Makkum bewoners 1748-1760

K tot en met L

uit speciekohieren
jaar hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 456 330 ds Karel
Johannes Kutsch


291 qMa 003 * * * * * * * v1755 Grouw (Ida)


1749 390 286 Carst Karst


qMa
*


1748 505 362 Carst Karst Buddes Birdes2713 qMa 444 * * * * * * * * * * * * *1748 191 145 Carst Karst Hendrijx Hendriks2714 qMa 445 * * * * * * * * * * * * *


1764 Makkum (Won) 255 1764
1764: bij een ander besteed


1748 245 181 Carst Karst Hoijtes Hoites2715 qMa 446 * * * * * * * * * * * * *

1764
1754: een zoon minder en een dood


1748 600 431 Karst Karst Ijnses Ienses2716 qMa 447 * * * * * +


1753 600 431 Karst Karst Ijnses Ienses
wed

2716 qMa 447
g
1753 Harke Hendriks1760
282 Carst Karst Jetses Jetses
wed

3762
* 1760 Makkum (Won) 461


1761 Jakob Sipkes1758 634 461 Carst Karst Jetses Jetses3762


b * +1760 634 461 Carst Karst Jetses Jetses
wed

3762
v


1760 Makkum (Won) 282

1748 597 430 Casper Kasper Paulus Paulus2717 qMa 448 * * * v1751 Makkum (Won) 603

1751 603 432 Casper Kasper Paulus Paulus2717 qMa 448


* * * * * * * * * * 1751 Makkum (Won) 597 1762 Makkum (Won) 112

1748
1027 Keijmpe Keimpe Durx Dirks2718 qMa 449 * *


1748 588 424 Keimpe Keimpe Keimpes Keimpes
wed

2719 qMa 450 * * * * * * * * * * * * *1748 470 339 Claas Klaas

Boer, de


2721 qMa 452 * * * * * * * +
1755 470 339 Claas Klaas

Boer, de wed

2721 qMa 452


* * * * * *


1766 Makkum (Won) 145

1760
289 Claas Klaas Alberts Alberts3726
* 1760 Makkum (Won) 357 1761 Makkum (Won) 120

1756 2 2 Claas Klaas Alles Alles3714
b v

1757 Makkum (Won) 357

1760
150 Claas Klaas Alles Alles3714
* 1760 Makkum (Won) 322
1757 443 322 Claas Klaas Alles Alles3714


* * v 1758 Makkum (Won) 357 1760 Makkum (Won) 150

1757 499 357 Claas Klaas Alles Alles3714

* v

1757 Makkum (Won) 2 1758 Makkum (Won) 322

1748
1114 Claas Klaas Annes Annes


*


1759 316 235 Claas Klaas Beerns Berends
* * 1759 Makkum (Won) 246 1762 Makkum (Won) 234

1756 337 246 Claas Klaas Beerns Berends

* * * v
1756 Makkum (Won) 429 1759 Makkum (Won) 235

1755 595 429 Claas Klaas Beerns Berends
* v1755 Harlingen (Har)
1756 Makkum (Won) 246

1748 128 98 Claas Klaas Durks Dirks2722 qMa 453 * * * * * * * * * * * *


1751
1760
169 Claas Klaas Durks Dirks2722 qMa 453* 1760 Makkum (Won) 98


1751
1763: dochter getr


1748
1022 Claas Klaas Feijkes Feikes
wed 1748
2723 qMa 454 ø ø


1748 507 364 Klaas Klaas Geerts Geerts2724 qMa 455 * * * * +

1752
1752 687 503 Claas Klaas Gosses Gosses

* * v

1752 Bergum (Tie)
1754 Arum (Won)


1748
1083 Claas Klaas Halberts Halbes
wed

2725 qMa 456 * *


arm


1748 496 354 Klaas Klaas Hessels Hessels2726 qMa 457 * * * * +1752 496 354 Klaas Klaas Hessels Hessels
wed

2726 qMa 457* g
1753 Gatse Fritses1748 266 196 Claas Klaas Ijedes Iedes2727 qMa 458 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 325

1759 388 285 Claas Klaas Yedes Iedes2727 qMa 458


* * 1759 Makkum (Won) 325 1762 Makkum (Won) 244

1753 447 325 Claas Klaas Ijedes Iedes2727 qMa 458
* * * * * * v
1753 Makkum (Won) 196 1759 Makkum (Won) 285

