Makkum bewoners 1748-1760

C tot en met D

uit speciekohieren

 
jaar hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 146 114 Kaatje Catharina Johannis Johannes

1748
2359 qMa 024 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø +
in arm huis


1759
142 Christiaan Christiaan


* v 1760 Harlingen (Har)
1760 Workum (Wor)


1748 129 99 Christiaan Christiaan Michiels Michiels

1750
2464 qMa 139 * * ø ø ø v

17531758 158 123 Cristiaan Christiaan Machiels Michiels

1758
2464 qMa 139

ø ø ø 1758 Makkum (Won) 277 1761 Makkum (Won) 474

1757 376 277 Christiaan Christiaan Machiels Michiels

1758
2464 qMa 139
* v
1758 Makkum (Won) 123

1757: voortijds bij een ander ingewoond 1758: arm huis

1752 197 148 Daniel Daniël Folkerts Folkerts
chercher* v


1752 Makkum (Won) 337 1753 Workum (Wor)


1751 337 246 Daniel Daniël Folkerts Folkerts
chercher


* v


1752 Makkum (Won) 197

1748 13 9 Dettje Detje Zijtses Sietses2360 qMa 025 * * * * v


1752 Makkum (Won) 67

1752 67 51 Dettje Detje Zijtses Sietses2360 qMa 025* * * v
1752 Makkum (Won) 13 1755 Makkum (Won) 229

1756 67 51 Dettje Detje Zijtses Sietses2360 qMa 025* * * * v 1756 Makkum (Won) 229 1760 Makkum (Won) 332

1755 306 229 Dettje Detje Zijtses Sietses2360 qMa 025


* v1755 Makkum (Won) 51 1756 Makkum (Won) 51

1760
332 Dettje Detje Zijtses Sietses2360 qMa 025* 1760 Makkum (Won) 51 1761 Makkum (Won) 272

1750 225 167 Djieuwke Dieuwke Douwes Douwes* * * * * +
1748 583 419 Dieuwke Dieuwke Jacobs Jakobs2361 qMa 026 * * * * * * +

1754 583 419 Dieuwke Dieuwke Jacobs Jakobs
kinderen

2361 qMa 026

* * * * * * *1758: een vertrokken 1760: erven

1748 560 404 Djieuwke Dieuwke Jans Jans2362 qMa 027 * * * * * * * g v1755 Pingjum (Won) 43

1750 12 9 Durk Dirk

Leninga


938


* * * * v
1754 Makkum (Won) 52

1752: woont bij zijn vader Pieter Leninga


1754 69 52 Durk Dirk

Leninga


938


* * * * * * * 1754 Makkum (Won)
91754: 3 kalkovens op 406 1763: schoonzoon v 000940

1749 155 120 Durk Dirk

Dublinga


2466 qMa 142
* * * * v

1753 Woudsend (Wym)


1758 155 120 Durk Dirk

Dublinga


2466 qMa 142

* * * 1758 Lemmer (Lem)
1761 Makkum (Won) 229

1748 246 182 Durk Dirk

Krijtenburg


1052 qMa 140 * * * * * * * * * * * * *1757 688 503 Durk Dirk

Wassenaar


3755

* * v
1757 Minnertsga (Bar)
1759 Harlingen (Har)


in Landschapshuijs


1748 515 369 Durk Dirk Douwes Douwes2467 qMa 143 * * * * * * * * * * * * *


1762 Makkum (Won) 491


1759

1749: 6 kalkovens 1754: 6 kalkovens, 3 onder nr 415

1748
1013 Durk Dirk Gerbens Gerbens2468 qMa 144 * *


1748 205 155 Durk Dirk Gerkes Gerkes924 qMa 145 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 323

1754 444 323 Durk Dirk Gerkes Gerkes924 qMa 145

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 155
1758 102 77 Durk Dirk Gerrits Gerrits

