bewoners 1748-1760 op alfabet

W

plaats hsn Oud hsn Nw onbewoond voornaam standvoorn patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
Parrega (Won)
1001
Wabe Wabe Steffens

3054 qPa 46 * *Gaast (Won) 27 24
Walle Walle Ruurds

918 qGa 57 * * * * * * * * * * * * *
Gaast (Won) 42 39
Walle Walle Tijses

2191 qGa 58 * * * * * * * * * * * * *
Allingawier (Won) 22 20
Watse Watse Feddes

89 qAl 10 * * * * v


1752 Burgwerd (Won) 4


Burgwerd (Won) 4 4
Watse Watse Feddes

89 qAl 10* * * * v1752 Allingawier (Won) 22 1756 Schettens (Won) 10


Schettens (Won) 11 10
Watse Watse Feddes

89 qAl 10* v


1756 Burgwerd (Won) 4 1757 Kubaard (Lit)Makkum (Won) 343 250
Watze Watse Gerrits

2947 qMa 720 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 325 1753

Makkum (Won) 449 325
Watze Watse Gerrits

2947 qMa 720* *


1756 Makkum (Won) 250 1758 Franeker (Frn)Makkum (Won) 152 118
Watze Watse Hessels* * * * * v

1757 Makkum (Won) 156


Makkum (Won) 207 156
Watze Watse Hessels
* * * * 1757 Makkum (Won) 118 1757 Makkum (Won) 156


Makkum (Won) 462 333
Watse Watse Jans

2948 qMa 721


b * * * v1759 Makkum (Won) 385

1757: geen L 600
Makkum (Won) 537 385
Watse Watse Jans

2948 qMa 721


* * 1759 Makkum (Won) 333
1757: geen L 600
Makkum (Won) 620 448
Watze Watse Jans

2948 qMa 721 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 665 486
Watse Watse Jans

2948 qMa 721 * * * +

Makkum (Won) 665 486
Watse Watse Jans
wed 2948 qMa 721


* v


1752
Idsegahuizum (Won) 3 3
Watse Watse Piers

397 qWi 129


* * * * * * * * * v 1751 Witmarsum (Won) 8 1760 Idsegahuizum (Won) 3


Idsegahuizum (Won)
10
Watse Watse Piers

397 qWi 129* 1760 Idsegahuizum (Won) 3

Witmarsum (Won)
8
Watse Watse Piers

397 qWi 129 * * * v1751 Idsegahuizum (Won) 3


Makkum (Won) 253 187
Watze Watse Scheltes

998 qMa 722 * * * * * * * * * * * * *3 kalkovens
Arum (Won) 159 155
Watze Watse Wiebes
wed 232 qAr 183 * * * * * * * * * * * * *


1760 1748: in t Vermanings Huijs
Makkum (Won) 25 16
Widmer Widmer Iepkes

771 qMa 723
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 50

Makkum (Won) 66 50
Widmer Widmer Iepkes

771 qMa 723* v


1752 Makkum (Won) 72 1753 Makkum (Won) 16


Makkum (Won) 72 55
Widmer Widmer Iepkes

771 qMa 723 * * * v1751 Makkum (Won) 77


Makkum (Won) 77 58
Widmer Widmer Iepkes

771 qMa 723


* v1751 Makkum (Won) 72 1752 Makkum (Won) 72


Gaast (Won) 41 38
ds W. Wiebe
Bosma
3006
* 1760 Franeker (Frn)


Hartwerd (Won)
11
Wijbe Wiebe Abes

1281 qHa 13 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 203 153
Wijbe Wiebe Ages

2949 qMa 724 * * * * v


1752 Makkum (Won) 417

vrijgezel
Makkum (Won) 401 294
Wijbe Wiebe Ages

2949 qMa 724
* +

1753 Makkum (Won) 309

Makkum (Won) 417 309
Wijbe Wiebe Ages

2949 qMa 724* v


1752 Makkum (Won) 203 1753 Makkum (Won) 294


Makkum (Won) 25 16
Wijbe Wiebe Bernardus

2950 qMa 725 * * *


Makkum (Won) 247 183
Wijbe Wiebe Bernardus

2950 qMa 725b dMakkum (Won) 340 248
Wijbe Wiebe Bouwesv 1755 Makkum (Won) 430 1760 Makkum (Won) 286


