Makkum bewoners 1748-1760

S

uit speciekohieren

jaar hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 345 251 Sape Sape Jacobs Jakobs879 qMa 627 * * * * * * * * * * * * *


1766 Makkum (Won) 325

met de verfketel


1748
1046 Sara Sara Piers Piers2391 qMa 057 * *


1751 196 147 Saske Saske Tietes Tietes
* +dochter v (002461)


1760
73 Schelte Schelte Douwes Douwes

* 1760 Woudsend (Wym)
1762 Woudsend (Wym)


1751 504 361 Bastiaan Sebastiaan Oebeles* Oebeles Oeberius wed 1751
3754ø v


1752 Makkum (Won) 511

arme huis


1752 511 366 Bastiaans Sebastiaan Oebeles* Oebeles Oeberius wed

3754
* * * * * * * * * 1752 Makkum (Won) 504 1764 Makkum (Won) 378

1748 252 186 Sjeerp Seerp Lieuwes Lieuwes2870 qMa 628 * * * * * * * v1755 Harlingen (Har)


1755 252 186 Sjeerp Seerp Lieuwes Lieuwes
kinderen

2870 qMa 628


* *


1755 Harlingen (Har)


1756: een dood 1756: een getrouwd aan Ane Douwes

1748 234 170 Sijbe Siebe Alles Alles2871 qMa 629 * * * * * * * * * * * * *

1764
1755: een potoven op nr 288


1748 260 192 Sijbe Siebe Jacobs Jakobs2872 qMa 630 * * * * * v

1753 Franeker (Frn)


1748 103 78 Sijbe Siebe Oepkes Oepkes2873 qMa 631 * * * * * * * * * * * * *1748 329 242 Sijbe Siebe Reinders Reiners

1748
2874 qMa 632 ø ø ø v1751 Makkum (Won) 459

1751 459 332 Sijbe Siebe Reinders Reiners

1748
2874 qMa 632


ø v1751 Makkum (Won) 329 17521748
1104 Sijbe Siebe Sijbes Siebes


*


1748 173 132 Sijbe Siebe Uijlkes Uilkes2875 qMa 633 * * * * +1748 503 361 Sijbe Siebe Uijlkes Uilkes2875 qMa 633 * *


1748 35 27 Sijbolt Siebout Durks Dirks2876 qMa 634 * * * * * * +
1761

1761

1752

1761: de vrouw dood de man op zee en heeft geen huishouding


1754 35 27 Sijbolt Siebout Durks Dirks
wed

2876 qMa 634

* * * g
1757 Jan Johannes1755 229 167 Sijbolt Siebout Douwes Douwes
b +1751 31 22 Sijbolt Siebout Jans Jans2877 qMa 635


* * * * * * * * * * 1751 Makkum (Won) 83
1748 83 61 Sijbolt Siebout Jans Jans2877 qMa 635 * * * v1753 Makkum (Won) 31

1748 564 408 Sijbolt Siebout Jans Jans
qMa * * * * * * * * * * * * *1748 362 265 Sijbolt Siebout Johannis Johannes

* * * * * * * * * * * * v


1760 Harlingen (Har)


zoon v 002695


1760
489 Sijbolt Siebout Johannes Johannes

b


1763 Makkum (Won) 320

1754 205 155 Sijbolt Siebout Carstens Karstesb * * * * * *


1765 Makkum (Won) 181

1760: 3 kalkovens v pag 84


1755 368 270 Sijbolt Siebout Clases Klases2879 qMa 637


* v1755 Makkum (Won) 332 1756 Makkum (Won) 383

1748 388 285 Sijbolt Siebout Clases Klases2879 qMa 637 * * * * v


1752 Makkum (Won) 458

1752 458 332 Sijbolt Siebout Clases Klases2879 qMa 637* * * v
1752 Makkum (Won) 338 1755 Makkum (Won) 270

1756 535 383 Sijbolt Siebout Clases Klases2879 qMa 637* * * * * 1756 Makkum (Won) 270
1751 688 503 Sijbren Siebren Boijens Boiens
opsichter

3757* * v

1753 Arum (Won)


opsichter bij de molen in een Landschapshuijsje

1755 688 503 Sijbren Siebren Boijens Boiens3757* * v


1755 Arum (Won)
1757 Minnertsga (Bar)


in Landhuijs


1756 158 123 Sijbren Siebren Bouwes Bouwes2880 qMa 638* * * * * 1756 Makkum (Won) 242 1761 Makkum (Won) 394