1760

qMa

* * v 1758 Makkum (Won) 239 1760 Makkum (Won) 429

1748 137 106 Durk Dirk Gerrijts Gerrits2470 qMa 147 * * * * v


1752 Harlingen (Har)


1748: woont op Gerben Rintjes tichelwerk


1752 280 205 Durk Dirk Gerrits Gerrits2470 qMa 147* * * +
1755 280 205 Durk Dirk Gerrits Gerrits
wed

2470 qMa 147


* * g


1754 322 239 Durk Dirk Gerrits Gerrits2470 qMa 147

* * * * v

1754 Makkum (Won) 315 1758 Makkum (Won) 77

1753 426 315 Durk Dirk Gerrits Gerrits2470 qMa 147
* v

1753 Makkum (Won) 496 1754 Makkum (Won) 239

1752 496 354 Durk Dirk Gerrits Gerrits
qMa*1752: Rein Johannes in qlt


1760
429 Durk Dirk Gerrits Gerrits

1760

qMaø 1760 Makkum (Won) 77
1748 671 490 Durk Dirk Gerrijts Gerrits

1748
2469 qMa 146 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø


1763 Makkum (Won) 500

arme huijs


1755 379 278 Durk Dirk Gooijtsens Gooitsens
wed 1755
2471 qMa 148


ø ø ø ø ø ø 1755 Makkum (Won) 463
1748 637 463 Durk Dirk Gooijtjens Gooitsens2471 qMa 148 * * * * * * +

1754 637 463 Durk Dirk Gooijtjens Gooitsens
wed 1754
2471 qMa 148

ø v1755 Makkum (Won) 278

arme huijs


1758 335 244 Durk Dirk Haijes Haies976


b * *1756 173 132 Durk Dirk Houkes Houkes2472 qMa 149* * * * * 1756 Makkum (Won) 242
ook: Goukes 1759: een minder

1748 328 242 Durk Dirk Houkes Houkes2472 qMa 149 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 132

ook: Goukes 1759: een minder

1748 313 234 Durk Dirk Ijedes Iedes2473 qMa 150 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 250

1756 343 250 Durk Dirk Ijedes Iedes2473 qMa 150* * * * v 1756 Makkum (Won) 234 1760 Makkum (Won) 350 1760
1760
350 Durk Dirk Yedes Iedes2473 qMa 150* 1760 Makkum (Won) 250 1761 Gaast (Won)
1760
1756 28 19 Durk Dirk Jans Jans2474 qMa 151* * * * * 1756 Makkum (Won) 57 1761 Leeuwarden (Lwd)


1754 76 57 Durk Dirk Jans Jans2474 qMa 151

* * v1754 Makkum (Won) 65 1756 Makkum (Won) 19

1748 86 63 Durk Dirk Jans Jans2474 qMa 151 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 65

1753 90 65 Durk Dirk Jans Jans2474 qMa 151
* v

1753 Makkum (Won) 57 1754 Makkum (Won) 63

1760
198 Durk Dirk Jans Jans

b


1762 Makkum (Won) 77

1758 280 205 Durk Dirk Jans Jans
qMa ?

b * *1757 391 286 Durk Dirk Jans Jans


* * * v 1757 Workum (Wor)
1760 Makkum (Won) 294

1760
294 Durk Dirk Jans Jans

* 1760 Makkum (Won) 286 1762 Workum (Wor)


1755 180 138 Durk Dirk Jentjes Jentjes3387* v1755 Makkum (Won) 375 1756 Cornwerd (Won) 26

1754 523 375 Durk Dirk Jentjes Jentjes3387


* v
1754 Stavoren (Sta)
1755 Makkum (Won) 138

1759 347 252 Durk Dirk Cornelis Kornelis
* * 1759 Makkum (Won) 259 1761 Makkum (Won) 366

