Makkum bewoners 1748-1760

H

uit speciekohieren

jaar hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 434 320 Haantje Haantje Teedses Teedses

1756
901 qMa 254 * * * * * * * * ø ø ø ø ø1748 615 443 Haand Haantje Willems Willems
wed

2556 qMa 253 * * * * * +


1750 682 500 Haije Haie Annes Annes
wed

3732


* +
is moeder v (002429)


1748 335 244 Haije Haie Durks Dirks977 qMa 255 * * * * * * * * +1756 335 244 Haije Haie Durks Dirks
erven

977 qMa 255* * v

1757 2 2 Haije Haie Egges Egges945 qMa 256
* * * *1757: 6 kalkovens 1758: 3 kalkovens en 3 ledig 1763: zoon getr
1754 105 79 Haije Haie Egges Egges945 qMa 256

* * * v


1754 Makkum (Won) 140 1757 Makkum (Won) 2

3 kalkovens onder no 415 1754: een zoon getrouwd

1748 182 140 Haije Haie Egges Egges945 qMa 256 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 79

1752 186 141 Haije Haie Egges Egges
eigenaar

945 qMa 256
*

1754 Makkum (Won) 79

woont op no 140


1755 15 11 Haije Haie Ijekes Iekes299 qMa 257


* v1755 Makkum (Won) 138 1756 Makkum (Won) 138

1748 180 138 Haije Haie Ijekes Iekes299 qMa 257 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 11

1756 180 138 Haije Haie Yekes Iekes299 qMa 257* * * * * 1756 Makkum (Won) 11
1760
110 Haije Haie Jans Jans

* 1760 Makkum (Won) 234 1762 Makkum (Won) 34

1754 260 192 Haije Haie Jans Jans* * * * * v
1754 Makkum (Won) 288 1759 Makkum (Won) 234

1759 312 234 Haije Haie Jans Jans
* v 1759 Makkum (Won) 192 1760 Makkum (Won) 110

1753 393 288 Haije Haie Jans Jans


* v

1753 Ijsbrechtum (Wym)
1754 Makkum (Won) 192

1757 501 358 Haije Haie Jans Jans

1762* * *
1757 Workum (Wor)
1762 onbekend


1762: vrouw gealim


1748 516 370 Haije Haie Leenerts Leenderts
wed

2557 qMa 258 * * * +
1748 254 188 Hanso Hans

Krans wed

2555 qMa 252 * * * * * +


1755 19 14 Hans Hans Goverts Goverts2558 qMa 259


b * * v
1758 Makkum (Won) 56

1759 27 18 Hans Hans Goverts Goverts2558 qMa 259


* *


1761 Makkum (Won) 274

1758 74 56 Hans Hans Goverts Goverts2558 qMa 259

* v
1758 Makkum (Won) 14 1759 Makkum (Won) 18

1748 399 292 Hans Hans Goverts Goverts2558 qMa 259 * * * * v


1752 Makkum (Won) 408

1752 408 301 Hans Hans Goverts Goverts2558 qMa 259* * v

1751 Makkum (Won) 399 17541758 94 69 Hans Hans Jans Jans

1758
2560 qMa 261

ø ø ø 1758 Makkum (Won) 44
1758: arm huis 1760: eerder Hans MurksJans

1751 342 249 Hans Hans Jeltes Jeltes882* * * * v1755 Leeuwarden (Lwd)


1752 52 40 Hans Hans Clases Klases2559 qMa 260* * * * * v


1752 Makkum (Won) 244 1757 Makkum (Won) 390

1748 244 180 Hans Hans Klases Klases2559 qMa 260 * * * * v


1752 Makkum (Won) 52

1757 542 390 Hans Hans Clases Klases2559 qMa 260
* v

1757 Makkum (Won) 40 17581758: naar zee


1753 59 44 Hans Hans Murx Murks

1753
2560 qMa 261
ø ø ø ø ø v

1753

1758 Makkum (Won) 69

diaconije huijs


1748 532 382 Hans Hans Murx Murks

1750
2560 qMa 261 * * ø ø
in arme kamer


1748 651 475 Hans Hans Sikkes Sikkes2561 qMa 262 * * * * * * * * * * * * *1748
1015 Hans Hans Sikkes Sikkes2561 qMa 262 * *


