Makkum bewoners 1748-1760

U tot en met W

uit speciekohieren
jaar hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1753 215 161 Uijlke Uilke


opzichter
b v
17541748 439 321 Uijlke Uilke Alberts Alberts2943 qMa 716 * * * * +1758 398 292 Uijlke Uilke Andries Andries3731


* * * 1758 Makkum (Won) 332 1761 Makkum (Won) 322

1755 417 309 Uijlke Uilke Andries Andries3731* * v

1757 Makkum (Won) 332

1755: Klaas Andries


1757 460 332 Uijlke Uilke Andries Andries3731

* v

1757 Makkum (Won) 309 1758 Makkum (Won) 292

1755: Klaas Andries


1755 262 193 Uijlke Uilke Durx Dirks3517* * v


1755 Idsegahuizum (Won) 4 1757 Makkum (Won) 430

1757 597 430 Uijlke Uilke Durx Dirks3517

* * * * 1757 Makkum (Won) 193
1748
1109 Uijlke Uilke Durx Dirks


*


1749 544 392 Uijlke Uilke Jelles Jelles Kalf
1750
2944 qMa 717
* ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø

1765
1748
1064 Uijlke Uilke Jelles Jelles2944 qMa 717 * *


1755 310 232 Uijlke Uilke Clases Klases2945 qMa 718


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 253 1765 Makkum (Won) 471

1748 348 253 Uijlke Uilke Clases Klases2945 qMa 718 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 232

1758 212 160 Uiltje Uilke Oepkes Oepkes
wed

2106 qEx 40

* * v 1758 Makkum (Won) 320 1760 Makkum (Won) 248

1753 248 183 Uijltje Uilke Oepkes Oepkes2106 qEx 40
* +

1753 Idsegahuizum (Won) 11
1754 248 183 Uijltje Uilke Oepkes Oepkes
wed

2106 qEx 40

v
1754 Makkum (Won) 241

1754 324 241 Uijltje Uilke Oepkes Oepkes
wed

2106 qEx 40

* * * v


1754 Makkum (Won) 183 1757 Makkum (Won) 320

1760
248 Uiltje Uilke Oepkes Oepkes
wed

2106 qEx 40* 1760 Makkum (Won) 160 1762 Makkum (Won) 238

1757 436 320 Uijltje Uilke Oepkes Oepkes
wed

2106 qEx 40
* v

1757 Makkum (Won) 241 1758 Makkum (Won) 160

1760
57 Uijlke Uilke Pijtters Pieters820
* 1760 Makkum (Won) 457
1759 629 457 Uijlke Uilke Pijtters Pieters820b v


1760 Makkum (Won) 57

1758 37 28 Uilke Uilke Sijttes Sietes* * v 1758 Makkum (Won) 260 1760 Makkum (Won) 51

1760
51 Uilke Uilke Sijttes Sietes

* 1760 Makkum (Won) 28 1761 Makkum (Won) 332

1754 226 167 Uijlke Uilke Sijttes Sietesb v17551757 356 260 Uijlke Uilke Sijttes Sietes


* v

1757 Makkum (Won) 320 1758 Makkum (Won) 28

1755 436 320 Uijlke Uilke Sijttes Sietes
b * v

1757 Makkum (Won) 260

1755 169 130 Uijlke Uilke Tjallings Tjallings
b * v

1757 Harlingen (Har)


1748 606 434 Uilk Uilkje Doedes Doedes

1764
2405 qMa 070 * * * * * * * * * * * * *1748 32 23 Ulbe Ulbe Erasmus Erasmus2946 qMa 719 *1754 32 23 Ulbe Ulbe Erasmus Erasmus2946 qMa 719

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 258
1750 354 258 Ulbe Ulbe Erasmus Erasmus2946 qMa 719

* * * * v
1754 Makkum (Won) 32

1748 343 250 Watze Watse Gerrijts Gerrits2947 qMa 720 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 325 1753
1756 449 325 Watze Watse Gerrijts Gerrits2947 qMa 720* *


1756 Makkum (Won) 250 1758 Franeker (Frn)


1752 152 118 Watze Watse Hessels Hessels

* * * * * v

1757 Makkum (Won) 156

(zoon v 001759)


1757 207 156 Watze Watse Hessels Hessels


* * * * 1757 Makkum (Won) 118 1762 Makkum (Won) 447

(zoon v 001759)


1755 462 333 Watse Watse Jans Jans2948 qMa 721


b * * * v1759 Makkum (Won) 385


1757

1759 537 385 Watse Watse Jans Jans2948 qMa 721


* * 1759 Makkum (Won) 333

1757

1748 620 448 Watze Watse Jans Jans2948 qMa 721 * * * * * * * * * * * * *1748 665 486 Watse Watse Jans Jans2948 qMa 721 * * * +
1751 665 486 Watse Watse Jans Jans
wed

