Makkum bewoners 1748-1760

E tot en met G

uit speciekohieren

jaar hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 326 241 Eeltje Eelke Haantjes Haantjes2502 qMa 182 * * * * * * * * * * * * *1748 65 49 Eelke Eelke Heeres Heres

* * * * * * * * * * * * v


1760 Makkum (Won) 231

(Aelke Heres)


1760
231 Eelke Eelke Heeres Heres

* 1760 Makkum (Won) 49
1748 136 105 Eeltje Eelke Lieuwes Lieuwes2503 qMa 183 * * * * * * * * * * *
*


1761 Makkum (Won) 252

1748: woont op Gerben Rintjes tichelwerk 1757: nu op Pieter Iemes Tichelwerk 1759: Gerben Rintjes tichelwerk van no 79
1760
244 Eeltje Eelke Sijttes Sietes856
b


1761 Makkum (Won) 306

1748 277 203 Eelk Eelke Sijtses Sietses

1748
2504 qMa 184 ø ø ø ø
1748 318 237 Eeltje Eelke Teekes Teekes1064 qMa 185 * * * * * * * * * * * * *2 verfketels


1757 280 205 Eek Eelkje Baukes Baukes


* g1758 Dirk Jans 1757: bij een ander ingewoond


1751 280 205 Eesge Eesge Willems Willems
wed

2507 qMa 188


* g1751 Makkum (Won) 428


1752 Dirk Gerrits1748 428 316 Eesge Eesge Willems Willems
wed

2507 qMa 188 * * * v1751 Makkum (Won) 280

is Marij


1760
304 Eeuwe Eeuwe Annes Annes
wed 1760
2508 qMa 189ø 1760 Makkum (Won) 382
armhuis


1751 534 382 Eeuwe Eeuwe Annes Annes2508 qMa 189


* * * * * * * * +
1751 Makkum (Won) 590
1759 534 382 Eeuwe Eeuwe Annes Annes
wed

2508 qMa 189


* v


1760 Makkum (Won) 304

1748 590 426 Eeuwe Eeuwe Annes Annes2508 qMa 189 * * * v1751 Makkum (Won) 534

1752 300 224 Eijse Eise Willems Willems
smidb * * * * * * * *1752


met de Smitte


1754 72 55 Engbert Engbert Hedserts Hedsers848


* * * * * * * 1754 Goënga (Wym)

1759 436 320 Enkjen Entje Clases Klases
* v


1760 Makkum (Won) 350

1758 482 346 Enkjen Entje Clases Klasesb v1759 Makkum (Won) 320

1760
350 Enkjen Entje Clases Klases

* 1760 Makkum (Won) 320 1763 Makkum (Won) 2811763 Rienk Dooitses1750 32 23 Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus* * * v

1753 Makkum (Won) 112

woont in een huijs bij sijn moeder


1753 143 112 Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus


* * v
1753 Makkum (Won) 23 1755 Makkum (Won) 135

woont in een huijs bij sijn moeder


1755 177 135 Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus
* * v


1755 Makkum (Won) 112 1757 Makkum (Won) 157

woont in een huijs bij sijn moeder


1757 208 157 Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus


* v

1757 Makkum (Won) 135 1758 Makkum (Won) 429

1758 596 429 Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus* * * 1758 Makkum (Won) 158 1765 Makkum (Won) 127

woont in een huijs bij sijn moeder


1759 264 195 Evert Evert Haijes Haies
b *


1765 Makkum (Won) 211

1758 342 249 Evert Evert Claasens Klasesb v1759 Makkum (Won) 466

1760
249 Evert Evert Claasens Klases

* 1760 Makkum (Won) 466 1761 Makkum (Won) 167

1759
466 Evert Evert Claasens Klases
* v 1759 Makkum (Won) 249 1760 Makkum (Won) 249

1748 279 204 Evert Evert Pijtters Pieters
qMa * * * * * v

1753 Beers (Baa)


1748 605 434 Evert Evert Pijtters Pieters2510 qMa 192 * * * * * * v
17541748 366 268 E. Evert R. Rudolfs Stip