1748 668 488 Haring Haring Annes Annes2562 qMa 263 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 490

1753 671 490 Haring Haring Annes Annes2562 qMa 263
* * * v1753 Makkum (Won)
17561753


1760
203 Haring Haring Deddes Deddes

b


1761 Makkum (Won) 444

1758 328 242 Haring Haring Deddes Deddesb v1759 Harlingen (Har)


1760
26 Haring Haring Fokkes Fokkes3686
b1759 616 444 Haring Haring Harings Harings
wed

2563 qMa 264


* * 1759 Makkum (Won) 445
1748 617 445 Haring Haring Harings Harings
wed

2563 qMa 264 * * * * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 444

1760
157 Haring Haring Jans Jans2564 qMa 267* 1760 Makkum (Won) 423 1761 Makkum (Won) 286

1753 459 332 Haring Haring Jans Jans2564 qMa 267
* * * * v


1753 Makkum (Won) 348 1757 Makkum (Won) 376

1748 486 348 Haring Haring Jans Jans2564 qMa 267 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 332

1757 525 376 Haring Haring Jans Jans2564 qMa 267
* v

1757 Makkum (Won) 332 1758 Makkum (Won) 423

1758 587 423 Haring Haring Jans Jans2564 qMa 267

* * v 1758 Makkum (Won) 376 1760 Makkum (Won) 157

1751 7 5 Haring Haring Pijtters Pieters3877 qMa 266


* v1751 Makkum (Won) 183 1752 Makkum (Won) 19

1752 19 14 Haring Haring Pijtters Pieters3877 qMa 266* * v

1752 Makkum (Won) 7 1754 Makkum (Won) 18


1753

1754 27 18 Haring Haring Pijtters Pieters3877 qMa 266

* * * +


1754 Makkum (Won) 14

1753

1748 183 141 Haring Haring Pijtters Pieters3877 qMa 266 * * * v1751 Makkum (Won) 7

1750: woont int schip


1759 652 476 Haring Haring Pijtters Pieters3878b *1748 299 223 Haring Haring Wijpkes Wiepkes2564 qMa 267 * * * +
1754 687 503 A. Harke
Broers Stapert controleur

3712


* * v1754 Arum (Won)
1756 Dronrijp (Men)


1753 600 431 Harke Harke Hendrijx Hendriks


* * * * * v

1753 Gorredijk (Ops)
17581760
97 Harke Harke Meijnerts Meinerts

1760


ø 1760 Makkum (Won) 138 1763 Workum (Wor)


1755 180 138 Harke Harke Meijnerts Meinerts

1755

ø ø ø ø ø v


1760 Makkum (Won) 97

1749 207 156 Harke Harke Meijnerts Meinerts


* * v1751 Makkum (Won) 329

1751 329 242 Harke Harke Meijnerts Meinerts
* v1751 Makkum (Won) 207 1752 Makkum (Won) 479

arme kamer


1753 409 301 Harke Harke Meijnerts Meinerts

1754* ø v
1753 Makkum (Won) 343 1755 Makkum (Won) 138

1752 479 343 Harke Harke Meijnerts Meinerts

* v


1753 Makkum (Won) 329 1753 Makkum (Won) 301

arme kamer


1748 224 166 Harmen Harmen Doedes Doedes2565 qMa 268 * * * * * * * * * v

1757 Makkum (Won) 428

1748
1093 Harmen Harmen Douwes Douwes2567 qMa 269 * +


1748
1093 Harmen Harmen Douwes Douwes
wed

2567 qMa 269
*


1748
1119 Harmen Harmen Douwes Douwes
wed

2567 qMa 269
*


1758 148 115 Harmen Harmen Jans Jans* v
1758 Makkum (Won) 145 1759 Makkum (Won) 344