2948 qMa 721


* v


17521748 253 187 Watze Watse Scheltes Scheltes998 qMa 722 * * * * * * * * * * * * *

1764
3 kalkovens


1753 25 16 Widmer Widmer Epkes Iepkes771 qMa 723
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 50
1752 66 50 Widmer Widmer Epkes Iepkes771 qMa 723* v


1752 Makkum (Won) 72 1753 Makkum (Won) 16

1748 72 55 Widmer Widmer Epkes Iepkes771 qMa 723 * * * v1751 Makkum (Won) 77

1751 77 58 Widmer Widmer Epkes Iepkes771 qMa 723


* v1751 Makkum (Won) 72 1752 Makkum (Won) 72

1748 203 153 Wijbe Wiebe Ages Ages2949 qMa 724 * * * * v


1752 Makkum (Won) 417

ja


1753 401 294 Wijbe Wiebe Ages Ages2949 qMa 724
* +

1753 Makkum (Won) 309
1752 417 309 Wijbe Wiebe Ages Ages2949 qMa 724* v


1752 Makkum (Won) 203 1753 Makkum (Won) 294

1748 25 16 Wijbe Wiebe Bernardus Bernardus2950 qMa 725 * * *

1752 247 183 Wijbe Wiebe Bernardus Bernardus2950 qMa 725b d


1755 340 248 Wijbe Wiebe Bouwens Bouwes

v 1755 Makkum (Won) 430 1760 Makkum (Won) 286

1760
286 Wijbe Wiebe Bouwens Bouwes

* 1760 Makkum (Won) 248 1764 Makkum (Won) 297

1754 599 430 Wijbe Wiebe Bouwens Bouwesb v1755 Makkum (Won) 248

1748 187 142 Wijbe Wiebe Doedes Doedes
wed

645 qMa 726 * * * +
1755 356 260 Wijbe Wiebe Douwes Douwes
b * v

1757 Makkum (Won) 306

1757 414 306 Wijbe Wiebe Douwes Douwes


* v

1757 Makkum (Won) 260 1758 Makkum (Won) 431

1758 601 431 Wijbe Wiebe Douwes Douwes* * * 1758 Makkum (Won) 306 1764 Makkum (Won) 292

1758 192 145 Wijbe Wiebe Folkerts Folkerts2951 qMa 727

* v
1758 Makkum (Won) 164 1759 Makkum (Won) 204

1748 220 164 Wijbe Wiebe Folkerts Folkerts2951 qMa 727 * * * v1751 Makkum (Won) 273

1753 220 164 Wijbe Wiebe Folkerts Folkerts2951 qMa 727* * * * * * v

1753 Makkum (Won) 343 1758 Makkum (Won) 145

1759
167 Wijbe Wiebe Folkerts Folkerts2951 qMa 727


* * 1758 Makkum (Won) 204 1761 Makkum (Won) 14

1751 273 201 Wijbe Wiebe Folkerts Folkerts2951 qMa 727


* v1751 Makkum (Won) 220 1752 Makkum (Won) 477

1752 477 343 Wijbe Wiebe Folkerts Folkerts2951 qMa 727* v


1752 Makkum (Won) 273 1753 Makkum (Won) 164

1748 109 82 Wijbe Wiebe Gerlofs Gerlofs969 qMa 728 * * * * * * * * +1751: heeft een zoon in hetwater verloren 1752: de zoon getrouwd

1759 71 54 Wijbe Wiebe Yemes Iemes
* * 1759 Makkum (Won) 346 1763 Makkum (Won) 264

1750 482 346 Wijbe Wiebe Ijemes Iemes* * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 54

1748 629 457 Wijbe Wiebe Jans Jans2952 qMa 729 * * * * * * * * * * * * *1754 173 132 Wijbe Wiebe Clases Klases* * v1754 Makkum (Won) 379 1756 Harlingen (Har)


1753 529 379 Wijbe Wiebe Clases Klases


b v
1754 Makkum (Won) 132

1748 641 465 Wijbe Wiebe Cornelis Kornelis
wed

2953 qMa 730 * * * * * * +

1748: arm


1748 140 109 Wijbe Wiebe Lieuwes Lieuwes995 qMa 731 * * * * * * +

1754 140 109 Wijbe Wiebe Lieuwes Lieuwes
wed

995 qMa 731

* * * * * * v


1760 Makkum (Won) 198

1760
198 Wijbe Wiebe Lieuwes Lieuwes
wed

995 qMa 731* 1760 Makkum (Won) 109 1762 Makkum (Won) 77

1748 174 133 Wijbe Wiebe Maurents Maurits2954 qMa 732 * * * v1753 Makkum (Won) 193