1748 331 242 Sijbren Siebren Bouwes Bouwes

1756
2880 qMa 638 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 123

1748 114 85 Sijbren Siebren Franses Franses
qMa * * * * * * * * * * * * *1750 272 200 Sijbren Siebren Fransen Franses
qMa

* * * +


1753 272 200 Sijbren Siebren Fransen Franses
wed


qMa
v

1753 Makkum (Won) 429

1753 596 429 Sijbren Siebren Fransen Franses Boer, de wed

2883 qMa 641
* * * * * * * *


1763 Makkum (Won) 427

1748
1074 Sijbren Siebren Fransen Franses Boer, de


2883 qMa 641 * *


1751 213 160 Sijbren Siebren Gerbens Gerbens
b * v

1753 Makkum (Won) 238

1753 320 238 Sijbren Siebren Gerbens Gerbens


* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 160 1762 Makkum (Won) 153

1758 138 107 Sijbren Siebren Haantjes Haantjes738 qHi 16

* * * 1758 Hichtum (Won) 5 1763 Tjerkwerd (Won) 22

1754 203 153 Sijbren Siebren Harmens Harmens Kool wed

2884 qMa 642

* * * * * g
1754 Makkum (Won) 168

1754 1759 Sipke Johannes1748 230 168 Sijbren Siebren Harmens Harmens Kool


2884 qMa 642 * * * * * * +1751
1754 230 168 Sijbren Siebren Harmens Harmens Kool wed

2884 qMa 642

v
1754 Makkum (Won) 153 1751
1755 514 368 Sijbren Siebren Hendriks Hendriks
* v1755

17561748 127 97 Sijbren Siebren Jans Jans2885 qMa 643 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 107

1754 138 107 Sijbren Siebren Jans Jans2885 qMa 643

* v
1754 Makkum (Won) 97 1755 Makkum (Won) 497

1756 295 219 Sijbren Siebren Jans Jans2885 qMa 643* * * * * 1756 Makkum (Won) 497
1755 679 497 Sijbren Siebren Jans Jans2885 qMa 643


* v1755 Makkum (Won) 107 1756 Makkum (Won) 219

1750 323 240 Sijbren Siebren Johannis Johannes* * v


1752 Makkum (Won) 485

1752 485 348 Sijbren Siebren Johannis Johannes

* * * * * * * * * 1752 Makkum (Won) 323 1752 Makkum (Won) 485

1758 238 174 Sijbren Siebren Lolkes Lolkes965


* * * 1758 Makkum (Won) 198 1762 Workum (Wor)


1748 270 198 Sijbren Siebren Lolkes Lolkes965
* * * * * * * * * * v *1758 Makkum (Won) 174

1754 356 260 Sijbren Siebren Melis Melisb v1755 Makkum (Won) 488

1755 668 488 Sijbren Siebren Melis Melis
* * * * * *1748 585 421 S. Siebren
Minses Mensonides wed

1086 qMa 626 * * * +
1751 585 421 S. Siebren
Minses Mensonides erven

1086 qMa 626


* g1752: zij was getrouwd aan Siemen van Dijk


1755 323 240 Sijbren Siebren Nolkes Nolkes
b * v

1757 Makkum (Won) 442

1758 513 368 Sijbren Siebren Nolkes Nolkes
* * 1758 Makkum (Won) 442
1757 614 442 Sijbren Siebren Nolkes Nolkes


* v

1757 Makkum (Won) 240 1758 Makkum (Won) 368

1749 138 107 Sijbren Siebren Pijtters Pieters


* * v1751 Makkum (Won) 409

1759 282 207 Sijbren Siebren Pijtters Pieters
* * 1759 Makkum (Won) 208 1764 Makkum (Won) 167

1758 283 208 Sijbren Siebren Pijtters Pieters* v
1758 Makkum (Won) 278 1759 Makkum (Won) 207

1753 377 278 Sijbren Siebren Pijtters Pieters


* * * * * v

1753 Makkum (Won) 301 1758 Makkum (Won) 208 1754
1751 409 301 Sijbren Siebren Pijtters Pieters
* * v


1751 Makkum (Won) 138 1753 Makkum (Won) 278

1752 43 34 Sijbren Siebren Sijbrens Siebrens2886 qMa 644* * * * * v


1752 Makkum (Won) 433 1757 Makkum (Won) 159

1757 210 159 Sijbren Siebren Sijbrens Siebrens2886 qMa 644
* * * * 1757 Makkum (Won) 34 1757 Makkum (Won) 159

