bewoners 1748-1760 op alfabet
Fplaats hsn Oud hsn Nw onbewoond voornaam standvoorn patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
Parrega (Won)
26
Fedde Fedde Douwes

3042 qPa 12 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 367 269
Fedde Fedde Moses

2512 qMa 194 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 286


Makkum (Won) 390 286
Fedde Fedde Moses

2512 qMa 194

* v
1754 Makkum (Won) 269 1755 Makkum (Won) 383


Makkum (Won) 428 316
Fedde Fedde Moses
wed 2512 qMa 194
* * * * 1757 Makkum (Won) 370

Makkum (Won) 516 370
Fedde Fedde Moses

2512 qMa 194+1756 Makkum (Won) 383

Makkum (Won) 516 370
Fedde Fedde Moses
wed 2512 qMa 194* v


1756 Makkum (Won) 383 1757 Makkum (Won) 316


Makkum (Won) 535 383
Fedde Fedde Moses

2512 qMa 194


* v1755 Makkum (Won) 286 1753 Makkum (Won) 370


Greonterp (Won)
12
Fedde Fedde Pieters

2119 qGr 08 * * * * d * * * * v

1757 Greonterp (Won) 14

1752: dient nu voor knecht
Greonterp (Won)
14
Fedde Fedde Pieters

2119 qGr 08
* * * * 1757 Greonterp (Won) 12

Makkum (Won) 79 59
Fedde Fedde Pieters

937 qMa 195 * * * * * * * * * +
1755

Arum (Won) 120 117
Fedde Fedde Rienks

2138 qAr 135 * * * * * +

1754 in een arme kamer
Arum (Won) 120 117
Fedde Fedde Rienks
wed 2138 qAr 135
* * * * * * * g


1754 in een arme kamer
Burgwerd (Won) 2 2
Fedde Fedde Ruurds

683 qBu 15 * *Pingjum (Won) 27 26
Fedde Fedde Ruurds

683 qBu 15

* * * * * * * * * *
1754: een dochter minder
Makkum (Won) 12 9
Fedde Fedde Siemens
wed 2513 qMa 196


* * 1759 Makkum (Won) 257
1759: geen L 600
Makkum (Won) 352 257
Fedde Fedde Siemens
wed 2513 qMa 196
* * * * * * v1759 Makkum (Won) 9

1759: geen L 600
Lollum (Won)
7
Feijke Feike Broers

3366


* * * * * d

Arum (Won) 103 100
Feijke Feike Dirks

1958 qAr 109


* * * * * * 1755 Arum (Won) 1091760
Arum (Won) 111 109
Feijke Feike Dirks

1958 qAr 109 * * * * * * * v1755 Arum (Won) 100


Hartwerd (Won)
14
Feijke Feike Feikes

1284 qHa 02 * * * * * * * * * * * * *1758: de dochter getrouwd
Idsegahuizum (Won) 5 5
Feijke Feike Klases

1333


b * * * * * *
Makkum (Won) 661 482
Feijke Feike Michiels

2514 qMa 197 * *Makkum (Won) 259 191
Feijke Feike Scheltes

1683 qMa 198 * * * * * * * * * +Makkum (Won) 259 191
Feijke Feike Scheltes
wed 1683 qMa 198
* * v
1759 Makkum (Won) 341

Makkum (Won) 473 341
Feijke Feike Scheltes
wed 1683 qMa 198


* *
Idsegahuizum (Won) 7 7
Feijte Feite Douwes
wed 1972 qId 05 * * * * * * * * * v

1757 Makkum (Won) 99
1748
Makkum (Won) 129 99
Feijte Feite Douwes
wed 1972 qId 05
* * * * 1757 Idsegahuizum (Won) 7

Makkum (Won) 353 258
Feijte Feite Jans

950
* * * v
1756 Makkum (Won) 343 1759 Makkum (Won) 243


Makkum (Won) 393 288
Feijte Feite Jans
wed* * * g v

1753 Makkum (Won) 167

1753: getrouwd aan Murk Tjallings
Makkum (Won) 478 343
Feijte Feite Jans

950


* * v1754 Ureterp (Ops)
1756 Makkum (Won) 258

in t schip
Hieslum (Won) 1 1
Feijte Feite Piers

1224

b * v1753 Parrega (Won) 1


Parrega (Won)
1
Feijte Feite Piers

1224* * * * v

Hieslum (Won) 1 1759 Workum (Wor)


(*Attema) x Antje Douwes
Hichtum (Won)
1003
Fetze Feitse Haantjes

1419 qHi 07 *
Parrega (Won)
36
Fetse Feitse Haantjes

1419 qHi 07


.

