bewoners 1748-1760 op alfabet

R

plaats hsn Oud hsn Nw onbewoond voornaam standvoorn patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
Arum (Won) 117 114
Rebecca Rebekka Jans

3564


* * g1752: getrouwd aan Sierk Clases (2086)
Makkum (Won) 32 23
Regina Regina Erasmus

2389 qMa 055* * * * * * * * * * +


zie ook no 354
Dedgum (Won)
1
Reijn Rein Alles

275 qTj 59

* * v


1752 Bolsward (Bol)Tjerkwerd (Won) 27 26
Reijn Rein Alles

275 qTj 59 * *Hieslum (Won) 4 4
Reijn Rein Baukes

1325
* * * * * * * * * 1752 Westhem (Wym)


Pingjum (Won) 92 87
Reijn Rein Everts

3146 qPg 107
* * *
1757 Zurich (Won) 16

Pingjum (Won)
1002
Reijn Rein Everts

3146 qPg 107 * v

1749 Gaast (Won)


1748: vrijgezel
Zurich (Won) 16 16
Reijn Rein Everts

3146 qPg 107* * * * * v

1757 Pingjum (Won) 87

vrijgezel
Makkum (Won) 34 26
Reijn Rein Fokeles
*


1754: moet zijn Rein Hendriks
Tjerkwerd (Won) 30 29
Reijn Rein Haantjes

866b v


1756 Wons (Won) 18


Wons (Won)
18
Reijn Rein Haantjes

866
* * * *
1756 Tjerkwerd (Won) 29
1757: geen L 600
Makkum (Won) 34 26
Reijn Rein Hendriks
* * * v


1756 Makkum (Won) 61


Makkum (Won)
28
Reijn Rein Hendriks* 1760 Makkum (Won) 50

Makkum (Won) 66 50
Reijn Rein Hendriks


* v 1759 Makkum (Won) 61 1760 Makkum (Won) 28


Makkum (Won) 83 61
Reijn Rein Hendriks* * * v
1756 Makkum (Won) 26 1759 Makkum (Won) 50


Gaast (Won) 19 17
Reijn Rein Idses

2014 qGa 47 * * * v1751 Gaast (Won) 31

oud en arm
Gaast (Won) 30 27
Reijn Rein Idses

2014 qGa 47


* * * * * * 1755 Gaast (Won) 281755
Gaast (Won) 31 28
Reijn Rein Idses

2014 qGa 47


* * * * v
1751 Gaast (Won) 19 1755 Gaast (Won) 27
1752
Arum (Won) 78 75
Reijn Rein Jakobs

2024 qAr 070 * * * +

Arum (Won) 78 75
Reijn Rein Jakobs
wed 2024 qAr 070


* g1752: getrouwd aan Durk Jetzes
Makkum (Won) 263 194
Reijn Rein Johannes

1012 qMa 581 * * * * * * * * * * * * *als curator over Gerrit Sjoukes kinderen
Makkum (Won) 496 354
Reijn Rein Johannes

1012 qMa 581
* * v17551755: vertr buijtens Lands
Tjerkwerd (Won) 63 61
Reijn Rein Johannes

3354 qTj 60 * * * * * * * * * * * *
1752: een arm man
Exmorra (Won) 3 3
Reijn Rein Lieuwes

2092 qEx 28
* * * * * * * *
Exmorra (Won) 4 3
Reijn Rein Lieuwes

2092 qEx 28 * * * * *
Witmarsum (Won)
41
Reijn Rein Liskes

3304 qWi 097 * * * * * v

1753 Wons (Won) 16


Wons (Won)
16
Reijn Rein Liskes

3304 qWi 097
* * * * +Wons (Won)
16
Reijn Rein Liskes
wed 3304 qWi 097
* v
1758 Schraard (Won) 41

is Iemkje Jakobs
Kimswerd (Won)
1011
Reijn Rein Lolkes

2310 qKi 73 * *Burgwerd (Won) 23 24
Reijn Rein Okkes

589 qBu 37 * * * * *
Burgwerd (Won) 24 24
Reijn Rein Okkes

589 qBu 37
* * * * +


1754: de zoon dood
Burgwerd (Won) 24 24
Reijn Rein Okkes
wed 589 qBu 37
* * * *1754: de zoon dood
Makkum (Won) 457 331
Reijn Rein Okkes
wed*