1754 169 130 Harmen Harmen Jans Jansb v1755 Makkum (Won) 145

1755 190 145 Harmen Harmen Jans Jans
* * * v

1755 Makkum (Won) 130 1758 Makkum (Won) 115

1759 542 390 Harmen Harmen Jans Jans
* * 1759 Makkum (Won) 115
1759 369 271 Harmen Harmen Johannes Johannes
* * 1759 Makkum (Won) 331


1761
1761: de vrouw dood en heeft geen huishouding en is op zee


1757 457 331 Harmen Harmen Johannes Johannes


* * v
1757 Makkum (Won) 332 1759 Makkum (Won) 271

1759: schoorsteen dicht


1748
1101 Harmen Harmen Clases Klases67 qAr 020 *1748 Arum (Won)

1754 22 15 Harmen Harmen Lieuwes Lieuwesb v1755 Makkum (Won) 72

1755 97 72 Harmen Harmen Lieuwes Lieuwes
* v1755 Makkum (Won) 15 1756 Sneek (Sne)


1759 434 320 Harmen Harmen Lieuwes Lieuwes
* * 1759 Sneek (Sne)
1761 Makkum (Won) 19

1757 42 33 Harmen Harmen Lolles Lolles


* * * * 1757 Makkum (Won) 65 1766 Makkum (Won) 226

1755 90 65 Harmen Harmen Lolles Lolles
* * v


1755 Makkum (Won) 279 1757 Makkum (Won) 33

1754 380 279 Harmen Harmen Lolles Lolles* v
1754 Makkum (Won) 478 1755 Makkum (Won) 65

1749 656 478 Harmen Harmen Lolles Lolles


* * * * * v
1754 Makkum (Won) 279

1756 585 421 Ds. Hector Hector

Murraij


923 qPa 20* * * * * 1756 Parrega (Won) 19
1757: kalkovens zie Dirk Douwes nr369 1759: 3 kalovens zie Dirk Nannes nr 147

1756 42 33 Heerke Heerke Hijlkes Hielkes2568 qMa 270* v


1756 Makkum (Won) 228 1757 Makkum (Won) 47

1757 62 47 Heerke Heerke Hijlkes Hielkes2568 qMa 270
* * * * 1757 Makkum (Won) 33 1767 Makkum (Won) 25

1754 304 228 Heerke Heerke Hijlkes Hielkes2568 qMa 270

* * v1754 Makkum (Won) 234 1756 Makkum (Won) 33

1753 315 234 Heerke Heerke Hijlkes Hielkes2668 qMa 270
* v

1753 Makkum (Won) 430 1754 Makkum (Won) 228

1752 597 430 Heerke Heerke Hijlkes Hielkes2668 qMa 270b v

1753 Makkum (Won) 234

1748
1012 Heerke Heerke Hijlkes Hielkes2568 qMa 270 * *


1750 133 102 Heerke Heerke Jeltjes Jeltes* v17531748 407 300 Heerke Heerke Sijmons Siemens2569 qMa 271 * * * * * * * * * * * * *

1753
1755: weer vrouw dood


1757 19 14 Heijn Hein Hendrix Hendriks2570 qMa 272
* * v
1757 Makkum (Won) 72 1759 Makkum (Won) 277

1756 97 72 Heijn Hein Hendrix Hendriks2570 qMa 272* v


1756 Makkum (Won) 338 1757 Makkum (Won) 14

1751 207 156 Hein Hein Hendriks Hendriks2570 qMa 272


* v1751

1752 Makkum (Won) 346

1753 272 200 Heijn Hein Hendrijx Hendriks2570 qMa 272
* v

1753 Makkum (Won) 212 1754 Makkum (Won) 368

1752 287 212 Heijn Hein Hendrijx Hendriks2570 qMa 272* v


1752 Makkum (Won) 346 1752 Makkum (Won) 200

1748 346 252 Heijn Hein Hendrikx Hendriks2570 qMa 272 * * * * v


1752 Makkum (Won) 287

1759 376 277 Heijn Hein Hendrix Hendriks

1759
2570 qMa 272


ø ø 1759 Makkum (Won) 14
arm huis


1755 469 338 Heijn Hein Hendrix Hendriks2570 qMa 272


* v1755 Makkum (Won) 367 1756 Makkum (Won) 72

1754 514 368 Heijn Hein Hendrijx Hendriks2570 qMa 272

* v
1754 Makkum (Won) 200 1755 Makkum (Won) 338

1754 213 160 Heijn Hein Ijtes Ietes* * v1754 Makkum (Won) 163 1756 Makkum (Won) 340

