Makkum bewoners 1748-1760

Je tot en met Ju

uit speciekohieren

jaar hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 425 315 Jelger Jelger Bernardus Bernardus2669 qMa 395 * * * * * * * * * v

1757 Makkum (Won) 385

1759 447 325 Jelger Jelger Bernardus Bernardus2669 qMa 395


* * 1759 Makkum (Won) 385
1757 537 385 Jelger Jelger Bernardus Bernardus2669 qMa 395
* * v
1757 Makkum (Won) 315 1759 Makkum (Won) 325

1756 495 353 Jelle Jelle Abes Abes3719
* * v
1758 Makkum (Won) 458

1756: vrijgezel


1752 496 354 Jelle Jelle Abes Abes3719
*1752: Rein Johannes in qlt


1758 630 458 Jelle Jelle Abes Abes3719


* * * 1758 Makkum (Won) 353 1758 Makkum (Won) 458

1758


1758 133 102 Jelle Jelle Alberts Alberts3725


* * * 1758 Makkum (Won) 332 1761 Parrega (Won) 22

1755 390 286 Jelle Jelle Alberts Alberts3725* v1755 Makkum (Won) 339 1756 Makkum (Won) 332

1756 458 332 Jelle Jelle Alberts Alberts3725
* * v

1756 Makkum (Won) 286 1758 Makkum (Won) 102

1754 470 339 Jelle Jelle Alberts Alberts3725


b v1755 Makkum (Won) 286

1756 198 148 Jelle Jelle Alles Alles3728
* v


1756 Makkum (Won) 192 1757 Makkum (Won) 294

1751 220 164 Jelle Jelle Alles Alles3728b * v

1753 Makkum (Won) 343

1755 261 192 Jelle Jelle Alles Alles3728* v1755 Makkum (Won) 193 1756 Makkum (Won) 148

1754 262 193 Jelle Jelle Alles Alles3728


* v
1754 Makkum (Won) 343 1755 Makkum (Won) 192

1757 401 294 Jelle Jelle Alles Alles3728

* * v
1757 Makkum (Won) 148 1759 Makkum (Won) 441

1753 479 343 Jelle Jelle Alles Alles3728

* v

1753 Makkum (Won) 193 1754 Makkum (Won) 164

1750 534 382 Jelle Jelle Alles Alles3728


* v1751 Makkum (Won) 639

1759 613 441 Jelle Jelle Alles Alles

1759
3728ø v 1759 Makkum (Won) 294 1760 Makkum (Won) 466

arm huis


1751 639 465 Jelle Jelle Alles Alles3728* * v


1751 Makkum (Won) 534 1753 Makkum (Won) 343

1760
466 Jelle Jelle Alles Alles

1759
3728
ø 1760 Makkum (Won) 441 1762 Makkum (Won) 500

arm huis


1748 296 220 mr Jelle
Broers Stapert


249 qMa 006 * * * * +1752 296 220 mr Jelle
Broers Stapert wed

249 qMa 006*1760
65 Jelle Jelle Douwes Douwes

b1757 76 57 Jelle Jelle Fongers Fongers


b * * *1754 248 183 Jelle Jelle Hendrijx Hendriks853 qMa 396

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 429
1749 595 429 Jelle Jelle Hendrijx Hendriks853 qMa 396
* * * * * v
1754 Makkum (Won) 183

1760
493 Jelle Jelle Hinnes Hinnes793
b


1764 Makkum (Won) 198

1757 351 256 Jelle Jelle Ijpes Iepes


* v

1757 Workum (Wor)
1758 Workum (Wor)


1753 57 42 Jelle Jelle Jelles Jelles


* * * * * * v1759 Makkum (Won) 287

1760
83 Jelle Jelle Jelles Jelles

* 1760 Makkum (Won) 287 1762 Makkum (Won) 331

1760
287 Jelle Jelle Jelles Jelles
v
1760 Makkum (Won) 42 1760 Makkum (Won) 83

1748 57 42 Jelle Jelle Jeltes Jeltes2670 qMa 397 * * * * +1752 57 42 Jelle Jelle Jeltes Jeltes
wed