1748 433 319 Sijbren Siebren Sijbrens Siebrens2886 qMa 644 * * * * v


1752 Makkum (Won) 43

1750 533 382 Sijbrig Siebrichje Bartles Bartelds

1756
3770


* * * * * * v1748 427 316 Sijbrig Siebrichje Doedes Doedes

* * * * * * * * * * * * *
1753

1751: de dochter getrouwd 1756: de zoon getrouwd

1748
1052 Sijbrig Siebrichje Gerrits Gerrits

1748
2392 qMa 058 ø ø


1752 133 102 Sijbrig Siebrichje Haijes Haies
keetmeid* * *

1748
1070 Sijbrich Siebrichje Watzes Watses

1749
2393 qMa 059 * ø


1751 431 317 Zijdse Sieds Cornelis Kornelis2887 qMa 645


* v


1752 Workum (Wor)


1748 528 378 Sijds Sieds Cornelis Kornelis2887 qMa 645 * * * v1751 Makkum (Won) 431

1748 498 356 Simon Siemen

Crijtenburg


261 qMa 646 * * * * * +


1752 453 327 Sijmon Siemen Eeltjes Eelkes

g * * * * * * * *1751 218 163 Sijmon Siemen
Hibbes Dijk, van commies

3766* v1751 Makkum (Won) 254 1752 Makkum (Won) 585

1752 585 421 Sijmon Siemen
Hibbes Dijk, van commies

3766
* * +

1752 Makkum (Won) 218
1754 585 421 Sijmon Siemen
Hibbes Dijk, van wed

3766


* * v


17561753 677 496 Sijmon Siemen Meijles Meiles


* * * * * v
1758 Harlingen (Har)


1748 165 128 Sijmon Siemen Pijtters Pieters2888 qMa 647 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 361

1753 504 361 Sijmon Siemen Pijtters Pieters2888 qMa 647
* * * +1756 504 361 Sijmon Siemen Pijtters Pieters
wed

2888 qMa 647* * * * *1760
183 Sierk Sierk Carstens Karstes3402
* 1760 Makkum (Won) 332 1761 Makkum (Won) 317

1757 294 218 Sierk Sierk Carstens Karstes3402

* v

1757 Lollum (Won) 25 1758 Makkum (Won) 306

1758 414 306 Sierk Sierk Carstens Karstes3402


* v
1758 Makkum (Won) 218 1759 Makkum (Won) 332

1759 458 332 Sierk Sierk Carstens Karstes3402* v 1759 Makkum (Won) 306 1760 Makkum (Won) 183

1760
165 Sierkjen Sierkje Harmens Harmens

* 1760 Harlingen (Har)

1750 6 5 Zijtte Siete Douwes Douwes803 qMa 649

* * * v

1753 Makkum (Won) 136

1748 309 231 Sijtze Sietse

Hogendorf


2889 qMa 648 * * * * * * * * * * * * *1749 690 505 Sijtse Sietse

Hogendorp


2889 qMa 648
*


1748 80 60 Sijtze Sietse Douwes Douwes803 qMa 649 * *


1753 178 136 Zijtse Sietse Douwes Douwes


* b * * * * * * 1753 Makkum (Won) 4
ook: Siete Douwes


1748
1055 Sijtse Sietse Gatses Gatses
wed

2890 qMa 650 * *


1754 14 10 Zijtse Sietse Gerrits Gerrits2891 qMa 651

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 402 1762 Makkum (Won) 174

1748 555 402 Zijtse Sietse Gerrits Gerrits2891 qMa 651 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 10

1748


1756 687 503 Sijtse Sietse Geukes Geugjes
sargier* * v

1756

17581756: in het Landschapshuis 1758: naar de woudkant

1748 41 32 Sijtse Sietse Hendrijks Hendriks2892 qMa 652*1756 193 145 Sijtse Sietse Yntes Ientes

b * * * *


1766 Makkum (Won) 438

1756 306 229 Sijtse Sietse Lieuwes Lieuwes

* * v

1756 Harlingen (Har)
1758 Franeker (Frn)


1752 169 130 Sijtze Sietse Minnerts Minderts

* * v

1752 Makkum (Won) 283 1754 Makkum (Won) 370

1756 177 135 Sijtse Sietse Minnerts Minderts

* * v

1756 Makkum (Won) 370 1758 Makkum (Won) 432

1751 283 208 Sijtze Sietse Minnerts Minderts
b v


1752 Makkum (Won) 169

1754 516 370 Sijtse Sietse Minnerts Minderts* * v1754 Makkum (Won) 130 1756 Makkum (Won) 135

