Longerhouw bewoners 1761-1780

uit speciekohieren

jaar plaats hsn voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam st fam naam toev aliment pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood opm 1 opm 2 opm 3
1748 Longerhouw (Won) 6 ds Gerbrandus Gerben

Lanting Lantinga

1085 qLh 01 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1748 Longerhouw (Won) 8 Haije Haie Minses Minses Minsonides Mensonides

1087 qLh 02 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1772 ontvanger

1755 Longerhouw (Won) 1 Haijtse Haitse Harmens Harmens1081
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1775: de zoon dient te Cornwerd

1754 Longerhouw (Won) 9 Houk Houke Sjoerds Sjoerds1082 qSr 18 * * * * * v

1754 Schraard (Won) 13 1766 Schraard (Won) 6
1760: desselfs op de zoon vide pag 83 1760: een zoon getrouwd
1766 Longerhouw (Won) 9 Jan Jan Sikkes Sikkes1079 qWo 22
* * * * * * * * * * * * * * *


1766 Wons (Won) 6 1782 1772: een dogter is getroud

1759 Longerhouw (Won) 4 Jelle Jelle Jans Jans1396
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1760: de suster van hem af

1757 Longerhouw (Won) 3 Jelle Jelle Sjoerds Sjoerds1288
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


1757: geen L 600

1748 Longerhouw (Won) 2 Jetske Jetske Rinnerts Rinnerts2328 qLh 03 v

1761 Bolsward (Bol)
1763 Longerhouw (Won) 5 Lolke Lolke Greolts Greults

wed
1083 qLh 04

* * * * * * * * * * * * * * * * * *


1784 Bolsward (Bol)

1783: een dogter getroud aan Teeke Dirks v Burgwerd 2

1748 Longerhouw (Won) 5 Lolke Lolke Greolts Greults1083 qLh 04 * * +


1772 Longerhouw (Won) 2 Pieter Pieter Douwes Douwes1821* * * * * * * * * 1772 Exmorra (Won) 15 1782 Bolsward (Bol)
1759 Longerhouw (Won) 6 ds Regnerus Reiner

Lanting Lantinga

3005
v

1761 Wons (Won) 371761 Longerhouw (Won) 2 Sjoerd Sjoerd Sjoerds Sjoerds1088
b * * * * * * * * * * +

1762 1772: en de zoon dient

1784 Longerhouw (Won) 8 Steffen Steffen Annes Annes1510
1784 Schraard (Won) 34 1788 Schraard (Won)
16


1766 Longerhouw (Won) 6 Teadse Teetse J.
Hoop, de Hoop, de

3782

* v
1766 Arum (Won) 145 1767


1767: bij ds G. Lanting 'nu geen discipel'

1777 Longerhouw (Won) 7 Thomas Thomas Doijes Doeies

* * * * 1777 Witmarsum (Won) 98


1773 Longerhouw (Won) 7 Wijbren Wiebren Watses Watses

wed
2330 qLh 09* * * * +
1755 Longerhouw (Won) 7 Wijbren Wiebren Watses Watses2330 qLh 09 * * * * * * * * * * * * +


1755 Bolsward (Bol)