2670 qMa 397* * v
1754 Makkum (Won) 322

1755 222 164 Jelle Jelle Jeltes Jeltes
wed

2670 qMa 397


* * * +

1755 Makkum (Won) 320
1756 401 294 Jelle Jelle Jelte Jeltes

1756
2670 qMa 397ø ø v

1756 Makkum (Won) 430 1758 Makkum (Won) 431

arm huis


1754 437 320 Jelle Jelle Jeltes Jeltes
wed

2670 qMa 397

* v
1754 Makkum (Won) 42 1755 Makkum (Won) 164

1755: de schoorsteen weggebroken


1753 442 322 Jelle Jelle Jeltes Jeltes2670 qMa 397
* v

1753 Makkum (Won) 438 1754 Makkum (Won) 430

1754 597 430 Jelle Jelle Jelte Jeltes2670 qMa 397

* * v1754 Makkum (Won) 322 1756 Makkum (Won) 294

1758 600 431 Jelle Jelle Jelte Jeltes

1758
2670 qMa 397

ø ø ø 1758 Makkum (Won) 294
arm huis


1749 610 438 Jelle Jelle Jeltes Jeltes2670 qMa 397 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 322

1748 383 282 Jelle Jelle Carsten Karstes
cum soc

2671 qMa 398 * * * * * * * * +1752 36 27 Jelle Jelle Murx Murks2673 qMa 399* * v

1752 Makkum (Won) 477 1754 Makkum (Won) 402

1756 247 183 Jelle Jelle Murx Murks2673 qMa 399* v


1756 Makkum (Won) 402 1757 Makkum (Won) 343

1748 477 343 Jelle Jelle Murx Murks2673 qMa 399 * * * * v


1751 Makkum (Won) 36
dochter v 0029421757 479 343 Jelle Jelle Murx Murks2673 qMa 399
* * * * 1757 Makkum (Won) 183 1764 Makkum (Won) 311764 Sjoerd Gerbens wed1754 555 402 Jelle Jelle Murx Murks2673 qMa 399

* * v1754 Makkum (Won) 27 1756 Makkum (Won) 183

1748
1061 Jelle Jelle Murx Murks2673 qMa 399 * *


woont bij de moeder


1759 127 97 Jelle Jelle Pijtters Pieters Bak


2126 qCo 18


* v 1759 Makkum (Won) 212 1760 Makkum (Won) 497

1754 287 212 Jelle Jelle Pijtters Pieters2126 qCo 18

* * * * * v
1754 Cornwerd (Won) 26 1759 Makkum (Won) 97

1760
497 Jelle Jelle Pijtters Pieters Bak


2126 qCo 18* 1760 Makkum (Won) 97
1748 250 184 Jelle Jelle Thomas Thomas2674 qMa 400 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 349

de broeder en zuser zijn beide getrouwd


1753 488 349 Jelle Jelle Thomas Thomas2674 qMa 400
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 184 1764 Makkum (Won) 350

1748 179 137 Jelmer Jelmer Poppes Poppes1059 qMa 401 * * * * * * * * * * * * *

1763
1754: een zoon overleeden 1758 een dochter g 1761: dogter getr
1748 241 177 Jelte Jelte Gabes Gabes811 qMa 402 * * * * * * * * * * * * *


1763 Makkum (Won) 107

1748 689 504 Jelte Jelte Harmens Harmens Kool


2675 qMa 403 * * * +
1751 689 504 Jelte Jelte Harmens Harmens Kool wed

2675 qMa 403


* * g
1753 Kornelis Gabes1748 115 86 Jelte Jelte Jacobs Jakobs2677 qMa 405 * * * * +1752 115 86 Jelte Jelte Jacobs Jakobs
wed

2677 qMa 405* * * * * * * * *1752: een loots weggebroken 1762: zoon en dogter n Makkum 199 1765: woont bij Sipke Johannes
1748 59 44 Jeltje Jeltje Jacobs Jakobs

