bewoners op alfabet 1748 - 1760
B

plaats hsn Oud hsn Nw onbewoond standvoorn patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
Gaast (Won)
1000
Baafke Tjalkes

2193 qGa 03 * *

1748
Arum (Won) 73 70
Barteld Jakobs

3065


* * v
Arum (Won) 101 98
Barteld Jans

2031 qAr 077b
Arum (Won) 134 131
Barteld Jans

2031 qAr 077 * * * * * * * * * * * * g v

1754 1755 1759: vrijgezel
Kimswerd (Won) 12 11
Barteld Jentjes

2276 qKi 18 * * * * * * * * * * v
1758 Kimswerd (Won) 15


Kimswerd (Won) 16 15
Barteld Jentjes

2276 qKi 18

* * * 1758 Kimswerd (Won) 11

Arum (Won) 9 9
Barteld Klases

1887 qAr 019 * * * * * * * * * * * * *

1754

Makkum (Won) 504 361
Bastiaan

wed
* v


1752 Makkum (Won) 511
1751 arme huis
Makkum (Won) 511 366
Bastiaan

wed

* * * * * * * * * 1752 Makkum (Won) 504

Tjerkwerd (Won) 16 16
Bauke
Gerlsma
3332 qTj 11 * * * * * +


ontvanger
Tjerkwerd (Won) 52 51
Bauke Alberts

3439* * * * * * * v
1758 Wolsum (Wym)

1751
Tjerkwerd (Won) 58 56
Bauke Alberts

3439


*
1751
Piaam (Won)
3
Bauke Bieuwes

1332 qPm 03 * * * * * * * * * * * * *
Idsegahuizum (Won) 2 2
Bauke Bouwes

208 qId 03 * * +


Idsegahuizum (Won) 2 2
Bauke Bouwes
wed 208 qId 03

* * * * * * * * * * +
Idsegahuizum (Won) 2 2
Bauke Bouwes
erven 208 qId 03*
Dedgum (Won)
11
Bauke Douwes

1970 qDe 03 * * * * * * * * * * +


Dedgum (Won)
11
Bauke Douwes
wed 1970 qDe 03

* * *
Makkum (Won) 517 371
Bauke Elings

2454 qMa 125 * * * * +
Allingawier (Won) 1 1
Bauke Fekkes

80 qFe 08


* * +


1751 Ferwoude (Won) 26

Allingawier (Won) 1 1
Bauke Fekkes
wed 80 qFe 08

* g * v


1751 Ferwoude (Won) 26 1757 Gaast (Won) 44

1755: getrouwd aan Douwe Gerrits haar knecht
Ferwoude (Won) 26 22
Bauke Fekkes

80 qFe 08 * * * v1751 Allingawier (Won) 1


Makkum (Won) 489 350
Bauke Foekes

979


* * * * * * * 1754 Makkum (Won)

1755: en de moeder Foeke Feikes wed
Dedgum (Won)
3
Bauke Gerbens

1416


* * v


1752 Westhem (Wym)Hichtum (Won)
2
Bauke Gerrits
wed 3378

*Pingjum (Won) 105 99
Bauke Gerrits

3090 qPg 031 * * * * * * * +

Witmarsum (Won)
113
Bauke Hielkes

416 qWi 018 * * *


Arum (Won) 72 69
Bauke Idses

3091 qPg 032* * * * * * * * * 1752

1760
Arum (Won) 145 142
Bauke Idses

3379


* +
vrijgezel
Pingjum (Won)
1009
Bauke Idses

3091 qPg 032 * *

1748
Hichtum (Won)
11
Bauke Jentjes

1270 qHi 03 * * * * * * * * * +Hichtum (Won)
11
Bauke Jentjes
wed 1270 qHi 03
* * * *
Greonterp (Won)
10
Bauke Paulus

2111 qGr 04 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 232 169
Bauke Pieters

2455 qMa 126 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 430


Makkum (Won) 598 430
Bauke Pieters

2455 qMa 126
* * * * * * * * 1753 Makkum (Won) 169

Witmarsum (Won)
19
Bauke Pieters

563
* * * * * * * *
de zoon
Kimswerd (Won) 78 76
Bauke Reins

1163

b * * * * * * *
Parrega (Won)
6
Bauke Reins

1326 qPa 09 * * * * * * * * * * * * *1748: Ontvanger
Schraard (Won)
31
Bauke Siebrens