1751 193 145 Wijbe Wiebe Maurents Maurits2954 qMa 732


* * * * * v1751 Makkum (Won) 174 1756 Workum (Wor)


1748
1066 Wijbe Wiebe Pijtters Pieters
qMa *1748 396 290 Wijbe Wiebe Popkes Popkes2956 qMa 734 * * * * * * * * * * * * *1752 273 201 Wijbe Wiebe Ruurds Ruurds

g * v
1754 Makkum (Won) 470

1754 646 470 Wijbe Wiebe Ruurds Ruurds* * * * * v
1754 Makkum (Won) 201 1759 Makkum (Won) 471

1759 647 471 Wijbe Wiebe Ruurds Ruurds
* * 1759 Makkum (Won) 470
Makkum (Won)


1759: dit huis nieuw gebouwd


1748 6 5 Wijbe Wiebe Zijtzes Sietses1017 qMa 735 * *


1759 448 325 Wijbe Wiebe Sijtses Sietses
b *1750 561 405 Wijbe Wiebe Zijtzes Sietses1017 qMa 735

* * * * * * * * * * +1760 561 405 Wijbe Wiebe Zijtzes Sietses
wed

1017 qMa 735*


1762 Makkum (Won) 380

1748 156 121 Wijbe Wiebe Sjoukes Sjoukes2957 qMa 736 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 190

1753 258 190 Wijbe Wiebe Sjoukes Sjoukes2957 qMa 736
* * * v1753 Makkum (Won) 121 1756 Makkum (Won) 371

1756 517 371 Wijbe Wiebe Sjoukes Sjoukes2957 qMa 736* * * * * 1756 Makkum (Won) 190
1748 203 153 Wijbe Wiebe Wijbes Wiebes2958 qMa 737 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 380

1754 530 380 Wijbe Wiebe Wijbes Wiebes2958 qMa 737

* * v1754 Makkum (Won) 153 1756 Makkum (Won) 465

1756 639 465 Wijbe Wiebe Wijbes Wiebes

1756
2958 qMa 737ø ø ø ø + 1756 Makkum (Won) 466
arm huis


1760
141 Wybrandus* Wiebren Dominicus
Sloterdijk conv mr

955
b


1762 Makkum (Won) 283

1760: estrikwerk v pag 65


1748
1120 Wijbren Wiebren Jacobs Jakobs
molenaar

1878

*


1748 636 462 Wijbren Wiebren Reijners Reiners2959 qMa 738 * * * * * +
1752
1755 67 51 Wijbren Wiebren Zijtses Sietses
* v1755 Makkum (Won) 322 1756 Workum (Wor)


1753 441 322 Wijbren Wiebren Zijtses Sietses


b * v1755 Makkum (Won) 51

1748 553 401 Wijbren Wiebren Tjeerds Tjeerds2960 qMa 739 * * * * * * * * * * * * *1748 474 342 Wijger Wieger Joostens Joostes2961 qMa 740 * * * * * * * * * * * * *1748
1029 Wijpke Wiepke Ruurds Ruurds2962 qMa 741 * *


1755 288 213 Wijtse Wietse Haijes Haies

1755
2963 qMa 742


ø ø ø ø ø ø 1755 Makkum (Won) 440
1751 428 316 Wijtse Wietse Haijes Haies2963 qMa 742


* * * v

1751 Makkum (Won) 472 1754 Makkum (Won) 440

1748 472 341 Wijtse Wietse Haijes Haies2963 qMa 742 * * * v1751 Makkum (Won) 428

1754 612 440 Wijtse Wietse Haijes Haies2963 qMa 742

* v
1754 Makkum (Won) 316 1755 Makkum (Won) 213

1752 665 486 Wijtse Wietse Ykes Iekes

* * * * * * +

1752 ingekomen

1758 665 486 Wijtse Wietse Ykes Iekes
wed

* * *1751 577 416 Wijtse Wietse Jans Jans2964 qMa 743


* * * * * * * * * * 1751 Makkum (Won) 634
1748 634 461 Wijtse Wietse Jans Jans2964 qMa 743 * * * v1751 Makkum (Won) 577

1758 78 58 Wijtse Wietse Jurriens Jurjensb * *


1765 Makkum (Won) 458

1748 667 488 Wijtse Wietse Tjeerds Tjeerds2965 qMa 744 * * * * * * +

1754 667 488 Wijtse Wietse Tjeerds Tjeerds
wed

2965 qMa 744

* * * * * * *1759: een getrouwd


1748
1081 Wijtske Wietske Wijtzes Wietses

1748
2966 qMa 745 ø ø


1756 150 116 Wikjen Wikje Arnoldi Arnoldus

1760
3768
* * * * + 1756 Makkum (Won) 409
1749 227 167 Wikje Wikje Arnoldi Arnoldus