1754 Makkum (Won) 390

Makkum (Won) 542 390
Reijn Rein Okkes
* +


Makkum (Won) 542 390
Reijn Rein Okkes
wedv
1754 Makkum (Won) 331


Burgwerd (Won) 11 11
Reijn Rein Paulus

1801 qBu 38


* + 1759 Burgwerd (Won) 40


1752

Burgwerd (Won) 11 11
Reijn Rein Paulus
wed 1801 qBu 38*

1752

Burgwerd (Won) 40 40
Reijn Rein Paulus Bijlsma
1801 qBu 38 * * * * * * * * * * * v1759 Burgwerd (Won) 11 1752
1759: meede als gebruijkende twee plaatsen
Makkum (Won) 160 124
Rein Rein Romkesb *Makkum (Won) 204 154
Rein Rein Romkes

* * * 1758 Makkum (Won) 124

Witmarsum (Won)
107
mr Reijn Rein Teunis* * * *
1756 Harich (Gaa)


Tjerkwerd (Won) 39 38
Rein Rein Tjalkes

3355 qTj 61 * *Tjerkwerd (Won) 26 25
Reijn Rein Tjebbes

124 qTj 62 * * * * * * * * +
Makkum (Won) 258 190
Rein Rein Tjitses

2833 qMa 582 * * * * *


1748
Burgwerd (Won) 26 26
Reijner Reiner
Buwalda
1745


g * v


1756 Burgwerd (Won) 30


Burgwerd (Won) 26 26
Reijner Reiner
Buwalda
1745
* * * *1756 Burgwerd (Won) 30


Burgwerd (Won) 30 30
Reijner Reiner
Buwalda
1745
*


1756 Burgwerd (Won) 30


Longerhouw (Won)
6
ds R. Reiner
Lantinga
3005
*
Arum (Won) 27 27
Reijner Reiner Aukes

1846


* * * 1758 Ijsbrechtum (Wym)


Kimswerd (Won) 44 42
Reijner Reiner Bouwes

2312 qKi 74 * +Kimswerd (Won) 44 42
Reijner Reiner Bouwes
wed 2312 qKi 74
* * * g1752: getrouwd aan Tjepke Piers
Exmorra (Won) 31 34
Reijner Reiner Douwes

1705


* +
1754 Heeg (Wym)


Exmorra (Won) 31 34
Reijner Reiner Douwes
wed 1705* * * v
1758 Engwier (Won)Makkum (Won) 285 210
Reijner Reiner Douwesg * * * * * * * *
Makkum (Won) 156 121
Reijner Reiner Everts
cherger


* v

1753 Makkum (Won) 379 1754 Gorredijk (Ops)Makkum (Won) 529 379
Reijner Reiner Everts
cherger

* v

1753 Makkum (Won) 121


Makkum (Won) 252 186
Reijner Reiner Hobbes

3711* v 1759 Tzummarum (Bar)
1760 Pingjum (Won) 33


Pingjum (Won)
33
Reijner Reiner Hobbes

3711
* 1760 Makkum (Won) 186

Cornwerd (Won) 1 1
Reijner Reiner Jans

930
* +


in qlt voor Jeltje Jans (qCo 19)
Cornwerd (Won) 1 1
Reijner Reiner Jans
erven 930

*Makkum (Won)
1049
Reijner Reiner Jans

2834 qMa 583 *
Witmarsum (Won)
10
Reijner Reiner Jans

663
b * * *
1756: geen L 600
Ferwoude (Won) 24 20
Reijner Reiner Johannes

307 qFe 32 * * * * * +Pingjum (Won) 64 62
Reijnder Reiner Jurjens

3147 qPg 108 * * * * * * * * * * * *

Greonterp (Won)
18
Reijner Reiner Reiners

1425 qGr 20 * * * * * * * * * * * * *woont in de Zinsmeer en geniet vrijdom
Kimswerd (Won) 6 5
Reijner Reiner Reins

3639

* * * * 1757 Kimswerd (Won) 35

Kimswerd (Won) 37 35
Reijner Reiner Reins

3639b * v

1757 Kimswerd (Won) 70


Kimswerd (Won) 72 70
Reijner Reiner Reins

3639


b v1755 Kimswerd (Won) 35


Exmorra (Won) 20 23
Reijner Reiner Siebrens

1731* * 1759 Baard (Baa)


