Makkum bewoners 1748-1760

M tot en met O

uit speciekohierenjaar hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 579 417 Maijke Maaike

Vos, de


2384 qMa 050 * * * * * * * * * * * * *1748
1034 Maijke Maaike Gerrits Gerrits

1748
2385 qMa 051 ø ø


1759 531 381 Marijke Maria Murx Murks1672 qEn 01


* * 1759 Makkum (Won) 462 1763 Idsegahuizum (Won) 3


1759

1758 636 462 Marijke Maria Murx Murks1672 qEn 01

* v
1758 Engwier (Won) 1 1759 Makkum (Won) 381

1754: een zoon getrouwd


1759 239 175 Marij Maria Sijbrens Siebrens
b *


1762 Makkum (Won) 1711762 Pier Westerbaan1748 663 484 Marten Marten

Hasert
1754
2764 qMa 503 * * * * * * ø ø +1756 663 484 Marten Marten

Hasert wed 1754
2764 qMa 503ø ø ø ø ø1766: word besteed


1754 235 171 Marten Marten Alberts Alberts3348 qTj 50

* * * * * * * 1754 Tjerkwerd (Won) 54 1761 Makkum (Won) 160

1748 94 69 Marten Marten Betzes Beitses
wed 1750


* * ø ø ø v

1753 Makkum (Won) 2


1750: in arme kamer is Acke Sickes
1753 328 242 Marten Marten Betzes Beitses
wed
* v

1753 Makkum (Won) 69 1754 Makkum (Won) 250

is Acke Sickes


1748 403 296 Marten Marten Durx Dirks2765 qMa 504 * * * * * * * * * * * * *1748 212 160 Marten Marten Greolts Greults2766 qMa 505 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 246

1756 212 160 Marten Marten Greolts Greults2766 qMa 505* * * v
1756 Makkum (Won) 246 1759 Makkum (Won) 242

1759 330 242 Marten Marten Greolts Greults2766 qMa 505


* * 1759 Makkum (Won) 160 1761 Makkum (Won) 148

1754 337 246 Marten Marten Greolts Greults2766 qMa 505

* * v1754 Makkum (Won) 160 1756 Makkum (Won) 160

1748 215 161 Marten Marten Harmens Harmens2767 qMa 506 * * * * * * * * * * * * *1753 367 269 Marten Marten Jacobs Jakobs
wed

1045 qMa 507
* * * * * g1758 Rintje Ulbes1748 418 309 Marten Marten Jacobs Jakobs1045 qMa 507 * * * * +1752 418 309 Marten Marten Jacobs Jakobs
wed

1045 qMa 507v


1752 Makkum (Won) 431

1752 431 317 Marten Marten Jacobs Jakobs
wed

1045 qMa 507* v


1752 Makkum (Won) 418 1753 Makkum (Won) 2691758 Rintje Ulbes1748 276 203 Marten Marten Jans Jans
wed

2769 Qma 509 * * * * * * * * * * +


1752

1748 568 410 Marten Marten Jans Jans2768 qMa 508 * * * * * * * * * * * * *1748 491 351 Marten Marten Luijtsens Luitjens2770 qMa 510 * * * * * * +

1754 491 351 Marten Marten Luijtsens Luitjens
wed

2770 qMa 510

* * * * * * *


1761 Makkum (Won) 423

1748 481 345 Marten Marten Piebes Piebes2771 qMa 511 * * * * * * * * * * * * *1753 194 146 Marten Marten Sierx Sierks


* * v
1753 Franeker (Frn)
1755 Makkum (Won) 382

1755 532 382 Marten Marten Sierx Sierks
* * * * * * 1755 Makkum (Won) 146
1755 409 301 Marten Marten Wijbes Wiebes2772 qMa 512


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 338
1748 469 338 Marten Marten Wijbes Wiebes2772 qMa 512 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 301

1748 73 55 Marten Marten Wijbrens Wiebrens2773 qMa 513 * * * * v


1752 Makkum (Won) 76 1752
1762: onvermogen


1752 76 57 Marten Marten Wijbrens Wiebrens2773 qMa 513* * v

1752 Makkum (Won) 73 17541749 478 343 Martsen Martjen Piers Piers


* * v1751 Makkum (Won) 590

1760
350 Martsen Martjen Piers Piers

* 1760 Makkum (Won) 379


1761 Iede Dirks wed getr aan Bauke Foekes (Makkum 350) is Iede Dirks wed


1751 590 426 Martsen Martjen Piers Piers
* * * v

1751 Makkum (Won) 478 1754 Makkum (Won) 322

1748
1082 Martje Martjen Wijbes Wiebes

1748
2386 qMa 052 ø ø


1752 7 5 Mevis Meeuwis Jans Jans46
* * * * v


1756 Makkum (Won) 26

1756 34 26 Mevis Meeuwis Jans Jans46
* * * * v 1756 Makkum (Won) 5 1760 Makkum (Won) 113