942 qMa 190 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 359

1753 502 359 E. Evert R. Rudolfs Stip


942 qMa 190
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 268 1762 Makkum (Won) 321


1757

1748
1021 Everhard Evert Rudolph Rudolfs Stip


942 qMa 190 * *


1748 280 205 Evert Evert Sijmons Siemens2511 qMa 193 * * * v1751 Makkum (Won) 414

1751 414 306 Evert Evert Sijmons Siemens2511 qMa 193


* * * * * * * * * + 1751 Makkum (Won) 280
1760 414 306 Evert Evert Sijmons Siemens
wed

2511 qMa 193*


1761 Makkum (Won) 203

1748
1053 Eeverke Evertje Sijbouts Siebouts

1748
2364 qMa 029 ø1748 367 269 Fedde Fedde Mosis Moses2512 qMa 194 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 286

1754 390 286 Fedde Fedde Mosis Moses2512 qMa 194

* v
1754 Makkum (Won) 269 1755 Makkum (Won) 383

1757 428 316 Fedde Fedde Mosis Moses
wed

2512 qMa 194
* * * * 1757 Makkum (Won) 370 1763 Makkum (Won) 330

1756 516 370 Fedde Fedde Mosis Moses2512 qMa 194+1756 Makkum (Won) 383
1756 516 370 Fedde Fedde Mosis Moses
wed

2512 qMa 194* v


1756 Makkum (Won) 383 1757 Makkum (Won) 316

1755 535 383 Fedde Fedde Mosis Moses2512 qMa 194


* v1755 Makkum (Won) 286 1753 Makkum (Won) 370

1748 79 59 Fedde Fedde Pijtters Pieters937 qMa 195 * * * * * * * * * +
1755
1759 12 9 Fedde Fedde Sijmons Siemens
wed

2513 qMa 196


* * 1759 Makkum (Won) 257

1759

1753 352 257 Fedde Fedde Sijmons Siemens
wed

2513 qMa 196
* * * * * * v1759 Makkum (Won) 9


1759

1748 661 482 Feijke Feike Michiels Michiels2514 qMa 197 * *


1748 259 191 Feijke Feike Scholtes Scheltes1683 qMa 198 * * * * * * * * * +


1757 259 191 Feijke Feike Scholtes Scheltes
wed

1683 qMa 198
* * v
1759 Makkum (Won) 341
1759 473 341 Feijke Feike Scholtes Scheltes
wed

1683 qMa 198


* *1757 129 99 Feijte Feite Douwes Douwes
wed 1761
1972 qId 05
* * * * 1757 Idsegahuizum (Won) 7
1756 353 258 Feijte Feite Jans Jans4104
* * * v
1756 Makkum (Won) 343 1759 Makkum (Won) 243

1750 393 288 Feijte Feite Jans Jans
wed 1750
4103


ø ø ø g v

1753 Makkum (Won) 1671753 Murk Tjallings1754 478 343 Feijte Feite Jans Jans


1754 4104


* * v1754 Ureterp (Ops)
1756 Makkum (Won) 258

1760
77 Feijtse Feitse Jans Jans4104
* 1760 Makkum (Won) 243 1761 Makkum (Won) 452

1759 333 243 Feijtse Feitse Jans Jans4104* v 1759 Makkum (Won) 258 1760 Makkum (Won) 77

1753 261 192 Fettje Fetje Durx Dirks


b v
17541748 70 53 Fettje Fetje Pijtters Pieters2515 qMa 199 * * * * * * * * * * * * *ook Tietje Pieters


1748 476 342 Fettje Fetje Steffens Steffens

* * * * * * * +
1758 225 167 Fettje Fetje Tietes Tietes

1758
ø v
1758 Makkum (Won) 320 1759 Makkum (Won) 306

1759 414 306 Fettje Fetje Tietes Tietes

1761

* * 1759 Makkum (Won) 167
1748 612 440 Fettje Fetje Wijbes Wiebes

1749


* ø ø ø ø ø +

1754 316 235 Philip Filippus

Stok


3759


b v1755 Makkum (Won) 287

1755 392 287 Philip Filippus

Stok


3759* * * * v
1755 Makkum (Won) 235 1759 Makkum (Won) 346

1759 482 346 Philip Filippus

Stok


3759* * 1759 Makkum (Won) 287 1766 Makkum (Won) 365 1765

1761

1758 677 496 Foeke Foeke

Molenaar


* * * 1758 Harlingen (Har)
1762 Harlingen (Har)


