Burgwerd bewoners 1748-1760

uit speciekohieren

 
hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
14 14 Aaltje* Aaltje Johannes* Johannes

3368 qBu 02


* * v


1752: de moeder v Antje Jans (2030)
24 25 Age Age Tjeerds Tjeerds

2195 qBu 06 * * * * *
25 25 Age Age Tjeerds Tjeerds

2195 qBu 06
* * * *1756: nu vrijgezel
1 1 Albert Albert Baukes Baukes

277 qBu 07 * * * +

1 1 Albert Albert Baukes Baukes
wed 277 qBu 07


* v g


1752 Schettens (Won) 18


43 43 Albert Albert Thijssen Tijses

2187 qBu 08 * * * * * * * * * * * * *
19 20 Allert Allert Harings Harings

1795 qBu 09 * * * * *
20 20 Allert Allert Harings Harings

1795 qBu 09
* * * * * * * *1753: twee kinders uijt de huijs
13 14 Antje Antje Jans Jans

2030 qBu 10 * * * * *1752: dogter gertrouwd
14 14 Antje Antje Jans Jans

2030 qBu 10
* * +
1752: dogter gertrouwd
16 16 Arjen Arjen Pieters Pieters

3374
* * * * + 1756 Burgwerd (Won) 17

17 17 Arjen Arjen Pieters Pieters

3374* v


1756 Burgwerd (Won) 16


47 47 Arjen Arjen Pieters Pieters
wed 3374
* 1760 Burgwerd (Won) 16

8 8 Ate Ate Douwes Douwes

1808

* * v1755 Joure (Has)


op sig selfs
32 33 mr Doitje Dooitse

Cooijker
1799 qBu 11 * * * * *
33 33 mr Doitje Dooitse

Cooijker
1799 qBu 11
* * * * +1 1 Douwe Douwe Leeuwkes Lieuwkes

1807 qBu 14* * +

1752 Burgwerd (Won) 4

1 1 Douwe Douwe Leeuwkes Lieuwkes
wed 1807 qBu 14

* * * * * * g 1752 Burgwerd (Won) 4
1760: getrouwd aan Hessel Pieters van pag 458
4 4 Douwe Douwe Leeuwkes Lieuwkes

1807 qBu 14 * * * * v


1752 Burgwerd (Won) 1


16 17 Douwe Douwe Scheltes Scheltes

3670
* 1760 Nijland (Wym)


30 31 Douwe Douwe Gerrits Gerrits

313 qBu 13 * * * v1751 Wolsum (Wym)33 34 Douwe Douwe Feijkes Feikes

1980 qBu 12 * * * * * +
1751

35 35 Douwe Douwe Rienx Rienks

2118

* * * * * * * * * * * *


1749 1753: Diaconije huijs
2 2 Fedde Fedde Ruurds Ruurds

683 qBu 15 * *6 6 Fokke Fokke Jans Jans

3173 qSr 11


b v


1752 Schraard (Won) 33


45 45 Fonger Fonger Teekles Teekeles

2038
* * * * * * * * * * * * * v

1760 Burgwerd (Won) 46

vrijgezel sinds 1748
46 46 Fonger Fonger Teekles Teekeles

2038
* 1760 Burgwerd (Won) 45
1760: een nieuw huijs op een koud steed gebouwd
33 33 mr Freerk Freerk Pijtters Pieters

3472


* * *
33 34 Geeske Geesje Clases Klases

2078 qBu 04 * * * * *


1748 arme kamer
34 34 Geeske Geesje Clases Klases

2078 qBu 04
* * * * * * * *


1748 arme kamer
14 14 Gilles Gilles
Hessels Mesdag koopman 3473

* * * * * * * *1753: voor een plaats.
5 5 Gooijtzen Gooitsen Jans Jans

1805 qAr 084
* * * * * * * * * * * *

1754

39 39 Harmen Harmen Douwes Douwes

1786 qBu 16 * * * * * * * * * * * * *
28 29 Hendrik Hendrik Obbes Obbes

2103 qBu 17 * * * * *seer arm
29 29 Hendrik Hendrik Obbes Obbes

2103 qBu 17
* * * * * * * *seer arm
40 40 Hendrik Hendrik Hansen Hanses

3474b v


1760 Wommels (Hen)23 23 Hette Hette Durx Dirks
wed 1960 qBu 18 * * * * * * * * * * * * *


1748
35 35 Hidde Hidde Pieters Pieters

225 qBu 19 * *21 22 Hille Hille Gerrits Gerrits

1803 qBu 20 * * * * *
22 22 Hille Hille Gerrits Gerrits

1803 qBu 20
* * * * * * * *
19 19 Ijpe Iepe Tjerx Tjerks

1329 qPa 23

* * v1754 Hichtum (Won) 6 1756n Hennaarderadeel
14 15 Ietje* Ietje Reijners* Reiners Buwalda wed 2135 qBu 21 *
29 30 Yttje Ietje Reijners* Reiners Buwalda
2135 qBu 21 * * * * *
30 30 Yttje Ietje Reijners* Reiners Buwalda
2135 qBu 21
* * * +
4 3 Jacob Jakob Jorrits Jorrits

