Hichtum bewoners 1761-1770

uit speciekohierenjaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1758 1 mevr


Aylva, van


1240 qHi 02 * * * * * * * * * *1758: woont te Leeuwarden


1758 4 Arjen Arjen Gerrits Gerrits3373
v
1758 Arum (Won) 129 1761 Bolsward (Bol)


1750 2 Auke Auke Hotses Hotses3377
* * +


1763 2 Auke Auke Hotses Hotses
wed

3377


v

1763 Burgwerd (Won) 15

1758 11 Bauke Bauke Jentjes Jentjes
wed

1270 qHi 03 * * * * * * * * * *1763 2 Durk Dirk Ynses Ienses3386


* * * * v


1763 Arum (Won) 104 1767 Arum (Won) 59

1748 8 Durk Dirk Jentjes Jentjes1444 qHi 04 * * * * * * * * * *1763 6 Douwe Douwe Douwes Douwes1372


b * * * v

1767 Bolsward (Bol)


1753 10 Douwe Douwe Sijtzes Sietses1712 qSt 09 * * * * * * * * * * 1753 Schettens (Won) 6


1764
1756 14 Eede Ede Ijsbrands Ijsbrands
adsistent

858
v
1756 Woudsend (Wym)
1761 Makkum (Won) 186

adsistent


1748 12 Evert Evert Jochums Jochums
executeur

1273 qHi 05 * * * * * * * * * *1750: adsistent 1756: executeur

1761 18 Fredrik Freerk Johans Johannes1278
* * * * * * * * *
1761 Oosterlittens (Baa)

1761: nieuw geboud huijs Anno 1761 op een koud steed


1764 5 Gerben Gerben Lieuwes Lieuwes1355* v
1764 Bolsward (Bol)
1765 Burgwerd (Won) 17

1748 15 Haije Haie Durx Dirks
adsistent

1959 qHi 09 +
adsistent


1758 5 Harmen Harmen Hendrix Hendriks1260
* * * * * * * * * * 1758 Tirns (Wym)

1760 6 Hendrik Hendrik Lubbes Liebbes1263
* * v


1760 Rien (Hen)
1763 Bolsward (Bol)


1761 4 Jan Jan Jansen Jans1871
* v1761 Arum (Won) 129 1762 Harlingen (Har)


1761 14 Jan Jan Jeremias Jeremias
adsistent* * * * * * * * * * 1761 Veenwouden (Dan)

1755 4 Jan Jan Sijtses Sietses3614
* v


1762 Lollum (Won) 28

1748 7 Jelle Jelle Fransen Franses1247 qHi 10 * * * * * * * * +
1769 7 Jelle Jelle Fransen Franses
wed

1247 qHi 10* *1767 2 Jentje Jentje Edgers Edgers1249


b * * *1767 6 Claas Klaas Pijtters Pieters1268


* * * * 1767 Oosterend (Hen)1768
1762 4 Oene Oene Hoites Hoites1265

* * * * * * * * * 1762 Tirns (Wym)

1748 3 Pijtter Pieter

Buwalda


1747 qHi 15 * * * * * * * * * *

1754
1763: bruijkt de beijde plaatsen


1768 6 Pijtter Pieter Abes Abes
b * *1764 2 Pijtter Pieter Durks Dirks4059b * * v

1767 Arum (Won) 121

1756 5 Pijtter Pieter Jacobs Jakobs3484
* * * +

1756 Hichtum (Won) 16


1757
1748 13 mr R. Rinse

Reinsma


1264 qHi 01 * * v

1763 Bergum (Tie)


1752 9 Wijpke Wiepke Meijnerts Meinerts1251
* * * * * * * * * *


1776 Schettens (Won) 8

1756: een kind dood


1761 1 Jr Wilco Wilke

Schwartzenberg thoe Hohenlansberg, baron thoe


1243
* * * * * * * * * *1763 13 mr Willem Willem

Boender


1267 qLl 35

* * * * * * * * 1763 Lollum (Won) 21