 Pijtter Pieter Piers Piers

* v


1752 Workum (Wor)
1753 Makkum (Won) 293

1748 199 149 Pieter Pieter Pieters Pieters2823 qMa 571 * * * * * * * * * * * * *1756 277 203 Pijtter Pieter Pijtters Pieters3673
* v


1756 Wons (Won)
1757 Makkum (Won) 497

1760
277 Pijtter Pieter Pijtters Pieters3673
* 1760 Makkum (Won) 376 1763 Makkum (Won) 440

1758 526 376 Pijtter Pieter Pijtters Pieters3673


* * v 1758 Makkum (Won) 479 1760 Makkum (Won) 277

1757 679 497 Pijtter Pieter Pijtters Pieters3673

* v

1757 Makkum (Won) 203 1758 Makkum (Won) 376

1748
1076 Pijtter Pieter Pijtters Pieters
wed 1748
2822 qMa 570 ø ø


1754 423 313 Pijtter Pieter Rinses Rinses3400


* * * * * * * 1754 Lollum (Won) 19
1751 670 489 Pijtter Pieter Rintjes Rintjes754* * * * * * * * * *1754: is zoon van (002854)


1748 76 57 Pijtter Pieter Sijbrens Siebrens2825 qMa 573 * * * v1751 Makkum (Won) 363

1760
90 Pijtter Pieter Sijbrens Siebrens2825 qMa 573* 1760 Makkum (Won) 266
1748 192 145 Pijtter Pieter Sijbrens Siebrens Haas, de


2824 qMa 572 * * * * * * * * * * v
1758 Makkum (Won) 456

1751 363 266 Pijtter Pieter Sijbrens Siebrens2825 qMa 573


* * * * * * * * * v 1751 Makkum (Won) 76 1760 Makkum (Won) 90

1758 628 456 Pijtter Pieter Sijbrens Siebrens Haas, de


2824 qMa 572

* * * 1758 Makkum (Won) 145
1748
1019 Pijtter Pieter Sijbrands Siebrens
qMa *1748 268 197 Pijtter Pieter Sijmons Siemens
qMa * * * * +1752 268 197 Pijtter Pieter Sijmons Siemens
wed


qMa* * * v1755 Harlingen (Har)


1748 604 433 Pijtter Pieter Sijmons Siemens2826 qMa 574 * * * * * * * * * * * * *1748 75 57 Pijtter Pieter Sipkes Sipkes2728 qMa 576 * * * v1751 Makkum (Won) 429

1751 429 316 Pijtter Pieter Sipkes Sipkes2728 qMa 576


* * v


1751 Makkum (Won) 75 1753 Makkum (Won) 353

1754 473 341 Pijtter Pieter Sipkes Sipkes2728 qMa 576

* * +1754 Makkum (Won) 353
1756 473 341 Pijtter Pieter Sipkes Sipkes
wed

2728 qMa 576* v

1756 Makkum (Won) 381

1753 495 353 Pijtter Pieter Sipkes Sipkes2728 qMa 576
* v

1753 Makkum (Won) 316 1754 Makkum (Won) 341

1757 531 381 Pijtter Pieter Sipkes Sipkes
wed

2728 qMa 576
* +

1757 Makkum (Won) 341
1748 574 414 Pijtter Pieter Sjoerds Sjoerds2829 qMa 577 * * * * +1752 574 414 Pijtter Pieter Sjoerds Sjoerds
wed

2829 qMa 577* * * * * * * * *1748
1072 Pijtter Pieter Sjoerds Sjoerds
de zoon


qMa * *


1754 656 478 Pijtter Pieter Sjoukes Sjoukes2831 qMa 579

* * v1754 Piaam (Won) 11 1756 Makkum (Won) 485

1756 664 485 Pijtter Pieter Sjoukes Sjoukes2831 qMa 579* * * * * 1754 Makkum (Won) 478
1748 675 494 Pijtter Pieter Sjoukes Sjoukes2831 qMa 579 * * * * * * * * * * * * *


