Hichtum bewoners 1748-1760

uit speciekohierenhsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1

1 heer


Aylva, van
204 qHi 02 * * * * * * * * * * +1 heer


Aylva, van mevr 1240 qHi 02

* * *1758: woont te Leeuwarden

2Aylva, van douariere 1240 qHi 02 *

16 Ane Arend Hettes Hettes

3412


b * v


1756 Nijland (Wym)
4 Arjen Arjen Gerrits Gerrits

3373


* * * 1758 Arum (Won) 129


2 Auke Auke Hotses Hotses

3377


* * * * * * * * * * *

2 Bauke Bauke Gorrits Gerrits
wed 3378

*
11 Bauke Bauke Jentjes Jentjes

1270 qHi 03 * * * * * * * * * +
11 Bauke Bauke Jentjes Jentjes
wed 1270 qHi 03
* * * *

8 Durk Dirk Jentjes Jentjes

1444 qHi 04 * * * * * * * * * * * * *

10 Douwe Douwe Sijtzes Sietses

1712 qSt 09
* * * * * * * * 1753 Schettens (Won) 6


14 Eede Ede Ijsbrands Ijsbrands
adsistent 858
* * * * * 1756 Woudsend (Wym)

adsistent

12 Evert Evert Jochums Jochums
executeur 1273 qHi 05 * * * * * * * * * * * * *1750: adsistent

14 Evert Evert Johannis Johannes

1564 qHi 06 * * * * * * * * v


1756 Gaast (Won) 33

1750: executeur

1003 Fetze Feitse Haantjes Haantjes

1419 qHi 07 *

1000 Fekke Fekke Johans Johannes

205 qHi 08 *

16 Geertje Geertje Rommerts Rommerts

1682* * v

1753 Bolsward (Bol)
10 Gerlof Gerlof Hobbes Hobbes

3611


* v1759vrijgezel

15 Haije Haie Durx Dirks
adsistent 1959 qHi 09 * * * * * * * * * * * * *adsistent

5 Harmen Harmen Hendrix Hendriks

1260


* * * 1758 Tirns (Wym)6 Hendrik Hendrik Lubbes Liebbes

1263
* 1760 Rien (Hen)13 Ijmkjen Iemkje Teekes Teekes

3615

* * d


5 Ijpe Iepe Tjerx Tjerks

1329 qPa 23* * v
1754 Burgwerd (Won) 19

1751: dochter getrouwd

6 Jacob Jakob Durx Dirks

1262* v 1759 Wommels (Hen)
1760 Bolsward (Bol)
4 Jan Jan Sijtses Sietses

3614b * * * * *

7 Jelle Jelle Fransen Franses

1247 qHi 10 * * * * * * * * * * * * *

13 Jentje Jentje Hijltjes Hielkes

3610
b v

1757 Wijnaldum (Bar)
1001 Johan Johannes Christoffel Christoffels

1956 qHi 11 *

17 Johan Johannes Lubkes Liepkes

3613
* * * * * * * v1759 Bolsward (Bol)


1752: woont bij een ander in

10 Cornelis Kornelis Wijpkes Wiepkes

550 qHi 12 * * * * * v

1753 Kubaard (Lit)
9 Meijnert Meinert Wijpkes Wiepkes

1250 qHi 13 * * * * +

6 Murk Murk Tjepkes Tjepkes

1257 qHi 14 * * * * * * * * v


1756 Wolsum (Wym)
3 Pijtter Pieter

Buwalda
1747 qHi 15 * * * * * * * * * * * * *

1754


6 Pijtter Pieter Allerts Allerts

81 qAl 01* * * v
1756 Allingawier (Won) 7 1759 Bolsward (Bol) 65 Pijtter Pieter Jacobs Jakobs

3484
* * * * * 1756 Hichtum (Won) 16


1757


4 Pijtter Pieter Jarigs Jarichs

3612
* v

1753 Hichtum (Won) 164 Pijtter Pieter Jarigs Jarichs

3612
* v


1756 Hichtum (Won) 5 1757 Bolsward (Bol)
5 Pijtter Pieter Jarigs Jarichs

3612


* *
1754 Hichtum (Won) 16


16 Pijtter Pieter Jarigs Jarichs

3612

* v

1753 Hichtum (Won) 4 1754 Hichtum (Won) 513 mr R. Rinse

Reinsma
1264 qHi 01 * * * * * * * * * * * * *

5 Sijbren Siebren Haantjes Haantjes

738 qHi 16
b * * * * v
1758 Makkum (Won) 1071002 Sijbren Siebren Haantjes Haantjes

738 qHi 16 *

5 Zijmon Siemen Hettes Hettes

495 qHi 17 * * * * * v

1753 Tjerkwerd (Won) 444 Wijbe Wiebe Zijtzes Sietses

1443 qHi 19 * * * * * * * v1755 Hartwerd (Won) 89 Wijpke Wiepke Meijnerts Meinerts

1251
* * * * * * * * *1756: een kind dood