* * *
Tjerkwerd (Won) 20

Tjerkwerd (Won) 20 20
Fetse Feitse Haantjes

1419 qHi 07 * * * * * * * * * * v
1758 Parrega (Won) 36


Makkum (Won)
77
Feijtse Feitse Jans

950
* 1760 Makkum (Won) 243

Makkum (Won) 333 243
Feijtse Feitse Jans

950* v 1759 Makkum (Won) 258 1760 Makkum (Won) 77


Gaast (Won) 39 36
Fekke Fekke Fekkes

1551 qGa 17 * * * * * * * * * * * * *

1752

Hichtum (Won)
1000
Fekke Fekke Johannes

205 qHi 08 *
Schraard (Won)
40
Fecke Fekke Johannes

205 qHi 08
* * * v


1752 Bolsward (Bol)Gaast (Won) 10 10
Fekke Fekke Lieuwes* *Wons (Won)
36
Fecke Fekke Teekes

3197 qWo 08 * *


1750: diaconije huijs
Makkum (Won) 261 192
Fettje Fetje Dirks
b v
1754
Parrega (Won)
36
Fetje Fetje Jurjens

3037 qPa 05 * * * * * * * g
1750: een seer arm weduwe met 5 kinders
Kimswerd (Won) 45 43
Fettje Fetje Minks

3647
* v


1752 Kimswerd (Won) 52 1753 Harlingen (Har)Kimswerd (Won) 53 51
Fettje Fetje Minks

3647

* * * v


1752 Kimswerd (Won) 45


Makkum (Won) 70 53
Fettje Fetje Pieters

2515 qMa 199 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 476 342
Fettje Fetje Steffens* * * * * * * +

Makkum (Won) 225 167
Fettje Fetje Tietes

* v
1758 Makkum (Won) 320 1759 Makkum (Won) 306
1758
Makkum (Won) 414 306
Fettje Fetje Tietes


* * 1759 Makkum (Won) 167

Makkum (Won) 612 440
Fettje Fetje Wiebes* * * * * * +
1749
Parrega (Won)
8
Floris Floris Tiemens

1294 qPa 14 * * * * * * * * * * * * *1754: de zoon dood
Arum (Won) 80 77
Floris Floris Tjerks

2200 qAr 171* * * * * 1756 Arum (Won) 121

Arum (Won) 124 121
Floris Floris Tjerks

2200 qAr 171 * * * * * * * * v


1756 Arum (Won)
1752

Makkum (Won) 677 496
Foeke Foeke
Molenaar
* * * 1758 Harlingen (Har)


Makkum (Won) 411 303
Foeke Foeke Andries

2516 qMa 200 * * * * * * * * * * * * *


1748 1757: arm huis
Makkum (Won) 489 350
Foeke Foeke Feikes
wed 2517 qMa 201

* *
1754 Makkum (Won) 423

Makkum (Won) 587 423
Foeke Foeke Feikes

2517 qMa 201 * * * +

Makkum (Won) 587 423
Foeke Foeke Feikes
wed 2517 qMa 201


* * * v
1754 Makkum (Won) 350


Gaast (Won) 16 14
Foeke Foeke Gerrits

1612b * * * v1759 Makkum (Won) 81


Makkum (Won) 108 81
Foeke Foeke Gerrits

1612* * 1759 Gaast (Won) 14

Cornwerd (Won) 4 3
Foeke Foeke Minnes

1400* * 1759 Midlum (Frd)


Makkum (Won) 655 477
Foeckjen Foekje Jetses


* +


1751 arme huijs
Makkum (Won) 415 307
Foekjen Foekje Lolles

2365 qMa 030 * * * * * * g v
1748 arm huis
Tjerkwerd (Won) 17 17
Foekjen Foekje Sjoerds Reenstra
3327 qTj 04 * * * * * * * * * +


is T. Gerlsma wed
Makkum (Won) 336 245
Fokel Fokele Alles

2518 qMa 202 * *

1748
Makkum (Won) 389 286
Fookle Fokele Ruurds
wed 2521 qMa 206 * * * * * * * * * * * * *1759: geen L 600
Parrega (Won)
13
Fokle Fokele Siemens

608 qPa 15 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 573 414
Fokle Fokele Thomas


g * * * * * * * * *
Dedgum (Won)
9
Fookle Fokele Tjalkes

1414 qPa 15

* * + 1758 Dedgum (Won) 13

Dedgum (Won)
9
Fookle Fokele Tjalkes
wed 1414 qPa 15+
Dedgum (Won)
13
Fookle Fokele Tjalkes