1748
2676 qMa 404 ø ø ø ø ø v

1753 Makkum (Won) 500

in een arme staatshuijs


1753 682 500 Jeltje Jeltje Jacobs Jakobs

1753
2676 qMa 404
ø ø ø ø ø ø ø ø 1753 Makkum (Won) 44 1761 Makkum (Won) 485

in een arme staatshuijs


1753 12 9 Jeltje Jeltje Piers Piers2679 qMa 407
* * v
1753 Makkum (Won) 19 1755 Makkum (Won) 15

1755 22 15 Jeltje Jeltje Piers Piers2679 qMa 407


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 9 1767 Makkum (Won) 271

1748 28 19 Jeltje Jeltje Piers Piers2679 qMa 407 * * * * *1753 28 19 Jeltje Jeltje Piers Piers
wed

2679 qMa 407
v

1753 Makkum (Won) 9

1748 288 213 Jeltje Jeltje Reijners Reiners2680 qMa 408 * * * * * +


1754 328 242 Jeltje Jeltje Willems Willems
qMa 531

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 314
is Paulus Allerts wed


1748 95 70 Jenne Jenne Michiels Michiels2681 qMa 409 * * * * +1752 95 70 Jenne Jenne Michiels Michiels2681 qMa 409* v

1753 Makkum (Won) 342

1753 475 342 Jenne Jenne Michiels Michiels
wed 1754
2681 qMa 409
* ø ø ø ø g

1753 Makkum (Won) 70
arm huis


1751 83 61 Jents Jentje Aukes Aukes3769* v


1752 Makkum (Won) 184

1751


1752 184 141 Jents Jentje Aukes Aukes3769
* * * * * * * * * 1752 Makkum (Won) 83
1760
330 Jentje Jentje Fokkes Fokkes

b


1761 Makkum (Won) 363

1748 89 65 Jentje Jentje Wijbes Wiebes2686 qMa 414 * * +

1750 89 65 Jentje Jentje Wijbes Wiebes
wed

2686 qMa 414

* v1751 Makkum (Won) 590

1751 590 425 Jentje Jentje Wijbes Wiebes
wed 1753
2686 qMa 414


* * ø ø ø ø ø ø ø ø 1751 Makkum (Won) 89 1761 Makkum (Won) 470

1754: woont bij Hinke Wiebrens in


1756 315 234 Jetse Jetse Gatses Gatses

* * * * * 1756 Makkum (Won) 161
1748 581 417 Jetze Jetse Clases Klases


1748

* * * * * * * v1755(is hij dezelfde als Jetse Carsten?)


1748
1097 Jetske Jetske

Swarte


2687 qMa 415 * *


1759 43 34 Jetske Jetske Hanses Hanses
* v 1759 Makkum (Won) 37 1760 Makkum (Won) 98

1758 47 37 Jetske Jetske Hanses Hanses* v
1758 Ureterp (Ops)
1759 Makkum (Won) 34

1760
98 Jetske Jetske Hanses Hanses

* 1760 Makkum (Won) 34 1762 Makkum (Won) 69

1748
1096 Jetske Jetske Hendrijx Hendriks2688 qMa 416 * *


1748
1043 Jetske Jetske Sijbes Siebes2690 qMa 418 * *


1755 185 141 Jissel Jisseltje Sickes Sikkes
* * v


1755 Makkum (Won) 316 1757 Makkum (Won) 307

1757 415 307 Jissel Jisseltje Sickes Sikkes

1757ø ø ø ø 1757 Makkum (Won) 141 1766 Makkum (Won) 277

1759: arm huis


1754 428 316 Jissel Jisseltje Sickes Sikkes2378 qMa 044

* v
1754 Makkum (Won) 469 1755 Makkum (Won) 141

1748 645 469 Jissel Jisseltje Sickes Sikkes2378 qMa 044 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 316