3167 qSr 02 * * * * * * * * * * * *
gering arbeider
Exmorra (Won) 31 34
Bauke Teekes

3380


* * * * * * * * * v1759woont in t schip
Exmorra (Won) 13 11
Bauke Tietes

1722

b * * *
Makkum (Won) 221 164
Bauke Tjeerds

*


Makkum (Won) 371 272
Bauke Tjeerds
*Witmarsum (Won)
74
Bauke Tjepkes


* * * * * * * * *
1751 Witmarsum (Won)


Witmarsum (Won)
9
Bauke Ulbes

382* * * * * * * * *
1751 Witmarsum (Won) 108

Gaast (Won) 9 9
Bauke Wiebes

1579b *
Kimswerd (Won) 32 30
Baukje Harmens

2277 qKi 19

* * * * v
1754 Arum (Won) 112
1750
Witmarsum (Won)
82
Baukje Hendriks

395
* * * *
1756 Witmarsum (Won) 111

Witmarsum (Won)
111
Baukje Hendriks

395

b * * v


1756 Witmarsum (Won) 82


Arum (Won) 115 112
Baukje Hielkes

2277


* * +
Kimswerd (Won) 45 43
Baukje Jakobs

3453


* * * * * * * 1754 Harlingen (Har)

1755: geen L 600
Makkum (Won) 256 189
Baukje Jans

2355 qMa 020 * * * v1751 Makkum (Won) 274


Makkum (Won) 400 293
Baukje Jans

2353 qMa 018 * * * * * v

1753 Makkum (Won) 464


Makkum (Won) 439 321
Baukje Jans

2355 qMa 020* * * * * * * * *1752: voortijds gealimenteerd
Makkum (Won) 274 202
Baukje Johannes

2354 qMa 019 * * * +1748
Makkum (Won) 78 58
Baukje Lolkes

943 qMa 017 * * * * * * * * * v

1757 Makkum (Won) 63


Makkum (Won) 86 63
Baukje Lolkes

943 qMa 017
* v

1757 Makkum (Won) 58 1758 Makkum (Won) 198


Makkum (Won) 270 198
Baukje Lolkes

943 qMa 017

* * * 1758 Makkum (Won) 63
1758: geen L 600
Makkum (Won) 548 396
Baukje Thomas

2356 qMa 021 * * * b * * * v1755 Makkum (Won) 417


Makkum (Won) 580 417
Baukje Thomas

2356 qMa 021


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 396

Makkum (Won) 398 292
Baukje Uilkes

* * * v

1753 Makkum (Won) 309

1753: bij har zoon Gatse Sietses
Makkum (Won) 14 10
Baukje Wietses

* * * * v
1754 Makkum (Won) 465


Makkum (Won) 323 240
Baukje Wietses
* * * * 1757 Makkum (Won) 363
1760: Baukje Watses
Makkum (Won) 506 363
Baukje Wietses* v


1756 Makkum (Won) 466 1757 Makkum (Won) 240


Makkum (Won) 641 465
Baukje Wietses

* * v1754 Makkum (Won) 10 1756 Makkum (Won) 363


Makkum (Won) 488 349
Beatrix Siemens

2357 qMa 022 * * * * +
Schettens (Won) 7 6
Bee Meinerts

1253 qSt 03
* * * * * * *
1753 Schettens (Won) 7

Schettens (Won) 8 7
Bee Meinerts

1253 qSt 03 * * * * * v

1753 Schettens (Won) 6

1753: geeen L 600
Makkum (Won) 151 117
Beitse Oeges

2453 qMa124 * * * * * * * * * * * * *
Gaast (Won) 17 15
Beitse Tjerks

2199 qGa 12


* * * * * * * * * * 1751 Gaast (Won) 181760
Gaast (Won) 18 16
Beitse Tjerks

2199 qGa 12 * * * v1751 Gaast (Won) 17


Makkum (Won) 456 330
Benjamin
Trotter
3721* v


1756 Harlingen (Har)Kimswerd (Won) 72 70
Berber Harmens

2268 qKi 02 *

* * * * * * * * * *
Arum (Won) 154 151
Berber Iekes

3382


* * +


x
Arum (Won) 82 79
Berber Jelles

3383

* +

uijt de arme kamers
Makkum (Won)
1089
Berber Meies

2358 qMa 023 * *

1748
Makkum (Won) 542 390
Berend
Schuring
3722


* * v1754 Leeuwarden (Lwd)
1756 Stavoren (Sta)Makkum (Won) 267 196
Berend Arends* * * * *
Piaam (Won)
9
Berend Arends