Makkum (Won)
286
Wijbe Wiebe Bouwes* 1760 Makkum (Won) 248

Makkum (Won) 599 430
Wijbe Wiebe Bouwes

b v1755 Makkum (Won) 248


Makkum (Won) 187 142
Wijbe Wiebe Doedes
wed 645 qMa 726 * * * +

Makkum (Won) 356 260
Wijbe Wiebe Douwes


b * v

1757 Makkum (Won) 306


Makkum (Won) 414 306
Wijbe Wiebe Douwes
* v

1757 Makkum (Won) 260 1758 Makkum (Won) 431


Makkum (Won) 601 431
Wijbe Wiebe Douwes

* * * 1758 Makkum (Won) 306

Hartwerd (Won)
1
mr Wijbe Wiebe Fokkes

1280 qHa 14


* * * * v
1751 Hartwerd (Won) 5 1755 Hartwerd (Won) 14


Hartwerd (Won)
5
Wijbe Wiebe Fokkes

1280 qHa 14 * * * v1751 Hartwerd (Won) 1


Hartwerd (Won)
14
mr Wijbe Wiebe Fokkes

1280 qHa 14* * * * * 1756 Hartwerd (Won) 1


1759
1756: geen boer
Makkum (Won) 192 145
Wijbe Wiebe Folkerts

2951 qMa 727

* v
1758 Makkum (Won) 164 1759 Makkum (Won) 204


Makkum (Won) 220 164
Wijbe Wiebe Folkerts

2951 qMa 727 * * * v1751 Makkum (Won) 273


Makkum (Won) 220 164
Wijbe Wiebe Folkerts

2951 qMa 727* * * * * * v

1753 Makkum (Won) 343 1758 Makkum (Won) 145


Makkum (Won)
167
Wijbe Wiebe Folkerts

2951 qMa 727


* * 1758 Makkum (Won) 204

Makkum (Won) 273 201
Wijbe Wiebe Folkerts

2951 qMa 727


* v1751 Makkum (Won) 220 1752 Makkum (Won) 477


Makkum (Won) 477 343
Wijbe Wiebe Folkerts

2951 qMa 727* v


1752 Makkum (Won) 273 1753 Makkum (Won) 164


Arum (Won) 67 65
Mr Wijbe Wiebe Gerbens Velde, van der
3549
* v

1757 Arum (Won) 143


Arum (Won) 91 88
mr Wijbe Wiebe Gerbens Velde van der
3549
*
Arum (Won) 146 143
Mr Wijbe Wiebe Gerbens Velde, van der
3549
* * * v
1756 Arum (Won) 65 1759 Arum (Won) 88


Tjerkwerd (Won) 35 34
Wijbe Wiebe Gerbens

621* * * * *
1755 Bolsward (Bol)


Makkum (Won) 109 82
Wijbe Wiebe Gerlofs

969 qMa 728 * * * * * * * * +1751: heeft een zoon in hetwater verloren
Arum (Won) 28 28
Wijbe Wiebe Gerrits

1840 qAr 046 * * * * * * * * * * * * *
Hartwerd (Won)
7
Wijbe Wiebe Gooitsens

1282 qHa 15 * * * * * * * * * * * * *

1750

Gaast (Won) 3 3
Wijbe Wiebe Hotses

1572 qGa 59 * * * * * * * * * * * * *
Witmarsum (Won)
63
Wijbe Wiebe Iedes

b * * * * *

Makkum (Won) 71 54
Wijbe Wiebe Iemes


* * 1759 Makkum (Won) 346

Makkum (Won) 482 346
Wijbe Wiebe Iemes

* * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 54

1754: een minder
Arum (Won) 147 144
Wijbe Wiebe Jans

2051 qAr 092 * * * * * * * * * * * * *arm
Lollum (Won)
25
Wijbe Wiebe Jans

2266 qLl 34 * * * * * * * v1755 Minnertsga (Bar)


1749: onvermogen
Makkum (Won) 629 457
Wijbe Wiebe Jans

2952 qMa 729 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 173 132
Wijbe Wiebe Klases

* * v1754 Makkum (Won) 379 1756 Harlingen (Har)Makkum (Won) 529 379
Wijbe Wiebe Klases
b v
1754 Makkum (Won) 132


