bewoners 1748-1760 op alfabet

N


plaats hsn Oud hsn Nw onbewoond voornaam standvoorn patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
Makkum (Won)
1044
Nante Nanke Jans

2387 qMa 053 *


1748
Makkum (Won) 382 281
Nanne Nanne Hielkes

* * v1754 Workum (Wor)
1756 Workum (Wor)Makkum (Won)
1069
Neeltje Neeltje Jakles

2388 qMa 054 * *

1748
Schraard (Won)
39
Neeltje Neeltje Jakles

592


* * * * * * * * * *

Makkum (Won) 592 427
Neeltje Neeltje Jakobs

* * * * * * * * * * *


1750 1754: arme huijs
Parrega (Won)
33
Neeltje Neeltje Tjerks

3036 qPa 04 * * * *
1748: seer arm.
Zurich (Won) 16 16
Nicolaas Nicolaas
Rudolphi
3488


* * v


1752 Ijlst (Ijl)Witmarsum (Won)
102
Nicolaas Nicolaas Rudolfs

3296 qWi 086 * *Pingjum (Won) 115 107
Nieske Nieske Harmens

3138 qPg 095 * * * * * * * * * * * *
1753: diaconije huijs
Kimswerd (Won)
1008
Nieske Nieske Teekeles

2307 qKi 04 * *