1758 602 432 Sijtse Sietse Minnes Minderts* *
1758 Makkum (Won) 135
1760
428 Sijtse Sietse Minnes Minnes

b1748
1094 Sijtske Sietske Ijeges Ieges2893 qMa 653 *seer arm


1748
1087 Sijtske Sietske Sijbes Siebes

1748
2894 qMa 654 ø ø


1751 516 370 Sijke Sijke


* v


1752 Makkum (Won) 556

1752 556 402 Sijke Sijke
Jakobs

1752


ø v


1752 Makkum (Won) 516 1753 Makkum (Won) 443

1753 615 443 Sijke Sijke
Jakobs


* * * g1753 Makkum (Won) 402


1756 Sjoerd Pieters1748 106 80 Sikke Sikke Gerlofs Gerlofs972 qMa 655 * * * * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 83 1757
1748: stookerije 1750: heeft zijn dochter verloren die op hoofdgeld heeft gestaan

1759 110 83 Sikke Sikke Gerlofs Gerlofs972 qMa 655


* v 1759 Makkum (Won) 80 1760 Makkum (Won) 287

1760
287 Sikke Sikke Gerlofs Gerlofs972 qMa 655* 1760 Makkum (Won) 83 1763 Makkum (Won) 331

1756 452 327 Sikke Sikke Hendriks Hendriks


* * * *


Lieuwe Eelkes wed1748 260 192 Sikke Sikke Idses Idses2895 qMa 656 *1749 680 498 Sikke Sikke Idses Idses Blom


2895 qMa 656
* * * * * * * * * * * *1760
461 Sikke Sikke Jans Jans

b


1762 Makkum (Won) 404

1755 138 107 Sicke Sikke Obbes Obbes876* * * v

1755 Pingjum (Won) 94 1758 Makkum (Won) 119

1749 409 301 Sikke Sikke Reink Rienks3185 qSr 38
* * +
1751 409 301 Sikke Sikke Rienks Rienks
wed

3185 qSr 38


v1751 Makkum (Won) 516

1751 516 370 Sikke Sikke Rienks Rienks
wed

3185 qSr 38


* +1751 Makkum (Won) 409
1748 109 82 Sint Sint Jacobs Jakobs2896 qMa 657 * * v
1750 Makkum (Won) 573

1750 573 414 Sint Sint Jacobs Jakobs2896 qMa 657

* +
1756 39 30 Sint Sint Sjoerds Sjoerds

b v

1757 Makkum (Won) 466

1758 190 145 Sint Sint Sjoerds Sjoerds* * * 1758 Makkum (Won) 466 1766 Makkum (Won) 250

1757 641 465 Sint Sint Sjoerds Sjoerds


* v

1757 Makkum (Won) 30 1758 Makkum (Won) 145

1748 4 3 Sipke Sipke Arjens Arjens2897 qMa 658 * * * * * * * * * * * * *


1768 Makkum (Won) 238


1752

1754 218 163 Sipke Sipke Durx Dirks
wed

2898 qMa 659

* *
1754 Makkum (Won) 263
1748 506 363 Sipke Sipke Durks Dirks2898 qMa 659 * * * * * * +


1753

1753: een dochter getrouwd


1754 506 363 Sipke Sipke Durks Dirks
wed

2898 qMa 659

v
1754 Makkum (Won) 163

1748 88 64 Sipke Sipke Gerbens Gerbens2899 qMa 660 * * * * * * * * * * * * *
1754