Arum (Won) 1021 1021
Reiner Reiner Uilkes
*Arum (Won) 70 68
Reijnou Reinou Haies

3551

* * * * 1757 Arum (Won) 87

Arum (Won) 90 87
Reijnouw Reinou Haies

3551* v1756 Arum (Won) 154 1757 Arum (Won) 68


Arum (Won) 158 154
Reijnouw Reinou Haies

3551b v1756

1756 Arum (Won) 87


Ferwoude (Won) 16 13
Rimmert Remmert Hanses

3616

* v

1757 Ferwoude (Won) 31 1758 Sandfirden (Wym)Ferwoude (Won) 35 31
Rimmert Remmert Hanses

3616* * v


1755 Hieslum (Won) 7 1757 Ferwoude (Won) 13


Hieslum (Won) 8 7
Rimmert Remmert Hanses

3616


b v1755 Ferwoude (Won) 31


Burgwerd (Won) 26 26
Rimmert Remmert Iedes

1685 qHa 09b * * * *
Hartwerd (Won)
4
Rimmert Remmert Iedes

1609 qHa 09 * * * * * *


zetmeijer van burgemeester P. Algra
Kimswerd (Won) 40 37
Rimmert Remmert Jakobs

3645

* * * * 1757 Kimswerd (Won) 77

Kimswerd (Won) 77 77
Rimmert Remmert Jakobs

3645
b v

1757 Kimswerd (Won) 38


Arum (Won) 133 130
Riemer Riemer Jans

1856 qAr 089 * * * * * * * * * * * * *1753: bezit geen L 600
Greonterp (Won)
12
Riemer Riemer Klases

2084 qGr 21 * * * * * * * * * * * * *
Tjerkwerd (Won) 43 42
Riemer Riemer Sjoerds

3356 qTj 63 *
Exmorra (Won) 15 13
Riemer Riemer Tjeerds

2197 qEx 29 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 102 77
Riemke Riemkje Berends

* * * * v
1754 Enkhuizen


1752: de man naar Oost-Indien
Makkum (Won) 379 278
Riemke Riemkje Douwes

* * v


1752 Makkum (Won) 433
1750 arm huis
Makkum (Won) 433 319
Riemke Riemkje Douwes* v


1752 Makkum (Won) 379 1753 Makkum (Won) 320


Makkum (Won) 436 320
Riemke Riemkje Douwes
* v

1753 Makkum (Won) 319 1754 Makkum (Won) 352


Makkum (Won) 493 352
Riemke Riemkje Douwes

* * * * v

1754 Makkum (Won) 320 1758 Makkum (Won) 396
1756
Makkum (Won) 548 396
Riemke Riemkje Douwes

* * * 1758 Makkum (Won) 352

Makkum (Won)
1048
Riemke Riemkje Gerbens

2835 qMa 584 * *

1748
Makkum (Won) 20 14
Riemke Riemkje Hessels


* * 1759 Makkum (Won) 381

Makkum (Won) 76 57
Riemke Riemkje Hessels
b * v1755 Makkum (Won) 762


Makkum (Won) 159 124
Riemke Riemkje Hessels
* v

1757 Makkum (Won) 462 1758 Makkum (Won) 381


Makkum (Won) 531 381
Riemke Riemkje Hessels

* v
1758 Makkum (Won) 124 1759 Makkum (Won) 14


Makkum (Won) 636 462
Riemke Riemkje Hessels


* * v


1755 Makkum (Won) 57 1757 Makkum (Won) 124


Makkum (Won) 390 286
Riemke Riemkje Melis

2836 qMa 585 * * * * *
Greonterp (Won)
7
Rients Rienk Annes

1232* *
Greonterp (Won)
12
Rients Rienk Annes

1232b * * * v1759 Greonterp (Won) 7


Makkum (Won)
1050
Rienk Rienk Berends

2838 qMa 587 * *Kimswerd (Won) 26 24
Rients Rienk Douwes

1169


* * * 1758 Kimswerd (Won) 30

Kimswerd (Won) 32 30
Rients Rienk Douwes

1169

* v *
1757 Kimswerd (Won) 53 1758 Kimswerd (Won) 24


Kimswerd (Won) 55 53
Rienk Rienk Douwes

1169* * * * * * v

1757 Kimswerd (Won) 30

1755: geen huishouding
Makkum (Won) 653 477
Rients Rienk Douwes
b v
1758 Makkum (Won) 497


