bewoners 1748-1760 op alfabet

L

plaats hsn Oud hsn Nw onbewoond voornaam standvoorn patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
Makkum (Won) 504 361
Laas Laas Pieters

256
* * * +

Gaast (Won) 16 14
Lammert Lammert
Smid
1925 qGa 38


* * * * * * * +


Gaast (Won) 37 34
Lammert Lammert
Smid
1925 qGa 38 * * * v1753 Gaast (Won) 16


Pingjum (Won) 23 22
Lammert Lammert
Hilarides wed 732 qPg 088 * * * * * * * g
1755: getrouwd aan W.W.Wiarda
Makkum (Won) 462 333
Lammert Lammert Arends


qMa * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 462 333
Lammert Lammert Lammerts

* *

Pingjum (Won) 39 38
Leenert Leendert
Popta
709 qPg 089 * * * * * * * * * * * *

Makkum (Won) 431 317
Lieuwe Lieuwe Alberts
wed 2754 qMa 490
* g

1753 Makkum (Won) 322
is Hiltje Murks
Makkum (Won) 439 321
Lieuwe Lieuwe Alberts

2754 qMa 490 * * * +
1748: vrijgezel
Makkum (Won) 439 321
Lieuwe Lieuwe Alberts
wed 2754 qMa 490


* v


1752 Makkum (Won) 439

is Hiltje Murks
Makkum (Won) 289 213
Lieuwe Lieuwe Dirks
wed


* * * + 1757 Makkum (Won) 4791758 1758: arm huis
Makkum (Won) 291 215
Lieuwe Lieuwe Dirks


* * * * v
* * *
1751 Makkum (Won) 655 1755 Makkum (Won) 479


Makkum (Won) 655 477
Lieuwe Lieuwe Dirks

* v1751 Makkum (Won) 291


Makkum (Won) 657 479
Lieuwe Lieuwe Dirks


* * +


1755 Makkum (Won) 215

Makkum (Won) 657 479
Lieuwe Lieuwe Dirks
wed


v

1757 Makkum (Won) 213


Makkum (Won)
1106
Lieuwe Lieuwe Dirks
*Wons (Won)
38
Lieuwe Lieuwe Dirks

3206 qWo 31 *
Makkum (Won) 452 327
Lieuwe Lieuwe Eelkes
* * * +
Makkum (Won) 452 327
Lieuwe Lieuwe Eelkes
wed

* * * * *
Witmarsum (Won)
107
Leeuwke Lieuwe Folkerts

3292 qWi 081 * *


1748: kerkehuijs
Witmarsum (Won)
106
Lieuwe Lieuwe Foppes

3288 qWi 077 * * * * * * * * * * * *1748 1753: arme huijs
Witmarsum (Won)
48
Lieuwe Lieuwe Gerrits

3289 qWi 078 * * * * * * * * * * * *

Witmarsum (Won)
11
Lieuwe Lieuwe Haies

3290 qWi 079 * *Witmarsum (Won)
81
Lieuwe Lieuwe Haies

3290 qWi 079


* * * * *
1755 Witmarsum (Won) 103

Witmarsum (Won)
103
Lieuwe Lieuwe Haies

3290 qWi 079

* * * * * v1755 Witmarsum (Won) 81


Tjerkwerd (Won) 22 22
Lieuwe Lieuwe Heerkes

3291 qWi 080

* *
1758 Tjerkwerd (Won) 48

Tjerkwerd (Won) 49 48
Lieuwe Lieuwe Heerkes

3291 qWi 080

* * * * * * * * v
1758 Tjerkwerd (Won) 22


Witmarsum (Won)
10
Lieuwe Lieuwe Heerkes

3291 qWi 080 * *Tjerkwerd (Won) 31 30
Lieuwe Lieuwe Iepes

3347 qTj 47 * * * v1751 Bolsward (Bol)Kimswerd (Won) 5 4
Lieuwe Lieuwe Ijsbrands

2304 qKi 64 * * * * v


1752 Kimswerd (Won) 74


Kimswerd (Won) 32 30
Lieuwe Lieuwe Ijsbrands

2304 qKi 64

* v
1754 Kimswerd (Won) 741754 1755: bij een ander inwonend
Kimswerd (Won) 74 72
Lieuwe Lieuwe Ijsbrands

