Greonterp bewoners 1761-1770

uit speciekohieren

jaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 20 Ane Anne Pijtters Pieters2215 qGr 03 * * * * * * * * * *woont in de Zinsmeer en geniet vrijdom


1765 9 Anke Antje Sijbrens Siebrens3987
* * v


1765 Wolsum (Wym)
1767 Greonterp (Won) 12

1767 12 Anke Antje Sijbrens Siebrens3987


* * * * 1767 Greonterp (Won) 9
1760 12 Ane Arend Oepkes Oepkes2105 qFe 05 * * * +

1759 Tjerkwerd (Won) 9
1748 10 Bouke Bauke Palses Paulus2111 qGr 04 * * * * * * * * * *1760 9 Bonne Bonne Lammerts Lammerts3416
* v1760 Wolsum (Wym)
17611748 13 Broer Broer Annes Annes1939 qGr 05 * * * * * * * * * *1762 9 Dooijtze Dooitse Sakes Sakes2152 qGr 01
* * +

1762 Greonterp (Won) 17
1763: de dogter getroud


1761 17 Dooijtze Dooitse Sakes Sakes2152 qGr 01 * v1761 Hieslum (Won) 7 1762 Greonterp (Won) 9

1757 14 Fedde Fedde Pieters Pieters2119 qGr 08 * * * * d
1757 Greonterp (Won) 12
1765 12 Gatse Gatse Benedijx Benedictus

b * * * * *1767 9 Gerben Gerben Annes Annes3977


* v

1767 Dedgum (Won) 2 1768 Nijland (Wym)


1748 8 Gerrit Gerrit Jans Jans2035 qGr 11 * * * * * * * * * +een arm arbeider


1761 7 Gosse Gosse Gerbens Gerbens

1761


ø ø ø ø ø ø ø ø ø v 1761 Oudega (Wym)
1770 Greonterp (Won) 9

armhuis


1770 9 Gosse Gosse Gerbens Gerbens


* 1770 Greonterp (Won) 7
1748 5 Harmen Harmen Ages Ages2172 qGr 12 * * * * * * * * +
1769 5 Harmen Harmen Ages Ages
wed

2172 qGr 12* *1770 11 Hendrik Hendrik Jacobs Jakobs1423

b1748 17 Jakle Jakle Rintjes Rintjes

1766
2142 qGr 14 * * * * * ø ø ø ø ø1768 9 Jacob Jakob Robijns Robijns
* * v 1768 Bolsward (Bol)
1770 Bolsward (Bol)


1766 16 Jan Jan Meijnerts Meinerts
wed
* * * * * 1766 Bolsward (Bol)

1768: een zoon getr


1755 2 Lolke Lolke Feijkes Feikes1894
* * * * * * * * * *1765 15 Maijke Maaike Jans Jans3563
b * * v
1768 Cornwerd (Won) 25

1768 15 Maijke Maaike Lieuwes Lieuwes
* * * 1768 Wolsum (Wym)

1748 1 Melis Melis Watzes Watses1207 qGr 16 * * * * * * * * * *1748 6 Pijtter Pieter Broers Broers1323 qGa 18 * * * * * * * * * *1760 4 Pijtter Pieter Haantjes Haantjes3671
v1761 Parrega (Won) 13

1748 19 Pijter Pieter Jurgiens Jurjens1211 qGr 19 * * * * * * * * * *woont in de Zinsmeer en geniet vrijdom


1760 17 Pijtter Pieter Seerps Seerps1234
* * * * * * * * * *op t oudland


1760 21 Pijtter Pieter Seerps Seerps1234
* * * * * * * * * *woont in de Zinsmeer en geniet vrijdom


1748 18 Reijner Reiner Reijners Reiners1425 qGr 20 * * * * * * * * * *woont in de Zinsmeer en geniet vrijdom


1770 8 Rijmer Riemer Gerrits Gerrits


b1748 12 Riemer Riemer Clases Klases2084 qGr 21 * * * * v1765 Greonterp (Won) 14

1764


1764: woont bij een ander


1765 14 Riemer Riemer Clases Klases2084 qGr 21* * * * * * 1765 Greonterp (Won) 12 1765 Greonterp (Won) 14

1764


1761 4 Rients Rienk Annes Annes1232
* * * * * * * * * * 1761 Greonterp (Won) 7
1759 7 Rients Rienk Annes Annes1232
v1761 Greonterp (Won) 4

1760 17 Rienk Rienk Lieuwes Lieuwes3608
* * * *

op t oudland 1764: heeft niets meer in huur

1758 22 Rienk Rienk Lieuwes Lieuwes3608
* * * * * * * * * *1757 11 Rintje Rintje Gerbens Gerbens24
* * * * * +1766 11 Rintje Rintje Gerbens Gerbens
wed

24

* * * * g

1770 Hendrik Jakobs1770 7 Sijbren Siebren Baukes Baukes3984

* 1770 Dedgum (Won) 8
1752 15 Sijds Sieds Alberts Alberts
wed

1932 qGr 22 * * * * +
1750 16 Sipke Sipke Harmens Harmens1218 qOl 5 * * * * * v


1766 Bolsward (Bol)


1770 10 Sjouke Sjouke Douwes Douwes


* 1770 Wons (Won) 40
1754 3 Teekle Teekele Sijbrens Siebrens1219 qPa 43 * * * * * * * * * * 1754 Abbega(Wym)

1764 9 Tjitske Tjitske Teekes Teekes4123* gv
1764 Exmorra (Won) 7 1765 Burgwerd (Won) 401765 Siebren Jans te Burgwerd1766 14 Wijbe Wiebe Teekes Teekes3364 qTj 75
* * * * * 1766 Tjerkwerd (Won) 10


1766

1769