1762 Makkum (Won) 209 1762
1762: geen huishouding meer en woont bij Douwe Jetses


1753 4 3 Pijtter Pieter Theunis Teunis3715

* v

1753 Makkum (Won) 9 1754 Sneek (Sne)


1752 13 9 Pijtter Pieter Theunis Teunis3715
* v


1752 Makkum (Won) 76 1753 Makkum (Won) 3

1751 76 57 Pijtter Pieter Theunis Teunis3715* v1751 Makkum (Won) 586 1752 Makkum (Won) 13

1750 586 422 Pijtter Pieter Theunis Teunis3715


* v1751 Makkum (Won) 76

1748
1054 Pijtter Pieter Tijsen Tijses2832 qMa 580 *1751 114 85 Pietje Pietje Jans Jans
* * * * * +1751 Makkum (Won) 563
1751 van 't Vermaningshuisje


1754 495 353 Pietje Pietje Jans Jans* * * * * v
1754 Makkum (Won) 368 1759 Makkum (Won) 462

is dochter van 002639


1753 514 368 Pietje Pietje Jans Jans


b v
1754 Makkum (Won) 353

is dochter van 002639


1748 563 407 Pietje Pietje Jans Jans

* * * v1751 Makkum (Won) 114

1751 van 't Vermaningshuisje


1759 636 462 Pietje Pietje Jans Jans
* * 1759 Makkum (Won) 353 1764 Makkum (Won) 368

is dochter van 002639


1760
309 Pijttje Pietje Johannes Johannes3395
* 1760 Longerhouw (Won) 1 1761 Bolsward (Bol)1760

is Douwe Douwes wed


1748 32 23 Regina Regina Erasmus Erasmus2389 qMa 055* * * * * * * * * * +


zie ook no 354


1753 34 26 Reijn Rein Fokles Fokeles


*


1754: moet zijn Rein Hendriks


1753 34 26 Reijn Rein Hendrijx Hendriks


* * * v


1756 Makkum (Won) 61

1760
28 Reijn Rein Hendrix Hendriks

* 1760 Makkum (Won) 50
1759 66 50 Reijn Rein Hendrix Hendriks
* v 1759 Makkum (Won) 61 1760 Makkum (Won) 28

1756 83 61 Reijn Rein Hendrix Hendriks

* * * v
1756 Makkum (Won) 26 1759 Makkum (Won) 50

1748 263 194 Reijn Rein Johannis Johannes1012 qMa 581 * * * * * * * * * * * * *als curator over Gerrit Sjoukes kinderen 1759: 3 kalkovens op nr 283

1753 496 354 Reijn Rein Johannes Johannes1012 qMa 581
* * v17551755: vertr buijtens Lands


1754 457 331 Reijn Rein Okkes Okkes
wed

*

1754 Makkum (Won) 390
1753 542 390 Reijn Rein Okkes Okkes


* +

1755 542 390 Reijn Rein Okkes Okkes
wed

v
1754 Makkum (Won) 331

1756 160 124 Rein Rein Romkes Romkes

b *


1758 204 154 Rein Rein Romkes Romkes* * * 1758 Makkum (Won) 124
1748 258 190 Rein Rein Tjitzes Tjitses

1748
2833 qMa 582 ø ø ø ø ø1760
185 Reijner Reiner Dooijtses Dooitses3975
b


1762 Makkum (Won) 1831760 dogter v Jochem Cruger1752 285 210 Reijner Reiner Douwes Douwes

g * * * * * * * *


1761 Makkum (Won) 499

1753 156 121 Reijner Reiner Everts Everts
cherger
* v

1753 Makkum (Won) 379 1754 Gorredijk (Ops)


1752 529 379 Reijner Reiner Everts Everts
cherger* v

1753 Makkum (Won) 121

1759 252 186 Reijner Reiner Hobbes Hobbes3711* v 1759 Tzummarum (Bar)
1760 Pingjum (Won) 33

1748
1049 Reijner Reiner Jans Jans2834 qMa 583 *1750 102 77 Riemke Riemkje Beerns Berends* * * * v
1754 Enkhuizen


