Arum bewoners 1761-1770

L t/m R

uit speciekohierenjaar plaats hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam st fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 61-70 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3
1762 Arum (Won) 142 Lammert Lammert Aans Arends
4043
x
b v

17631762


1763: naar zijn ouders

1766 Arum (Won) 134 Lieuwe Lieuwe Durx Dirks
3941
x
* v


1766 Schraard (Won) 32 1767 Harlingen (Har)

1767 Arum (Won) 45 Lieuwe Lieuwe Douwes Douwes
4002
x

* * * * 1767 Achlum (Frd)
1763 Arum (Won) 102 Lieuwe Lieuwe Gerrits Gerrits
3289 qWi 078 x

* * * * * * * * 1763 Witmarsum (Won) 481767 Arum (Won) 122 Lieuwe Lieuwe Nannes Nannes


1767
2102 qAr 116 x

ø b ø ø ø


1763 Arum (Won) 115 Leeuwe Lieuwe Seekles Seekeles
4057
x

* * * * * * * * 1763 Witmarsum (Won) 1131764 Arum (Won) 25 Lieuwe Lieuwe Sjoerds Sjoerds
1657
x


* * * * * * * 1764 Minnertsga (Bar)


1770
1760 Arum (Won) 120 Lieuwe Lieuwe Wijtses Wietses
3665
x v1761 Witmarsum (Won) 92
1770 Arum (Won) 97 Lodewyk Lodewijk Clases Klases
4021
x
* 1770 Groningen
1748 Arum (Won) 146 Lolle Lolle Tijssen Tijses
2189 qAr 156 x * * * * +


17611763 Arum (Won) 70 Louwrens Lourens Gerbens Gerbens
369
x

b * * * * * * *ook voor Arum 71

1750 Arum (Won) 21 Maijke Maaike Jans Jans
3563
x * * * * * * * * * *


1750 Arum (Won) 58 Marij Maria Pijtters Pieters
3577
x * * * * * * * * * *


1769 Arum (Won) 11 Marten Marten Fongers Fongers
1481
x* * 1769 Lutkewierum (Hen)
1766 Arum (Won) 17 Marten Marten Pieters Pieters
42
x
* +


1766 Achlum (Frd)
1767 Arum (Won) 17 Marten Marten Pieters Pieters

wed

42
x

* * * *


1768 Arum (Won) 155 Martsen Martjen Watses Watses
4036
x


b * +1768: dochter v nr 000232

1769 Arum (Won) 78 Meije Meie Sierks Sierks
3582
x* * 1769 Arum (Won) 79
1769: nieuw huis

1764 Arum (Won) 79 Meije Meie Sierks Sierks


1765
3582
x


* ø ø ø ø v
1764 Arum (Won) 135 1769 Arum (Won) 78
1760 Arum (Won) 135 Meije Meie Sierks Sierks
3582
x * * * v

1760 Arum (Won) 105 1762 Arum (Won) 79
1766 Arum (Won) 32 Meijle Meile Jacobs Jakobs
1502
x
* * * * * 1766 Pingjum (Won) 761755 Arum (Won) 31 Meijnert Meinert Harmens Harmens
1632
x * * * * * * * * * * 1755 Tzummarum (Bar)
1748 Arum (Won) 139 Meijnert Meinert Jans Jans
2046 qAr 086 x * * +
17611748 Arum (Won) 43 Meijnert Meinert Pieters Pieters
2128 qAr 129 x * +


1762 Arum (Won) 43 Meijnert Meinert Pieters Pieters

wed

2128 qAr 129 x
* * * * * * * * *


1748 Arum (Won) 12 Murk Murk Jans Jans Haan, de Haan, de


1826 qAr 051 x * * * * * * * * * *


1768


1748 Arum (Won) 42 Otte Otte Jans Jans
1601 qAr 087 x * * * * * * * * * *


1770 Arum (Won) 38 Pijtter Pieter

Hibma Hibma


58
x
* 1770 Kimswerd (Won) 581748 Arum (Won) 128 Pieter Pieter

Randen, van Randen, van
1765
1926 qAr 132 x * * * * ø ø +


1752: dood arm

1761 Arum (Won) 159 Pieter Pieter

Vogelzang Vogelzang contrarolleur bij de molen

4033
x * * v

1763 Sexbierum (Bar)


1761: in landsopzichtershuijs

1757 Arum (Won) 107 Pijtter Pieter Bottes Botes
1479
x * * * * * * * * * * 1757 Pingjum (Won) 411748 Arum (Won) 4 Pijtter Pieter Durx Dirks
1855 qAr 029 x * * * * * v


1766 Arum (Won) 27


1758
1766 Arum (Won) 27 Pijtter Pieter Durx Dirks
1855 qAr 029 x
* * * * * 1766 Arum (Won) 41767 Arum (Won) 121 Pijtter Pieter Durks Dirks
4059
x

* * * * 1767 Hichtum (Won) 21767 Arum (Won) 159 Pytter Pieter Gerrits Gerrits
4061
x

* * +
1767 Grouw (Ida)
1769 Arum (Won) 159 Pytter Pieter Gerrits Gerrits

wed

4061
xv1769 Vrouwenparochie (Bil)