2304 qKi 64* * v

1752 Kimswerd (Won) 5 1753 Kimswerd (Won) 30

1753: woont bij een ander in
Makkum (Won) 13 9
Lieuwe Lieuwe Jans

2755 qMa 491
* * +

Makkum (Won) 13 9
Lieuwe Lieuwe Jans
wed 2755 qMa 491


* * g


1757: getrouwd aan Job Hendriks
Makkum (Won) 551 399
Lieuwe Lieuwe Jans

2755 qMa 491 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 9


Makkum (Won) 647 471
Lieuwe Lieuwe Jans
cherger

* v


1756 Harlingen (Har)
1757 Roptazijl (Bar)Gaast (Won) 38 35
Liewe Lieuwe Klases


* *
Makkum (Won) 44 34
Lieuwe Lieuwe Luitjens
* * * v


1752 Makkum (Won) 528


Makkum (Won) 54 42
Lieuwe Lieuwe Luitjens
* * * * * v

1753 Makkum (Won) 378 1758 Makkum (Won) 366


Makkum (Won)
167
Lieuwe Lieuwe Luitjens* 1760 Makkum (Won) 366

Makkum (Won) 511 366
Lieuwe Lieuwe Luitjens

* * v 1758 Makkum (Won) 42 1760 Makkum (Won) 167


Makkum (Won) 528 378
Lieuwe Lieuwe Luitjens* v


1752 Makkum (Won) 44 1753 Makkum (Won) 42


Arum (Won) 70 68
Lieuwe Lieuwe Nannes

2102 qAr 117
* * * v1753 Arum (Won) 87

Arum (Won) 90 87
Lieuwe Lieuwe Nannes

2102 qAr 116


* * v


1751 Arum (Won) 130 1755 Arum (Won) 68


Arum (Won) 130 127
Lieuwe Lieuwe Nannes

2102 qAr 116 * * * v1751 Arum (Won) 90

1751: het huis ledig; eig. Pieter Jans
Makkum (Won) 528 378
Lieuwe Lieuwe Poppes
wed 2756 qMa 492

* * * * +

1754 Makkum (Won) 435

Makkum (Won) 607 435
Lieuwe Lieuwe Poppes
wed 2756 qMa 492 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 378


Pingjum (Won) 11 11
Lieuwe Lieuwe Rintjes

715 qPg 090 * * * * * * * * * * * *

Makkum (Won) 513 368
Lieuwe Lieuwe Sjoerds
wed 2757 qMa 493 * * * +

Makkum (Won) 513 368 Ledig Lieuwe Lieuwe Sjoerds
wed erven 2757 qMa 493


-

Makkum (Won) 514 368 Ledig Lieuwe Lieuwe Sjoerds
wed erven 2757 qMa 493


-

Arum (Won) 123 120
Lieuwe Lieuwe Wietses

3665
b
Pingjum (Won) 47 46
Lijsbet Lijsbet Arjens

3075 qPg 013 * * * v1751 Pingjum (Won) 127
1748
Pingjum (Won) 123 118
Lijsbet Lijsbet Arjens

3075 qPg 013


* * +


1751 Pingjum (Won) 47

Witmarsum (Won)
101
Lijsbert Lijsbet Aukes

3504


* *

Makkum (Won) 484 347
Lijsbert Lijsbet Baukes

2380 qMa 046 * * * * * * * * * * * * *
Wons (Won)
1003
Lijsbet Lijsbet Douwes

3220 qZu 03 *1748: woont bij een ander in
Exmorra (Won) 5 4
Lijsbet Lijsbet Jakobs

3522* *is de weduwe van Douwe Sjoerds van no. 20
Exmorra (Won) 5 4
Lijsbet Lijsbet Jakobs

3522

* v g

is de weduwe van Douwe Sjoerds van no. 20
Makkum (Won) 400 293
Lijsbet Lijsbet Jans

2381 qMa 047 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 464


Makkum (Won) 638 464
Lijsbet Lijsbet Jans

2381 qMa 047
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 2931753 arme huijs
Zurich (Won) 21 19
Lijsbet Lijsbet Johannes

3221 qZu 04 * * * * * * * * * * * *1748 1756: arme huijs
Makkum (Won) 19 14
Lijsbert Lijsbet Sjoerds


*
1759 Makkum (Won) 285

Makkum (Won) 141 110
Lijsbet Lijsbet Sjoerds


qMa 534
* * * * * v

1753 Makkum (Won) 361 1758 Makkum (Won) 285

wed v Paulus Johannes
Makkum (Won) 380 279
Lijsbet Lijsbet Sjoerds


qMa 534 * * * * v


1752 Makkum (Won) 504

is Paulus Johannes weduwe
Makkum (Won) 386 285
Lijsbet Lijsbet Sjoerds


qMa 534

* v
1758 Makkum (Won) 110 1759 Makkum (Won) 14


Makkum (Won) 504 361
Lijsbet Lijsbet Sjoerds


qMa 534* v


1752 Makkum (Won) 380 1753 Makkum (Won) 110

is Paulus Johannes weduwe
Makkum (Won)
1010
Lijsbet Lijsbet Sjoerds* *Witmarsum (Won)
112
Lijsbet Lijsbet Tjerks

