bewoners 1748-1760 op alfabet
G


plaats hsn Oud hsn Nw onbewoond voornaam standvoorn patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
Makkum (Won) 266 196
Gabe Gabe Stoffels

2530 qMa 218


* +1755 Makkum (Won) 358

Makkum (Won) 500 358
Gabe Gabe Stoffels

2530 qMa 218 * * * * * * * v1755 Makkum (Won) 196 1752

Idsegahuizum (Won) 7 7
Gabe Gabe Tjerks

594

* v
1758 Makkum (Won) 110


Makkum (Won) 115 86
Gabe Gabe Tjerks

594* v 1753 Makkum (Won) 110 1760 Piaam (Won) 1

1753: geen L 600
Makkum (Won) 141 110
Gabe Gabe Tjerks

594


* v
1758 Idsegahuizum (Won) 7 1759 Makkum (Won) 86


Piaam (Won)
1
Gabe Gabe Tjerks

594
* 1760 Makkum (Won) 86

Makkum (Won) 496 354
Gatze Gatse Fritses

2531 qMa 219 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 90 65
Gatse Gatse Haies

2532 qMa 220 * * * * v


1752 Tzum (Frd)Makkum (Won) 525 376
Gatse Gatse Haies

2532 qMa 220


* v 1759 Tzum (Frd)
1760 Tzum (Frd)Makkum (Won) 21 15
Gatse Gatse Jans

45 qPm 06
* * * * * * * * 1753 Piaam (Won) 2

Piaam (Won)
2
Gatse Gatse Jans

45 qPm 06 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 15


Allingawier (Won) 19 17
Gatse Gatse Lieuwes

412

* * * +
Makkum (Won) 3 3
Gatze Gatse Sietses

2535 qMa 223 * * * v

Makkum (Won) 76 57
Gatze Gatse Sietses

2534 qMa 222v


1752 Makkum (Won) 418


Makkum (Won) 108 81
Gatse Gatse Sietses


qMa

* * * +Makkum (Won) 212 160
Gatse Gatse Sietses


qMa
* v

1757 Makkum (Won) 309 1758 Makkum (Won) 309


Makkum (Won) 417 309
Gatse Gatse Sietses


qMa

* * * 1758 Makkum (Won) 160

Makkum (Won) 418 309
Gatse Gatse Sietses


qMa* * * * * v


1752 Makkum (Won) 76 1757 Makkum (Won) 160 1753
1754: met de moeder
Makkum (Won) 188 143
Gatse Gatse Sjoerds

1055 qMa 224 * * * * * * * * * * * * *4 kalkovens, 1 anno 1742 op koud steed gebouwd
Makkum (Won) 401 294 Ledig Gatse Gatse Sjoerds
eigenaar 1055 qMa 224-
Makkum (Won) 401 294 Ledig Gatse Gatse Sjoerds
eigenaar 1055 qMa 224

-


Arum (Won) 72 69
Gatske Gatske Ages

1929 qAr 002

* +1750
Makkum (Won) 575 415
Geele Geele Hoites

922 qMa 225 * * * * * * * * * * * * *7 kalkovens
Makkum (Won)
1095
Gale Geele Hoites

922 qMa 225 *wegens ledig huis staande in de Schans
Makkum (Won)
1099
Geert Geert

soldaat 2536 qMa 226 * *


weduwnaar
Tjerkwerd (Won)
1001
Geert Geert Aukes

239 qTj 23 *
Makkum (Won) 130 100
Geert Geert Geerts
soldaat 2536 qMa226


* * * * * * * * * * 1751

1751
Makkum (Won) 520 373
Geert Geert Johannes

975 qMa 228 * * * * * * * * * * * * *1753: een dochter getrouwd aan Doris Kruger
Schraard (Won)
13
Geertje Geertje
Heineman
579