1748 411 303 Foeke Foeke Andrijs Andries

1748
2516 qMa 200 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø1757: arm huis


1754 489 350 Foeke Foeke Feijkes Feikes
wed

2517 qMa 201

* *
1754 Makkum (Won) 423
1748 587 423 Foeke Foeke Feijkes Feikes2517 qMa 201 * * * +
1751 587 423 Foeke Foeke Feijkes Feikes
wed

2517 qMa 201


* * * v
1754 Makkum (Won) 350

1759 108 81 Foeke Foeke Gerrits Gerrits1612* * 1759 Gaast (Won) 14
1751 655 477 Foeckjen Foekje Jetses Jetses

1751

ø +arme huijs


1748 415 307 Foekjen Foekje Lolles Lolles

1748
2365 qMa 030 ø ø ø ø ø ø g v

arm huis


1748 336 245 Fokel Fokele Alles Alles

1748
2518 qMa 202 ø ø


1748 389 286 Fookle Fokele Ruurds Ruurds
wed

2521 qMa 206 * * * * * * * * * * * * *
1759

1751 573 414 Fokle Fokele Thomas Thomas
g * * * * * * * * *


1763 Makkum (Won) 266

1758 54 42 Kanke Fokje Djurres Djurres2366 qMa 031

* * * 1758 Makkum (Won) 103
1757 134 103 Kanke Fokje Djurres Djurres2366 qMa 031
* v
1758 Makkum (Won) 42

1748 412 304 Kanke Fokje Djurres Djurres2366 qMa 031 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 103

1756: woont bij een ander in


1748 231 169 Focke Fokke Fockes Fokkes2519 qMa 203 * * * v1751met de smitte


1748 34 26 Fokke Fokke Harings Harings963 qMa 204 * * * * +1752 34 26 Fokke Fokke Harings Harings
wed

963 qMa 204* * * * * * +

1752: de zoon


1748 543 391 Focke Fokke Piebes Piebes2520 qMa 205 * * * * * * * * * * * * *1748 660 481 Fokke Fokke Theunis Teunis2522 qMa 207 * * * * * * * * * * * * *1748: seer arm


1748 107 81 Folkert Folkert

Halbertsma


2523 qMa 208 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 188

1753 254 188 Folkert Folkert

Halbertsma


2523 qMa 208
* * v
1753 Makkum (Won) 81 17551748 591 426 Folkert Folkert Pieters Pieters
wed

2524 qMa 209 * * * * * * * * * * * * *1756 514 368 Fonger Fonger Elings Elings

b * * * *1748 139 108 Fonger Fonger Idses Idses2525 qMa 210 * * * * * * v
1754 Harlingen (Har)


woont op Ijsbrand Dirks panwerk


1748 336 245 Fermer Former Gerbens Gerbens2526 qMa 211 * * * * * * * * * * * * *1765: zoon getr


1748 8 6 Fermer Former Sippes Sippes1036 qMa 212 * * * * * * * * * * * * *4 kalkovens 1764: zoon dient in Holland

1748 100 75 Frans Frans

Tjallingi


892 qMa 214 * * * * * * * * * * * * *daer onder een oven


1748 653 477 Frans Frans Bouwes Bouwes2527 qMa 213 * * * * * * * * * * * * *1751 142 111 Frans Frans Johannis Johannes
b * * * * * * * * *


1762 Joure (Has)1752

1754 76 57 Frans Frans Jorkes Jorks967


* * v1754 Makkum (Won) 378 1756 Makkum (Won) 82

1752 109 82 Frans Frans Jorkes Jorks967
* v

1753 Makkum (Won) 378

1756 109 82 Frans Frans Jorkes Jorks967
* * * * * 1756 Makkum (Won) 57 1763 Makkum (Won) 54