1753 218 163 Heijn Hein Ijtes Ietes


b v
1753 Makkum (Won) 160

1759 462 333 Heijn Hein Ytes Ietes
* * 1759 Makkum (Won) 339
1758 470 339 Heijn Hein Ijtes Ietes* v
1758 Makkum (Won) 340 17591756 471 340 Heijn Hein Ijtes Ietes

* * v

1756 Makkum (Won) 160 1758 Makkum (Won) 339

1748
1063 Heijnke Heintje Willems Willems2370 qMa 035 * *


1748 371 272 Hemke Hemke Goijtses Gooitsens

1748
2571 qMa 273 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø øarm huis


1748 487 348 Hendrik Hendrik

Hoitsma


895 qMa 274 * * * * * * * * * * v
1758 Franeker (Frn)1756

1750 584 420 de heer Hendrik

Forster


3752


* * * +


1758 291 215 Hendrik Hendrik Gabes Gabes* * * 1758 Makkum (Won) 479 1762 Makkum (Won) 212

1757 657 479 Hendrik Hendrik Gabes Gabes


b v
1758 Makkum (Won) 215

1748 307 229 Hendrik Hendrik Goffes Goffes2575 qMa 278 * * * * v1752 Makkum (Won) 402
1752 402 295 Hendrik Hendrik Goffes Goffes2575 qMa 278* * * * * * * * + 1752 Makkum (Won) 307
1760
295 Hendrik Hendrik Goffes Goffes
wed

2575 qMa 278*1753 405 298 Hendrik Hendrik Goffes Goffes2575 qMa 278
b v
17541756 18 14 Hendrik Hendrik Harmens Harmens2576 qMa 279* +


1756 Makkum (Won) 375
1757 18 14 Hendrik Hendrik Harmens Harmens
wed

2576 qMa 279
v

1757 Emden (Duitsland)


1758 258 190 Hendrik Hendrik Harmens Harmens
wed

2576 qMa 279

* * *


1761 Makkum (Won) 157

1758: heeft bij een ander ingewoond


1748 356 260 Hendrik Hendrik Harmens Harmens


1754 2576 qMa 279 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 375 1753
1755 523 375 Hendrik Hendrik Harmens Harmens2576 qMa 279


* v1755 Makkum (Won) 260 1756 Makkum (Won) 14

1748 171 131 Hendrik Hendrik Heijns Heins2577 qMa 280 * * * * v


1752 Makkum (Won) 455

1752 455 329 Hendrik Hendrik Heijns Heins2577 qMa 280* * * * * * * * * 1752 Makkum (Won) 171
1752 137 106 Hindrik Hendrik Hindrix Hendriks855 qMa 281* * * * * * * * * 1752 Makkum (Won) 596 1767 Makkum (Won) 266

1748 290 214 Hendrik Hendrik Hendrijx Hendriks855 qMa 281 * * * * * * * * v1756: woont bij een ander in


1757 290 214 Hendrik Hendrik Hendrijx Hendriks


b * * *1756: woont bij een ander in


1748 596 429 Hindrik Hendrik Hindrix Hendriks855 qMa 281 * * * * v


1752 Makkum (Won) 137

1758 339 248 Hendrik Hendrik Idses Idses789


b * *1750 287 212 Hendrik Hendrik Jacobus Jakobs* v1751 Makkum (Won) 485

1751 485 348 Hendrik Hendrik Jacobus Jakobs
* v1751 Makkum (Won) 287 1752 Leeuwarden (Lwd)