* * * v

1757 Schraard (Won) 16


Schraard (Won)
16
Geertje Geertje
Heineman
579

* v

1757 Schraard (Won) 13 1758 Schraard (Won) 32


Schraard (Won)
23
Geertje Geertje
Heineman
579*
1759 Schraard (Won) 32

Schraard (Won)
26
Geertje Geertje
Heineman
579

b v*
1759 Schraard (Won) 32 1754 Schraard (Won) 13


Schraard (Won)
32
Geertje Geertje
Heineman
579


b v
1758 Schraard (Won) 16 1759 Schraard (Won) 23


Arum (Won) 135 132
Geertje Geertje Bartelds

1947 qAr 010

* * * * * * * * * * *


1750
Wons (Won)
1002
Geertje Geertje Hendriks

3226 qZu 12 *1748: vrijster
Makkum (Won)
1073
Geertje Geertje Jans

2537 qMa227 * *


arme weduwe
Tjerkwerd (Won) 44 43
Geertje Geertje Jans

3334 qTj 24 *
Hichtum (Won)
16
Geertje Geertje Rommerts

1682* * v

1753 Bolsward (Bol)Witmarsum (Won)
30
Geertje Geertje Rommerts

1682x x x x

1751 Bolsward (Bol)

is Age Murks wed
Kimswerd (Won) 38 36
Geertje Geertje Siebrens

3644

* * * * * * * * * g

1758: getrouwd aan Hessel Jans van Wommels
Pingjum (Won) 110 103
Geertje Geertje Tjallings

3105 qPg 049 * * * * * * * * * * * *1748 arme huijs
Ferwoude (Won) 12 10
Geertje Geertje Tjebbes

3623

* * * * 1757 Sint Nicolaasga (Don)


Makkum (Won) 157 122
Geertje Geertje Tjeerds


b *


1759
Kimswerd (Won)
1016
Geijske Geesje Harmens

3659

*Burgwerd (Won) 33 34
Geeske Geesje Klases

2078 qBu 04 * * * * *


1748 arme kamer
Burgwerd (Won) 34 34
Geeske Geesje Klases

2078 qBu 04
* * * * * * * *


1748 arme kamer
Witmarsum (Won)
77
Gerardus Gerard
Coster
384 qWi 032 * * * v1751 Witmarsum (Won) 68


Arum (Won) 74 71
Gerardus Gerard Tiemens Wijngaarden wed 2319* v1755 Arum (Won) 152 1756 Arum (Won) 85
1756
Arum (Won) 88 85
Gerardus Gerard Tiemens Wijngaarden wed 2319
* * * * * 1756 Arum (Won) 711756
Arum (Won) 156 152
Gerardus Gerard Tiemens Wijngaarden wed 2319


* v1755 Arum (Won) 71


Witmarsum (Won)
36
Gerardus Gerard Tiemens Wijngaarden
2319

* v


Makkum (Won) 457 331
Gerben Gerben Annes

2538 qMa 229 * * * * * * * * * +


1751: een zoon in Holland
Makkum (Won) 457 331
Gerben Gerben Annes
wed 2538 qMa 229
* * * *
Gaast (Won) 36 33
Gerben Gerben Gerbens