3244 qWi 010 * * * * * * g
1748 1754: getrouwd aan Anne Pieters
Makkum (Won) 376 277
Lijsbet Lijsbet Watses

2382 qMa 048


* * * * v
1751 Makkum (Won) 525 1755 Makkum (Won) 376
1751
Makkum (Won) 475 342
Lijsbert Lijsbet Watses

2382 qMa 048

* * * 1758 Makkum (Won) 3761758 arm huis
Makkum (Won) 525 376
Lijsbet Lijsbet Watses

2382 qMa 048 * * * v1751 Makkum (Won) 376
1748
Makkum (Won) 526 376
Lijsbet Lijsbet Watses

2382 qMa 048


* * * v

1755 Makkum (Won) 277 1758 Makkum (Won) 342
1755
Makkum (Won) 537 385
Lense Linse Abels
wed 2342 qMa 007 * * * * v


1752 Harlingen (Har)Cornwerd (Won) 18 18
Liske Liske Dooitses

586* *
Makkum (Won)
265
Liske Liske Murks

795
b
Wons (Won)
7
Lolke Lolke
Vitringa
3207 qWo 32 *

* v


1752 Workum (Wor)Greonterp (Won)
2
Lolke Lolke Feikes

1894* * * * * *
Tjerkwerd (Won) 11 11
Lolke Lolke Gerbens

1308 qTj 48 * *Tjerkwerd (Won) 24 24
Lolke Lolke Gerbens

1308 qTj 48


* * * * * * * * *

Longerhouw (Won)
5
Lolke Lolke Greults

1083 qLh 04 * * * * * * * * * * * * *
Tjerkwerd (Won) 21 21
Lolke Lolke Iebes

49 qTj 49 * * * * * * * * * * * *

Makkum (Won) 271 199
Lolke Lolke Ienses

992


b * *
Schettens (Won) 20 20
Lolke Lolke Jans

3030 qSt 16 *oud en arm man
Makkum (Won) 495 353
Lolke Lolke Martens

2758 qMa 494 * * * * v


1752 Bolsward (Bol)


woont bij Sjouk Douwes
Makkum (Won) 269 198
Lolke Lolke Siebrens

2759 qMa 495 * * * +

Cornwerd (Won) 21 21
Lolke Lolke Siemens

3463* * v

1753 Tzummarum (Bar)


cherger
Makkum (Won) 185 141
Lolke Lolke Sipkes* * v

1754 Makkum (Won) 659 1754 Makkum (Won) 160


Makkum (Won) 213 160
Lolke Lolke Sipkes

* * v1754 Makkum (Won) 141 1756 Makkum (Won) 228


Makkum (Won) 304 228
Lolke Lolke Sipkes* v


1756 Makkum (Won) 160 1757 Makkum (Won) 229


Makkum (Won) 306 229
Lolke Lolke Sipkes
* * * * 1757 Makkum (Won) 228

Makkum (Won) 659 480
Lolke Lolke Sipkes


g vdese heeft geen boerkerij en eerst getrouwd.
Idsegahuizum (Won) 6 6
Lolke Lolke Teekes

2185 qId 15 * *

1751 Makkum (Won) 133

1750: uitlandig
Makkum (Won) 98 73
Lolke Lolke Teekes

2185 qId 15


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 102

Makkum (Won) 133 102
Lolke Lolke Teekes

2185 qId 15


* * * * v
1751 Idsegahuizum (Won) 6 1755 Makkum (Won) 73

1750: uitlandig
Pingjum (Won) 76 74
Lolle Lolle Arends

2988 qPg 091 * * * * g * * +


1751
1752: getrouwd aan Zetske Jans
Pingjum (Won) 76 74
Lolle Lolle Arends
wed 2988 qPg 091


* * * * *
1752: getrouwd aan Lolle Anes
Makkum (Won) 237 173
Lolle Lolle Dirks Rondaan collecteur 1041 qMa 496 * * * * * * * * * * * * *
Parrega (Won)
1004
Lolle Lolle Eelkes

286 qPa 33 * *Tjerkwerd (Won) 11 11
Lolle Lolle Eelkes

286 qPa 33

* * * * * v
1750 Parrega (Won) 1004 1755 Oudega (Wym)Makkum (Won) 415 307
Lolle Lolle Foekes

2760 qMa 497 * * * *
woont bij zijn dochter
Hieslum (Won) 13 12
Lolle Lolle Gerbens