1753 355 259 Durk Dirk Cornelis Kornelis


* * * * * * v
1753 Makkum (Won) 332 1759 Makkum (Won) 252

1752 459 332 Durk Dirk Cornelis Kornelis

b v

1753 Makkum (Won) 259

1751 471 340 Durk Dirk Cornelis Kornelis
* * * * +
is de zoon van 002747


1755 471 340 Durk Dirk Cornelis Kornelis
wed


* g

1755 Holke Maurits1748 153 119 Durk Dirk Leolds Leels2465 qMa 141 * * * v1751 Makkum (Won) 217

1755 158 123 Durk Dirk Leolds Leels
wed 1755
2465 qMa 141


ø ø ø g

1755 Makkum (Won) 162 1751 Makkum (Won) 217

1751 217 162 Durk Dirk Leolds Leels2465 qMa 141


* * * * v
1751 Makkum (Won) 153 1755 Makkum (Won) 123

1748 85 62 Durk Dirk Michiels Michiels2476 qMa 153 * * * * * * * * * * * * *


1761 Makkum (Won) 26

1748 467 337 Durk Dirk Minkx Minks2477 qMa 154 * * * * * * * * * * * * *1756 155 120 Durk Dirk Nannes Nannes

* v


1756 Harlingen (Har)
1757 Makkum (Won) 147

1757 195 147 Durk Dirk Nannes Nannes


* * * * 1757 Makkum (Won) 120 1764 Makkum (Won) 287

1758: 4 kalkovens 1759: 3 kalkovens op nr 421

1748
1000 Dirk Dirk Pijtters Pieters2478 qMa 155 * *


1751 143 112 Durk Dirk Riemers Riemers
* v1751 Harlingen (Har)
1752 Stavoren (Sta)


1753 314 234 Durk Dirk Sijbrens Siebrens2479 qMa 156
* * * v1753 Makkum (Won) 238 1756 Makkum (Won) 313

1756 313 234 Durk Dirk Sijbrens Siebrens2479 qMa 156* * +

1756 Makkum (Won) 314
1758 313 234 Durk Dirk Sijbrens Siebrens
wed

2479 qMa 156

* * *1748 320 238 Durk Dirk Sijbrens Siebrens2479 qMa 156 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 234

1748 20 14 Durk Dirk Sikkes Sikkes

* * * * * * v
1754 Makkum (Won) 65

1754 90 65 Durk Dirk Sikkes Sikkes* +
1754 Makkum (Won) 14
1752 67 51 Durk Dirk Theekes Teekes4105
* * * v1755 Makkum (Won) 229

1756 67 51 Durk Dirk Theekes Teekes4105
* * * * v 1756 Makkum (Won) 229 1760 Makkum (Won) 332

1755 306 229 Durk Dirk Theekes Teekes4105* v1755 Makkum (Won) 51 1756 Makkum (Won) 51

1760
332 Durk Dirk Theekes Teekes4105
* 1760 Makkum (Won) 51 17611761 pag 104?


1748 262 193 Djurre Djurre Durx Dirks
wed

933 qMa 158 * * * * * * +

1751 430 316 Djurre Djurre Yetes Ietes797b * * * * * * * * *

1762
1762: de vrouw dood en de man op zee en heeft geen huishouding


1750 81 60 Djurre Djurre Zijtzes Sietses* v1751 Makkum (Won) 443

1757 344 250 Djurre Djurre Sijdses Sietses
wed
* v

1757 Makkum (Won) 316 1758 Makkum (Won) 330

1755 428 316 Djurre Djurre Zijtzes Sietses
* * +


1755 Makkum (Won) 322
1757 428 316 Djurre Djurre Zijtzes Sietses
wed
v

1757 Makkum (Won) 250

1751 443 322 Djurre Djurre Zijdzes Sietses
* * * * v
1751 Makkum (Won) 81 1755 Makkum (Won) 315

1759 442 322 Djurre Djurre Sijdses Sietses
wed


* v 1759 Makkum (Won) 330 1760 Makkum (Won) 3571760 Jan Jansen1758 456 330 Djurre Djurre Sijdses Sietses
wed

