Cornwerd bewoners 1761-1770

uit speciekohieren


jaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1760 22 Anne Anne Dooijtses Dooitses3748
* * * * * * * * * *1763 12 Anne Anne Rintjes Rintjes1675 qEn 02

* * * * * v

1763 Witmarsum (Won) 25 1768 Zurich (Won) 15
17631748 23 Ate Ate Douwes Douwes1968 qCo 01 * * * * * * * * * *

1766
1768: en zoon


1768 12 Bauke Bauke Hessels Hessels3972b g v


1770 Makkum (Won) 242

1763 5 Bouwen Bouwe Hessels Hessels1760


b * * * * * * *1764 3 Durk Dirk Idserts Idserts1585* * * * * * v 1764 Schraard (Won) 3 1770 Wons (Won) 13

1768 17 Djurre Djurre Eebles Iebeles1403* * * 1768 Cornwerd (Won) 20
1766 20 Djurre Djurre Eebles Iebeles1403

b * v
1768 Cornwerd (Won) 17

1756 21 Dooijtze Dooitse Reijners Reiners
wed

276 qCo 02 * * * * * * * * * *1759: Een dood en twee buijtenhuijs


1748 16 Douwe Douwe Heeres Heres2008 qCo 03 * * * * * * * * * *
1764

1759 2 Douwe Douwe Pijtters Pieters1437 qAr 123 * * * * * * * * * *1748 14 Douwe Douwe Reijners Reiners2133 qCo 04 +
1759 3 Foeke Foeke Minnes Minnes1400
* * * v

1759 Midlum (Frd)
1764 Piaam (Won) 9

1760 26 Freerk Freerk Eebles Iebeles334
* v


1762 Makkum (Won) 43

1765 6 Freerk Freerk Martens Martens1765
* * * * * *1770 13 Gatse Gatse Jorrits Jorrits3973

* 1770 Makkum (Won) 334
1763 20 Gerben Gerben Sierks Sierks3974


b * v1765 Piaam (Won) 71763 P. Broersma wed1758 17 G. Gerrit

Krijtenburg


902
* * * * * * * v
1768 Makkum (Won) 356
17681762 24 Hans Hans

Bosma


3479

* * v

1762 Sint Jacobiparochie (Bil)
1764 Sint Jacobiparochie (Bil)


1768 24 Hans Hans

Bosma


3479* * * 1768


1768: van de Abt


1764 26 Harmen Harmen Andries Andries3512* * * * * * * 1764 Gaast (Won) 14
1769 28 Hendrik Hendrik Annes Annes1404 qZu 14* * 1769 Zurich (Won) 117691770: nieuw huis Ao 1769 op een koud steed geboud


1767 24 Hessel Hessel Bartles Bartelds* * * * 1767 Laaxum (Hem)

1748 13 Hessel Hessel Pijtters Pieters2123 qCo 09 * * * * * * * * * +1770 13 Hessel Hessel Pijtters Pieters
wed

2123 qCo 09
v


1770 Makkum (Won) 459

1753 5 Hessel Hessel Sierx Sierks1759 qCo 10 * * v

1763 Makkum (Won) 447

1753: nu voor een plaats 1755: zoon getrouwd

1756 8 Hessel Hessel Sierx Sierks1759 qCo 10 * * v

1763 Makkum (Won) 447

van hier


1753 4 Homme Homme Hessels Hessels222 qCo 13 * +1759 19 Ynte Iente Jans Jans1405 qCo 14 * * * * * * * * * * 1759 Cornwerd (Won) 3 1759 Cornwerd (Won) 19

1759 2 Jarig Jarich Sierx Sierks1722
* * * * * * * * * * 1759 Pingjum (Won) 4
1754 11 mr J Jelger

Goslinga schooldienaar

1753 qCo 15 * * * * * * * * * *


1751 Cornwerd (Won) 8

1762 4 Jetse Jetse Hessels Hessels3969

b * * * * * * +
1757 27 Johan Johannes Herberts Herberts
adsistent

3461
* * * * * * * * * *In 1756: nieuwgebouwd


1770 25 Johannes Johannes Caspers Kaspers


b1761 14 Claas Klaas Durx Dirks1963 qCo 20 * * * * * * * * * * 1761 Cornwerd (Won) 25 1761 Cornwerd (Won) 14