1753 173 132 Hendrik Hendrik Jans Jans4110

* v

1753 Makkum (Won) 152 1754 Makkum (Won) 386

1748 201 151 Hendrik Hendrik Jans Jans2579 qMa 283 * * * * * * * * * * +

1758 201 151 Hendrik Hendrik Jans Jans
wed

2579 qMa 283

* * *1751 218 163 Hendrik Hendrik Jans Jans4110b v


1752 Makkum (Won) 542

1748 339 248 Hendrik Hendrik Jans Jans2578 qMa 282 * * * * * * * * * * +

met de Smitte


1754 538 386 Hendrik Hendrik Jans Jans4110


* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 132 1766 Makkum (Won) 204 1763


1766 Birde Koens wed1752 542 390 Hendrik Hendrik Jans Jans4110
* v


1752 Makkum (Won) 218 1753 Makkum (Won) 132

1748 676 495 Hendrik Hendrik Jelles Jelles

* * * * * * * * * * * * *1759 328 242 Hendrik Hendrik Paulus Paulus
b *1748 364 266 Hendrik Hendrik Reijnders Reiners2580 qMa 284 * *


1750 489 350 Hendrik Hendrik Reijners Reiners2580 qMa 284 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 462

1753 636 462 Hendrik Hendrik Reijners Reiners2580 qMa 284
* * * * * * +
1753 Makkum (Won) 350
1759 636 462 Hendrik Hendrik Reijners Reiners
wed

2580 qMa 284


* *

1764 Hendrik Reiners wed1748 261 192 Hendrik Hendrik Sijbrens Siebrens2573 qMa 276 * * * * v


1752 Makkum (Won) 437

1759 277 203 Hendrik Hendrik Sijbrens Siebrens2573 qMa 276


* v 1759 Makkum (Won) 322 1760 Makkum (Won) 297

1760
297 Hendrik Hendrik Sijbrens Siebrens2573 qMa 276* 1760 Makkum (Won) 203 1764 Makkum (Won) 320

1752 437 320 Hendrik Hendrik Sijbrens Siebrens2573 qMa 276* v


1752 Makkum (Won) 261 1753 Makkum (Won) 363

1756 442 322 Hendrik Hendrik Sijbrens Siebrens2573 qMa 276* * * v
1756 Makkum (Won) 363 1759 Makkum (Won) 203

1753 506 363 Hendrik Hendrik Sijbrens Siebrens2573 qMa 276
* * * v1753 Makkum (Won) 320 1756 Makkum (Won) 322

1748 598 430 Hendrik Hendrik Sijbrens Siebrens2573 qMa 276 * *


1760
315 Hendrik Hendrik Tijssen Tijses

* 1760 Harlingen (Har)
1761 Harlingen (Har)


1758 346 252 Hendrik Hendrik Willems Willemsb * *


1761 Makkum (Won) 164

1748 149 115 Heere Here Anes Arends
spinbaas

2582 qMa 286 * * * * * * * * +1756 149 115 Heere Here Anes Arends
wed

2582 qMa 286v


1756 Makkum (Won) 342

1756 476 342 Heere Here Anes Arends
wed 1756
2582 qMa 286ø ø ø ø ø 1756 Makkum (Won) 115 1763 Makkum (Won) 228

1761: Here Aukes


1751 319 238 Heere Here Deddes Deddes2583 qMa 287


* * * v

1751 Medemblik
1754 Makkum (Won) 372

1756 328 242 Heere Here Deddes Deddes2583 qMa 287* * v

1756 Makkum (Won) 322 1758 Harlingen (Har)


1755 440 322 Heere Here Deddes Deddes2583 qMa 287


* v1755 Makkum (Won) 372 1756 Makkum (Won) 242

van Sneek


1754 519 372 Heere Here Deddes Deddes2583 qMa 287

* v
1754 Makkum (Won) 238 1755 Makkum (Won) 322

1748
1077 Heere Here Deddes Deddes2583 qMa 287 *1760
283 ds Here
Everts Oosterbaan