1414 qPa 15* * v *
1756 Parrega (Won) 27 1759 Dedgum (Won) 9


Parrega (Won)
27
Fookle Fokele Tjalkes

1414 qPa 15


* * * * * v1756 Parrega (Won) 39
Dedgum (Won) 13


Parrega (Won)
39
Fookle Fokele Tjalkes

1414 qPa 16 * * * v1752 Parrega (Won) 27

nu 1752: Ledig
Arum (Won) 1022 1022
Fokel Fokele Ulbes

2203 qAr 173 * * *

1748: onvermogend
Pingjum (Won) 55 54
Fokel Fokele Ulbes

2203 qAr 173

*

1750: en haar moeder
Witmarsum (Won)
93
Fookeltje Fokeltje Hessels

3240 qWi 006 * * * * * v

1753 Witmarsum (Won) 105


Witmarsum (Won)
105
Fokeltje Fokeltje Hessels

3240 qWi 006
* * * * * * d1753 Witmarsum (Won) 105


Schraard (Won)
29
Fokele Fokeltje Jakles

3425


* * * * * * * * * *
1750: onvermogend
Allingawier (Won) 18 18
Fokel Fokeltje Louws

3457* * * * * *1760: eem getrouwd
Witmarsum (Won)
8
Fokeltje Fokeltje Piers

3241 qWi 007 * *Pingjum (Won) 114 106
Fookle Fokeltje Sibbeles

3071 qPg 008 * * * * +


1748
Kimswerd (Won) 27 25
Fokke Fokke Bartelds
wed 1648 qKi 28 * * * * * * * * * * v
1758 Kimswerd (Won) 30


Kimswerd (Won) 32 30
Fokke Fokke Bartelds
wed 1648 qKi 28

* * * 1758 Kimswerd (Won) 25

Makkum (Won) 231 169
Focke Fokke Fokkes

2519 qMa 203 * * * v1751met de smitte
Makkum (Won) 34 26
Fokke Fokke Harings

963 qMa 204 * * * * +
Makkum (Won) 34 26
Fokke Fokke Harings
wed 963 qMa 204* * * * * * +

1752: de zoon
Schraard (Won)
26
Fokke Fokke Ienses

3427


b * * * * *

Burgwerd (Won) 6 6
Fokke Fokke Jans

3173 qSr 11


b v


1752 Schraard (Won) 33


Schraard (Won)
33
Fokke Fokke Jans

3173 qSr 11 * * *

1748: vrijgezel
Schraard (Won)
33
Fokke Fokke Jans

3173 qSr 11* * * * * * * *
175 Burgwerd (Won) 6

Schraard (Won)
37
Focke Fokke Jans

3172 qSr 10 * * * * * +

1748
Schraard (Won)
37
Focke Fokke Jans
wed 3172 qSr 10
* * +1748
Allingawier (Won) 11 11
Fokke Fokke Johannes

2067 qAl 18 * * * v1751 Tirns (Wym)Makkum (Won) 543 391
Focke Fokke Piebes

2520 qMa 205 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 660 481
Fokke Fokke Teunis

2522 qMa 207 * * * * * * * * * * * * *1748: seer arm
Greonterp (Won)
1000
Fokke Fokke Wietses

2218 qGr 09 * *Makkum (Won) 107 81
Folkert Folkert
Halbertsma
2523 qMa 208 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 188


Makkum (Won) 254 188
Folkert Folkert
Halbertsma
2523 qMa 208
* * v
1753 Makkum (Won) 81 1755
Pingjum (Won) 7 7
Folkert Folkert
Heringa
2238
* * * * * * * * *1748 Leeuwarden (Lwd)

1748: geen huishouding
Pingjum (Won) 55 54
Folkert Folkert Klases

3707


* *
1758 Pingjum (Won) 73

Pingjum (Won) 75 73
Folkert Folkert Klases

3707


* * * * * * * * v
1758 Pingjum (Won) 54


Schraard (Won)
15
Folkert Folkert Klases

582 qSr 12 * * * * * * * * * * * *
1759: de dochter dient
Tjerkwerd (Won) 19 19
Folkert Folkert Paulus

1381 qTj 20 * * * * * * v
1754 Workum (Wor)
1753

Makkum (Won) 591 426
Folkert Folkert Pieters
wed 2524 qMa 209 * * * * * * * * * * * * *
Allingawier (Won) 1002 1002
Folkert Folkert Wiebes