3544


* v1751 Workum (Wor)Witmarsum (Won)
50
Gerben Gerben Hendriks
b * v

Witmarsum (Won)
87
Gerben Gerben Hendriks

* *
1758 Witmarsum (Won) 93

Witmarsum (Won)
93
Gerben Gerben Hendriks* * v

1756 Witmarsum (Won) 118 1758 Witmarsum (Won) 87


Witmarsum (Won)
105
Gerben Gerben Hendriks
b v
1758 Witmarsum (Won) 87


Witmarsum (Won)
118
Gerben Gerben Hendriks


b v1755 Witmarsum (Won) 50 1756 Witmarsum (Won) 93


Makkum (Won) 248 183
Gerben Gerben Hielkes

2540 qMa 231


* * +Makkum (Won) 248 183
Gerben Gerben Hielkes
wed 2540 qMa 231
v

1753 in arme huijs
Makkum (Won) 431 317
Gerben Gerben Hielkes

2540 qMa 231 * * * v1751 Makkum (Won) 248


Makkum (Won) 333 243
Gerben Gerben Jakobs

* * * * * * * * v
1758 Workum (Wor)Oldeklooster (Won)
4
Gerben Gerben Jakobs

2332


* v1751 Tzum (Frd)Arum (Won) 1013 1013
Gerben Gerben Jetses

3566
*
Makkum (Won) 643 467
Gerben Gerben Klases

2539 qMa 230 * * * * +

1752
1752: beijde dood
Makkum (Won)
1107
Gerben Gerben Klases

2539 qMa 230
*Tjerkwerd (Won) 15 15
Gerben Gerben Klases

3335 qTj 25 * * * * * * * * * * * *

Kimswerd (Won) 35 33
Gerben Gerben Pieters

2284 qKi 31 * * * * * * * v1756 Kimswerd (Won) 63


Kimswerd (Won) 65 63
Gerben Gerben Pieters

2284 qKi 31


* * * * * * 1756 Kimswerd (Won) 33

Makkum (Won) 87 64
Gerben Gerben Pieters

2541 qMa 232 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 394 288
Gerben Gerben Rinnerts

26 qMa 233 * * * * * * * * * * * * *1755: potoven van nr 170
Greonterp (Won)
11
Gerben Gerben Rintjes

303 qGr 10 * * * * * * * * * +


1754: een zoon minder
Makkum (Won) 120 90
Gerben Gerben Rintjes

27 qMa 234 * * * * * * * * * * * * *

1760
4 kalkovens 4 tichelwerken
Hartwerd (Won)
9
Gerben Gerben Romkes

2144 qHa 03 * * * * v


1752 Westhem (Wym)Arum (Won) 59 57
Gerben Gerben Siebes

3581
* * * v
1756 Huins (Baa)
1759 Witmarsum (Won) 70


Witmarsum (Won)
70
Gerben Gerben Siebes

3581*
1759 Arum (Won) 57

Makkum (Won) 690 505
Gerben Gerben Sipkes* * * * * * v

woont in sijn schip
Exmorra (Won) 22 25
Gerben Gerben Sjoerds

2178 qEx 08 * * * * * * * * * * * * *
Arum (Won) 11 11
Gerben Gerben Teedes

1853 qAr 154 * * * * * * * * * * * * *1754: de dogter dood
Tjerkwerd (Won) 5 5
Gerben Gerben Teekes

3336 qTj 26 * * * * * * * * * * * *

Kimswerd (Won) 19 18
Gerben Gerben Tjerks

1147 qKi 32 * * * * * * * * * * +


Kimswerd (Won) 19 18
Gerben Gerben Tjerks
wed 1147 qKi 32

* * +
Arum (Won) 70 68
Gerben Gerben Wiegers

3588

* * * * v

1753 Pingjum (Won) 34


Arum (Won) 1024 1024
Gerben Gerben Wiegers

3588

*Pingjum (Won) 34 33
Gerben Gerben Wiegers

3588

* * * * * * *
1753 Arum (Won) 68

Gaast (Won) 50 46
Gerben Gerben Willems

3601


b * *1760: verklaart geen L 600 te bezitten
Arum (Won) 160 156
Gerbentje Gerbentje Pieters

2120 qAr 124 * * * * * * * * * * * * *
Idsegahuizum (Won) 15 15
Gerbrig Gerbrichje Jans

2023 qId 06 * * * * * * * * * * * * *


1748 diaconiehuis
Makkum (Won)
1003
Gerke Gerke Elings
wed 2542 qMa 235 * *

1748
Makkum (Won) 503 360
Gerke Gerke Uilkes

981 qMa 236 * * * * * * * * * * * * *1757: de zoon getrouwd
Makkum (Won) 20 14
Gerlof Gerlof Franses