1752: de man naar Oost-Indien


1750 379 278 Riemke Riemkje Douwes Douwes

1750
ø ø v


1752 Makkum (Won) 433

arm huis


1752 433 319 Riemke Riemkje Douwes Douwes

* v


1752 Makkum (Won) 379 1753 Makkum (Won) 320

1753 436 320 Riemke Riemkje Douwes Douwes


* v

1753 Makkum (Won) 319 1754 Makkum (Won) 352

1754 493 352 Riemke Riemkje Douwes Douwes

1756
* * ø ø v

1754 Makkum (Won) 320 1758 Makkum (Won) 396

1758 548 396 Riemke Riemkje Douwes Douwes* * * 1758 Makkum (Won) 352 1761 Makkum (Won) 427

1748
1048 Riemke Riemkje Gerbens Gerbens

1748
2835 qMa 584 ø ø


1759 20 14 Riemke Riemkje Hessels Hessels
* * 1759 Makkum (Won) 381 1762 Makkum (Won) 116

1753 76 57 Riemke Riemkje Hessels Hessels


b * v1755 Makkum (Won) 762

1757 159 124 Riemke Riemkje Hessels Hessels


* v

1757 Makkum (Won) 462 1758 Makkum (Won) 381

1758 531 381 Riemke Riemkje Hessels Hessels* v
1758 Makkum (Won) 124 1759 Makkum (Won) 14

1755 636 462 Riemke Riemkje Hessels Hessels
* * v


1755 Makkum (Won) 57 1757 Makkum (Won) 124

1748 390 286 Riemke Riemkje Melis Melis2836 qMa 585 * * * * *1748
1050 Rienk Rienk Beerns Berends2838 qMa 587 * *


1757 653 477 Rients Rienk Douwes Douwes


b v
1758 Makkum (Won) 497

1760
485 Rients Rienk Douwes Douwes

* 1760 Makkum (Won) 497 1761 Makkum (Won) 183

1758 679 497 Rients Rienk Douwes Douwes* * v 1758 Makkum (Won) 477 1760 Makkum (Won) 485

1748 74 56 Rienk Rienk Jacobs Jakobs2839 qMa 588 * * * *
1760
244 Rinke Rienk Sijbolts Siebouts

* 1760 Workum (Wor)
1761 Workum (Wor)


1748
1001 Rienk Rienk Tietes Tietes2840 qMa 589 * *


1758 351 256 Rigtje Rikstje Haijes Haies* * *


1761 Makkum (Won) 351

is Haie Dirks erven


1748 642 466 Rigt Rikstje Hijlkes Hielkes2390 qMa 056 * * * * * * * * * * * * *


1764 Makkum (Won) 468

1748 204 154 Rigt Rikstje Steffens Steffens2837 qMa 586 * * * * * * * * * * +

1751 287 212 Rinnert Rinnert

Hogendorp


2841 qMa 590


* v1751 Makkum (Won) 303 1752 Makkum (Won) 618

1750 303 227 Rinnert Rinnert

Hogendorp


2841 qMa 590

* v1751 Makkum (Won) 287

zie ook no 690


1752 618 446 Rinnert Rinnert

Hogendorp adsistent

2841 qMa 590* * * * * * * * * 1752 Makkum (Won) 287 1752 Makkum (Won) 618

1748 690 505 Rinnert Rinnert

Hogendorp


2841 qMa 590 * *


zie ook nr 303 en nr 287


1748 157 122 Rinnert Rinnert Allerts Allerts2842 qMa 591 * * * * v


1753 Amsterdam (Nhl)


1753 157 122 Rinnert Rinnert Allerts Allerts2842 qMa 591
* * * * * * * *


1761 Makkum (Won) 357

1748 154 119 Rinnert Rinnert Durks Dirks2843 qMa 592 * * * * * * * * +1756 154 119 Rinnert Rinnert Durks Dirks
wed 1760
2843 qMa 592* * * * ø


1764 Makkum (Won) 304

1756: een arm huis


1756 194 146 Rinnert Rinnert Hendriks Hendriks Drost