144

*

x
Kimswerd (Won) 62 60
Folko Folkje Botes

2282 qKi 29 * * * * vdit is het ledige huis bij Jan Reiners anno 1749 gebruikt
Makkum (Won) 514 368
Fonger Fonger Elingsb * * * *
Makkum (Won) 139 108
Fonger Fonger Idses

2525 qMa 210 * * * * * * v
1754 Harlingen (Har)


woont op Ijsbrand Dirks panwerk
Tjerkwerd (Won) 40 39
Fonger Fonger Klases

1220 qTj 21 * * * * * * * * * * * *
woont op een afgebrande en herbouwde plaats int jaar 1749
Burgwerd (Won) 45 45
Fonger Fonger Teekeles

2038
* * * * * * * * * * * * * v

1760 Burgwerd (Won) 46

vrijgezel sinds 1748
Burgwerd (Won) 46 46
Fonger Fonger Teekeles

2038
* 1760 Burgwerd (Won) 45
1760: een nieuw huijs op een koud steed gebouwd
Witmarsum (Won)
70
Foppe Foppe Ages

3259 qWi 031 * * * * * * * * v


1756 Witmarsum (Won) 103


Witmarsum (Won)
103
Foppe Foppe Ages

3259 qWi 031* v


1756 Witmarsum (Won) 70 1757 Witmarsum (Won) 113


Witmarsum (Won)
115
Foppe Foppe Ages

3259 qWi 031
* * *
1757 Witmarsum (Won) 1031757
Cornwerd (Won) 10 10
Foppe Foppe Jorrits

223 qCo 05 * * * v1751 Pingjum (Won)


oud en arm
Pingjum (Won) 72 70
Foppe Foppe Jorrits

223 qCo 05


* +1751 Cornwerd (Won) 10

Pingjum (Won) 99 94
Foppe Foppe Jorrits
wed 223 qCo 05


* * * * *
1755 Makkum (Won) 108

Pingjum (Won) 116 108
Foppe Foppe Jorrits
wed 223 qCo 05* * * v
1752 Pingjum (Won) 72 1755 Pingjum (Won) 94


Tjerkwerd (Won) 31 32
Foppe Foppe Rommerts
wed 1380 qTj 22
* * * g1752: getrouwd aan Douwe Jans de knecht
Tjerkwerd (Won) 31 32
Foppe Foppe Rommerts

1380 qTj 22 * +Makkum (Won) 336 245
Fermer Former Gerbens

2526 qMa 211 * * * * * * * * * * * * *
Idsegahuizum (Won)
18 Onbezaaid land Fermer Former Sippes

1036 qMa 212*4 kalkovens
Makkum (Won) 8 6
Fermer Former Sippes

1036 qMa 212 * * * * * * * * * * * * *4 kalkovens
Arum (Won) 81 78
Francijntje Francisca Jans

3559


* * + 1758 Arum (Won) 88
wed van Jan Fransen
Arum (Won) 91 88
Francijntje Francisca Jans

3559
* * v

1756 Arum (Won) 116 1758 Arum (Won) 78

wed van Jan Fransen
Arum (Won) 23 23
Frans Frans
Hibma
1922 qAr 60 * * * * * +


vrijgezel
Arum (Won) 1001 1001
Frans Frans
Baarda
228 qAr 009 * *Makkum (Won) 100 75
Frans Frans
Tjallingi
892 qMa 214 * * * * * * * * * * * * *daer onder een oven
Makkum (Won) 653 477
Frans Frans Bouwes

2527 qMa 213 * * * * * * * * * * * * *
Arum (Won) 162 158
Frans Frans Douwes

3519* * * * * *
Witmarsum (Won)
62
Frans Frans Franses


* * * * *
1755 Harlingen (Har)