2337 qPm 04 * * * * * * * * * * * * +
Gaast (Won) 41 38
Berend Berends Gelder, van
1550 qGa 11 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won)
160
Berend Gerritsb
Makkum (Won) 340 248
Berend Jans

2457 qMa 128 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 314


Makkum (Won) 402 295
Berend Jans

2457 qMa 128

* * * * * * v1750 Makkum (Won) 340 1756 Makkum (Won) 309

1752: vrijgezel
Makkum (Won) 417 309
Berend Jans

2457 qMa 128* v

17571757: op zee
Makkum (Won) 424 314
Berend Jans

2457 qMa 128

* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 248

Gaast (Won) 40 37
Berend Kornelis

1562 qGa 13 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 502 359
Berend Siebrens Lemstra wed 260 qMa 005 * * * * +
Makkum (Won) 539 387
Berend Sjuks Bakker
2456 qMa 127 * * * * * * * * * * +

1756: kalkovens van nr 356
Makkum (Won) 539 387
Berend Sjuks Bakker wed 2456 qMa 127

* * *1758: kalkovens
Makkum (Won) 164 128
Biense
Binsonides wed 951 qMa 001 * * * * v


1752 Makkum (Won) 689


Makkum (Won) 689 504
Biense
Binsonides wed 951 qMa 001*1752 Makkum (Won) 164

Makkum (Won) 266 196
Binke Klases

722 qMa 129
* * v
1753 Makkum (Won) 384 1755 Makkum (Won) 211


Makkum (Won) 286 211
Binke Klases

722 qMa 129


* * * * * * 1755 Makkum (Won) 196

Makkum (Won) 536 384
Binke Klases

722 qMa 129
* * * * v

1753 Makkum (Won) 196


Makkum (Won) 255 189 Ledig Binke Scheltes Reinsma wed 251 qMa 130


-
eigenaar
Makkum (Won) 257 189
Binke Scheltes Reinsma wed 251 qMa 130 * * * +
eigenaar
Makkum (Won) 257 189 Ledig Binke Scheltes Reinsma wed 251 qMa 130


-
eigenaar
Arum (Won) 17 17
Binne Willems

1849 qAr 178


-
Ledige plaats
Arum (Won) 42 41
Binne Willems

1849 qAr 178 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 278 204
Birde Koenraads

2458 qMa 131


* * 1759 Makkum (Won) 207
1759: voor 't geheel
Makkum (Won) 282 207
Birde Koenraads

2458 qMa 131

* * * * * v
1754 Makkum (Won) 216 1759 Makkum (Won) 204

1757: een dood
Makkum (Won) 292 216
Birde Koenraads

2458 qMa 131 * * * * * * v
1754 Makkum (Won) 207


Witmarsum (Won)
73
Bokje Sietses

3250 qWi 019 * *

+
Witmarsum (Won)
73
Bokje Sietses
kinderen 3250 qWi 019

* *

Witmarsum (Won)
93
Bokke Hanses
wed* v
1754 Nijland (Wym)
1755 Witmarsum (Won) 101


Witmarsum (Won)
101
Bokke Hanses


* *1755 Witmarsum (Won) 93

Witmarsum (Won)
101
Bokke Hanses
wed


* v
1758 Witmarsum (Won) 105


Witmarsum (Won)
105
Bokke Hanses
wed* *

Greonterp (Won)
9
Bonne Lammerts

3416
* 1760 Wolsum (Wym)


Tjerkwerd (Won) 7 7
Bonne Lammerts

3416
b * * * * * v

1758: vaart ter zee en is geen boer meer en heeft geen huishouding
Arum (Won) 109 106
Bonne Ottes

3384
* * * * * * * * * 1752


1752: vrijgezel
Makkum (Won) 172 132
Bonse Rinnerts

2460 qMa 133 * * * * * * * v1755 Workum (Wor)


vrijgezel
Makkum (Won)
76
Bote Eelkes

823 qMa 134* 1760 Makkum (Won) 315

Makkum (Won) 425 315
Bote Eelkes

823 qMa 134
* * * v 1757 Makkum (Won) 339 1760 Makkum (Won) 76


Makkum (Won) 470 339
Bote Eelkes

823 qMa 134 * * * * * * * * * v

1757 Makkum (Won) 315 1752

Ferwoude (Won) 4 3
Bote Wiebrens

1512 qFe 09 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 196 147
Botje Reins