1753 528 378 Frans Frans Jorkes Jorks967

* v

1753 Makkum (Won) 82 1754 Makkum (Won) 57

1748 686 502 ds Frans
Pieters Holkema


920 qMa 004 * * * * * * * * * * * * *1749 48 37 Frans Frans Scholtes Scheltes2154 qGa 19
* * * v1749 Gaast (Won) 1003 1752 Makkum (Won) 278

1752 278 204 Frans Frans Scholtes Scheltes2154 qGa 19* v


1752 Makkum (Won) 48 1753 Makkum (Won) 460

1753 633 460 Frans Frans Scholtes Scheltes2154 qGa 19
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 204
1759 688 503 Frans Frans Willems* Willems Bronkhorst


3756* * 1759 Leeuwarden (Lwd)
1761 Leeuwarden (Lwd)


1761: ongesteld van ligchaam


1757 78 58 Frederik Freerk B.
Glins luitenant

3760

* * v
1757 Zierikzee
1759 Enkhuizen1758

1758: een minder woont op sig selfs


1752 150 116 Freerk Freerk Andries Andries
wed

2528 qMa 215* * * * g v


17561748 602 432 Freerk Freerk Andries Andries2528 qMa 215 * * * +
1752 602 432 Freerk Freerk Andries Andries
wed

2528 qMa 215


* v


1752 Makkum (Won) 150

1748 122 92 Freerk Freerk Eelkes Eelkes2529 qMa 216 * * * * * * * * * * * * +1760 122 92 Freerk Freerk Eelkes Eelkes
wed

2529 qMa 216*


1763 Makkum (Won) 342

1754 385 284 Freerk Freerk Yemes Iemes Tichelaar


1023


* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 285
1754: geen verfketels


1752 388 285 Freerk Freerk Ijemes Iemes Tichelaar


1023
g * v
1754 Makkum (Won) 284

1757 610 438 Frederic Freerk
Johannes Hogendorp


3761

b * * *


1765 Makkum (Won) 505

1748 275 202 Freerk Freerk Tijssen Tijses1019 qMa 217 * * * * * * * * * * * * *1748
1088 Frouk Froukje Doijes Doeies

1748
2368 qMa 033 ø ø


1748 249 184 Frouk Froukje Meijnerts Meinerts2369 qMa 034 * * * * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 416

1759 577 416 Frouk Froukje Meijnerts Meinerts2369 qMa 034


* * 1759 Makkum (Won) 184
1748
1025 Vrouw Froukje Taekle Teekeles2367 qMa 032 * *


1755 266 196 Gabe Gabe Stoffels Stoffels2530 qMa 218


* +1755 Makkum (Won) 358
1748 500 358 Gabe Gabe Stoffels Stoffels2530 qMa 218 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 196 1752
1759 115 86 Gabe Gabe Tjerx Tjerks594* v 1753 Makkum (Won) 110 1760 Piaam (Won) 1


1753

1758 141 110 Gabe Gabe Tjerx Tjerks594


* v
1758 Idsegahuizum (Won) 7 1759 Makkum (Won) 86

1748 496 354 Gatze Gatse Fridses Fritses2531 qMa 219 * * * * * * * * * * * * *1748 90 65 Gatse Gatse Haijes Haies2532 qMa 220 * * * * v


1752 Tzum (Frd)


1759 525 376 Gatse Gatse Haijes Haies2532 qMa 220


* v 1759 Tzum (Frd)
1760 Tzum (Frd)


1753 21 15 Gatse Gatse Jans Jans45 qPm 06
* * * * * * * * 1753 Piaam (Won) 2
1748 3 3 Gatze Gatse Sijtzes Sietses2535 qMa 223 * * * v
1752 76 57 Gatze Gatse Zijtses Sietses2534 qMa 222v