Makkum (Won) 641 465
Wijbe Wiebe Kornelis
wed 2953 qMa 730 * * * * * * +

1748: arm
Makkum (Won) 140 109
Wijbe Wiebe Lieuwes

995 qMa 731 * * * * * * +


Makkum (Won) 140 109
Wijbe Wiebe Lieuwes
wed 995 qMa 731

* * * * * * v


1760 Makkum (Won) 198


Makkum (Won)
198
Wijbe Wiebe Lieuwes
wed 995 qMa 731* 1760 Makkum (Won) 109

Wons (Won)
17
Wijbe Wiebe Martens

1767* * * * * * * * *
1751: getrouwd aan de dochter
Makkum (Won) 174 133
Wijbe Wiebe Maurits

2954 qMa 732 * * * v1753 Makkum (Won) 193


Makkum (Won) 193 145
Wijbe Wiebe Maurits

2954 qMa 732


* * * * * v1751 Makkum (Won) 174 1756 Workum (Wor)Pingjum (Won) 14 14
Wijbe Wiebe Obbes

285 qWi 043* * * *
1756 Witmarsum (Won) 21

Witmarsum (Won)
21
Wijbe Wiebe Obbes

285 qWi 043
* * * * * * * v


1756 Pingjum (Won) 14


Exmorra (Won) 29 26
Wijbe Wiebe Pieters

3594


b *

Makkum (Won)
1066
Wijbe Wiebe Pieters


qMa *
Makkum (Won) 396 290
Wijbe Wiebe Popkes

2956 qMa 734 * * * * * * * * * * * * *
Kimswerd (Won) 73 71
Wijbe Wiebe Rinses

2323 qKi 87 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 273 201
Wijbe Wiebe Ruurdsg * v
1754 Makkum (Won) 470


Makkum (Won) 646 470
Wijbe Wiebe Ruurds

* * * * * v
1754 Makkum (Won) 201 1759 Makkum (Won) 471


Makkum (Won) 647 471
Wijbe Wiebe Ruurds


* * 1759 Makkum (Won) 470
Makkum (Won)


1759: dit huis nieuw gebouwd
Burgwerd (Won) 30 31
Wijbe Wiebe Siemens

1777b * * * * v


1756: Hartwerd (Won) 5


Hartwerd (Won)
5
Wijbe Wiebe Siemens

1777
* * * * v 1755 Burgwerd (Won) 31 1760 Nijland (Wym)Hartwerd (Won)
8
Wijbe Wiebe Sietses

1443 qHi 19


* * * * * * 1755 Hichtum (Won) 4
1756: nu gewoon knecht. Geen £ 600
Hichtum (Won)
4
Wijbe Wiebe Sietses

1443 qHi 19 * * * * * * * v1755 Hartwerd (Won) 8


Makkum (Won) 6 5
Wijbe Wiebe Sietses

381 qMa 735 * *Makkum (Won) 448 325
Wijbe Wiebe Sietses


b *
Makkum (Won) 561 405
Wijbe Wiebe Sietses

381 qMa 735

* * * * * * * * * * +
Makkum (Won) 561 405
Wijbe Wiebe Sietses
wed 381 qMa 735*
Wons (Won)
17
Wijbe Wiebe Sietses

234 qWo 49 * * * +

Makkum (Won) 156 121
Wijbe Wiebe Sjoukes

2957 qMa 736 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 190


Makkum (Won) 258 190
Wijbe Wiebe Sjoukes

2957 qMa 736
* * * v1753 Makkum (Won) 121 1756 Makkum (Won) 371


Makkum (Won) 517 371
Wijbe Wiebe Sjoukes

2957 qMa 736* * * * * 1756 Makkum (Won) 190

Arum (Won) 99 96
Wijbe Wiebe Tabes

3583

* * v
vertrokken niet te weten waarheen
Arum (Won) 99 96
Wijbe Wiebe Tabes

3583

*

v 1757 Buitenpost (Ach)
1760 Franeker (Frn)Tjerkwerd (Won) 10 10
Wijbe Wiebe Teekes