1760
113 Mevis Meeuwis Jans Jans46
* 1760 Makkum (Won) 26
1748 508 365 Mevis Meeuwis Clases Klases
wed

2774 qMa 514 * * * * * +


1756 171 131 Meinert Meinert Baeaes Bees3882
b * * * *


1780 Makkum (Won) 382

1748 673 492 Melcher Melchert Durkx Dirks2775 qMa 515 * * * * * * * *
* v

1756: uitlandig


1752 659 480 Melis Melis Sjoerds Sjoerds214 qGa 40* * * * * * * * * 1752 Gaast (Won) 15
1762: Melle Sjoerds


1751 678 496 Melle Melle

Molenaar* v1751 ingekomen
1752 Wommels (Hen)


1748 99 74 Melle Melle Hessels Hessels2776 qMa 516 * * * * * * * * * * * * *1748 158 123 Melle Melle Michiels Michiels2777 qMa 517 * * * * * * * +
1748 283 208 Monse Monse Klases Klases2778 qMa 518 * * * *
1757 255 189 Murk Murk Sijbes Siebes
wed
* * * v 1757 Makkum (Won) 198 1760 Makkum (Won) 348

1760: Murkje Siebes


1751 269 198 Murk Murk Sijbes Siebes
wed


* * * * * * v


1751 Makkum (Won) 601 1757 Makkum (Won) 189

1760
348 Murk Murk Sijbes Siebes
wed* 1760 Makkum (Won) 189 1762 Makkum (Won) 214

1760: Murkje Siebes


1749 601 431 Murk Murk Sijbes Siebes
wed
* * v1751 Makkum (Won) 269

1752 228 167 Murk Murk Tjallings Tjallings4102
* * * * * * * * *ja


1748
1044 Nante Nanke Jans Jans

1748
2387 qMa 053 ø1754 382 281 Nanne Nanne Hijlkes Hielkes* * v1754 Workum (Wor)
1756 Workum (Wor)


1748
1069 Neeltje Neeltje Jakles Jakles

1748
2388 qMa 054 ø ø


1750 592 427 Neeltje Neeltje Jacobs Jakobs

1750
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø


1762 Makkum (Won) 336

1754: arme huijs


1754 16 12 Obbe Obbe Cornelis Kornelis2779 qMa 519

* v
1754 Makkum (Won) 239 1755 Makkum (Won) 133

1755 175 133 Obbe Obbe Cornelis Kornelis2779 qMa 519


* * v

1757 Witmarsum (Won) 87

1749 285 210 Obbe Obbe Cornelis Kornelis2779 qMa 519
* * * *

1752
1752: woont bij zijn vader


1753 322 239 Obbe Obbe Cornelis Kornelis2779 qMa 519
b v
1753 Makkum (Won) 12

1758 401 294 Obbe Obbe Cornelis Kornelis

1758
2779 qMa 519

ø ø v 1758 Makkum (Won) 87 1760 Makkum (Won) 441

arm huis


1760
441 Obe Obbe Cornelis Kornelis

1758
2779 qMa 519ø 1760 Makkum (Won) 294
arm huis


1758 433 319 Oeble Oebele

Oberius


728


* * * 1758 Sneek (Sne)
1761 Sneek (Sne)


1752 158 123 Oeble Oebele Folkerts Folkerts2780 qMa 520* v

1753 Makkum (Won) 148

1753 197 148 Oeble Oebele Folkerts Folkerts2780 qMa 520
* v

1753 Makkum (Won) 123 1754 Makkum (Won) 438

1754 610 438 Oeble Oebele Folkerts Folkerts


1756 2780 qMa 520

* * v1754 Makkum (Won) 148 17561748
1078 Oeble Oebele Fokkerts Folkerts2780 qMa 520 *1748
1040 Oeble Oebele Jans Jans2781 qMa 521 * *