1760
109 Claas Klaas Jacobs Jakobs
qMa* 1760 Makkum (Won) 198
1755 266 196 Claas Klaas Jacobs Jakobs
qMa


* * v


1755 Makkum (Won) 358 1757 Makkum (Won) 370

1759 269 198 Claas Klaas Jacobs Jakobs
qMa


* v 1759 Makkum (Won) 204 1760 Makkum (Won) 109

1753 278 204 Claas Klaas Jacobs Jakobs
qMa
* * * * * * v
1753 Makkum (Won) 335 1759 Makkum (Won) 198

1748 465 335 Claas Klaas Jacobs Jakobs
qMa * * * * * v

1753 Makkum (Won) 204

1748 479 343 Claas Klaas Jacobs Jakobs
qMa * * * * v


1752 Makkum (Won) 500

1752 500 358 Claas Klaas Jacobs Jakobs
qMa* * * v
1752 Makkum (Won) 479 1755 Makkum (Won) 196

1757 516 370 Claas Klaas Jacobs Jakobs
qMa
* * * * 1757 Makkum (Won) 196
1748
1006 Claas Klaas Jacobs Jakobs
wed 1748
2729 qMa 460 ø1754 74 56 Claas Klaas Jarigs Jarichs2731 qMa 462

* v
1754 Makkum (Won) 243 1755 Makkum (Won) 249

1748 334 243 Claas Klaas Jarigs Jarichs2731 qMa 462 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 56

1755 342 249 Claas Klaas Jarigs Jarichs2731 qMa 462


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 56 1761 Makkum (Won) 242

1760
282 Claas Klaas Jelles Jelles
wed

2732 qMa 463* 1760 Makkum (Won) 489
1748 464 335 Claas Klaas Jelles Jelles2732 qMa 463 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 358

1756 501 358 Claas Klaas Jelles Jelles2732 qMa 463* v


1756 Makkum (Won) 335 1757 Makkum (Won) 402

1758 518 372 Claas Klaas Jelles Jelles
wed

2732 qMa 463

* v
1758 Makkum (Won) 402 1759 Makkum (Won) 489

1757 555 402 Claas Klaas Jelles Jelles2732 qMa 463
* v

1757 Makkum (Won) 358 1758 Makkum (Won) 372

1759 669 489 Claas Klaas Jelles Jelles
wed

2732 qMa 463


* v 1759 Makkum (Won) 372 1760 Makkum (Won) 282

1748 63 47 Claas Klaas Jurjens Jurjens2733 qMa 464 * * * * * * * * * * * * *1748: een arm man en van de vrienden onderhouden


1748 177 135 Claas Klaas Carstens Karstes916 qMa 465 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 168

1755 230 168 Claas Klaas Carstens Karstes916 qMa 465


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 135

1757

1754 174 133 Claas Klaas Clasens Klases* * * * v

1754 Makkum (Won) 306 1758 Makkum (Won) 285

1759 355 259 Claas Klaas Clasen Klases
* * 1759 Makkum (Won) 285 1762 Makkum (Won) 258

1758 388 285 Claas Klaas Clasens Klases* v
1758 Makkum (Won) 133 1759 Makkum (Won) 259

1752 399 292 Claas Klaas Clasen Klases

* v


1752 Makkum (Won) 408 1753 Makkum (Won) 306

1748 408 301 Claas Klaas Clasen Klases
* v1751 Makkum (Won) 458 1752 Makkum (Won) 399

1753 414 306 Claas Klaas Clasens Klases


* v

1753 Makkum (Won) 292 1754 Makkum (Won) 133

1749 458 332 Claas Klaas Clasen Klases


* * v1751 Makkum (Won) 408

1754 366 268 Claas Klaas Mosis Moses* * * * * * *


1763 Makkum (Won) 404

1749 452 327 Claas Klaas Oenes Oenes2734 qMa 466
* * * * +


1753 452 327 Claas Klaas Oenes Oenes
wed

2734 qMa 466
* * * * * * * *1748 40 30 Klaas Klaas Ruurds Ruurds
wed

2736 qMa 468 * * * +
1755 315 234 Claas Klaas Sijbrens Siebrens777b * * * * *1754 619 447 Claas Klaas Sijbrens Siebrensb * v


17561748 23 16 Claas Klaas Sijmons Siemens
wed

2738 qMa 470 * * * * * * * * * * * +
1756 303 227 Claas Klaas Sijmons Siemens

1761
2737 qMa 469* * * * * 1756 Makkum (Won) 325
1751 449 325 Claas Klaas Sijmons Siemens2737 qMa 469