1752 Makkum (Won) 418

1750 108 81 Gatse Gatse Sijtses Sietses
qMa

* * * +


1757 212 160 Gatse Gatse Sijtses Sietses
qMa
* v

1757 Makkum (Won) 309 1758 Makkum (Won) 309

1752 418 309 Gatse Gatse Sijtses Sietses
qMa* * * * * v


1752 Makkum (Won) 76 1757 Makkum (Won) 160 1753
1754: met de moeder


1758 417 309 Gatse Gatse Sijtses Sietses
qMa

* * * 1758 Makkum (Won) 160
1748 188 143 Gatse Gatse Sjoerds Sjoerds1055 qMa 224 * * * * * * * * * * * * *4 kalkovens, 1 anno 1742 op koud steed gebouwd 1752: dochter trouwt 1753: een kind minder
1748 575 415 Geele Geele Hoites Hoites922 qMa 225 * * * * * * * * * * * * *7 kalkovens 1754: 10 kalkovens hierbij 3 van Dirk Douwes nr 369 1755: 3 bij Haije Egges nr 79
1748
1095 Gale Geele Hoites Hoites922 qMa 225 *wegens ledig huis staande in de Schans


1748
1099 Geert Geert


soldaat

2536 qMa 226 * *


weduwnaar


1751 130 100 Geert Geert Geerts Geerts
soldaat 1751
2536 qMa226


ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 1751


1748 520 373 Geert Geert Johannis Johannes975 qMa 228 * * * * * * * * * * * * *
1757

1753: een dochter getrouwd aan Doris Kruger


1748
1073 Geertje Geertje Jans Jans2537 qMa227 * *


arme weduwe


1759 157 122 Geertje Geertje Tjeerds Tjeerds

1759

ø b ø


1761 Makkum (Won) 304

1748 457 331 Gerben Gerben Annes Annes2538 qMa 229 * * * * * * * * * +


1751: een zoon in Holland 1753: een dochter getrouwd 1757: een zoon dient
1757 457 331 Gerben Gerben Annes Annes
wed

2538 qMa 229
* * * *


1765 Makkum (Won) 220

1762: de dogter dood


1751 248 183 Gerben Gerben Hijlkes Hielkes2540 qMa 231


* * +


1753 248 183 Gerben Gerben Hijlkes Hielkes
wed 1753
2540 qMa 231
v


in arme huijs


1748 431 317 Gerben Gerben Hijlkes Hielkes2540 qMa 231 * * * v1751 Makkum (Won) 248

1750 333 243 Gerben Gerben Jacobs Jakobs* * * * * * * * v
1758 Workum (Wor)


1748 643 467 Gerben Gerben Klases Klases2539 qMa 230 * * * * +

1752
1752: beijde dood


1748
1107 Gerben Gerben Clases Klases2539 qMa 230
*


1748 87 64 Gerben Gerben Pijtters Pieters2541 qMa 232 * * * * * * * * * * * * *

1766
1766: geen huishouding, bij Sipke Gerbens op de haard


1748 394 288 Gerben Gerben Rinnerts Rinnerts26 qMa 233 * * * * * * * * * * * * *1755: potoven van nr 170 1762: met de potoven

1748 120 90 Gerben Gerben Rintjes Rintjes27 qMa 234 * * * * * * * * * * * * *

1760
1757: tichelwerk en kalkovens nu Pieter Iemes Tichelaar op no 309 1757: dochter getrouwd 1764: beide dood 1759: met tichelwerk op no 79
1752 690 505 Gerben Gerben Sipkes Sipkes


1752

* * * * * * v

1748
1003 Gerke Gerke Elings Elings
wed 1748
2542 qMa 235 ø ø


1748 503 360 Gerke Gerke Uijlkes Uilkes981 qMa 236 * * * * * * * * * * * * *1757: de zoon getrouwd