Makkum (Won)
485
Rients Rienk Douwes* 1760 Makkum (Won) 497

Makkum (Won) 679 497
Rients Rienk Douwes

* * v 1758 Makkum (Won) 477 1760 Makkum (Won) 485


Parrega (Won)
39
Rients Rienk Douwes

2352

* * * * * * * * 1753Zurich (Won) 8 8
Rients Rienk Engels

541

b * *

Idsegahuizum (Won) 4 4
Rinke Rienk Freerks

3541


* v
1754 Workum (Wor)
1755 Bolsward (Bol)Makkum (Won) 74 56
Rienk Rienk Jakobs

2839 qMa 588 * * * *

Pingjum (Won) 46 45
Rienk Rienk Jans

3148 qPg 109 * * * * * * * * * * * *

Greonterp (Won)
17
Rienk Rienk Lieuwes

3608
*op t oudland
Greonterp (Won)
22
Rienk Rienk Lieuwes

3608


* *

Arum (Won) 90 87
Rienk Rienk Rienks

3579


b * d1754


1756: man en vrouw dienen
Hieslum (Won) 12 11
Rienk Rienk Rienks

1328* v1751 Westhem (Wym)
1752 Oudega (Wym)Pingjum (Won) 24 23
Rients Rienk Rienks

724 qPg 110 * * * * * * * * * +Pingjum (Won) 24 23
Rients Rienk Rienks
wed 724 qPg 110
* * *

Witmarsum (Won)
81
Rienk Rienk Rienks

3305 qWi 098 * * * * * * +


Wons (Won)
11
Rienk Rienk Rienks

1328* * * * *
1755 Oudega (Wym)


Hieslum (Won) 3 3
Rients Rienk Siebrens

271 qTj 64

* * * v

1753 Rauwerd (Rau)Tjerkwerd (Won) 22 22
Rienk Rienk Siebrens

271 qTj 64 * * v
1750 Hieslum (Won) 3


Makkum (Won)
1001
Rienk Rienk Tietes

2840 qMa 589 * *Kimswerd (Won) 75 73
Rients Rienk Tjeerds

3655


b * +
Hieslum (Won) 2 2
Rienk Rienk Wiebes

1311 qHs 12 * * * * * * * * * * * * *
Schettens (Won) 8 7
Rients Rienk Wiebes

3677b * * * v1759 Bolsward (Bol)Wons (Won)
26
Rigt Rikstje


3192 qWo 02 *
Ferwoude (Won) 33 29
Rigt Rikstje Broers

1955 qFe 33 * * * +

Makkum (Won) 642 466
Rigt Rikstje Hielkes

2390 qMa 056 * * * * * * * * * * * * *
Burgwerd (Won) 6 6
Rixtje Rikstje Jakobs

2025 qBu 04 * * * +
1749: oud en arm
Arum (Won) 81 78
Rixt Rikstje Klases

2085 qAr 021 * * * * g1752: getrouwd aan Cornelis Cornelis
Pingjum (Won) 108 102
Rigt Rikstje Klases

3706* * * * *1755
Exmorra (Won)
1004
Rigt Rikstje Lieuwes

3066 qEx 30 *
Makkum (Won) 204 154
Rigt Rikstje Steffens

2837 qMa 586 * * * * * * * * * * +


Witmarsum (Won)
107
Rigt Rikstje Tjeerds

* *
schoolhuijs
Makkum (Won) 287 212
Rinnert Rinnert
Hogendorp
2841 qMa 590


* v1751 Makkum (Won) 303 1752 Makkum (Won) 618


Makkum (Won) 303 227
Rinnert Rinnert
Hogendorp
2841 qMa 590

* v1751 Makkum (Won) 287

zie ook no 690
Makkum (Won) 618 446
Rinnert Rinnert
Hogendorp adsistent 2841 qMa 590* * * * * * * * * 1752 Makkum (Won) 287 1752 Makkum (Won) 618


Makkum (Won) 690 505
Rinnert Rinnert
Hogendorp
2841 qMa 590 * *


zie ook nr 303 en nr 287
Makkum (Won) 157 122
Rinnert Rinnert Allerts

2842 qMa 591 * * * * v


1753 Amsterdam (Nhl)Makkum (Won) 157 122
Rinnert Rinnert Allerts

2842 qMa 591
* * * * * * * *


1753 Amsterdam (Nhl)


1760: Rinnert Alles
Makkum (Won) 154 119
Rinnert Rinnert Dirks

2843 qMa 592 * * * * * * * * +
Makkum (Won) 154 119
Rinnert Rinnert Dirks
wed 2843 qMa 592* * * * *