2543 qMa 237

* * * * * v
1754 Makkum (Won) 131 1759 Makkum (Won) 40


Makkum (Won) 52 40
Gerlof Gerlof Franses

2543 qMa 237


* * 1759 Makkum (Won) 14

Makkum (Won) 171 131
Gerlof Gerlof Franses

2543 qMa 237* * v

1752 Makkum (Won) 324 1754 Makkum (Won) 14


Makkum (Won) 324 241
Gerlof Gerlof Franses

2543 qMa 237 * * * * v


1752 Makkum (Won) 171


Schraard (Won)
28
Gerlof Gerlof Hanses

3174 qSr 14 * *


1748: oud en arm
Hichtum (Won)
10
Gerlof Gerlof Hobbes

3611


* v1759vrijgezel
Wons (Won)
21
Gerlof Gerlof Jakobs

533 qWo 10 * * * * * * * * * * * *
zie nr 24
Wons (Won)
24
Gerlof Gerlof Jakobs

533 qWo 10
- -

zie Wons nr 21
Makkum (Won) 76 57
Gerlof Gerlof Wiebes

968
* * * v
1756 Makkum (Won) 82 1759 Makkum (Won) 412


Makkum (Won) 109 82
Gerlof Gerlof Wiebes

968

* * * v1753 Makkum (Won) 158 1756 Makkum (Won) 57


Makkum (Won) 208 158
Gerlof Gerlof Wiebes

968
* v

1752 Makkum (Won) 82


Makkum (Won) 570 412
Gerlof Gerlof Wiebes

968* * 1759 Makkum (Won) 57

Cornwerd (Won) 17 17
G Gerrit
Krijtenburg
902


* * *
Pingjum (Won) 40 39
Gerrijt Gerrit
Eelkoma wed 688


* * * * * * * *
*
1752: een zoon gertrouwd zie no 10 de ander naar Harlingen
Makkum (Won) 291 215
Gerrit Gerrit Ages

2544 qMa 239 * * * * +


1748
Makkum (Won) 291 215
Gerrit Gerrit Ages
wed 2544 qMa 239* * * * * * * * *


1752 in omnibus
Exmorra (Won) 19 19
Gerrit Gerrit Ates

1941 qEx 09 * * * * * v

1753 Bolsward (Bol)Exmorra (Won) 28 31
Gerrit Gerrit Baukes

96 qWo 11


* * v


1755 Longerhouw (Won) 1 1757 Makkum (Won) 34


Longerhouw (Won)
1
Gerrit Gerrit Baukes

96 qWo 11

* * * * * v1755 Exmorra (Won) 28


Makkum (Won) 43 34
Gerrit Gerrit Baukes

96 qWo 11
* * * * 1757 Exmorra (Won) 28

Wons (Won)
1
Gerrit Gerrit Baukes

96 qWo 11 * * * *
Dese geniet de 10-jarige vrijdom Ao. 1739 afgebrant
Makkum (Won) 126 96
Gerrit Gerrit Dirks

2546 qMa 241


* * +


1751 Makkum (Won) 609

Makkum (Won) 259 191
Gerrit Gerrit Dirks Hollander
1397b *
Makkum (Won) 609 437
Gerrit Gerrit Dirks

2546 qMa 241 * * * v1751 Makkum (Won) 126


Parrega (Won)
3
Gerrit Gerrit Doekeles

638 qPa 18 * * * * * * * +

Parrega (Won)
3
Gerrit Gerrit Doekeles
wed 638 qPa 18


* * * * * *(*Neeltje Taekes)
Lollum (Won)
30
Gerrit Gerrit Douwes

3357
b v

1757 Bolsward (Bol)Schraard (Won)
20
Gerrit Gerrit Eelkes

3175 qSr 15
* +

1757 Schraard (Won) 23
1758: de dochter getrouwd aan Hessel Willems
Schraard (Won)
20
Gerrit Gerrit Eelkes
dochter 3175 qSr 15

* g
1757 Schraard (Won) 23
1758: de dochter getrouwd aan Hessel Willems
Schraard (Won)
23
Gerrit Gerrit Eelkes