Arum (Won) 116 113
Frans Frans Gerrits

1991 qAr 048 * * * * * * * * * * +


Arum (Won) 116 113
Frans Frans Gerrits
wed 1991 qAr 048

* * *
Pingjum (Won) 83 80
Frans Frans Iebeles

3104 qPg 048 * * * * * * * v1755
Pingjum (Won) 83 80
Frans Frans Iebeles

3104 qPg 048* * * *
1756

1755
Arum (Won) 104 101
Frans Frans Iekes

223 qAr 032 * * * * * * * * * * * * *


1760 seer arm
Arum (Won) 35 34
Frans Frans Jans

1432 qAr 082 * * * * *


*1760: Tomas Jans doorgestreept
Schraard (Won)
18
Frans Frans Jans

242 qSr 13 * * * +
1749: seer gering
Makkum (Won) 142 111
Frans Frans Johannes


b * * * * * * * * *1752: geen L 600
Makkum (Won) 76 57
Frans Frans Jorks

967


* * v1754 Makkum (Won) 378 1756 Makkum (Won) 82


Makkum (Won) 109 82
Frans Frans Jorks

967
* v

1753 Makkum (Won) 378


Makkum (Won) 109 82
Frans Frans Jorks

967
* * * * * 1756 Makkum (Won) 57

Makkum (Won) 528 378
Frans Frans Jorks

967

* v

1753 Makkum (Won) 82 1754 Makkum (Won) 57


Gaast (Won)
1003
Frans Frans Scheltes

2154 qGa 19 *
Makkum (Won) 48 37
Frans Frans Scheltes

2154 qGa 19
* * * v1749 Gaast (Won) 1003 1752 Makkum (Won) 278


Makkum (Won) 278 204
Frans Frans Scheltes

2154 qGa 19* v


1752 Makkum (Won) 48 1753 Makkum (Won) 460


Makkum (Won) 633 460
Frans Frans Scheltes

2154 qGa 19
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 204

Makkum (Won) 78 58
Frederik Freerk
Glins luitenant


* * v
1757 Zierikzee
1759 Enkhuizen


1758: een minder woont op sig selfs
Makkum (Won) 610 438
Frederic Freerk
Hogendorpb * * *
Ferwoude (Won) 25 21
Freerk Freerk Andries

1936 qFe 15 * * * * * * * * * * v
1758 Ferwoude (Won) 23


Ferwoude (Won) 27 23
Freerk Freerk Andries

1936 qFe 15

* * * 1758 Ferwoude (Won) 21

Makkum (Won) 150 116
Freerk Freerk Andries
wed 2528 qMa 215* * * * g v


1756
Makkum (Won) 602 432
Freerk Freerk Andries

2528 qMa 215 * * * +

Makkum (Won) 602 432
Freerk Freerk Andries
wed 2528 qMa 215


* v


1752 Makkum (Won) 150


Dedgum (Won)
10
Frids Freerk Douwes
wed 1973 qDe 05 * * * * * v

1753 Makkum (Won)

x dood arm
Makkum (Won) 122 92
Freerk Freerk Eelkes

2529 qMa 216 * * * * * * * * * * * * +
Makkum (Won) 122 92
Freerk Freerk Eelkes
wed 2529 qMa 216*
Cornwerd (Won) 26 26
Freerk Freerk Iebeles

334
b
Makkum (Won) 385 284
Freerk Freerk Iemes Tichelaar
1023


* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 285
1754: geen verfketels
Makkum (Won) 388 285
Freerk Freerk Iemes Tichelaar
1023
g * v
1754 Makkum (Won) 284


Kimswerd (Won) 30 28
Freerk Freerk Jans

2383 qKi 30 * * * * * * * * * * * * *
Schettens (Won) 2 2
Freerk Freerk Sipkes

3026 qSt 11 * *Schettens (Won) 21 20
Freerk Freerk Sipkes

3026 qSr 11


* * *

1753
Makkum (Won) 275 202
Freerk Freerk Tijses

1019 qMa 217 * * * * * * * * * * * * *
Arum (Won) 96 93
Freerk Freerk Tjerks

1824 qAr 172 * * * * * * * * * * *
*
Arum (Won) 2 2
Freerk Freerk Willems

2225 qAr 180 * * * * * * * * * * * * *1754: plaats afgebrand, wordt weer opgebouwd
Pingjum (Won) 35 34
Frederik Freerk Willems Lukking
3694


* * v


1753 Oosterbierum (Bar)Hartwerd (Won)
14
Frids Frits Karstes Kersting
3605* v


1756 Bolsward (Bol)Lollum (Won)
26
Frouke Frouke Gerrits

3681
b
Makkum (Won)
1088
Frouk Froukje Doeies

2368 qMa 033 * *

1748
Pingjum (Won) 71 69
Frouk Froukje Iemes

3072 qPg 009 * * * * * * * * +
Makkum (Won) 249 184
Frouk Froukje Meinerts

2369 qMa 034 * * * * * * * * * * * v1759 Makkum (Won) 416


Makkum (Won) 577 416
Frouk Froukje Meinerts

2369 qMa 034


* * 1759 Makkum (Won) 184

Schraard (Won)
18
Frouk Froukje Wiebes

782* * * * * * v


1751

1757 Tzum (Frd)


wed