1760 1756: een arm huis
Makkum (Won) 194 146
Rinnert Rinnert Hendriks Drost
2844 qMa 593* * * * * 1756 Makkum (Won) 158

Makkum (Won) 210 159
Rinnert Rinnert Hendriks Drost
2844 qMa 593 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 146


Makkum (Won) 82 60
Rinnert Rinnert Meinerts

2845 qMa 594 * * * v1751 Makkum (Won) 453


Makkum (Won) 344 250
Rinnert Rinnert Meinerts

2845 qMa 594

* * * 1758 Makkum (Won) 252

Makkum (Won) 346 252
Rinnert Rinnert Meinerts

2845 qMa 594* * * * * * v

1752 Makkum (Won) 453 1758 Makkum (Won) 250


Makkum (Won) 453 327
Rinnert Rinnert Meinerts

2845 qMa 594


* v1751 Makkum (Won) 82 1752 Makkum (Won) 346


Hichtum (Won)
13
mr R. Rinse
Reinsma
1264 qHi 01 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 254 188
Rinse Rinse
Nes, van
874 qWo 38* * * * * 1756 Wons (Won) 7

Wons (Won)
7
Rinse Rinse
Nes, van
874 qWo 38 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 188


Dedgum (Won)
1
Rinse Rinse Alles

631 qPa 36


* v 1759 Parrega (Won) 36 1760 Parrega (Won) 34


Parrega (Won)
34
Rinse Rinse Alles

631 qPa 36* 1760 Dedgum (Won)


Parrega (Won)
36
Rinse Rinse Alles

631 qPa 36


* * * * v

Parrega (Won) 40 1759 Dedgum (Won) 1


Parrega (Won)
40
Rinse Rinse Alles

631 qPa 36 * * * * * * * v1755 Parrega (Won) 36


Makkum (Won) 15 11
Rinse Rinse Botes

887 qMa 596


* * * * v
1751 Makkum (Won) 497 1755 Makkum (Won) 144


Makkum (Won) 189 144
Rinse Rinse Botes

887 qMa 596


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 11

Makkum (Won) 497 355
Rinse Rinse Botes

887 qMa 596 * * * v1751 Makkum (Won) 15


Exmorra (Won)
31
Rinse Rinse Hoites

1679
* 1760 Grouw (Ida)


Pingjum (Won) 47 46
Rinske Rinse Jakobs

3151 qPg 112 *
Makkum (Won)
1067
Rinse Rinse Jans

2848 qMa 598 * *Witmarsum (Won)
95
Rinse Rinse Jetses

3306 qWi 099 * * * * * * * v1755 Witmarsum (Won) 118
1752 1748: arm
Witmarsum (Won)
118
Rinse Rinse Jetses

3306 qWi 099


* * * * *
1755 Witmarsum (Won) 951755 1748: arm
Makkum (Won) 219 164
Rinse Rinse Klases

2849 qMa 599 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 167


Makkum (Won) 220 164
Rinse Rinse Klases

2849 qMa 599

* * * 1758 Makkum (Won) 221

Makkum (Won) 221 164
Rinse Rinse Klases

2849 qMa 599
* v

1757 Makkum (Won) 286 1758 Makkum (Won) 220


Makkum (Won) 225 167
Rinse Rinse Klases

2849 qMa 599


* v1755 Makkum (Won) 164 1756 Makkum (Won) 286


Makkum (Won) 391 286
Rinse Rinse Klases

2849 qMa 599* v


1756 Makkum (Won) 167 1757 Makkum (Won) 164


Makkum (Won)
157
Rinse Rinse Martens
wed 2851 qMa 600* 1760 Makkum (Won) 183

Makkum (Won) 247 183
Rinse Rinse Martens

2851 qMa 600

* * + 1758 Makkum (Won) 492

Makkum (Won) 247 183
Rinse Rinse Martens
wed 2851 qMa 600v


1760 Makkum (Won) 157


Makkum (Won) 673 492
Rinse Rinse Martens

2851 qMa 600 * * * * * * * * * * v
1758 Makkum (Won) 183


Hieslum (Won) 6 6
Rintke Rinse Piers

1321
* * * * * 1756 Workum (Wor)


