Greonterp bewoners 1748-1760

uit speciekohierenhsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1

12 Anne Anne Oepkes Oepkes

2105 qFe 05


* * 1759 Tjerkwerd (Won) 9


20 Ane Anne Pijtters Pieters

2215 qGr 03 * * * * * * * * * * * * *woont in de Zinsmeer en geniet vrijdom

5 Anne Anne Rienx Rienks

1

* * * *


1752 Greonterp (Won) 15

1751: een bij de Boer en een overleden

15 Anne Anne Rienx Rienks

1
* * * * * d

1752 Greonterp (Won) 15

1751: een bij de Boer en een overleden

10 Bouke Bauke Palses Paulus

2111 qGr 04 * * * * * * * * * * * * *

9 Bonne Bonne Lammerts Lammerts

3416
* 1760 Wolsum (Wym)13 Broer Broer Annes Annes

1939 qGr 05 * * * * * * * * * * * * *

14 Durk Dirk Palses Paulus

2112 qGr 06 * * * * * * * * +

1752


3 Dooijtze Dooitse Clases Klases

47 qGr 07 * * * +


3 Dooijtze Dooitse Clases Klases
wed 47 qGr 07


* * * v
1754 Wolsum (Wym)


1752: de dochter dood

4 Dooijtze Dooitse Sakes Sakes

2152 qGr 01
* * * * * * * * * * * v


1760 Hieslum (Won) 712 Fedde Fedde Pieters Pieters

2119 qGr 08 * * * * d * * * * v

1757 Greonterp (Won) 14

1752: dient nu voor knecht

14 Fedde Fedde Pieters Pieters

2119 qGr 08
* * * * 1757 Greonterp (Won) 12


1000 Fokke Fokke Wijtzes Wietses

2218 qGr 09 * *
11 Gerben Gerben Rintjes Rintjes

303 qGr 10 * * * * * * * * * +


1754: een zoon minder

8 Gerrit Gerrit Jans Jans

2035 qGr 11 * * * * * * * * * * * * *een arm arbeider

5 Harmen Harmen Ages Ages

2172 qGr 12 * * * * * * * * * * * * *

22 Harmen Harmen Harmens Harmens

2001 qGr 13 * * * * * * * * * v

1757 Sandfirden (Wym)


in de Zinsmeer

17 Jakle Jakle Rintjes Rintjes

2142 qGr 14 * * * * * * * * * * * * *

12 Jacob Jakob Rienks Rienks
wed 2139 qGr 15 * * * * * * * v1755

9 Jan Jan Willems Willems

3609


* * * * * * * * * * v


1760 Makkum (Won) 504 Jelte Jelte Haijtzes Haitses

207 qHs 08
* * v
1753 Hieslum (Won) 10 1755 Greonterp (Won) 1212 Jelte Jelte Haijtzes Haitses

207 qHs 08


* * * * v
1755 Greonterp (Won) 4 1759 Hieslum (Won) 72 Jetze Jetse Feijkes Feikes

118 qAl 11


* * * * v
1751 Allingawier (Won) 7 1755 Oudega (Wym)
2 Lolke Lolke Feijkes Feikes

1894* * * * * *

2 Maijke Maaike Tjerx Tjerks

2202 qGr 02 * * * +


1 Melis Melis Watzes Watses

1207 qGr 16 * * * * * * * * * * * * *

7 Pals Paulus Baukes Baukes

1950 qGr 17 * * * * * * * * * * * +1748: Roomsgezinden

6 Pijtter Pieter Broers Broers

1323 qGa 18 * * * * * * * * * * * * *

4 Pijtter Pieter Haantjes Haantjes

3671
b

19 Pijter Pieter Jurgiens Jurjens

1211 qGr 19 * * * * * * * * * * * * *woont in de Zinsmeer en geniet vrijdom

17 Pijtter Pieter Seerps Seerps

1234
*op t oudland

21 Pijtter Pieter Seerps Seerps

1234
bwoont in de Zinsmeer en geniet vrijdom

18 Reijner Reiner Reijners Reiners

1425 qGr 20 * * * * * * * * * * * * *woont in de Zinsmeer en geniet vrijdom

12 Riemer Riemer Clases Klases

2084 qGr 21 * * * * * * * * * * * * *

7 Rients Rienk Annes Annes

1232* *

12 Rients Rienk Annes Annes

1232b * * * v1759 Greonterp (Won) 717 Rienk Rienk Lieuwes Lieuwes

3608
*op t oudland

22 Rienk Rienk Lieuwes Lieuwes

3608


* *


11 Rintje Rintje Gerbens Gerbens

24

b * * *

15 Sijds Sieds Alberts Alberts

1932 qGr 22 * * * * +

15 Sijds Sieds Alberts Alberts
wed 1932 qGr 22* * * * * * * * *

16 Sipke Sipke Harmens Harmens

1218 qOl 5

* * * * * * * * * * *

1001 Teeke Teeke Durx Dirks

1717 qGr 23 * *


in de Zinsmeer

17 Taeke Teeke Rienx Rienks

1217 qGr 24v


1760 Tjerkwerd (Won) 48

op t oudland

21 Taeke Teeke Rienx Rienks

1217 qGr 24 * * * * * * * * * * * * v

1755
woont in de Zinsmeer en geniet vrijdom

3 Teeke Teeke Sijbrens Siebrens

1219 qPa 43

* * * * * * * 1754 Abbega(Wym)12 Tjeerd Tjeerd Jacobs Jakobs

2028 qGr 25 *

12 Tjeerd Tjeerd Jacobs Jakobs

2028 qGr 25


* * * * *
1751 Hieslum (Won) 8