2461 qMa 135 * * * +
arm
Zurich (Won) 20 20
Botje Sierks

3225 qZu 10 * * * * +


1748
Pingjum (Won) 61 59
Bouwe Bouwes

664 qPg 033 * * * * * * * * * * * *

Arum (Won) 124 121
Bouwe Dirks

1633
b * * v1756 Arum (Won) 129


Arum (Won) 132 129
Bouwe Dirks

1633* v 1759 Arum (Won) 121 1760 Wijnaldum (Bar)Kimswerd (Won) 77 75
Bouwe Dirks

3455
* * * +

Kimswerd (Won) 77 75
Bouwe Dirks
wed 3455* v
Witmarsum (Won)
42
Bouwe Dirks

3454

* * *
1757 Witmarsum (Won) 77

Witmarsum (Won)
77
Bouwe Dirks

3454b * v

1757 Witmarsum (Won) 42


Makkum (Won) 172 132
Bouwe Obbes


b *vrijgezel
Ferwoude (Won) 28 24
Bouwe Pieters

2116 qFe 10 * * +


Ferwoude (Won) 28 24
Bouwe Pieters
wed 2116 qFe 10

* * * * * * * * * * *
Pingjum (Won) 62 60
Bouwe Pieters

3092 qPg 034 * * * * * * * * * * * *

Makkum (Won) 169 130
Bouwe Siebrens
b v
1758 Makkum (Won) 160


Makkum (Won) 213 160
Bouwe Siebrens

* * * 1758 Makkum (Won) 130

Allingawier (Won) 14 14
Bouwe Wiebes

2206 qAl 22

- * v1755 Exmorra (Won) 28 1756 Makkum (Won) 65


Allingawier (Won) 16 14
Bouwe Wiebes

2206 qAl 22 * * * * v


1752 Exmorra (Won) 31


Exmorra (Won) 28 31
Bouwe Wiebes

2206 qAl 22* * * v
1752 Allingawier (Won) 16 1755 Allingawier (Won) 14


Makkum (Won) 89 65
Bouwe Wiebes

2206 qAl 22* * * * * 1756 Allingawier (Won) 14

Makkum (Won) 34 26
Brechtje Fokkes

3687


b * *1758: is Fokke Harings dochter
Witmarsum (Won)
96
Brechtje Sjoerds

b *

Greonterp (Won)
13
Broer Annes

1939 qGr 05 * * * * * * * * * * * * *
Makkum (Won) 572 413
Broer Aukes

2462 qMa 136 * * * +

Kimswerd (Won) 4 3
Broer Harmens

1130 qKi 10 * * * * * * * * * * * * *het huijs afgebrant en 1744 herbouwt
Makkum (Won) 203 153
Broer Hessels
wed* * * * * * * 1754 Makkum (Won) 168

Makkum (Won) 230 168
Broer Hessels
wed

* * v
1754 Makkum (Won) 153


Lollum (Won)
2
Broer Hettes

1319 qLl 03 * * * * * * v
1754 Hitsum (Frd)Ferwoude (Won) 22 18
Broer Iekes

2016 qFe 11 * *

1748
Makkum (Won) 549 397
Broer Iemes

1043 qMa 137 * * * * * * * * * * * * *


1748 1754: arme huijs
Pingjum (Won) 118 110
Broer Jans

3093 qPg 035 * * * * * * * v1755 Oosterbierum (Bar)


1749: vrijgezel
Makkum (Won) 283 208
Broer Reins
controlleur* *
int Chargers huijske
Makkum (Won) 687 503
Broer Reins
opzichter
* v


1752 Sneek (Sne)


opzichter bij de molen
Arum (Won) 17 17
Broer Siebes

3062
* * v

1752 Tzummarum (Bar)


Arum (Won) 19 19
Broer Siebes

3062


* * * * * * v 1754 Arum (Won) 17 1760 Kubaard (Lit)Makkum (Won) 176 134
Broer Teekeles

2463 qMa 138 * * * * * * * * * * * * *
Tjerkwerd (Won) 55 54
Bronger Douwes

3439

*Idsegahuizum (Won) 4 4
Bruin Jans

3405
* * * * * v

17531753: de knecht weg