3364 qTj 75
* * * * * * *
1754: een zoon minder
Wons (Won)
32
Wijbe Wiebe Tietes

3216 qWo 50 * *Schettens (Won) 18 17
Wijbe Wiebe Tjepkes

3675


b * *
Pingjum (Won) 77 75
Wijbe Wiebe Tjerks

704

b * *
met de Smitte
Gaast (Won) 16 14
Wijbe Wiebe Wiebes

2211 qGa 60 * * * v1751 Workum (Wor)Makkum (Won) 203 153
Wijbe Wiebe Wiebes

2958 qMa 737 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 380


Makkum (Won) 530 380
Wijbe Wiebe Wiebes

2958 qMa 737

* * v1754 Makkum (Won) 153 1756 Makkum (Won) 465


Makkum (Won) 639 465
Wijbe Wiebe Wiebes

2958 qMa 737* * * * + 1756 Makkum (Won) 4661756 arm huis
Parrega (Won)
12
Wijbren Wiebren Iedes

3055 qPa 47* * * * *
Parrega (Won) 2

Parrega (Won)
24
Wijbren Wiebren Iedes Lap*
3055 qPa 47 * * * * * * * * * v

1757 Parrega (Won) 12


Arum (Won) 105 102
Wijbren Wiebren Jakobs Wiegersma molenaarsknecht 3492
* * * * * * * * *
Makkum (Won)
1120
Wijbren Wiebren Jakobs
molenaar 1878

*Burgwerd (Won) 19 19
Wiebren Wiebren Jans Steensma burgemeester 1279


b * *
Kimswerd (Won) 5 4
Wijbren Wiebren Jentjes

1145
g * * * * * * * *1755: geen L 600
Makkum (Won) 636 462
Wijbren Wiebren Reiners

2959 qMa 738 * * * * * +
1752

Makkum (Won) 67 51
Wijbren Wiebren Sietses


* v1755 Makkum (Won) 322 1756 Workum (Wor)Makkum (Won) 441 322
Wijbren Wiebren Sietses
b * v1755 Makkum (Won) 51


Tjerkwerd (Won) 29 28
Wijbren Wiebren Teekes

3364 qTj 75 *
Kimswerd (Won) 70 68
ds Wiebren Tjeerds Sloterdijk
1900 qKi 01 * * * +

Makkum (Won) 553 401
Wijbren Wiebren Tjeerds

2960 qMa 739 * * * * * * * * * * * * *
Longerhouw (Won)
7
Wijbren Wiebren Watses

2330 qLh 09


* * * * * * 1755 Bolsward (Bol)


Longerhouw (Won)
9
Wijbren Wiebren Watses

2330 qLh 09 * * * * * *


1752: zetmeijer van Pieter Alberts
Burgwerd (Won) 19 19
Wijbren Wiebren Wiensens

90

1753 Exmorra (Won) 20 1758 Exmorra (Won) 19


Exmorra (Won) 19 22
Wijbren Wiebren Wiensens

90


* * * 1758 Burgwerd (Won) 19

Exmorra (Won) 20 23
Wijbren Wiebren Wiensens

90


* * * v

1753 Burgwerd (Won) 19


Gaast (Won) 16 14
Wijbrig Wiebrichje Gerrits

1028b *
Makkum (Won) 474 342
Wijger Wieger Joostes

2961 qMa 740 * * * * * * * * * * * * *
Schettens (Won) 12 11
Wigger Wieger Ruurds

3432

* v

1757 Witmarsum (Won) 8 1758 Schraard (Won) 16


Schraard (Won)
16
Wigger Wieger Ruurds

3432


* v
1758 Schettens (Won) 11 1759 Witmarsum (Won) 72


Witmarsum (Won)
8
Wigger Wieger Ruurds

3432

* * * * v


1753 Hidaard (Hen)
1757 Schettens (Won) 11

1754: dochter getrouwd
Witmarsum (Won)
72
Wigger Wieger Ruurds

3432*
1759 Schraard (Won) 16

Allingawier (Won) 1003 1003
Wijnsen Wiensen Aukes

1946 qAl 05 *vrijgezel
Arum (Won) 1026 1026
Wijnsen Wiensen Wiebes
wed 233 qAr 176 * *Pingjum (Won) 5 5
Wijpke Wiepke Egberts

698 qPg 136 * * * * * * * * * * * *


1753

Tjerkwerd (Won) 55 54
Wijpke Wiepke Harmens

* * * * * *
1754 Woudsend (Wym)