Witmarsum (Won)
60
Rinse Rinse Pieters* v

1757 Witmarsum (Won) 64


Witmarsum (Won)
64
Rinse Rinse Pieters
* * *
1757 Witmarsum (Won) 60

Witmarsum (Won)
76
Rinse Rinse Pieters
* * * v1753 Witmarsum (Won) 116 1756 Witmarsum (Won) 60


Witmarsum (Won)
116
Rinse Rinse Pieters* v


1752 Witmarsum (Won) 118 1753 Witmarsum (Won) 76


Witmarsum (Won)
118
Rinse Rinse Pieters


* v


1752 Witmarsum (Won) 116


Makkum (Won) 387 285
Rinse Rinse Reins

2852 qMa 602 * * * * * * +


Makkum (Won) 387 285
Rinse Rinse Reins
wed 2852 qMa 602

* * * * * * *
Makkum (Won) 403 296
Rinse Rinse Ridserts* * * * +
Makkum (Won) 403 296
Rinse Rinse Ridserts
wed

* * * * * * * * *
Makkum (Won) 83 61
Rinse Rinse Siebrens

773
* * * v
1752 Makkum (Won) 174 1755 Makkum (Won) 504


Makkum (Won) 116 87
Rinse Rinse Siebrens

773


* v1751 Makkum (Won) 174


Makkum (Won) 174 133
Rinse Rinse Siebrens

773* v1751 Makkum (Won) 116 1752 Makkum (Won) 83


Makkum (Won) 689 504
Rinse Rinse Siebrens

773* * * * * * 1755 Makkum (Won) 61

Arum (Won) 126 123
Rinse Rinse Sjoerds

3666
b
Ferwoude (Won) 7 6
Rinse Rinse Tjallings
wed 1522 qFe 34 * * * * *
Ferwoude (Won) 7 6
Rinse Rinse Tjallings
cum soc 1522 qFe 34
* * * *1754: cum soc
Makkum (Won)
158
Rinske Rinske Dirks* 1760 Makkum (Won) 1831760
Makkum (Won) 247 183
Rinske Rinske Dirks

* * v 1758 Makkum (Won) 492 1760 Makkum (Won) 158


Makkum (Won) 673 492
Rinske Rinske Dirks

* * * * * * * * v
1758 Makkum (Won) 183


Pingjum (Won)
1013
Rinske Rinske Doekes

3150 qPg 111 * *

1748
Makkum (Won)
1016
Rinske Rinske Iemes

2847 qMa 597 *
Pingjum (Won) 116 108
Rinske Rinske Jakobs

3151 qPg 112 * * * +1748
Makkum (Won) 442 322
Rinske Rinske Piers

* v
1754 Makkum (Won) 425 1755 Makkum (Won) 423


Makkum (Won) 478 343
Rinske Rinske Piers
* * v1751 Makkum (Won) 590


Makkum (Won)
350
Rinske Rinske Piers* 1760 Makkum (Won) 379

Makkum (Won) 529 379
Rinske Rinske Piers

* * v 1758 Makkum (Won) 423 1760 Makkum (Won) 350


Makkum (Won) 587 423
Rinske Rinske Piers


* * * v

1755 Makkum (Won) 322 1758 Makkum (Won) 379


Makkum (Won) 590 426
Rinske Rinske Piers


* * * v
1754 Makkum (Won) 322


Pingjum (Won) 101 96
Rinske Rinske Pieters

3703


* *1759 1758: voortijds bij een ander ingewoond
Makkum (Won) 470 339
Reijnsk Rinske Tietes


b v1755: van hier
Makkum (Won) 522 375
Rintje Rintje Alberts

2853 qMa 603 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 370 272
Rintje Rintje Annes

2854 qMa 604* v


1753: uijtlandig
Makkum (Won) 670 489
Rintje Rintje Annes

2854 qMa 604 * * * *
1754: nu de zoon Pieter Rintjes
Makkum (Won) 438 321
Rintje Rintje Dirks

866 qMa 605 * * * * v


1752 Makkum (Won) 540


Makkum (Won) 540 388
Rintje Rintje Dirks

866 qMa 605* * * * * * * * * 1752 Makkum (Won) 438


1758

Makkum (Won) 28 19
Rintje Rintje Doeies

2855 qMa 606


* v1755 Makkum (Won) 488 1756 Makkum (Won) 493


Makkum (Won) 141 110
Rintje Rintje Doeies

2855 qMa 606


* * 1759 Makkum (Won) 793
1759: van arme plaats
Makkum (Won) 247 183
Rintje Rintje Doeies