3175 qSr 15

* * * * * * * v

1757 Schraard (Won) 20
1750
Schraard (Won)
1002
Gerrit Gerrit Eelkes

3175 qSr 15 * *Piaam (Won)
10
Gerrit Gerrit Engberts

598


b * *
Witmarsum (Won)
116
Gerrit Gerrit Everts

3531

* * +1753 bij een ander ingewoond
Witmarsum (Won)
116
Gerrit Gerrit Everts
wed 3531* +
Arum (Won) 57 55
Gorrit Gerrit Franses

1600 qAr 038 * * * * * * * * * * * * *
Dedgum (Won)
1
Gerrit Gerrit Gatses

1774 qDe 06 * * * * * * * * * * * * *egter heeft onder sijn Plaats 18 Pond: meerland vrijdom van Specien
Witmarsum (Won)
44
Gorrit Gerrit Gerlofs

3260 qWi 033

* * * * * *
1754 Witmarsum (Won) 59

Witmarsum (Won)
59
Gorrit Gerrit Gerlofs

3260 qWi 033 * * * * * * v
1754 Witmarsum (Won) 44

1749: gering
Ferwoude (Won) 24 20
Gerrit Gerrit Harmens

3624* * 1759 Koudum (Hem)


Makkum (Won) 123 93
Gerrijt Gerrit Hendriks Lamminga
* * v1754 Makkum (Won) 305 1756 Leeuwarden (Lwd)Makkum (Won) 413 305
Gerrit Gerrit Hendriks Lamminga soldaat

* * v

1752 Zurich (Won) 22 1754 Makkum (Won) 93


Tjerkwerd (Won) 50 49
Gerrijt Gerrit Hendriks

3337 qTj 27 * * * * * * * * * * * *
1751: doodarm
Zurich (Won) 22 22
Gerrit Gerrit Hendriks Lamminga

* v


1752 Makkum (Won) 413


Makkum (Won)
50
Gerrit Gerrit Hessels* 1760 Makkum (Won) 57

Makkum (Won) 76 57
Gerrit Gerrit Hessels


b * * * * v


1760 Makkum (Won) 50


Makkum (Won) 141 110
Gerrit Gerrit Jakobs Buik
* * v1754 Workum (Wor)
1756 Makkum (Won) 286


Makkum (Won) 390 286
Gerrit Gerrit Jakobs Buik


* * * * v 1756 Makkum (Won) 110 1760 Makkum (Won) 320
1759
Makkum (Won)
320
Gerrit Gerrit Jakobs Buik


* 1760 Makkum (Won) 2861760
Pingjum (Won) 43 42
Gerrit Gerrit Jakobs

3710


* * * * * *
1754 Pingjum (Won) 46

Pingjum (Won) 47 46
Gerrit Gerrit Jakobs

3710
* * v
1754 Pingjum (Won) 42

1752: vrijgezel
Arum (Won) 61 59
Gerrit Gerrit Jans

2037 qAr 083 * * * * v


1752 Franeker (Frn)Gaast (Won)
1006
Gerrit Gerrit Jans
wed 2036 qGa 20 *


1748
Greonterp (Won)
8
Gerrit Gerrit Jans

2035 qGr 11 * * * * * * * * * * * * *een arm arbeider
Ferwoude (Won) 25 22
Gerrit Gerrit Jochums

1525


* * * * * * * 1754 Hieslum (Won) 12

Hieslum (Won) 13 12
Gerrit Gerrit Jochums

1525* * * v

1751 Franeker (Frn)
1754 Ferwoude (Won) 22


Makkum (Won) 321 238
Gerrijt Gerrit Klases

2547 qMa 242

* * * * * * * * * * *
Makkum (Won)
1030
Gerrit Gerrit Klases

2547 qMa 242 *
Makkum (Won) 80 60
Gerrit Gerrit Olferts

2548 qMa 243 * * * * * * * * * * v
1758 Makkum (Won) 60


Makkum (Won) 80 60
Gerrit Gerrit Olferts

2548 qMa 243

* * * 1758 Makkum (Won) 60

Arum (Won) 94 91
Gerrit Gerrit Pieters

2121 qAr 125 * * * * * * * * * * * * *

1752

Lollum (Won)
23
Gerrit Gerrit Pieters

2250 qLl 07 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 414 306
Gerrit Gerrit Pieters