Kimswerd (Won) 18 17
Wijpke Wiepke Louws

2324 qKi 88 * * * * * * * * * * * * *

1752

Hichtum (Won)
9
Wijpke Wiepke Meinerts

1251
* * * * * * * * *1756: een kind dood
Makkum (Won)
1029
Wijpke Wiepke Ruurds

2962 qMa 741 * *Witmarsum (Won)
56
Wijpke Wiepke Sikkes

3323 qWi 130 * * * * * * * * * * * *

Gaast (Won) 30 27
Wijpk Wiepkje Idses

2015 qGa 05 * * * * * * * +1748
Kimswerd (Won) 41 39
Wijpkjen Wiepkje Klases Hibma
3493
* * * g

Arum (Won) 66 64
Wierd Wierd Wiensens Wiarda
1858 qAr 174 * * * * * * *

1758: geen L 600
Arum (Won) 66 64
Wierd Wierd Wiensens Wiarda kinderen 1858 qAr 174


* v


1756 Arum (Won) 65

1758: geen L 600
Arum (Won) 67 65
Wierd Wierd Wiensens Wiarda kinderen 1858 qAr 174* * * * *
Pingjum (Won) 23 22
W. Wierd Wiensens Wiarda
1858 qAr 174


* * * * *

Makkum (Won) 288 213
Wijtse Wietse Haies

2963 qMa 742


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 4401755
Makkum (Won) 428 316
Wijtse Wietse Haies

2963 qMa 742


* * * v

1751 Makkum (Won) 472 1754 Makkum (Won) 440


Makkum (Won) 472 341
Wijtse Wietse Haies

2963 qMa 742 * * * v1751 Makkum (Won) 428


Makkum (Won) 612 440
Wijtse Wietse Haies

2963 qMa 742

* v
1754 Makkum (Won) 316 1755 Makkum (Won) 213


Schettens (Won) 5 4
Wijtse Wietse Hanses

3032 qSt 24 * * * * * * * * * * * *
1749: vrijgezel
Makkum (Won) 665 486
Wijtse Wietse Iekes* * * * * * +

1752 ingekomen


Makkum (Won) 665 486
Wijtse Wietse Iekes
wed* * *
Makkum (Won) 577 416
Wijtse Wietse Jans

2964 qMa 743


* * * * * * * * * * 1751 Makkum (Won) 634

Makkum (Won) 634 461
Wijtse Wietse Jans

2964 qMa 743 * * * v1751 Makkum (Won) 577


Makkum (Won) 78 58
Wijtse Wietse Jurjens

b * *
Witmarsum (Won)
30
Wijtse Wietse Lieuwes
b * *

Parrega (Won)
4
Wijtse Wietse Paulus

3433


* * * v

1757 Schraard (Won) 18

( x Leutske Jarigs)
Schraard (Won)
18
Wijtse Wietse Paulus

3433

* * *
1757 Parrega (Won) 4

Makkum (Won) 667 488
Wijtse Wietse Tjeerds

2965 qMa 744 * * * * * * +


Makkum (Won) 667 488
Wijtse Wietse Tjeerds
wed 2965 qMa 744

* * * * * * *1759: een getrouwd
Gaast (Won) 13 13
Wijtze Wietse Wietses

2224 qGa 61 * * +


Gaast (Won) 13 13
Wijtze Wietse Wietses
wed 2224 qGa 61

* * v


1752 Gaast (Won) 21


Gaast (Won) 17 15
Wijtze Wietse Wietses Jong, de
2223
* * * v1751 Bolsward (Bol)Gaast (Won) 21 19
Wijtze Wietse Wietses
wed 2224 qGa 61* * * * * * * +1752 Gaast (Won) 21
1753
Witmarsum (Won)
57
Wijtske Wietske Foppes

3324 qWi 131


* * * * *
1755 Witmarsum (Won) 1181755 1755: arme huijs
Witmarsum (Won)
68
Wietse Wietske Foppes

3324 qWi 131 * *Witmarsum (Won)
118
Wijtske Wietske Foppes

3324 qWi 131


* * * * v1755 Witmarsum (Won) 57
1751
Makkum (Won)
1081
Wijtske Wietske Wietses

2966 qMa 745 * *

1748
Arum (Won) 55 53
Wiggle Wigle Siebrens

2162 qAr 151 * * * * *
Arum (Won) 55 53
Wiggle Wigle Siebrens

2162 qAr 151
vMakkum (Won) 150 116
Wikjen Wikje
Arnoldi


* * * * + 1756 Makkum (Won) 4091760
Makkum (Won) 227 167
Wikje Wikje Arnoldus
* * * v