* * * * * v1751 Makkum (Won) 548 1756 Makkum (Won) 227 1752
1748 548 396 Claas Klaas Sijmons Siemens2737 qMa 469 * * * v1751 Makkum (Won) 449

1748 493 352 Claas Klaas Sikkes Sikkes
qMa * * * v1751 Makkum (Won) 559

1751 559 404 Claas Klaas Sikkes Sikkes
qMa


* * * v

1751 Makkum (Won) 493 1754 Makkum (Won) 450

1748 578 416 Claas Klaas Sikkes Sikkes

1760 1754 2740 qMa 472 * * * * * * * * * * * * ø1763: Klaas Sints


1754 622 450 Claas Klaas Sikkes Sikkes
qMa

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 404
1759 311 233 Claas Klaas Sjoerds Sjoerds1020 qMa 473


* * 1759 Makkum (Won) 283 1762 Makkum (Won) 157


1759

1754 384 283 Claas Klaas Sjoerds Sjoerds1020 qMa 473

* * * * * v1759 Makkum (Won) 233 1754
3 kalkovens 1757: een zoon dient

1748 392 287 Claas Klaas Sjoerds Sjoerds1020 qMa 473 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 283

3 kalkovens


1752 432 318 Claas Klaas Tjeerds Tjeerds
* v


1752 Workum (Wor)
1752 dochter v Teunis Amelander1748 31 22 Claas Klaas Tjepkes Tjepkes2741 qMa 474 * * * *
1755 287 212 Claas Klaas Tjepkes Tjepkes
wed

300 qWo 30


* * * * * v 1755 Idsegahuizum (Won) 18 1760 Makkum (Won) 493

1760
493 Claas Klaas Tjepkes Tjepkes
wed

300 qWo 30* 1760 Makkum (Won) 212 1763 Piaam (Won) 11

1758 356 260 Claas Klaas Tjerx Tjerks* * * 1758 Makkum (Won) 148
1750 547 395 Claas Klaas Tjerx Tjerks* * * * * v1755 Makkum (Won) 148

1748 348 253 Claas Klaas Uijlkes Uilkes822
* *


1748 298 222 Claas Klaas Wijbes Wiebes2743 qMa 476 * * * * * * * * * * * * *1754 361 264 Claeske Klaaske Ruurds?
*

1754: met Claeske
Fekke Fekkes van no. 36
1759 359 263 Claaske Klaaske Ruurds Ruurds

1763

b *1749 132 102 Coenraad Koenraad Johannes Johannes812

*


1755 132 102 Coenraad Koenraad Johannes Johannes812* * * * * *1749 340 248 Cornelis Kornelis

Stoker

*


1750 492 352 Cornelis Kornelis

* *
1748 208 158 Cornelis Kornelis Andries Andries2745 qMa 480 * * * v1751 Makkum (Won) 550

1751 550 398 Cornelis Kornelis Andries Andries2745 qMa 480


* * * v

1751 Makkum (Won) 208 1754

1754
1748 22 15 Cornelis Kornelis Baukes Baukes2746 qMa 481 * * * * * +


1753 22 15 Cornelis Kornelis Baukes Baukes
wed

2746 qMa 481
* v
1754 Makkum (Won) 409

1754 566 409 Cornelis Kornelis Baukes Baukes
wed 1755
2746 qMa 481

* ø ø +


1754 Makkum (Won) 15
arme huijs


1748
1115 Cornelis Kornelis Baukes Baukes2746 qMa 481
*


1748 471 340 Cornelis Kornelis Durks Dirks2747 qMa 482 * * * +
1748 420 311 Cornelis Kornelis Doedes Doedes2748 qMa 483 * * * * * * * * * * * * *1748 13 9 Cornelis Kornelis Douwes Douwes2744 qMa 477 * * * v1751 Harlingen (Har)


1754 112 84 Cornelis Kornelis Gabes Gabes Reinsma


952 qMa 478

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 5041754kalkovens van no 6


1753 689 504 Cornelis Kornelis Gabes Gabes Reinsma


952 qMa 478
* v
1754 Makkum (Won) 84
1754kalkovens van no 6


1748
1008 Cornelis Kornelis Gabes Gabes952 qMa 478 * *


1752 84 62 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs

g v

1753 Makkum (Won) 319

1748 111 84 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs2749 qMa 484 * * * +
1751 111 84 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs
wed