* * v


1755 Workum (Wor)
1757 Workum (Wor)Pingjum (Won) 47 46
Gerrit Gerrit Rienks

3702
b v

1757 Pingjum (Won) 74


Pingjum (Won) 76 74
Gerrit Gerrit Rienks

3702

b v

1757 Pingjum (Won) 46 1758 Hitsum (Frd)Arum (Won) 16 16
Gerrit Gerrit Ruurds

1829 qAr 139

* * * * * * * 1754 Arum (Won) 40
1757: geen L 600
Arum (Won) 41 40
Gerrit Gerrit Ruurds

1829 qAr 139* * v

1751 Arum (Won) 103 1754 Arum (Won) 106


Arum (Won) 103 100
Gerrit Gerrit Ruurds

1829 qAr 139

- * v1751 Arum (Won) 106 1752 Arum (Won) 41


Arum (Won) 106 103
Gerrit Gerrit Ruurds

1829 qAr 139 * * * v1751 Arum (Won)Arum (Won) 61 59
Gerrit Gerrit Seekeles

2155 qAr 141* * v

1752 Arum (Won) 74 1754 Kimswerd (Won)Arum (Won) 74 71
Gerrit Gerrit Seekeles

2155 qAr 141 * * * * v


1752 Arum (Won) 61


Kimswerd (Won)
35
Gerrit Gerrit Seekeles

2155 qAr 141b
Kimswerd (Won) 39 37
Gerrit Gerrit Seekeles

2155 qAr 141


b v
Makkum (Won) 384 283
Gerrijt Gerrit Siemens Krijtenburg
902 qMa 238 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 356


Makkum (Won) 498 356
Gerrijt Gerrit Siemens Krijtenburg
902 qMa 238

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 283
1756: kalkovens op nr 387
Makkum (Won) 139 108
Gerrit Gerrit Sietses

* * * * * v
1754 Harlingen (Har)
1759 Franeker (Frn)


woont op Ijsbrand Dirks tichelwerk
Lollum (Won)
2
Gerrit Gerrit Sikkes

1195


* * * * * * * 1754 Berlikum (Men)


Arum (Won) 50 49
Gorrit Gerrit Sjoerds

436


* * *1 pondm
Witmarsum (Won)
24
Gorrijt Gerrit Sjoerds

436 qWi 034 * * * * * * * * * * * *

Makkum (Won)
1062
Gerrit Gerrit Sjoukes

1011 qMa 244 * *Makkum (Won) 247 183
Gerrit Gerrit Teunis

2549 qMa 245
* * * v1753 Makkum (Won) 430 1756 Makkum (Won) 376


Makkum (Won) 524 376
Gerrit Gerrit Teunis

2549 qMa 245* * * * * 1756 Makkum (Won) 183

Makkum (Won) 598 430
Gerrijt Gerrit Teunis

2549 qMa 245 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 183


Tjerkwerd (Won) 24 24
Gerrit Gerrit Tjalkes

3338 qTj 28 *
Makkum (Won) 71 54
Gerrijt Gerrit Watses

971 qMa 246 * * * * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 257


Makkum (Won) 352 257
Gerrijt Gerrit Watses

971 qMa 246


* * 1759 Makkum (Won) 54

Pingjum (Won)
1008
Gerritje Gerritje Jans

3073 qPg 014 *
Burgwerd (Won) 14 14
Gilles Gilles Hessels Mesdag koopman 3473

* * * * * * * *1753: voor een plaats.
Hartwerd (Won)
5
Gilles Gilles Hessels Mesdag
3473* v


1752 Burgwerd (Won) 14


Gaast (Won) 37 34
Gjalt Gjalt Gooitsensb
Cornwerd (Won) 18 18
Gooitzen Gooitsen Feddes