2072 qBu 22 * * * * * * * * * * * * *
16 16 Jacob Jakob Pieters Pieters

2125 qBu 24*


1760
31 32 Jacob Jakob Pieters Pieters

2125 qBu 24 * *37 37 Jacob Jakob Clases Klases

2080 qBu 23 * * * v1751 Burgwerd (Won) 45


45 45 Jacob Jakob Clases Klases

2080 qBu 23


* * * * * * * * * *
5 5 Jan Jan Aukes Aukes
wed 1944 qBu 25

6 6 Jan Jan Harmens Harmens

2002 qBu 26* * * * * * * * * 1752 Hartwerd (Won) 131752
14 14 Jan Jan Allerts Allerts

1796
* * * * * 1756 Tjerkwerd (Won) 29

18 19 Jan Jan Lolles Lolles Steensma burgemeester 3476
*
27 28 Jan Jan Harmens Harmens

2002 qBu 26 * * * v1751 Hartwerd (Won) 13
1748
18 19 Jarig Jarich Gerbens Gerbens

1093
* v


1752 Wommels (Hen)
1753 Tzum (Frd)27 28 Jetze Jetse Durks Dirks

224 qBu 27


* *
28 28 Jetze Jetse Durks Dirks

224 qBu 27
* * * * * * * *


1754
35 35 Jetze Jetse Durks Dirks

224 qBu 27 * * * v1751 Burgwerd (Won) 27
1748
45 45 Jildouw Jildou Obbes Obbes

1353

* * * v


1752 Oldeklooster (Won) 5

vrijgezel
2 2 Johan Johannes Broers Broers

1813 qTj 41
* +


2 2 Johan Johannes Broers Broers
wed 1813 qTj 41

* * * g


1751: geen L 600
31 32 Johannes Johannes Haantjes Haantjes

740

*36 36 ds Johannes

Colerus
3010 qBu 01 * * * * * * * * * * * * *1751: dogter minder
4 4 Claas Klaas Hinnes Hinnes

1749 qEx 21* * * * * 1756 Exmorra (Won) 27

9 9 Claas Klaas Wopkes Wopkes

1806 qBu 31 * * * * * * * * * * * * *
10 10 Claas Klaas Jans Jans

2045 qBu 28 * * * * * * * * * +10 10 Claas Klaas Jans Jans
erven 2045 qBu 28
* * * *

1759
1760: is Watse Jans
17 18 Claas Klaas Wiggerts Wiegers

1812 qBu 30 * * * * *
18 18 Claas Klaas Wiggerts Wiegers

1812 qBu 30
* * * * * * * *
25 26 Claas Klaas Sakes Sakes

312 qBu 29 * * * * *
26 26 Claas Klaas Sakes Sakes

312 qBu 29
* v
1754 Tzum (Frd)44 44 Claas Klaas

Buwalda wed 1798 qBu 23
* * * * * * * * * * * *
18 19 Lolle Lolle Joostes Joostes
wed 3475

* * * v


1752 Hartwerd (Won) 5


32 32 Lucas Lucas Harmens Harmens
adsistent 3477


* * * * * * * * * * *

45 Meijnert Meinert Ales Alles

3430

1760 Schraard (Won) 32

38 38 Mintje Minne Sijtzes Sietses

1781 qBu 32 * * * +

8 8 Oene Oene Ates Ates

1888 qBu 33 * * * * * * * * * * * * *1759: geen L 600
11 11 Pier Pier Watzes Watses

1810 qHa 06
* * * * * * * * * * v1759 Wommels (Hen)17 17 Pier Pier Thijssen Tijses

1809 qBu 35 * * * * * * * * * * * * +

1755

42 42 Pier Pier Pijtters Pieters

1802 qBu 34 * * * * * * * * * * * * +
42 42 Pier Pier Pijtters Pieters
wed 1802 qBu 34*
7 7 Pijtter Pieter Heeres Heres