859
b


1762 Amsterdam (Nhl)


1748 278 204 Heere Here Foppes Foppes2584 qMa 288 * * * * v


1752 Makkum (Won) 501

1752 501 358 Heere Here Foppes Foppes2584 qMa 288* * * +
1752 Makkum (Won) 278


1754
1758 52 40 Heere Here Sjoerds Sjoerds
qMa
* * v
1757 Makkum (Won) 408 1759 Makkum (Won) 445

1748 53 41 Heere Here Sjoerds Sjoerds
qMa * *


* * v
1757 Makkum (Won) 408 1759 Makkum (Won) 445

1748 319 238 Heere Here Sjoerds Sjoerds
qMa * * * v1751 Makkum (Won) 451

1751 451 326 Heere Here Sjoerds Sjoerds
qMa


* * * * * * * * * * 1751 Makkum (Won) 319

1760

1755 564 408 Heere Here Sjoerds Sjoerds
qMa


* * v


1755 Makkum (Won) 497 1757 Makkum (Won) 401755 Tjebbe Eeuwes wed1759 617 445 Heere Here Sjoerds Sjoerds
qMa


* * 1759 Makkum (Won) 40
1751 679 497 Heere Here Sjoerds Sjoerds


1754
qMa


* * * * g v1755 Makkum (Won) 408 1754
is zoon van (002903)


1748 222 164 Hessel Hessel Jacobs Jakobs2586 qMa 291 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 463

1748: arm


1755 637 463 Hessel Hessel Jacobs Jakobs2586 qMa 291


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 164
1748: arm


1756 303 227 Hessel Hessel Paulus Paulus

* * * * * 1756 Makkum (Won) 325 1763 onbekend


1753 449 325 Hessel Hessel Paulus Paulus


b * * v


1756 Makkum (Won) 227

1758 9 7 Hessel Hessel Tjerx Tjerks3743


b * *


1763 Makkum (Won) 9

1748 685 501 Hette Hette Durx Dirks982 qMa 292 * * * * * * * * * * * * *1755 380 279 Hette Hette Goslings Goslings
* * * * * * 1755 Rien (Hen)
1763 Sneek (Sne)


1748
1037 Hidde Hidde Allerts Allerts2587 qMa 293 * *


1748 291 215 Hidde Hidde Annes Annes

1748
2588 qMa 294 ø ø ø ø ø +


1748: arm huis


1753 291 215 Hidde Hidde Annes Annes
wed 1753
2588 qMa 294
ø ø ø ø ø +

1758 293 217 Hidde Hidde Douwes Douwesb * *


1762 Makkum (Won) 206

1754 58 43 Hidde Hidde Eeltjes Eelkes
wed

2339 qPm 09

* * * * * v
1754 Piaam (Won) 7 1759 Makkum (Won) 133

1759 175 133 Hidde Hidde Eeltjes Eelkes2339 qPm 09


* * 1759 Makkum (Won) 43


1762 Haitse Geerts1748 295 219 Hidde Hidde Cornelis Kornelis2589 qMa 295 * * * v1751 Sneek (Sne)


als opzichter


1760
129 Hidde Hidde Piers Piers
wed

2590 qMa 296v


1760 Makkum (Won) 135

1760
135 Hidde Hidde Piers Piers
wed 1761
2590 qMa 296* 1760 Makkum (Won) 129 1764 Makkum (Won) 272

1748 373 274 Hidde Hidde Piers Piers2590 qMa 296 * * * * * * * * * +


1757 66 50 Hilke Hielke Bouwens Bouwes3139

* v

1757

1758 Makkum (Won) 97

1757: van Ijtumer Zijl?