1752 Makkum (Won) 525
1749 Sijke Ages eig. com soc
Makkum (Won) 525 376
Wikjen Wikje Arnoldus


* * * v

1751 Makkum (Won) 227 1754 Makkum (Won) 409
1753
Makkum (Won) 567 409
Wikjen Wikje Arnoldus

* * v1754 Makkum (Won) 376 1756 Makkum (Won) 116
1754 arme huijs
Kimswerd (Won) 42 40
Wick Wikje Feikes

2326 qKi 09 * * * * * * * * * +


1750: onvermogend
Arum (Won) 87 84
Wikjen Wikje Klases

3572


* * * * * * +


1750
Makkum (Won) 595 429
Wikjen Wikje Michiels


b v


1760 Makkum (Won) 491


Makkum (Won)
491
Wipkjen Wikje Michiels* 1760 Makkum (Won) 4291760
Arum (Won) 142 139
Willem Willem
Leij, van der
2090 qAr 110 * * * v
1751: bij sijn suster (hs 144)
Arum (Won) 144 141
Willem Willem
Leij, van der
2090 qAr 110


* * * * * +
Lollum (Won)
21
mr Willem Willem
Boender
1267 qLl 35 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 255 189
Willem Willem Berends

2967 qMa 746 * * * v1751 Oost-IndiëMakkum (Won) 183 141
Willem Willem Dirks

894 qMa 747


* * * * * v 1755 Makkum (Won) 178 1760 Bolsward (Bol)


1756: een dochter g
Makkum (Won) 218 163
Willem Willem Dirks

894 qMa 747 * * * v1751 Makkum (Won) 242


Makkum (Won) 242 178
Willem Willem Dirks

894 qMa 747


* * * * v
1751 Makkum (Won) 218 1755 Makkum (Won) 141


Pingjum (Won) 58 57
Willem Willem Douwes

717 qPg 137 * * * * * * * * * * * *

Arum (Won) 62 60
Willem Willem Eises

1978 qAr 034 * * * * * * * * * * * * *
Gaast (Won) 49 45
Willem Willem Engberts

1977 qGa 63 * * * * +
Gaast (Won) 49 45
Willem Willem Engberts
wed 1977 qGa 63* * * * * * v
1758 Gaast (Won) 46

1758: zij is Weijke Douwes
Gaast (Won) 50 46
Willem Willem Engberts
wed 1977 qGa 63

* * * 1758 Gaast (Won) 45
1758: zij is Weijke Douwes
Arum (Won) 80 77
Willem Willem Gosses

1994 qAr 049


* v1755 Arum (Won) 116 1756 Arum (Won) 116


Arum (Won) 119 116
Willem Willem Gosses

1994 qAr 049 * * * * * * * v1755 Arum (Won) 77

kerke huijs bewoont door gealimenteerden
Arum (Won) 119 116
Willem Willem Gosses

1994 qAr 049* * * * * 1756 Arum (Won) 77

Arum (Won) 3 3
Willem Willem Haies

1886
* * * * * * * * *
Almenum (Bar)


Kimswerd (Won) 22 20
Willem Willem Haies

1868


* * * * * * * * * *
woont onder Almenum
Kimswerd (Won)
21
Willem Willem Haies

1868
*woont onder Almenum
Schettens (Won) 15 14
Willem Willem Heerkes

3033 qSt 25 * * * * v


1752 Tjerkwerd (Won) 18


Tjerkwerd (Won) 18 18
Willem Willem Heerkes

3033 qSt 25* +


1752 Schettens (Won) 15

Makkum (Won)
1045
Willem Willem Hendriks

2968 qMa 748 *
Makkum (Won)
1108
Willem Willem Hendriks

2968 qMa 748
*Witmarsum (Won)
78
Willem Willem Hiddes

b * * * * *

Tjerkwerd (Won) 35 34
Willem Willem Iepes

521 qTj 77 * * * * * * * +

Arum (Won) 14 14
Willem Willem Jakobs

3064 qAr 074 * * * g
1751: getrouwd
Arum (Won) 58 56
Willem Willem Jakobs

3064 qAr 074


* v


1752 Arum (Won) 73

een vrijgezel
Arum (Won) 63 61
Willem Willem Jakobs

1833

b * * *
Arum (Won) 73 70
Willem Willem Jakobs

3064 qAr 074* * +

1752 Arum (Won) 58
1754: de vrouw dient
Makkum (Won) 311 233
Willem Willem Jans


qMa * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 413 305
Willem Willem Jans Keel

qMa * *Makkum (Won) 512 367
Willem Willem Jans
kleijne
qMa
* * * * * * * * * * * *1749: kleijne
Exmorra (Won) 16 14
Willem Willem Jillerts