1751: woont in bij no 87


1759
153 Sipke Sipke Johannes Johannes
* *


1762 Makkum (Won) 861759 Siebren Kools wed1756 465 335 Sipke Sipke Sijtses Sietses
wed

2900 qMa 662* * * * * 1756 Makkum (Won) 357 1763 Makkum (Won) 184

1748 499 357 Sipke Sipke Sijtjes Sietses
wed 1748
2900 qMa 662 ø ø ø ø ø ø ø ø v


1756 Makkum (Won) 335

1748 662 483 Sipke Sipke Sjoerds Sjoerds

1748
2901 qMa 663 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø


1765 Makkum (Won) 478

diaconije huijs


1748 16 12 Sipke Sipke Tjebbes Tjebbes2902 qMa 664 * * * * * * +

1754 16 12 Sipke Sipke Tjebbes Tjebbes
wed

2902 qMa 664

v
1754 Makkum (Won) 399

1754 551 399 Sipke Sipke Tjebbes Tjebbes
wed 1755
2902 qMa 664

* ø ø ø ø ø ø 1754 Makkum (Won) 12
1755: arme huijs


1752 433 319 Sipkjen Sipkje Jans Jans

* * * v1755 Workum (Wor)


1748 267 196 Sjuw Sjieuwe Douwes Douwes2911 qMa 676 * * * * * * * * *1756: segge Beern Arents


1753 97 72 Sjieuwke Sjieuwe Sijbrens Siebrens


* * v
1753 Makkum (Won) 250 1755 Makkum (Won) 77

1755 102 77 Sjieuwke Sjieuwe Sijbrens Siebrens
* * * v

1755 Makkum (Won) 72 1758 Makkum (Won) 363

1750 344 250 Sjieuwke Sjieuwe Sijbrens Siebrens* * * v

1753 Makkum (Won) 72

1758 506 363 Sjieuwke Sjieuwe Sijbrens Siebrens* * * 1758 Makkum (Won) 77
1759 156 121 Sjoerd Sjoerd Fockles Fokelesb * v


1760 Makkum (Won) 457

1760
457 Sjoerd Sjoerd Fockles Fokeles

* 1760 Makkum (Won) 121 1761 Makkum (Won) 474

1751 40 30 Sjoerd Sjoerd Gerbens Gerbens3546* * * * * * * +

1751 Makkum (Won) 429
1758 40 30 Sjoerd Sjoerd Gerbens Gerbens
wed

3546


* * *


1764 Jelle Murks


1749 429 316 Sjoerd Sjoerd Gerbens Gerbens3546

* * v1751 Makkum (Won) 40

1748 679 497 Sjoerd Sjoerd Heeres Heres2903 qMa 665 * * * *
1748 101 76 Sjoerd Sjoerd Hommes Hommes2904 qMa 666 * * +

1750 101 76 Sjoerd Sjoerd Hommes Hommes
erven

2904 qMa 666

*

1759 337 246 Sjoerd Sjoerd Jacobs Jakobs2905 qMa 667


* * 1759 Makkum (Won) 412 1763 Makkum (Won) 395

1748 570 412 Sjoerd Sjoerd Jacobs Jakobs2905 qMa 667 * * * * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 246


1753

1757: de dochter getrouwd


1752 33 25 Sjoerd Sjoerd Lijkles Liekeles2906 qMa 668* * * * * * * * * 1752 Makkum (Won) 662


1763
1765: is opt gedemoleerd blokhuis


1748 622 450 Sjoerd Sjoerd Lijkles Liekeles2906 qMa 668 * * * * v


1752 Makkum (Won) 33

1748 7 5 Sjoerd Sjoerd Lieuwes Lieuwes2907 qMa 669 * * * v1751 Makkum (Won) 101

1751 101 76 Sjoerd Sjoerd Lieuwes Lieuwes


1760 2907 qMa 669


* * * * * * * * * * 1751 Makkum (Won) 7 1764 Bolsward (Bol)
1760
1749 236 172 Sjoerd Sjoerd Ottes Ottes896 qMa 670
* * * * * * * * * * * *met de smitte 1763: Sjoerd Attes

1758 614 442 Sjoerd Sjoerd Pijtters Pieters* * * 1758 Makkum (Won) 443 1764 Makkum (Won) 115

1756 615 443 Sjoerd Sjoerd Pijtters Pieters

b * v
1758 Makkum (Won) 442

1748 242 178 Sjoerd Sjoerd Teedes Teedes2908 qMa 671 * * * v1751 Makkum (Won) 383

1753 244 180 Sjoerd Sjoerd Teedes Teedes2908 qMa 402
* * * * * * * *1751 383 282 Sjoerd Sjoerd Teedes Teedes2908 qMa 671


