Makkum bewoners 1748-1760

I

uit speciekohieren
jaar hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1751 25 16 Ids Ids Elings Elings
* * v

1753 Makkum (Won) 1784

1753 250 184 Ids Ids Elings Elings


* * * * * * * v 1753 Makkum (Won) 16 1760 Makkum (Won) 243

1760
243 Ids Ids Elings Elings

* 1760 Makkum (Won) 184
1748 422 312 Ids Ids Harmens Harmens2602 qMa 313 * * * * * * * * * * * * *1751 623 451 Ybeltje Iebeltje Jans Jans

1751

ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 1751 Makkum (Won) 449
arme huijs


1756 112 84 Ijebeltje Iebeltje Cleises Klases Lanting
* +


1758 529 379 Ijde Iede Durks Dirks* +
1758 Makkum (Won) 423
1759 529 379 Ijde Iede Durks Dirks
wed


* v


1760 Makkum (Won) 350

is Martsen Piers


1755 587 423 Ijde Iede Durks Dirks
b * * v
1758 Makkum (Won) 379

1759
212 Yede Iede Pijtters Pieters
b *


1765 Makkum (Won) 213

1759 287 213 Yede Iede Pijtters Pieters

1761

b * 1759 Makkum (Won) 216 1762 Makkum (Won) 376

1756 292 216 Ijede Iede Pijtters Pieters

1756


ø ø ø v
1756 Vlieland (Vld)
1759 Makkum (Won) 213

1757: arm huis


1755 107 81 Yede Iede Teekes Teekes2983 qSr 20


* * * * * * 1755 Schraard (Won) 25
1759: de meijd getrouwd en weg


1754 689 504 Ijge Iege Ijemes Iemesb +
1748 211 160 Yge Iege Ysbrands Ijsbrands800 qMa 314 * * * * * * * * * * * * *1754 36 27 Yge Iege Rintjes Rintjes2603 qMa 315

* * * v


1754 Makkum (Won) 350 1757 Makkum (Won) 270

1748 228 167 Yge Iege Rintjes Rintjes2603 qMa 315 * * * v17511757 368 270 Yge Iege Rintjes Rintjes2603 qMa 315
* v

1757 Makkum (Won) 27 1758 Dokkum (Dng)


1753 490 350 Ijge Iege Rintjes Rintjes2603 qMa 315
b v
1754 Makkum (Won) 27

1748 627 455 Ijkjen Iekje Gerbens Gerbens

1748
2372 qMa 037 ø ø ø ø ø ø ø +
arme huijs


1753 626 454 Ykjen Iekje Jans Jans

1753ø ø ø ø ø ø ø øarme huijs


1748
1117 Ykjen Iekje Jans Jans


*


1748
1102 Yme Ieme

Plaisier

*


1748
1004 Yeme Ieme Betzes Beitses
wed 1748
2605 qMa 317 ø1748 365 267 Ijeme Ieme Freerks Freerks Tichelaar


1027 qMa 318 * * * * * * * * * * * * *1748: daaronder de Gleijbakkerij 1752 en 1757: een zoon getrouwd 1758: het ene hoofd bij de zoon Pieter Iemes opgeschreven
1748 650 474 Ijeme Ieme Ijntes Ientes2604 qMa 316 * * * * * * * * * * * * *