1308 qTj 48


v1751 Tjerkwerd (Won) 24


Kimswerd (Won) 32 30
Lolle Lolle Iebes

2305 qKi 65* * * * * 1756 Kimswerd (Won) 63

Kimswerd (Won) 65 63
Lolle Lolle Iebes

2305 qKi 65


* * * * v
1751 Kimswerd (Won) 74 1756 Kimswerd (Won) 30


Kimswerd (Won) 74 72
Lolle Lolle Iebes

2305 qKi 65 * * * v1751 Kimswerd (Won) 65


Makkum (Won) 109 82
Lolle Lolle Jans

121 qMa 498 * +Makkum (Won) 109 82
Lolle Lolle Jans
wed 121 qMa 498
* * * g v

1753 Makkum (Won) 378

woont bij vader Wiebe Gerlofs
Burgwerd (Won) 18 19
Lolle Lolle Joostes
wed 3475

* * * v


1752 Hartwerd (Won) 5


Hartwerd (Won)
5
Lolle Lolle Joostes
wed 3475
* * * * * v


1752 Burgwerd (Won) 18 1757 Wommels (Hen)Arum (Won) 149 146
Lolle Lolle Tijses

2189 qAr 156 * * * * * * * * * * * * *
Tjerkwerd (Won) 29 28
Louw Louw Dirks
* * *

Makkum (Won) 404 297
Louw Louw Franses

2761 qMa 499
* * * * +Makkum (Won) 404 297
Louw Louw Franses
wed 2761 qMa 499
* * * v


1760 Makkum (Won) 304
1758
Makkum (Won)
304
Louw Louw Franses
wed 2761 qMa 499* 1760 Makkum (Won) 2971758
Makkum (Won)
1051
Louw Louw Franses

2761 qMa 499 * *Makkum (Won) 316 235
Louw Louw Hendriks

2762 qMa 500


* * v


1755 Makkum (Won) 331 17571757: op zee onbekend waar
Makkum (Won) 441 322
Louw Louw Hendriks

2762 qMa 500 b * * * v


1752 Makkum (Won) 457


Makkum (Won) 457 331
Louw Louw Hendriks

2762 qMa 500* * *

1752 Makkum (Won) 441

Pingjum (Won) 44 43
Louw Louw Hielkes

3684* * * * *
1755 Pingjum (Won) 75
1758: geen L 600
Pingjum (Won) 77 75
Louw Louw Hielkes

3684

* * * * * * v1755 Pingjum (Won) 43


Zurich (Won) 10 10
Louw Louw Murks

539 qZu 19 * * * * * * * * * * * *
1755 en 1756: een kind getrouwd
Makkum (Won) 282 207
Louw Louw Paulus

2763 qMa 501 * * * * * * +


Burgwerd (Won) 32 32
Lucas Lucas Harmens
adsistent 3477


* * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 2 2
Luijtjen Luitjen Gijsberts

783 qMa 502

* * v1754 Makkum (Won) 133 1756 Makkum (Won) 390


Makkum (Won) 175 133
Luitjen Luitjen Gijsberts

783 qMa 502
* * * * * v
1754 Makkum (Won) 2


Makkum (Won) 536 384
Luijtjen Luitjen Gijsberts

783 qMa 502
* * * * 1757 Makkum (Won) 390

Makkum (Won) 542 390
Luijtjen Luitjen Gijsberts

783 qMa 502* v


1756 Makkum (Won) 2 1757 Makkum (Won) 384


Kimswerd (Won) 6 5
Luijtjen Luitjen Jans
wed 1121 qKi 66 * * * * * * * * v


1756 Kimswerd (Won) 33


Kimswerd (Won) 35 33
Luijtjen Luitjen Jans
wed 1121 qKi 66* * * * * 1756 Kimswerd (Won) 5
1756: geen L 600
Pingjum (Won) 6 6
Luijtsen Luitjen Pieters

3135 qPg 092
* * * * * * * * * * *
1759: geen L 600
Witmarsum (Won)
57
Luijtsen Luitjen Siebrens

3293 qWi 082


* * * * *
1755 Witmarsum (Won) 691755 1755: arme huijs
Witmarsum (Won)
69
Luijtjen Luitjen Siebrens

3293 qWi 082 * * * * * * * v1757 Witmarsum (Won) 57

1749: arm en onvermogen
Longerhouw (Won)
4
Luitsen Luitjen Wilkes

131 qLh 05 * *Tjerkwerd (Won) 12 12
Luitsen Luitjen Wilkes

131 qLh 05
*


1749 Longerhouw (Won) 4

Makkum (Won) 445 324
Lijskje Lutske Klases

2383 qMa 049 * * * * * v

1753 Leeuwarden (Lwd)


1751: een zeevarend
Makkum (Won) 619 447
Luijtske Lutske Klases

2383 qMa 049 * * * * * * * * * * * * *1760: zoon weg onbekend waar