2749 qMa 484


v1751 Makkum (Won) 528

1759
115 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs
* * 1759 Makkum (Won) 344
1758 354 258 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs
wed

2749 qMa 484

* * * 1758 Makkum (Won) 461 1762 Harlingen (Har)


1753 433 319 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs


* v

1753 Makkum (Won) 62 1754 Makkum (Won) 344

1752 442 322 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs
wed

2749 qMa 484* v


1752 Makkum (Won) 528 1753 Makkum (Won) 438

1754 448 325 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs
wed 1754
2749 qMa 484

ø v
1754 Makkum (Won) 328 1755 Makkum (Won) 335

1753 454 328 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs
wed 1753
2749 qMa 484
ø v

1753 Makkum (Won) 322 1754 Makkum (Won) 325

1755 465 335 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs
wed

2749 qMa 484


* v1755 Makkum (Won) 325 1756 Makkum (Won) 461

1754 480 344 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs* * * * * v
1754 Makkum (Won) 319 1759 Makkum (Won) 115

1751 528 378 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs
wed

2749 qMa 484


* v1751 Makkum (Won) 11 1752 Makkum (Won) 442

1756 635 461 Cornelis Kornelis Jacobs Jakobs
wed

2749 qMa 484* * v

1756 Makkum (Won) 335 1758 Makkum (Won) 258

1751 89 65 Cornelis Kornelis Cornelis Kornelis
* v1751 Makkum (Won) 92 1752 Franeker (Frn)


1749 92 67 Cornelis Kornelis Cornelis Kornelis


* * v1751 Makkum (Won) 89

1749: panwerkoven


1748 322 239 Cornelis Kornelis Lases Lases2750 qMa 485 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 281

1748 322 239 Cornelis Kornelis Lases Lases2750 qMa 2750 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 281

1757 373 274 Cornelis Kornelis Lases Lases
wed 1757
2750 qMa 485
ø ø ø ø 1757 Makkum (Won) 315 1761 Makkum (Won) 252

arm huis


1754 382 281 Cornelis Kornelis Lases Lases2750 qMa 485

* +
1754 Makkum (Won) 239
1755 382 281 Cornelis Kornelis Lases Lases
wed

2750 qMa 485


v1755 Makkum (Won) 315

1755 426 315 Cornelis Kornelis Lases Lases
wed

2750 qMa 485


* * v


1755 Makkum (Won) 281 1757 Makkum (Won) 274

1748 510 366 Cornelis Kornelis Leolts Leels
wed

985 qMa 479 * * * * * * * * * * * * *1748 315 234 Cornelis Kornelis Pijtters Pieters2751 qMa 486 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 240

1753 323 240 Cornelis Kornelis Pijtters Pieters


1764 2751 qMa 486
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 234


1763
1755 133 102 Cornelis Kornelis Ruurds Ruurds2752 qMa 487


* * * v

1755 Makkum (Won) 232 1758 Makkum (Won) 376

1748 310 232 Cornelis Kornelis Ruurds Ruurds2752 qMa 487 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 102

1758 525 376 Cornelis Kornelis Ruurds Ruurds2752 qMa 487

* * * 1758 Makkum (Won) 102 1761 Makkum (Won) 491

1760
186 Cornelis Kornelis Sijmens Siemens3774
* 1760 Harlingen (Har)
1761 Cornwerd (Won) 24

1761: heet in Cornwerd Cornelis Heeringa


1748 349 254 Cornelis Kornelis Theunis Teunis958 qMa 488 * * * * * * * * * +
1751
deselve als curator over Klaas Teunis erven


1748 504 361 Laas Laas Pieters Pieters256
* * * +
1748 462 333 Lammert Lammert Arends Arends
qMa * * * * * * * * * * * * *1750 462 333 Lammert Lammert Lamberts Lammerts* *
1753 431 317 Lieuwe Lieuwe Alberts Alberts
wed

2754 qMa 490
* g

1753 Makkum (Won) 322


1754 Jan Hanses is Hiltje Murks


1748 439 321 Lieuwe Lieuwe Alberts Alberts2754 qMa 490 * * * +
1748


1751 439 321 Lieuwe Lieuwe Alberts Alberts
wed

2754 qMa 490


* v


1752 Makkum (Won) 439

is Hiltje Murks


1757 289 213 Lieuwe Lieuwe Dirx Dirks
wed 1758* ø ø + 1757 Makkum (Won) 479
1758: arm huis