1757 13 9 Job Job Hendrix Hendriks


1762 4108

b * * *


1765 Makkum (Won) 40 1762


1765 Jan Hanses wed1752 48 37 Job Job Hendrijx Hendriks2007 qAr 057* v

1753 Makkum (Won) 204

1751 112 84 Job Job Hendrijx Hendriks2007 qAr 057


* v1751 Makkum (Won) 185 1752 Makkum (Won) 48

1750 185 141 Job Job Hendriks Hendriks2007 qAr 057

* v1751 Makkum (Won) 112

1753 279 204 Job Job Hendrijx Hendriks2007 qAr 057
* * +
1753 Makkum (Won) 37
1748 251 185 Jochum Jochem

Kruger


1177 qMa 420 * * * * * * * * * * * * *

1759
1756: dochter getrouwd aan Allert Douwes 1760: dochter getrouwd aan Reimer Dooitses

1748 18 14 Jochum Jochem Goijtzens Gooitsens2691 qMa 419 * * * * * * * +
1755 18 14 Jochum Jochem Goijtzens Gooitsens
wed

2691 qMa 419


v1755 Makkum (Won) 292

1756 18 14 Jochum Jochem Goijtzens Gooitsens
wed

2691 qMa 419v


1756 Makkum (Won) 325

1759 386 285 Jochum Jochem Goijtzens Gooitsens
wed

2691 qMa 419


* * 1759 Makkum (Won) 325
1755 398 292 Jochum Jochem Goijtzens Gooitsens
wed

2691 qMa 419


* v1755 Makkum (Won) 14 1756 Makkum (Won) 14

1756 448 325 Jochum Jochem Goijtzens Gooitsens
wed

2691 qMa 419* * * v
1756 Makkum (Won) 14 1759 Makkum (Won) 285

1751 478 343 Jochum Jochem Hanses Hanses3738* v


1751 Makkum (Won) 602

1752 602 432 Jochum Jochem Hanses Hanses3738
* * * * * * v

1752 Makkum (Won) 478 1758 Makkum (Won) 461

1758 635 461 Jochum Jochem Hanses Hanses3738


* * * 1758 Makkum (Won) 432
1754 74 56 Johannis Johannes

Ankel, van


3737


* v
1754 Leeuwarden (Lwd)
1755 Makkum (Won) 65

1756 84 62 Johannis Johannes

Ankel, van


3737
* * * * * 1756 Makkum (Won) 65 1761 Makkum (Won) 67

1755 89 65 Johannis Johannes

Ankel, van


3737* v1755 Makkum (Won) 56 1756 Makkum (Won) 62

1750 142 111 Johannes Johannes

Assen, van


3736


* v1751 Dronrijp (Men)


1755 143 112 Johannis Johannes

Murix


2693 qMa 422


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 145 1764 Makkum (Won) 264

ook: Murks


1748 190 145 Johannis Johannes

Munniks


2693 qMa 422 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 112

ook: Murks


1750 312 234 Johannis Johannes

Boxum


*

1753 584 420 Johannes Johannes

Mulder


3753

* * * * * * * * 1753 Schokland

Wastenauw


1758 687 503 Johannes Johannes


controlleur

* * * 1758

1762 Sint Annaparochie (Bil)


1758: controlleur op de molen


1748 690 505 Johannes Johannes

Hogendorp adsistent

2692 qMa 421 * * * * * * * * * * * * +1760 690 505 Johannes Johannes

Hogendorp wed

2692 qMa 421*1754 72 55 Johannis Johannes Durx Dirks2694 qMa 423

* * v1754 Makkum (Won) 453 1756 Idsegahuizum (Won) 4

1748 98 73 Johannes Johannes Durks Dirks2694 qMa 423 * * * * v


1752 Makkum (Won) 622

1752 622 450 Johannis Johannes Durx Dirks2694 qMa 423* * v

1752 Makkum (Won) 98 1754 Makkum (Won) 55

1751 12 9 Johannis Johannes Geerts Geerts2706 qMa 437


* * v


1751 Makkum (Won) 677 1753 Makkum (Won) 19

1755 12 9 Johannis Johannes Geerts Geerts2706 qMa 437


* * * v
1758 Balk (Gaa)


1753 28 19 Johannis Johannes Geerts Geerts2706 qMa 437
* * v
1753 Makkum (Won) 9 1755 Makkum (Won) 9