1979 qGa 21


* v1751 Gaast (Won) 26 1752 Zurich (Won)


Haven Cherger
Gaast (Won) 26 23
Gooijtzen Gooitsen Feddes

1979 qGa 21 * * * v1751 Cornwerd (Won) 18

niet gevonden in Cornwerd
Makkum (Won) 506 363
Gooitjen Gooitsen Feddes

1979 qGa 21

* v
1754 Zurich (Won) 5 1756 Harlingen (Har)Zurich (Won) 5 5
Gooitzen Gooitsen Feddes

1979 qGa 21* v


1752 Cornwerd (Won) 18 1753 Makkum (Won)Arum (Won) 1012 1012
Gooijtsen Gooitsen Jans

1805 qAr 084 *
Burgwerd (Won) 5 5
Gooijtzen Gooitsen Jans

1805 qAr 084
* * * * * * * * * * * *

1754

Makkum (Won) 2 2
Goijk Gooitsen Jans*1752 Workum (Wor)


Makkum (Won) 142 111
Gooijtjen Gooitsen Tietes


* * 1759 Harlingen (Har)


Makkum (Won) 4 3
Gooijts Gooitsen Tjallings

2550 qMa 247

* * *


1759 1758: heeft bij een ander ingewoond
Makkum (Won) 121 91
Goits Gooitsen Tjallings

2550 qMa 247 * * * * * * * d v
seer arm
Makkum (Won) 167 129
Goris Goris Jarichs
wed* * g1752: getrouwd aan Jan Holwerd
Lollum (Won)
17
Goris Goris Ruurds

2251 qLl 08 * * * * v


1752 Lollum (Won) 30


Lollum (Won)
30
Goris Goris Ruurds

2251 qLl 08* * v

1752 Lollum (Won) 17 1754 Tzum (Frd)Makkum (Won) 197 148
Gosling Gosling Berends

3505


* +
1754 Makkum (Won) 438

Makkum (Won) 610 438
Gosling Gosling Berends

3505

* v

1753 Makkum (Won) 467 1754 Makkum (Won) 148


Makkum (Won) 643 467
Gosling Gosling Berends

3505
b v

1753 Makkum (Won) 438


Pingjum (Won) 108 102
Gosling Gosling Berends

3505+
1755 Makkum (Won)

heeft in Makkum bij een ander ingewoond
Pingjum (Won) 108 102
Gosling Gosling Berends
wed 3505*
1755 Makkum (Won)

heeft in Makkum bij een ander ingewoond
Makkum (Won) 518 372
Gosling Gosling Bouwes


b *
Exmorra (Won)
31
G. Gosling Franses Braaksma


*bezaaid land
Lollum (Won)
4
Gosse Gosse Everts

2252 qLl 09 * * * v1751 Tzum (Frd)Lollum (Won)
4
Gosse Gosse Everts

2252 qLl 09* * * * * * * * * 1752 Tzum (Frd)


Hieslum (Won)
1000
Gosse Gosse Gerbens

212 qHs 04 * *Makkum (Won) 2 2
Gosse Gosse Jakobs

2551 qMa 248

* * v1754 Makkum (Won) 375 1756 Makkum (Won) 190


Makkum (Won) 258 190
Gosse Gosse Jakobs

2551 qMa 248* * * * * 1756 Makkum (Won) 2

Makkum (Won) 523 375
Gosse Gosse Jakobs

2551 qMa 248 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 2


Arum (Won) 111 109
Gosse Gosse Johannes

3567* v 1759 Baard (Baa)
1760 Beers (Baa)Hartwerd (Won)
13
Gosse Gosse Johannes

3567
* v

1753 Bolsward (Bol)Tjerkwerd (Won) 23 23
Gosse Gosse Pieters

500 qWo 12
* * * * * * * * * * *

Wons (Won)
4
Gosse Gosse Pieters

500 qWo 12 *
Tjerkwerd (Won) 31 30
Gosse Gosse Siebrens

3339 qTj 29 * * * * * v

1753 Bolsward (Bol)Tjerkwerd (Won) 36 35
Gosse Gosse Siebrens

3339 qTj 29


* * * * *
1755 Bolsward (Bol)