1751 291 215 Lieuwe Lieuwe Dirx Dirks
* * * * v
* * *
1751 Makkum (Won) 655 1755 Makkum (Won) 479

1750 655 477 Lieuwe Lieuwe Dirx Dirks* v1751 Makkum (Won) 291

1755 657 479 Lieuwe Lieuwe Dirx Dirks
* * +


1755 Makkum (Won) 215
1757 657 479 Lieuwe Lieuwe Dirx Dirks
wed
v

1757 Makkum (Won) 213

1748
1106 Lieuwe Lieuwe Durx Dirks


*


1749 452 327 Lieuwe Lieuwe Eeltjes Eelkes


* * * +1752 452 327 Lieuwe Lieuwe Eeltjes Eelkes
wed* * * * *1753 13 9 Lieuwe Lieuwe Jans Jans2755 qMa 491
* * +
1755 13 9 Lieuwe Lieuwe Jans Jans
wed

2755 qMa 491


* * g
1757 Job Hendriks1748 551 399 Lieuwe Lieuwe Jans Jans2755 qMa 491 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 9

1756 647 471 Lieuwe Lieuwe Jans Jans
cherger

3976
* v


1756 Harlingen (Har)
1757 Roptazijl (Bar)


1749 44 34 Lieuwe Lieuwe Luijtzens Luitjens


* * * v


1752 Makkum (Won) 528

1753 54 42 Lieuwe Lieuwe Luijtjens Luitjens


* * * * * v

1753 Makkum (Won) 378 1758 Makkum (Won) 366

1760
167 Lieuwe Lieuwe Luijtjens Luitjens

* 1760 Makkum (Won) 366


1761
1761: de vrouw dood selfs op zee geen huishouding


1758 511 366 Lieuwe Lieuwe Luijtjens Luitjens* * v 1758 Makkum (Won) 42 1760 Makkum (Won) 167

1752 528 378 Lieuwe Lieuwe Luijtzens Luitjens

* v


1752 Makkum (Won) 44 1753 Makkum (Won) 42

1754 528 378 Lieuwe Lieuwe Poppes Poppes
wed

2756 qMa 492

* * * * +

1754 Makkum (Won) 435
1748 607 435 Lieuwe Lieuwe Poppes Poppes
wed

2756 qMa 492 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 378

1748 513 368 Lieuwe Lieuwe Sjoerds Sjoerds
wed

2757 qMa 493 * * * +
1748 484 347 Lijsbert Lijsbet Baukes Baukes2380 qMa 046 * * * * * * * * * * * * *1748 400 293 Lijsbet Lijsbet Jans Jans2381 qMa 047 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 464

1753 638 464 Lijsbet Lijsbet Jans Jans

1753
2381 qMa 047
ø ø ø ø ø ø ø ø 1753 Makkum (Won) 293
arme huijs


1759 19 14 Lijsbert Lijsbet Sjoerds Sjoerds3741 qMa 534


*
1759 Makkum (Won) 285
1753 141 110 Lijsbet Lijsbet Sjoerds Sjoerds3741 qMa 534
* * * * * v