1749 677 496 Johannis Johannes Geerts Geerts2706 qMa 437
* * v1751 Makkum (Won) 12

1748
1092 Hanne Johannes Geerts Geerts2706 qMa 437 *1754 529 379 Johannis Johannes Goslings Goslings Goslinga


b +
1748 362 265 Johannis Johannes Idses Idses
wed

2695 qMa 424 *1748 625 453 Johannes Johannes Jans Jans2696 qMa 425 * * * * * * * * * * * * *1753 370 272 Johannis Johannes Jeltes Jeltes
wed 1754
2697 qMa 426
* ø ø ø ø ø ø ø 1753 Makkum (Won) 275
1754: arm huis


1748 374 275 Johannis Johannes Jeltes Jeltes
wed 1748
2697 qMa 426 ø ø ø ø ø v

1753 Makkum (Won) 272

1748 357 261 Johannes Johannes Jetses Jetses2699 qMa 427 * * * +
1751 357 261 Johannes Johannes Jetses Jetses
wed

2699 qMa 427


* * * * +
1748 132 102 Johannes Johannes Jurriens Jurjens2699 qMa 428 * * * * * * * * * * * * *

1758
1754 388 285 Johannis Johannes Jurriens Jurjens2699 qMa 428

g * * * v
1758 Makkum (Won) 3301754 Pieter Harmens wed 1754: zij van nr 370


1758 456 330 Johannis Johannes Jurriens Jurjens2699 qMa 428

* * + 1758 Makkum (Won) 285
1760 456 330 Johannis Johannes Jurriens Jurjens
wed

2699 qMa 428*1755 254 188 Johannes Johannes Clases Klases884 qMa 429


* v1755 Makkum (Won) 209 1756 Makkum (Won) 363

1757 255 189 Johannes Johannes Clases Klases884 qMa 429
* * * * 1757 Makkum (Won) 363
1748 284 209 Johannes Johannes Clases Klases884 qMa 429 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 188

1756 506 363 Johannes Johannes Clases Klases884 qMa 429* v


1756 Makkum (Won) 188 1757 Makkum (Won) 189

1748 293 217 Johannes Johannes Laurens Lourens
wed

2700 qMa 430 * * * * * * * v1755 Wons (Won) 18

1759 284 209 Johannes Johannes Rinses Rinses
* v 1759 Makkum (Won) 332 1760 Makkum (Won) 382

1758 458 332 Johannes Johannes Rinses Rinsesb v1759 Makkum (Won) 209

1760
382 Johannes Johannes Rinses Rinses

* 1760 Makkum (Won) 209 1761 Makkum (Won) 500

1748 444 323 Johannes Johannes Sijbolts Siebouts2702 qMa 432 * * * * * * +1752
1748 9 7 Johannis Johannes Sijmons Siemens2703 qMa 433 * * * * * * * +
1755 9 7 Johannis Johannes Sijmons Siemens
wed

2703 qMa 433


* * * * * *


1764 Makkum (Won) 88

1748 385 284 Johannes Johannes Sjoerds Sjoerds258 qMa 434 * * * * * * v
1754 Harlingen (Har)


verfketels


1752 74 56 Johannes Johannes Teekes Teekes2705 qMa 434* * v
1754 Makkum (Won) 133

1755 74 56 Johannes Johannes Teekes Teekes2705 qMa 434


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 133 1754 Makkum (Won) 133

1748 143 112 Johannes Johannes Teekes Teekes2705 qMa 434 * * * v1753 Makkum (Won) 74

1754 175 133 Johannes Johannes Teekes Teekes2705 qMa 434

* v
1754 Makkum (Won) 56 1755 Makkum (Won) 56

1751 75 57 Johannes Johannes Tjeerds Tjeerds2705 qMa 436


* v1751 Makkum (Won) 421 1752 Makkum (Won) 174

1752 174 133 Johannes Johannes Tjeerds Tjeerds2705 qMa 436* * v
1754 Makkum (Won) 218