1751 Arum (Won) 115 Pijtter Pieter Harmens Harmens
3555
x * * v

1763 onbekend

1765 Arum (Won) 74 Pieter Pieter Hendrix Hendriks

wed

3683
x* * * d

1765 Achlum (Frd)

1765: gediend in Achlum

1767 Arum (Won) 63 Pijtter Pieter Eekes Iekes

wed

1614 qAr 033 x

* v

1767 Arum (Won) 97 1768 Arum (Won) 68


1767
1768 Arum (Won) 68 Pijtter Pieter Eekes Iekes

wed

1614 qAr 033 x


* * * 1768 Arum (Won) 631748 Arum (Won) 97 Pijtter Pieter Eekes Iekes
1614 qAr 033 x * * * * * * +


1765: dochter getr

1767 Arum (Won) 97 Pijtter Pieter Eekes Iekes

wed

1614 qAr 033 x

v

1767 Arum (Won) 63
1766 Arum (Won) 7 Pijtter Pieter Jans Jans
3999
x
* * * * * 1766 Witmarsum (Won) 271756 Arum (Won) 13 Pijtter Pieter Jans Jans Smid Smid


62 qAr 093 x * * * v

1756 Pingjum (Won) 32 1764 Arum (Won) 120
1764 Arum (Won) 13 Pijtter Pieter Jans Jans Ijsma Ijsma


60
x


* * * * * * * 1764 Arum (Won) 211763 Arum (Won) 21 Pijtter Pieter Jans Jans
Ijsma


60
x

* v

1763 Tzum (Frd)
1764 Arum (Won) 13
1753 Arum (Won) 32 Pijtter Pieter Jans Jans
61
x * * * * +1765 Arum (Won) 32 Pijtter Pieter Jans Jans

wed

61
x* g

1766 Meile Jakobs


1756 Arum (Won) 64 Pijtter Pieter Jans Jans Porten Porte


3464
x * * * * * * * * * * 1756 Arum (Won) 781764 Arum (Won) 120 Pijtter Pieter Jans Jans Smid Smid


62 qAr 093 x


* +
1764 Arum (Won) 131764


1765 Arum (Won) 120 Pijtter Pieter Jans Jans Smid Smid wed

62 qAr 093 x* * * * * *
1765
1753 Arum (Won) 149 Pijtter Pieter Johannes Johannes
68 qAr 102 x * * * * * * * * * * 1753 Arum (Won) 82 1753 Arum (Won) 149
1755 Arum (Won) 37 Pijtter Pieter Clasen Klases
1435
x v1761 Arum (Won) 105
1761 Arum (Won) 105 Pijtter Pieter Clasen Klases
1435
x * * * * * * * * * * 1761 Arum (Won) 371767 Arum (Won) 101 Pytter Pieter Oeges Oeges
4022
x

b * * *


1753 Arum (Won) 66 Pijtter Pieter Pijkes Piekes
2363
x * * * * * * * * * * 1753 Arum (Won) 56


17531764 Arum (Won) 154 Pijtter Pieter Piers Piers
1636
x


* * * * * * * 1764 Arum (Won) 76
1764: broer v Siemen Piers

1765 Arum (Won) 51 Pieter Pieter Pieters Pieters
4004
xb v


1766 Arum (Won) 72
1766 Arum (Won) 72 Pieter Pieter Pieters Pieters
4004
x
* * v

1766 Arum (Won) 51 1768 Arum (Won) 129
1769 Arum (Won) 84 Pieter Pieter Pieters Pieters
4004
x* * 1769 Arum (Won) 129


17701768 Arum (Won) 129 Pieter Pieter Pieters Pieters
4004
x


* v
1768 Arum (Won) 72 1769 Arum (Won) 84
1753 Arum (Won) 35 Pijtter Pieter Tjalles Tjalles
1844 qAr 158 x * * * * * * * * * *1756: een dogter minder

1766 Arum (Won) 4 Reijner Reiner Aukes Aukes
1846
x
* * * * * 1766 Arum (Won) 271758 Arum (Won) 27 Reijner Reiner Aukes Aukes
1846
x * * * * * v1758 Ijsbrechtum (Wym)
1766 Arum (Won) 4
1757 Arum (Won) 68 Reijnou Reinou Haijes Haies
3551
x * * * * * * * v

1757 Arum (Won) 87 1768 Arum (Won) 119

1768: woont bij een ander in

1768 Arum (Won) 119 Reijnou Reinou Haijes Haies
3551
x


* * v 1768 Arum (Won) 68 1770 Arum (Won) 155

1768: woont bij een ander in

1770 Arum (Won) 155 Reijnou Reinou Haijes Haies
3551
x
* 1770 Arum (Won) 1191748 Arum (Won) 130 Riemer Riemer Jans Jans
1856 qAr 089 x * * * * * * * * * *
1753
1770 Arum (Won) 86 Rinse Rinse Clases Klases
1482
x
* 1770 Witmarsum (Won) 431760 Arum (Won) 123 Rinse Rinse Sjoerds Sjoerds
3666
x v1761 Sint Jacobiparochie (Bil)

1759 Arum (Won) 37 Rintje Rintje Lieuwes Lieuwes
715 qEn 04 x * * v

1763 Pingjum (Won) 10
1767 Arum (Won) 119 Ritske Ritske Oenes Oenes
4058
x

* * * * 1767 Harlingen (Har)1783


1786 Janke Sakes v Harlingen


1760 Arum (Won) 124 Rommert Rommert Durx Dirks
3667
x * * +


1763: de wed dient

1748 Arum (Won) 90 Rommert Rommert Johannes Johannes
1640 qAr 104 x * * * * * * * * * *

1767


1757
1757: hertrouwt met de wed Douwe van Sloten (Arum 78)

1756 Arum (Won) 70 Ruurd Ruurd Jans Jans
1832 qAr 088 x +
1756 Arum (Won) 88


1758
1760: voor beide nrs