2855 qMa 606 * * * * v


1752 Makkum (Won) 283


Makkum (Won) 283 208
Rintje Rintje Doeies

2855 qMa 606* v


1752 Makkum (Won) 247 1753 Makkum (Won) 488


Makkum (Won) 668 488
Rintje Rintje Doeies

2855 qMa 606
* * v
1753 Makkum (Won) 208 1755 Makkum (Won) 19


Makkum (Won) 674 493
Rintje Rintje Doeies

2855 qMa 606* * * v
1756 Makkum (Won) 19 1759 Makkum (Won) 110
1756 arme huijs
Ferwoude (Won) 7 6
Rintje Rintje Fritses

1539
* * * * *1757: heeft niet als een vuursteede met een Beestestal
Dedgum (Won)
12
Rintje Rintje Gerbens

24

* * * * v

1753 Greonterp (Won)


bij de vader
Greonterp (Won)
11
Rintje Rintje Gerbens

24

b * * *
Makkum (Won) 125 95
Rintjes Rintje Iekes

2856 qMa 606 * * * * * * * * * * * * *
Arum (Won) 73 70
Rintje Rintje Iemes

321 qAr 189 * * * +

Arum (Won) 73 70
Rintje Rintje Iemes
wed 321 qAr 189


* v


1752
125


Arum (Won) 125 122
Rintje Rintje Iemes
wed 321 qAr 189*1752 Arum (Won) 73 1752
125


Gaast (Won)
1001
Rintje Rintje Jarichs

1565

*Tjerkwerd (Won) 26 25
Rintje Rintje Jarichs
wed 490
* * g

1756 Koudum (Hem)

1758: getrouwd aan Sjoerd Gerbens
Wons (Won)
15
Rintje Rintje Jarichs

3211 qWo 39 *
Arum (Won) 127 124
Rintje Rintje Klases

3571
* * * * v 1756 Harlingen (Har)
1760 Harlingen (Har)Arum (Won) 15 15
Rintje Rintje Lieuwes

1881 qEn 04

* * * * * * * * v


Engwier (Won) 2 1758 Parrega (Won) 76


Arum (Won) 38 37
Rintje Rintje Lieuwes

715 qEn 04


* *
Arum (Won) 79 76
Rintje Rintje Lieuwes

715 qEn 04

* v
1758 Arum (Won) 15 1759 Arum (Won) 37


Engwier (Won)
2
Rintje Rintje Lieuwes

1881 qEn 04 * * * v1751 Arum (Won) 15


Wons (Won)
1005
Rintje Rintje Lieuwes

1881 qEn 04 *
Parrega (Won)
2
Rintje Rintje Martens
* v
1754 Bakhuizen (Gaa)Makkum (Won) 273 201
Rintje Rintje Pieters