* v1751 Makkum (Won) 242 1752 Makkum (Won) 244

1752 164 128 Sjoerd Sjoerd Wijtzes Wietses2909 qMa 672* v


1752 Makkum (Won) 184 1753 Makkum (Won) 165

1753 165 128 Sjoerd Sjoerd Wijtzes Wietses2909 qMa 672
* v

1753 Makkum (Won) 128 1754 Makkum (Won) 368

1748 184 141 Sjoerd Sjoerd Wijtses Wietses2909 qMa 672 * * * * v


1752 Makkum (Won) 164

1754 513 368 Sjoerd Sjoerd Wijtzes Wietses
wed

2909 qMa 672

* * * g
1757 Doekele Jetses1754 513 368 Sjoerd Sjoerd Wijtzes Wietses2909 qMa 672

+

1752 Makkum (Won) 184 1753 Makkum (Won) 165

1751 162 126 Sjouke Sjouke Annes Annes3733* * * * * * * * +
1752 1754

1752: op de haard v Ruurd Ruurds


1752 267 196 Sjouk Sjouke Douwes Douwes2912 qMa 677* v


1752 Makkum (Won) 526 1753 Makkum (Won) 316

1753 429 316 Sjouk Sjouke Douwes Douwes2912 qMa 677
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 196 1763 Makkum (Won) 42

1751 526 376 Sjouk Sjouke Douwes Douwes2912 qMa 677


* v1751 Makkum (Won) 495 1752 Makkum (Won) 267

1758 657 479 Sjouke Sjouke Jelles Jellesb * *


1763 Makkum (Won) 476

1750 675 494 Sjouke Sjouke Pijtters Pieters* * * * * * * * * * *1764


1748 223 165 Sjouke Sjouke Sannes Sannes893 qMa 673 * * * * * * * * * * * * *1748 168 130 Sjouke Sjouke Sijnes Sienes2910 qMa 674 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 160

1748


1754 171 131 Sjouke Sjouke Sijnes Sienes2910 qMa 674

* * v


1756 Makkum (Won) 160

1758 197 148 Sjouke Sjouke Sijnnes Sienes2910 qMa 674

* * * 1758 Makkum (Won) 160 1761 Makkum (Won) 238

1753 213 160 Sjouke Sjouke Sijnes Sienes2910 qMa 674
* v

1753 Makkum (Won) 130 1754 Makkum (Won) 131

1748


1756 213 160 Sjouke Sjouke Sijnes Sienes2910 qMa 674* * v

1756 Makkum (Won) 131 1758 Makkum (Won) 148

1748


1748 327 241 Sjouke Sjouke Sipkes Sipkes792 qMa 675 * * * * * * * * * * * * *1756 559 404 Sjouke Sjouke Sipkes Sipkes792 qMa 675* * * * * 1756 Makkum (Won) 461 1762 Makkum (Won) 226

1748 607 435 Sjouk Sjouke Sipkes Sipkes792 qMa 675 * * * * * * v
1754wees


1755 635 461 Sjouke Sjouke Sipkes Sipkes792 qMa 675


b v


1756 Makkum (Won) 404

1759 167 129 Sjouk Sjoukje Broers Broers
qMa 296


b v


1760 Makkum (Won)


is Hidde Piers wed


1748 495 353 Sjouk Sjoukje Douwes Douwes

1751
2912 qMa 677 * * * v1751 Makkum (Won) 526

1751 632 459 Steffen Steffen Anskes Anskes1511* * * * * * * * * *


1764 Makkum (Won) 349

1751 185 141 Steffen Steffen Gerrijts Gerrits
* v


1752 Makkum (Won) 207

1752 207 156 Steffen Steffen Gerrijts Gerrits

* * * v
1752 Makkum (Won) 185 17551755 500 358 Steffen Steffen Gerrijts Gerrits
* * * * * * 1755 Makkum (Won) 156 1765 Makkum (Won) 317

1748 628 456 Steffen Steffen Liskes Liskes
wed

2913 qMa 678 * * * * * * * +
1757 208 157 Steven Steffen Pijtters Pieters


* v

1757 Hartwerd (Won)
1758 Makkum (Won) 270

1758 368 270 Steven Steffen Pijtters Pieters* * * 1758 Makkum (Won) 157 1763 Makkum (Won) 234

1748
1090 Stijntje Stijntje Durx Dirks

1748
2445 qMa 114 ø ø


1748 317 236 Suffridus Suffridus

Huisinga


941 qMa 679 * * * * * * * * * * * * *de soon woont bij minse Feikes te Leeuwarden 1756: zoon dient te Harlingen