* *
1758 Makkum (Won) 250
1751 2 2 Doede Doede

Jong, de


875 qMa 159


* * * v

1751 Makkum (Won) 15 1754 Makkum (Won) 147

1751 3 3 Doede Doede

Jong, de


875 qMa 159*1752 Makkum (Won) 15
1748 15 11 Doede Doede

Jong, de


875 qMa 159 * * * v1756 Makkum (Won) 2

1754 195 147 Doede Doede

Jong, de


875 qMa 159

* * * +


1754 Makkum (Won) 2
1755: een vrouw n Workum 1756: kalkovens op nr 157

1757 195 147 Doede Doede

Jong, de wed

875 qMa 159
* *

kalkovens 1758: alles op Dirk Nannes naam

1748 157 122 Doije Doeie Allerts Allerts2482 qMa 161 * * * * * * * * * * * * *


1761 Makkum (Won) 357

1748 147 114 Doije Doeie Pijtters Pieters

1748
2481 qMa 160 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø øin arm huis


1755 351 256 Doekle Doekele Allerts Allerts3171 qSr 08


* * v


1755 Schraard (Won) 9 1757 Makkum (Won) 471

1757 647 471 Doekle Doekele Allerts Allerts3171 qSr 08
* * * * 1757 Makkum (Won) 256 1765 Makkum (Won) 208

1754 408 301 Doekle Doekele Jetses Jetses2483 qMa 162

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 341
1749 473 341 Doekle Doekele Jetses Jetses2483 qMa 162
* *
* * v
1754 Makkum (Won) 301

1752 591 426 Doetje Doetje Abes Abes2975
* * g1754
1754: getrouwd tot Harlingen


1759 459 332 Doetje Doetje Baukes Baukes3773b *

1762 Gerrit Jakobs1748 1 1
Dominicus
Tjeerds Sloterdijk convooi mr

957 qMa 002 * * * * * * * * * * * + *1757: de dochter getrouwd


1748 370 272 Dooijke Dooitse Douwes Douwes
wed

2484 qMa 163 * * * * g

1752 Rintje Annes1749 4 3 Douwe Douwe
*


1748
1085 Douwe Douwe Allerts Allerts
wed

2485 qMa 164 * *


1748 395 289 Douwe Douwe Baukes Baukes2486 qMa 165 * * * * * * * * * * * * v


1760 Makkum (Won) 473

1760
473 Douwe Douwe Baukes Baukes

1760
2486 qMa 165ø 1760 Makkum (Won) 289 1766 Makkum (Won) 299

1754 6 5 Douwe Douwe Douwes Douwes2487 qMa 166

* * * v


1754 Makkum (Won) 136
1753 104 78 Douwe Douwe Douwes Douwes2487 qMa 166
* * * * * +

1758 104 78 Douwe Douwe Douwes Douwes
wed

2487 qMa 166

* * *1748 178 136 Douwe Douwe Douwes Douwes2487 qMa 166 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 5 1753
1757 238 174 Douwe Douwe Douwes Douwes2487 qMa 166
* v

1757 Makkum (Won) 5 1758 Frederikstad (Noorwegen)


1752 274 202 Douwe Douwe Douwes Douwes2487 qMa 166* v

1753 Makkum (Won) 78

1752 72 55 Douwe Douwe Engles Engels767
* * v

1752 Makkum (Won) 529 1754 Makkum (Won) 200

1752 73 55 Douwe Douwe Engles Engels767
*1752 Makkum (Won) 72
1754 272 200 Douwe Douwe Engles Engels767


* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 55 1763 Makkum (Won) 492

1752 529 379 Douwe Douwe Engles Engels767


* * v


1752 Makkum (Won) 72

1748 414 306 Douwe Douwe Gouwkes Gaukes2488 qMa 167 * * * +
1754 182 140 Douwe Douwe Haijes Haies846


* * * * * * *


1766 Makkum (Won) 141

1757 225 167 Douwe Douwe Harmens Harmens


* v

1757 Makkum (Won) 348 1758 Makkum (Won) 404

1754 486 348 Douwe Douwe Harmens Harmensb * * v

1757 Makkum (Won) 167

1758 560 404 Douwe Douwe Harmens Harmens* * * 1758 Makkum (Won) 167 1764 Makkum (Won) 9