1761 Makkum (Won) 63


1753

1748 199 149 Yeme Ieme Clases Klases

1748
2606 qMa 319 ø1748
1017 Ijeme Ieme Clases Klases

1748
2606 qMa 319 ø ø


1748 448 325 Yme Ieme Wijbes Wiebes2607 qMa 320 * * * * * +


1756 558 404 Ymke Iemke Jacobs Jakobs

* * * * *


1763 Makkum (Won) 436

1748 67 51 Ymkjen Iemkje Teedes Teedes2608 qMa 321 * * * * v


1752 Makkum (Won) 138

1752 138 107 Ijmkjen Iemkje Teedes Teedes2608 qMa 321* * v

1752 Makkum (Won) 67 1754 Makkum (Won) 258

1757 326 241 Emkjen Iemkje Teedes Teedes


* * * * 1757 Makkum (Won) 258 1761 Makkum (Won) 213

1760: Emkje Teekes


1754 354 258 Ijmkjen Iemkje Teedes Teedes2608 qMa 321

* * * v


1754 Makkum (Won) 107 1757 Makkum (Won) 241

1748 56 42 Ynske Ienske Cornelis Kornelis2373 qMa 038 * * * * * * * +
1748 624 452 Ynte Iente Hobbes Hobbes
wed 1749
2609 qMa 322 * ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø1764: geen wed !


1748 144 112 Yn Ientje Tjallings Tjallings2374 qMa 039 * * * * v


1752 Makkum (Won) 563

(no 563 is Vermaningshuis)


1752 563 407 Ynt Ientje Tjallings Tjallings

1752
2374 qMa 039ø ø ø ø ø ø ø ø ø 1752 Makkum (Won) 144 1763 Makkum (Won) 259

Vermaningshuis


1759 316 235 Ype Iepe

Faber


1042b *1748 406 299 Ijpe Iepe Beerns Berends2611 qMa 324 * * * * * * * * * * * * *


1764 Makkum (Won) 286

ook: Beers / Bees / Baas


1753 86 63 Ijpe Iepe Fekkes Fekkes1042

* * v
1753 Makkum (Won) 88 1755 Makkum (Won) 101

1751 118 88 Ijpe Iepe Feckes Fekkes1042* * v

1753 Makkum (Won) 63

1755 131 101 Ijpe Iepe Fekkes Fekkes1042* * * * * + 1755 Makkum (Won) 63
1756 398 292 Ijpe Iepe Fongers Fongers3538
* * v

1756 Makkum (Won) 430 1758 Makkum (Won) 14

1755 599 430 Ijpe Iepe Fongers Fongers3538b v


1756 Makkum (Won) 292

1755 207 156 Ijpe Iepe Jans Jans
b * v

1757 Makkum (Won) 408

1757 564 408 Ype Iepe Jans Jans


* * * * 1757 Makkum (Won) 156
1748
1024 Ijepe Iepe Reijns Reins
wed

2610 qMa 323 * *


1758 19 14 Ypke Iepke Fongers Fongers3538


* v
1758 Makkum (Won) 292 1759 Makkum (Won) 56

1759 74 56 Ypke Iepke Fongers Fongers3538
*


1762 Makkum (Won) 432

1753 94 69 Jisk Iesk Uijlkes Uilkes

1754* ø ø g1753 Makkum (Won) 342


1756 Pieter Iedes 1754: arme huijs


1750 475 342 Jisk Iesk Uijlkes Uilkes

1750
ø ø ø v

1753 Makkum (Won) 69

1754 315 234 Ijetse Iete Gatses Gatsesb v1755 Makkum (Won) 161

1748 316 235 Yete Iete W. Wigles Schultetus


2612 qMa 325 * * * * * * * * * * +

1758 316 235 Yete Iete W. Wigles Schultetus wed

2612 qMa 325

* +
1748 54 42 Ytje Ietje Aukes Aukes2375 qMa 040 * * * * v g


1752 Makkum (Won) 5071752 Jakob Olferts1757 254 188 Ijttje Ietje Fokkes Fokkes3536

b * v1759 Kimswerd (Won) 24

1749 52 40 Yttje Ietje Clases Klases1067

*


1755 216 161 Ijetse Ietsen Gatses Gatses
* v1755 Makkum (Won) 233 1756 Makkum (Won) 234

1748 181 139 Ysbrand Ijsbrand Durks Dirks1054 qMa 326 * * * * * * * * * * * * *1 estrikwerk en 2 kalkovens anno 1750 gebouwd 1751: de zoon woont te Harlingen 1754: een zoon minder 1758: zoon student te Franeker