1758 127 97 Hijlke Hielke Bouwens Bouwes3139


* * v 1758 Makkum (Won) 50 1760 Makkum (Won) 322

1760
322 Hijlke Hielke Bouwens Bouwes3139
* 1760 Makkum (Won) 97 1761 Makkum (Won) 241

1748 17 13 Hijlke Hielke Jans Jans948 qMa 298 * * * * * * * * * * * * *1752 90 65 Hijlke Hielke Jans Jans

* v


1752 Makkum (Won) 378 17531753 287 212 Hijlke Hielke Jans Jans


* v

1753 Makkum (Won) 65 17541750 378 278 Hijlke Hielke Jans Jans
qMa

* * v


1752 Makkum (Won) 90

1748 450 325 Hijlke Hielke Jans Jans
qMa * * * * * * * v17551753 643 467 Hijltje Hielke Jans Jans
qMa
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 476
1748 652 476 Hijltje Hielke Jans Jans
qMa * * * * * v

1753 Makkum (Won) 467

1759 156 121 Hijltje Hielke Clases Klases2079 qCo 12


* v 1759 Makkum (Won) 124 1760 Makkum (Won) 228

1758 159 124 Hijltje Hielke Clases Klases2079 qCo 12

* v
1758 Makkum (Won) 162 1759 Makkum (Won) 121

1756 217 162 Hijltje Hielke Clases Klases2079 qCo 12* * v

1756 Makkum (Won) 167 1758 Makkum (Won) 124

1755 226 167 Hijltje Hielke Clases Klases2079 qCo 12


* v1755 Makkum (Won) 476 1756 Makkum (Won) 162

1760
228 Hijltje Hielke Clases Klases2079 qCo 12* 1760 Makkum (Won) 121 1763 Makkum (Won) 111

1754 652 476 Hijltje Hielke Clases Klases2079 qCo 12

* v
1754 Cornwerd (Won) 20 1755 Makkum (Won) 167

1748
1086 Hijlke Hielke Lolkes Lolkes

1748
2593 qMa 301 ø ø


1748 408 301 Hijlke Hielke Sjoerds Sjoerds292 qMa 302 * * * v1751 Makkum (Won) 423

1754 413 305 Hijlke Hielke Sjoerds Sjoerds292 qMa 302

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 313
1751 423 313 Hijlke Hielke Sjoerds Sjoerds292 qMa 302


* * * v

1751 Makkum (Won) 408 1754 Makkum (Won) 305

1748 180 138 Hijke Hielkje Eedes Iedes2591 qMa 297 * * * * * * * +
1755 548 396 Hijke Hielkje Ijmkes Iemkes
b * g v


1748 26 17 Hillebrand Hillebrand Thomas Thomas2594 qMa 303 * *


1752 441 322 Hiltje Hiltje Murx Murks
qMa 490* v


1752 Makkum (Won) 439 1753 Makkum (Won) 317

is Lieuwe Alberts wed


1759 495 353 Hinke Hinke Jacobs Jakobs
b v


1760 onbekend


1757 155 120 Hinke Hinke Jans Jans2581 qMa 285
* v

1757 Makkum (Won) 375 1758 Makkum (Won) 466

1748 160 124 Hinke Hinke Jans Jans2581 qMa 285 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 375

1760
124 Hinke Hinke Jans Jans2581 qMa 285*1756 523 375 Hinke Hinke Jans Jans2581 qMa 285* v


1756 Makkum (Won) 124 1757 Makkum (Won) 120

1758 641 465 Hinke Hinke Jans Jans2581 qMa 285

* v
1758 Makkum (Won) 120 1756 Makkum (Won) 124

1750 404 297 Hinke Hinke Jelles Jelles* * * g
1753 Louw Franses1753 507 364 Hinke Hinke Thomas Thomas


b * v1755 Makkum (Won) 404

1755 560 404 Hinke Hinke Thomas Thomas
* * g


1755 Makkum (Won) 364


1757 Douwe Siebrens1750 589 425 Hinke Hinke Wijbrens Wiebrens* * * * * * * * * * *1751 492 352 Hinke Hinke Willems Willems

1753

* * ø ø ø ø +


1751 Makkum (Won) 587
1750 587 423 Hinke Hinke Willems Willems* v1751 Makkum (Won) 492

1748 674 493 Hinne Hinne Jelles Jelles
wed 1754