Gaast (Won) 31 28
Greolke Greultje Olferts

2107 qGa 41 * * * +
1748: oud en arm
Makkum (Won) 382 281
Greulk Greultje Olfertsb v

1757 Makkum (Won) 462


Makkum (Won) 636 462
Greulk Greultje Olferts
* g

1757 Makkum (Won) 282

Makkum (Won) 635 461
Grietje Grietje

*Makkum (Won) 405 298
Grietje Grietje Bees

* * +
Witmarsum (Won)
1002
Grietje Grietje Everts

3261 qWi 035 * *


een oude arme vrouw
Zurich (Won) 5 5
Grietje Grietje Hanses

3218 qZu 01


* v


1752 Zurich (Won) 6
1751
Zurich (Won) 6 6
Grietje Grietje Hanses

3218 qZu 01* +


1752 Zurich (Won) 51752
Zurich (Won) 20 20
Grietje Grietje Hanses

3218 qZu 01 * * * v1751 Zurich (Won) 5


Pingjum (Won) 1 1
Grietje Grietje Heins

734


* * * * * * * * * *

Makkum (Won) 288 213
Grijtje Grietje Hendriks

b v1755 Makkum (Won) 215


Makkum (Won) 291 215
Grijtje Grietje Hendriks


* v1755 Makkum (Won) 213 1756 Makkum (Won) 381
1755
Makkum (Won) 531 381
Grietje Grietje Hendriks* v


1756 Makkum (Won) 215 1757 Makkum (Won) 473


Makkum (Won) 649 473
Grietje Grietje Hendriks
* * * * 1757 Makkum (Won) 3811757
Makkum (Won) 216 161
Grietje Grietje Hielkes

2552 qMa 249 * * * * * g v

1753 Makkum (Won) 238

1753: getouwd aan Siebren Gerbens
Arum (Won) 135 132
Grietje Grietje Jans

3560

* v
1753 Arum (Won) 140


Arum (Won) 143 140
Grietje Grietje Jans

3560

* * g
1753 Arum (Won) 132

Kimswerd (Won) 34 32
Grijtje Grietje Jans

2285 qKi 33 * * * * * * * * * * * * *


1748 arme huis
Makkum (Won)
1056
Griettje Grietje Jeltes

2553 qMa 250 * *

1748
Makkum (Won) 212 160
Grietje Grietje Johannes

* * g1754 Makkum (Won) 214

Makkum (Won) 213 160
Grietje Grietje Johannes
* * * * g v
1754 Makkum (Won) 212

1753: getrouwd aan Abraham Klases
Makkum (Won)
11
Grietje Grietje Karstes* 1760 Makkum (Won) 50
1760: gekomen met haar zoon
Makkum (Won) 51 40
Grietje Grietje Karstes

* * * * * * * * v
1758 Makkum (Won) 50


Makkum (Won) 66 50
Grietje Grietje Karstes

* * v 1758 Makkum (Won) 40 1760 Makkum (Won) 11


Arum (Won) 98 95
Grietje Grietje Orks

2109 qAr 117 * * * * * * * * * * * * +seer arm
Makkum (Won) 229 167
Grietje Grietje Pieters
* * * v


1752
Makkum (Won) 546 394
Grietje Grietje Poppes

* * * * * * * * * * *


1760 1754: arme huijs
Makkum (Won) 638 464
Grietje Grietje Rintjes

2554 qMa 251 * * * * * +

1748 in de Vermaning
Exmorra (Won) 7 7
Grietje Grietje Scheltes

220 qEx 10 * * * v1751 Tjerkwerd (Won)Pingjum (Won) 51 50
Grietje Grietje Sjoerds

3697*
is Tietje Harmens dochter