1753 Makkum (Won) 361 1758 Makkum (Won) 285

wed v Paulus Johannes


1748 380 279 Lijsbet Lijsbet Sjoerds Sjoerds3741 qMa 534 * * * * v


1752 Makkum (Won) 504

is Paulus Johannes weduwe


1758 386 285 Lijsbet Lijsbet Sjoerds Sjoerds3741 qMa 534

* v
1758 Makkum (Won) 110 1759 Makkum (Won) 14

1752 504 361 Lijsbet Lijsbet Sjoerds Sjoerds3741 qMa 534* v


1752 Makkum (Won) 380 1753 Makkum (Won) 110

is Paulus Johannes weduwe


1748
1010 Lijsbet Lijsbet Sjoerds Sjoerds3741
* *


1751 376 277 Lijsbet Lijsbet Watses Watses

1751
2382 qMa 048


ø ø ø ø v
1751 Makkum (Won) 525 1755 Makkum (Won) 376

1758 475 342 Lijsbert Lijsbet Watses Watses

1758
2382 qMa 048

ø ø ø 1758 Makkum (Won) 376 1763 Makkum (Won) 242

arm huis


1748 525 376 Lijsbet Lijsbet Watses Watses

1748
2382 qMa 048 ø ø ø v1751 Makkum (Won) 376

1755 526 376 Lijsbet Lijsbet Watses Watses

1755
2382 qMa 048


ø ø ø v

1755 Makkum (Won) 277 1758 Makkum (Won) 342

1748 537 385 Lense Linse Abels Abels
wed

2342 qMa 007 * * * * v


1752 Harlingen (Har)


1760
265 Liske Liske Murx Murks795
b


1761 Makkum (Won) 266

1758 271 199 Lolke Lolke Ynses Ienses992


b * *


1762 Makkum (Won) 184

1748 495 353 Lolke Lolke Martens Martens2758 qMa 494 * * * * v


1752 Bolsward (Bol)


woont bij Sjouk Douwes


1748 269 198 Lolke Lolke Sijbrens Siebrens2759 qMa 495 * * * +
1752 185 141 Lolke Lolke Sipkes Sipkes

* * v

1754 Makkum (Won) 659 1754 Makkum (Won) 160

1754 213 160 Lolke Lolke Sipkes Sipkes* * v1754 Makkum (Won) 141 1756 Makkum (Won) 228

1756 304 228 Lolke Lolke Sipkes Sipkes

* v


1756 Makkum (Won) 160 1757 Makkum (Won) 229

1757 306 229 Lolke Lolke Sipkes Sipkes


* * * * 1757 Makkum (Won) 228 1761 Makkum (Won) 453

1751 659 480 Lolke Lolke Sipkes Sipkes
g vdese heeft geen boerkerij en eerst getrouwd.


1755 98 73 Lolke Lolke Teekes Teekes2185 qId 15


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 102
1751 133 102 Lolke Lolke Teekes Teekes2185 qId 15


* * * * v
1751 Idsegahuizum (Won) 6 1755 Makkum (Won) 73

1750: uitlandig


1748 237 173 Lolle Lolle Durkx Dirks Rondaan collecteur

1041 qMa 496 * * * * * * * * * * * * *1748 415 307 Lolle Lolle Foekes Foekes2760 qMa 497 * * * *
woont bij zijn dochter


1748 109 82 Lolle Lolle Jans Jans121 qMa 498 * +


1749 109 82 Lolle Lolle Jans Jans
wed

121 qMa 498
* * * g v

1753 Makkum (Won) 3781752 Frans Jorkes woont bij vader Wiebe Gerlofs


1753 404 297 Louw Louw Fransen Franses2761 qMa 499
* * * * +


1757 404 297 Louw Louw Fransen Franses
wed 1758
2761 qMa 499
* ø ø v


1760 Makkum (Won) 304

1760
304 Louw Louw Fransen Franses
wed 1758
2761 qMa 499ø 1760 Makkum (Won) 297
1748
1051 Louw Louw Fransen Franses2761 qMa 499 * *


1755 316 235 Louw Louw Hendrijx Hendriks2762 qMa 500


* * v


1755 Makkum (Won) 331 17571757: op zee onbekend waar


1748 441 322 Louw Louw Hendrijx Hendriks2762 qMa 500 b * * * v


1752 Makkum (Won) 457

1752 457 331 Louw Louw Hendrijx Hendriks2762 qMa 500* * *

1752 Makkum (Won) 441
1748 282 207 Louw Louw Paulus Paulus2763 qMa 501 * * * * * * +

1754 2 2 Luijtjen Luitjen Gijsberts Gijsberts783 qMa 502

* * v1754 Makkum (Won) 133 1756 Makkum (Won) 390

1749 175 133 Luitjen Luitjen Gijsberts Gijsberts783 qMa 502
* * * * * v
1754 Makkum (Won) 2

1757 536 384 Luijtjen Luitjen Gieses Gijsberts783 qMa 502
* * * * 1757 Makkum (Won) 390 1762 Makkum (Won) 369

1755 542 390 Luijtjen Luitjen Gieses Gijsberts783 qMa 502* v


1756 Makkum (Won) 2 1757 Makkum (Won) 384

1748 445 324 Lijskje Lutske Clases Klases2383 qMa 049 * * * * * v

1753 Leeuwarden (Lwd)


1751: een zeevarend


1748 619 447 Luijtske Lutske Clases Klases2383 qMa 049 * * * * * * * * * * * * *


1762 Makkum (Won) 466

1760: zoon weg onbekend waar