1758 384 283 Oege Oege Meintes Meintes3350 qTj 53

b v1759 Makkum (Won) 287

1759 392 287 Oege Oege Meintes Meintes3350 qTj 53


* * 1759 Makkum (Won) 283 1763 Makkum (Won) 27

1748 669 489 Oene Oene Annes Annes2782 qMa 522 * * * * v


1752 Harlingen (Har)


1755 16 12 Oene Oene Jacobs Jakobs3423* * * * * * 1755 Makkum (Won) 240
1751 113 84 Oene Oene Jacobs Jakobs3423* v1751 Makkum (Won) 217 1752 Makkum (Won) 493

1749 217 162 Oene Oene Jacobs Jakobs3423

* * v1751 Makkum (Won) 113

1753 260 192 Oene Oene Jacobs Jakobs3423

* v

1753 Makkum (Won) 352 1754 Makkum (Won) 240

1754 323 240 Oene Oene Jacobs Jakobs3423


* v
1754 Makkum (Won) 192 1755 Makkum (Won) 12

1752 493 352 Oene Oene Jacobs Jakobs3423
* v


1752 Makkum (Won) 113 1753 Makkum (Won) 192

1748 10 8 Ofke Offe Jacobs Jakobs2783 qMa 523 +1749 10 8 Ofke Offe Jacobs Jakobs
wed

2783 qMa 523
*


1748 239 175 Okke Okke Fongers Fongers907 qMa 525 * * * * * +


1753 239 175 Okke Okke Fongers Fongers
wed

907 qMa 525
* * * * * * * *1753: de 2 kinderen getrouwd


1749 127 97 Okke Okke Jans Jans


* *

1751 221 164 Ocke Okke Jouws Jouws2073 qGa 41


* * +


1751 Makkum (Won) 586
1753 221 164 Ocke Okke Jouws Jouws
wed

2073 qGa 41
v

1753 Makkum (Won) 279

is Antje Bouwes


1757 354 258 Okke Okke Jouws Jouws
wed 1757
2073 qGa 41
ø v

1757 Makkum (Won) 307 1758 Idsegahuizum (Won)


1758: Altena onder Idsegahuizum


1753 380 279 Ocke Okke Jouws Jouws
wed

2073 qGa 41
* v

1753 Makkum (Won) 164 1753 Makkum (Won) 307

is Antje Bouwes


1754 415 307 Ocke Okke Jouws Jouws
wed 1756
2073 qGa 41

* * ø v


1754 Makkum (Won) 279 1756 Makkum (Won) 258

is Antje Bouwes


1750 586 422 Ocke Okke Jouws Jouws2073 qGa 41

* v1751 Makkum (Won) 221

1757 27 18 Ocke Okke Sierx Sierks

1757
2785 qMa 526
ø ø ø v 1757 Makkum (Won) 277 1760 Makkum (Won) 423

1756 376 277 Ocke Okke Sierx Sierks2785 qMa 526* v


1756 Makkum (Won) 381 1757 Makkum (Won) 18

1748 531 381 Ocke Okke Sierx Sierks2785 qMa 526 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 277

1760
423 Ocke Okke Sierx Sierks

1760
2785 qMa 526ø 1760 Makkum (Won) 18
1748 49 38 Ocker Okke Wouters Wouters2784 qMa 524 * * * * * * * * * * * * *


17641748: onvermogend


1748 80 60 Olphert Olfert Gerrits Gerrits
cum fratre

935 qMa 527 * *


1748


1753 80 60 Olphert Olfert Gerrits Gerrits935 qMa 527
* * * * * v
1758 Makkum (Won) 60

1748


1758 80 60 Olphert Olfert Gerrits Gerrits935 qMa 527

* * * 1758 Makkum (Won) 60
1748


1752 255 189 Olphert Olfert Gerrits Gerrits
qMa* * * * * +


1752 Makkum (Won) 633
1748 633 460 Olphert Olfert Gerrits Gerrits
qMa * * * * v


1752 Makkum (Won) 255

1757 506 363 Olphert Olfert Piers Piers


b * * *1757 208 157 Olfert Olfert Reijns Reins2186 qMa 529
* * v
1757 Ferwoude (Won) 10 1759 Gaast (Won) 16

1751 228 167 Olfert Olfert Reijns Reins2786 qMa 529


* v1751 Makkum (Won) 423 1752 Makkum (Won) 631

1748 423 313 Olfert Olfert Reijns Reins2786 qMa 529 * * * v1751 Makkum (Won) 228

1752 631 459 Olfert Olfert Reijns Reins2186 qMa 529* * * * v1752 Makkum (Won) 228 1756 Ferwoude (Won) 10

1748 21 15 Olivier Olivier

Rinkhout


2787 qMa 530 * * * * * +
1751
1757 527 377 Otte Otte Everts Everts869

b * * *