2066 qEx 41 * * * * * * * * * * * * *
Arum (Won) 1015 1015
Willem Willem Lieuwkes

2096 qAr 108 *
Witmarsum (Won)
14
Willem Willem Lieuwkes


qAr 108


* * * * *
1755 Witmarsum (Won) 30

Witmarsum (Won)
30
Willem Willem Lieuwkes


qAr 108 * * * * * * * v1755 Witmarsum (Won) 14

1748: onder Arum
Witmarsum (Won)
102
Willem Willem Nicolaas

3297 qWi 132 * * * * * * * * * * * *
1749: vrijgezel
Makkum (Won) 139 108
Willem Willem Pieters

2972 qMa 752


* * 1759 Makkum (Won) 110
1759: op tichelwerk
Makkum (Won) 141 110
Willem Willem Pieters

2972 qMa 752 * * * * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 108

huijs op een koud steed 10 jaar vrijdom
Makkum (Won) 206 155
Willem Willem Pieters Boer,de
* * v 1758 Makkum (Won) 461 1760 Makkum (Won) 466


Makkum (Won) 634 461
Willem Willem Pieters Boer,de


b * v
1758 Makkum (Won) 155


Makkum (Won)
466
Willem Willem Pieters Boer,de


* 1760 Makkum (Won) 155

Makkum (Won) 95 70
Willem Willem Ruurds

2973 qMa 753
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 259

Makkum (Won) 355 259
Willem Willem Ruurds

2973 qMa 753 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 70


Lollum (Won)
3
Willem Willem Sikkes

1194
* * * * * * * * * 1752 Lollum (Won) 4
1757: de zoon dient
Lollum (Won)
4
Willem Willem Sikkes

1194* v1751 Huizum (Lwl) 4
1757: de zoon dient
Lollum (Won)
24
Willem Willem Walings

2267 qLl 36 * * * * * * * * * * * * *
Arum (Won) 41 40
Wiltje Wilt Wiebes

1862 qAr 184
* * +

Makkum (Won) 335 244
Wopke Wopke Alberts

b v
1758 Makkum (Won) 319 1759 Makkum (Won) 402


Makkum (Won) 433 319
Wopke Wopke Alberts

* * * * v

1754 Makkum (Won) 376 1758 Makkum (Won) 244


Makkum (Won) 524 376
Wopke Wopke Alberts
* * * * * v
1754 Makkum (Won) 319

zie ook nr 593
Makkum (Won) 555 402
Wopke Wopke Alberts


* * 1759 Makkum (Won) 244

Exmorra (Won) 24 27
Wopke Wopke Doekeles

1721 qEx 42 * * * * * * * * * * +


Exmorra (Won) 24 27
Wopke Wopke Doekeles
dochter 1721 qEx 42

* * *
Makkum (Won) 441 322
Wopke Wopke Gerbens

* ?
1751: niet te vinden
Makkum (Won) 161 125
Wouter Wouter
Zuurmans


* * * * v 1756 Makkum (Won) 163 1760 Makkum (Won) 132

1759: een overleden
Makkum (Won)
132
Wouter Wouter
Zuurmans


* 1760 Makkum (Won) 125

Makkum (Won) 195 147
Wouter Wouter
Zuurmans* v

1753 Makkum (Won) 163 1754 Makkum (Won) 163


Makkum (Won) 218 163
Wouter Wouter
Zuurmans


* v

* * *

1752 Dokkum (Dng)
1753 Makkum (Won) 147


Makkum (Won) 218 163
Wouter Wouter
Zuurmans
* * v1754 Makkum (Won) 147 1756
Makkum (Won) 69 52
Wouter Wouter Arends

940 qMa 754 * * * * * +Makkum (Won) 69 52
Wouter Wouter Arends
wed 940 qMa 754
* * * * * * * *
Makkum (Won)
1014
Wouter Wouter Hendriks
wed 297 qMa 755 * *Makkum (Won) 483 347
Wouter Wouter Heres

2974 qMa 756 * * * * * * * * * * * * *