1748 25 Claas Klaas Durx Dirks1963 qCo 20 v1761 Cornwerd (Won) 14

1761 24 Cornelis Kornelis Simons Siemens Heeringa


3774
* * v


1761 Makkum (Won) 186 1763 Koehool (Frd)


1761: heet in Makkum Kornelis Siemens


1763 24 Lieuwe Lieuwe Jans Jans3976


* * * * v


1763 Koehool (Frd)
1767 Makkum (Won) 127

1759 18 Liske Liske Dooijtses Dooitses586
* * * * * * v

1767 Schraard (Won) 22 1765


1767 Jan Siebrens wed1764 1 Luike Lucas Pieters Pieters1504* * * * * * *1768 25 Maijke Maaike Jans Jans3563* v
1768 Greonterp (Won) 15 1769 Cornwerd (Won) 12

1769: getr aan Bauke Hessels


1756 6 Marten Marten Jorkes Jorks1763 qCo 21 * * * * v
1756 Cornwerd (Won) 7 1765 Cornwerd (Won) 10

1765 10 Marten Marten Jorkes Jorks1763 qCo 21* * * * * * 1765 Cornwerd (Won) 617651762 8 Obbe Obbe Jacobs Jakobs1762

b * * * * * * * v


1770 Wons (Won) 12

1769 4 Pier Pier Hessels Hessels3970
* *1761 8 mr P. Pieter

Broersma wed

3208 qWo 34 * v1761 Wons (Won) 42 1762 Cornwerd (Won) 20

1762 20 mr P. Pieter

Broersma wed

3208 qWo 34
* g


1762 Cornwerd (Won) 8


1763 Gerben Sierks armhuis


1760 1 Pijtter Pieter Douwes Douwes
wed

1820 qCo 22 * * * g


1763

bruijkt mede deze plaats, zie no. 3


1770 3 Pijtter Pieter Heeres Heres1789

* 1770 Exmorra (Won) 6
1768 20 Reiner Reiner Dooijtses Dooitses3975* * * 1768 Makkum (Won) 46
1762 21 Rients Rienk Dooijtses Dooitses1069

* v

1763 Makkum (Won) 281

1770 12 Rients Rienk Douwes Douwes3971

* 1770 Makkum (Won) 431
1767 18 Sijbren Siebren Alberts Alberts1406


* * * * 1767 Makkum (Won) 176
1753 15 Sijbren Siebren Jans Jans3467
* * v

1763 Cornwerd (Won) 26

1763 26 Sijbren Siebren Jans Jans3467


* v

1763 Cornwerd (Won) 15 1764 Makkum (Won) 37

1755 12 Sierck Sierk Hessels Hessels1761
* * v

1763 Cornwerd (Won) 15

1763 15 Sierck Sierk Hessels Hessels1761


* * * * * * * * 1763 Cornwerd (Won) 12
1770 8 Zijtze Sietse Everts Everts1399

* 1770 Zurich (Won) 2
1762 26 Zijtze Sietse Everts Everts1399

b v

1763 Zurich (Won) 12

1757 8 Sijtse Sietse Harkes Harkes3469
v
1757 Cornwerd (Won) 10 1761 Cornwerd (Won) 25

1761 25 Sijtse Sietse Harkes Harkes3469
* * * * * * * +

1761 Cornwerd (Won) 8
1768: de wed gealimenteerd en bij een ander in


1764 24 Sjoerd Sjoerd Durx Dirks4082* * * * v

1764 Sint Jacobiparochie (Bil)
17681768: na de Abt


1758 10 Sjoerd Sjoerd Cornelis Kornelis3471
v
1758 Hindelopen (Hin)
1761 Cornwerd (Won) 24

1761 24 Sjoerd Sjoerd Cornelis Kornelis3471
* v1761 Cornwerd (Won) 10 1762 Sint Jacobiparochie (Bil)


1761: afgebroken nu lands opsichtershuijs in 1760 geboud


1759 7 Sjoerd Sjoerd Pijtters Pieters1402
* * * * * * * * * *1770 28 Tjeerd Tjeerd Annes Annes788 qMa 699
* 1770 Makkum (Won)

1757 9 Tjeerd Tjeerd Hessels Hessels1755
* * * * * * * * * * 1757 Wons (Won) 4
1765 20 Tjeerd Tjeerd Palses Paulus1676
* v1765 Allingawier (Won) 17 1766 Idsegahuizum (Won) 11

1765 27 Jr Wilco Wilke

Schwartzenberg thoe Hohenlansberg, baron thoe


1243
* * * * * *1765: 5 pdm land