1760
166 Douwe Douwe Heeres Heres2489 qMa 168*


1762 Makkum (Won) 378

1760


1748 430 316 Douwe Douwe Heeres Heres2489 qMa 168 * * * v1751 Makkum (Won) 634

1754 479 343 Douwe Douwe Heeres Heres2489 qMa 168

* *
1754 Makkum (Won) 386


1755
1753 538 386 Douwe Douwe Heeres Heres2489 qMa 168
* v

1753 Makkum (Won) 461 1754 Makkum (Won) 343 1755
1751 634 461 Douwe Douwe Heeres Heres2489 qMa 168


* * v


1751 Makkum (Won) 430 1753 Makkum (Won) 386

1748 635 461 Douwe Douwe Hessels Hessels
qMa * * * * * * * +
1748 358 262 Douwe Douwe Ijpes Iepes2492 qMa 171 * * * * * * * * * * * * *1755 284 209 Douwe Douwe Jetses Jetses2493 qMa 172


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 479
1748 657 479 Douwe Douwe Jetses Jetses2493 qMa 172 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 209

1756 47 37 Douwe Douwe Jouws Jouws

* v

1757 Makkum (Won) 56

1759 58 43 Douwe Douwe Jouws Jouws
* * 1759 Makkum (Won) 65 1762 Workum (Wor)


1757 74 56 Douwe Douwe Jouws Jouws


* v

1757 Makkum (Won) 37 1758 Makkum (Won) 65

1758 90 65 Douwe Douwe Jouws Jouws* v
1758 Makkum (Won) 56 1759 Makkum (Won) 4

1748 588 424 Douwe Douwe Clases Klases2494 qMa 173 * * * * * * * * * * * * *

1752
1750 416 308 Douwe Douwe Lieuwes Lieuwes3195 qWo 06

* * * * * * * * * * *1748
1121 Douwe Douwe
Lieuwes3195 qWo 06
*Wons (Won)

1760
378 Douwe Douwe Obes Obbes

*


1761 onbekend


1760


1748 166 129 Douwe Douwe Pieters Pieters
wed 1748
2495 qMa 174 ø ø


1748 291 215 Douwe Douwe Seerps Seerps2496 qMa 175 * *


1748 209 158 Douwe Douwe Sijbolts Siebouts2497 qMa 176 * * * v1751 Makkum (Won) 458

1752 227 167 Douwe Douwe Sijbolts Siebouts2479 qMa 176* +


1752 Makkum (Won) 458
1753 227 167 Douwe Douwe Sijbolts Siebouts
wed 1758
2479 qMa 176
* * * * * ø ø v


1760 Makkum (Won) 240

1760
240 Douwe Douwe Sijbolts Siebouts
wed 1760
2479 qMa 176ø 1760 Makkum (Won) 167 1761 Makkum (Won) 465

1751 458 332 Douwe Douwe Sijbolts Siebouts2497 qMa 176


* v1751 Makkum (Won) 209 1752 Makkum (Won) 227

1759 507 364 Douwe Douwe Sijbrens Siebrens794* * 1759 Makkum (Won) 402 1761 Makkum (Won) 190

1758 555 402 Douwe Douwe Sijbrens Siebrens794


* v
1758 Makkum (Won) 404 1759 Makkum (Won) 364

1757 560 404 Douwe Douwe Sijbrens Siebrens794

* v

1757 Harlingen (Har)
1758 Makkum (Won) 4021757 Hinke Thomas1748 60 45 Douwe Douwe Teekes Teekes2499 qMa 178 * * * * * * * * * * * * *arm bootsgezel


1755 293 217 Douwe Douwe Theekes Teekes
wed


qMa


* +1755 Makkum (Won) 482
1748 661 482 Douwe Douwe Teekes Teekes
qMa * * * * * * +

1754 661 482 Douwe Douwe Teekes Teekes
wed


qMa

* v1755 Makkum (Won) 217

1748 117 87 Douwe Douwe Thomas Thomas1065 qMa 179 * * * * * * * * * * * * *

1752
1754: een wees die in 1755 vertrekt


1748
1047 Douwe Douwe Wijbrens Wiebrens2500 qMa 180 * *


1748 292 216 Doutje Douwtje Koens Koenraads889 qMa 028 *