1754 20 14 Gerlof Gerlof Fransen Franses2543 qMa 237

* * * * * v
1754 Makkum (Won) 131 1759 Makkum (Won) 40

1759 52 40 Gerlof Gerlof Fransen Franses2543 qMa 237


* * 1759 Makkum (Won) 14 1761 Makkum (Won) 157

1752 171 131 Gerlof Gerlof Fransen Franses2543 qMa 237* * v

1752 Makkum (Won) 324 1754 Makkum (Won) 14

1753 324 241 Gerlof Gerlof Fransen Franses2543 qMa 237 * * * * v


1752 Makkum (Won) 171

1756 76 57 Gerlof Gerlof Wijbes Wiebes968
* * * v
1756 Makkum (Won) 82 1759 Makkum (Won) 412

1753 109 82 Gerlof Gerlof Wijbes Wiebes968

* * * v1753 Makkum (Won) 158 1756 Makkum (Won) 57

1752 208 158 Gerlof Gerlof Wijbes Wiebes968
* v

1752 Makkum (Won) 82

1759 570 412 Gerlof Gerlof Wijbes Wiebes968* * 1759 Makkum (Won) 57
1748 291 215 Gerrit Gerrit Ages Ages

1748
2544 qMa 239 ø ø ø ø +1752 291 215 Gerrit Gerrit Ages Ages
wed 1752
2544 qMa 239ø ø ø ø ø ø ø ø øin omnibus


1757 43 34 Gerrit Gerrit Baukes Baukes96 qWo 11
* * * * 1757 Exmorra (Won) 28

1761


1762: de dogter dient

1751 126 96 Gerrit Gerrit Durks Dirks2546 qMa 241


* * +


1751 Makkum (Won) 609
1759 259 191 Gerrit Gerrit Durx Dirks Hollander


1397b *1748 609 437 Gerrit Gerrit Durks Dirks2546 qMa 241 * * * v1751 Makkum (Won) 126

1754 123 93 Gerrijt Gerrit Hendrijx Hendriks Lamminga


* * v1754 Makkum (Won) 305 1756 Leeuwarden (Lwd)


1752 413 305 Gerrit Gerrit Hendrix Hendriks Lamminga soldaat* * v

1752 Zurich (Won) 22 1754 Makkum (Won) 93

1760
50 Gerrit Gerrit Hessels Hessels4101
* 1760 Makkum (Won) 57 1762 Makkum (Won) 66

1755 76 57 Gerrit Gerrit Hessels Hessels4101b * * * * v


1760 Makkum (Won) 50

1754 141 110 Gerrit Gerrit Jacobs Jakobs Buik


* * v1754 Workum (Wor)
1756 Makkum (Won) 286

1756 390 286 Gerrit Gerrit Jacobs Jakobs Buik
1759


* * * ø v 1756 Makkum (Won) 110 1760 Makkum (Won) 320

1760
320 Gerrit Gerrit Jacobs Jakobs Buik
1760


ø 1760 Makkum (Won) 286
1750 321 238 Gerrijt Gerrit Clases Klases2547 qMa 242

* * * * * * * * * * *


1762 Makkum (Won) 217

1748
1030 Gerrit Gerrit Clases Klases2547 qMa 242 *1748 80 60 Gerrit Gerrit Olpherts Olferts2548 qMa 243 * * * * * * * * * * v
1758 Makkum (Won) 60

1758 80 60 Gerrit Gerrit Olpherts Olferts2548 qMa 243

* * * 1758 Makkum (Won) 60
1755 414 306 Gerrit Gerrit Pijtters Pieters
* * v


1755 Workum (Wor)
1757 Workum (Wor)


1748 384 283 Gerrijt Gerrit
Siemens Krijtenburg


902 qMa 238 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 356

1754 498 356 Gerrijt Gerrit
Siemens Crijtenburg


902 qMa 238

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 283


1766
1756: kalkovens op nr 387


1754 139 108 Gerrit Gerrit Sijtses Sietses* * * * * v
1754 Harlingen (Har)
1759 Franeker (Frn)


woont op Ijsbrand Dirks tichelwerk


1748
1062 Gerrit Gerrit Sjoukes Sjoukes1011 qMa 244 * *


1753 247 183 Gerrit Gerrit Theunis Teunis2549 qMa 245
* * * v1753 Makkum (Won) 430 1756 Makkum (Won) 376