qMa

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 485

Makkum (Won) 402 295
Rintje Rintje Pieters


qMa* * * * v


1756ook Antje Pieters
Makkum (Won) 470 339
Rintje Rintje Pieters


qMa

* * * 1758 Makkum (Won) 366

Makkum (Won) 511 366
Rintje Rintje Pieters


qMab * v
1758 Makkum (Won) 339


Makkum (Won) 664 485
Rintje Rintje Pieters


qMa

* * * * v
1754 Makkum (Won) 201


Makkum (Won) 684 500
Rintje Rintje Pieters

2857 qMa 608 * * * * * * * * * * * * *


1760 1748: vrijgezel
Makkum (Won)
1026
Rintje Rintje Pieters


qMa * *Dedgum (Won)
5
Rintje Rintje Romkes

2146 qHs 13
* * * * * * * * 1753 Hieslum (Won) 1

Hieslum (Won) 1 1
Rintje Rintje Romkes

2146 qHs 13* v


1752 Hieslum (Won) 8 1753 Dedgum (Won) 5


Hieslum (Won) 8 7
Rintje Rintje Romkes

2146 qHs 13 * * * * v


1752 Hieslum (Won) 1

vrijgezel
Cornwerd (Won) 22 22
Rintje Rintje Sienes

2173 qCo 23 * * * * * * * * * * * * v


1760 Makkum (Won) 472


Makkum (Won)
472
Rintje Rintje Sienes

2173 qCo 23* 1760 Cornwerd (Won) 22

Makkum (Won) 460 332
Rintje Rintje Teedes

944 qMa 610 * * * * * * * * v


1756 Rottevalle (Sma)
1755
1755: in t schip
Makkum (Won)
1042
Rintje Rintje Tjepkes

2858 qMa 611
*Wons (Won)
1000
Rintje Rintje Uilkes
wed 3233 qZu 22 * v

1749 Witmarsum (Won)


1748: oud en arm
Makkum (Won) 367 269
Rintje Rintje Ulbes

1044 qMa 612

* * * 1758 Makkum (Won) 281

Makkum (Won) 382 281
Rintje Rintje Ulbes

1044 qMa 612
* v

1757 Makkum (Won) 384 1758 Makkum (Won) 269


Makkum (Won) 490 350
Rintje Rintje Ulbes

1044 qMa 612 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 384


Makkum (Won) 536 384
Rintje Rintje Ulbes

1044 qMa 612
* * * * v


1753 Makkum (Won) 350 1757 Makkum (Won) 281


Makkum (Won) 344 250
Ritske Ritske


* *
1752: uitlandig
Makkum (Won) 335 244
Ritske Ritske Haies

v
1758
Makkum (Won) 351 256
Ritske Ritske Haies

* * *is Haie Dirks erven
Makkum (Won) 169 130
Ritske Ritske Joostes

b * *
Arum (Won) 127 124
Robbert Robert Alberts

3496


* * v


1756 Franeker (Frn)Arum (Won) 118 115
Robijn Robijn Jetses

2064 qAr 100
* * v
1751 Arum (Won) 161

Arum (Won) 161 157
Robijn Robijn Jetses

2064 qAr 100


* v1751 Arum (Won) 118 17521751: dood arm
Makkum (Won) 382 281
Robijn Robijn Robijns

b * *
Cornwerd (Won) 18 18
Roelof Roelof Diemers

3466* * v


1755 Gaast (Won) 25 1757 Gaast (Won) 25


Gaast (Won) 28 25
Roelof Roelof Diemers

3466

* * v
1753 Harlingen (Har)
1755 Cornwerd (Won) 18

chercher
Gaast (Won) 28 25
Roelof Roelof Diemers

3466

* * v
1757 Cornwerd (Won) 18 1759 Makkum (Won) 493


Makkum (Won) 674 493
Roelof Roelof Diemers

3466* v 1759 Gaast (Won) 25 1760 Baard (Baa)Makkum (Won) 382 281
Roelof Roelof Jobs
chercher

* * v

1752 Sneek (Sne)
1754 Drachten (Sma)Makkum (Won)
160
Roel Roelof Ludserts* 1760 Makkum (Won) 164

Makkum (Won) 221 164
Roel Roelof Ludserts

* * v 1758

1760 Makkum (Won) 160

van De Rijp
Arum (Won) 68 66
Romke Romke Benedictus

1188 qLi 28*1752 Lollum (Won) 3
1752:is geen boer meer
Arum (Won) 68 66
Romke Romke Benedictus

1188 qLi 28
v


1752 Lollum (Won) 3 1753 Arum (Won) 129

1752:is geen boer meer
Arum (Won) 132 129
Romke Romke Benedictus

1188 qLi 28
* * * * * * * + 1753 Arum (Won) 66
1755: bezit geen L 600
Lollum (Won)
3
Romke Romke Benedictus

1188 qLl 28 * * * * v


1752 Arum (Won) 68


Makkum (Won) 508 365
Romke Romke Feikes

2860 qMa 614* b * * * * * * *


1752 Makkum (Won) 508

1752: woont bij de weduwe in
Makkum (Won) 509 365
Romke Romke Feikes

2860 qMa 614 * * * * v1752: woont bij de weduwe in
Makkum (Won) 36 27
Romke Romke Jans

3700
* * * * v


17521752: uitlandig
Makkum (Won) 642 466
Romke Romke Jans

3700
* * * * * v

1757 Pingjum (Won) 67

1755: int schip
Pingjum (Won) 69 67
Romke Romke Jans

3700

* * *
1757 Makkum (Won) 466

Kimswerd (Won) 74 72
Romke Romke Lolkes

1115 qKi 75 * * * +
vrijgezel
Ferwoude (Won)
1001
Romke Romke Sierks

2168 qFe 35 *vrijgezel
Makkum (Won)
1035
Romke Romke Teekes
wed 2862 qMa 616 *
Makkum (Won)
1058
Romke Romkje Murks

2861 qMa 615 * +