1789

* * * * * * * * 1753 Schettens (Won) 17

15 16 Pijtter Pieter Jacobs Jakobs

3484

* * * * * * * v


1756 Hichtum (Won) 5


25 25 Pijtter Pieter Formers Formers

3540
* * * * * 1756 Wommels (Hen)

1758: geen L 600
41 41 Pieter Pieter Mintes Minses

1790 qBu 36 * * * * * * * *


1755

41 41 Pieter Pieter Mintes Minses
kinderen 1790 qBu 36*

1755

11 11 Reijn Rein Paulus Paulus

1801 qBu 38


* + 1759 Burgwerd (Won) 40


1752

11 11 Reijn Rein Paulus Paulus
wed 1801 qBu 38*

1752

23 24 Reijn Rein Okkes Okkes

589 qBu 37 * * * * *
24 24 Reijn Rein Okkes Okkes

589 qBu 37
* * * * +


1754: de zoon dood
24 24 Reijn Rein Okkes Okkes
wed 589 qBu 37
* * * *1754: de zoon dood
40 40 Reijn Rein Paulus Paulus Bijlsma
1801 qBu 38 * * * * * * * * * * * v1759 Burgwerd (Won) 11 1752
1759: meede als gebruijkende twee plaatsen
26 26 Reijner Reiner

Buwalda
1745


g * v


1756 Burgwerd (Won) 30


26 26 Reijner Reiner

Buwalda
1745
* * * *1756 Burgwerd (Won) 30


30 30 Reijner Reiner

Buwalda
1745
*


1756 Burgwerd (Won) 30


26 26 Rimmert Remmert Ijedes Iedes

1685 qHa 09b * * * *
6 6 Rixtje Rikstje Jacobs Jakobs

2025 qBu 04 * * * +
1749: oud en arm
31 31 Rommert Rommert Baukes Baukes

1748
* * * * * 1756 Schraard (Won) 22

15 15 Scholte Schelte Jans Jans

1811 qPa 37
* * * * * * * * * * * *1756: de zoon onbekend waar
15 16 Sjeerp Seerp Gerlofs Gerlofs

1990 qBu 40 * *12 12 Sijbren Siebren Jans Jans

1792 qBu 41 * * * * * * * * * * * * *1752: twee plaatsen
45 45 Sijbren Siebren Haantjes Haantjes

738 qHi 16
*


vrijgezel
38 38 Sijtze Sietse Mientes Meintes

1782* * * * * * * * * *
7 7 Sjieuwke Sieuwke Lieuwes Lieuwes

2094 qBu 43 * * * * +
7 7 Sjieuwke Sieuwke Lieuwes Lieuwes
wed 2094 qBu 43* v

1753 Wommels (Hen)20 21 Sjieuwke Sieuwke Lieuwes Lieuwes
wed 2094 qBu 43* 1760 Lollum (Won) 26

2 2 Sipke Sipke Sipkes Sipkes

3619


*

1754 Franeker (Frn)


11 11 Sipke Sipke Bouwes Bouwes

23 qBu 42 * *26 27 Teekle Teekele Jans Jans

1783 qBu 44 * * * * *

1752
1752: geen L 600
27 27 Teekle Teekele Jans Jans

1783 qBu 44
* * * * * * * *
40 40 Tijmen Tiemen Floris Floris

1295
* 1760 Workum (Wor)


37 37 Tijs Tijs Alberts Alberts

1933 qHa 11* * * * * * * * *
41 41 Tjalling Tjalling Pijtters Pieters

1791

* * * *de zoon van Pieter Mintes (1790)
21 21 Tjamme Tjamme Wiggles Wigles

3621

* * * * * * * * * * * v


1760 Burgwerd (Won) 47


47 47 Tjamme Tjamme Wiggles Wigles

3621
* 1760 Burgwerd (Won) 21
1760: een nieuw huijs op een koud steed gebouwd
2 2 Tjipke Tjepke Botes Botes

1814

* * * * * * * *
19 19 Tjietske Tjitske Obbes Obbes

3620
* v

1756 Bolsward (Bol)


stom en doof
40 40 Tjitske Tjitske Wijbrens Wiebrensb
4 4 Watse Watse Feddes Feddes

89 qAl 10* * * * v1752 Allingawier (Won) 22 1756 Schettens (Won) 10


30 31 Wijbe Wiebe Sijmons Siemens

1777b * * * * v


1756: Hartwerd (Won) 5


19 19 Wiebren Wiebren
Jans Steensma burgemeester 1279


b * *
19 19 Wijbren Wiebren Wijnsens Wiensens

90

1753 Exmorra (Won) 20 1758 Exmorra (Won) 19