1756 524 376 Gerrit Gerrit Theunis Teunis2549 qMa 245* * * * * 1756 Makkum (Won) 183
1748 598 430 Gerrijt Gerrit Theunis Teunis2549 qMa 245 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 183

1748 71 54 Gerrijt Gerrit Watses Watses971 qMa 246 * * * * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 257

1759 352 257 Gerrijt Gerrit Watses Watses971 qMa 246


* * 1759 Makkum (Won) 54
1759
111 Gooitjen Gooitsen Feddes Feddes1979 qGa 21


* * 1759 Harlingen (Har)
1762 Gaast (Won) 25

1754 506 363 Gooitjen Gooitsen Feddes Feddes1979 qGa 21

* v
1754 Zurich (Won) 5 1756 Harlingen (Har)


1758 4 3 Gooijts Gooitsen Tjallings Tjallings

1759
2550 qMa 247

* ø ø


1762 Makkum (Won) 91

1758: heeft bij een ander ingewoond


1748 121 91 Goits Gooitsen Tjallings Tjallings2550 qMa 247 * * * * * * * d v
seer arm


1752 2 2 Goijk Gooitske Jans Jans3744
* * * v
1752 Workum (Wor)
1755 Workum (Wor)


1750 167 129 Goris Goris Jarigs Jarichs
wed

* * g

1752 Jan Holwerd1754 197 148 Gosling Gosling Beerns Berends3505


* +
1754 Makkum (Won) 438
1753 610 438 Gosling Gosling Beerns Berends3505

* v

1753 Makkum (Won) 467 1754 Makkum (Won) 148

1752 643 467 Gosling Gosling Beerns Berends3505
b v

1753 Makkum (Won) 438

1759 518 372 Gosling Gosling Bouwes Bouwes
b *1754 2 2 Gosse Gosse Jacobs Jakobs2551 qMa 248

* * v1754 Makkum (Won) 375 1756 Makkum (Won) 190

1756 258 190 Gosse Gosse Jacobs Jakobs2551 qMa 248* * * * * 1756 Makkum (Won) 2 1761 Makkum (Won) 62

1748 523 375 Gosse Gosse Jacobs Jakobs2551 qMa 248 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 2

1756 382 281 Greulk Greultje Olpherts Olferts

b v

1757 Makkum (Won) 462

1757 636 462 Greulk Greultje Olpherts Olferts


* g

1757 Makkum (Won) 282
1749 635 461 Grietje Grietje
*


1750 405 298 Grietje Grietje Bees Bees3884


* * +1754 288 213 Grijtje Grietje Hendrijx Hendriksb v1755 Makkum (Won) 215

1755 291 215 Grijtje Grietje Hendrijx Hendriks

1755

ø v1755 Makkum (Won) 213 1756 Makkum (Won) 381

1756 531 381 Grietje Grietje Hendrijx Hendriks

* v


1756 Makkum (Won) 215 1757 Makkum (Won) 473

1757 649 473 Grietje Grietje Hendrijx Hendriks

1757ø ø ø ø 1757 Makkum (Won) 381
1748 216 161 Grietje Grietje Hijlkes Hielkes2552 qMa 249 * * * * * g v

1753 Makkum (Won) 2381753 Siebren Gerbens1748
1056 Griettje Grietje Jeltes Jeltes

1748
2553 qMa 250 ø ø


1749 213 160 Grietje Grietje Johannis Johannes


* * * * g v
1754 Makkum (Won) 2121753 Abraham Klases1754 212 160 Grietje Grietje Johannis Johannes* * g1754 Makkum (Won) 214
1760
11 Grietje Grietje Carstens Karstes3742
* 1760 Makkum (Won) 50
1760: gekomen met haar zoon


1750 51 40 Grietje Grietje Carstens Karstes3742


* * * * * * * * v
1758 Makkum (Won) 50

1758 66 50 Grietje Grietje Carstens Karstes3742


* * v 1758 Makkum (Won) 40 1760 Makkum (Won) 11

1749 229 167 Grietje Grietje Pieters Pieters


* * * v


17521750 546 394 Grietje Grietje