1749
3768

ø ø ø v


1752 Makkum (Won) 525

Sijke Ages eig. com soc


1751 525 376 Wikjen Wikje Arnoldi Arnoldus

1753
3768* * ø v

1751 Makkum (Won) 227 1754 Makkum (Won) 409

1754 567 409 Wikjen Wikje Arnoldi Arnoldus

1754
3768


ø ø v1754 Makkum (Won) 376 1756 Makkum (Won) 116

arme huijs


1759 595 429 Wikjen Wikje Magchiels Michiels
b v


1760 Makkum (Won) 491

1760
491 Wipkjen Wikje Machiels Michiels

1760


ø 1760 Makkum (Won) 429
1748 255 189 Willem Willem Beerns Berends2967 qMa 746 * * * v1751 Oost-Indië


1755 183 141 Willem Willem Durx Dirks894 qMa 747


* * * * * v 1755 Makkum (Won) 178 1760 Bolsward (Bol)


1756: een dochter g


1748 218 163 Willem Willem Durx Dirks894 qMa 747 * * * v1751 Makkum (Won) 242

1751 242 178 Willem Willem Durx Dirks894 qMa 747


* * * * v
1751 Makkum (Won) 218 1755 Makkum (Won) 141

1748
1045 Willem Willem Hendrix Hendriks2968 qMa 748 *1748
1108 Willem Willem Hendrix Hendriks2968 qMa 748
*


1748 311 233 Willem Willem Jans Jans
qMa * * * * * * * * * * * * *1748 413 305 Willem Willem Jans Jans KeelqMa * *


1749 512 367 Willem Willem Jans Jans
kleijne


qMa
* * * * * * * * * * * *1749: kleijne


1759 139 108 Willem Willem Pijtters Pieters2972 qMa 752


* * 1759 Makkum (Won) 110 1762 Makkum (Won) 110

1759: op tichelwerk 1760: op Ijsbrand Dirks panwerk

1748 141 110 Willem Willem Pijtters Pieters2972 qMa 752 * * * * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 108

huijs op een koud steed 10 jaar vrijdom


1758 206 155 Willem Willem Pijtters Pieters Boer,de


* * v 1758 Makkum (Won) 461 1760 Makkum (Won) 466

1756 634 461 Willem Willem Pijtters Pieters Boer,de
b * v
1758 Makkum (Won) 155

1760
466 Willem Willem Pijtters Pieters Boer,de
* 1760 Makkum (Won) 155 1765 Makkum (Won) 392

1753 95 70 Willem Willem Ruurds Ruurds2973 qMa 753
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 259
1748 355 259 Willem Willem Ruurds Ruurds2973 qMa 753 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 70

1758 335 244 Wopke Wopke Alberts Alberts3727


b v
1758 Makkum (Won) 319 1759 Makkum (Won) 402

1754 433 319 Wopke Wopke Alberts Alberts3727


* * * * v

1754 Makkum (Won) 376 1758 Makkum (Won) 244

1749 524 376 Wopke Wopke Alberts Alberts3727

* * * * * v
1754 Makkum (Won) 319

zie ook nr 593


1759 555 402 Wopke Wopke Alberts Alberts3727* * 1759 Makkum (Won) 244 1764 Makkum (Won) 431

1750 441 322 Wopke Wopke Gerbens Gerbens* ?
1751: niet te vinden


1756 161 125 Wouter Wouter

Zuurmans


3767
* * * * v 1756 Makkum (Won) 163 1760 Makkum (Won) 132

1759: een overleden


1760
132 Wouter Wouter

Zuurmans


3767
* 1760 Makkum (Won) 125 1764 Makkum (Won) 147

1753 195 147 Wouter Wouter

Zuurmans


3767

* v

1753 Makkum (Won) 163 1754 Makkum (Won) 163

1752 218 163 Wouter Wouter

Zuurmans


3767
* v

* * *

1752 Dokkum (Dng)
1753 Makkum (Won) 147

1754 218 163 Wouter Wouter

Zuurmans


3767


* * v1754 Makkum (Won) 147 17561748 69 52 Wouter Wouter Anes Arends940 qMa 754 * * * * * +


1753 69 52 Wouter Wouter Anes Arends
wed

940 qMa 754
* * * * * * * *1748
1014 Wouter Wouter Hendriks Hendriks
wed

297 qMa 755 * *


1748 483 347 Wouter Wouter Heeres Heres2974 qMa 756 * * * * * * * * * * * * *