1760
167 Johannes Johannes Tjeerds Tjeerds
wed

2705 qMa 436* 1760 Makkum (Won) 169
1757 231 169 Johannes Johannes Tjeerds Tjeerds2705 qMa 436
* +

1757 Makkum (Won) 218
1758 231 169 Johannes Johannes Tjeerds Tjeerds
wed

2705 qMa 436

* * v


1760 Makkum (Won) 167

1754 294 218 Johannes Johannes Tjeerds Tjeerds2705 qMa 436

* * * v


1754 Makkum (Won) 133 1757 Makkum (Won) 169

1748 421 311 Johannes Johannes Tjeerds Tjeerds2705 qMa 436 * * * v1751 Makkum (Won) 75

1751 187 142 Johannes Johannes Wijbes Wiebes1032* * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 255

is de zoon van (000158)


1759 350 255 Johannes Johannes Wijbes Wiebes1032* * 1759 Makkum (Won) 142
is de zoon van (000158)


1754 340 248 Joost Joost Andries Andries3730


* v
1754 Stavoren (Sta)
17551748
1110 Joost Joost Theunis Teunis
kinderen

2707 qMa 438 * *


1759 294 218 Jorke Jork Clases Klases
wed

3203 qWo 27


* * 1759 Wons (Won) 40
1757 492 352 Jorke Jork Clases Klases
wed

3203 qWo 27
* v

1757

1758 Wons (Won) 40

is Jesina Pieters


1759 468 338 Jorrit Jorrit Nieses Nieses
wed

3204 qWo 28


* * 1759 Makkum (Won) 376 1766 Makkum (Won) 315

1758 525 376 Jorrit Jorrit Nieses Nieses
wed

3204 qWo 28

* v
1758 Wons (Won) 40 1759 Makkum (Won) 338

1748 77 58 Jouke Jouke Jans Jans2708 qMa 439 * * * v1751 Makkum (Won) 410

1751 410 302 Jouke Jouke Jans Jans2708 qMa 439


* * * * * * * * * * 1751 Makkum (Won) 77
1760
138 Jouk Jouke Jelles Jelles

* 1760 Makkum (Won) 150
1748 200 150 Jouk Jouke Jelles Jelles

* * * * * * * * * * * * v


1760 Makkum (Won) 138

1759 377 278 Jouw Jouw Minses Minses2240 qPm 10


* * 1759 Piaam (Won) 12 1762 Idsegahuizum (Won) 1

1748 170 130 Jouwer Jouwert Wijbes Wiebes2710 qMa 441 * * * * * +


1758 175 133 Jurjen Jurjen Jans Jans* v
1758 Makkum (Won) 155 1759 Makkum (Won) 208

1756 206 155 Jurrien Jurjen Jans Jans

* * v

1756 Makkum (Won) 332 1758 Makkum (Won) 133

1759 283 208 Jurjen Jurjen Jans Jans
* * 1759 Makkum (Won) 133


1765
1765: man op zee, geen huishouding


1755 458 332 Jurrien Jurjen Jans Jans
* v1755 Makkum (Won) 382 1756 Makkum (Won) 155

1751 532 382 Jurrien Jurjen Jans Jans
* * * * v
1751 ingekomen
1755 Makkum (Won) 332

1754 177 135 Jurrien Jurjen Clases Klases* v1755 Makkum (Won) 321

1755 438 321 Jurrien Jurjen Clases Klases
* * * * * * 1755 Makkum (Won) 135 1761 Makkum (Won) 315

1760
101 Jurjen Jurjen Pijters Pieters

b

1762
1748 33 24 Jurrien Jurjen Reijners Reiners2711 qMa 442 * * * * * * * * * * * * +1760 33 24 Jurrien Jurjen Reijners Reiners
wed

2711 qMa 442*


1763 Makkum (Won) 661763 Gerrit Hessels1758 276 203 Jurjen Jurjen Sijbes Siebesb v
1759: op zee. Geen huishouding


1748 202 152 Jurrien Jurjen Uijlkes Uilkes
wed 1748
2712 qMa 443 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø
in arm huijs